Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 29 ( Offentliggjort på: 25/07/2014)

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1113/14       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Intenze
 
Navn: 1. Bulls Blood; 2. Moss; 3. Black Cherry
 
Type/modelnummer:  1.MHD/PAO:12/31/18/12 M 2, 2.MHD/PAO:08/31/18/12 M 3
 
Batchnummer/stregkode:  2.Batch W102Y68Partiets SS156, 1.BatchR59064B74B99GLPartiets SS174, 3.Parti:W97Y66058Parti:SS142
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder en høj mængde nikkel (Produkt 1:målt værdi:9 690 mg/kg) og forbudte farvestoffer (produkt 1:CL 77260, CI 21110 og C12477;Vare 2.:Cl 11740;Vare 3:Cl 77260, CI 21110 og C12477)Ifølge Europarådets resolution Rebs (2008) 1 skal nikkelniveauerne i tatoveringsfarver være så lave, som det er teknisk muligt, da nikkel har et højt allergifremkaldende potentiale.Påføring under huden af tatoveringsfarver, der indeholder nikkel, i permanent kontakt med et sensibiliserende allergen.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Plastflasker med tatovering med selvklæbende etiket og skruelåg.Nettomængde:1 l oz. (29,6 ml).
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1203/14       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Flydende til e-cigaretter
 
Mærke: SmokeMachine
 
Navn: Red Type Tobacco
 
Type/modelnummer:  18 mg nikotin
 
Batchnummer/stregkode:  Batchnr:4644 # 4329 11/2015
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder nikotin (1,7 %) og indeholder ikke et passende sikkerhedsmærke, der er forsynet med risikorelaterede angivelser, sikkerhedsanvisninger eller advarselsadvarsler.Brugeren har derfor ikke tilstrækkelige oplysninger om de farer, der er forbundet med at komme i berøring med huden.Produktet opfylder ikke kravene i direktiv 1272/2008/EF om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hætteglas, der indeholder 10 ml væske til genopfyldningsbeholdere i elektronisk form.Hætteglasset har et hvidt sikkerhedsloft.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1115/14       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Salt krystallampe
 
Mærke: Globo
 
Navn: Salzkristallstein
 
Type/modelnummer:  2830
 
Batchnummer/stregkode:  9 007371 117895
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi lampeholderen let kan slip fra saltkrystalpæren.Som følge heraf kan strømførende dele af lygten blive let tilgængelige.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En "hvid plast-E14" -lampe med en metalfjeder, hvorpå saltkrystalsten indsættes.Den emballeres i en kartonæske.
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1107/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: BMW
 
Navn: R 1200 RT
 
Type/modelnummer:  Salgsbetegnelse:R 1200 RT Type:R12WTEF-typegodkendelse:E1 * 2002/24 * 0613 * 01
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 07.1.2013 og 04.6.2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
Som følge af en fabrikationsfejl kan den bageste fjederflades stempelstang i forbindelse med den dynamiske elektriske/elektroniske enhed brydes, hvilket kan føre til tab af stabilitet.Der er risiko for, at motorcyklisten kan falde af.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Slovakiet, Sverige, Slovenien, Irland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Kroatien, Ungarn, Danmark, Grækenland, Bulgarien, Spanien, Portugal, Norge, Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1109/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Citroen
 
Navn: C3 Picasso
 
Type/modelnummer:  Varebetegnelse:C3 Picasso Type:SH, EF-typegodkendelse:E2 * 2001/116 * 0371 * 20, e2 * 2001/116 * 0371 * 21, e2 * 2001/116 * 0371 * 22, e2 * 2007/46 * 0110 * 05
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 28/11/2013 og 12/12/2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den drejende fælles monteringsbeslag, der kan benyttes til hækkladeren, kan gå tabt.Hvis det var tilfældet, kunne det ikke garanteres, at hækklammet forblev åbent.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Slovakiet, Danmark, Μalta, Sverige, Irland, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Slovenien, Spanien, Portugal, Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1132/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Cadillac
 
Navn: SRX
 
Type/modelnummer:  Type:GMT166-model:SRX-EF-typegodkendelser:E13 * 2007/46 * 1066
 
Batchnummer/stregkode:  De køretøjer, der produceres i 2013, påvirkes.
 
