Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

RAPEX – Ugentlig oversigtsrapport med meddelelser

Uge 50 - 2013

Varslingsnummer: A12/1864/13
Produkt:  Imitationer af frugt
Navn: Pepper decoration, Pear decoration, Apple decoration
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Produkter, der ligner fødevarer
Mærke: Item International
Type/modelnummer:  Pimiento DH 82191, Pera DH-62842, Manzana DH-82186
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktets form, farve, udseende og størrelse er af en sådan art, at sårbare forbrugere, f.eks. børn, kan forveksle dem med ægte frugte.De stilke af peberfrugter, pærer og æbler kan let forveksles med fødevarer og sluges af børn.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Dekorationsartikler, der er formet som peberfrugter, pærer og æbler.Net med seks peberfrugter, klar plastikpose med seks pærer og en forseglet pose med svingbillet, der indeholder 6 æbler.
Batchnummer/stregkode:  8424222821915, 8424222628422 OG 8424222821861
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
  
Varslingsnummer: A12/1851/13
Produkt:  Tatoveringsfarve
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Kemiske produkter
Mærke: Silverback Ink
Type/modelnummer:  Parti:B 461092512 S, bedste før dato:25/09/2014, Model:Sort 11 — B 461092512.
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder benzo (a) pyren over de tilladte niveauer (samlet målt værdi af PAH:28,1 mg/kgmålt værdi for benzo (a) pyren:0,29 mg/kg).I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup må indholdet af benzo (a) pyren (BaP) højst være 0,05 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plastflaske med skruelåg.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: USA
Varsling indsendt af: Tyskland
   
Varslingsnummer: A12/1897/13
Produkt:  Fryserensemiddel
Navn: Frostschutz Scheibenreiniger
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Kemiske produkter
Mærke: PPH MAGMAR
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da produktets methanolindhold er langt højere end mærket eller sikkerhedsdatabladet (ifølge analyse 20,5 %).Produktet er giftigt.Desuden er produktet ikke i overensstemmelse med forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP), da der hverken er børnesikret sokkel eller takserede faresymboler, og produktet mangler den korrekte mærkning.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  klar og gennemsigtig flaske (ca. 22 cm høj, 1 l), blå, blå
Batchnummer/stregkode:  5901549216332
Oprindelsesland: Polen
Varsling indsendt af: Tyskland
   
Varslingsnummer: A12/1914/13
Produkt:  Sprøjtemaling
Navn: Peinture marine aérosol (Aerosol marine paint), 400 ml
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Kemiske produkter
Mærke: USHIP
Type/modelnummer:  Reference 21965 — farve "Suzukis noir" (sort)
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder toluen (målt værdi:0,9 % i vægt).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Aerosol, 400 ml
Batchnummer/stregkode:  Parti 14.06.13 1/13: 45
Oprindelsesland: Frankrig
Varsling indsendt af: Frankrig
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Tjekkiet
 
Varslingsnummer: A12/1868/13
Produkt:  Skubbe
Navn: Elektronik-Feuerzeuge mit Kindersicherung-fester drücken
Risikotype: Forbrændinger
Kategori: Lightere
Mærke: Tom
Type/modelnummer:  Model:J11 (på produktet)EB-15 (på emballagen)
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Hvis lighteren sænkes, kan brændstoftanken revne, så der ikke kan undslippe gas.Produktet opfylder ikke den relevante standard EN ISO 9994.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Lettere adgang til gas, der er dekoreret med fåremønster.Emballage:3 enheder pr. blisterpakke.
Batchnummer/stregkode:  2404 2864
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
 
Varslingsnummer: A12/1883/13
Produkt:  Gadgets lettere
Navn: Ukendt
Risikotype: Forbrændinger
Kategori: Lightere
Mærke: ABB
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Varen er en ny lighter, fordi det har tre farverige terninger.Lighterne er attraktive for børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Lightere kan henføres til kategorien gadgets med tre farverige terninger.Emballage:fælles pakke af bakke.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1892/13
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
Navn: High Quality Lighters
Risikotype: Brand, Forbrændinger
Kategori: Lightere
Mærke: Spark
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Varen er en gadgets, der er ny, og anses derfor for at være attraktiv for børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets i torsch.Grå og sølvfarvet.På emballagen er der en påskriften "SPARK High quality LYTERS".
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Kroatien
   
Varslingsnummer: A12/1863/13
Produkt:  Lygte
Navn: Ukendt
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: DP Duration Power
Type/modelnummer:  LED-619, ref. 029090
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Lygten er attraktiv for børn.Børn kan komme i kontakt med deres strømførende dele:konnektoren til lysnettet kan let løsne, mens stikket fortsat forbindes til lysnettet, hvilket betyder, at kontakten mellem den hunlige del af nævnte stik er tilgængelig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Lyskilde til børn med et clips til at holde det på plads.Emballagen er en plaster med pap med tekst på kinesisk.
Batchnummer/stregkode:  8990000029090
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
 
Varslingsnummer: A12/1869/13
Produkt:  Bordlampe
Navn: Super Capacity Desk Lamp
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: YAFA
Type/modelnummer:  YF-8818
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Børn kan tiltrækkes af udformningen af lyskilden.Knapperne til den indbyggede stik er ikke udformet korrekt.Brugeren kan derfor røre de strømførende ben, når den bruges til at slå en lampe ind i lysnettet for at få den til at fungere.Plastmaterialet er ikke tilstrækkeligt varmefølsomt og kan blive deformeret, hvilket gør de strømførende dele tilgængelige.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598 og den relevante nationale standard.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Genopladeligt bærbart bordlampe med base i form af en elefant.Farve:grøn.Pakket i en gennemsigtig blisterpakning.Lyskilden oplades ved tilslutning til lysnettet.
Batchnummer/stregkode:  6921168320057
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
   
Varslingsnummer: A12/1884/13
Produkt:  Genopladelige torch
Navn: Ukendt
Risikotype: Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: KOCMOC
Type/modelnummer:  Model:ÅR 007
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Den indbyggede stik og adapteren er ikke egnede.Når brugeren skal logge ind i lysnettet, kan det røre ved stik.Stik sadapteren giver mulighed for at indsætte et stik i ét stik, så der er adgang til den resterende fri direkte pol.Lampedækningen kan fjernes manuelt under opladning, således at strømførende dele er tilgængelige.Tværsnitsarealet af de interne trådkerner er for små.I forbindelse med kortslutning kan de indvendige ledninger overvarme.Den plastdel, der befinder sig i nærheden af tapperne, er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for varme og brand og kan derfor forårsage brand.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder EN 60598 og IEC 60884.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Genopladelige torsch med 7 lysdioder.Huset er af gul plast.Batteriet kan oplades via det indbyggede stik med en tilknyttet tændrør.Emballage:farverigt papkasse.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:6 905348 060072
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
 
Varslingsnummer: A12/1891/13
Produkt:  E27 LED Bulb
Navn: Ukendt
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: Beiyi
Type/modelnummer:  E0128
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
LED-dækningen kan let afskrues, så der er adgang til strømførende dele.Der er ingen målbar afstand mellem den primære og sekundære transformator, som berører.Den elektriske isolering er utilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62560.
Midlertidigt forbud mod levering, levering og udstilling af produktet
Beskrivelse:  LED-lyskilde med tre lysdioder, metalhus med plastbajonetbase.Er pakket i en almindelig kasse, der er forsynet med en stregkode og modelnummer.Instruktionsbrochure med fabrikantens navn og adresse.
Batchnummer/stregkode:  E130089903640P
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige
  
Varslingsnummer: A12/1900/13
Produkt:  LED-lys
Navn: LED Dimmable Lamp
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: Lucide
Type/modelnummer:  50425/13/31
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Isoleringen er ikke tilstrækkelig, og afstanden mellem netspændingsdelene og lygtens tilgængelige metaldel er ikke tilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62560.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Tre LED-lyskilder, som sælges i en gennemsigtig, gennemsigtig pakke.
Batchnummer/stregkode:  5411212504791
Oprindelsesland: Taiwan
Varsling indsendt af: Finland
   
Varslingsnummer: A12/1910/13
Produkt:  Genopladelige torch
Navn: Ukendt
Risikotype: Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: Hui
Type/modelnummer:  Model:HY-928
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Den indbyggede stik og adapteren har ingen isolerende ærmer.Når brugeren skal logge ind i lysnettet, kan det røre ved stik.Stik sadapteren giver mulighed for at indsætte et stik i ét stik, så der er adgang til den resterende fri direkte pol.Lampedækningen kan fjernes manuelt under opladning, således at strømførende dele er tilgængelige.Tværsnitsarealet af de interne trådkerner er for små.I forbindelse med kortslutning kan de indvendige ledninger overvarme.Den plastdel, der befinder sig i nærheden af tapperne, er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for varme og brand og kan derfor forårsage brand.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder EN 60598 og IEC 60884.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Genopladelige torsch med 15 lysdioder.Huset er af gul plast.Batteriet kan oplades via den indbyggede stik og den leverede prop adaptor.Emballage:farverigt papkasse.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
   
Varslingsnummer: A12/1926/13
Produkt:  Flytbar lampe
Navn: Work Lamp
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: NoRa
Type/modelnummer:  Model:HX-01
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Det er ikke hensigtsmæssigt at konstruere lysnettet, så kablet kan blive frit.Det isolerede ledninger til PVC kan smelte, hvis det er i kontakt med varme overflader.I begge tilfælde kunne brugeren få adgang til strømførende dele som følge heraf.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Flytbar lys med orangefarvet plastikhåndtag med en T3-positions-slukknap.Emballage:gennemsigtig plasticpose med pap.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:8 502122 191274
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1849/13
Produkt:  Pickupper
Navn: Amarok
Risikotype: Brand
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: Volkswagen
Type/modelnummer:  2H og SIO-MY withand 2,0 l CR motor.
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Der kan forekomme lækager i brændstofbeholderen som følge af vibrationer, og der er ikke stor afstand mellem på den ene side, og på den anden side et luftkonditionerede rør.Der kan også være utætheder i højtryksrørene i løbet af nogle køretøjers levetid, da der er brug for mangelfulde råvarer.Udsivning af brændstof kan forårsage en brand.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Pickupper
Batchnummer/stregkode:  2012-2013-2014 køretøjer
Oprindelsesland: Argentina
Varsling indsendt af: Spanien
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Tyskland, Irland, Grækenland, Det Forenede Kongerige, Kroatien, Bulgarien, Sverige, Slovenien, Danmark, Ungarn, Finland
Varslingsnummer: A12/1858/13
Produkt:  Personbil
Navn: Scudo
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: Fiat
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E2 * 2007/46 * 0056 *, e2 * 2001/116 * 0351 *, EF-type:270
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Midterdelen af ratsøjlen må ikke være samlet korrekt.Dette kan medføre tab af styretøjets betjeningsindretning.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Personbil
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer bygget i 2011
Oprindelsesland: Frankrig
Varsling indsendt af: Tyskland
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Irland, Det Forenede Kongerige, Portugal, Ungarn, Danmark
Varslingsnummer: A12/1895/13
Produkt:  Autocampere
Navn: Swift Escape / Swift Hi Style / Swift Lifestyle / Swift Sundance, Esprit, Bolero, Kontiki / Bessacar E400 & E500
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: Swift
Type/modelnummer:  SWIFT Escape/Swift Hei/Swift Lifestyle/Swift Sundance, Esprit, bolero, Kontiki/Bessiar E400 & E500
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Der kan være bundbolte, som mangler på undersiden af køretøjet.I tilfælde af en ulykke kan køretøjets strukturelle integritet blive bragt i fare.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Personvogn, der er bygget
Batchnummer/stregkode:  Chassisnr. fra:02173142/MHJ559 til 02479410 MH01366
Oprindelsesland: Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Irland
Varslingsnummer: A12/1852/13
Produkt:  Elastiske stropper
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Andet
Mærke: Home Master
Type/modelnummer:  J.nr. 01318
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Gjordene kan knuses, når de er under spænding.Hvis krogen bliver omvejret, kan den ramme brugeren eller få bagagen til at falde, som kan forårsage en færdselsuheld.Desuden opfylder produktets etiket ikke kravene.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante standard BS AU 258.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Tre 98 cm elastiske bånd, der er dækket af blå, rød og grøn gjord, der ender i sorte og stålfarvede kroge.Produkterne leveres i en blistergennemsigtig emballage med en papetiket.
Batchnummer/stregkode:  8435202013183
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
  
Varslingsnummer: A12/1906/13
Produkt:  Elastiske stropper
Navn: Cuerda elàsticas para equipaje (elastic cords for luggage)
Risikotype: Personskader
Kategori: Andet
Mærke: JYB
Type/modelnummer:  J.nr. 8548 y 8549
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Krogene kan komme fra den elastiske gjord, der kan påføre brugeren skade.Desuden er mærkningen og instrukserne utilstrækkelige.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante standard BS AU 258.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Elastiske remme med to kroge i enderne."Cuerdas para equipaje" (snore for bagage), der udbydes til salg i plasticpose sammen med papæn.
Batchnummer/stregkode:  6882010085482 og 6882010085499
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
 
Varslingsnummer: A12/1917/13
Produkt:  Vinduesrullegardiner
Navn: Drupe Faux Silk Roman Blind and Mallee Linen Effect Roman Blind
Risikotype: Strangulering
Kategori: Andet
Mærke: Colours
Type/modelnummer:  Sortsnak med romersk blinded og Mallee Linen Effect Roman Blind
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
De "pulte cord" -traverne er alt for strenge.Risikoen for, at små børn er strangulere, skyldes den for store kraft, der er nødvendig for at adskille snorens sikkerhedsanordning eller bryde dem.Produktet er ikke i overensstemmelse med det nye udkast til standard EN 13120/A1:2012.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Stof "romersk" rullegardiner af forskellig størrelse og farver, emballeret hver for sig i en gennemsigtig plastbeholder med hvide plastender og pap.
Batchnummer/stregkode:  4105060, 4105077, 4105084, 4105091, 4105190, 4104896, 4105008, 4105015, 4105022, 4105039, 4105046, 4105053, 4104643, 4104650, 4104667, 4104674, 4104605, 4104612, 4104629, 4104636, 4104681, 4104698, 4104902, 4104919, 4105152, 4105169, 4105176, 4105183, 4104926, 4104933, 4104940, 4104957, 4105114, 4105121, 4105138, 4105145, 4104964, 4104872, 4104889, 4105107
Oprindelsesland: Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige
 
