Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

RAPEX – Ugentlig oversigtsrapport med meddelelser

Uge 28 - 2013

Anmeldelse nr. A11/0043/13 fra uge 25 af 2013 er blevet fjernet permanent fra RAPEX-hjemmesiden efter præcisering af de retlige betingelser for offentliggørelse.
Varslingsnummer: A12/0867/13
Produkt:  Badeolie
Navn: Bierbad
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Produkter, der ligner fødevarer
Mærke: Traditionelle Bierkosmetik
Type/modelnummer:  Fremstillet:11/2012Anvendelse af:05/2015
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi væsken indeholder et stort indhold af overfladeaktive stoffer, som kan være giftige, hvis de indtages.På grund af sin karakteristiske form, udseende og emballage kan forbrugerne begå fejl ved anvendelsen af fødevarer og dermed gøre væsken.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
Tilbagetrækning af produktet fra markedetForbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Dobbeltkomponent til skumbad med ølgær og humleekstrakter.Emballage:farveløs PET-flaske, som er formet som en flaske med engangsøl.Flasken med flasken er dækket af en guldfarvet metalfolie og et bånd (som skal fjernes ved første åbning) og har en hvid spids af plast.Diameter på flaskehalskræft:ca. 2,0 cm.Ingen dosisåbning.
Batchnummer/stregkode:  L502
Oprindelsesland: Tjekkiet
Varsling indsendt af: Tyskland
   
Varslingsnummer: A12/0910/13
Produkt:  Dekorative imitationer af frugter
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Produkter, der ligner fødevarer
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  1Peberfrugt:j.nr. 09410102Pære:j.nr. 0941005
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, da det på grund af sin karakteristiske form, farve og størrelse kan forveksles med fødevarer.Dette kan få børn til at sætte dem i munden, sutte eller indtage dem, hvilket kan medføre en kvælningsrisiko.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  2 modeller for dekorative imitationer af frugterne:sød peber i rød og grøn farve og pærer i brun og gul.Emballagen er en plastpose, der indeholder to enheder.Hver post er forsynet med en papirmærkat med oplysninger om importøren, stregkode og reference.
Batchnummer/stregkode:  18000009410109 OG 2.8000009410055
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Portugal
 
Varslingsnummer: A12/0874/13
Produkt:  Tatoveringsfarve
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Kemiske produkter
Mærke: Silverback Ink
Type/modelnummer:  Sort 11
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 7 polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (25,03 mg/kg) med et indhold af benzo [a] pyren på 0,20 mg/kg, der er klassificeret som kræftfremkaldende.Ifølge Europarådets resolution ResAP (2008) om krav og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanent sammensætning må polycykliske aromatiske hydrocarboner ikke overstige en vis koncentration.Den mængde PAH, der blev påvist i prøven, oversteg det niveau på 0.5 ppm, der anbefales i resolution ResAP (2008).
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Tatovering med sort tatoveringsfarve i en plastflaske på 120 ml med skruespids og dispensedyse.
Batchnummer/stregkode:  Parti:B498103012Parti:B498103012S
Oprindelsesland: USA
Varsling indsendt af: Tyskland
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Spanien
 
Varslingsnummer: A12/0903/13
Produkt:  Tatoveringsanordning
Navn: 1.Eternal ink Bright orange 2. Eternal ink Caramel
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Kemiske produkter
Mærke: Eternal
Type/modelnummer:  Evian trykfarve Bright orange:parti 09/18/12 ex 09/18/2014;Eevigt ink Caramel:parti 12/18/12 ex 12/18/2014;
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder azofarvestoffer, der frigiver 156 mg/kg aromatiske aminer o-toluidin, 135 mg/kg 2,4-toluendiamin og 972 mg/kg o-anisidin, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene, toksiske og sensibiliserende.Ifølge Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og den faste sammensætning o-toluidin, 2,4-toluendiamin og o-anisidin bør ikke frigives fra azofarvestoffer i tatoveringsfarver.Produkterne er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Gennemsigtig flaske med gul klæbeseddel og sort top.Indeholder 30 ml.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: USA
Varsling indsendt af: Nederlandene
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Italien
  
Varslingsnummer: A12/0908/13
Produkt:  Tatoveringsfarve
Navn: Prima Black
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Kemiske produkter
Mærke: Alla Prima
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 2.2 ppm polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH).Ifølge Europarådets resolution ResAP (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanent makeup må PAH-indholdet ikke overstige 0.5 ppm.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Tatovering med sort tatoveringsfarve i en plastflaske med skruespids og dispensedyse — 60 ml.
Batchnummer/stregkode:  PARTI 1010Parti:0820821016
Oprindelsesland: USA
Varsling indsendt af: Tyskland
  
Varslingsnummer: A12/0911/13
Produkt:  Strimlet lys
Navn: Starlicht
Risikotype: Brand, Elektrisk stød
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: Aqualux - Aquapromo
Type/modelnummer:  11-011512
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Det eksterne kabel er ikke udstyret med en anordning til forankring af snor.Produktet har ikke tilstrækkelig mekanisk modstandsevne.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Strimlet lys, 1x36W.
Batchnummer/stregkode:  Kode 130021413 1445
Oprindelsesland: Tunesien
Varsling indsendt af: Frankrig
  
Varslingsnummer: A12/0912/13
Produkt:  Strimlet lys
Navn: Starlicht
Risikotype: Brand, Elektrisk stød
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: Aqualux - Aquapromo
Type/modelnummer:  11-011522
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Det eksterne kabel er ikke udstyret med en anordning til forankring af snor.Vand kan gå ind i lyset.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Strimlet lys, 2x36W.Vandtæt.
Batchnummer/stregkode:  Kode 130021413 1445
Oprindelsesland: Tunesien
Varsling indsendt af: Frankrig
  
Varslingsnummer: A12/0870/13
Produkt:  Motorcykel
Navn: Tiger 1050i Sport
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: Triumph
Type/modelnummer:  Type:115 NGEF-typegodkendelsesnummer:E11 * 2002/24 * 1604 *
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Bremserørene i ABS-modulatoren må ikke være korrekt monteret.ABS-systemet på forhjulet kan derfor mislykkes, hvilket indebærer en risiko for at falde.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne
Beskrivelse:  Motorcykel
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev bygget i 2013.
Oprindelsesland: Thailand
Varsling indsendt af: Tyskland
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Østrig, Det Forenede Kongerige, Sverige, Grækenland, Ungarn, Slovenien
Varslingsnummer: A12/0891/13
Produkt:  Personbil
Navn: Yaris, Verso S.
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: Toyota
Type/modelnummer:  Yaris-produktionsperioden:2010 til 2012.Produktion af bagside S:2010 til 2011.
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
I de pågældende køretøjers elektriske servostyringsmoduler kan kondenserede vanddråber indgå i relæet mellem relæerne i relæet, som leverer strøm til effektstyremotoren, og som forårsager en kortslutning.Hvis dette er sket, kan føreren holde op med at arbejde, og føreren vil skulle gøre en større indsats for at styre indsatsen.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne
Beskrivelse:  Personbil
Batchnummer/stregkode:  N/A
Oprindelsesland: Frankrig, Japan
Varsling indsendt af: Portugal
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Tyskland, Irland, Slovenien, Danmark, Estland, Det Forenede Kongerige, Sverige, Kroatien, Nederlandene, Ungarn, Finland, Grækenland, Norge
Varslingsnummer: A12/0899/13
Produkt:  Personbil
Navn: Outlander
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: Mitsubishi
Type/modelnummer:  GF0W
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Strømspændingsregulatoren for elektrisk servostyring kan fungere forkert, hvilket resulterer i, at den elektriske servofunktion svigter.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne
Beskrivelse:  Personbil
Batchnummer/stregkode:  Modelår:2013;produktionsperiode indtil den 28. marts 2013.
Oprindelsesland: Japan
Varsling indsendt af: Portugal
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Tyskland, Irland, Bulgarien, Spanien, Ungarn, Nederlandene, Sverige, Finland
Varslingsnummer: A12/0900/13
Produkt:  Personbil
Navn: ASX
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: Mitsubishi
Type/modelnummer:  GA1W, GA2W, GA6W
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Under tagglasanlægget på fabrikken må primeren muligvis ikke have været anvendt korrekt på tagglas, hvilket fører til utilstrækkelig kemisk binding mellem primeren og lim på specifikke områder.Den deraf følgende utilstrækkelige adhæsion mellem tagpanelet og stålorganet kunne i værste fald resultere i, at panelet af tagglas afrives af tagpanelet for stål.Der er indberettet to tilfælde i Europa.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne
Beskrivelse:  Personbil
Batchnummer/stregkode:  Modelår:2011;produktionsperiode indtil den 27. marts 2011.
Oprindelsesland: Japan
Varsling indsendt af: Portugal
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Nederlandene, Tyskland, Slovenien, Danmark, Bulgarien, Kroatien, Spanien, Μalta, Ungarn, Finland, Sverige, Grækenland, Polen
Varslingsnummer: A12/0901/13
Produkt:  Personbil
Navn: Outlander
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: Mitsubishi
Type/modelnummer:  GF6W
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
På grund af uhensigtsmæssig programmering af motorstyringsenheden kan det system til modvirkning af kollision fremad, som er blevet foreslået af motorstyringssystemet, føre til en forkert vurdering af, hvor væggene i en tunnel skal være et andet køretøj.Som følge heraf kan systemet automatisk køre bremserne for at reducere køretøjets hastighed.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne
Beskrivelse:  Personbil
Batchnummer/stregkode:  Modelår:2013Produktionsperiode:indtil den 20. maj 2013.
Oprindelsesland: Japan
Varsling indsendt af: Portugal
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Tyskland, Det Forenede Kongerige, Bulgarien, Spanien, Ungarn, Nederlandene, Finland, Sverige, Slovenien
Varslingsnummer: A12/0882/13
Produkt:  Stige
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Andet
Mærke: PROF
Type/modelnummer:  3 + 1 trin
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
En del af stigens geometriske dimensioner er mindre påkrævet end krævet, hvilket betyder, at brugeren kan falde af systemet. den har ikke tilstrækkelig mekanisk styrke og kan falde under brugen.Trinnene kan let løsnes fra stigen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 131.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Bærbar aluminiumstige af metal.Stigen anbringes i plastemballage.Der findes vedhæftede mærker med oplysninger på bulgarsk om producenten.På metalplatformen er der en trykt påskrift "PROF".
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Tyrkiet
Varsling indsendt af: Bulgarien
  
Varslingsnummer: A12/0883/13
Produkt:  Stige
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Andet
Mærke: Kutlu
Type/modelnummer:  5 + 1 trin
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Nogle af stigens geometriske dimensioner er mindre end påkrævet, hvilket betyder, at brugeren kan falde af stigen.Det har ikke en tilstrækkelig mekanisk styrke og kan holde pause under brugen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 131.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Bærbar aluminiumstige af metal.Stigen anbringes i plastemballage.Der er vedlagt oplysninger på bulgarsk om producenten, materialet — metal, grafiske advarsler, brugsanvisning og en angivelse af vægten — 150 kg.
Batchnummer/stregkode:  8697433201054
Oprindelsesland: Tyrkiet
Varsling indsendt af: Bulgarien
 
Varslingsnummer: A12/0876/13
Produkt:  Gåstole
Navn: 1. Xadventure safari loopstoel 2. Unknown
Risikotype: Personskader
Kategori: Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
Mærke: Xadventure
Type/modelnummer:  1.walcker-safari:073192.ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkterne udgør en risiko for skader som følge af bremsesystemets utilstrækkelige styrke.Produkterne er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 1273.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  1.Walker Safegari:pakket i papydre emballage2.Walker:pakket i gennemsigtig plastemballage
Batchnummer/stregkode:  1.walker safari:87184030731952.Grundkalk til walker:8718403073201
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Nederlandene
       