Risikotype:  Personskader
 
Mangelfuld kalibrering af transmissionskontrolenheden betyder, at accelerationen kan udsættes i op til fire sekunder i forbindelse med visse køremåder.Hvis det skulle ske i en situation med "stop og gå", kunne det føre til en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1137/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mitsubishi
 
Navn: Outlander
 
Type/modelnummer:  GF6W 4N14
 
Batchnummer/stregkode:  Biler produceret i 2013 (modelår)
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af ukorrekt fremstilling af hullet i overførslen af olieseglet kan olieseglet komme løs fra hullet.Dette kan føre til tab af automatisk transmissionsvæske fra den automatiske gearkasse, hvorved der er mulighed for, at gearskifte og advarselslampen ikke forringes.I værste fald kan køretøjet ikke længere køres.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Varen er en passagerbil Mitsubishi udgående ud af 2.2 DI-I-motorer, og de berørte modeller er:GF6W 4N14 produceret i model 2013.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Nederlandene, Kroatien, Slovakiet, Irland, Island, Ungarn, Slovenien, Portugal, Norge, Finland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1125/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Stige
 
Mærke: Cakmak
 
Navn: Merdiven ladder 3+1
 
Type/modelnummer:  BM-03, 3 + 1-trin
 
Batchnummer/stregkode:  8697880110251
 
Risikotype:  Personskader
 
Visse geometriske dimensioner af stigen (bredde og trin samt skinner) opfylder ikke kravene, og derfor kan brugeren miste balancen, falde ned og blive ramt af alvorlige kvæstelser.Endvidere er brugsanvisningerne og mærkningen ikke fyldestgørende.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 131.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  En husholdningslejder, der er fremstillet af metal med støvbekæmpelse, elektrostatiske, aluminium-beklædte 3 + 1 trin, af typen trappeføring, der består af to dele, og som er ensidigt tilgængelig med gelænder.Hver lejder pakkes i gennemsigtig polyethylenemballage.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1128/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Nødpositionen for radiofyr
 
Mærke: GME
 
Navn: Emergency Position Indicating Radio Beacon
 
Type/modelnummer:  MT400/401/403
 
Batchnummer/stregkode:  Løbenummer 50101000-80250722.Producerede enheder mellem januar 2005 og februar 2008.
 
Risikotype:  Andet
 
En fejl i mikroprocessoren kan være en effektiv slukning af sømærket.Som følge heraf kan radiofyr ikke arbejde i en nødsituation.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Nødposition med angivelse af radiofyr til brug i havet, som anvendes til at advare kystvagt og redningsmyndigheder i tilfælde af en nødsituation.
Oprindelsesland:  Australien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Danmark, Grækenland, Belgien, Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1131/14       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Handsker
 
Mærke: Weldas
 
Navn: Welding gloves
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti nr. 03568 del # 10-2750, RN 79683, Barcode:7 26223 42750 8
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder chrom (målt værdi):9,9 mg/kg).Chrom VI klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Grå og gul læder, forede handsker, med lange manchetter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1119/14       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Drenge, der er af kort varighed
 
Mærke: Trendy boy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ART:F318
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne er forbundet med en risiko for skader som følge af snorelukninger med frie ender i taljeområdet, som er for lange.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Drenges badeshorts, som er beregnet til små børn op til 7 år og ældre børn i alderen 7-14 år, har de funktionelle snore i taljeområdet omkring 21 cm lange.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1130/14       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Kravp
 
Mærke: Berber
 
Navn: Kojec Nemo
 
Type/modelnummer:  PR-218
 
Batchnummer/stregkode:  5907603462189
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi kravppen ikke er modstandsdygtig over for bidning, hvilket kan føre til små stykker af den skumfyldning, der puttes i munden;en risiko for skader som følge af, at den statiske kraft ikke er velegnet og kan vælte.og der er risiko for strangulering på grund af de udragende dele, som barnet (tøj, anden kæde osv.) kan blive viklet ind i.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12227.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grøn og blå, foldskaplys med net og to håndholdte ringe.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Litauen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1110/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Very Happy Girl Every Day
 
Type/modelnummer:  NR. 0225
 
Batchnummer/stregkode:  Punkt:MK6902325EAN:8762000204668 og 8572020000048572
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukkens hoved indeholder 10,9 % (2-eylhexylphthalat) (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, ca. 28 cm høj.Dukker kan sælges med forskellige kjoler og sko.Ifølge brugsanvisningen skal legetøjet drives af batteri, men der er ingen batterirum.I boksen er der andre påskrifter:"ny Fashion, Ny Feing og smukke pige".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1111/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastlegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Shrilling Chicken
 
Type/modelnummer:  Y0103
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8594046769080
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 0,98 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  35 cm høj, gul plastkylling med røde elementer og sorte/hvide øjne.Legetøjet sælges i et hvidt net med et blåt mærke, der angiver navn og CE-mærkning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1112/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Fairies Magically
 
Type/modelnummer:  NR. 8905-2
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8592386031300
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 12,1 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En plasticdukke med blond hår og lyserøde højdepunkter.Dukken har en pink/sølvpolyesterfibre, en gylden og violet paliks.Pakket i en rubrik på 21 x 32 cm, som viser advarsler for små dele og med angivelse af + 3-angivelsen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1124/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rejemaskermaskermaske
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Álarc gyerek
 
Type/modelnummer:  9801
 
Batchnummer/stregkode:  5999527940614
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi masken er forbundet med masken.Hvis de udsættes for en flamme, ville de brænde sig for hurtigt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En plastik-, rævetops til børn, som kan fastgøres til hovedet med et gummibånd.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1133/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Pamax
 
Navn: Beauty Girlz
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.:GR108a, Lot nr.:20/04/2011 1256/171017368/bambola (dukke)
 
Batchnummer/stregkode:  8033765670258
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 33 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med tilbehør (sko og blomster), der leveres i en papkasse med gennemsigtigt plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1134/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og pile
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Warrior
 
Type/modelnummer:  Ref. 4416
 
Batchnummer/stregkode:  8435114944162
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Sugekopper kan let skilles ad og kan puttes i munden af et barn og blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Bov- og pile med sugekopper på enden samt hjul med sugekålere:der er også anført nogle små sværd.Emballage:plader af karton, der er pakket i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1135/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt af legetøjsvåben
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Anti - Terror Forces
 
Type/modelnummer:  Ref. 4423
 
Batchnummer/stregkode:  8435114944230
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Sugekopper kan let skilles ad og kan puttes i munden og blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Anbring af pistol, beskyttelsesbriller, håndjern og projektiler med sugekopper i en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1136/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistoler til projektiler
 
Mærke:  Fantastiko
 
Navn: Sharp shooter
 
Type/modelnummer:  Ref. 32146 — Leverandørens ref.:218 A
 
Batchnummer/stregkode:  8424345321460
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Sugekopper kan let skilles ad og kan puttes i munden og blokere luftvejene.Produktet er forbundet med en risiko for skader, hvis pilene fyres uden sugekopper.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Pistol med forskellige slags projektiler i en blister-pakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1108/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Hat
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Anglerhut Deutschland [Fisherman hat Germany]
 
Type/modelnummer:  1600002313 614, KL 0900848/2552410, Lot.Code:614
 
Batchnummer/stregkode:  4335896313115
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder azofarvestof Disperse Yellow 23 (CI 26070), som frigiver en for stor koncentration af 4-aminoazobenzen (målt værdi:88 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fisheron-stil, i det tyske flags farver.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1117/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Power Flower
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ART:FORM:F532
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snore i talje- og bagområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Piger med bikini til små børn på op til 7 år og ældre børn i alderen 7-14 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1118/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Shandian
 
Navn: Seve Butterflys
 
Type/modelnummer:  TYPOGRAFI:6113
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i halsens område.Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på bagsiden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pier til børn på 7-14 år.Toppen er forsynet med funktionelle tråde med frie ender, som er beregnet til at blive bundet på bagsiden og halsområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1120/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Marions
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MEL-3202-U
 
Batchnummer/stregkode:  8970000011431
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snore i halsområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Beklædning til børn mellem 7 og 14 år.Påklædningen er tilgængelig i tre forskellige farver — gul, let lyserød og orange — og har et billede af tiger og småkinesten, der er fastgjort.sammensætning: 90 % bomuld og 10 % elastan.På forsiden er der i hals-området dekorative tråde, som består af to bånd af tekstilstof med en længde på ca. 20 cm.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1121/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Miss Olix
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Produkt № 1412
 
Batchnummer/stregkode:  3607038014121
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af lange binde bånd, der skal bindes på bagsiden af beklædningsgenstanden, som rager mindre ind end beklædningsgenstanden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Alle børn i alderen — år, der er fyldt op til 7 år, samt ældre børn i alderen 7-14 år, der er i hvide farver med sorte prikker, med følgende:på den venstre skulder i bryggeområdet er der tre fastgjorte blomster og et bånd med fri ender i form af mørkeblå og hvide bånd på mere end 20 cm;på begge sider af talje-området er der to påsatte tekstilsnore beregnet til at blive bundet til bagsiden.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1122/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Overalls, til piger
 
Mærke: Marions
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TILBAGE: L-2707
 
Batchnummer/stregkode:  8970000009049
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af lange og friende skulderstropper.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Pigge fra piger, der er beregnet til små børn under 7 år, blomstermønstre.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1123/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: H.Plenty
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ZF 8798 H88-0010
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af snorelukninger med frie ender i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børneedater med hætte, lynlås og kænguruer, der er til rådighed i blå og sort farve.Størrelse 134
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1126/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sæt piger
 
Mærke: Bouny Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BA-6846.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle tråde i brystet område af jakken.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Beklædning til piger i hvide og røde farver beregnet til børn på 10 år.Sættet består af tre beklædningsgenstande, en rød, gul kappe, en hvid bluse og et par benklæder.Jakken har 33 cm lange funktionelle tråde i bryggeområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1127/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Yu Mei
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2450
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af halter-halsstydelser med fri ender i hals- området.Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på bagsiden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bikini for unge piger.Toppen af bikini er rosa, gult og blåt.Den nederste del af bikini er lyserød.Toppen kan bindes med snore i hals- området og bag.Størrelse:2-6 år
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1129/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Şeker Kiz
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Produkt № 312
 
Batchnummer/stregkode:  2699673
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af lange forbindelsesbælter, som rager mindre end beklædningsgenstanden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning over ærmer med en lynlås på bagsiden beregnet på små børn på op til 7 år og ældre børn i alderen 7-14 år.Påklædningen er udformet og fremstillet i en kombination af hvide, grå, grønne, lyserøde og gule farver og blomstermønstre;på begge sider af talje-området er der et fastgjort bånd beregnet til at blive bundet til ryggen, over 3 cm bred og over 45 cm i længden målt fra det primære talstykke.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1114/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Mygskig til myg, der anvendes til myg
 
Mærke: Daimaru
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DUO-10S
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi den udledte energi er højere end den foreskrevne maksimale værdi, og den er udformet på en sådan måde, at det kan betragtes som legetøj af børn.Desuden mangler nogle sikkerhedsmærkninger og advarsler.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Genopladeligt, elektronisk, mygmyg med 5 LED-torch.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1116/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader til elektrisk cykel
 
Mærke: Cixi Ouye Electrical Appliances
 
Navn: Intellect Battery Charger / Universal Electric Bicycle Battery Charger
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Batteriopladeren har ikke tilstrækkelig mekanisk styrke, hvilket kan føre til, at strømførende dele bliver tilgængelige.Den elektriske isolering er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Batterioplader til elektrisk cykel.Forsynes med luftbobleemballage og brugervejledning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: EM/0002/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Oppustelig spa
 
Mærke: MSpa - Oriental Recreational Products (ORPC)
 
Navn: Inflatable Bubble Spa
 
Type/modelnummer:  B-090, B-091, B-100, B-110, B-112, B-120, B-121, B-130, B-131, B-132, B-140, B-141, B-150, B-151, B-152, B-160, B-170
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt/anderledes for modellerne
 
Risikotype:  Drukning, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og drukning, fordi badevandet i den oppustelige spa kan komme direkte i kontakt med de strømførende dele af varmeelementet, som er tilsluttet elnettet.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.Der er rapporteret om to ulykker.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Oppustelig boble sper, som er til rådighed i forskellige formater, afhængigt af typen.På baggrund af de relevante dele af det tekniske dossier er den elektriske enhed det samme for alle typer og er certificeret i overensstemmelse hermed.F.eks. type B141:Afleveres i papkasse med billeder og tekst.De vigtigste dele, der er indkapslet i kassen, er den elektriske enhed (med pumpe, varmeanlæg osv.), kontrolpanelet, det oppustelige bad (som har en mærkning) og en del mindre tilbehør.Det kan ikke udelukkes, at andre kurtyper også kan være involveret med samme eller lignende varmeelementer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 29
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien, Tyskland, Tjekkiet, Luxembourg, Kroatien, Belgien, Bulgarien, Ungarn, Island, Portugal, Det Forenede Kongerige, Slovakiet, Polen, Østrig, Frankrig
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0063/14       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Campingudstyr til børn
 
Mærke: Happy green
 
Navn: COLOUR
 
Type/modelnummer:  emne nr.: 50FC081
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 8591022304433
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi formandsposten og det forhold, at der ikke er tilstrækkelig plads, er utilstrækkelig, og at de kan falde, så børn kan komme til skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 581.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Børnemøbler.Sættet består af to klapvogne, en bord- og en forklaring.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2014 - 29