Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

RAPEX – Týdenní souhrnné hlášení o oznámeních

Týden 44 - 2007

Oprava Oznámení 1037/07 ze dne 40 bylo staženo.
Číslo varování: 1146/07
Výrobek:  Pistolka pneumatická
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas
Značka: Blow air power
Typ/číslo modelu:  H-01
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože výhony pistolí náhodně během nakládky nebo při jeho poklesu.
Zákaz prodeje, stažení z trhu nařízené orgány
Popis:  Pistolka je černá. Jednojednoranové pneumatické pistole s pistolkou je v černobarvě o šířce 4,5 mm. Paže pistole je vyryta názvem „BNÍK“ a značkou. Je vyryty s těmito informacemi případ vyryté: „Upozornění: Zneužití nebo vedlejší použití může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pro použití ve věku 16 let nebo více (BRD 18 Jahre & Alter).“ Druhou stranou pistoli je vyryta s informacemi: „cal. 4,5 mm, 177, vyrobeno v Turecku“.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Turecko
Varování odesláno z:: Polsko
 
Číslo varování: 1160/07
Výrobek:  Laserová ukazovátka – kroužky na klíče
Název: 
Druh rizika: Poškození zraku
Kategorie: Laserová ukazovátka
Značka: “Lankunxilie Supermarket monipilization”
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje vážné riziko poškození zraku, protože: „laserový záření měřený ve výstupním otvoru laseru ukazoval na maximální výkon 1.40 mW. Naměřená hodnota P je nižší než maximální přípustná příkon u laserů třídy IIIA, ale překračuje maximální přípustnou sílu pro lasery třídy II. Laserový ukazatel je proto laserový systém třídy IIIA; Korpus laserového ukazováku se opatřen štítkem s upozorněním a s informačním štítkem, ve kterém jsou uvedeny hlavní technické vlastnosti a třída, která neodpovídá reálné třídě laserového ukazovatele; Na obal laseru se neuvádí žádné bezpečnostní pokyny a žádné upozornění, že by děti neměli používat laserová ukazovatel, by nemělo být upozorněno. Pokyny pro laserový ukazatel by měly být doplněny upozorněním, aby se zabránilo přímému pozorování laserového paprsku nebo jeho zrcadlového světla, s výjimkou ochranných brýlí, a aby se zabránilo nasměrování laserového světla na holé oči.
Dovoz odmítnut, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.
Tisková zpráva byla vydána.
Popis:  Laserová ukazovátka – kroužky na klíče s nápisem „Lankunxilie Supermarket monpilisation“, která byla provedena v Číně, a štítek DANUER.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Bulharsko
  
Číslo varování: 1161/07
Výrobek:  Zapalovače – plasty
Název: 
Druh rizika: Popálení
Kategorie: Zapalovače
Značka: ROI BAM
Typ/číslo modelu:  vzor 6213209090
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tyto výrobky představují riziko popálení, protože tyto zapalovače nejsou v souladu s normou EN-ISO 9994, pokud jde o: Odolnost vysoké teploty, Odolnost odpadního plynu, Režim spalování, Odolnost cyklu hoření, Působení plamene, Požadavky na generátor plamene, Odolnost rozptylu a zkouška osvětlení.
Dovoz odmítnut, stažení z trhu a likvidace produktů objednaných orgány.


Tisková zpráva byla vydána.
Popis:  Plastové plynové zapalovače plněné pro více použití, bez bezpečného mechanismu, barvené, s varovným tlačítkem pro osvětlení – 3000.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Bulharsko
 
Číslo varování: 1147/07
Výrobek:  Povodňová světla
Název: 
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: OUTDOOR FLOOD LIGHT
Typ/číslo modelu:  1000W-SL-1500; čárový kód: 060014500001
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu: Ostré hrany přes lanka, — nedostatečná mechanická odolnost (na jedné straně výrobku se rozbila a při mechanické zkoušce praskne). Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.
Stažení z trhu nařízené orgány
Popis:  Černé pravoúhlé svítidlo se železným stojanem. Na základně je nálepka, která obsahuje tyto údaje: „OUTDOOR floor LIGHT-230V/50HZ-1000W“ a různé instrukce pro výuku. Obal se skládá z lepenkové krabice s těmito informacemi: „Vzor SL-1500. Příkon 1500 W. Barva“.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko
 
