Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

RAPEX – Týdenní souhrnné hlášení o oznámeních

Týden 31 - 2010

Číslo varování: 1171/10
Výrobek:  Dekorativní pobočky
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Napodobeniny potravin
Značka: Festi
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 1 100 000 467 663
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože napodobení fialových bobulí by mohlo být zaměňováno s reálnými bobule a spolčením. Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a likvidace zásob.
Popis:  Dekorativní pobočky, 11–12 cm dlouhé, s fialovými bobulemi.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Francie
 
Číslo varování: 1174/10
Výrobek:  Umělé jahody
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Napodobeniny potravin
Značka: Unknown
Typ/číslo modelu:  č. v-194 ref: FGD 040194
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože imitace jahod by mohlo být zaměněno se skutečnými jahodami a spolčením dětí. Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
Dobrovolné zastavení prodeje a odvolání spotřebitelů ze strany spotřebitelů.
Popis:  Umělé jahody v lepenkové punkci s průhledným obalovým obalem.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Belgie
Varování odesláno z:: Francie
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Belgie
 
Číslo varování: 1175/10
Výrobek:  Bratiserie-formovaná svíčka
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Napodobeniny potravin
Značka: SIL
Typ/číslo modelu:  CD 2947/SIL PLC BO1/06, EN 87 PGUK
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože by to mohlo být zaměněno za Real ostružiník: umělé ostružiny lze snadno oddělit a děti by jej mohly spolknout. Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
Dobrovolné stažení z trhu.
Popis:  Svíčková svíčková svíčková ve formě bartiserie (ostružiníku).
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Spojené království
Varování odesláno z:: Francie
 
Číslo varování: 1170/10
Výrobek:  Lyžařské boty/lyžařská obuv jediné bloky/sjezdové boty pro Prebax Quest/Quest Pro Prebax
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas
Značka: Salomon
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká modelů, které mají kovové vložky, aby byly slučitelné se „činnostmi spojenými s nízkými technickými technologiemi“.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění, protože za určitých okolností, kdy je použito jako „nízkotechnologická“ lyžařská příprava k výrobě lyží, není zádová část destičky vhodná k tomu, aby byla vázána na vazbu, což způsobí neočekávaně závazné uvolnění a potenciálně způsobí pád skera. Nahlášená nehoda.
Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele.
Popis:  Obavy týkající se stažení z oběhu: 1. Jediné bloky pro Salomon Quest lyžařská obuv a 2. Na toto zařízení byly dodávány boty s jedněmi výklopnými jedněmi. Jediné podložky mají viditelné ocelové vložky, které jsou určeny k tomu, aby byly slučitelné se zvláštním typem nosiče lyží, běžně označované jako „nízkotechnologická závazná“. Dotčené produkty byly vyrobeny mezi říjnem a prosincem 2009.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Rumunsko
Varování odesláno z:: Francie
  
Číslo varování: 1173/10
Výrobek:  Jízdní kolo – B12/B16/S32
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas
Značka: Felt
Typ/číslo modelu:  B12, B16 a S32. 2009 modelů.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění, protože přední vidlice se mohou zlomit. Sedm událostí uvedlo, že se jednalo o menší zranění. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14781.
Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce.
Popis:  Trojlonové kolo s uhlíkovým rámem a vidlicí.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Francie
   
Číslo varování: 1155/10
Výrobek:  Osobní automobil – XC90
Název: 
Druh rizika: Požár
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Volvo
Typ/číslo modelu:  XC90 z roku 2010.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku možného úniku z palivové hadice, což může vést k samovznícení v prostoru předního kola.
Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce.
Popis:  Stažení se týká vozidel s číslem VIN: 0551239–0553207.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Švédsko
Varování odesláno z:: Polsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Německo, Švédsko, Irsko, Bulharsko, Nizozemsko
Číslo varování: 1165/10
Výrobek:  Osobní automobil – Téma
Název: 
Druh rizika: Požár
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Ford
Typ/číslo modelu:  E13 * 2001/116 * 0157 * 04, e13 * 2001/116 * 0144 * 09
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Koroze řídicího modulu ventilátoru chladiče může vést k přehřátí a způsobit požár a jeho okolní kabely a komponenty.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem.
Popis:  Jedná se o tato vozidla: Důraz 1.6L na motorovou naftu, 4/5-door, vyrobený v období od 1. ledna 2006 do 31. května 2006, a Focus 1.8L & 2.0L benzin, vyrobený v období od 1. ledna 2006 do 25. ledna 2007.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Německo
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Irsko, Dánsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko, Finsko, Norsko, Litva
Číslo varování: 1167/10
Výrobek:  Osobní automobil – hlídkový vůz
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Nissan
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyrobená mezi 25. a 31. srpnem 2001.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Přední airbag cestujícího by se mohl rozhubit, pokud by byl aktivován v případě srážky, a v extrémních případech by mohlo dojít k roztržení nafukovače, pokud možno očekávat úlomky kovů. Byl zjištěn jeden incident.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem.
Popis:  4x4 sedan
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Španělsko
Varování odesláno z:: Španělsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Německo, Nizozemsko
Číslo varování: 1168/10
Výrobek:  Osobní automobil – Legacy/Outback
Název: 
Druh rizika: Požár
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Subaru
Typ/číslo modelu:  2010 model, 2.5 s plynule měnitelným převodem
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Hadice pro chlazení oleje se může zlomit z důvodu věcné vady, kdy by se olej mohl dostat do výfukového potrubí, což by mohlo způsobit požár.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem.
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Španělsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Německo, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Finsko, Litva, Nizozemsko, Švédsko
Číslo varování: 1169/10
Výrobek:  Osobní automobil – šprot obecný
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Mercedes-Benz
Typ/číslo modelu:  Zařízení Sprinter, typy 903 a 906. Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. srpna 2009 do 5. března 2010 a mají identifikační čísla vozidla od WDB906 * * * * * E022768 až E 031632.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Bezpečnostní pásy nesmějí být spojeny s požadovaným utahovacím momentem. To znamená, že v případě nehody nelze zadržovací funkci bezpečnostního pásu plně zaručit.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem.
Popis:  Osobní automobil/nákladní automobil.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Německo
Číslo varování: 1177/10
Výrobek:  Odrážeč
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Ochranné prostředky
Značka: Mastermark
Typ/číslo modelu:  Číslo článku T6377A5V, čárový kód 6 430023 000543
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění, protože viditelnost odrazek není dostačující. Výrobek nesplňuje požadavky na retroreflexní hodnoty typu 1, a proto jej nelze považovat za příslušenství pro bezpečnou viditelnost. Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
Informace pro spotřebitele ze strany dovozce.Informace pro spotřebitele ze strany dovozce.
Popis:  Pružná bílá obdélníková odrážeč se světlým světlem.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Tchaj-wan
Varování odesláno z:: Finsko
  
Číslo varování: 1178/10
Výrobek:  Odrazky
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Ochranné prostředky
Značka: Unknown
Typ/číslo modelu:  1. Ochranné pásmo – čárový kód 6 438159 014793 2. Reflexní slapová komora – čárový kód 6 438159 014809
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobky představují riziko zranění, protože viditelnost odrazek není dostačující. Výsledky zpětného odrazu jsou tak nízké (nižší než hodnoty pro typ 2), nelze je považovat za příslušenství k bezpečné viditelnosti. Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů.
Popis:  1. Žlutý odrazový obnos se světly Velcro a 4 Led. 2. Wambele reflexní slap
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
  
Číslo varování: 1179/10
Výrobek:  Odrážeč
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Ochranné prostředky
Značka: Mono Quick
Typ/číslo modelu:  Číslo položky: 06181 Smiley, kód EAN 4 001074 000039
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění, protože viditelnost odrazek není dostačující. Výrobek nesplňuje požadavky na retroreflexní hodnoty typu 2, a proto jej nelze považovat za příslušenství pro bezpečnou viditelnost. Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů.
Popis:  Žlutý odrazový plát může být železo nebo přišitý do tkaniny. Na obalu je uveden štítek s textem „Žijin Reflex Reflex“ a „Turvalliutta peedään“ (Převodnění a bezpečnost na tmy).
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Finsko
 
Číslo varování: 1149/10
Výrobek:  Ostatní řetězy
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: HEIMESS
Typ/číslo modelu:  Vzor: 732210
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění, protože v řetězci je možné usazovat kojenecké prsty. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Výrobek je solený řetěz sestávající z několika barevných kuliček s bílým nebo šedým kroužkem. Obal je list lepenky s nápisem „HIMESS Made in Germany“ (Vyrobeno v Německu) a další text na přední straně. Na zadní straně je nálepka s textem „732210 Schnullerkette bunte Perlen pulmolo řetězových perel“. 1460208‘ a další informace.
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011534322106
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Španělsko
 
Číslo varování: 1150/10
Výrobek:  Ostatní řetězy
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: HEIMESS
Typ/číslo modelu:  Ref.: 766700,
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože řetězec může snadno zlomit malé části. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Jedná se o tři ostatní řetězy, všechny vyrobené ze dřeva a poněkud odlišné formáty. Položka s referenčním číslem 765400 sestává ze míčků různých velikostí a barev, které jsou ve středu nízké, položka 762510 se skládá z barevných dílků a bloků, které jsou barveny jako výrobky ve vlaku, a položka 766700 sestává z balónů, které jsou všechny stejné velikosti, některé ve dvou barvách.
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011534667009 Ref.: 762510, čárový kód: 4011534625100 Ref: 765400, čárový kód: 4011534654009
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Španělsko
   
Číslo varování: 1151/10
Výrobek:  Ostatní řetězy
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: HEIMESS
Typ/číslo modelu:  Vzor: 763530, reference 1525758 Model: 732190, reference 1524985 Model: 737300, s. 1498757
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože řetězec může snadno zlomit malé části. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Jedná se o tři ostatní řetězy, všechny vyrobené ze dřeva a poněkud odlišné formáty. Model 763530 se skládá z barevných kulovitých korálků a částí podobných hvězdami a málo medů, zatímco modely 732190 a 737300 se skládají z barevných kulovitých kuliček.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Španělsko
   
Číslo varování: 1153/10
Výrobek:  Placky s šipkami – Pilaten -Abentaler
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Hračky
Značka: Island
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko poškození, protože přísavky lze snadno oddělit od šipky, a pak může být překročena maximální kinetická energie šipek (0.08 J pro pevné projektily bez elastické špičky nárazu). Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
Dobrovolné pozastavení prodeje.
Popis:  Výrobek je sada 1 černých plastových pistolí, 1 terč, 3 plastových šipek s přísavkami, 1 okyň s bílou lebkou a jejich otiskem. Na obalu je uvedeno upozornění: „nevhodné pro děti mladší tří let“.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Rakousko
 
Číslo varování: 1166/10
Výrobek:  Plastová hračka – Funny
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Toys
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části, které se vejdou do malé části válce, mohou snadno opustit a být spolknuty dětmi. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
Dobrovolné pozastavení prodeje.
Popis:  Plastové motýlky (modré) se dvěma koly, barevné fólie přilepené k horní straně, na nichž jsou kola spojována křídly, na kterých jsou dva míčky. Na obalu je uvedeno upozornění „nevhodné pro děti do tří let“.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Rakousko
 
Číslo varování: 1185/10
Výrobek:  Chrastítka – Shengyuan Funy
Název: 
Druh rizika: Zalknutí, Úraz
Kategorie: Hračky
Značka: Toys
Typ/číslo modelu:  Č. 2108
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože: Chrastítka mohou snadno prasknout v malé části, které by mohly být spolknuty, Existují tvrdé plastové hrany, které mohou způsobit škrty. Kromě toho chrastítko vyčnívají příliš mnoho. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.
Popis:  Hračka je zabalena v jasném plastovém sáčku s barevným štítkem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  2009062601246
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Litva
 