Varslingsnummer: A12/1837/13
Produkt:  Legetøjstraktor
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Norev
Type/modelnummer:  Arbejdspakke nr.:P 2012/0245, Model No:319214
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi 0,92 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Trefarvet legetøjstraktor fremstillet af metal med plasthjul.Varen leveres i en boks med følgende dimensioner:10 cm x 5 cm x 5 cm.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Frankrig
 
Varslingsnummer: A12/1838/13
Produkt:  Puslespilsmåtte til legetøj
Navn: Eva foam mats - animals
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: CURI MURI
Type/modelnummer:  A-3207
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, da små dele let kan løsne sig (det lyserøde næb af strudse og poisingen, dinoaur og skildpadden samt dele af de måtter, der kan rives af) og sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Puslespil af skum med farvede dyr emballeret i en klar plastikpose med en farvet påskrift.
Batchnummer/stregkode:  EAN 3830042219538
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Slovenien
 
Varslingsnummer: A12/1839/13
Produkt:  Puslespilsmåtter af legetøj
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Eurom - Denis
Type/modelnummer:  Art. nr.:70-227000, Lot nr.:10/08/2012
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan løsnes og sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Pusleskasmåtter med et farvet antal pakket i en klar plastikpose, der er forsynet med en farvet påskrift.
Batchnummer/stregkode:  3850223702277
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Slovenien
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Kroatien
 
Varslingsnummer: A12/1840/13
Produkt:  Player af player
Navn: Bellissimi Pony
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Il mondo di Pony
Type/modelnummer:  T120427H
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af bis (2-eylhexylphthalat) (DEHP) i de store lyserøde lag (16,9 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  En lille gul pony og en kraftig lyserød pony, der er pakket med en hårbørste i en blå eller hvid papæske med et gennemsigtigt vindue foran.
Batchnummer/stregkode:  EAN 8023297773132
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Slovenien
  
Varslingsnummer: A12/1841/13
Produkt:  Kaffeservice i legetøj
Navn: Coffee Service Lyon 18 parts
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Gowi
Type/modelnummer:  454-15
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kvælningsrisiko, da små dele med skarpe kanter kan skilles ad og sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plastkaffe — 18 dele (kopper, tallerkener og mug), emballeret på en transparent folie.
Batchnummer/stregkode:  143-1208-454-15, EAN 9002289454155
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Slovenien
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Danmark
  
Varslingsnummer: A12/1843/13
Produkt:  Sæt af plastikkridser og canoner
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Norev
Type/modelnummer:  8005 2012/266
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (11 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Varen kommer i en blisterpakning på 10 x 27 x 3, og består af en plast af plast og en kanon
Batchnummer/stregkode:  LOT 2012-0266
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Frankrig
 
Varslingsnummer: A12/1846/13
Produkt:  Badelegetøj
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Party Fiesta
Type/modelnummer:  Ref. 99407 G173507
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi 21 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele (fløjten) let kan løsnes og sluges af små børn.Produkterne opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Gulgummi dukkede ned til badet ved hjælp af et fløjter på basen.Varen leveres i en tynd plastpose med seks enheder.
Batchnummer/stregkode:  8099407002931
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Frankrig
   
Varslingsnummer: A12/1850/13
Produkt:  Blødt legetøj
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Sunkid
Type/modelnummer:  Artikel nr. 12394
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Du kan let løsne sig og blive en lille del, der kan puttes i et barns mund og sluge.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Blødt hunde, beige farvet med sorte ører og en sort næse.Ikke emballeret
Batchnummer/stregkode:  EAN 4016833123942
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Nederlandene
     
Varslingsnummer: A12/1853/13
Produkt:  Blødt legetøj
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: K.I.E. Trading
Type/modelnummer:  3053219
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele (øjne) let kan skilles, puttes i munden og sluges.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Lille gråbjørn.
Batchnummer/stregkode:  6920180210331
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Nederlandene
     
Varslingsnummer: A12/1855/13
Produkt:  Bløde elastiske bolde
Navn: Pelota Alien Un Ojo [One-eyed alien ball)
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Jinhua Jinfeng
Type/modelnummer:  Fabrikant model nr.:6110, Model:VESER 00029094
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele (gummitungen) let kan løsnes og sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Gummi med en gul kugle i form af en kugle, der er forsynet med pigge, og som indeholder knapbatterier.Produktet forsynes med et mærke og uden emballage.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
 
Varslingsnummer: A12/1859/13
Produkt:  "chokoladvæggelse"
Navn: Chocolate Surprise Egg
Risikotype: Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Scooby Doo
Type/modelnummer:  Ukendt.
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af bis (2-eylhexylphthalat) (DEHP) i legetøjsenvedhæng inde i overraskelsesæggen (21,2 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.Desuden udgør produktet en kvælningsrisiko, da små dele af muren let kan løsne og sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  "chokoladeafgift": æg, der indeholder legetøj (pendant).20 gBedst inden:31.12.2013.
Batchnummer/stregkode:  Parti:BBZ1, EAN:5906881426944
Oprindelsesland: Polen
Varsling indsendt af: Slovenien
  
Varslingsnummer: A12/1860/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: UNIque Model
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  Punkt nr.:4919284, B:144, Model No.: ZY88288
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi:13,3 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plasticdukke på ca. 29 cm, med tilbehør — herunder blomster af plast (rosa, blåt, violet) og en farvet pose (lyserødt, grønt eller gult).Dukken har røde sko og klædt på flere farver.Produktet leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Batchnummer/stregkode:  8713149192841
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
  
Varslingsnummer: A12/1861/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: The Girl's House
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Unknown
Type/modelnummer:  Varepost:4911130 — B: 360, model nr.:N86
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi hovederne på dukker indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 40,8 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  To plastdukker på ca. 10 cm, leveret i en blå papkasse med et gennemsigtigt vindue.Dukker med røde sko og en påklædning i flere farver.
Batchnummer/stregkode:  8713149111309
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
  
Varslingsnummer: A12/1865/13
Produkt:  Sæbebobler
Navn: 123 Bubbles
Risikotype: Mikrobiologisk
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den samlede mængde af mesofile aerobe mikroorganismer er for høj, og den indeholder en pseudonas aeruginosa over de tilladte niveauer.Der er risiko for infektion, hvis væsken sluges eller kommer i berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Beholder af orange plast med væske til sæbebobler.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Frankrig
  
Varslingsnummer: A12/1876/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: Vivacious Likable
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Leila toys
Type/modelnummer:  No. L0306,Kode:GC 881.
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 28,54 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plastdukke (25 cm), der er klædt på orange pind, hvid sværd, orange hastemake og farvet låg.Dukken er med bland hår med et purse.produktet indsættes i en gennemsigtig plastemballage i form af rør.
Batchnummer/stregkode:  8592386009088
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
 
Varslingsnummer: A12/1877/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: Monster Girl
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  A63056-216EMNE NR. 608
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 29,3 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plasticdukke, som er ca. 25 cm høj.Hovedet, kroppen og lemmerne for dukken er grønne.Dukken har en rosa eller rød lang hår.Dukken pakkes i en sort og lyserød boks med et gennemsigtigt vindue.Emballagen er forsynet med andre påskrifter:"Monsterpien, Super Star, som du har værd!".
Batchnummer/stregkode:  8860876630563
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
   