Číslo varování: 1151/07
Výrobek:  Zaostřeno zahradního zahubení
Název: 
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: NINGBO MENGYE ELECTRIC APPLIANCES
Typ/číslo modelu:  SPOTOVÝ SPG102
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Výrobek není IP4X: je možné přímo přes větrací otvory kontaktovat živé části držitele světlometu, Výrobek není IPX4: voda může proniknout na produkt a sbírat je uvnitř vody, není však možné vodu účinně vyprázdnit, — výkonový rating uvedený u výrobku (2xMax100W) se liší od ratingu uvedeného v pokynech na obalu a na jmenovitém výkonu poskytnutých žárovek (2x80W), Vzdálenost uvedená v návodu k obsluze „0,8 m“ se liší od vzdálenosti vyznačené na výrobku „0,5 m“. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN-60598.
Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce
Popis:  Balení: tříbarevná (zelená, bílá a fialová) lepenková krabice opatřená fotografií produktu. Výrobek: Černá, plastová, obohacená, s dvojnásobným kontextem. LED žárovky k dispozici.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Francie
  
Číslo varování: 1155/07
Výrobek:  Motocykl – Harley Davidsonova VRSCR – štít na odsávání výfukových plynů
Název: 
Druh rizika: Popálení
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: HARLEY DAVIDSON
Typ/číslo modelu:  Motocykly, model VSCR MY 2006
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko popálení, protože byl navržen a vyroben tak, že pant některých jezdců může přijít do přímého kontaktu s výfukovou trubkou. Tato podmínka by mohla způsobit popáleniny, což by mohlo vést k popálení jezdce.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem
Popis:  2006 modelový rok motocyklů HARLEY-DAVIDSON VRSCR postavené před únorem 16 a 2006. Identifikační číslo VIN: 5HHD1HCZ4 * * * * * * * *
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Spojené státy
Varování odesláno z:: Řecko
Číslo varování: 1159/07
Výrobek:  Motocykly – „Roty III“ a „Roty III Classic“
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Triumph
Typ/číslo modelu:  Typ C23XBS 3PB 51, ES schválení typu e11 * 2002/24 * 0108 * 00 až 03, Motorcykly vyráběné společností Triumh Motorcyst Limited, Spojené království, rovněž vozidla dovážená z USA.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože když se rozmáčkové ventily zavírají, může se motor rozbourat v době, kdy je vozidlo uvedeno v činnost. Obchodníci najímají tato vozidla novým softwarem, který zajišťuje stabilní volnoběhu.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem
Popis:  Jedná se o 2005 až 2008 modely. Informace o opatření (kód SB386) jsou k dispozici od prodejců.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Spojené království
Varování odesláno z:: Německo
Číslo varování: 1162/07
Výrobek:  Náhrdelníky
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: Green Baby
Typ/číslo modelu:  Neznámý
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (kuličky) přicházejí do zkoušky tahem (v silám menším než 40 N) a části, které se vejdou do válce pro malé části. Děti mohou malé části umístit do svých úst a sytiče. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1. Jeden nahlášený incident.
Dobrovolné stažení z trhu a stažení výrobku ze strany spotřebitele ze strany spotřebitele. Tisková zpráva byla vydána.
Popis:  Náhrdlo ze zfosilní pryskyřice stromové pryskyřice (jantarové): je prodáván ve hesenském pytli s označením „Green Baby“ s štítkem, na kterém je uvedeno: „Vyrobeno ze zkamenité pryskyřice, která se vyskytuje převážně na pobřeží Baltského a Severního moře, mají kuličky charakteristické barvy, které uloví a odrážejí světlo.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Litva
Varování odesláno z:: Spojené království
  
Číslo varování: 1149/07
Výrobek:  Chrastítka
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: I'M TOY - International
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 068.501.96079
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože se její tělo zcela zapadne do válce pro malé části, když je textilní křídla oddělena od hračky. Vzhledem ke svému tvaru a velikosti toto chrastítka představuje nebezpečí zalknutí, pokud se díky němu umístí do úst. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71–1.
Stažení z trhu nařízené orgány
Popis:  Chrastín ve tvaru motýli u vícebarevné dřevěné skříně a textilie. Z hlavy motýlů je červená šňůra. Tato základna je kulovitá. Štítek na zadní straně obalu uvádí, že tkanina může být odstraněna a promyta.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Thajsko
Varování odesláno z:: Španělsko
  
Číslo varování: 1150/07
Výrobek:  Panenka z plastu
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: You & Me, Beauty Baby, Stylish Toys; Doll, Fashion
Typ/číslo modelu:  Článek č. 303732 EAN: 4 041908 028440
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tyto výrobky představují chemické riziko, protože: — hlava panenka obsahuje 22,5 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), — obuv panenek obsahuje 6,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
Dobrovolné odvolání dovozce od spotřebitelů
Popis:  Panenka z plastu o rozměrech přibližně 29 cm, s vlasy s lopatkou, ječníky, lesklou žlutou polotečkou a dravou obuví; hlava, paže, nohy a obuv vyrobená z měkčeného plastu.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Německo
 
Číslo varování: 1152/07
Výrobek:  Tabelová hračka – Elephant
Název: 
Druh rizika: Udušení, Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: FUNNY CAR
Typ/číslo modelu:  Č. 349
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko: — nebezpečí udávení, protože děti mohou uvést malé údaje (modrý plastický prvek pro připojení) do jejich úst a sytiče; malé prvky zcela zapadají do válce pro malé části. — udušení v důsledku uškrcení, protože tažná šňůra je dlouhá 1 400 mm. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71–1.
Stažení z trhu nařízené orgány
Popis:  Hračka je složena z nádoby pro zmrzlinu a slunečnici. Slon na kolech je připevněn k stínovému odstínu s pružným kloubem. Hračka se balí do plastového sáčku uzavřeného s lepenkou. Štítek obsahuje tyto informace: OSOBNÍ AUTOMOBIL. Vyrobeno z porcelánu. Č.349. CE. Symbol věkové hranice. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí udušení. Malé části Není určeno pro děti mladší 3 let. Nevhodné pro děti mladší 3 let. Na štítku: Hračka „Elephant“ pro děti starší 3 let. Vyrobeno v Číně.“
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Lotyšsko
  
Číslo varování: 1154/07
Výrobek:  Plastové soupravy (sady) hračky
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Fairlandtoy Pretty
Typ/číslo modelu:  Fairlandhrad Pretenty Look Super Star, článek 12048, Fairlandhrad Pretty Ponyz; článek 96001
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tyto výrobky představují chemické riziko, protože: — materiálů v Pretty Look Super Staar-set obsahují 34 % diisonon-ftalát (DINP) a 14 % di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) hmotností v měkčených plastových materiálech, Materiály v Pretty Ponyez-set obsahují 38 – -41 % isononyl-ftalátu (DINP) hmotnostních v měkčených plastových materiálech. Množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a množství diisononoyl-ftalátu (DINP) překračuje limit 0,1 %. Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
Dovoz odmítnut celními orgány
Popis:  — Pretyty Look Super Star: sada obsahuje panenku s kamerou, kufrem atd. — Pěty Ponyz: sada obsahuje popony, houpačky, kartáčky atd.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Finsko
  
Číslo varování: 1156/07
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím – Youngová hračka
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Clarks
Typ/číslo modelu:  Součástí účastnického vedení dodávané spolu s panenskou částí pro hračku, která je uvedena na seznamu níže, je dívčí obuv: 20307434 Cozy Daisy Inf Black – kojenecký dívka na zip, 20307502 Cozy Daisy Inf hnědý – dětská chodíčka na zip, 20307442 Kozy Daisy Jn-černé – mladší dívky (mladší), 20307508 Kozy Daisy JNR Brown – mladší dívky 20311551 Inf Daistysen bílý/růžový – dětská sportovní obuv, 20306206 Inf Daistysen bílý – dětská sportovní obuv, 20311552 JNR Daisysen bílý – sportovní obuv (junieysen)), 20306302 JNR bělomasná bílá/růžová sportovní obuv, 20306320 Lazy Daisy Inf černá – dětská dětská advokátní komora, 20306322 Lazy Daisy Jnr čern – podlečná dívka, 20306321 Dodes Adaisy Inf černé – dětské dívkami v botě, 20307214 Dodes Adaisy Inf černý patent – kojenecké dívky 20306323 dívka s nádechem 20308033 dívky lmiláku ze dívek a dívek. (součástí připojení s panenkou hračky).
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože bylo zjištěno, že malá kovová část účastnického vedení vykazuje vyšší množství chromu a olova, než je povolená. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN 71–3.
Nápravná opatření přijatá výrobcem. Nebezpečné připevňovací smyčky byly staženy od velkoobchodníků a maloobchodníků. Nové upevňovací smyčky, které vyhovují normě EN 71–3, byly vloženy do velkoobchodníka.Nápravná opatření přijatá výrobcem. Nebezpečné připevňovací smyčky byly staženy od velkoobchodníků a maloobchodníků. Nové upevňovací smyčky, které vyhovují normě EN 71–3, byly vloženy do velkoobchodníka.
Popis:  Panenka malých panenek, která je určena k uložení na patě výběru dívčí boty, boty a pantofle (velikost 10 nahoru). Obuv není vhodná pro děti mladší 36 měsíců. Panenka má „válku“, která má smyčku a kterou lze odstranit a umístit do čela panenku. Existují malá upozornění na díly, která doprovázejí obuv a panenku.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Spojené království
 
Číslo varování: 1166/07
Výrobek:  Cena Fisheer Laugh a LE- 2-in-1 Learning Kitchen
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: Fisher-Price
Typ/číslo modelu:  L5987 – British, L7138 – německé, L7139 – Itálie, L7137 – francouzsky
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části mohou být odděleny a části se vejdou do válce pro malé části. Děti mohou malé části umístit do svých úst a sytiče.
Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitele ze strany dovozce.


 Tisková zpráva byla vydána.
Popis:  Plastová hračka v lepenkové krabici
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Mexiko
Varování odesláno z:: Spojené království
 
Číslo varování: 1153/07
Výrobek:  Soupravy pro dívky
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Girlz
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 5050837034216, číslo položky: 1370342, číslo šarže: GF060410
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože: Vysoký obsah olova (> 4200 mg/kg) se vyskytuje ve dvou pásmech očí, U všech ostatních položek bylo zjištěno – různé vysoké úrovně olova. Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
Dobrovolné stažení z trhu
Popis:  Dívky Super Compact Cosmetic Case. Plastová pouzdra s 6 rtěnky obsahující 11 očí, křovinočka a čicka.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Irsko
 
Číslo varování: 1157/07
Výrobek:  Hygienická a lázní (Lifosan)
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Lifosan
Typ/číslo modelu:  Dávka: 6254M24, 11.2008; EAN 7612449076107
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 119 μg/kg N-Nitrosodíku. Tato látka je klasifikována jako karcinogen u člověka. Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
Dobrovolné stažení z trhu a odvolání výrobce ze strany spotřebitele
Popis:  Mylné mýcení, ph, ph, ph: 5.5.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Švýcarsko
Varování odesláno z:: Německo
 
Číslo varování: 1158/07
Výrobek:  Smetana – Papilon Eu
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: Papillon
Typ/číslo modelu:  Část 21 B 4948 říjen 2011
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 34 μg/kg N-Nitrosodíku. Tato látka je klasifikována jako karcinogen u člověka. Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce
Popis:  100-G, smetana,
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Austrálie
Varování odesláno z:: Německo
   
Číslo varování: 1148/07
Výrobek:  Kombinované chladničky/mrazničky pro obytná rekreační vozidla
Název: 
Druh rizika: Požár
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Dometic
Typ/číslo modelu:  RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851, RMT 7855
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože v případě, že se v případě soupravy s šroubovým šroubem připevňující základnu chladicí jednotky směrem k zadní desce skříně zastaví, mohou vibrace v průběhu přepravy vést k netěsnosti připojení ventilu, a tím k úniku plynu, který může následně způsobit požár. Byly hlášeny tři požáry.
Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitele ze strany spotřebitele
Popis:  2-dveřové kombinované chladničky/mrazničky s troubou nebo bez pece, s poloautomatickým a automatickým energetickým výběrem pro obytná rekreační vozidla (karavany a mobilní příbytky)
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Německo