Číslo varování: 1218/10
Výrobek:  Vůle
Název: Little People - Play ‘n Go Campsite
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Mattel, Fisher Price
Typ/číslo modelu:  Identifikační číslo produktu R6933 Dotčená konstrukční část (Sonaya Lee) identifikační číslo R6935. Čárový kód/CN: 0027084 84221 0.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení u dětí, neboť je možné, že údaj Sonaya Lee se může v pase během hry rozbít a propustit malou část (plastová čistička), která by se mohla vkládat do úst. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele.
Popis:  Plastová pouzdra na oběd s oběd na oběd, která obsahuje údaj Sonaya Lee. (také v krabičce je králík, kempinkový list, kempy, kytar a marham.). Čísla Sonaya Lee, která se v pase naohýbají, mají zelenou kameru zelenou poru a purpurovou kameru kolem krku, jsou zahrnuty do oběhu.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Spojené království
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Irsko, Norsko, Řecko, Portugalsko
  
Číslo varování: 1152/10
Výrobek:  Posuvně knoflíkové knoflíky
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Dill ® – World of Buttons
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 4008039000271 Barva: 30
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu úniku niklu, který je senzibilizující kůži. Únik niklu z posuvných tlačítek je 0.86–0.91 µg/cm²/týden. Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce.
Popis:  Stiskací knoflíky s horní a dolní částí. Balení: Plastová trubka
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Česká republika
Varování odesláno z:: Německo
  
Číslo varování: 1156/10
Výrobek:  Dětská výstroj
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Goloxy Kids
Typ/číslo modelu:  vzor: MQ-831,
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Tričko je bílé se šedými vytištěnými pruhy a dodává se zipem a zahrnuje kapuci se zdrhovací šňůrou. Na přední části je zdoben plachetník a nápis: NOVÝ STYL. Kalhoty jsou šedé. Velikost: 98, 110, 116, 122, 128.
Číslo výrobní série / čárový kód:  7501947315835
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1157/10
Výrobek:  Dětské tričko pro pocení kojenců
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: BABAHÁZ
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Narůžovělé dětské tričko se stahovací šňůrou a uzly v digestoři. Nápis: „Girl“ a motivovaný motiv květiny je na přední straně. Velikost: 68, 80, 86, 92.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Maďarsko
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1158/10
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
Název: 
Druh rizika: Uškrcení, Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: H&S
Typ/číslo modelu:  M-7603C
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení a zalknutí vzhledem k přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a protože malé ozdobné části lze snadno odstranit. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Pocení zdrhovadlo se zdrhovačkou a kapota, které zahrnuje stahovací šňůrku. Nápis na předním díle „nejlepší“, „plněný“ a „Girl“ zdobený glazumiemi. Velikost: 98.
Číslo výrobní série / čárový kód:  558258168
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1159/10
Výrobek:  Tričko pro dívky
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: GLO STORY
Typ/číslo modelu:  Vzor: GPO-5716,
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  U dívek s kapucí s dlouhými rukávy, která zahrnuje stahovací šňůrku s uzly na koncích. Jeden z nich je motivem dívky, která je zdobena glnery. Velikost: 98–128.
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999032757165
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1160/10
Výrobek:  Dětská výstroj
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Gold Champion
Typ/číslo modelu:  Vzor: 6108809000,
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Pocení zahrnuje kapuci se stahovací šňůrou a uzly na koncích, nápis na přední straně: „SAILIE AWAQ XIXIA MÓDA“. Pas zahrnuje do jednoho bodu šňůrku stanovenou v jednom bodě. Velikost: 86 A 98.
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 798643219464
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1161/10
Výrobek:  Kalhoty pro dívky – delfíni
Název: 
Druh rizika: Zalknutí, Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Arino
Typ/číslo modelu:  AR-8150
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí poranění a zalknutí, protože tkanice v prostoru pasu není upevněno na jednom místě a dekorativními rýči a kleštěmi mohou být snadno odstraněny a požity. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Kalhoty pro dívky v fialové barvě. Pas zahrnuje i tkaninu s uzly a gggles na koncích. Nápis: Delfín. Kapsy se zdobí nepatrným rýhinem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 009111 081500
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1162/10
Výrobek:  Skirt- kalhoty pro děti
Název: 
Druh rizika: Zalknutí, Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Arino
Typ/číslo modelu:  AR-8112
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože stahovací řetězce v prostoru pasu nejsou připevněny v jednom bodě a malé ozdobné části lze snadno odstranit. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Kalhoty a bránice. V prostoru pasu se používá zdrhovadla. Nápisy: „Sweet“; „Sladké Girl“ a vyšívané motiv kanance. Kapsy a uživatelská část jsou zdobeny glnely. Barva: červená, fialová, růžová. Velikost: 104
Číslo výrobní série / čárový kód:  2009111081128
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1163/10
Výrobek:  Dětská výstroj
Název: 
Druh rizika: Zalknutí, Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Goloxy
Typ/číslo modelu:  MQ-078
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase a protože malé dekorativní prvky lze snadno odstranit. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Pocení zahrnuje zdrhovadla a kapuci. Nápis na přední straně: „RLAN TLOV“. Na přední straně je vidět vyšívaný motiv květiny a zdobení z korálků. Kapsy (obojí na kalhoty a na tričko) jsou zdobeny struny a lištami a lištami. Pas je součástí kalhot na stažení (nápis: („Rock Heart“). Velikost: 24 M, 30 M
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 501947 315835
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
  
Číslo varování: 1164/10
Výrobek:  Dámské kalhoty
Název: 
Druh rizika: Zalknutí, Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Goloxy
Typ/číslo modelu:  MQ-190
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí poranění a udušení vzhledem k přítomnosti šňůr na stažení v prostoru pasu a proto, že malé ozdobné prvky lze snadno odstranit. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Narůžovělé kalhoty pro dívky se zdrhovací šňůrou v prostoru pasu. Kapsy se zdobí nepatrným rýhníkem a motivem kočky. Velikost: 12 M, 18 M.
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 501947 315835
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1172/10
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj – etska Moda
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Donna-M
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.
Popis:  Výstroj sestávající ze dvou částí – blaha a bránice – s kordami v oblasti krku, s náškami, výškou: 134 cm, 140 cm, 146 cm a 152 cm, složení: 100 % polyester. Výrobek je prodáván bez obalu.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Bulharsko
Varování odesláno z:: Bulharsko
  
Číslo varování: 1176/10
Výrobek:  Ženská obuv
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Spirit Carmen
Typ/číslo modelu:  SP25007
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože vnitřní obložení kůže obsahuje 120 mg/kg dimethyl-fumarát (DMF). Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle rozhodnutí Komise 2009/251/ES.
Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů.
Popis:  Černý vysoký rtěvanský dárek, černý hotí.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
 
Číslo varování: 1180/10
Výrobek:  Dětská výstroj
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Seagull
Typ/číslo modelu:  CSQ-746
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s uzly a gggami. v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Dětská výstroj skládající se ze dvou částí. Pocení zahrnuje kapuci se zdrhovací šňůrou, uzly a plastovými tvarovkami. Nápis: Horní část: 2
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
  
Číslo varování: 1181/10
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
Název: 
Druh rizika: Uškrcení, Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: AD Miring
Typ/číslo modelu:  KT-950
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti zdrhovadel v digestoři a v pase, která není pevně stanovena v jednom bodě. Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Výstroj pro dívky s kapucí a zdrhovadlo, sestávající z 2 dílů. Velikost: 98, 104, 110, 116, 122, 128. Barva: růžová, žlutá
Číslo výrobní série / čárový kód:  7453002698202
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
  
Číslo varování: 1182/10
Výrobek:  Dětské tričko pro pocení kojenců
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: AD Miring
Typ/číslo modelu:  SY-58, čárový kód: 7005533304802
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Dětské tričko se zdrhovací šňůrou v digestoři, zdrhovadla a tištěné modely. Velikost: 98.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1183/10
Výrobek:  Dětské tričko pro pocení kojenců
Název: 
Druh rizika: Uškrcení, Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: YILISI
Typ/číslo modelu:  NY-B8811
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Vzhledem k tomu, že ozdobné prvky na přední straně mohou být snadno odstraněny a že by mohlo být spolknuty, existuje rovněž nebezpečí zalknutí. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Dětské tričko s kapucí (včetně zdrhovadel) a zdrhovadlo. Na přední straně působí dekokční malování („Player“). Velikost: 92
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
  
Číslo varování: 1184/10
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: PLAYBACK Sportwear
Typ/číslo modelu:  Vzor: Č. 14a
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Popis:  Pocení červené dětské týše s bílým vytištěným vzorem a kapota, které na koncích zahrnuje též stahovací šňůrku s uzly. Velikost: 98 A 104
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 1186/10
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Diamond
Typ/číslo modelu:  Vzor 333, čárový kód 3800824086504
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Dětské tričko značky Diamond, vzor 333, kód 3800824086504, velikost 2–21 položek, velikost 10–4 položek, velikost 12–14 položek. Dětské trička byla vyrobena z pletených textilií s tímto složením: 65 % polyester a 35 % bavlna. Jejich barvy jsou šedé a béžové, tmavě modré a oranžové barvy a jsou zásobovány funkční korbou v oblasti střechy. Rovněž mají nápis „HEAVY STEEL“.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Bulharsko
Varování odesláno z:: Bulharsko
  
Číslo varování: 1187/10
Výrobek:  Dětská souprava
Název: 
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Diamond
Typ/číslo modelu:  Vzor 63, čárový kód 3800824086306
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Dětské soupravy značky Diamond, která se skládá ze dvou částí – tričko pro pocení a pár kalhot, vzor 63, čárové pásmo 3800824086306, velikost 4–2 položek, velikost 10–5 položek, velikost 12–2 položek. Soupravy byly vyrobeny z pletených textilií s tímto složením: 65 % polyester a 35 % bavlna. Kalhoty jsou černé a tmavomodré a jsou dodávány se šňůrami v prostoru pasu, které nebyly v jednom bodě připevněny k oděvu a nebyly zabezpečeny proti roztřepení. Mají volné konce a jejich délka přesahuje 140 mm. trička jsou šedá a světle modrá s vytištěným vzorem „FASHION 63“. Mají kapuci, která je zásobována funkčními kordy a jinými kordy v dolní části oděvu.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Bulharsko
Varování odesláno z:: Bulharsko
 
Číslo varování: 1154/10
Výrobek:  Zubní pasta – AloeICEgel
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: ZUCCARI
Typ/číslo modelu:  EAN: 8026380702602 Datum pozbytí platnosti: 11.05.2012 Počet modelů: 19204
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje fytomenadion. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Zubní pasta ve 100 ml zkumavky. Přibližná velikost trubice 17.2 x 3,8 cm.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Itálie
Varování odesláno z:: Estonsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Portugalsko
  
Číslo varování: 1148/10
Výrobek:  Elektrické pájecí železo – SOLADOR
Název: 
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: ITC
Typ/číslo modelu:  Vzor 8308611
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Neexistuje dostatečná ochrana proti náhodnému styku se základní izolací a s kovovými částmi, Neprojde napětím mezi živými částmi a přístupnými částmi, Neposkytuje dostatečnou úroveň ochrany proti vlhkosti, Neprojde napětím mezi živými částmi a přístupnými částmi, — není zapracován ani uveden žádný základ, Neexistuje žádný kotevní úchyt pro přívodní kabel. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí nebo s příslušnou evropskou normou EN 60335.
Stažení z trhu nařízené orgány.
Popis:  Elektrické pájecí železo v plastových baleních. Lepenková etiketa v blistru zní: ITC ®, SOLADOR 35w CE vyrobené z porcelánu, ref. 8308611 productos de důvěrnost (produkty, u nichž můžete důvěřovat).
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435269986116
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko