Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

RAPEX – Týdenní souhrnné hlášení o oznámeních

Týden 20 - 2006

Číslo varování: 0286/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Nábytek
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené chybným připojením zátku.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá dodavatelem.
Popis:  Nábytek „OTTO“ – stěna s 5 zabudovanými svítidly.Druh/číslo modelu:ČL. -č.:549189 a 650464.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Polsko
Varování odesláno z:: Německo
 
Číslo varování: 0287/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kategorie: Nábytek
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené chybným připojením se zástrčkou (zásuvkou zásuvkou) pro elektrické připojení vestavných svítidel.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá dodavatelem.
Popis:  Skleněná hrudník zásuvka/vrchní deska/boční deska „OTTO“Druh/číslo modelu:Skleněná hrudník (dále jen „sklenice“):655167 a 549168;bod 549209 a články a 655187;strana 655109 a 655098.Popis:Skleněné hrudníku zásuvek se zabudovaným svítidlem, na 53 cm;vysoce třískové desky s 2 vestavnými svítidly o rozměrech 86 cm;boční deska s 2 vestavnými svítidly o rozměrech 53 cm.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Polsko
Varování odesláno z:: Německo
 
Číslo varování: 0281/06
Výrobek: 
Název: PAX RUBBER CEMENT(Rubber solution in a tube in a bicycle repair kit).
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Chemické výrobky
Značka: “Work-it”
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek představuje riziko pro spotřebitele, protože pryžový roztok obsahuje přibližně 90 % benzenu, který je klasifikován jako karcinogenní, mutagenní a toxický.
Stažení z trhu nařízené orgánem.
Popis:  Sada pro opravy“Název:VÝVOZ KAUČUKU Z OSOBNÍCH LODÍ(pryžový roztok v trubici pro opravu jízdních kol).Druh/číslo modelu:86020, EAN 8714892860209.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Německo
 
Číslo varování: 0277/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Požár, Úraz
Kategorie: Strojní zařízení
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Použití výrobku je mimořádně nebezpečné představující riziko zranění jezdce nebo jiných osob v blízkosti výrobku.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnými normami:Na kole jsou ostré hrany.Ochranný kryt řetězu je nedostatečný, což představuje riziko, že jezdec přijde do styku s řetězem;materiál ochranného krytu představuje další riziko omezení jezdce;— hrozí nebezpečí, že si jezdec zachytí ruce a hrozí nebezpečí, že řízení zastaví, což povede k převrácení a pádu jízdních kol;Konce benzínového potrubí prochází motorem bez jakékoliv ochrany představující nebezpečí přehřátí, které může způsobit požár;potrubí je nestandardizováno pro přepravu benzinu, což znamená nebezpečí, že se benzin zapojí do hornatých oblastí;— konstrukce brzdového třmenu zabraňuje tomu, aby motor řádně fungoval, a to z toho důvodu, že jedna dotyková plocha může dosáhnout teplot 200 °C v rozmezí několika metrů;Páky mají jen malou mechanickou odolnost a kabely se naplní po otočení řídítek;sloupek řízení je oslaben;— materiály mají nízkou mechanickou odolnost a návěstní prostředky nejsou dlouhodobé;Hladina hluku je nadměrná;Upozornění, že informace nejsou úplné a nejsou uvedeny ve španělštině, neexistuje žádná španělská příručka k použití ani nezbytná označení.
Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.
Popis:  Závodní minimotocykly RR TCC.Druh/číslo modelu:Granát (109).
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko
 
Číslo varování: 0280/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Požár, Úraz
Kategorie: Strojní zařízení
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Použití výrobku je mimořádně nebezpečné představující riziko zranění jezdce nebo jiných osob v blízkosti výrobku.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnými normami:Na kole jsou ostré hrany.— ochranné kryty pohybující se v pohybu a horké části jsou nedostatečné a představují riziko, že jezdec přijde do styku s těmito částmi;materiál ochranného krytu představuje další riziko omezení jezdce;— existuje nebezpečí, že řidič hoří chodidlo, pokud přijde do styku s výfukovým potrubím při teplotách vyšších než 140 °C;— existuje nebezpečí, že by se jezdec dostal do pasti, protože řídítka bez zastavení řízení;Konce benzínového potrubí prochází motorem bez jakékoliv ochrany představující nebezpečí přehřátí, které může způsobit požár;potrubí je nestandardizováno pro přepravu benzinu, což znamená nebezpečí, že se benzin zapojí do hornatých oblastí;Konstrukce brzdového třmenu zabraňuje tomu, aby motor řádně fungoval tím, že zařízení brání zařízení;pokud je zařízení vynuceno, stává se kotouč červený a deformován v rozmezí několika metrů a teplota dotykových povrchů dosahuje 200 °C;Páky mají jen malou mechanickou odolnost a kabely se naplní po otočení řídítek;řízení se nezastavuje;— materiály mají nízkou mechanickou odolnost a návěstní prostředky nejsou dlouhodobé;Hladina hluku je nadměrná;Upozornění, že informace jsou neúplné a nejsou uvedeny ve španělštině, není k dispozici ani španělský návod k použití, ani potřebné označení.
Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.
Popis:  mini motorek „Dirt Bike“Druh/číslo modelu:Minitard 116.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko
 
Číslo varování: 0279/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vadné závit ve tvaru spojky by mohlo roztrhnout spojku, když je vozidlo v provozu, a úlomky přerušené spojky mohou prokročit do skříně motoru a zranit řidiče.
Dobrovolné stažení výrobku výrobcem z celého světa.
Popis:  Motocykl „BMW“Vzory R1200GS, R1200GS Adventure, R1200ST, R1200ST a HP 2.Druh/číslo modelu:typ R12 (ES schválení typu e1 * 2002/24 * 0199),typ R12T (ES schválení typu e1 * 2002/24 * 0228),typ R1ST (ES schválení typu e1 * 2002/24 * 0230),typ RHP2 (ES schválení typu e1 * 2002/24 * 0254).Popis:Stažení se týká pouze motocyklů, které byly vyrobeny mezi prosincem 2005 a únorem 2006 a které se staly členy společnosti Valeo.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Německo
Varování odesláno z:: Německo
Číslo varování: 0284/06
Výrobek:  Osobní automobil
Název: Opel Vectra and Signum
Druh rizika: Požár
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Opel
Typ/číslo modelu:  Signum (Z-C/S), Vectra (Z-C, Z-C/SW)
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vniknutí vlhkosti do rozstřikovacích trysek může vyvolat chybnou funkci, což může vést k přehřátí rozprašovacího trysky.Za nepříznivých okolností může přehřátí rozstřikovacích trysek způsobit požár v motorovém prostoru krátce po zastavení motoru.Některé škody vzniklé při požáru byly hlášeny bez jakékoli újmy osobám.
Dobrovolných celosvětových nápravných opatření, která výrobce přijal.
Popis:  ES schválení typu e1 * 98/14 * 0187 * 09 a e1 * 2001/116 * 0214 * 05 a e1 * 2001/116 * 0238 * 02ff a e1 * 2001/116 * 090 * 00 ff a e1 * 2001/116 * 0291 * 00 ff a e1 * 2001/116 * 0292 * 00 ff.Postiženy jsou automobily z modelových let 2004–2006.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: neznámý
Varování odesláno z:: Německo
Číslo varování: 0285/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Může se uvolnit šroub, který upevní tlumiče řízení na rám rámu, a hradítko řízení může být bez jeho upevnění, řidič může přijít o kontrolu nad řízením.Aby mohl být tento šroub znapnut ve správné specifikaci.Byla hlášena jedna nehoda.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem.
Popis:  Motocykl „Kawasaki.Ninja ZX-10R“Druh/číslo modelu:ZXT00D, e1 * 2002/24 * 0270 * 00.Popis:Motorová vozidla ze vzoru 2006.Identifikační čísla motorových vozidel:JKAZXT00DDA000071–018730, JKAZXCD1? 6A000078–018735nebo ZXT00C-001209–018227.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Japonsko
Varování odesláno z:: Německo
Číslo varování: 0291/06
Výrobek:  Osobní automobil
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Motorová vozidla
Značka: Volvo
Typ/číslo modelu:  XC90
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Vnější kuličkové kloub na kormidelním zařízení může být trhlina.V důsledku toho může řidič upozornit na potíže při manipulaci s manévry, které mohou způsobit nehodu kvůli nedostatečné kontrole vozidla.Tento problém se může objevit po použití vozidla za extrémních jízdních podmínek a silného tlaku ve směru jízdy (jízda po silnici nebo jízda na butě).V celosvětovém měřítku bylo hlášeno 80 nehod.
Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem.
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených v letech 2003–2006 s čísly podvozků, která končí v letech 0000001 až 0273555.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Švédsko
Varování odesláno z:: Řecko
Číslo varování: 0276/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje riziko vážného, dokonce smrtelného zranění, pokud vozidlo, ve kterém dítě cestuje, je vystaveno silnému nárazu, protože dítě není na sedadle bezpečně upevněno.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EHK OSN č. 44.03:sídlo neposkytuje nezbytnou ochranu v jakékoli situaci;po zavedení dětského zádržného systému skupiny 1 může dítě snadno uvolnit část sedadla zadržující pánev;viditelnost informací o rozsahu hmotnosti nesplňuje požadavky;nejsou k dispozici jasné obrázky znázorňující, jak by mělo být sedadlo používáno, ani schéma trvale připevněné k sedadlu ukazující správný způsob upevnění popruhů sedadla.
Stažení produktu z trhu objednaného orgánem.
Popis:  Dětské křeslo "RenoluxReausser Optimal Orcade dětské autosedačky“.
Číslo výrobní série / čárový kód:  12100001892552
Země původu: Francie
Varování odesláno z:: Španělsko
 
Číslo varování: 0282/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože:V průběhu hlavní trakce mezi řetězcem a svorkou pro upevnění na oblečení vypukla jedna ze spojů uprostřed řetězu při síle menší než 90 N, která tvoří malou část;— měkké rybí ryby kromě svorek pro připevňování k oblečení se silou menší než 90 N, umožňující přístup k adhezivnímu zařízení a k tomu, aby toto zařízení bylo snadno odstranitelné, tvoří malou část.Produkt nesplňuje příslušné evropské normy EN-12586 a EN-1400.
Stažení produktu z trhu objednaného orgánem.
Popis:  Figurína v řetězci s prostředkem ve formě ryby „D Acucar Creaciones“.Typ/model:05049, na etiketě výrobku je uveden rovněž referenční číslo 240764.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Španělsko
Varování odesláno z:: Španělsko
 
Číslo varování: 0288/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
Značka: 
Typ/číslo modelu:  Datje set, nr. 4706100
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Chrastítka představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části se mohou oddělit, když se chrastín.Při pádové zkoušce bylo zjištěno, že sloj z plastové koule obsahující malé části (pelety), které sváží k roztržení.Dotčené malé části procházejí válcem.Jedna stížnost nahlásila spotřebitel.
Dobrovolné stažení výrobku ze strany spotřebitelů.Zákaz prodeje objednaný úřadem.
Popis:  Baby souprava „DA – Daatje“ – souprava pro malé děti, složená z nábiče, lahve, 2 štětky na lahve a chrastítka.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Nizozemsko
 
Číslo varování: 0290/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Zalknutí
Kategorie: Hračky
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
V průběhu tahové zkoušky je přísavka snadno vyloučena z hračky a zapadá do válce pro malé části, které představuje vážné nebezpečí udušení dětí mladších 3 let.Kromě toho má výrobek obsah DINP 38 g/100g, který představuje vážné zdravotní riziko.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
Zákaz prodeje a stažení z oběhu, které nařídil úřad.
Popis:  havalová hračka „JANE“Druh/číslo modelu:vzor:40513čárový kód:8420421405130.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Španělsko
Varování odesláno z:: Maďarsko
 
Číslo varování: 0278/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Chemické
Kategorie: Kosmetické přípravky
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Tento výrobek obsahuje hydrochinon:5,7 % (±0,1 %).
Dobrovolné stažení z trhu.Informace/varování zobrazované v prodejně pro prodejce.
Popis:  Orgán pro malé a střední podniky „NLIMA“Druh/číslo modelu:Výrobní kód 50649;Kód EAN:8410874100287.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Španělsko
Varování odesláno z:: Německo
 
Číslo varování: 0283/06
Výrobek: 
Název: 
Druh rizika: Úraz
Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení
Značka: 
Typ/číslo modelu: 
Typ varování:  Výrobky představující závažné riziko
Nebezpečí nehody/džemu/brzdy prstů.Tento výrobek představuje pro spotřebitele vážné riziko, protože:Nebezpečné pohyblivé části jsou přímo přístupné— existuje spínač, který umožňuje, aby spotřebič pracoval, když se uzavře víko.Kromě toho není uvedeno stanovené napětí spotřebiče a nedosahuje stanovené hodnoty napětí 230 voltů a následující výstražný signál není uveden „Nepoužívejte spotřebič v případě poškození rotujícího síta“.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
Stažení z trhu nařízené orgánem.
Popis:  Roboth robott „Boca“Druh/číslo modelu:Ref.:5414.
Číslo výrobní série / čárový kód: 
Země původu: Čína
Varování odesláno z:: Španělsko