Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 25/07/2014)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1113/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: 1. Bulls Blood; 2. Moss; 3. Black Cherry
 
Typ/číslo modelu:  1.PAO/PAO:12/31/18/12 M 2, 2.PAO/PAO:08/31/18/12 M 3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2.Šarže W102Y68Šarže S156, 1.Šarže RDN59064B74BK99GLŠarže S174, 3.Dávka:W97Y66058Šarže:SS142
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují velké množství niklu (výrobek 1:naměřená hodnota:9 690 mg/kg) a zakázána barviva (produkt 1:Cl 77260, CI 21110 a Cl 12477;Produkt 2.Cl 11740;Výrobek č. 3:Cl 77260, CI 21110 a Cl 12477)Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 musí být hladiny niklu v tetických inkoustech tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, neboť nikl má vysoký alergenní potenciál.Aplikace na kůži tetovacích barev obsahujících nikl vede k trvalému kontaktu s senzibilizujícím alergenem.Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové lahve na tetovací inkoust s lepicí páskou a horní šroubnicí.Čisté množství:1 fl oda (29,6 ml).
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1203/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: SmokeMachine
 
Název: Red Type Tobacco
 
Typ/číslo modelu:  18 mg/ml nikotinu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:4644 # 4329 11/2015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (1,7 %) a neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek, na němž jsou uvedena označení související s riziky, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Uživatel tedy nemá dostatek informací o nebezpečích, která jim při styku s kůží vzniká.Produkt nesplňuje požadavky směrnice 1272/2008/ES týkající se klasifikace, balení a označování látek a směsí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ampulka obsahující 10 ml tekutiny k opětovnému naplnění elektronických cigaret.Ampulka má bílou bezpečnostní patici.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1115/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Výbojka s solnou krystalem
 
Značka: Globo
 
Název: Salzkristallstein
 
Typ/číslo modelu:  2830
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 007371 117895
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože držitel světelného zdroje může snadno vyklouznout z baňky na krystalickou sůl.V důsledku toho mohou být živé části světlometu snadno přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Z bílého plastového držáku žárovky E14 s kovovou pružinou, do které se vkládá prvek na krystalu soli.Balení je baleno v lepenkové krabici.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1107/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: R 1200 RT
 
Typ/číslo modelu:  Prodejní jméno:R 1200 Typ RT:R12WTES schválení typu:E1 * 2002/24 * 0613 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 07.1.2013 až 04.6.2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k výrobní závadě se může píst zadní pružiny v souvislosti s Dynamické EMP přerušit, což může vést ke ztrátě stability.Existuje riziko, že motorcyklista nemusí spadnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko, Švédsko, Slovinsko, Irsko, Francie, Spojené království, Chorvatsko, Maďarsko, Dánsko, Řecko, Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1109/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: C3 Picasso
 
Typ/číslo modelu:  Obchodní označení:C3 Typ Picassa:SH, ES schválení typu:E2 * 2001/116 * 0371 * 20, e2 * 2001/116 * 0371 * 21, e2 * 2001/116 * 0371 * 22, e2 * 2007/46 * 0110 * 05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena mezi 28/11/2013 a 12/12/2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mohla by selhat otočná otočná konzolová konzola pro strukavost zadní části zadní části.Pokud ano, nelze zaručit, že by měla zůstat otevřená.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko, Dánsko, Malta, Švédsko, Irsko, Spojené království, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1132/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Cadillac
 
Název: SRX
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Model GMT166:SRX ES schválení typu:E13 * 2007/46 * 1066
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se to vozidel vyrobených v roce 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadná kalibrace řídicí jednotky převodovky znamená, že v určitých jízdních režimech může být zrychlení zpožděno až o 4 sekundy.Pokud by k tomu mělo dojít v situaci „zastavit a jít“, mohlo by to vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1137/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Outlander
 
Typ/číslo modelu:  GF6W 4N14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Automobily vyprodukované v roce 2013 (vzor roku)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu nesprávného obrábění vodicího otvoru pro montážní kryt v přenosovém krytu může dojít k uvolnění oleje z otvoru.To může vést ke ztrátě automatické přenosové kapaliny z automatické převodovky, existuje tedy možnost nedostatečného řazení a rozsvícení varovného světla.V nejhorším případě již není možné vozidlo řídit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o osobní automobil Mitsubishi Exporlander se 2.2 DI-D motorem, dotčené modely jsou:GF6W 4N14 vyrobená v roce 2013.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Slovensko, Irsko, Island, Maďarsko, Slovinsko, Portugalsko, Norsko, Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1125/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Požární žebřík
 
Značka: Cakmak
 
Název: Merdiven ladder 3+1
 
Typ/číslo modelu:  BM-03, 3 + 1 kroků
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697880110251
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některé geometrické rozměry žebříku (šířka a tloušťka schodů a kolejnic) nesplňují požadavky, a v důsledku toho může uživatel ztratit rovnováhu, spadnout z žebříku a utrpí určitá vážná zranění.Návod k použití a označení navíc nejsou adekvátní.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Žebřík pro domácnosti vyrobený z kovu s antiprachem, elektrostatickým nebo hliníkovým povlakem 3 + 1 schůdky, sestávající ze dvou částí, jednostranně přístupnou madlem.Každý žebřík se balí do průhledných polyethylenových obalů.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1128/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Nouzové polohový maják
 
Značka: GME
 
Název: Emergency Position Indicating Radio Beacon
 
Typ/číslo modelu:  MT400/401/403
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadové číslo 50101000 až 80250722.Jednotky vyrobené mezi lednem 2005 a únorem 2008.
 
Druh rizika:  ostatní
 
Závada v mikroprocesoru může tento maják účinně vypnout.V důsledku toho nesmí tento maják pracovat v nouzové situaci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nouzovou polohu, v níž se uvádí rádiový systém pro použití v moři a která se používá k upozornění orgánů pobřežní stráže a záchranných orgánů v případě nouze.
Země původu:  Austrálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Dánsko, Řecko, Belgie, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1131/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Rukavice
 
Značka: Weldas
 
Název: Welding gloves
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 03568 část # 10–2750, RN 79683, Bkód:7 26223 42750 8
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom VI (naměřená hodnota:9,9 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Usně z šedé a žluté kůže, s dlouhými manžetkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1119/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Chlapecké plavání
 
Značka: Trendy boy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UMĚNÍ:F318
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky, určené pro malé děti do 7 let a starší děti ve věku 7–14 let, dodávané s funkčními kordy v prostoru pasu přibližně 21 cm dlouhé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1130/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hradel
 
Značka: Berber
 
Název: Kojec Nemo
 
Typ/číslo modelu:  PR-218
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907603462189
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože okraj hradla není odolný proti okusování, což by mohlo vést k tomu, že se do úst vloží malé kousky pěnové náplně.riziko zranění, protože statická síla hradel není vhodná a může se převrhnout;a nebezpečí uškrcení v důsledku vyčnívajících částí, s nimiž by se dítě (oblečení, ostatní řetězec atd.) mohlo zamotorizovat.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zelená a modrá, skládací hradla se sítí a dvě ruční prstence.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1110/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Very Happy Girl Every Day
 
Typ/číslo modelu:  Č. 0225
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Bod:MK6902325EAN:8762000204668 a 8572020000048572
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje 10,9 % hmotnostních bis (2-etoylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu cca 28 cm vysoké.Panenky mohou být prodávány s různými šaty a obuví.Podle návodu k použití by hračky měly být napájeny baterií, avšak prostor pro baterie by neměl být bateriový.V kolonce jsou uvedeny jiné nápisy:„New Fashion, New Feling, krásný dívka“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1111/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Shrilling Chicken
 
Typ/číslo modelu:  Y0103
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8594046769080
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,98 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  35 cm vysoké, žlutá plastická kuře s červenými prvky a černými/bílými očima.Hračka se prodává v bílé síti s modrým štítkem, na kterém je uvedeno označení a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1112/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Fairies Magically
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8905–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8592386031300
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,1 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenská panenka z plastu s růžovými vlasy a odlesky růžová.Panenka má růžový/stříbrný polyesterový oděv, zlatou přípěvku a fialové klipy.Balení v oblasti 21x32 cm, v níž se uvádějí upozornění pro malé části a upozornění na označení +3.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1124/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska zárkatá, maska
 
Značka: neznámý
 
Název: Álarc gyerek
 
Typ/číslo modelu:  9801
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999527940614
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin v důsledku vysoké hořlavosti masky.V případě působení plamene se maska příliš rychle spaluje.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plastová maska určená pro děti lišky, kterou lze upevnit pryžovým pásem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1133/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Pamax
 
Název: Beauty Girlz
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.GR108a, číslo šarže:20/04/2011 1256/171017368/bambola (panenka)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8033765670258
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřené hodnoty až do 33 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenské panenky s příslušenstvím (obuv a květiny) dodávané v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1134/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příďové přídě a šipky
 
Značka: neznámý
 
Název: Warrior
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 4416
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435114944162
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze snadno oddělit a umístit do úst dítě a zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Příď a šipky s přísavkami s přísavkami na konci a kolem odsávacích projektilů:zahrnuty jsou i některé malé meče.Balení:plátek z lepenky v plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1135/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor hraček – zbraně
 
Značka: neznámý
 
Název: Anti - Terror Forces
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 4423
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435114944230
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze snadno oddělit a dát do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Souprava (sada) s pistolí, na pouty a střely s přísavkami s přísavkami v blistce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1136/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistole se projektily
 
Značka:  Fantastiko
 
Název: Sharp shooter
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 32146 – Ref dodavatele:218 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424345321460
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Přísavky lze snadno oddělit a dát do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek s sebou nese riziko zranění v případě, že šipky jsou vypáleny bez přísavek.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pistolka s různými druhy projektilů v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1108/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hať
 
Značka: neznámý
 
Název: Anglerhut Deutschland [Fisherman hat Germany]
 
Typ/číslo modelu:  1600002313 614, KL 0900848/2552410, Lot.Code:614
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4335896313115
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azo barvivo Disperse Yellow 23 (CI 26070), které uvolňuje nadměrnou koncentraci aromatických aminů 4-aminoazobenzenu (naměřená hodnota:88 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Druh Fisheerman-styd v barvách německé vlajky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1117/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UMĚNÍ:TVAR:F532
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v pase a na zadní straně.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Biokini určený pro malé děti do 7 let věku a starší děti ve věku od 7 do 14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1118/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Shandian
 
Název: Seve Butterflys
 
Typ/číslo modelu:  STYL Č.6113
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr s volným koncem v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku existence funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívek ve věku 7–14 let u dětí ve věku – let.Horní část byla dodána s funkčními kordy s bezpředmětnými čely, které jsou určeny k použití na zadní straně a na oblasti krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1120/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Marions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MEL-3202-U
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8970000011431
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Oděvy s krátkým slechem určené pro děti ve věku 7–14 let.Oděv je k dispozici ve třech různých barvách – žlutou, světle růžovou a oranžovou – a má vyobrazeny tygr a malé rýžiny;složení 90 % bavlna a 10 % elastan.Na přední straně šaten v oblasti krku se používají ozdobné kordy sestávající ze dvou pásků z textilie o délce asi 20 cm.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1121/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Miss Olix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 1412
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3607038014121
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku dlouhých bezpečnostních pásů, svázané na zadní straně oděvu, který vyčnívá pod dolní okraj oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bezolovnaté obušky pro děti bez rukávů, se zipem na zadní straně, určené pro malé děti do 7 let a starší děti ve věku 7–14 let, bílé barvy s černými tečkami, které mají tyto vlastnosti:v břišní oblasti jsou na levé straně tři květiny a pásma se volně končí ve formě tmavomodrého a bílého pásma o délce více než 20 cm;na obou stranách pasu jsou dva pevné textilní kordy, které jsou určeny k svázané na zadní straně.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1122/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kombinézy
 
Značka: Marions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MТL-2707
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8970000009049
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti dlouhých a volných ramenních popruhů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívčí kombinézy určené pro malé děti do 7 let, s květinami.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1123/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: H.Plenty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZF 8798 H88–0010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské potoka s kapucí, zipy a klokny, dostupné v modré a černé barvě.Velikost 134
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1126/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dívek
 
Značka: Bouny Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BA-6846
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v hrudní části pláště.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dámské oděvy v bílých a červených barvách určených dětem po dobu 10 let.Souprava se skládá ze tří oděvů, červeného odstínu, bílé barvy a červeného páru kalhot.Kabát má na hrudníku dlouhé vzdálenosti 33 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1127/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Yu Mei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2450
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku existence funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bikini pro mladé dívky.Horní část bikini je růžová, žlutá a modrá.Spodní část bikini je růžová.Horní část může být svázána na šňůry v oblasti krku a na zadní straně.Velikost:2–6 let
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1129/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Şeker Kiz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 312
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2699673
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku dlouhých párových pásů, které vyčnívají pod dolní okraj oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bezolovnaté šaty pro děti, zazivé na zádech, určené pro malé děti do 7 let a starší děti ve věku od 7 do 14 let.Střiž byla navržena a vyrobena z bílé, šedé, zelené, růžové a žluté barvy s květinovými vzory;na obou stranách pasu je připevněn pás, který má být svázaný na zadní straně, o šířce větší než 3 cm a délce větší než 45 cm, měřeno od bodu svazování.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1114/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektronický komár proti komárům
 
Značka: Daimaru
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DUO-10S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože dodaná energie je vyšší než předepsaná nejvyšší hodnota a její tvar je takový, že jej děti mohou považovat za hračku.Kromě toho chybí některá bezpečnostní označení a upozornění.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Schopen (dobíjecí, elektronický, komár swatter se 5 zdroji světla LED).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1116/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka elektrických kol pro baterii
 
Značka: Cixi Ouye Electrical Appliances
 
Název: Intellect Battery Charger / Universal Electric Bicycle Battery Charger
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka baterie nemá dostatečnou mechanickou pevnost, která by mohla vést k tomu, že se získají živé části.Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka elektrických jízdních kol.Dodávána se vzduchem bublinkovým balením a uživatelská příručka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: EM/0002/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nafukovací spa
 
Značka: MSpa - Oriental Recreational Products (ORPC)
 
Název: Inflatable Bubble Spa
 
Typ/číslo modelu:  B-090, B-091, B-100, B-110, B-112, B-120, B-121, B-130, B-131, B-132, B-140, B-141, B-150, B-151, B-152, B-160, B-170
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámé/odlišné u modelů
 
Druh rizika:  Utonutí, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a utonutí, protože voda ke koupání v nafukovacích lázeňských zařízeních může přijít přímo do styku s živými částmi topného prvku, které jsou připojeny ke zdroji síťového napájení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.Dvě oznámené nehody.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nafukovací bublinek s bublinou, která je k dispozici v různých formátech v závislosti na typu čísla.Avšak na základě příslušných částí souboru technické dokumentace je elektrická jednotka stejná pro všechny typy a je podle toho certifikována.Např. typ B 141:V lepenkové krabici s obrázky a textem.Hlavními částmi uvedenými v kolonce jsou elektrická jednotka (s čerpadlem, ohřívačem, atd.), ovládací panel, nafukovací lázeň (s označením) a některé drobné příslušenství.Nelze vyloučit, že se stejné nebo podobné topné prvky mohou týkat i jiných typů lázeňských budov.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Německo, Česká republika, Lucembursko, Chorvatsko, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Island, Portugalsko, Spojené království, Slovensko, Polsko, Rakousko, Francie
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0063/14       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Dětské tábořiště
 
Značka: Happy green
 
Název: COLOUR
 
Typ/číslo modelu:  položka č.: 50 CM. 081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8591022304433
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože stabilita sedačky a slunečníky nejsou dostatečná a mohou spadnout, a děti se tak mohou zranit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětský nábytek.Souprava se skládá ze dvou sklápěcích křesel, stolku a slunečníků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 29