Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

RAPEX – Týdenní souhrnné hlášení o oznámeních

Týden 16 - 2007

Oprava: Oznámení 0336/07 z týdne 15 na rok 2007 bylo na žádost oznamující země zrušeno, dokud nebude provedeno posouzení rizik. Oznámení 0361/06 v roce 2006 a oznámení 0365/06 a 0366/06 v roce 25 a v roce 2006 byly staženy z toho důvodu, že riziko, které tyto výrobky představují, bylo mírné, a proto nebyly splněny požadavky na oznámení podle čl. 12 (vážné riziko).
Číslo varování: 0368/07
Výrobek:  Halogenová výbojka (500W)
Název: 
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: J.J.A.
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 67633, QB- 1002, čárový kód: 3560236786330
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Při zkouškách dojde k poškození zastavení trakce a závory patice musí být při těchto zkouškách zcela odstraněna; Kovové pouzdro a spojovací kryt světelného zdroje neodolávají nárazu do 0.35 J; Výrobek neprochází zkoušku pevnosti v dielektrických pevnost (1460 V) (poškození se pozoruje v blízkosti vodičů zásuvek). Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
Dobrovolné zastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Francie
 
Číslo varování: 0373/07
Výrobek:  Světelný zdroj
Název: 
Druh rizika: Popálení
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: Helestra
Typ/číslo modelu:  Typ: John, pořadové č.: 17/620.86/4041, EAN 4022671984409
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko popálení, protože přepínač stmívače (spínače koule) není určen k použití tímto napětím. Existuje riziko, že tento spínač může převednout a při provozu způsobit popáleniny. Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Německo
  
Číslo varování: 0375/07
Výrobek:  Výbojka s solnou krystalem
Název: 
Druh rizika: Úraz, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Osvětlovací zařízení
Značka: GLOBO
Typ/číslo modelu:  Článek 2830, kód EAN 9007371117895, 230 V, max. 15 W, 50 Hz, E 14, II třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a úrazu, protože: Se může držitel světelného zdroje snadno oddělit od krystalové soli; — neexistuje žádný drát, který chrání olovo před vytahováním nebo zkroucením a může způsobit úraz elektrickým proudem; Držák světelného zdroje neuhrazuje otáčecí moment 1.2 Nm; — baňka připojená ke světlometu není vhodná a spotřebitel se jej může náhodně dotknout; Horní hranice baňky nesplňuje požadavky normy; Uživatelská příručka není úplná a nejsou k dispozici žádné informace o akci, která by se měla týkat likvidace šňůry. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60432–1 a EN 60598–1.
Stažení z trhu nařízené orgány. Byla vydána tisková zpráva.
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Polsko
 
Číslo varování: 0357/07
Výrobek:  Motocykly z Yamaha, model XV1700PC
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: YAMAHA
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla VP14; Číslo schválení: E1 * 92/61/* 0183 * 00; VIN-range JYAVP14E * * * 005785 to JYAVP14E * * 008752; číslo podvozku se řadí podle vzoru kódu 5PX4, první tři nuly (viz * * *) se nahrazují číslicemi a písmeny, které nejsou v alfanumerických znacích. Týká se vozidel vyrobených v letech 2003 až 2005.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože vibrace mohou způsobit, že kabel z generátoru impulzů funguje volně. V důsledku toho se motor zastaví a nelze jej znovu nastartovat. Motor může přetažení i při jízdě, která představuje nebezpečí úrazu.
Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá dovozcem
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Německo
Číslo varování: 0365/07
Výrobek:  Osobní automobil
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Renault
Typ/číslo modelu:  Clio III a Modus. Vada se týká automobilů Renault Celis III vyrobených v období od ___day_dmy.d.ce- do ___day_dmy.e.na- v továrně Flins ve Francii (Francie) a od ___day_dmy.e.na- do ___day_dmy.b.a- v továrně busa (Turecko), jakož i společnosti Renault Modus vyrobená v období od ___day_dmy.d.ce- do ___day_dmy.b.a- Valladolid (Španělsko). VIN čísla VIN Clio III vozidla se zahájením VF1BR1 nebo VF1CR1 a vozidel Modus s VF1JP0.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění, protože s ohledem na možnost roztavit světla se může rozsvícena světel řádně fungovat a teplota v blízkosti souboru pedálů se může výrazně zvýšit, což povede k výrobě kouře uvnitř vozidla.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Francie
Varování odesláno z:: Polsko
  
Číslo varování: 0372/07
Výrobek:  Osobní automobil – Nissan Qasashqai
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Nissan.
Typ/číslo modelu:  Nissan Qaashqai, vzor J10. Týká se 2007 modelů vozidel. Čísla VIN začínají spolu se SJNF.
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože dochází k chybě nižších spojů s předním odpružením. Vadné montáž ochranného šroubu ve společném zařízení může způsobit odpojení spoje nazelena. Zmíněná vada může v konečném důsledku vést k tomu, že vozidlo je během jízdy nestabilní, a způsobí tak ztrátu kontroly nad vozidlem.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Spojené království
Varování odesláno z:: Polsko
 
Číslo varování: 0359/07
Výrobek:  Dětské kolo – Sunny 12,5“
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: Vivi bikes
Typ/číslo modelu:  Ref. 219520; EAN: 8000259044963, 8000259039532 A 8000259031952
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko pádu, a tedy zranění, protože: Řídítovací brzdy po 40169 cyklech v antifázově únavovém testu; — po 37022 cyklech při únavovém testu na stůl spotřebitele; Při zkoušce rázem je pozorována trvalá deformace ve výši 23 mm, která spočívá ve snížení hmotnosti u sestavy rámu, přičemž maximální přípustná odchylka je 20 mm; — není možné dosáhnout svislého zatížení stanoveného v normě (300 N) ve svislé a vodorovné statické zkoušce na sedadle, přičemž největší zatížení je 268 N; — není možné dosáhnout zatížení uvedené v normě (400 N) ve statickém trakčním testu na předních a zadních okrajích sedadla jako při maximálním zatížení 275 N. Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Itálie
Varování odesláno z:: Belgie
 
Číslo varování: 0361/07
Výrobek:  Dětské kolo – BMX červené 12“
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: neznámý
Typ/číslo modelu:  Čl. 2100
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko pádu, a tedy zranění, protože: Řídítovací brzdy ve dvou místech po 84000 cyklech v antifázově únavovém testu; — na odbočce na vidlici po 11647 cyklech při únavovém testu; — není možné dosáhnout zatížení uvedené v normě (300 N) ve svislé a vodorovné statické zkoušce na sedadle; maximální zatížení 220N bylo dosaženo s obtížemi a deformuje se při zkoušce svislého zatížení; Při svislé a vodorovné statické zkoušce na stabilizátory dochází ke zkoušce podélného zatížení s trvalými deformacemi 45 a 25 mm. Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 8715347021008
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Belgie
 
Číslo varování: 0363/07
Výrobek:  Vysoká židle „Omega Biscuits“
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: DOREL France S.A. "Bebe confort"
Typ/číslo modelu:  „Omega Biscuits“ (kód 62C079)
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nesprávné konstrukce a otvorů v přístupové zóně, kde by se mohlo usazovat prstů a noha dítěte. Produkt obsahuje následující případy nesouladu s příslušným standardem: V přístupových zónách na opěradle sedadel, na straně a na přední straně sedačky jsou otvory nebo otvory z 7 mm na 25 mm, kde se může usazovat prsty dítěte, ačkoli by neměly být přístupné mezery v přístupové zóně podle normy; Kolík s příčným průřezem 7 mm je součástí otvorů; Že rovné podmínky klesá s použitím pouze 80 N horizontální pevnosti, zatímco norma 200 N se požaduje podle normy; Sedačka se snižuje pomocí 200N svislé síly ve středu této části, i když musí udržet svou stabilitu, když se těkají mimo boční polohu; Chybí návod k použití v litevštině. Byl hlášen jeden incident, při němž dítě ve věku od 8 měsíce tlačilo do pozice strany.
Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Francie
Varování odesláno z:: Litva
  
Číslo varování: 0364/07
Výrobek:  Ostatní
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: RHEA
Typ/číslo modelu:  Vzor: PUPY, kód 129/2, čárový kód: 8016401001296
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože se nezabývá zkouškou pevnosti v tahu podle příslušné evropské normy EN 1400–2. Po napnutí prstence proti hlavní ose se prstenec praskne na 84 N (minimální mezní hodnota 90 N). Vzhledem k povaze prstence se rozpíná 83 sekund před přestávkami, čímž se vytváří malé části, které by mohly způsobit sytič dítěte.
Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. Byla vydána tisková zpráva.
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Itálie
Varování odesláno z:: Řecko
   
Číslo varování: 0366/07
Výrobek:  Jízdní kolo dítěte
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: Robifir
Typ/číslo modelu:  CYCLON 12’“ EAN 5400155137043
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože: Neexistuje žádný ochranný kryt; Mezi šlapnicí a blatníkem je příliš malá vůle; Mezi řídítky a pákovým pákou existuje příliš velká mezera; Ve svislé a vodorovné statické zkoušce na sedadle v ohnutí. Dosažené svislé zatížení činilo 239 N, ne 300 N; Při únavové zkoušce na sedadle (100 000 cyklů), po 4139 cyklech, bylo sedadlo příliš diskety a nemohlo zatížení akceptovat; Návod k použití neobsahuje. Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Belgie
Varování odesláno z:: Belgie
 
Číslo varování: 0367/07
Výrobek:  Jízdní kolo – UC Cosmický modrý max. 14““
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: Universal Cycle
Typ/číslo modelu:  Plc „CBY21414j 14“ EAN 5021967890612
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože při únavové zkoušce na řídítkách (100 000 cyklů) se zkazil řídítka po 62 032 cyklech. Dítě může spadnout z kola a utrpí zranění. Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Spojené království
Varování odesláno z:: Belgie
 
Číslo varování: 0358/07
Výrobek:  Stínová maska
Název: 
Druh rizika: Popálení, Požár
Kategorie: Hračky
Značka: CLOWN BI NIKI KOUSTENI
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 5203359733574; odkaz 13004
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože při zkouškách se plamen i nadále spaluje na masku a tkaninové pásy po dobu delší než 2 sekund a hořelo po celé své délce. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Dobrovolné odvolání ze strany dodavatele od spotřebitelů
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Francie
 
Číslo varování: 0370/07
Výrobek:  Sada hračky na delfíni: soupravy na delfíni
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Hračky
Značka: Joy Company
Typ/číslo modelu:  Článek č. LJ-303, EAN 2009581474000
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje vážné chemické riziko, protože je vyroben z polyvinylchloridu (PVC), obsahující změkčovadla (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP), převyšující limit stanovený v směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek.
Dobrovolné stažení z trhu maloobchodníkem
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Německo
  
Číslo varování: 0360/07
Výrobek:  Toaletní papír (vlhký, heřmánkový papír)
Název: 
Druh rizika: Mikrobiologické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: TIP
Typ/číslo modelu:  Šarže L1120235, MHD 11/2008 dvojité balení, EAN 4009418217945
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje vážné nebezpečí infekce z důvodu přítomnosti potenciálně patogenních organismů (plísní, kvasinek), které mohou způsobit místní a všeobecné infekce.
Dobrovolné stažení z trhu
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Izrael
Varování odesláno z:: Německo
  
Číslo varování: 0362/07
Výrobek:  Elektrický nákladový prostor – „Dolce Caldo“
Název: 
Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Max Italia S.p.A.
Typ/číslo modelu:  Dna „Dolce Caldo“ teplejší, katalogové číslo 1615, EAN 8017365016159
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru. Bylo nahlášeno osm mimořádných událostí; dva, pokud se produkt zapsal na oheň, a šest, kde byly spáleny listy a matrace.
Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. Povinná opatření, která byla přijataDobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. Povinná opatření, která byla přijata
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Itálie
 
Číslo varování: 0369/07
Výrobek:  Vevektorový ohřívač – Hlomebáze 2 kW Convektor Heater s časovačem a turbodmychadlem
Název: 
Druh rizika: Požár, Úraz
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Homebase
Typ/číslo modelu:  vzor 202724; čárový kód: 5013669954305
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje vážné riziko požáru a zranění v důsledku úniku ohně a /nebo kouře, protože koncový blok může způsobit požár a požár na stanovišti. Došlo k oznámení o nízké úrovni škody na nemovitém majetku. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Irsko
 
Číslo varování: 0371/07
Výrobek:  Prostředek k rovnání tenké desky na vlasy
Název: 
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: Electric products
Typ/číslo modelu:  GUANG MING RCT 528
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože: — nesplňuje požadavky třídy II ochrany proti nárazu; Chybí uzemnění produktu, Uzemnění elektrického kordu s elektrickým proudem chybí. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335–1.
Zákaz prodeje a pokuta nařízená orgány
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Rumunsko
  
Číslo varování: 0374/07
Výrobek:  Prodlužovací šňůra
Název: 
Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: LIANFA
Typ/číslo modelu:  Typ 10A-250A
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje vážné riziko požáru a úrazu elektrickým proudem. U elektrického vedení se elektromechanická šňůra přehřívá. Průřez elektrických vodičů je menší, než se požaduje (1 mm). U elektrických vodičů je rovněž nízká odolnost. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je způsobeno tím, že vodiče lze snadno oddělit od mobilní zásuvky a mohou vést k usmrcení elektrickým proudem. Kromě toho je výrobek extrémně hořlavý. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60335–1 a EN 60695–1-1.
Zákaz prodeje nařízený orgány. Dobrovolné odvolání spotřebitelů a informace o spotřebitelích ze strany distributora
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Rumunsko
 
Číslo varování: 0376/07
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
Název: 
Druh rizika: Úraz, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: XIN CHAO DRYER
Typ/číslo modelu:  600/XC-801
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko: Úrazu elektrickým proudem z důvodu, že nevyhovuje požadavkům třídy ochrany proti nárazu II a že chybí uzemnění přívodní vodiče, Zranění, protože zuby pláček, které jsou součástí plastu, mají ostré hrany, které by mohly kůži poškodit. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335–1.
Zákaz prodeje nařízený orgány
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Rumunsko
 
Číslo varování: 0377/07
Výrobek:  Prodlužovací šňůra
Název: 
Druh rizika: Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: 
Typ/číslo modelu:  spotřebiče Výrobek: Prodlužovací šňůra Značka: LUUCERNA
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění, protože: Uzemňovací otvor je nesprávně připojen (světle modré dráty); — rozměry dvoupólové vidlice se dvěma ochrannými kontakty jsou z tolerance; Průměr kolíku 4,66 a 4,49, který neodpovídá požadovanému průměru 4,8 mm ±0,06 mm; Vícenásobný přenosný zásuvkový vývod nemá kotevní úchyt šňůry; Plocha průřezu napájecích vodičů je nedostatečná. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
Zákaz prodeje nařízený orgány
Popis: 
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Česká republika