Varslingsnummer: A12/0914/13
Produkt:  Børnesæde
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader
Kategori: Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
Mærke: Maxi-Cosi
Type/modelnummer:  CITI SPS
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
En lille procentdel af lukkebeslagene kan have en defekt ved fremstillingen.Det er muligt, at låsen åbnes automatisk under eksterne virkninger, hvilket indebærer en risiko for skader på små børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Børnesædet med sort og rødt omslag.Produktet er beregnet til børn med en vægt på mellem 0 og 13 kg og er beregnet til anvendelse i en bil og fastgjort til sikkerhedsseler.
Batchnummer/stregkode:  De pågældende partier blev fremstillet mellem uge 20 i 2012 og uge 22 i 2013.
Oprindelsesland: Nederlandene
Varsling indsendt af: Polen
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Island, Kroatien, Spanien, Sverige, Østrig
 
Varslingsnummer: A12/0915/13
Produkt:  Barnesæde til cykler
Navn: B’Clipp BB Carrier Steppy
Risikotype: Personskader
Kategori: Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
Mærke: B’TWIN
Type/modelnummer:  Model:1612311
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Nogle af sæderne kan være defekte, fordi de seler, der støtter et barn, kan udstyres med ukorrekt fastgøring af seler.I en sådan situation giver selerne ikke nogen egentlig beskyttelse, og det kan derfor føre til, at sædet og barnet kommer til skade.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Barnestol til cykler skal være monteret på en cykel til cykler.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Portugal
Varsling indsendt af: Polen
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Portugal, Ungarn
 
Varslingsnummer: A12/0916/13
Produkt:  Barnesæde til cykler
Navn: Steppy- On Frame
Risikotype: Personskader
Kategori: Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
Mærke: B’TWIN
Type/modelnummer:  Art. 1307009
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Nogle af sæderne kan være defekte, fordi de seler, der støtter et barn, kan udstyres med ukorrekt fastgøring af seler.I en sådan situation giver selerne ikke nogen egentlig beskyttelse, og det kan derfor føre til, at sædet og barnet kommer til skade.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Barnestol til cykel monteres på cykelbasis.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Portugal
Varsling indsendt af: Polen
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Sverige, Tyskland, Portugal
 
Varslingsnummer: A12/0868/13
Produkt:  Plasticdukker
Navn: Lovely Baby
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Perez Rincón
Type/modelnummer:  1423
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 24,66 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Disse hårfattige minidukker pakkes enkeltvis i gennemsigtige plastposer med en etiket med fabrikantens oplysninger, fremstillingsdato, reference, lot- og stregkode.Beskrivelse af emballage:Dukkerne emballeres med et dusin til en papæsker med følgende segmenter:Almindeligt BABY, som har en etiket med følgende oplysninger:oplysninger om importøren, CE-mærkningen og Made in China.En anden etiket indeholder følgende oplysninger:referencen, fabrikantens identifikation og stregkoden.
Batchnummer/stregkode:  Parti:2/13Stregkode:8435331314236
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
     
Varslingsnummer: A12/0871/13
Produkt:  Legetøjsdinosaurer
Navn: Dinosaurs
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Juplay
Type/modelnummer:  Fabrikantreference:Q9899/109.Importørreference:87109
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi stoffet indeholder 1 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Produktet indeholder også 3,29 % vægt diisononylphthalat (DINP).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Legetøjsdinosaurer med aftagelige dele i forskellige farver.De er pakket i en papæske med et gennemsigtigt plastvindue, hvor mærket, importørens oplysninger, CE-mærkningen, stregkoden, referencen og oprindelseslandet er markeret.
Batchnummer/stregkode:  8427818871097
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
    