Varslingsnummer: A12/1878/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: Faddism beautiful
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Bohemia Corporation
Type/modelnummer:  NR. 92336,Nummer:HRACKY
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den gule farve indeholder op til 19,8 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Desuden indeholder varen 8,5 % vægtprocent diisononylphthalat (DINP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plastdukke (22 cm) med blond hår, der er klædt som læge med følgende tilbehør:stethoment formet som hjertet, rødt rør, hvidt låg, sammenklappeligt og farvet papir.
Batchnummer/stregkode:  8663328095312
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
  
Varslingsnummer: A12/1879/13
Produkt:  Dukke med hest
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  No. 316, B:96,Varepost:4910076
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 35,3 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plastikdukke med hest.Dukken har rød beklædning og røde sko.Dukken sidder på en hvid hest med en blå sele.
Batchnummer/stregkode:  8713149100761
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
 
Varslingsnummer: A12/1880/13
Produkt:  Plastic Doll
Navn: Pretty Girl
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  NR. 2285EMNE NR.: 2035141216
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i hovedet på dukken (31,5 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plasticdukke, ca. 28 cm høj med lang blad hår, blå øjne, klædt på en farvet kjole.På etiketten anføres på tjekkisk og slovakisk:PALENKA.Emballage:papkasse med åbent vindue.
Batchnummer/stregkode:  EAN:8595586351414
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Ungarn
    
Varslingsnummer: A12/1881/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: Angel 'The Beautiful Girl Set'
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  NR. 2388 —
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi 32,5 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plasticdukke på ca. 28 cm med langt bland hår, blå øjne, klædt på klædt i flere farver.Sættet omfatter en grøn guitar og to kjoler.Produktet leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue, der er markeret som "Min mode af pige".
Batchnummer/stregkode:  6933315571238
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Kroatien
  
Varslingsnummer: A12/1887/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: SUR SHNE beauty GIRL
Type/modelnummer:  NR. 5588
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i hovedet på dukker (32,6 % for dukken med en gul beklædning og 33,8 % for dukken og den orange påklædning).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plasticdukke med gylden og rosa hår, der er klædt til gul eller orange påklædning.Pakken omfatter 4 sommerfugle og tre andre kjoler.Emballage:papkasse (32x22x6 cm.) med et gennemsigtigt vinduePå forsiden af pakken skrives "PANENKA", "Happy og hver day", "Everyvarige venskab", "PLAY WITY" og ".
Batchnummer/stregkode:  NUMMER:2803138872 EAN:8592548313886
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
   
Varslingsnummer: A12/1888/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: Beautiful Girl
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: FASHION
Type/modelnummer:  B:180
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i hovedet på dukken (2,9 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plasticdukke, ca. 29,5 cm høj, med bland langt hår, behandlet med rosa eller guldklædning.Emballage:papkasse med åbent vinduePå etiketten på pakken er der tekst på den tjekkiske "PANENKA"."CE" -symbolet.Uegnet for børn under 3 år — kvælningsfare:indeholder små dele.
Batchnummer/stregkode:  Varepost:4912256 EAN:8713149122565
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
   
Varslingsnummer: A12/1893/13
Produkt:  Sæbebobler
Navn: Bubble Blow
Risikotype: Mikrobiologisk
Kategori: Legetøj
Mærke: Free & Easy
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi den er kontamineret med patogene mikroorganismer som f.eks. Aerobic mesofile bakterier, enterobakterier, Pseudomonas og Pseudomonas aeruginosa.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
Destruktion af produktet, Mærkning af produktet med passende advarsler om risiciene
Beskrivelse:  3 cylindriske beholdere med rosa, orange og blå med skruelåg, der omfatter en beholder med en ring- og sæbeboble.Loftet indeholder et mini-spil med en lille kugle.
Batchnummer/stregkode:  8711295895746
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Østrig
   
Varslingsnummer: A12/1898/13
Produkt:  Farveblyanter
Navn: Neon Jumbo Colours
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Lebez
Type/modelnummer:  Torsk5533
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi op til 0,37 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Pakning med fire farvede farveblyanter (gul, orange, grøn og rosa) i et gennemsigtigt cellofan med en vedhæftet grøn etiket.
Batchnummer/stregkode:  8 007509 055335
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Italien
   
Varslingsnummer: A12/1911/13
Produkt:  Handskedukker
Navn: Toys Animal World
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: MX
Type/modelnummer:  Varepost:CS3880-07D
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi foret indeholder benzidin (aromatisk amin afgivet fra azofarvestoffer) over de tilladte niveauer (målt værdi 41,9 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Sort plykke-dukkedukker.Varen leveres i en plasticpose med papetiket.
Batchnummer/stregkode:  5996055914285
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
   
Varslingsnummer: A12/1918/13
Produkt:  Dukke
Navn: Kouzelná Princezna (Magic princess)
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  Varenr. — KM — X 332 (det samme gælder for begge typer dukker:bland eller brunt hår)
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i plastmaterialet fra hovedet på dukker (25 % af vægten for dukken med blad-hår, 23,9 % af vægten for dukken med brun hår).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Søstre, med forskellige farvekjoler, blid eller brunt hår.Hver dukke har en "magisk perk".Emballage:papkasse med åbent vindue.
Batchnummer/stregkode:  EAN:8594046769745 (det samme for begge typer dukker)
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
    
Varslingsnummer: A12/1919/13
Produkt:  Dukke
Navn: Keqier Girls - Shower Room
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  NUMMER:D626613d * 48
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i plastmaterialets hoved (målte værdier:17,6 % (beregnet efter vægt eller vægt) for spædbarnet på 17,2 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Moder- og babydukker i en badeværelsesindstilling.Tilbehør:toiletglas, synker, spejl og tavse.Pakken er pakket i en farveægte papkasse med et gennemsigtigt plastvindue.På energimærket er der følgende yderligere oplysninger:"Keqier Girls," Shower Room "," The Best Gift ".
Batchnummer/stregkode:  No. 68007 EAN:8596266013073
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
   
Varslingsnummer: A12/1920/13
Produkt:  Plastikdukke med tilbehør
Navn: Betsy
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  Varepost:D6265, Model No:1170
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi:19,7 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Plasticdukke med lang blad-hår, en rosa kort kjole og en edater.Dukken leveres med tilbehør, som f.eks. en håndtaske, et spejl, en samling af kamme, shore.Det er pakket i en farveriseret kartonæske med et gennemsigtigt plastvindue.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
  
Varslingsnummer: A12/1921/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: The mini Mermaids
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: RAPPA
Type/modelnummer:  artikel 019911STJH110/DH1993 OG DH1994 (internationalt tal)
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i plastmaterialet på dukken (mål:16,2 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Plastdoll-merilamid med grøn fin og tilbehør (plasthat, brim, søstjerner, tang og kam).Emballage:plaster i plast.
Batchnummer/stregkode:  019911/062013, EAN:8590687019911
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
  
Varslingsnummer: A12/1922/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: Wedding, Beautiful doll
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  Nr. 398-1
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i plastmaterialet fra dukken (målt værdi:6,68 % i vægt).Produktet indeholder desuden diisononylphthalat (DINP) (målt værdi:12 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Dukke ca. 32 cm høj med blond hår, der er klædt fast i en hvid brylluse med rosa roser i hånden.Emballage:lyserød papæ-kasse med et gennemsigtigt vindue.
Batchnummer/stregkode:  EAN:8594167132619
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
   
Varslingsnummer: A12/1924/13
Produkt:  Plastdukker
Navn: Glamour Girl - Fashion Girl
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Guangda
Type/modelnummer:  Punkt 112
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 13,3 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Plastdukker på ca. 15 cm, der sælges i fire forskellige typer med hoved og krop i henholdsvis hvidt, brunt, lilla og grønt.De dukker, der dukker op, har lange hår og tilbehør.Produkterne leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Batchnummer/stregkode:  8594167132251
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
      
Varslingsnummer: A12/1936/13
Produkt:  Plastikdukker med tilbehør
Navn:  Keqier Girls - Cool Summer
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Bangbang
Type/modelnummer:  NUMMER:D626713d * 48
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder op til 22,1 % vægtprocent di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Plastdukker (moder og baby) på stranden med tilbehør:svømmebeklædning, svømmebassin og kam.Pakken er pakket i et farverigt papkasse med et gennemsigtigt plastvindue.
Batchnummer/stregkode:  EAN:8596267013072
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
   
Varslingsnummer: A12/1937/13
Produkt:  Plastikdukke med tilbehør
Navn: Gina
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Rappa
Type/modelnummer:  artikel 235212
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder 16,2 % vægtprocent af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  En gravid dukke af plast med et barn og tilbehør:babywala, der har en lyserød og hvid farve, og en barneflaske af plast.Emballage:papkasse med åbent vindue.
Batchnummer/stregkode:  8590687235212
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
   
Varslingsnummer: A12/1938/13
Produkt:  Plastikdukke
Navn: Midella
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Rappa
Type/modelnummer:  artikel 219106
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 19,9 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Plasticdukke til gul beklædning med vingård.Emballage:plaster i plast.
Batchnummer/stregkode:  8590687219106
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tjekkiet
   
Varslingsnummer: A12/1836/13
Produkt:  Børnehat
Navn: Barely G' hat
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Tape à l’oeil
Type/modelnummer:  Ref.nr. 59116, og farven er mørkebrun.
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder azofarvestoffer, som frigiver den aromatiske aminbenzidin (47 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Børnehat i mørkebrun farve.Fremstillingsår:2012.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Frankrig
 
Varslingsnummer: A12/1842/13
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: J.N.S BOYS
Type/modelnummer:  GP-29
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i kaletten og taljeområderne.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Børnetro, mærke "J.N.S BOYS", model nr.:GP-29, i mørkeblåt, til børn op til 7 år og børn i alderen 7-14 årstørrelse 6-110/116, 8-122/128, 10-134/140 og 12-146/152;den såkaldte "Finnish" har en hætte, der er forsynet med en funktionel snor med frie ender, som er ca. 250 cm lang.Snoren er ikke fastgjort i mindst et punkt og bevæger sig frit i den tunnel, som den passerer igennem.På forsiden af Bous-sagen er der et trykt mønster i det latinske alfabet, og et billede af en dreng med en rygsæk.
Batchnummer/stregkode:  10210381009
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
   
Varslingsnummer: A12/1844/13
Produkt:  Børnejakke med hætte
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: JIANG LIAN
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Barnevinterkappe med en hætte, til småbørn op til 7 år, med følgende karakteristika:i tre farver: lyseblå, brun og grønstørrelser — M, L, XL og XXL.Jakken lukkes med en lynlås.Der er også to lommer på forsiden, broderede jordbær og en påskrift i det latinske alfabet BEAUTY CHAUTFA, HAPT KIDS.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
     
Varslingsnummer: A12/1847/13
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Cool Kids
Type/modelnummer:  stilsom nr. J-10d
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i hals-området, der ikke er sikret mod optrævling.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Børnetro, mærke "Cool kids" med en hætte, der har snore med frie ender, som ikke er sikret mod optrævling.Beklædningsgenstandene er beregnet til småbørn op til 7 år og ældre børn i alderen 7-14 år.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 20052362
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Bulgarien
   
Varslingsnummer: A12/1848/13
Produkt:  Læderarmbånd
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Guilia
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder op til 126 mg chrom (VI) pr. kg.Chrom VI klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Læselselet, mørkebrun, med 2 trykknapper og 3 pyntegenstande af størrelse 23 x 2,4 x 0,3 cm.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:4 045134 794773
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
 
Varslingsnummer: A12/1854/13
Produkt:  Personligt udstyr til sport
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Bench
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i halsens område.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Til børn, som består af to dele, mærke "Bench".Toppen er forsynet med en hætte, der har snore med frie ender.Beklædningsgenstandene er beregnet til småbørn op til 7 år og ældre børn i alderen 7-14 år.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 20055080
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Bulgarien
  
Varslingsnummer: A12/1856/13
Produkt:  Pigklædt pigge til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Mono Star
Type/modelnummer:  CL-6235
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en risiko for skader og strangulering som følge af snorelukninger på hætte- og taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Pigerne er indstillet til børn op til 8 år.Sweatsletten kan bindes og justeres med snoede strenge med rosa stykke i emhætten.
Batchnummer/stregkode:  0100320836235
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
     
Varslingsnummer: A12/1857/13
Produkt:  Af de drenge, der anvender drengene under De Europæiske Fællesskabers Tidende
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Brum Beby
Type/modelnummer:  BO-3119
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i halsen/emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Den blå sweath-lejret, som er beregnet til drenge op til 12 år, med bændler til bøde- og halsbånd.
Batchnummer/stregkode:  01003108303119
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
  
Varslingsnummer: A12/1862/13
Produkt:  Pigklædt pigge til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Miss Brum
Type/modelnummer:  7085
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af snorellestrenge i halsens/emhættens område under undertoner af lavkonjunktur.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Pigtråd af piger, der er farvet, og som består af et par benklæder, og en klapmyds af nedslidte.Den er beregnet til piger, der er op til 8 år gamle.Sweatsletten har snoede strenge på emhætten.
Batchnummer/stregkode:  0100320837085
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
  
Varslingsnummer: A12/1866/13
Produkt:  Drenge shorts
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Tingba
Type/modelnummer:  Model:TDK 55897 N
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af, at der ikke findes faste bændler med knuder og må udsættes for kvæstelser i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Rødhvidt og blå-hvidt shorts til børn.Størrelsen 128-134.
Batchnummer/stregkode:  6938073858973
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1870/13
Produkt:  Sæt til beklædning af piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Zero One
Type/modelnummer:  S 6521Y, b) S 8010Y
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af snore i taljeområdet.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  A) Girls "beklædning, der består af et par lyserøde bukser, en pinkel lavkonjunktur og en hvid t-skjorte.Sættet er beregnet til piger, der er op til 10 år gamle.Bukser har snore i taljeområdet.b) Ladepiger, der består af et par benklæder og en sweatskjorte.Er beregnet til piger, der er op til 8 år gamle.Bukser har snore i taljeområdet.
Batchnummer/stregkode:  A) 0100320836521, b) 0100320838010
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
    
