Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0001/07

Výrobek:  Elektrické zkoušení a měřicí přístroj: zkoušející napětí

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože sonda neobsahuje všechna požadovaná označení (napětí a typ proudu) a neexistuje žádná dokumentace, která by ukazovala na rating a pokyny k používání a údržbě. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Elektrické zkoušení a měřicí přístroj: zkoušející napětí Značka: CELÁ JÍZDA Druh/číslo modelu: Položka č. 04445; čárový kód: 8 711252 044453

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie