Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

RAPEX – Ugentlig oversigtsrapport med meddelelser

Uge 16 - 2006

Varslingsnummer: 0224/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Personskader
Kategori: Inventar
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet bringer de brugere, der er i fare for at falde på grund af manglende stabilitet (formanden oversaldi), og deres sårbarhed (ved at teste et af benene).Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 1335 (produkt, der ikke opfylder kravene til forstabilitetskontrol og overbalanceringsforsøg).Én af de skader, der er forbundet med dette produkt, er blevet indberettet.
Obligatorisk tilbagetrækning af produktet fra det marked, myndigheden har bestilt.
Beskrivelse:  Office Formand "Cadeira a Gáz c/Braços AZ # E3072"Type/model:2859484.Beskrivelse:Buttastol med arme, # E3072, fem runde hjul, regulerbar sædehøjde.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Portugal
 
Varslingsnummer: 0228/06
Produkt: 
Navn: Hatchet "Work-it", 600 g
Risikotype: Personskader
Kategori: Håndværktøj
Mærke: 
Type/modelnummer:  Worksit, Art. nr.:93060
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Lugeren frembyder risiko for skader, fordi:1) håndteres ikke mekanisk fastgjort til hovedet, men fastgøres ved hjælp af en rød, bindende masse.I et tilfælde var håndtag fastgjort til hovedet af et gult kunstharpikslim.Hovedet faldt med håndtag på grund af sin egen vægt, og det var let at løsne sig.2) Skabelgehovedet var lavet af et uegnet materiale.Dette var ikke den foreskrevne smedede stål, men et skørt grovkornet støbt materiale med mange defekter (fejl og hulrum), hvilket svækker det endnu mere.Når lugemen bruges, kan hovedet splintres eller deles, og flyvefragmenter kan forårsage alvorlige kvæstelser.
Frivillig tilbagetrækning fra salg foretaget af detailforhandleren.
Beskrivelse: 
Batchnummer/stregkode:  8714892930605
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
 
Varslingsnummer: 0230/06
Produkt: 
Navn: Schlosserhammer 300 g
Risikotype: Personskader
Kategori: Håndværktøj
Mærke: 
Type/modelnummer:  1035
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Hammeren udgør en skadesrisiko, fordi:1) Under prøverne udbrød hammeren direkte under hovedet efter tre slag.Der blev anvendt en uegnet type træ.Hovedet af hammeren flød af.2) Hesten er fremstillet af støbejern i stedet for den krævede smedede værktøjsstål.Støbejern er grovkornet og skørt og er derfor totalt uegnet til brug i forbindelse med brug, især hamre.Fejl i materialet (fejl og hulrum) svækker det endnu mere.Når hammeren bruges, kan hovedet sprænge eller knække, og flyvefragmenter kan forårsage uoprettelige skader.
Frivillig suspension af salg fra detailforhandlerens side.
Beskrivelse:  Hammerens "EURO TOOLS"Hammer med træhåndtag med GS i TÜV Product Service (misbrug af mærkning).
Batchnummer/stregkode:  9008022001037
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
 
Varslingsnummer: 0231/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Personskader
Kategori: Håndværktøj
Mærke: "Work it"
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en fare for flyvefragmenter.Hammerens hoved er af støbejern og er ikke smedet værktøjsstål, når det er nødvendigt.Hovedet kan enten splintres eller deles i brug, og flyvefragmenter kan forårsage permanent skade.
Distribution afbrydes frivilligt af leverandøren.
Beskrivelse:  Hammeren "Work it"Navn:Hammerens hammer, 300 g.Type/model:Artikel — nr.:10301, EAN 8714892103016.Beskrivelse:Et produkt er GS, som ifølge TÜV Rheinland ikke svarer til produktet (misbrug af mærket).
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
 
Varslingsnummer: 0233/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Personskader
Kategori: Køkken-/madlavningsudstyr
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet udgør en risiko for skade, da sikkerhedsventilen ikke fungerer korrekt.Under prøvningen må den øverste halvdel af produktet blew slukket ved et overtryk på 300 kPa, før sikkerhedsventilen kunne have åbnet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13248: 2003.
Obligatorisk tilbagetrækning af produktet fra det marked, myndigheden har bestilt.
Beskrivelse:  Rustfrie stålproducenter i 4 og 6 pokager "Solingmeyer".Type/model:MX-473 ogMX-673.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
 
Varslingsnummer: 0236/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Brand, Forbrændinger
Kategori: Lightere
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Fare for små børn — de lettere former, der er nævnt ovenfor (i henhold til EN 13869, der svarer til definitionen på lightere, der kan henføres under kategorien gadgets), kan tiltrække børn under 51 måneder, hvilket øger risikoen for brændende eller brandlig.
Forbud mod salg bestilt af myndigheden.
Beskrivelse:  Lightere, der kan henføres til forskellige former:1.Spiderman-maske med lysvirkninger2.Spider3.Santa Claus støvle med lyseffekt og melodi4.Blankål med belysningseffekt5.Cellelefon med gyldenfarve6.brun hund med en kniv.7.Maskinpistol med belysningsvirkninger og melodi8.Motorcykler med fører — med belysning9.Gammelt våben10.Gammelt våben11.Oprør12.Rød cabriolet med hvide fendere.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Slovakiet
    
Varslingsnummer: 0237/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Brand, Forbrændinger
Kategori: Lightere
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produkter svarer til definitionen på lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EN 13869), og kan således tiltrække børn under 51 måneder, hvilket medfører øget risiko for forbrændinger og brand.
Myndigheden forbød salg af produktet og beordrede distributørerne til at advare kunderne om de risici, som produktet udgør.
Beskrivelse:  Lightere i forskellig form og størrelse, der kan henføres under kategorien gadgets:1.Porsche bil2.Lynlys;3. delfin, der kan anvendes som pen (farver:mørkebrun, lysebrun, sølv)4. mobiltelefon med belysningsvirkninger (farver:læse, blåt, sort, gult)5. sølvgun, der kan anvendes som vedhæng.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Slovakiet
    
Varslingsnummer: 0235/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Belysningsudstyr
Mærke: 
Type/modelnummer:  K 8276
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, da de grundlæggende isolerede ledninger er i kontakt med tilgængelige metaldele.Med hensyn til ledningsføring og konstruktionsmæssige krav findes der ikke nogen kabelforankring, og stik er ikke af IEC60083 type.Desuden indeholder trådene skarpe og burrøde metaldele, og tilslutningen af en lampeindehaver er ikke beskyttet mod løsning.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
Obligatorisk tilbagekaldelse og bøde pålagt af myndigheden.
Beskrivelse:  Bordlampe, som illustrerer en kvinde, der spiller et instrument.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
 
Varslingsnummer: 0225/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Personskader
Kategori: Maskiner
Mærke: 
Type/modelnummer:  SS50-2A
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Denne maskine er yderst farlig for at kunne fungere og kan forventes at forårsage skade på føreren og andre personer i nærheden af maskinen.Dampe fra brændstoftank kunne påvirke brugerstyringen af maskinen og forårsage en potentiel brandfare (brændstoftanken lukkes ved brændstofgrænsen direkte foran føreren).Det kan forekomme, at indfangningskarrosseridele/-beklædning er i bevægelige kæder/kædehjul (maskinens drivkæde og bageste kædehjul er næsten helt afbeskyttet).
Detailhandlendes frivillige tilbagetrækning og tilbagekaldelse af produktet.
Beskrivelse:  Minimotorbike "Nemeis-version 2"
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige
 
Varslingsnummer: 0222/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
I de anmeldte biler kan en mulig reduktion forekomme i den venstre sikkerhedsbælts kapacitet i den venstre side af sædet.Dette kan ikke i tilstrækkelig grad forhindre den, der sidder i det pågældende sæde, på køretøjets stød eller skarpt brud.
Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger.
Beskrivelse:  4x4 køretøj "LAND ROVER"Type/model:Fund 3 and RANGE ROVER SORT.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af: Spanien
 
Varslingsnummer: 0223/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Et produkt udgør en risiko for ulykker og skader som følge af en fejl i gearsystemet, når det er i neutral position, og føreren ved hjælp af neutralt advarselssignal, første eller andet gear, kan gøre føreren opmærksom på fejlen.
Importørens frivillige tilbagekaldelse.
Beskrivelse:  Motorcykler "Harns Davidson" fremstillet af Harley Davidson Motor Company/USA.Type/model:Dyna modeller FXDI, FXDLI, FXDI, FXDI, FXDI35 og FXDWGIKøretøjstype FD1EF-typegodkendelse e4 * 2002/24 * 0029 * 05.Beskrivelse:De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 09.06.2005 og 19.10.2005.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: USA
Varsling indsendt af: Tyskland
Varslingsnummer: 0232/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Personskader
Kategori: Motorkøretøjer
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Tagstænger indebærer en risiko for skade, fordi de under prøvningerne brød med på 150 daN og 170 daN, mens standarden kræver en modstand på højst 275 daN.Én ulykke på en motorvej.
Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne.
Beskrivelse:  Tagbarer (tagbagagehylder) — køretøjstilbehør "Grøn Valley".Type/model:Ref. 001514.Beskrivelse:Par af tagstænger til følgende køretøjer:Alfa Romeo 166, Citroën Bx-Zx 5p, Honda Civic 5 P (1994-2000), Mazda 2, VW Golf II (1984-1990), Rover 200 (1990 til 1995).
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Italien
Varsling indsendt af: Frankrig
Varslingsnummer: 0226/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
Kategori: Legetøj
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Legetøjet kan udgøre en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele, der passer til cylinderen for smådele.Den ledning, der er beregnet til fastgørelse af legetøjet til barnevognen, kan udgøre en stranguleringsrisiko, fordi kablet har en afstand på over 750 mm, mens den er udvidet med 25 ± 2 N.Følgende advarsel mangler:"advarsel!For at forhindre eventuel skade kan legetøjet fjernes, når barnet begynder at skubbe sig på hænder og i knæ ".
Der blev truffet beslutning om tilbagetrækning fra markedet af myndigheden.Importøren har desuden været forpligtet til at informere forbrugerne om risiciene.
Beskrivelse:  Rangler for barnevognen "3Baby iselizer".Model 400 (på emballagen).
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Estland
 
Varslingsnummer: 0227/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
Kategori: Legetøj
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Under prøvningen blev hvinende reguleringsmekanisme, tunge og forben løsrevet løs.Små dele udgør en kvælningsfare for børn under tre år.Desuden kan produktet frigive phthalater, som er forbudt i legetøj i henhold til tysk ret og det igangværende europæiske direktiv.Indholdet af phthalater (DEPH) på 25 % i plast.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
Leverandørens frivillige tilbagetrækning og destruktion af produkterne.
Beskrivelse:  PiskekrokodilleType/model:Ukendt.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Tyskland
 
Varslingsnummer: 0229/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Kemikalie
Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Produktet indeholder kræftfremkaldende aromatiske aminer:4-chloranilin — 246 mg.kg -1 og 1,2-toluidin — 174 mg.kg — 1.
Myndigheden forbød salg af produktet og beordrede distributøren til at advare kunderne og informere dem om muligheden for at returnere produktet.
Beskrivelse:  Herrer, "Hao Yun"Type/model:Ukendt.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Slovakiet
 
Varslingsnummer: 0221/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Det indberettede produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, når det rengøres.(forudsætningerne for elektrisk stød med dødelig udgang er:1.Akvariets lys er tilsluttet elnettet, og topolet kabelkontakt er i positionen tændt.2.Akvariet dækker ned i vandet under rengøring, og brugeren når ud i vandet.Desuden mangler der advarsler og oplysninger, som kræves i henhold til standarden, og tværsnittet af strømforsyningskablet er ikke fyldestgørende.Det indberettede produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.En hændelse, der indberettes:Ifølge en anonym rapport fra en forbruger, faldt akvariet med lygteenheden ind i vandet under vedligeholdelsesarbejde.Dette gav anledning til et mindre elektrisk stød.Da dækningen senere blev indhentet, var neonrørsholderen løsrevet.
Frivillig tilbagetrækning fra producentens side og tilbagekaldelse fra forbrugerne.
Beskrivelse:  Elektrisk elforbrug (overdækning med belysning)Type/model:Sera/design 80, art. 8730624.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Tyskland
Varsling indsendt af: Tyskland
 
Varslingsnummer: 0234/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Brand, Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Dette produkt udgør en risiko for brand og elektrisk stød, fordi de indre ledninger rører skarpe kanter, og isoleringen er således beskadiget, og lysnettet er ikke af standardtypen, det er konstrueret med en dobbeltledningsledning af H03VVH2-F og et tværsnitsareal af den strandede leder på 0,5 mm².Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard.
Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.
Beskrivelse:  2 skive "EUROLUX".Type/model:EL-1601.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Kina
Varsling indsendt af: Ungarn
 
Varslingsnummer: 0238/06
Produkt: 
Navn: 
Risikotype: Elektrisk stød
Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Mærke: 
Type/modelnummer: 
Type advarsel:  Produkter med alvorlige risici
Der er en risiko for elektrisk stød som følge af, at der ikke er nogen dobbelt/forstærket forviklinger mellem den primære og den sekundære opvinding eller kondensator C12, der er forbundet via den forstærkede isolering.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard.
Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.
Beskrivelse:  Strømforsyningsenhed til LCD-skærm/TFT-TV "Weifeng"Type/model:HK 120200.RAPEX-meddelelsen indeholder ikke selve det i artikel 9 omhandlede "Minii TFT LCD-TV", WEIFENG 5635, farve-tv.
Batchnummer/stregkode: 
Oprindelsesland: Ukendt
Varsling indsendt af: Finland