Varslingsnummer: A12/0872/13
Produkt:  Plast af plast med tilbehør
Navn: Smart Set
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: ALEX
Type/modelnummer:  Punkt:6076 — NS134683
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi plastdukken (hoved og sko) indeholder op til 27,34 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  En lille dukke med tilbehør bestående af en hårtørrer, et spejl, en halskæde, andet tilbehør og en plastsandaler til piger.Produktet sælges i plastik og papblister.Bagsiden af pakken viser mærke, importørdetaljer, CE-mærkning, reference, stregkode og oprindelsesland.
Batchnummer/stregkode:  2204930060761
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Spanien
   
Varslingsnummer: A12/0873/13
Produkt:  Plasticdukke
Navn: Lovely Girl
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Style
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dl's hoved indeholder op til 35,6 % bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Plastics doll med lyseblå kjole, pink halsbånd og rødsko.Dukken er plastiksag.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
  
Varslingsnummer: A12/0880/13
Produkt:  Plast af plast med tilbehør
Navn: Jolina
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Norah & Matthew
Type/modelnummer:  Vinterpart, post nr. 85026/28.2425
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi plasts hoved indeholder op til 35 % masse di-2-ethylhexylphthalat (DEHP) og op til 0,58 % af dibutylphthalat (DBP).Plads af plastens ben indeholder 12 % af Di-2-ethylhexylphtalat (DEHP).Desuden indeholder plastens af plastens ben op til 0,23 % diisodecylphthalat (DIDP) og op til 2,7 % diisononylphthalat (DINP) op til.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  En dukke med en lilla kjole og tilbehør af hård plast.Produktet er pakket i plastik- og paphylsteremballage.
Batchnummer/stregkode:  EAN: 7320342824250
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Sverige
  
Varslingsnummer: A12/0893/13
Produkt:  Blødt legetøj
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Kungfu Boy
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af let aftagelige små dele (øjnene).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Blødt legetøj i form af en hvid hund med rød krave og hvidt og rødt kontrolleret bøjle.Store sorte øjne og sod.Batteridrevne.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Sverige
  
Varslingsnummer: A12/0894/13
Produkt:  Legetøjskanin
Navn: Popeyes
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Zoolife
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af let aftagelige små dele (øjnene).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Legetøj i form af en hvid kanin med opfanget øjne.Leveret i en plastflaskepakke med farverig pap.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Sverige
  
Varslingsnummer: A12/0895/13
Produkt:  Legetøjsfugl
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Angry birds (MAY BE COUNTERFEIT)
Type/modelnummer:  Ukendt
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af let aftagelige små dele (øjnene).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Import afvist ved grænsen
Beskrivelse:  Legetøjsfugl med opi-øjne.Leveret i en plastikkasse med farverig pap.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
KAN VÆRE FALSKE
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Sverige
  
Varslingsnummer: A12/0897/13
Produkt:  Kvæg
Navn: Physical Exercisse
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Baby Toys
Type/modelnummer:  PUNKT NR. 00-60958
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Legetøjet er forbundet med en risiko for kvælning som følge af, at det er let at slippe dele ud af legetøjet og blive sluppet af et barn.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Et stykke legetøj kan hænge sammen med en barneseng eller en barneseng.Den fremstilles af farvet hård plast og består af fire cifre af elefanter.I figurerne findes der spant elementer.De er trukket på en elastisk snor med to rundhåndtag i enderne.
Batchnummer/stregkode:  5906160160958
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Polen
 
Varslingsnummer: A12/0904/13
Produkt:  Blødt legetøj
Navn: Drivabolagen
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Legetøj
Mærke: Ukendt
Type/modelnummer:  Artikel 2.42.1265
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af den kemiske sikkerhed, ved at holde tøjlerne fremstillet af blødt legetøj op til 39 % di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Et blødt legetøj med tøj og hat i blå denim og sko i rød og hvid fremstillet af kunstlæder.
Batchnummer/stregkode:  7315760104954
Oprindelsesland: Taiwan
Varsling indsendt af: Sverige
  