Varslingsnummer: A12/1872/13
Produkt:  Pigklædning til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Urchin
Type/modelnummer:  695
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af dekorsnore i halsens område.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Rustriks/tunere, der er bestemt til piger, indtil de er 4 år gamle.Beklædningsgenstanden er forsynet med dekorativer i halsens overflade.
Batchnummer/stregkode:  010032083695
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
  
Varslingsnummer: A12/1873/13
Produkt:  Benklæder til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Seagull
Type/modelnummer:  Model:CSQ-705
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af ufastsatte bændler med frie ender i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Fritidsbenklæder til piger.Varen er dekoreret med påskrifter:"BJC LOVE", "DIG HY GOOD FRIEND" og "STAR"Produktet er tilgængeligt i grønne og lyserøde farver.Størrelse:4-14
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Ungarn
   
Varslingsnummer: A12/1882/13
Produkt:  Benklæder til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Miss Brum
Type/modelnummer:  25
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af snore i taljeområdet, som er for lange.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Rosa piger til fritidsaktiviteter, som er beregnet til piger, op til 10 år.Den er konstrueret med lysegrønne bændinger i taljeområdet, 200 mm i hver side.
Batchnummer/stregkode:  01003208325
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
        
Varslingsnummer: A12/1886/13
Produkt:  Piger, bikini
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Sun & Ocean
Type/modelnummer:  Model:431
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af funktionelle snore i hallen og i bagarealerne.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Gul bikini, dekoreret med katte, ænder og fisk, og en påskriften "UDGAVE".Størrelsen 104-134.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1889/13
Produkt:  Sko til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Giolan
Type/modelnummer:  Model:CH252-2
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
De dekorative elementer i skoene let kan fjernes.Et barn kan placere dem i munden og blive chokeret på dem.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Sortsyntetiske lædersko til piger.Skoene er dekoreret med rhinesten.Størrelse:24.Produktemballagen:lyserød papkasse.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
   
Varslingsnummer: A12/1890/13
Produkt:  Sko til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Yomax
Type/modelnummer:  Model:JS-2308 BL
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
De dekorative elementer i skoene let kan fjernes.Et barn kan placere dem i munden og blive chokeret på dem.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Hvidt lædersko til piger.Skoene er dekoreret med mandelformede elementer og med rhineædelsten.Produktemballagen:lyserød papkasse.Størrelse:25
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Ungarn
   
Varslingsnummer: A12/1896/13
Produkt:  Benklæder, af drenge
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Holly Work
Type/modelnummer:  CL6196
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en risiko for skader som følge af snorelukninger (195 mm på hver side) i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Fritidsbenklæder til drenge, der er op til 4 år gamle.Det skal på hver side være 195 mm lange i taljepunktet.
Batchnummer/stregkode:  0100310836196
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
    
Varslingsnummer: A12/1899/13
Produkt:  Benklæder til børn
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Small Gang
Type/modelnummer:  N3-555
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en risiko for skader som følge af snorelukninger (230 mm på hver side) i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Lysebrune tidsbuede bukser, som er beregnet til børn op til 6 år.Den er konstrueret med snoede strenge i taljeområdet med en længde på 230 mm i hver side.
Batchnummer/stregkode:  0100310833555
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
    
Varslingsnummer: A12/1901/13
Produkt:  Pigklædt pigge til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Miss Azur
Type/modelnummer:  PG046
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af snore (380 mm i hver side), der er fastgjort bag på bagsiden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Beklædning bestemt til piger op til 2 år.Den består af en rød kjole og en hvid t-skjorte.Påklædningen har et sygt, rødt og blomstermønster, et tekstilbånd.Påklædningen er beregnet til snore, der er fastgjort på bagsiden af beklædningsgenstanden.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
    
Varslingsnummer: A12/1902/13
Produkt:  Pigsparatshirts, til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Кай Сян
Type/modelnummer:  Vare 1.:Punkt F 9212-Z, Produkt 2.:Løbenummer F 9206-D
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne er forbundet med en risiko for strangulering på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i halsens område.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Attestationeret til unge piger, der er op til 7 år gamle.Der er tegninger af katte på begge sider.
Batchnummer/stregkode:  Vare 1.:Stregkode 014652, produkt 2:Stregkode 014651
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
     
Varslingsnummer: A12/1903/13
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Кай Сян
Type/modelnummer:  Punkt nr.:F 9204 — Tillæg — nr.:F 9205-Z
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko som følge af snore i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Med en hætte til børn med en hætte med snore med frie ender, der ender på børn op til 7 år, og som er beregnet til småbørn op til år og ældre børn i alderen 7-14 år.Varen har et brugsmønster med en kerne og et hjerte og påskriften "Love dukker", men der er også en lomme.
Batchnummer/stregkode:  014650
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
    
Varslingsnummer: A12/1904/13
Produkt:  Sportsbukser til børn
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: X&Y
Type/modelnummer:  Artikel nr.:X & Y-7015
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med risiko for skader som følge af, at der findes snoreller i taljeområdet, hvilket er for længe.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Børnesportsbukser, der er forsynet med snore i taljeområdet.Beklædningsgenstandene er beregnet til småbørn op til 7 år og ældre børn i alderen 7-14 år.Til venstre, der er anbragt på venstre side, er der en broderi anbragt "Super dreng/premium dext/quality apple".
Batchnummer/stregkode:  2013040970156
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
      
Varslingsnummer: A12/1905/13
Produkt:  Idrætshold til børn
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: CABANELI
Type/modelnummer:  MG-SP-08
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en risiko for skader og strangulering som følge af snorelukninger på hætte- og taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Børnesportsættet består af to dele (en lavkonjunktur og et par benklæder) med grå farve, der er beregnet til børn i alderen 7-14 år, og som har følgende egenskaber — størrelse 8, 12 og 14. på forsiden af venstre troben er der en broderede skilte: "CABANELI ATHL — DPT, CABANELI MILANO BRAND, ITALIA SIDEN 1967".På forsiden af sweatshirts er der et trykt mønster med lyserøde påskrifter som følger:"CABANELI 1967 MILANO".
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Tyrkiet
Varsling indsendt af: Bulgarien
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Norge
      
Varslingsnummer: A12/1907/13
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: E & H
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Hvid sarer med grå striber og en mørkeblå hætte, der er beregnet til børn op til 7 år.Størrelse 128 og 134.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Tyrkiet
Varsling indsendt af: Bulgarien
   
Varslingsnummer: A12/1909/13
Produkt:  Piger, bikini
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Keyzi
Type/modelnummer:  Model:ZUZIA
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle vævtråde med frie ender i halsen og i bagarealerne.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Rødt og gult bikini dekoreret med stjerner.Størrelser er:122, 140 OG 146.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:5907441610261
Oprindelsesland: Polen
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1923/13
Produkt:  Børnejakke
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: AOLES
Type/modelnummer:  Model:YM9253
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorellestrenge med knuder og må ikke stå på enderne i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Klapmykke til børn.Kaletten kan fjernes ved hjælp af lynlås.Kaletten omfatter ikke fasttræksnor med knob og metal om enderne.Størrelse:140-170
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
    
Varslingsnummer: A12/1927/13
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: YYFY
Type/modelnummer:  Model:Y — 066
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en risiko for strangulering for børn på grund af tilstedeværelsen af snoede strenge i kaletten med frie ender.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Klapmyds og foret med zip og kænguruer.Varen er dekoreret med påskrifter:"Happy Girls""Miss Girls" og "Miss".Kaletten omfatter ikke en fast snor med frie ender.Størrelse:4-10
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
   
Varslingsnummer: A12/1928/13
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
Navn: Forest Hood
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Shampoodle
Type/modelnummer:  DO31
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Klapindhold af bomuld.Beige farve.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Indien
Varsling indsendt af: Sverige
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Frankrig
 
Varslingsnummer: A12/1929/13
Produkt:  Sweatskjorte
Navn: Thunder hood sweater
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Shampoodle
Type/modelnummer:  DO28
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en stranguleringsrisiko som følge af snorelukninger i emhætten og nakken.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Bouldserater i bomuld.Blå farve med gult tryk.Størrelse 100-130 cl
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Indien
Varsling indsendt af: Sverige
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Belgien, Frankrig
 
Varslingsnummer: A12/1931/13
Produkt:  Badetøj til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Xiao jin yu
Type/modelnummer:  Model:2018
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore med frie ender i halsens område.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Piroggen, der er mønstret ud i ét stykke ud af blomsten, passer til den fribehandlede del af nederdelen.Synkopperne kan bindes sammen med funktionelle snore i halsens overflade.
Batchnummer/stregkode:  6948076920188
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
   
Varslingsnummer: A12/1934/13
Produkt:  Pigers badeshorts
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Maui and sons
Type/modelnummer:  PR17 13PE05, 8170 942 8539075
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af snore i taljeområdet, som er for lange.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Farverige badeshorts til piger.Størrelsen er 7-8 years/128 cm.
Batchnummer/stregkode:  8057431458803
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Belgien, Italien
    
Varslingsnummer: A12/1935/13
Produkt:  Børnebeklædning
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: КАЙ СЯИ
Type/modelnummer:  232
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko som følge af snore i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Pighus om vinteren, der leveres med en hætte og en elastisk sele med et snoremetal, er beregnet til børn mellem 7 og 14 år, størrelse 8, 10, 12 og 14.Kaletten er forsynet med dekorationer med frie ender, hvis længde er ca. 190 mm, med et metalstop.Jakken lukkes med en lynlås.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
     
Varslingsnummer: A12/1867/13
Produkt:  Clock radio
Navn: FM/TV/AM/SW1-2 5 Band Radio
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Kommunikations- og medieudstyr
Mærke: Yima
Type/modelnummer:  Model:YM-3300C
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Under normal brug kan leddets strømførende dele berøres, da dimensionerne på stikkontakten og det faste stik ikke er egnede.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Bærbar radio med alarmur.Sort plastemand har et sort plasthåndtag og en teleskopmetalantenne.Den opererer på ledningsnettet eller med batterier.Emballage:farverigt papkasse.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1913/13
Produkt:  Computer
Navn: Mini PC Quad-Core A9 Processor
Risikotype: Brand, Elektrisk stød
Kategori: Kommunikations- og medieudstyr
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  AC/DC-adapter:LM364D
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Strømforsyning med computer indebærer en risiko for elektrisk stød, fordi den forstærkede isolering ikke er tilstrækkelig, og afstanden mellem primær- og sekundære viklinger ikke er tilstrækkelig.Computerens indeslutning er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for brand.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Minicomputere leveret med en veksel- til jævnstrømsadapter.Solgt i en hvid papkasse.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Finland
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Danmark
   
Varslingsnummer: A12/1932/13
Produkt:  Bærbar radio
Navn: Mini DAB Radio Black
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Kommunikations- og medieudstyr
Mærke: Vision
Type/modelnummer:  Model:DAB113B
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Stik sadapteren giver mulighed for at indsætte et stik i ét stik, så der er adgang til den resterende fri direkte pol.En ungarsk type stikprop kan forbindes med en del af adapteren, men der er ingen kontinuitet i jordbeskyttelseskredsløbet.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante standard IEC 60884.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Bærbar sort radio.Den opererer på ledningsnettet eller sammen med fire AA størrelse batterier.Anordningen er udstyret med en britisk type stik, så der er en adaptor til hvid stik (med mærkning:"CE, 10/16A 250V ~") er vedlagt.Emballage:gennemsigtig plastpose.
Batchnummer/stregkode:  Parti:SC104859;Stregkode:5 052004 385497
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1915/13
Produkt:  Hudblegeprodukt
Navn: Crème éclaircissante et purifiante [lightening and purifying cream] 325 ml
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Kosmetik
Mærke: MAXI Light
Type/modelnummer:  GPS P: 07/11 D132869 "k"
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder clobetasolpropionat, som tilhører glucocorticiid-klassen.At produktet ikke er i overensstemmelse med kosmetikforordningen.
Tilbagetrækning af produktet fra markedetAndet
Beskrivelse:  Brun plastikkrukke med skruelåg
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Elfenbenskysten
Varsling indsendt af: Frankrig
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Danmark
  
Varslingsnummer: A12/1916/13
Produkt:  Udvaskningsafspray
Navn: Instant Tan Wash Off Face & Body Spray
Risikotype: Sundhedsrisiko/andet
Kategori: Kosmetik
Mærke: ST TROPEZ
Type/modelnummer:  ITLS100 Light/Med.ITDS100 Med/Dark
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Kombinationen af små partikler og silikone har potentiale for en ugunstig virkning som følge af luftvejene.Hvis der anvendes et indesluttet område uden god ventilation, kan visse brugere have mulighed for at opleve åndedrætsbesvær.Indberettede 5 hændelser.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  100 ml aerosolspray for ansigtet og kroppen.
Batchnummer/stregkode:  5060022307469/5060066307483
Oprindelsesland: Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige
  
Varslingsnummer: A12/1912/13
Produkt:  Dekorative olielampe
Navn: Hurricane Lantern
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Dekorationsartikler
Mærke: Great eagle
Type/modelnummer:  Art. nr.:543764236
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi produktets konstruktion giver nem adgang til lampeolie, hvilket kan få børn til at drikke det.Produktet opfylder ikke den relevante standard EN 14059.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Dekorative petroleum fremstillet af glas og rødt metal med en holder i toppen.Pakket i en gennemsigtig pakke med påskriften "Superior Quality, qualite SUPERIEURE, Fabrique en Chine" og et billede af hønen på pakningens forside og "orranstern" på bagsiden.
Batchnummer/stregkode:  8595586376424
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Slovakiet
   
Varslingsnummer: A12/1845/13
Produkt:  Stik til tændrør
Navn: Universal Adaptor Plug
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Well / Vitacom Electronics
Type/modelnummer:  UNIV-W
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Anbringelse af en stikprop, der kun kan placeres i et område, er mulig, så der ikke er adgang til de resterende frie bolte, der er til rådighed.Det er muligt at indsætte anordninger til beskyttelse af klasse I i adapterens stikkontakt, men at kontinuiteten i beskyttelseskredsløb afbrydes.Produktet opfylder ikke den relevante standard IEC 60884.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Prop adaptere med sort hvid plastbeklædning.Gør det muligt at tilslutte en type britisk stik, der skal forbindes med HU's standardstikkontakt.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:5 948636 008081
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1871/13
Produkt:  Bordlampe
Navn: Ukendt
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Flex
Type/modelnummer:  Model HM 9451Reference:10000142796
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Den øverste og nederste del af lampefatning samles ikke sikkert, og brugeren kan komme i berøring med strømførende dele.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Bordlampe med hvid farve.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Frankrig
 
Varslingsnummer: A12/1875/13
Produkt:  Sammenklappelig hårtørrer
Navn: Hair Dryer
Risikotype: Elektrisk stød, Forbrændinger
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: NIKAI
Type/modelnummer:  Model:DH-828 (på emballagen), JB12-127-2 (på emballagen)
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Hårtørreren er ikke udstyret med en termisk udkoblingsanordning.Husets plastmateriale er brændbart.Forsiden og isolationskraverne i lysnettet er for små.Sikkerhedsmærkningen og advarslerne til den elektriske anordning mangler.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Sammenfoldig elektrisk hårtørrer med gult plasthus.Emballage:papkasse.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:6 291071 108724
Oprindelsesland: Japan
Varsling indsendt af: Ungarn
 
Varslingsnummer: A12/1885/13
Produkt:  Sandwichtoogaster
Navn: SpongeBob Schwammkopf Sandwich Maker
Risikotype: Elektrisk stød, Forbrændinger
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Princess
Type/modelnummer:  Art. 2334;Standardcertifikat 2334
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Stik sadapteren tillader indsættelse af en stikprop, der er frit stillet til rådighed, med et stik.Der er ikke etableret kontinuitet i beskyttelseskredsløbet med stik af stik, hvilket betyder, at apparatet ikke er jordforbundet, når det skal være.Kapperens hus og fladernes overflader er attraktive for børn.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder EN 60335 og IEC 60884.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Gul, plastbelagt, toastan maker.En af overfladerne er dekoreret med tegneserien SpongeBob, og den anden er dekoreret med vægge.Varen leveres med en sort tændrør, der er nettilsluttet, der er tilsluttet elnettet, og som ikke kan anvendes i Ungarn.Emballage:farverigt papkasse.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:5 901436 721222
Oprindelsesland: Nederlandene
Varsling indsendt af: Ungarn
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Nederlandene
  
Varslingsnummer: A12/1894/13
Produkt:  Anordning til behandling af fingernegle
Navn: Micro-controlled ultra thin fingernail coping machine
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Beiyi
Type/modelnummer:  J0332
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Den elektriske isolering af strømforsyningen er utilstrækkelig.Krydringen og friafstanden mellem de primære og sekundære kredsløb er utilstrækkelige.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN60335.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Et fingerbladsmanicure, der er pakket i papkasse med instruktioner, som er forsynet med fabrikantens oplysninger.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige
  
Varslingsnummer: A12/1908/13
Produkt:  Batterioplader til elektrisk cykel
Navn: Ukendt
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Baodechi
Type/modelnummer:  48V10-14AH (på emballagen), BDC120-48V10-14 Ah (på produktet)
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Batteriopladerens hus har ikke tilstrækkelig mekanisk styrke.Som følge heraf kan de strømførende dele af produktet blive tilgængelige.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Batterioplader til elektrisk cykel.Emballage:papkasse.Dimensioner:ca. 55 mm x 106 mm x 156 mm.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/1925/13
Produkt:  Toaster
Navn: 2 Slice Toaster
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Vision
Type/modelnummer:  Model:2T07
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Stik sadapteren giver mulighed for at indsætte et stik i ét stik, så der er adgang til den resterende fri direkte pol.Det ungarsk-systems prop kan være forbundet med stikkontakten, som er en del af adapteren, men jordbeskyttelseskredsløbets kontinuitet er ikke etableret.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder EN 60335 og IEC 60884.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Rister med hvidt hus.Anordningen er udstyret med en britisk type stik, så der er en adaptor til hvid stik (med mærkning:"CE, 10/16A 250V ~") er vedlagt.Emballage:gennemsigtig plastpose.
Batchnummer/stregkode:  Parti:SC501252;Stregkode:5 051399 152875
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
    
Varslingsnummer: A12/1930/13
Produkt:  Elektrisk kniv
Navn: Electric Knife
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: VISION
Type/modelnummer:  Model:EL09
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Stik sadapteren giver mulighed for at indsætte et stik i ét stik, så der er adgang til den resterende fri direkte pol.En ungarsk type stikprop kan forbindes med en del af adapteren, men der er ingen kontinuitet i jordbeskyttelseskredsløbet.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Elektrisk kniv med hvidt hus og udskifteligt blad.Anordningen er udstyret med en britisk type stik, så der fastgøres en hvid netværksadapter.Mærkning på stik med stik:CE, 10/16A 250V ~Emballage:gennemsigtig plastpose.
Batchnummer/stregkode:  Parti:SC104426;Stregkode:5 051898 825355
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
   
Varslingsnummer: A12/1933/13
Produkt:  Hårtørrer
Navn: Hair Dryer
Risikotype: Forbrændinger
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Nikai
Type/modelnummer:  Model:DH-2288 (på pakningen), JB12-124-5 928 (på mærkaten)
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Hårtørreren er ikke udstyret med en termisk udkoblingsanordning.Hårtørrerens plastindkapsling er brændbart.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Elektrisk hårtørrer med rød plastindkapsling.Emballage:farverigt papkasse.
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:6 291071 110895
Oprindelsesland: Japan
Varsling indsendt af: Ungarn
 
Varslingsnummer: A12/1939/13
Produkt:  Prop med stikkontakter
Navn: Interruptor-Single-Gang Single-Pole Switch
Risikotype: Forbrændinger
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Jin Yang
Type/modelnummer:  TG101
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Den ukorrekte størrelse og fremstillingen af de strømførende dele kan medføre for stor opvarmning.Produktet opfylder ikke den relevante standard IEC 60884.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Stik med en 3-vejs stikkontakt.Gennemsigtig plastemballage med fabrikantens mærkning.
Batchnummer/stregkode:  8432011602065
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
  
Varslingsnummer: A11/0091/13
Produkt:  Træbog med dukkedukker
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Portico
Type/modelnummer:  Ref. 1761/1355/0
Type advarsel:  Produkter med andre risikoniveauer
Det er let at få let adgang til fiberholdigt produkt, og det kan betyde, at barnet putter fyldet i munden, og det kan blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Træbog med et dukkedukker af fingerdukker uden emballage og på en anordning, der hænger sammen.
Batchnummer/stregkode:  1761000355
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
  
Varslingsnummer: A11/0092/13
Produkt:  Sæt af blødt legetøj
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  Punkt nr.:837694
Type advarsel:  Produkter med andre risikoniveauer
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi sømme let kan opende.Et barn kan komme med en finger i denne åbning, fjerne det fibermateriale, der anvendes til fremstilling af legetøjet, og sætte det ind i munden.Den fiberfylde kan tages i barnets strubehoved og blokere luftcirkulationen.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere
Beskrivelse:  Bløde legetøjshunde af forskellige racer.28 cm.Produkter, der er bragt i omsætning af Auchan.
Batchnummer/stregkode:  3245675744096
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien