Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

RAPEX – Týdenní souhrnné hlášení o oznámeních

Týden 4 - 2013

Číslo varování: A12/0092/13
Výrobek:  Ručníky s zdobením
Název: Sweet heart
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Napodobeniny potravin
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  DA 2137
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu. To může mít za následek, že se děti nasekají do úst, sune nebo pojídá, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí. Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
Zákaz uvádění výrobku na trh.
Popis:  Ručník skládaný v horní části s plastickou třeškou na horní straně; v průhledném plastovém boxu s označením „Sladké srdce“.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590306921373
Země původu: Česká republika
Varování odesláno z:: Slovensko
  
Číslo varování: A12/0084/13
Výrobek:  Tetování není k
Název: Baby blue
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Chemické výrobky
Značka: Tattoooo
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) (5,04 mg/kg), z nichž benzo [a] pyren v množství 0,10 mg/kg je klasifikován jako karcinogenní. Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalém líčení nesmí polycyklické aromatické uhlovodíky překročit určitou koncentraci. Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1.
Dovoz odmítnut na hranici.
Popis:  Balení: různé plastové lahve 5 ml s bezpečnostní paticí a nálepkou.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Německo
    
Číslo varování: A12/0096/13
Výrobek:  Tetování není k
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Chemické výrobky
Značka: Intenze
Typ/číslo modelu:  Intenze sienna; Dragon červený; tangerinky; banánová smetana a vápenná zelená
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující až 1 753 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu, což je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní a toxická. Přítomnost azobarviv není v souladu s rezolucí Rady Evropy „ResAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Průhledná láhev tetovací barvy s lepicí páskou a černou horní částí. Obsah 29,6 ml
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zrazbize, tangerinky, šarže Y61W72045JMX40 šarže SS85 exp 11/31/16, ÚDRŽE, Dragon red, šarže R36Y61O45 šarže SS85 exp 11/31/16, ÚDRŽBA, banánová smetana, šarže W66Y61O41IMX40 šarže SS80 exp 06/30/16, ÚDRŽBY, vápně zelené, šarže Y62W79G61IMX40, ÚDRŽBA, šarže YW67Y61RX25 šarže SS81 exp 07/31/16
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Nizozemsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Dánsko, Slovinsko
       
Číslo varování: A12/0127/13
Výrobek:  Světelné řetězy
Název: Multi Function Led Light
Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Světelné řetězy
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobky představují riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, protože: Plocha průřezu vodičů v lanech není dostačující; Mechanická pevnost zařízení pro přepnutí světla není dostačující, což může vést k tomu, že se živé části stanou dostupnými. Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
Dovoz odmítnut na hranici.
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězce bílé, modré nebo valářské, balené v lepenkových krabicích.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8151161641549 (na obalu), 8600200151261 (výrobky)
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Slovensko
   
Číslo varování: A12/0110/13
Výrobek:  Světlomet
Název: LED Power
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: MTX
Typ/číslo modelu:  Světlomet: MTX3150 Nabíječka: CH24–1.6T
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Není dostatečná vzdálenost mezi primárními a sekundárními obvody ovinutí nabíječe, která je izolovaná, a není dostačující. V důsledku toho by uživatel mohl dostat elektrický šok. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu.
Popis:  Světlomet LED dodávaný s nabíječkou baterií („nabíječka baterie“, typ: CH24–1.6T.) Zstará se v rámci modrého transparentního balíčku.
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 418252 811079
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
   
Číslo varování: A12/0112/13
Výrobek:  Osobní automobil
Název: Koleos
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Renault
Typ/číslo modelu:  KOOEOS Výroba mezi lednem a listopadem 2011
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Pokud se působí silou na pravou, dopředu, na spodní části zavěšení, zejména při brzdění, existuje riziko, že se může zlomit. To by vedlo k tomu, že automobil se postaví do práva a kolo se zablokuje v podběhu kola. Výsledné brzdění vozidla by mohlo vést k dopravní nehodě.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Francie
Varování odesláno z:: Španělsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Polsko, Slovinsko, Maďarsko, Bulharsko, Estonsko
Číslo varování: A12/0085/13
Výrobek:  Zahradní rostliny
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Ochranné prostředky
Značka: Gardena
Typ/číslo modelu:  Článek 570 9 L; 570–20.950.02/0991
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň v rukavicích obsahuje až 17,8 mg/kg chromu (VI). Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce. Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 420.
Zákaz uvádění výrobku na trh.
Popis:  Ochranné rukavice, vyrobené z usně (špičky prstů, nebočky prstů, plochy na kloubu, zadní strana) a výletně barevného materiálu se žlutými, oranžovými a růžové pruhy.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Německo
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko
 
Číslo varování: A12/0094/13
Výrobek:  Golfový kočárek
Název: Summer children’s pushchair, umbrella type
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: Unknown
Typ/číslo modelu:  Vzor QX-1021,
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění, protože: — existují přístupné otvory (v bodě, kde je kapota připevněna k rámu a na boční konstrukci uprostřed, kde se golfový kočárek skládá). To představuje vážné riziko uvíznutí prstů dítěte. — Výrobek není dostatečně stabilní a při používání se může převrátit. Zajišťovací zařízení sklopného mechanismu není dostatečné. Může se stát, že při používání a při uvíznutí dítěte ve vozidle dojde k náhodnému skládání golfového kočárku. Upozornění navíc nesplňují požadavky a chybí bezpečnostní příručka uživatele v bulharském jazyce. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
Zákaz uvádění výrobku na trh.
Popis:  Golfový golfový kočárek s kapucí, trubicemi, hliníkovým rámem a 4 páry kol s blokovacím mechanismem na dvou zadních kolech. Čalounění golfového kočárku je vyrobena ze 100 % polyesteru ve světle modré barvě a bílé a tmavomodré kruhy. Existuje rovněž odnímatelné zobrazení v tmavomodré barvě; tmavý modrý pás s 5 otvory – 2 cm široký a černý pryžový stupátka. Výrobek se prodává v jednom polyethylenovém balení se štítkem, na němž jsou uvedeny informace v bulharštině na výrobku.
Číslo výrobní série / čárový kód:  čárový kód 0 274623 000031
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Bulharsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Kypr
    
Číslo varování: A12/0119/13
Výrobek:  Golfový kočárek
Název: Unknown
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: Fair World
Typ/číslo modelu:  Číslo BS-209
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění z těchto důvodů: Neexistuje upozornění, že není vhodné pro děti mladší 6 měsíců; Účinnost systému zadržování není přiměřená a může vést k tomu, že se dítě upadat; Jsou zde body, kde by se prsty dítěte mohly zachytit; — nemá alespoň dva blokovací mechanismy, z nichž jedna je automaticky aktivována, aby se zajistilo, že se při použití zcela opakuje; Nemá blokovací mechanismus k tomu, aby nedocházelo k neúmyslnému vzniku; Nemá parkovací zařízení, které je aktivováno současně na obou zadních kolech; Nemá žádné označení a návod k použití v bulharštině. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
Zákaz uvádění výrobku na trh.
Popis:  Hnědé, sklápěcí a letní kočárky, balené v lepenkové krabici. Na přední straně rámečku je nápis: „Sspravedlivý svět“ (Fair World) na jedné ze stran se nachází v jiném nápisovém položce: FW-3013, velikosti 27х20, 5х100cm, barva: káva.
Číslo výrobní série / čárový kód:  201102022–001
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Bulharsko
     
Číslo varování: A12/0120/13
Výrobek:  Vysoká židle
Název: Children’s high feeding chair
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: Bao Bao Hao
Typ/číslo modelu:  Položka č. 289
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění, protože: — Nevyhovující skládací mechanismus může vést k neúplnému vzniku židle a způsobit zranění dítěte v době, kdy je výrobek používán; — nedostatečné varování na obalu by mohlo vést k nebezpečí udušení, pokud dítě hraje s obaly; Předseda nemá žádné označení a návod k použití v bulharštině. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
Zákaz uvádění výrobku na trh.
Popis:  Vysokou židli pro děti, šedou barvu s dávkovou tabulkou a vysokými nohami. V tabulce je uvedena plastová hračka připomínající chrastítka. Každý předseda byl jednotlivě zabalen do samostatné lepenkové krabice.
Číslo výrobní série / čárový kód:  6938318900207
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Bulharsko
      
Číslo varování: A12/0086/13
Výrobek:  Vánoční dekoraci
Název: Large Growing Santa
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Homebase
Typ/číslo modelu:  081899
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vedoucí vyobrazení je připevněn k tělu s dřevěnou tyčinkou, která má ostrý bod uprostřed hlavy. Tato tyč by mohla být exponována, což by mohlo vést k riziku propíchnutí. Výrobek má také oddělitelné malé části, které by mohly představovat nebezpečí udušení. Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Stažení výrobku od konečných uživatelů.
Popis:  Vánoční dekoraci dítě: Santa číslice, která se rozpíná na výšku.
Číslo výrobní série / čárový kód:  18062012
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Spojené království
 
Číslo varování: A12/0093/13
Výrobek:  Letoun na hraní:
Název: airplane
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Li Feng
Typ/číslo modelu:  Č. 136
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou přijít volně a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi. Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Zákaz uvádění výrobku na trh.
Popis:  Letoun na hraní s hračkou v lepenkové krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Nizozemsko
   
Číslo varování: A12/0095/13
Výrobek:  Hračka piano
Název: Animal Music Piano
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Gadget xu sheng
Typ/číslo modelu:  Piano č. XS-175A
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou přijít volně a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi. Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Zákaz uvádění výrobku na trh.
Popis:  Hračka piano v lepenkové krabici otevřené vpředu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Nizozemsko
  
Číslo varování: A12/0105/13
Výrobek:  Čokoládové výrobky s hračkou
Název: Unknown
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Gomi
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože oddělitelná část kapsle obsahující hračku je příliš malá a děti by ji mohly spolknout. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
Stažení výrobku od konečných uživatelů.
Popis:  Čokoládová vejce s překvapením hraček, 50 g, nejlepší 25.01.2013
Číslo výrobní série / čárový kód:  část 2201121, 3870142000025
Země původu: Bosna a Hercegovina
Varování odesláno z:: Slovinsko
   
Číslo varování: A12/0109/13
Výrobek:  Hudební hračka
Název: Music Bed-Bell Series
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Beilexing
Typ/číslo modelu:  FS-34697
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože hračka může snadno zlomit malé části, které by mohly děti spolknout. Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Zničením přípravku.
Popis:  Hudební a otáčející se plastová hračka musí být zavěšena nad kritikem nebo taškou, která je složena z 4 chrastidel podobných motýli, včel a bakterií, se sklopným otočným mechanismem, který vydává zvuky. Balení: lepenková krabice s průhledným plastovým oknem. Návod, informace a varování jsou na obalu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  6905321002433
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Kypr
 
Číslo varování: A12/0111/13
Výrobek:  Šmašková výstroj
Název: Orange Panther
Druh rizika: Udušení, Uškrcení, Úraz
Kategorie: Hračky
Značka: Clown Republic
Typ/číslo modelu:  37502 (2012)
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko: Zranění v důsledku přítomnosti malých částí, které se děti mohou snadno oddělit a mohou být spolknuty nebo vdechnuty; — Strangalace z důvodu přítomnosti pevné nosy (šňůry zajišťující kapotu), která je příliš dlouhá. Nosa je tvořena seřiditelnou šňůrou zajišťující kapotu; Riziko udušení, protože hračka je součástí plastového sáčku (který obsahuje kapotu) z nepropustného materiálu, který není dostatečně silný a může způsobit zablokování dýchacích cest od úst a nosu. Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Oranžový krokový kroj pro děti ve věku od 1 do 3 let v plastovém sáčku.
Číslo výrobní série / čárový kód:  5203359375026
Země původu: Řecko
Varování odesláno z:: Francie
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Řecko
     
Číslo varování: A12/0113/13
Výrobek:  Šmašková výstroj
Název: Little girl bee
Druh rizika: Udušení, Uškrcení, Úraz
Kategorie: Hračky
Značka: Clown Republic
Typ/číslo modelu:  Ref. 12918 (2012)
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko: Úrazy z důvodu přítomnosti ostrých prvků: ocelová nit, která představuje anténu v digestoři, nepronikne požadovaným ohybem; — Strangulaci z důvodu přítomnosti pevného prstence (připevněn k příčce), který je příliš dlouhý; Společné umístění z důvodu přítomnosti nepropustného plastového sáčku (vak obsahující kapuci), který není dostatečně silný a může způsobit zablokování dýchacích cest od úst a nosu. Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Malý kroj pro děti ve věku 12–18 měsíců, který se dodává na hangáru v plastovém sáčku (žlutý a černý).
Číslo výrobní série / čárový kód:  5203359129186
Země původu: Řecko
Varování odesláno z:: Francie
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Řecko
   
Číslo varování: A12/0116/13
Výrobek:  Panenka pokynů k regionální podpoře
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Besttoy
Typ/číslo modelu:  Článek č. B 11268
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože žluté zbarvení v prostředcích na vlasy obsahuje azobarviva (aminoazobenzen) v koncentraci do 156 mg/kg, která překračuje limit 30 mg/kg. Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Panenka „RAG panene“ s vlasy z bege-barevných chlupů, hnědé kalhoty, modré, žluté a bílé pásky s bílým proužkem, tričko a bílá obuv.
Číslo výrobní série / čárový kód:  4016096112684
Země původu: Hongkong
Varování odesláno z:: Německo
   
Číslo varování: A12/0098/13
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
Název: Unknown
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Firefly
Typ/číslo modelu:  Ref.: 1819065, kód: 2210007671, model: Cain nelos JR
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení výrobku z trhu.
Popis:  Chlapecké koupací šortky v oranžovém, turrorském nebo matematickém modré barvě se dvěma postranními kapsy. Uvedené oděvy mají 2 zdrhovadel v prostoru pasu, které vyčnívají o více než 140 mm. Oranžová: 116 (6 let), 140 (10 let), 152 (12 let), 164 (14 let) Turrocese: 116 (6 let), 140 (10 let), 152 (12 let) Royal Blue: 116 (6 let), 128 (8 let), 140 (10 let), 152 (12 let), 164 (14 let)
Číslo výrobní série / čárový kód:  Oranžová: 7611313185563 (velikost 116), 7611313198440 (velikost 140), 7611313198457 (velikost 152), 7611313198464 (velikost 164) Rocemak: 7611313208576 (velikost 116), 7611313209344 (velikost 140), 7611313209887 (velikost 152) Královská modř: 7611313172617 (velikost 116), 7611313172655 (velikost 128), 7611313172693 (velikost 140), 7611313172730 (velikost 152), 7611313172839 (velikost 164)
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Řecko
   
Číslo varování: A12/0099/13
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
Název: Unknown
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Scubino
Typ/číslo modelu:  Umění: 824640, kód: 8801–00824640–001001
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřiloženého vlasového řetězce se svobodnými konci, které jsou příliš dlouhé. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení výrobku z trhu.
Popis:  Dětská koupací šortky.
Číslo výrobní série / čárový kód:  880119300262
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Řecko
 
Číslo varování: A12/0100/13
Výrobek:  Bikiol
Název: neznámý
Druh rizika: Uškrcení, Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Beach Girl
Typ/číslo modelu:  Umění: 072, kód: 8801 – A0000016–001001
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku. Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní stranu a v oblasti pasu. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení výrobku z trhu.
Popis:  Dívka má fialové zbarvení. Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou plochu 2 Dohody o fuchsii, která má volné konce v oblasti krku a 2 Dohody o fuchsii, která má být vázána na zadní část. Na levé horní straně je uveden nápis „Pink Lain“ na pravé straně a nápis „Pink“ vlevo. Na spodní části bikini nese 2 páry funkčních šňůr na obou stranách (délka: 240 mm) a je zdoben nápisem „Weak dívek“ v bílé a modré barvě. Velikosti: 0–14.
Číslo výrobní série / čárový kód:  880119502312
Země původu: Itálie
Varování odesláno z:: Řecko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Španělsko
 
Číslo varování: A12/0101/13
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
Název: Unknown
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Issimo
Typ/číslo modelu:  Umění: B0760, kód: 8801–000B0760–001001
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení výrobku z trhu.
Popis:  Chlapecké koupací šortky v růžové, bílé a modré barvě. Krátké šortky jsou ozdobeny logem „ISSIMO“ na jedné straně modré na jedné straně a na znaku téže společnosti na straně druhé. Tento oděv má 2 černé šňůry v pase, které vyčnívají o 250 mm. oba šňůry jsou opatřeny logem „ISSIMO“ bílé barvy. Velikosti: 0–14.
Číslo výrobní série / čárový kód:  880144100089
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Řecko
 
Číslo varování: A12/0102/13
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
Název: Unknown
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: DISNEY <font color="#ff0000">(THE PRODUCT IS COUNTERFEIT)</font>
Typ/číslo modelu:  Umění: D0WD2626, kód: 8801–000B0992–001001
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřiloženého vlasového řetězce se svobodnými konci, které jsou příliš dlouhé. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Chlapecké koupací šortky ve žluté barvě s oranžovým, tmavým a světle modrou barvou vodorovné. Krátké kalhoty jsou zdobeny na obrázku Disney Michate Mose na přední straně s tropickým vzorem na levé straně. Tento oděv je opatřen 2 stahovacími struny v prostoru pasu, které vyčnívají o 450 mm. 0–14.
Číslo výrobní série / čárový kód:  880119300136
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Řecko
 
Číslo varování: A12/0103/13
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
Název: Unknown
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: POLO – HARVEY MILLER
Typ/číslo modelu:  Umění: 234301/00151, kód: 8801–00234301–001001
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Chlapecké koupací šortky v modré barvě se znakem společnosti v tmavé barvě na levé straně přední části. Tento oděv je opatřen 2 stahovacími struny v prostoru pasu, které vyčnívají o 360 mm. 0–14.
Číslo výrobní série / čárový kód:  880144100303
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Řecko
 
Číslo varování: A12/0104/13
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
Název: Unknown
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: OCN
Typ/číslo modelu:  Vzor: Houba, umění: 85134, kód: 8801–00085134–001001
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřiloženého vlasového řetězce se svobodnými konci, které jsou příliš dlouhé. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Chlapecké koupací šortky do tmavomodré barvy. Krátké kalhoty jsou zdobeny slovem „RUNNER“ ve žluté barvě na levé straně. Tento oděv má 2 žlutých šňůr na stažení. Jeden z šňůr nese slovo „CRAZY“ tmavě modrou barvou. Velikosti: 0–14.
Číslo výrobní série / čárový kód:  880112200054
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Řecko
 
Číslo varování: A12/0106/13
Výrobek:  Balení pro notebook
Název: Unknown
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Dicota
Typ/číslo modelu:  Článek č. N 15188 P
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 0,4 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v balení a 0,2 mg/kg v tvarovém sáčku. Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Řez od šedé barvy u notebooku s nastavitelnými hrudníky a kyčelních popruhy. Vak má další oddělení pro skladování mobilního telefonu, kotců, klíčů atd. Existuje obraz ve reflexním materiálu v kapse na zip.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Estonsko
  
Číslo varování: A12/0114/13
Výrobek:  Vyhřívané bundy
Název: 1. Man's Circuit Breaker Softshell2. Man's Electro Amp Parka3. Man's Electro Amp Jacket4. Woman's Snow Hottie Parka5. Woman's Circuit Breaker Softshell 6. Woman's Snow Hottie Jacket
Druh rizika: Popálení, Požár
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Columbia
Typ/číslo modelu:  Sak prodávaným v období od 14. června do 22. listopadu 2012 s následujícími čísly vzoru: 1. EM7382 2. SM7854 3. SM7864 4. SL7853 5. SL7856 6. SL7866
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vesty vybavené stažením z oběhu mají baterie, které by mohly převednout, což vede k spálení nebo nebezpečí požáru.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku od kone&#x10d;n&yacute;ch u&#x17e;ivatel&#x16f;.
Popis:  Vyhřívané bundy s lithium-polymerovými bateriemi. Baterie, které byly vyrobeny v roce 2011, jsou označeny pořadovým číslem 054978–001. Každý kabát se prodává dvěma bateriovými soupravami.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Řecko
 
Číslo varování: A12/0115/13
Výrobek:  Pantofle
Název: Unknown
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Primark
Typ/číslo modelu:  Č. J. 6258058
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,1 mg/kg pentachlorfenolu, což je dvojnásobek stropu ve výši 0,05 mg/kg stanoveného v národní normě UNE 59950.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Pánské pantofle, se podrážkami a svrškem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko
 
Číslo varování: A12/0087/13
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
Název: Golden Pearl Beauty Cream
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Golden Pearl
Typ/číslo modelu:  Neznámý Číslo šarže 79831 – multifunkční zařízení. 06/06/2012 EXP.30/06/2014.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (4 750 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Lepenkový obal obsahující bělicí krém v místě bílého plastu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 240548 109914
Země původu: Pákistán
Varování odesláno z:: Spojené království
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Norsko
   
Číslo varování: A12/0088/13
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
Název: Face Fresh Beauty Cream
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Shaheen Cosmetic
Typ/číslo modelu:  Neznámý Číslo šarže: Č. 1192 – zákon o mléku a tucích 1 3 12 EXP 1 3 14.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (4 620 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Lepenkový obal obsahující bělicí krém v místě bílého plastu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 41960 001908
Země původu: Pákistán
Varování odesláno z:: Spojené království
    
Číslo varování: A12/0089/13
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
Název: Fresh Look Ultra Whitening Fairness Cream
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Mir Agencies (AK)
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (3 500 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Lesklý oranžový/žlutý lepenkový obal, který obsahuje zesvětlkovou smetanou v oranžovém plastu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Pákistán
Varování odesláno z:: Spojené království
  
Číslo varování: A12/0090/13
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
Název: Seven Herbal Ubtan with Sun Screen
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: CPHL
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (620 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Žlutý lepenkový obal obsahující žlutou trubku z bělícího krčku.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Pákistán
Varování odesláno z:: Spojené království
   
Číslo varování: A12/0091/13
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
Název: Raj Beauty Cream
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Raj Pharmacy
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (470 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Sparálně oranžový lepenkový obal obsahující jezekovou krčku v nádobě na růžovém plastu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Pákistán
Varování odesláno z:: Spojené království
   
Číslo varování: A12/0097/13
Výrobek:  Rtěnka
Název: Lip Stick With Vitamin A.C.E
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Tmt Cosmetics
Typ/číslo modelu:  Rtěnek 03 nejlepší před: 07.2012
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 323 mg/kg kadmia. Používání látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorií 1 a 2, jako je kadmium a jeho sloučeniny, je v kosmetických přípravcích zakázáno. Výrobek rovněž obsahuje 151 mg/kg olova, který je klasifikován jako karcinogenní látky kategorie 1 a toxické pro reprodukci kategorie 2. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Horní část rtěnky je průhledná, dolní část je zlatou. Na dně výrobku je štítek, na němž je uveden název výrobce, 03 a nominální obsah 3,5 g NET WET.
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760133128107
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Česká republika
   
Číslo varování: A12/0121/13
Výrobek:  Dětské ubrousky
Název: Freshmaker kids, baby wet wipes, with lotion
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Freshmaker
Typ/číslo modelu:  PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ: 03.2010 ED: 03.2013
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6). Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Vlhčené ubrousky (72 ks) balené v zapečetěném obalu s označením „Alkohol bez alkoholu, ph 5,5“. Obal má samotěsnící, plastovou, průhledný a přilnavý pruh.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697817871705
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Česká republika
  
Číslo varování: A12/0122/13
Výrobek:  Dětské ubrousky
Název: Freshmaker Baby Wet Wipes, Wet Towels With Lotion, extra
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Freshmaker
Typ/číslo modelu:  Verze A: P: 11.2010O V. D. 11.2012 Verze B: P: 10.2010O V. D. 10.2012 P: 03.2010O V. D. 03.2013
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6). Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Vlhká utěrky (72 ks) zabalená v zakrývatelném balení vyrobené z oranžových plastových fólií s vyobrazením kladek, dětských lahví a dudlíky. Na zadní straně výrobku je štítek, na němž je uveden název výrobku v českém jazyce, nápis „silné, ohebné mokré ubrousky“ a jiné grafické symboly.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Verze A: 8697817871408, verze B: 8697817875543
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Česká republika
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Rumunsko
     
Číslo varování: A12/0123/13
Výrobek:  Dětské ubrousky
Název: Wipes DISNEY baby Soft Care
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Disney
Typ/číslo modelu:  07037.004
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6). Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Mokré ubrousky (70 ks) balené v obnovitelném balení zhotoveném z tištěných modrých a zelených plastových fólií. Na přední straně výrobku jsou patrné obrázky znaků ze Winnie příběhů a anglických nápisů. Na zadní straně výrobku je nalepena bílá etiketa s údaji o dovozci v České republice a Slovenské republice.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690966014061
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Česká republika
  
Číslo varování: A12/0124/13
Výrobek:  Dětské ubrousky
Název: bii wipes With Cream Wet Towel KREMLI
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: bii
Typ/číslo modelu:  ÜRT/22/12/2011, SKT/22/12/2013
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6). Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Vlhká utěrky (72 ks) zabalená v zakrývatelném obalu vyrobených z růžové plastové fólie. Na zadní straně jsou nápisy v českých „Soft, silná, pružná, vlhká dětská ubrousky“, „Alkohol bez alkoholu“ atd.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka: PRT-OOO1, 07: 06, 8699182380042
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Česká republika
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Česká republika
  
Číslo varování: A12/0125/13
Výrobek:  Dětské ubrousky
Název: bii wipes Natural Wet Towel
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: bii
Typ/číslo modelu:  ÜRT/21/12/2011 SKT/21/12/2013
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6). Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Vlhčené ubrousky (72 ks) balené v obnovitelném balení vyrobené z zelené plastové fólie. Na přední straně výrobku je vidět teddy opatřené anglickými nápisy a anglickými nápisy. Na zadní straně je také popis v češtině „Soft, silná, pružná, vlhká dětská ubrousky“, „Alkohol bez alkoholu“ atd.
Číslo výrobní série / čárový kód:  dávka: PRT-OOO1, 16: 24, 8699182380011
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Česká republika
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Česká republika
  
Číslo varování: A12/0126/13
Výrobek:  Dětské ubrousky
Název: Baby Wet Towels with lotion, Deluxe Quality
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: nemdil
Typ/číslo modelu:  P. Č.: 085.2 PD: 07.12, ED: 07.15
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6). Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu.
Popis:  Vlhčené ubrousky (72 ks) balené v zakrývatelném balení vyrobené ze krémové plastové fólie.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697817872092 (při uzavření), 8697817872078 (na zadní straně obalu)
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Česká republika
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Slovensko
    
Číslo varování: A12/0107/13
Výrobek:  Bateriová kapesní svítilna
Název: neznámý
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Finbullet (COUNTERFEIT)
Typ/číslo modelu:  TA01–0420500
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vzdálenost kolekce mezi živým primárním obvodem a přístupným sekundárním obvodem nabíječky není dostačující. V důsledku toho by uživatel mohl dostat elektrický šok. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
Ostatn&iacute;
Popis:  Baterií napájená kapesní svítilna s nabíječkou („Switching adaptér“: TA01–0420500). Jsou prodávány v transparentním balíčku. VÝROBEK JE PADĚLANÝ
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 438152 098103
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
   
Číslo varování: A12/0108/13
Výrobek:  Vysoušeč potravin
Název: Sieni-/Vihanneskuivuri
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Lexxa
Typ/číslo modelu:  CDF-55/439119
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tato vzdálenost a vzdálenost od drátu vyhřícího prvku k kovové trubici dotykového zařízení nejsou dostačující. V důsledku toho by uživatel mohl dostat elektrický šok. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku z trhu a sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku od kone&#x10d;n&yacute;ch u&#x17e;ivatel&#x16f;.
Popis:  Vysoušeč potravin prodávaný v bílé lepenkové krabici. Technická specifikace: 230 V, 50 Hz, 125 W, třída II.
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 420617 641191
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
  
Číslo varování: A12/0117/13
Výrobek:  Nabíječka baterií
Název: Trio Charger
Druh rizika: Požár
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Stronger
Typ/číslo modelu:  ST-88
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože: Materiál z plastu, který podporuje kolíky vidlice, není dostatečně odolný vůči žáru a ohni; Ochrana proti přetížení elektrické energie není dostačující. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
Z&aacute;kaz uv&aacute;d&#x11b;n&iacute; v&yacute;robku na trh.
Popis:  Nabíječka baterií vyrobená z materiálů ze stříbrných plastů, která má na zadní straně integrovanou zásuvku pro dodávky elektrické sítě.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý —
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Slovensko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Maďarsko
  
Číslo varování: A12/0118/13
Výrobek:  Nabíječka baterií
Název: Camera & Camcorder Travel Charger
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Lemix
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Obě části soupravy ve Spojeném království se mohou snadno dostat do sebe, když se uživatel pokusí odstranit nabíječku ze zásuvky, čímž jsou živé části vystavené riziku úrazu elektrickým proudem. Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
Sta&#x17e;en&iacute; v&yacute;robku od kone&#x10d;n&yacute;ch u&#x17e;ivatel&#x16f;.
Popis:  Nabíječka bateriových baterií pro baterie fNP45. Vstupní AC 100V-240V 50/60Hz. Jsou dodávány se dvěma odnímatelnými částmi se zástrčkou.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Spojené království