Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

RAPEX – Týdenní souhrnné hlášení o oznámeních

Týden 46 - 2017

Číslo varování: A12/1597/17
Výrobek:  Sada pro opravy pneumatik jízdních kol
Název: Bike Repair Kit
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas
Značka: Golden Palm Ent Inc
Typ/číslo modelu:  RP-6025
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Lepidlo obsahuje toluen (24,3 % hmotnostních) a 1,2-dichlorethan (66,4 % hmotnostních).Toluen a 1,2-dichlorethan jsou karcinogenní a toxické, jsou-li vdechnuty nebo pokud přicházejí do styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Sada pro opravu proražením jízdního kola s lepidlem „Red Sun“.Balení s blistkou.
Číslo výrobní série / čárový kód:  7834561007009
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Kypr
  
Číslo varování: A12/1581/17
Výrobek:  Tetovací barva
Název: Deep Red
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Chemické výrobky
Značka: Eternal Ink
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Produkt obsahuje aromatické aminy o-anisidin (naměřená hodnota 26 mg/kg).Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Láhev na 30 ml červeného pigmentu
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 15383
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Itálie
  
Číslo varování: A12/1582/17
Výrobek:  Tetovací barva
Název: Harvest Brown, Rich Praline; Dark Olive Green; Leaf Green, Navy Blue, Mid Yellow; Burnt Orange; Deepest Violet, Mid Purple, Deep Purple
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Chemické výrobky
Značka: Easy Flow
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Barva je znečištěna aerobních mezofilních bakterií a plísní, které představují riziko infekcí.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Plastové lahve na 30 ml obsahující tetovací inkoust.
Číslo výrobní série / čárový kód:  D24/3;D33/1;D32/1;D13/3;D39/6;D20/4, D22/4; D36/2; D26/2; C36/2;
Země původu: Spojené království
Varování odesláno z:: Itálie
          
Číslo varování: A12/1589/17
Výrobek:  Tetovací barva
Název: Burnt Orange
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Chemické výrobky
Značka: Eternal Ink
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Barva je znečištěna aerobními bakteriemi a plísněmi.Proto není sterilní a představuje riziko infekcí.Výrobek není v souladu s rezolucí Rady Evropy ReAP (2008) 1 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Oranžová barva 30 ml tiskařské barvy.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 25.3.15
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Itálie
   
Číslo varování: A12/1590/17
Výrobek:  Tetovací barva
Název: Georgia Peach
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Chemické výrobky
Značka: Eternal Ink
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Inkoust je kontaminován aerobními bakteriemi;proto není sterilní a představuje riziko infekcí.Výrobek není v souladu s rezolucí Rady Evropy ReAP (2008) 1 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Barva:oranžová, 30 ml inkoustová láhev.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Úsek 27.06.14
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Itálie
   
Číslo varování: A12/1591/17
Výrobek:  Tetovací barva
Název: Sky Blue
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Chemické výrobky
Značka: Eternal Ink
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Inkoust je kontaminován aerobními bakteriemi;proto není sterilní a představuje riziko infekcí.Výrobek není v souladu s rezolucí Rady Evropy ReAP (2008) 1 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Barva:modrá barva, lahvička o objemu 30 ml.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 23/10/14
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Itálie
   
Číslo varování: A12/1584/17
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
Název: LUZ MICRO 50L
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Světelné řetězy
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  L-1014
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Uživatel má přístup k živým částem ovládacího zařízení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Systém osvětlení se 50 světly.Pochází z lepenkové krabice.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435200010146
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko
  
Číslo varování: A12/1603/17
Výrobek:  LED Zadní světlo
Název: LED Rechargeable Light
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: Owl-Lamp
Typ/číslo modelu:  ETA-U90EWE
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Elektrická izolace nabíječky není dostatečná.Uživatel proto mohl získat úraz elektrickým proudem od přístupných kovových částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Zpětné nabíjení LED vybavené nabíječkou („Travel Adadaptér“).Prodáván v lepenkové krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
   
Číslo varování: A12/1558/17
Výrobek:  Příklepová vrtačka
Název: Schlagbohrmaschine / Wiertarka udarowa
Druh rizika: Popálení, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Strojní zařízení
Značka: Beck&Lorenz
Typ/číslo modelu:  Z1J-C60–13
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Živé prvky motoru jsou přístupné pro uživatele.Přehřívání spotřebiče, které by mohlo vést k tomu, že uživatel hoří popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Příklepová vrtačka zabalená v lepenkové krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5905669738026
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Polsko
   
Číslo varování: A12/1559/17
Výrobek:  Terénní vozidla
Název: Ace 325
Druh rizika: Popálení, Požár
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Polaris
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Trubka hlavy výfukového plynu nesmí být schopna odolávat teplotám výfukových plynů a může se rozkládat až do okamžiku, kdy otvor nebo trhlina může vést k požáru a /nebo k popálení uživateli.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Terénní vozidla
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 12/12/2013 a 15/12/2014
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Spojené království
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Finsko, Španělsko, Švédsko
Číslo varování: A12/1562/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: Model X , Model S
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Tesla
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 0667 * 12 – e4 * 2007/46 * 0667 * 17;Typ:002Rok 2016 a 2017 let
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Kabelové ovládání seřizovacích mechanismů pro levé sedadlo ve druhé řadě by mohlo být vhodně seřízeno.V případě nehody by to mohlo vést k tomu, že se opěradlo pohybuje dopředu, čímž by se zvýšilo nebezpečí zranění cestujícího na sedadle.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 28/10/2016 až 1/9/2017 a na druhém řádku mají paušální sklopná sedadla.
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Německo
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Dánsko, Irsko, Lucembursko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1563/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: i-MiEV
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Mitsubishi
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
V případě nasazení airbagu pro cestující by nafukovač mohl uvolňovat úlomky kovů, které by mohly zranit cestujícího.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelové roky 2010–2013
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Portugalsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1564/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: ASX and Pajero Sport
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Mitsubishi
Typ/číslo modelu:  ASX (GA0W);Modelový rok:2011–2015, Pjerro Sport (KH0W/KG0W);Modelový rok:2009–2014
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Koncové stropy pro plynové pružiny pro zadní dveře mohou přijít. konec limitu může poškodit uživatele a /nebo zadní dveře se mohou náhle snížit následkem poranění uživatele.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  PODNIKU ASX:Období produkce:od dubna 2010 do září 2014, Pajero Sport:Období produkce:od března 2008 do září 2015
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Portugalsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1565/17
Výrobek:  Osobní automobil
Název: ASX
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Mitsubishi
Typ/číslo modelu:  GA0W
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Uvnitř předního stíracího motoru může dojít ke korozi způsobeného vniknutí vody.To by mohlo vést k zastavení motoru stěrače.Pokud se motor stěračů zastaví při jízdě, mohlo by to mít za následek úraz.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Osobní automobil
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:od dubna 2010 do září 2014
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Portugalsko
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1604/17
Výrobek:  Motocykl
Název: CBR1000RR, CBR1000 S1, CBR1000 S2
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Honda
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 168/2013 * 00054 * 01
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Těsnění víčka palivové nádrže může selhat a vést k úniku paliva z limitu na povrch vozovky a k riziku přibližování dříví ostatním účastníkům silničního provozu.Kromě toho může do palivové nádrže z uzávěru, který by způsobil motor, dojít k poruše, která by mohla vést k dopravní nehodě.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Motocykl
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2017
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Spojené království
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko
Číslo varování: A12/1553/17
Výrobek:  Chrastítka
Název: MAMA Natura
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: MAMA Natura
Typ/číslo modelu:  B5054000000
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé části se mohou oddělit, pokud se malé děti mohou vkládat do úst a zatrhnout se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Dřevěná chrastítka ve tvaru krávy s malými zvony.
Číslo výrobní série / čárový kód:  1/5000054/17
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Itálie
 
Číslo varování: A12/1554/17
Výrobek:  Chrastítka
Název: MARACOLOR
Druh rizika: Poškození sluchu, Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: NIAGARA
Typ/číslo modelu:  8805
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Manipulace s rukojetí je příliš dlouhá.Pokud jej dítě uvede do úst, mohl zablokovat dýchací cesty.Maximální úroveň zvukového tlaku je příliš vysoká, což by mohlo vést k poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Chrastítka
Číslo výrobní série / čárový kód:  06/2016, EAN 8006708088052
Země původu: Itálie
Varování odesláno z:: Slovinsko
  
Číslo varování: A12/1556/17
Výrobek:  Příslušenství pro panenku
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Little me
Typ/číslo modelu:  Položka č.:12102596
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Uskřípnutí na kachnu pryže je malá část a lze ji snadno oddělit.Dítě by jej mohlo umístit do úst a sysit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Dovoz odmítnut na hranici
Popis:  Výrobek ve tvaru láhve na péči o malé děti, který obsahuje různé příslušenství pro panenku, včetně kachna gumové.
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 430056 943046
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
  
Číslo varování: A12/1560/17
Výrobek:  Maska zárkatá, maska
Název: Childrens Hair-Raising Mask
Druh rizika: Popálení
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  M 48488 = KRYCHLOVÉ METRY
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Masky jsou vysoce hořlavé a mohou při požáru způsobit popáleniny.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.poundworld.co.uk/index/product-recalls_881.htm?sid=2490368
Popis:  Lakový maska je k dispozici jako makrka nebo vlka (design).Jsou spojeny s hlavičkami z lepenky.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:157233 Barkód:5050577484883
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Spojené království
   
Číslo varování: A12/1561/17
Výrobek:  Ruce z rukou
Název: Childrens Hair-Raising Hands
Druh rizika: Popálení
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  M 49080 = KRYCHLOVÉ METRY
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Rukavice jsou vysoce hořlavé a mohou při něm způsobit popáleniny.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.poundworld.co.uk/index/product-recalls_881.htm?sid=2490368
Popis:  Mezi rukavice, které jsou k dispozici jako rukavice, jsou k dispozici jako gorilla nebo vlčí.Oba tyto rukavice jsou připevněny k letovému záhlaví.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:157232 Barkód:5050577490808
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Spojené království
    
Číslo varování: A12/1567/17
Výrobek:  Hračky do koupele
Název: Duck
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Ashimmer
Typ/číslo modelu:  Ref. GF91066
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál do koupelové hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:14,8 % hmotnostních a di- (2-butyl) ftalátu (DBP) (naměřená hodnota:1,99 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Žlutá kachna uvnitř lepenkové krabice s průhledným plastovým oknem, pomocí kterého je možné hračku vnímat.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8447136910667
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Portugalsko
    
Číslo varování: A12/1568/17
Výrobek:  Hračky do koupele
Název: Bath Toys
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Cherish Animal
Typ/číslo modelu:  1569
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:51,0 % hmotnostních a di- (2-butyl) ftalátu (DBP) (naměřená hodnota:0,357 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Kachna žlutá v průhledném plastovém sáčku se štítkem z lepenky, v němž jsou vyznačeny výkresy (giraffe, opic, kůň, hippopotamus, slon, lví).
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283030283
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Portugalsko
    
Číslo varování: A12/1569/17
Výrobek:  Hračky do koupele
Název: Toys
Druh rizika: Chemické, Životní prostředí
Kategorie: Hračky
Značka: Pandibrinca
Typ/číslo modelu:  C1410010;Bod 101492821.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál hraček obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:29,3 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek obsahuje rovněž diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:1,73 % hmotnosti).Kromě toho obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota:1,34 %).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán, zatímco ftalát DINP je zakázán ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.Výrobek není v souladu s nařízením Komise o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
Stažení produktu z trhu
Popis:  Tři žlutá plastová kachny s různými barevnými barvami (bílá, modrá a červená);zabalené v průhledném plastovém sáčku s připevněnou lepenkou.
Číslo výrobní série / čárový kód:  5601371120189
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Portugalsko
  
Číslo varování: A12/1575/17
Výrobek:  Panenka z plastu
Název: Baboliy
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: SHUN SONG
Typ/číslo modelu:  Bod č. SS-003
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:0,2471 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:0,428 % hmotnostních a bis (isodecyl-ftalát) (DIDP) (naměřená hodnota:0,1031 % hmotnosti).Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP a DIDP.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Panenská panenka (přibližná výška:18 cm).Balení:„blister s papírenským papírem“.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Řecko
  
Číslo varování: A12/1576/17
Výrobek:  Panenka pro kojence
Název: My Baby
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:25,9 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Panenka pro kojence s červeným oborem s vícebarevné obnosy a růžovou růžovou.Balení:plastový vak s označením CE, údaj o stáří +3 a upozornění v angličtině.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Řecko
 
Číslo varování: A12/1577/17
Výrobek:  Panenka pro kojence
Název: Emilia
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Small Foot
Typ/číslo modelu:  článek 2735
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé části příslušenství (duch na lahve mléka) lze z hračky snadno oddělit.Dítě může na ústa a sytič umístit malé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Panenské panenky pro kojence a doplňky, balené v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  4020972027351
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Nizozemsko
     
Číslo varování: A12/1578/17
Výrobek:  Panenka pro kojence
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: JUMBO
Typ/číslo modelu:  Položka č.:W10786J (8082)
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál panenské panenky obsahuje Bisfenol A (naměřená hodnota:0,178 mg/l).Bisfenol A je toxický pro reprodukci.Výrobek nesplňuje požadavky na chemické látky obsažené ve směrnici o bezpečnosti hraček.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Panenka pro kojence (přibližně výška:12 cm) na růžovém oděvu.Bez obalu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:0432208000030, část č.:LM140112WJ
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Řecko
    
Číslo varování: A12/1580/17
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
Název: MINI MINI BOLLE
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Hračky
Značka: GIAV TOYS
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Roztok mýdla hračky obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství 1500000 cfu/g) a byl zjištěn výskyt Pseudomonas aeruginosa.Existuje riziko výskytu infekcí, neboť řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
Dovoz odmítnut na hranici
Popis:  Hračka z mýdla se bublinou
Číslo výrobní série / čárový kód:  9772420884317Kód 70011–31, šarže 110
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Itálie
   
Číslo varování: A12/1583/17
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
Název: TOYS ONE KIDS
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Hračky
Značka: Tema Promotional, sbabam /
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Roztok mýdla je kontaminován Pseudomonas aeruginosa a byl zjištěn výskyt společnosti Stentidohanas sladanalia.Existuje riziko výskytu infekcí, neboť řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Mybububnová hračka ve formě bublině, která je k dispozici v 5 barvách a prodává se v zobrazovací jednotce.
Číslo výrobní série / čárový kód:  9772499019009Šarže 014–17
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Itálie
 
Číslo varování: A12/1585/17
Výrobek:  Plastová nafukovací hračka
Název: DOIPHIN
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:19,8 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,228 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje rovněž diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:4,7 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP a DBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftalát DINP je zakázán ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Nafukovací plastová hračka ve tvaru kladivo.Hračka je tvořena modrozelenou rukojetí a průhlednou tlakovou lahví s delfínem.Plastové obaly.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Česká republika
  
Číslo varování: A12/1587/17
Výrobek:  Nafukovací plachta
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Tobar
Typ/číslo modelu:  07734
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:32 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
Stažení produktu z trhuVarování spotřebitelů před riziky
Popis:  Nafukovací plachta se balí do průhledného plastového sáčku, který je zapečetěn z lepenky.
Číslo výrobní série / čárový kód:  L15
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Norsko
  
Číslo varování: A12/1588/17
Výrobek:  Nastavení dráhy pro lékaře
Název: Doctor set
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Play at Home
Typ/číslo modelu:  661–212
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:15,1 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před rizikyStažení produktu z trhu
Popis:  Plastový lékař s panenkou;balené v lepenkové krabici s plastovým oknem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  4892429360720
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Norsko
 
Číslo varování: A12/1595/17
Výrobek:  Hračky do koupele
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Franga Toys
Typ/číslo modelu:  REF. 133B-12;REF. IEM-029513.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Hračka obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:3,25 % hmotnostních a di- (isononyl) ftalát (DINP) (naměřená hodnota:34 % hmotnosti).Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán, zatímco ftalát DINP je zakázán ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Dva žluté kachny, jeden a malý, uvnitř průhledného plastového sáčku.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8499660029513
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Portugalsko
  
Číslo varování: A12/1596/17
Výrobek:  Panenka pro kojence
Název: My Little Babies
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: FunChoi / Jinshija Toys
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Hračka je malou částí.Dítě by jej mohlo umístit do úst a sysit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Dovoz odmítnut na hranici
Popis:  Hračka pro malé panenku s odnímatelnou hračkou.
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410412987570
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
  
Číslo varování: A12/1599/17
Výrobek:  Tužky
Název: Colored Scented Pencils
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: DISNEY
Typ/číslo modelu:  ESF-4006
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tužky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota:22,1 mg/kg).Dítě, které používá tužky, by mohlo na něj vynést jeden z jeho úst a na něm osunout a poté vedoucí dítě vstoupit do těla dítěte.Expozice olovu může mít vážné a nevratné účinky na neurochování a na vývoj nervové soustavy, k nimž jsou děti obzvláště citlivé.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–3.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Pět parfémovaných tužek v lepenkové krabici se zobrazením z kresleného slova „Disney“ „Zmrazeno“.
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431234140798
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko
   
Číslo varování: A12/1602/17
Výrobek:  Hračky do koupele
Název: Ball boats fun
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Kaichi
Typ/číslo modelu:  Č. 999–206B
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Plastový materiál zelené měkké koule obsahuje bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:30,2 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Souprava sestávající z plastového člunu, sítě a dvou měkkých plastových míček.Hračka je zabalena v lepenkové krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Litva
   
Číslo varování: A12/1566/17
Výrobek:  Horní část dívky
Název: Serafino Girls
Druh rizika: Uškrcení
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Serafino
Typ/číslo modelu:  S 17–4300
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Volné konce dětského oblečení v oblasti krku se mohou zachytit během různých činností dítěte, které mohou být upraveny tak, aby došlo k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Dívčí trička s bílým trikem, s vícebarevné šňůrami, které jsou určeny k použití na hrdle.Velikost 6 žáků navržených pro 6leté dívky.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Řecko
Varování odesláno z:: Kypr
    
Číslo varování: A12/1572/17
Výrobek:  Dětské šaty
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: WOLKY
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé dekorativní prvky lze snadno oddělit od šaty a umístit do úst malé dítě, které způsobuje zalknutí.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Dětské obušky a obušky pro děti.Dolní část tvoří dvě vrstvy krajky a v pasu je přiložen popel v pase s růžkami a dvěma řadami stříbrných míčků.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Bulharsko
  
Číslo varování: A12/1573/17
Výrobek:  Dětské šaty
Název: neznámý
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Beyaz
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Malé dekorativní prvky (pravé kameny) mohou být snadno odděleny od těla a jsou vkládány do úst malým dítětem, které způsobuje zalknutí.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Dětskou krátkolovitý oděv/šaty se tyl v dolní části a další dekoraci.Vrchní část je vyrobena z bílé tkaniny s červeným nádechem a má připojený textilní jahodu se stříbrnými rýhami, které se k němu přilepují.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Bulharsko
   
Číslo varování: A12/1592/17
Výrobek:  Bikiol
Název: neznámý
Druh rizika: Uškrcení, Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Caldera
Typ/číslo modelu:  1) 853.172) 852.17
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Ponorové šňůry a šňůry, které mají být vázány na opěradlo, se mohou zachytit během různých činností dítěte, které je příčinou zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Dívčí soupravy, konstruované pro 4leté dívky.Dvoudílné oděvy se vyrábějí se haldy na krčku a šňůry, které mají být vázány na zadní část.
Číslo výrobní série / čárový kód:  5205182726778 A 5205182726853
Země původu: Řecko
Varování odesláno z:: Kypr
    
Číslo varování: A12/1605/17
Výrobek:  Plavecké šachty pro chlapce
Název: neznámý
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky
Značka: Eierda
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:2601
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Kordy v prostoru pasu jsou příliš dlouhé.Mohou se dostat do pasti během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Bazény určené pro chlapce do 14 let věku.V prostoru pasu jsou šňůry.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Bulharsko
  
Číslo varování: A12/1579/17
Výrobek:  Blastočištění Git
Název: Blastcleaning grit, Aluminium silicate blastcleaning grit, Coal slag grit, ABRASIVE ISO 11126 N/CS/G, Straalgrit, Expendable Abrasive
Druh rizika: Chemické, Zdravotní rizika / ostatní
Kategorie: Stavební výrobky
Značka: SIBELCO EUROGRIT
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Během používání mohou uživatelé vdechnout drolivá azbestová vlákna (karcinogenní – třída 1 IARC), která jsou karcinogenní.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a nařízení REACH (včetně přílohy XVII).
Stažení produktu z trhu
Popis:  Eurolihem je hlinitokřemičitan lastoma z uhlí vyrobené ze strusky z uhlí z uhelných elektráren.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Ukrajina
Varování odesláno z:: Nizozemsko
   
Číslo varování: A12/1570/17
Výrobek:  Smetanová krém
Název: ROSKOŠNOJE PITANIJE „Argan i Mindal“
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: BiTЭKC
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Podle označení přípravek obsahuje látku methylchloroisothiazolinone (MCI) a methylisothiazolinone (MI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Podle nařízení o kosmetických přípravcích je MCI/MI v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, zakázán.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Smetana na kůži, která je dodávána ve zlatém lepenkovém obalu, zabalená v průhledném plastu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 1041, čárový kód 4810153020062
Země původu: Bělorusko
Varování odesláno z:: Litva
   
Číslo varování: A12/1571/17
Výrobek:  Výrobek pro péči o pleť
Název: 24H AQUA BOOSTER 03 Medium
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: MARBERT
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Na štítku je uvedeno, že přípravek obsahuje konzervační přísady methylchloroisothiazolinon (MCI).Dermální kontakt s přípravky obsahujícími MCU může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Kromě toho je isobutylparaben, který má potenciálně činnost narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, obsažený v produktu podle seznamu složek.Podle nařízení o kosmetických přípravcích jsou MCI a MI v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, zakázány.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Krému na obličej ve zkumavce se dodává v bílé a modré lepenkové krabici.Označení je v litevštině a je symbolem data skončení platnosti označující 12 M.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 140099, čárový kód 4085404510313400
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Litva
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Německo
   
Číslo varování: A12/1593/17
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
Název: Fade Cream
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Ultra Glow
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota do 2 % hmotnostních).Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Bílá smetana v kovové trubici, zabalená v krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  1A7
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Německo
 
Číslo varování: A12/1598/17
Výrobek:  Smetanová krém
Název: 24H AQUA BOOSTER
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: MARBERT
Typ/číslo modelu:  02 Light
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Produkt obsahuje methylchloroisothiazolinon (MCI).Dermální kontakt s přípravky obsahujícími MCU může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Smetana obsahuje rovněž isobutylparaben, jak je uvedeno v seznamu složek na obalu.Toto paraben má potenciální činnost narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Zabarvený obličej ve zkumavce, dodávaný v lepenkové krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 140667, čárový kód 4085404510306
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Litva
   
Číslo varování: A12/1600/17
Výrobek:  Smetana na slunci
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Sun Tropic
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Přísada proti slunci obsahuje methylisothiazolinon (MI) a látku methylchloroisothiazolinon (MCI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Smetana, která se neoplachuje, ve žluté a oranžové plastové zkumavce.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 401052, čárový kód 5017371146393
Země původu: Spojené království
Varování odesláno z:: Litva
  
Číslo varování: A12/1601/17
Výrobek:  Smetana na slunci
Název: neznámý
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Sun Tropic
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Přísada proti slunci obsahuje methylisothiazolinon (MI) a látku methylchloroisothiazolinon (MCI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Kosmetické přípravky, které se neoplachují, se uvádějí do růžové a žluté plastové zkumavky.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 506017, čárový kód 5017371147949
Země původu: Spojené království
Varování odesláno z:: Litva
  
Číslo varování: A12/1555/17
Výrobek:  Jistič
Název: Miniature Circuit Breaker
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: LSIS
Typ/číslo modelu:  BKP C16A 0612225 98Z
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Elektrická izolace je nedostatečná.V důsledku toho by přístupné části mohly být živé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60898.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  16a neutrální jednofázový jistič.
Číslo výrobní série / čárový kód:  R161114
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Francie
   
Číslo varování: A12/1557/17
Výrobek:  Nabíječka USB
Název: Universal USB Travel Charger
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: MAX MOBILE
Typ/číslo modelu:  CLT-TC 125
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody jsou příliš malé, což by mohlo vést k tomu, že uživatel obdrží elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Cestovní nabíječka USB, která je zabalena v lepenkové krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  3858887217700
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Chorvatsko
  
Číslo varování: A12/1574/17
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
Název: neznámý
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Tyme
Typ/číslo modelu:  HS-058
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Elektrická izolace je nedostatečná, což by mohlo vést k tomu, že přístupné kovové desky by mohly být živé.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Přípravky pro rovnání vlasůBalené v tkanině.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Spojené království
  
Číslo varování: A12/1594/17
Výrobek:  Vlasy štětčí
Název: Brosse Lissante
Druh rizika: Popálení, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Swanliss
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Elektrická izolace je nedostatečná.V důsledku toho by mohly být přístupné kovové díly živé.Manipulace s přehříváním, které by mohlo uživateli způsobit popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
Stažení výrobku od konečných uživatelů
Popis:  Zahřáté vlasy na vyrovnávání vlasů.Dodávány v lepenkových obalech.
Číslo výrobní série / čárový kód:  3770006627101
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Francie
  
Číslo varování: A11/0137/17
Výrobek:  City Bike
Název: Ferrini Millionere
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Č. MPR000722
Typ varování:  Výrobky s jiným stupněm rizika
Utahovací šroub kola nemá dostatečnou únavovou pevnost a během používání by se mohla zlomit, aby cyklista spadl z jízdního kola.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Na kole s bílým kovovým rámem.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Bulharsko
Varování odesláno z:: Litva
 
Číslo varování: A11/0138/17
Výrobek:  Tříkolka
Název: Elephant
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Hračky
Značka: Arti
Typ/číslo modelu:  A-12
Typ varování:  Výrobky s jiným stupněm rizika
Mezi předním kolem a tělem tříkolky se vyskytují mezery, kam by mohlo uvíznout toe dítěte a které by mohlo vést k poranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Stažení produktu z trhu
Popis:  Tříkolka pro malé děti.Balení v lepenkové krabici.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Polsko
  
Číslo varování: A11/0139/17
Výrobek:  Měkká hračka
Název: Fashion
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky s jiným stupněm rizika
Z hračky se může oddělit malé kusy kožešin.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření
Popis:  Měkká hračka ve formě beranu.Je připevněna lepenková etiketa.Prodávané bez obalu.
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Rumunsko