Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

RAPEX – Týdenní souhrnné hlášení o oznámeních

Týden 50 - 2017

Oznámení A11/0128/17 z internetové zprávy za období 2017–041 bylo aktualizováno tak, aby zahrnovalo několik dalších modelů, jichž se opatření týká.
Číslo varování: A12/1766/17
Výrobek:  Zařízení pro péči o děti
Název: Moderno 384 - Kubus 3 DK
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Nábytek
Značka: Danberg / Eurotel Sp. zo.o.
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vzdálenost mezi horním schůzemi žebříku a stranou postele je příliš velká.Děti by tak mohly zavést svůj vedoucí a tak učinit tak vedoucí k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 747–1 a EN 747–2.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Lůžko s žebříkem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Polsko
Varování odesláno z:: Dánsko
  
Číslo varování: A12/1768/17
Výrobek:  Dřevěná bunda
Název: Moderno køjeseng i smart design
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Nábytek
Značka: Danberg / Eurotel Sp. zo.o.
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vzdálenost mezi horním schůzemi žebříku a stranou postele je příliš velká.Dítě by mohlo zavést hlavu a dostat se do čela vedoucí k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 747–1 a EN 747–2.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Dřevěná bunda s žebříkem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Polsko
Varování odesláno z:: Dánsko
 
Číslo varování: A12/1790/17
Výrobek:  Školení
Název: Budo-Nord
Druh rizika: Životní prostředí
Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  12015–002
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plasty v battech obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota do 0,37 % hmotnostních).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
Stažení produktu z trhu
Popis:  Školení obsahuje červené plasty.Přibližně 50 cm.
Číslo výrobní série / čárový kód:  7332867069955
Země původu: Estonsko
Varování odesláno z:: Švédsko
 
Číslo varování: A12/1792/17
Výrobek:  Gymnázika
Název: Door Gym Power trainer
Druh rizika: Chemické, Životní prostředí
Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas
Značka: Chrome
Typ/číslo modelu:  JL-IG03jiulin
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Černý kaučuk obsahuje 2,2 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) chrysen (naměřená hodnota:7,5 mg/kg).
SCCP přetrvávají na životním prostředí a k bioakumulaci u volně žijících zvířat a lidí, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Chrysen může vyvolat rakovinu a má podezření, že způsobuje genetické účinky a je toxický pro vodní organismy.Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách) a nařízením REACH.
Stažení produktu z trhuVarování spotřebitelů před riziky
Popis:  Kovová tyč pro rám dveří se dvěma měkkými gumovými svorkami v obalech, které jsou zabaleny do krabičky o dlouhé kartonové lepenkové krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Norsko
   
Číslo varování: A12/1803/17
Výrobek:  Mikro vačka
Název: Basic
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas
Značka: Totem
Typ/číslo modelu:  Ref.:0.50 (modrá), 0.60HY (modrá/zelená), 0.65 (zelená), 70HY (zelená/žlutá), 0.75 (žlutá), 0.85HY (žlutá/červená) a 0.95 (červená) (sériová čísla od 1706200 do 1733205 včetně).
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Pevnost pájení je příliš nízká.
To by mohlo vést k tomu, že výrobek zasahuje a jeho uživatel klesá.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Mikropřístroje používané pro šplhání.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené mezi 07/02/2017 a 15/08/2017.
Země původu: Španělsko
Varování odesláno z:: Španělsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Francie
 
Číslo varování: A12/1771/17
Výrobek:  Noční světlo
Název: Utikač Svjetiljka
Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: Vidik
Typ/číslo modelu:  Typ:WL-840;Vzor:SP-840
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Forma noční světla je atraktivní pro děti.Elektrická izolace je nedostatečná.
Dítě by mohlo hrát s nočním světlem a získat úraz elektrickým proudem.Nedostatečná elektrická izolace může vést k tomu, že se přístupné části stanou živými nebo požárem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Noční světlo, které se vloží přímo do zásuvky elektrické sítě.Tento údaj je atraktivní pro děti.
Číslo výrobní série / čárový kód:  3850330036197
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Chorvatsko
  
Číslo varování: A12/1788/17
Výrobek:  Stropní lampa
Název: neznámý
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: Erikslunds Möbler
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Kontakt na USB je živý a přístupný.Části LED modulu jsou přístupné.
V důsledku toho by uživatel mohl při běžném používání světelného zdroje obdržet úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Stropní svítidla s přehrávačem MP3 a reproduktory.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Švédsko
  
Číslo varování: A12/1782/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: Patrol, X-Trail
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Nissan
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 98/14 * 0166 *, e6 * 95/54 * 0051 * Typy:T30, Y61
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
U generátoru airbagu pro cestující je porucha.
V případě nasazení airbagu pro cestující lze uvolnit kovové úlomky, které mohou způsobit zranění cestujících.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 07/06/2000 a 31/08/2001.
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Německo
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Řecko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1785/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: Arteon, Golf, Passat
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: VW
Typ/číslo modelu:  E1 * 2007/46 * 1725 * # Typ:3HČíslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0623 * # Typ:AUČíslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0627 * # Typ:AUVČíslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0307 * # Typ:3 C
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Kryt ložisek zadních kol může zlomeninu.
Tím může dojít ke zhoršení schopnosti provozu na pozemních komunikacích, což vede k riziku nehody.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 21/08/2017 a 14/09/2017.
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Německo
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1791/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: Avensis and RAV4
Druh rizika: Životní prostředí
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Toyota
Typ/číslo modelu:  Název modelu (vzor):Avensis (WWT271) a RAV4 (WWA42);Čísla ES schválení typu:Avensis (e11 * 2001/116 * 0331) a RAV4 (e6 * 2001/116 * 0105).
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Je možné, aby se šrouby na straně výfukového systému turbodmychadla nebyly správně zpřísněny vzhledem k vadné utahovacím zařízením.
Šrouby by se mohly uvolnit v průběhu času, což vedlo k nedostatečnému utěsnění turbodmychadla a mohlo by umožnit únik výfukových plynů z turbodmychadla.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2016.Tato vozidla jsou vybavena turbodmychadlem s obsahem 2.0 litru.
Země původu: Spojené království
Varování odesláno z:: Portugalsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko
Číslo varování: A12/1794/17
Výrobek:  Skříňový automobil
Název: Ducato
Druh rizika: Požár
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Fiat
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0044 * 22 Typ:250
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Potrubí pro recirkulaci výfukového plynu se může rozbít a způsobit zkrat v kontaktu s alternátorem.
To by mohlo vést ke vzniku požáru ve vozidle.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Skříňový automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od února 2016 do července 2017.
Země původu: Itálie
Varování odesláno z:: Německo
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Dánsko, Finsko, Řecko, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1798/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: C4 Picasso
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Citroën
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0356 * 12, e2 * 2007/46 * 0356 * 13, e2 * 2007/46 * 0356 * 14
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vnější slupka kapoty se nesmí řádně nalepit na podšívku kapoty.
To by mohlo vést ke ztrátě vnějšího povrchu kapoty, který by způsobil nehodu.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběné od 1. září 2016 do 6. dubna 2017
Země původu: Francie
Varování odesláno z:: Francie
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1800/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: RAV4
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Toyota
Typ/číslo modelu:  Vzor kodexu:WWA42Číslo ES schválení typu:E6 * 2001/116 * 0105.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Elektrostatický náboj může být vytvořen v části palivového filtru a vypouštěn do palivové přípojky nízkotlakého vedení.
Postupem času by to mohlo vést k úniku paliva prostřednictvím spojovacího potrubí paliva.Jestliže paliva unikají na silnici, mohou ohrozit i jiná vozidla.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené od 12. června 2015 do 5. dubna 2017
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Portugalsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovinsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1801/17
Výrobek:  Skříňový automobil
Název: Movano
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Opel
Typ/číslo modelu:  Vzor:Movano B;Čísla ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0362 * 20, e1 * 2007/46 * 0471 * 18, e1 * 2007/46 * 0579 * 10.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Popruh, který je držitelem palivového filtru, by se mohl zlomit, což vede ke zlomení palivové linky a následným únikům paliva.
Palivo na silnici by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Skříňový automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2017 (vozidla vybudovaná v období od prosince 2016 do února 2017)
Země původu: Francie
Varování odesláno z:: Portugalsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Dánsko, Finsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1799/17
Výrobek:  Ostatní držitel
Název: Protege chupetes
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: Saro
Typ/číslo modelu:  1465
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Ostatní držáky spojovacích prostředků na zdrhovadlo lze snadno roztrhnout a vytvářet malé díly.
Malé dítě je může zatlačit do úst, které způsobí zalknutí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Ostatní držitel z plastu, zabalený v blistce.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424568014651
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Litva
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Portugalsko, Španělsko
  
Číslo varování: A12/1804/17
Výrobek:  Ostatní držitel
Název: neznámý
Druh rizika: Udušení
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: HESS
Typ/číslo modelu:  Číslo 13699
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Některé komponenty s ostatními držiteli nemají větrací otvory.Dítě může do úst umístit jeho držitele, což by mohlo vést ke udušení.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Jiného držitele s různými dřevěnými kuličkami, které jsou navlečené na šňůře.
Číslo výrobní série / čárový kód:  4016977136990
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Litva
  
Číslo varování: A12/1765/17
Výrobek:  Krokové kroupy
Název: neznámý
Druh rizika: Popálení
Kategorie: Hračky
Značka: Girlz club
Typ/číslo modelu:  DRW-1358
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tato okruží je vysoce hořlavá.
V případě požáru může způsobit popáleniny.Výrobky nesplňují požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušná evropská norma EN 71–2.
Dovoz odmítnut na hranici
Popis:  Okruží a dvouvláknové doplňky připevněné na růžovém plastovém závěsru, na které se vztahuje lepenka.Existují dvě barvy, „modré“ a „růžové“.
Číslo výrobní série / čárový kód:  08/2017
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
  
Číslo varování: A12/1767/17
Výrobek:  Panenka z plastu
Název: Ken Fashionistas
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Dones
Typ/číslo modelu:  8655IX-2B/L1512
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastová hlava panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 4,10 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázáno DEHP.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Panenka z plastu, která je balena v plastovém boxu s lepenkou
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5104732152886
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Polsko
   
Číslo varování: A12/1772/17
Výrobek:  Panenka z plastu
Název: Bella
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Č. 8655E
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-etoyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 31 % hmot.).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Plastová panenka s modrým vlascem.Barva ocasů se mění ve vodě.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  6998712002686
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
  
Číslo varování: A12/1773/17
Výrobek:  Měkká hračka s přísavkou
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  J617-F-E-0240–002
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Přísavka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:37 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Potoka dočá se sklenkami a přísavkou s přísavkou připevněnou k hračce pomocí lanka.
Číslo výrobní série / čárový kód:  5161650060082
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
   
Číslo varování: A12/1784/17
Výrobek:  Sada tužek
Název: JUMBO
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Teman Belajar
Typ/číslo modelu:  TB 05002
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Zelená tužka obsahuje příliš velké množství olova (naměřená hodnota:19,5 mg/kg).Dítě, které používá tužky, by mohlo na něj vynést jeden z jeho úst a na něm osunout a poté vedoucí dítě vstoupit do těla dítěte.Expozice olovu může mít vážné a nevratné účinky na neurochování a na vývoj nervové soustavy, k nimž jsou děti obzvláště citlivé.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–3.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Sada tužek se skládá z 12 barevných tužek.Balení:červený lepenkový rámeček s návrhem typu tygří.
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 788265 591887
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Slovensko
  
Číslo varování: A12/1786/17
Výrobek:  Sada magnetických oddělovačů
Název: Dart Game
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Č. 8255
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Hračka obsahuje malé magnet s vysokým magnetickým tokem, který lze snadno oddělit.
Umožňuje-li dítě magnet a další kovové předměty, mohou se dostat k sobě, což by vedlo k ucpání střev nebo perforace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Tahové desky a tři kovové šipky s magnetickými stropy.Zabalená v blistě s lepenkou.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
   
Číslo varování: A12/1787/17
Výrobek:  Sada hracích pistolí
Název: Police Equip Series
Druh rizika: Chemické, Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Č. 08333
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Přísavky obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 7,4 % hmotnostních) a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota do 0,25 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Přísavky lze rovněž snadno oddělit od projektilů.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Soubor zahrnuje:černou plastovou pistolí, tři projektily s přísavkou a plavou.Balení:slet s lepenkou.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
  
Číslo varování: A12/1789/17
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
Název: AB5L Bubble Fluid
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Hračky
Značka: soundsation
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Roztok mýdla obsahuje aerobní mezofilní bakterie (měřené množství 700 cfu/ml) a kvasinky.
Existuje riziko výskytu infekcí, neboť řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  5 l láhev mýdla se bublinou na kapaliny s označením v angličtině.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 033481 909144
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Itálie
 
Číslo varování: A12/1793/17
Výrobek:  Měkká hračka
Název: Maskotka pluszowa mis
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: TWJ
Typ/číslo modelu:  Č. S05
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé části (nosu a očí) lze z hračky snadno oddělit.
Malé dítě může zatlačit do úst, které způsobí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Splynová hračka nese plastické oči a nos.Velikost 13 cm, bez obalu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  5908238811304
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Polsko
  
Číslo varování: A12/1796/17
Výrobek:  Priple
Název: M-16A4 Assault Rifle
Druh rizika: Životní prostředí
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  17175
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Kordy obsahují 0,2 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
Stažení produktu z trhu
Popis:  Primple, černá s kovovými a červenými detaily.39x21 cm.Lepenková balení s otevřenou přední částí.
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392870171755
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Švédsko
 
Číslo varování: A12/1797/17
Výrobek:  Klávesnice (klávesnice),
Název: Little pianist
Druh rizika: Životní prostředí
Kategorie: Hračky
Značka: JHF
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Šňůra obsahuje 1,3 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
Stažení produktu z trhu
Popis:  Modrá klávesnice hračky, prodávaná v lepenkové krabici s oknem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392870173520
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Švédsko
  
Číslo varování: A12/1769/17
Výrobek:  Dívčí
Název: neznámý
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: YES ! DO KID'S
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Šňůry, které mají být spojeny s opěradly, se mohou dostat do pasti během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Dívčí bikie v fuchsii, která je určena pro 11–12 rok, se šňůrou, která má být vázána na záda.
Číslo výrobní série / čárový kód:  CY-992064.13.11
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Kypr
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Řecko
      
Číslo varování: A12/1774/17
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Salincak
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé ozdobné prvky lze snadno oddělit od oděvu.Malé dítě je může zatlačit do úst.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Růžový a bílý oděv sestávající z tričko a krátkých kalhot.Výrobek je zdoben přídě a slepými půlkami a rýhami.Na štítku je uvedeno:bavlna 100 %.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Maďarsko
   
Číslo varování: A12/1775/17
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: F&D Kids
Typ/číslo modelu:  Umění:9336
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.
Malé dítě je může zatlačit do úst.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  „bílé oděvy“ složené z bílého ořechu s dlouhými slevami a přiléhajícího oblečení bez rukávů.Výrobek je zdoben slepými květinami s nalepenými kuličkami ze středu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
   
Číslo varování: A12/1776/17
Výrobek:  Dívčí kostýmy
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Hayal bebe
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Bezděkovná příležitostná pouta z bílého rukávů pro malé dívky.Výrobek je ozdoben růžovými a bílými květinami s nalepenými rýhinekameny uprostřed.Nasečení na štítku:bavlna 100 %.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Maďarsko
  
Číslo varování: A12/1777/17
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Emma Girl
Typ/číslo modelu:  Styl č.:7831
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Souprava oděvů sestávající z tričko a bránice.Výrobek je zdobený pomocí háčkovaných květů s kuličkami ve středu.Na tričko T je uveden nápis:„Voyage“
Číslo výrobní série / čárový kód:  3000000119037
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
     
Číslo varování: A12/1778/17
Výrobek:  Dívčí kostýmy
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Emma Girl
Typ/číslo modelu:  Styl č. 7836
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Bíle bílé, bez rukávů pro malé dívky.Výrobek je zdoben tyly květů palem uprostřed.Nasečení na štítku:bavlna 20 %;polyester 80 %.
Číslo výrobní série / čárový kód:  1702270055757
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Maďarsko
    
Číslo varování: A12/1779/17
Výrobek:  Dívek“
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Nilcan
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé ozdobné prvky a kuličky lze z oděvu snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst.
Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu
Popis:  Plachetník bílý s zipem pro malé dívky.Výrobek je zdobený polokuličkami.Výrobek je dostupný i v růžové barvě.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Maďarsko
    
Číslo varování: A12/1780/17
Výrobek:  Dětské tričko
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Almi
Typ/číslo modelu:  Kód 3005401
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Ozdobné prvky (pravé kameny) mohou být z oděvu snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit do úst.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Tričko pro dívky do 3 let.Na přední straně je nápis „Always in moto srdce“ a přilepené rhinekameny na přední straně.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Bulharsko
   
Číslo varování: A12/1781/17
Výrobek:  Dívčí kostýmy
Název: Bébi & kids collection
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: mali kon
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé dekorativní prvky lze snadno oddělit od šaty a způsobit, že se do úst dostane malé dítě, které způsobí zalknutí.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Krátkodobé šaty pro malé dívky.Dva modely:1.Výrobek je zdoben kuličkami a květinami.Velikost:2–92;2.Výrobek je zdoben kuličkami, květinami a rýnemi.Velikost:3–98
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Maďarsko
     
Číslo varování: A12/1783/17
Výrobek:  Dívčí kalhoty
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: H.L. Xiang
Typ/číslo modelu:  DRUH NO. DO31
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Lepené dekorativní prvky (pravé kameny) mohou být z oděvu snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit do úst.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Dámské modři, s elastickým pasu, zdobený vzorkem raženými rýhami.Velikost:98
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Maďarsko
    
Číslo varování: A12/1795/17
Výrobek:  Vak z ramenního kloubu
Název: neznámý
Druh rizika: Životní prostředí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  LIA-XL234/50371.PAYSJ.C
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Černá syntetická useň obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota 1,6 %).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
Stažení produktu z trhuVarování spotřebitelů před riziky
Popis:  Rameno na černé rameno u falešných usní (PU) s mnoha zlatými dříky
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Norsko
  
Číslo varování: A12/1770/17
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
Název: Teint Uniforme-Lighteni
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: G&G
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek obsahuje kyselinu kojovou (naměřená hodnota:1,1 % hmotnosti).
Kojiová kyselina může způsobovat senzibilizaci kůže.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Výrobek na zesvětlení kůže v plastové láhvi na 500 ml.
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 52301 00100
Země původu: Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z:: Německo
   
Číslo varování: A12/1802/17
Výrobek:  Obličejová maska
Název: naturschön Peelingmaske
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: dm alverde
Typ/číslo modelu:  Olivy
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství 300000 cfu/ml) a přítomnost Pseudomonas aeruginosa byla zjištěna.
Pokud je výrobek používán na poškozené kůži nebo pokud přichází do styku s očima, může způsobit infekci nebo dráždit.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.dm.de/unternehmen/medien-und-presse/pressemitteilungen/dm-marken/rueckruf-c1108624.html
Popis:  Oloupaný krém o objemu 100 ml sklenice hnědého skla.
Číslo výrobní série / čárový kód:  MHD 09.2017 a 10.2017
Země původu: Rakousko
Varování odesláno z:: Německo
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Rakousko, Slovensko