Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 31 ( Zveřejněno: 08/08/2014)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1186/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice pro fitness
 
Značka: Best Body Equipment
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Känguru
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Článek č. B001
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) (naměřené hodnoty do 4,9 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1 pár rukavic prstových rukavic z hnědé a černé usně, rozděleného podle textilních materiálů.Suchý zip na zápěstí.Balení:průhledný plastový vak se zivním uzávěrem;vytištěné v černé, bílé a stříbrné formě.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1223/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: Orbea
 
Název: Avant
 
Typ/číslo modelu:  Avant (vyrobeno od července 2013)B122TTCC AVANT M10D 14;B147TTCC AVANT M-LTD 14.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože vidlici může zlomit a vést ke zlomení, což by způsobilo okamžitou ztrátu jezdce nad kolem jízdního kola.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jízdní kolo s hydraulickými kotoučovými brzdami.Rámy jízdních kol a vidlice mohou být rovněž prodávány samostatně, se vzorem kódů B908TTCC AVANT OMP 14 y B907TTCC AVANT H 14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1209/14       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramkové hodinky
 
Značka: Romanson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RM8274QL1RM168
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0203270123114
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 26.6 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náramkové hodinky s pozlašitou barvou, po 11 mm široké části, které je zdobeno několika částicemi s vlastnostmi diamantu.Na spodní kovové části sledování jsou k dispozici následující informace: „ROMANSON SWISS CARBOZ“.KOROZIVZDORNÉ OCELI.W.R.3ATM RM8274QL.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1222/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Čisticí prostředky k štěkartáčům
 
Značka: HEMA
 
Název: Cosmetic Brush Cleaner
 
Typ/číslo modelu:  200 ml/článek 11.24.3061
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru a popálenin, protože balení výrobku nevaruje spotřebitele, že výrobek obsahuje vysoce hořlavou kapalinu.V důsledku toho není spotřebitel řádně informován o hořlavosti této směsi.Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 nebo směrnicí 99/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chemické látky, které lze použít k čištění kartáčů určených pro použití v kosmetických prostředcích.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1182/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Sekačky na trávu
 
Značka: Jiaxing Best Garden Machinery
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód AIE:807486, s. 868102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3245675803069,Čísla šarží:637098–2013, 637099–2013, 637100–2013, 637101–2013, 637102–2013, 637103–2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku elektrického selhání při spuštění nesmí výrobek rychle zastavit a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický sekačky na trávu ve výši 1 000 wattů o šířce 32 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1180/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Harley Davidson
 
Název: TOURING, POLICE and TOURING CVO
 
Typ/číslo modelu:  S cennými papíry krytými aktivy, vyrobené od 1. července 2013 do 7. května 2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední brzda je v poloze, v níž by mohla být stlačena mezi palivovou nádrží a rámem, a to buď během prvního svozu, nebo během následné obsluhy.Jestliže není zjištěna křivka stlačené brzdy, může to způsobit zvýšení tlaku brzdové kapaliny na přední straně, přičemž motocykl je řízen, což může zablokovat přední kolo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykly
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Slovensko, Malta, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Řecko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1183/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Kia
 
Název: Soul
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0825 * Typ:Model PS:Obsah
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená od 18. října 2013 do 9. ledna 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojení mezi sloupkem řízení a mechanismem řízení se může uvolnit a způsobit ztrátu řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1196/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Aston Martin
 
Název: DB9 and Rapide S
 
Typ/číslo modelu:  DB9 (Coupe a Volante) a Rapide S vyrobené mezi 10/6/13 a 30/6/14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SCFFCAAMXEGA15326 – SCHFHDDBTIEGF04386, SCFFCAAMXEGA15326 – SCFFHDDBTIEGF04386
 
Druh rizika:  Úraz
 
Desky s plošnými spoji mohou být v kontrolních spínačích převodovky vadné.Pokud budou dotčeny, vozidlo ztratí výkon a převod se automaticky zastaví na neutrální rychlostní stupeň.To může zvýšit riziko nehody vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Portugalsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1207/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 3 Series
 
Typ/číslo modelu:  Typ/model/číslo ES schválení typu:Řada E46/3 řada/pakt/e1 * 98/14 * 0167/e1 * 2001/116 * 0167 series/4x4/e1 * 1 E46/3 * 0112/e1 * 2001/116 * 0167 98/14 * 1 E46/3 * 0146/e1 * 2001/116 * 0146 E46/3 * 98/14 * 0144/e1 * 2001/116 * 0144 * E46/3 * 98/14 * 0150/e1 * 0097 * 2001/116 * 1 * 98/14 * 0150 (Coupiné a konvertibilní)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od května 1999 do srpna 2006.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Náklady na cestující před cestujícími by mohly způsobit nadměrný vnitřní tlak během zavádění airbagu po dlouhodobé expozici vysokým a absolutní vlhkosti prostředí.V nejhorším případě se může roztrhnout, což může způsobit zranění.I když napírka nedojde k roztržení, a to vzhledem ke specifické konstrukci modulu airbagu pro cestující s integrovaným nafukovacím tor, případný nadměrný vnitřní tlak nafouknutí by mohl vést ke zvýšenému riziku zranění způsobených letadly při zavádění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Litva, Irsko, Slovinsko, Island, Chorvatsko, Polsko, Řecko, Maďarsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1217/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorkář
 
Značka: Knaus Tabbert
 
Název: Sun / Sky
 
Typ/číslo modelu:  Sun TI:Typ K250/3, č. ES e1 * 2007/46 * 0770 * 01 (model 2012)/E1 * 2007/46 * 0770 * 02 (2013 model) Sky i:Typ:K250/5, č. ES e1 * 2007/46 * 0804 * 00 (model 2012)/E1 * 2007/46 * 0804 * 01 (2013 model) Sky i AMC:Typ:K250/1, č. ES e1 * 2007/46 * 0768 * 01 (2012 model)/E1 * 2007/46 * 0768 * 02 (model 2013)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Oznámení se týká obytných domů vyrobených v letech 2012 až 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Průchodka pro montáž zadního plastového panelu se může rozbít.V důsledku toho může panel od vozidla oddělit vozidlo, když je vozidlo v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorkář
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1218/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: SLK 200, SLK 250, SLK 250 CDI, SLK 350, SLK 55 AMG, SL 350, SL 500, SL 63 AMG, SL 65 AMG
 
Typ/číslo modelu:  Typ:R 172 AMG, č. ES:E1 * 2007/46 * 0857 * 02, typ:R 172, č. ES:E1 * 2007/46 * 0548 * 08, typ:R 231 AMG, č. ES:E1 * 2001/116 * 0248 * 07, typ:R 231, č. ES:E1 * 98/14 * 0169 * 20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla pocházejí z produkčního období 19.3.2014 až 13.5.2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Modul airbagu pro cestující nebyl řádně namontován a jeho části mohou být v případě nasazení uvolněné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Spojené království, Švédsko, Polsko, Řecko, Portugalsko, Norsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1212/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebřík nástupiště
 
Značka: Power Bear
 
Název: Vouwladder 4x3 sporten
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.1138573
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8712091018735
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože platforma žebříku není dostatečně silná a v důsledku toho by mohl uživatel nečekaně spadnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.Nahlášená nehoda.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plošinový žebřík s kovovými listy pro použití na víceotočném a sklápěcím žebříku (sport 4x3).Průhledné obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1213/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Skládací žebřík
 
Značka: Power Bear
 
Název: Vouwladder 4x3
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1138581
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8712091018711
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože nemá dostatečnou mechanickou pevnost, a proto mohou být kroky žebříku snadno deformovány, aby uživatel spadal.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kovový, hliníkový, zavěšený žebřík, 4x3 příčle/schůdky;zabaleny v transparentním obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1181/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Sluneční brýle
 
Značka: ORAO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BEAROO 0–2 modrá, růžová, bílá, oranžová 1814122,1814123,1830176,1830175.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí zalknutí a kusy, protože rozptylové sklo se může oddělit od rámu a prasknout.V důsledku toho by dítě mohlo umístit malé kousky do jeho tlačí zakrývání do dýchacích cest, nebo se proříznout na úlomky.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské sluneční brýle v modré barvě, oranžové, bílé a růžové s elastickým pásem připojeným ke padajícím zbraním.Výrobek prodávaný bez obalu.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Německo, Portugalsko, Švédsko, Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1189/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Schuller Eh'klar
 
Název: Protection-Line
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 42519
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9002588425191
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kůže rukavic obsahuje množství chromu (VI) vyšší, než jsou přípustné úrovně (naměřené hodnoty do 5,8 mg/kg).Chrom je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice vyrobené z usně bílé/krémové barvy, vyložené z bezbarvého rouna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1221/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: WAL (Work & Leave)
 
Název: S3
 
Typ/číslo modelu:  1.:Vzor L7141 (WALCHBC), 2.:Vzor:M8138 (WALCHHC)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, jelikož odolnost proti nárazu není dostatečná, a proto boty dostatečně nechrání před drcením.Kromě toho nejsou pevné vlastnosti dostatečné a tření na obuvi by mohlo vyvolat jiskry.Výrobky představují chemické riziko v důsledku přítomnosti chromu (VI) (hodnoty do 17,8 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobky nesplňují požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 20344.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dva různé modely bezpečnostní obuvi.Vzor 1:Dětská obuv s vysokou bezpečností, L7141, velikosti:38 až 48, klasifikace I, ochranná kategorie S3 SRC.Vzor 2:Obuv s vysokou bezpečností, velikost:38 až 48, klasifikace I. S3 SRC
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1224/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: KinderKraft
 
Název: Planet
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Greater Brown, No.:KRASSE 06.P
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5906736055138, Šarže:KKPLANEBR0000
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ramenní popruh zádržného systému se dá snadno uvolnit a dítě by mohlo spadnout.Kromě toho vysoká židle není dostatečně stabilní a může se převrhnout po dobu, kdy dítě sedí.Kromě toho jsou šňůry sedáku snadno přístupné a děti se mohou dostat za cizí.malé části mohou oddělit (seřizovací zařízení ramenního popruhu) a vycpávku je snadno přístupná, což může při požití způsobit zalknutí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová, multifunkční vysoká židle, kterou lze převést na dětskou sedačku a na stůl.Doporučeno pro děti do 48 měsíců a hmotnost 18 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1188/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím pro lékaře
 
Značka: Xin Jian Xin (Belle top style)
 
Název: Baby doctor
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:JX600–51
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8568412320038
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 25 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada loutky s příslušenstvím pro lékaře.Jednu panenku oblečenou jako lékař a jednu malé panenku pro kojence.Balení:Lepenkové krabice, jejichž přední část je průhledná, s nápisem „Baby lékař“ a „Belle top“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1193/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Císlo na vlasy
 
Značka: Kardosjáték
 
Název: Nyuszifül ('bunny ears')
 
Typ/číslo modelu:  TP722
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5997446733201
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin v důsledku vysoké hořlavosti materiálu.V případě požáru při opotřebování by dítě mohlo utrpět popáleniny v přední a horní části hlavy.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Jedno pásmo pro děti ve formě ušítek.Výrobek je vyroben z růžového a bílého plněného materiálu.Balení:průhledný plastový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1194/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska zárkatá, maska
 
Značka: Rubie's
 
Název: Plush kitty cat mask
 
Typ/číslo modelu:  1281
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8268601281
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin v důsledku vysoké hořlavosti nosiče vlasů maska.Pokud by dítě maska a vznítilo dítě, mohlo by dítě utrpět popáleniny zejména na obličeji.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Chlustka, kočičí maska s růžovými uši a plastová kočka do úst.Maska může být upevněna na hlavě s pryžovým pásem.Balení:průhledný plastový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1195/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vlak, který má hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Cartoon Train
 
Typ/číslo modelu:  Č. 989–05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 858885 031766
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,97 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 5,9 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka se skládá z různých částí:lokomotiva, 3 vagóny a kolejnice v různých barvách.Je přibližně 10 cm vysoké a je vyroben z tuhého a změkčeného plastu.Hračka je zabalena v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1201/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Ganz
 
Název: Webkinz discover a virtual world
 
Typ/číslo modelu:  HM142
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  66137101915
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Paroj parosý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1202/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Tender Toys
 
Název: Teddy
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2019–136–1028 (884878), YE6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295407734
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti (knoflíky a nohy) se mohou snadno oddělit a malé dítě je může umístit do úst, sunout je nebo je uvést do úst.Kromě toho je možné snadno otevřít švy hračky, a proto je vláknitý, vycpávkový materiál snadno přístupný a malé dítě by mohlo zatlačit do úst a způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Měkké, vycpávané, spojené se šňůrou, která tvoří smyčku.Hmotnost hračky:11 g. rozměry:180 x 60 x 38 mm. hračka je dodávána bez původního obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Estonsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1205/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: Baby Little / Win Goal Toys
 
Název: Baby play set
 
Typ/číslo modelu:  U vzoru 1:Ref. 31016–3116, model 2:Odkaz 39006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  U vzoru 1:8421692031165, model 2:8421692390064
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože snadno uvolňují/obsahují malé části, od souboru klíčů (vzor 1) a tlačítek pro výzbroj a výstroj pro panenky (vzor 2).Kromě toho je prostor pro baterie ve vzoru 2 snadno přístupný a baterie by mohly být spolknuty a způsobit poškození vnitřních orgánů, včetně jícnu a žaludku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dva panenky z plastu s chrastítkou podobající se sadě klíčů (vzor 1) a kojenecké panenky s pyžama (vzor 2).Panenka z roku 2 obsahuje baterie a kritice.Oba panenky jsou uvedeny v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1206/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dvoukolové a tříkolové skútry
 
Značka: neznámý
 
Název: Scooter
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č.:1) SHTY120200021742) ASZ LB-330–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují nebezpečí poranění, protože průměr předních kol je menší než požadovaný minimální průměr 120 mm a každý konec řídítky je menší než specifikované 40 mm, což může vést k nehodám.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1) Výběrová barva se dvěma koly a slovo „SCOOTER“ ve svislé tyči a řídítka.Na této položce jsou dva štítky, z nichž jedna je označena textem „SHTY“.Jedná se o lepenkové krabici.2) Skoschová černá a bílá se základnou modré paluby a dvě kola na přední straně a jedna na zadní straně.Na vzpřímené tyč a na palubě se objevuje slovo „SCOOTER“.Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1210/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistolka na hraní
 
Značka: Marcos Toys
 
Název: Shoot Flying Saucer
 
Typ/číslo modelu:  568 (faktura), č. 611 a 622 (obal)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435399005282
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé přísavky lze snadno oddělit.Děti je mohou povolit a sytirovat.Projektily jsou kromě toho příliš krátké a pokud jsou vkládány do úst, mohou se zakrýt a způsobit udávení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Zelená hračka, pistoli, se střelami a přísavkami.Výrobek je dodáván do lepenkového balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1211/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s projektily
 
Značka: Marcos Toys
 
Název: Shot Strike
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 557 (fakturovaná fakturou)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé přísavky se mohou z rozpatek snadno oddělit.Pokud je děti povolí, mohou na ně zasypovat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Červená a černá hrada, s darky a přísavkami.Výrobek se dodává v blistích lepenkových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1215/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Yo-jo-jo-jo-jo-jonon
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. M895
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4750848125170
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože elastický řetězec lze napnout během použití a může se zabalit kolem krku dítěte.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Elastická koule s hroty, která rozsvítí a má smyčku s smyčkou na konci.Hmotnost hračky:61 g, rozměry:158 x 120 mm. hračka je dodávána bez obalu, je však opatřena štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1216/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jo-o Ball
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. M993
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4750848125187
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože elastický řetězec lze napnout během použití a může se zabalit kolem krku dítěte.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  15 cm katalogová, pružná koule s hroty, která zsvětlí a má strpěna s smyčkou na konci.Hmotnost hračky:47 g, rozměry:220 x 80 mm. hračka je dodávána bez obalu, je však opatřena štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1219/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: BG International
 
Název: Miss Thea
 
Typ/číslo modelu:  49051
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:CF120034 a CF120076
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části z plastu zpět z panenky, jakož i malá část v elektronické podobě lze snadno oddělit.Při požití malými dětmi mohou způsobit zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

 
Popis:  Plastová panenka s příslušenstvím a její elektronická část.Výrobek je dodáván v plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1220/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: BG International
 
Název: Rouleur Libellule
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 49181
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3588270049181, Šarže CF 110064
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé modré části kol se mohou snadno oddělit a míčky umístěné na konci „feselů“ mohou oddělit malé části, roztrhnout a uvolňovat malé části.Při požití malých dětí by mohly způsobit zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

 
Popis:  Vrše jako hračka ve tvaru begonfly.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1238/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Spider Sense Spider-Man
 
Typ/číslo modelu:  0135B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:9611866000809
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože transparentní pneumatiky tohoto automobilu obsahují 17 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP) a 3,5 % (hmotnostních) diisodecyl-ftalátu (DIDP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky vyrobené z barevných plastových pneumatik s průhlednými plastovými pneumatikami v barevném poli s průhledným panelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1184/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Miss Azur
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AF-370
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti ramenních popruhů, které jsou příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava oděvů sestávající z tričko bílého T a pomerančové šaty se ramenními popruhy.Výstroj je určena pro dívky do 4 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1187/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy a dámy
 
Značka: Casa Hernanz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:1100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože podšívka a neobsahují chrom (VI) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota:7,1 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Ploché sandály se svrškem z podpatku, pryžovou podešví a svrškem z usně, podšívky a stélky.Sandály jsou dodávány v lepenkové krabici.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1197/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Xu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H-1002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení u konců v digestoři na koncích.Šňůra je vyrobena z gumy a pokud je dítě pulpy, může na její oči a obličej způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kabát pro děti se zip.Kapota zahrnuje nefixované elastické stahovací šňůry s plastovým těstem na koncích.Výrobek je zdobený pomocí vyšívaných motýlů a hub.Velikost:116–122
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1198/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Hello Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P123 STYLE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti duhových krčních šňůr a šňůr na stažení, které jsou vázány na zádech bikiny.Představuje rovněž riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN-14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí, červené s modrými a bílými pruhy a dva šňůry, jeden na každou část oděvu.Prodáván bez jakéhokoli obalu.Velikost 7/8
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1199/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: Cactus Clone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GJKT8287
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4893940023811
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu výskytu vyčnívajících smyček a až gggles v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kabát se dívkou a zip a zip.Velikost:140–170
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1200/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: AOLES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YF1023
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Červená a černá, vesta s podšívkou, kterou tvoří zip a odnímatelná kapota.Kapuci mají elastické stahovací řetězce s plastovými výrobky.Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka.Velikost:140–170.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1214/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: F&D KID'S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RR-2727
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské týčko s kapucí, zdrhovadlo a klokan klokan.Výrobek je zdoben nápisy.Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku se svobodnými konci.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Velikost:8–16
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1225/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát
 
Značka: C & A
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:321/02/74522/803 (červená), 321/02/74522/805 (růžová).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udávení, protože knoflíky lze snadno oddělit a mohou být vkládány do úst a spolknuty malými dětmi.Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kabátky pro dívku:Referenční číslo 805 je červené a má červené a bílé knoflíky a dva luky.Na štítku je uvedeno číslo 321/02/74522/803 a označení číslo 3860179.Referenční číslo 805 je růžové barvy s růžovými a bílými tlačítky a obrázku „Ahom Kitty“.Na těchto dvou frontách jsou také tlačítka.Na štítku je uvedeno číslo 321/02/74522/805 a označení číslo 3860692.Rozměry pro oba vesty:od 62 do 92 cm (od 3 do 2 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Rakousko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1185/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Pasta z zelené jílu
 
Značka: Centifolia
 
Název: Argile verte montmorillonite 100% minérale ( Montmorillonite green clay paste - 100% mineral)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č.:10414, 20414, 30414, 40214, 12014, 22014, 32014.Rok výroby2014.
 
Druh rizika:  Chemické, Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť je kontaminován nadměrným množstvím patogenních mikroorganismů, jako je Aerobní mezofilní bakterie.Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje baryum (308 mg/kg), olovo (35 mg/kg) a arsen (18 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Produkt ze sušeného zeleného jílu v prášku (jednotky 250 g a 500 g).
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1226/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: Depend
 
Název: GelLack
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje velké množství monomeru akrylátového monomeru, které má vysoký stupeň senzibilizace/alergenní potenciál, a může vést k poškození nehtů a /nebo rukou.V důsledku toho mohou spotřebitelé vytvořit celoživotní kontaktní alergie.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Závislá želatina je systém sestávající ze čtyř výrobků:Záleží na GelLack Base, Depend GelLack Color, Depend GelLack Top a Depend kler.Ve vrstvách se použije základ, barva a vrchní nátěrové hmoty, přičemž každý z nich musí po dobu 30 sekund následovat zrání v světelné zdroji LED.Podle obalu by tyto výrobky neměly přijít do styku s kůží.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Island, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1190/14       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Konstrukční svítilna Sky
 
Značka: neznámý
 
Název: Set de manualidades para farolillo (Lantern craft set)
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 24085762
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože materiál okolního plamene není ohnivzdorný.Není-li svíčka řádně zajištěna, může se oddělit a přijít do styku s hořlavým materiálem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava sloužící pro sestavení kruhových oblokových svítilen.Obal je zapečetěný, transparentní plastový pytel s označením, upozorněním a návodem k montáži pro držitele svíčky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1179/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Více zásuvek
 
Značka: Dhom Teck System
 
Název: Spina Tripla Schuko (Schuko triple plug)
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1760
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8027501014123
 
Druh rizika:  Požár
 
Při dosažení vysokých teplot může výrobek vyvést plamen, který může způsobit požár.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Výrobek se skládá z jedné vidlice S11, dvou bočních zásuvek a jedné přední zásuvky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1191/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: Replacement AC Adapter
 
Typ/číslo modelu:  A1184 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  106–1001–1004
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tříkolíkový, síťový adaptér s pevným výkonem, na běžném balení.Vstupní napětí:100–240 V.Výstupní napětí:16.5V DC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1192/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kližová pistole
 
Značka: Workers Best
 
Název: Hot-Melt Gun 40W
 
Typ/číslo modelu:  1032272
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 005426 319447
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné, což je způsobeno nedostatečnou izolací mezi živými částmi a přístupnými částmi.Kromě toho mohou rozměry vidlice vést uživatele k tomu, aby se při připojení dotýká jeho kolíku.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Lepková zbraň má modrý plastický kryt, oranžovou spouštěcí materiál a mřížku pro kovy.Hlavní součásti lepidla:kovová tryska,přímo napájený topný prvek napájený ze sítě;dvodrátů, dvakrát izolované, přibližně 132 cm dlouhé napájecí vodiče (bez označení);dvoupólová plochá zátka (s označením:2.5A250V ~, Y001, VDE)Technické požadavky:110V-220V;50–60 Hz;20W, třída II.Balení:cardbosförderung, Plastic case
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1208/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: Replacement AC Adapter
 
Typ/číslo modelu:  PPP003DST-C-075–19000395CT, ST-C-090–19500462CT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SKU 106–1003–1002, SKU 106–1004–1004, SKU 106–1005–0018
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobky nesplňují požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Adaptéry pro laptop s olověnou silou a připojená 3 pólová zátka, v obalu.Vstup:100–240V AC 50/60Hz 2 A.Výsledky19.5V STEJNOSMĚRNÝCH 3.16A, 19.5V DC3.95A, 19.5V DC4.62A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 31