Varslingsnummer: A12/0913/13
Produkt:  Legetøjspistol
Navn: Air Gun Super Shoot Game
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Canhui
Type/modelnummer:  BB905A
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Sugekopperne kan let fjernes fra projektilerne og sættes i munden og blokere børnenes luftveje.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Legetøjet består af et luftvåben med 6 bløde projektiler og et mål.Pigen fremstilles af farverig plastik og er ca. 250 mm lang.Skumprojektiler er ca. 65 mm lange og har en sugebeholder i slutningen.Plastmålpladen har klistermærker med farverige billeder.
Batchnummer/stregkode:  5904265204492
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Polen
  
Varslingsnummer: A12/0869/13
Produkt:  Babysko
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: babydream
Type/modelnummer:  Biene — Bestil
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi læderstykket indeholder op til 40,4 mg/kg chrom (VI).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerneTilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne
Beskrivelse:  Babysko fremstillet af læder (såler og overdel) og beige tekstilbeklædning.Fodtøjet fastspændes sammen med en plastsnor, hvortil der også er fastgjort en etiket med mærkning.Fordelen af skoene har en dekorativ bitegning.
Batchnummer/stregkode:  EAN-kode 4305615210858
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
   
Varslingsnummer: A12/0875/13
Produkt:  Dame-sko
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: SDS
Type/modelnummer:  Art: 8650-BL, farvefarve, størrelse 38
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet indeholder 17,2 mg chrom (VI).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Lyserød ballerina sko med en spand på den forreste del, den brune sål, lysegrå og læderoverdel.
Batchnummer/stregkode:  1317002413
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
  
Varslingsnummer: A12/0877/13
Produkt:  Dame-sko
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: SDS
Type/modelnummer:  Art: 8096-BL, farvesort, størrelse 36
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet indeholder 30,2 mg chrom (VI).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
Tilbagetrækning af produktet fra markedetForbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Black ballina sko med gyldne nitter på ydersiden af hælen.lysebrune skintunge med en overdel af læder.
Batchnummer/stregkode:  1317002613
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
  
Varslingsnummer: A12/0878/13
Produkt:  Halstørklæde
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Redoute creation Edeis
Type/modelnummer:  402.3315/834.1796
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi den indeholder azofarvestoffer, der frigiver 3,3-dimethoxybenzidin i en koncentration på op til 146 mg/kg.Dette overskrider grænsen på 30 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Blåt tørklæde med prikker, 100 % viskose, 180 * 100 cm.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Sverige
 
Varslingsnummer: A12/0879/13
Produkt:  Halstørklæde
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Haléns
Type/modelnummer:  970871/023061
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder azofarvestoffer, der frigiver 4-aminoazobenzen i en koncentration på op til 321 mg/kg.Dette overskrider grænsen på 30 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Sort gennemsigtigt tørklæde med blonder og kniplinger og broderier.
Batchnummer/stregkode:  48663-G-11
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Sverige
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Finland
 
Varslingsnummer: A12/0881/13
Produkt:  Dame-sko
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: SDS
Type/modelnummer:  0264-BL, Color Black, størrelse 39
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 34,5 mg chrom (VI) i læderdelen på mg/kg.Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
Tilbagetrækning af produktet fra markedetForbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Sort sål med lette sømme, sort sål, lysegrå overdel af bindsål af læder.
Batchnummer/stregkode:  0264-BLA39
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
  
Varslingsnummer: A12/0884/13
Produkt:  Barnets sweatshirt
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: J.N.S. SPORTS WEAR FOR KIDS
Type/modelnummer:  C0887
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en risiko for kvælning som følge af, at der er en snor i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Sweatshirt, der er beregnet til børn under 7 år.Tilgængelig ved en kombination af mørkegrøn og grå og også mørkeblå og rød farve med påskrift på forsiden MUSIC, RIO DE JANEIRO, NATIONAL ROAD OF THE ELEPHANTS.Den emhætte, der er forsynet med ufastgjorte, funktionelle snore med gratis ender, der er fastgjort i et kikke, hvis længde er ca. 18 cm.Størrelse 4.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
    
Varslingsnummer: A12/0885/13
Produkt:  Beklædning til piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: MALI ZMAJ
Type/modelnummer:  PJ022
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en risiko for beskadigelse og kvælning som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore i nakken og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Nederdelen og toppen for pigerne.Kjolen er blå med skulderstropper og har snore i taljeområdet.Den hvide top har snore i halsen.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
   
Varslingsnummer: A12/0886/13
Produkt:  Pigerne, piger
Navn: Ukendt
Risikotype: Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Mali Zmaj
Type/modelnummer:  H-73
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af snore med frite ender i halsens hals.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Beklædningsgenstande af piger, der består af tre dele, og som er beregnet til børn under 7 år.Sættet består af gule blade.kjole med blomster og sommerfugle i hvidt og violetog et gult kortlesede boller med påskriften "My" fremstillet af vedhæftede næsehorn på den forreste del og forsynet med funktionelle snore i halsens område.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
     
Varslingsnummer: A12/0887/13
Produkt:  Piger "bikini
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Rosso Kids
Type/modelnummer:  XS 0971
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en risiko for kvælning og skader på grund af tilstedeværelsen af snore i halsen og taljeområdet og bagest i bikini.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Pigers bilini i hvid, orange og rosa farver til små børn i alderen 3-4 år.Den øverste del er forsynet med funktionelle snore med frie mål, der er bundet i halsområdets hals, men også funktionelle snore med frie ender, der bindes på ryggen.Bunden er forsynet med funktionelle snore med frikant, der er bundet i taljeområdet, og hvis længde er over 140 mm.Størrelse 3/4.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
  
Varslingsnummer: A12/0888/13
Produkt:  Piger "bikini
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Rosso Kids
Type/modelnummer:  XS0021
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af halinger halsbånd med fri ende i halsens hals.Produktet frembyder en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på bagområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Grønne piger, der er beregnet til små børn i alderen 3-4 år.Den øverste del er et vindue med halshals, der er forsynet med funktionelle snore med frikant, der bindes i nakkemukken, og også funktionelle snore med frie ender bindes på ryggen.Begge dele, overdelen og bunden er dekoreret med grønne og hvidstribet fritte.
Batchnummer/stregkode:  06477391210
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
  
Varslingsnummer: A12/0889/13
Produkt:  Pigers badedragt
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Rosso Kids
Type/modelnummer:  XS 0975
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af halinger halsbånd med fri ende i halsens hals.Produktet frembyder en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på ryggen og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  En badedragt af piger består af tre dele med rosa farve og hjerter beregnet til små børn i alderen 3-8 år.Den øverste del er en style med halshals, som er forsynet med funktionelle snore med frikant, der er fastgjort i halsen, og funktionelle snore med frie ender bindes på ryggen.Den nederste del også forsynes med funktionelle snore med frikant, der er bundet i taljeområdet, og hvis længde er over 140 mm.Linkene har til sidst knuder.
Batchnummer/stregkode:  06477391210
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Bulgarien
  
Varslingsnummer: A12/0890/13
Produkt:  Børnebukser
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: SunSea
Type/modelnummer:  LQ-010
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af dekorative næsehorn, som let kan fjernes og kan sluges eller indåndes af børn.Produktet frembyder fare for skader som følge af, at der er en uafsættelig snor med knuder og metal for enderne i taljeområdet.Hvis snorene bliver fanget, kan de få barnet til at falde.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Pigers rosa bukser med to lommer.Produktet er dekoreret med en dans.Lommerne og indskriften er dekoreret med limet næsehorn.Taljedelen af bukser omfatter en unufast snor med knuder og metalbeslag på ren.Størrelsen:74-98
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
  
Varslingsnummer: A12/0892/13
Produkt:  Dame-sko
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: SDS
Type/modelnummer:  8650-BL, Color Black, størrelse 40
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi læderet (insålen) indeholder 48,8 mg/kg chrom (VI).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
Tilbagetrækning af produktet fra markedetForbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Black balloberina sko med dekorativt spand, sort tunge og lysegrå tusål med overdel af læder
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
 
Varslingsnummer: A12/0905/13
Produkt:  Piger "bikini
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Leonado
Type/modelnummer:  Art:C31
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af snore med frite ender i halsen.Desuden udgør produktet en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på ryggen og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Lyseblå og hvid bikini til piger i alderen 7-8.Varen er dekoreret på begge stykker med stitfæstnede blomster og et trykt tal af en pige.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
  
Varslingsnummer: A12/0906/13
Produkt:  Piger "bikini
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Leonado
Type/modelnummer:  Art:A19
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af halinger halsbånd med fri ende i halsens hals.Desuden udgør produktet en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på ryggen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Pink bikini for piger i alderen 9-10 år.Bunden af biki har en fæstnet, dekorativ, tekstilstribe.Begge dele har farvede buer og hvide prikker.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
  
Varslingsnummer: A12/0907/13
Produkt:  Piger "bikini
Navn: Ukendt
Risikotype: Personskader, Strangulering
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: Rae
Type/modelnummer:  ART:T2206
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af snore med frite ender i halsen.Desuden udgør produktet en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på ryggen og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Red bikini for piger op til 10 år.Toppen af bikini har stingfæstnede, flerfarvede blomstermønstre.
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Cypern
   
Varslingsnummer: A12/0909/13
Produkt:  Dame-sko
Navn: Ukendt
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: SDS
Type/modelnummer:  Art: 6241-BL, farvesort, størrelse 36
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet indeholder 26,0 mg chrom (VI).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
Tilbagetrækning af produktet fra markedetForbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger
Beskrivelse:  Black balloberina sko med guldfarvet nitter på helsen og theldel, sort tunge og lysegrå intunge med en overdel af læder.
Batchnummer/stregkode:  1317002813
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
  
Varslingsnummer: A12/0896/13
Produkt:  Stik
Navn: UNIVERSAL ADAPTER
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: GARANTI'
Type/modelnummer:  Leverandørkode:87881-G
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Det er muligt at forbinde en stift med et stik med et levende hul i en adapter del af en adapter, mens den anden direkte bolle stadig er tilgængelig.Brugeren kan få adgang til strømførende dele via hullerne i Det Forenede Kongerige og USA/AS adapter.
Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne
Beskrivelse:  De sæt af adaptere med stik/sokkel, der er til rådighed for europæiske, britiske, amerikanske og australske standarder.
Batchnummer/stregkode:  8015450878811
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Italien
  
Varslingsnummer: A12/0898/13
Produkt:  Mobiltelefonoplader
Navn: Charger
Risikotype: Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: Gill Star
Type/modelnummer:  AVS-12ERR141303
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Friafstanden i de sekundære kredsløb er utilstrækkelig, og den indre tråd er ikke korrekt sikret.Plasthuset og de dele, der indgår i opladeren, kan fange ild.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Mobiltelefonoplader.
Batchnummer/stregkode:  5900054404937
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Polen
  
Varslingsnummer: A11/0046/13
Produkt:  Legetøjsbiler og fly af plast
Navn: Ukendt
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: Plasto
Type/modelnummer:  Model 2002, 2012,2013, 2014, 2112, 2113, 1643, 1500,Model 2016, 1504 (sælges ikke i Sverige)
Type advarsel:  Produkter med andre risikoniveauer
Produkterne udgør en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af små dele (hjulene) i pakningen, der er løsrevet fra legetøjet, og som kan sluges af børn.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Beskrivelse:  Legetøjsbiler af plast og flyvemaskiner i lyse farverblå, gul, grøn og rød med sorte hjul.Legetøjet sælges i grupper på 4 og 5 i papkasser.Kun produkter solgt mellem februar 2013 og marts 2013 er berørt.
Batchnummer/stregkode:  6410310320134, 6410310320127, 6410310320028, 6410315021135, 6410315521130, 6410315521123, 6410310121120, EAN-koder:6410310115006, 6410310116430 OG 6410310320141
Oprindelsesland: Finland
Varsling indsendt af: Sverige
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Finland