Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 28 ( Zveřejněno: 18/07/2014)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1101/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tekutá pro elektronickou cigaretu
 
Značka: TMAX - Dr Stanley Clark’s
 
Název: Snake Oil
 
Typ/číslo modelu:  6, 12,18 mg/ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na obalech chybí jasný odkaz na přítomnost nikotinu (1,6 %), výrobek není vybaven uzávěrem odolným proti otevření dětmi a neobsahuje označení týkající se bezpečnosti, na kterém jsou uvedeny údaje týkající se rizik, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování. Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečích, která jim při styku s pokožkou vzniká.

Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kapalina pro elektronické cigarety v 10 ml a 30 ml lahviček.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1089/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Multi function
 
Typ/číslo modelu:  100 LED EK
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  414417
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Průřez průřezu vnějšího a vnějšího drátu je příliš malý a není odolný vůči tahu a zkroucení.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Osvětlovací řetězec zabalený v lepenkových obalech
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1100/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Vyžínač zahrada
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FPPGT 26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3389975792668
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko požáru a zranění, neboť kabel s škrticí klapkou může být natočen nedobrovolně, aniž by současně byl brzdový systém, který provozuje, palivové vedení je přístupné, uvolnění látky je jednoduché a návod k použití a certifikační štítek jsou nesprávné.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 11806.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vyžínače s benzinovým motorem, 26 cc, v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1090/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové mermaid
 
Značka: Fantastiko
 
Název: Fashion Design
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 32572 – šarže 10/2013 – Dodavatel č. 8088A.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424345325727
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolené hladiny (naměřená hodnota do 25 % hmotnostních).

Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka Mermaidová s čepem a modrým vlascem. Popis obalu: Označení CE, označení CE, referenční číslo a model, čárový kód a „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1091/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jamaškový wig
 
Značka: Widmann
 
Název: Indian wig
 
Typ/číslo modelu:  6293I
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8003558629305
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin způsobených jeho vysokou hořlavostí.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černoindický wig s barveným peřím a s čepem zabaleným v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Nizozemsko, Kypr, Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1092/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor hudebních nástrojů
 
Značka: JB JIE BAO BAO
 
Název: My New Band
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 580
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435399005404
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože náustka Saxophoznačky se oddělí, ale dochází k tomu, že malé děti, které mohou spolknout malé děti, se snadno odstraní a odstraní malé části, které mohou malé děti spolknout.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Soubor hracích hudebních nástrojů. Jedná se o dechové hračky, jako je saxophon, flute atd. obalu je čirý plastový pytel zapečetěný pod značkou. Je zde nálepka, kde jsou uvedeny údaje o dovozci, označení CE, čárový kód a upozornění „nevhodné pro děti mladší tří let“. Na jiném štítku jsou uvedeny údaje o výrobci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1102/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Starlet
 
Název: Vogue Girl Summer
 
Typ/číslo modelu:  Č. 32
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5908249066267
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20,4 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračka je plastická panenka s pórovitostí, která se obstará v letním oblečení. Balí se do barvicího krabičky s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1104/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky
 
Značka: LENA
 
Název: Holz-Flitzer
 
Typ/číslo modelu:  Pořadové číslo 32200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4006942796403
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože jeho základna by mohla snadno oddělit náraz, který by vyráběl malé části, které by malé děti mohly spolknout.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žlutý dřevěný automobil s motorem na zádech na tahání.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1105/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová nafukovací hračka
 
Značka: Hello Fuffy
 
Název: Gonfia Sticky
 
Typ/číslo modelu:  COD 1ZZZGUSCIO50XXX)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části lze snadno oddělit (náustek) a mohou být spolknuty malými dětmi.

Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Jemná plastová a nafukovací hračka (např. „uorpion“) uzavřená v plastové kouli růžové barvy, která se otevře v polovině a která se získává od automatického distributora.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1106/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové kuličky
 
Značka: neznámý
 
Název: Super Duper Glitter Ball
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt představuje mikrobiologické riziko, protože tekutina v míčků obsahuje nadměrný obsah aerobních mezofilních bakterií, kvasinek a plísní (měřené hodnoty: aerobní mezofilní flóra: 22000000 KTJ/ml; kvasinky a plísně: 1.4000000 KTJ/ml).

Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Míčky o velikosti 65 mm jsou průhledné a obsahují tekutiny a jsou dodávány v barevně lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1095/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: Yilisi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely NY-B8801 a NY-B8802
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor NY-B8801: 1403030489750 Vzor NY-8 802 l: 1403040001751
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v digestoři.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zelený slip pro děti, klokan, klokan, klokan a klokan zip. K odsátím patří nefixovaný šňůrku se svobodnými čely. Velikost: 4/104/110, 110/116, 122/128, 134/140
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1096/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Sincere
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W-906
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské vestky v modré, černé a bílé barvě s kapucí a zip. Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi. Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka. Výrobek je zdoben nápisy „Fashion Sports“, Boymóda“ a „FSWW Kids“. Velikost: 110/116, 116/122
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1097/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: Li Li World
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LILI-08–003C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětský kabát v zelené barvě s kapucí a zip. Odnímatelná kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi. Když je otvor příklop největší, je součástí stažení tvaru, v níž vyčnívá smyčka. Výrobek je zdoben květinami. Velikost: 74, 80, 86, 92,
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1098/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj a dvě části
 
Značka: F&D KID's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RR-2723
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v digestoři.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Souprava šedých kalhot a modří pocení s kapucí a zipem a je opatřena nápisy. Kapuci pocení zahrnuje nefixovaný šňůrku s volným konců. Velikost: 4–12
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1099/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Ünaysi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  870YNR164
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (rýh), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výjezdy s krátkým slechem pro děti určené pro dívky do 3 let s těmito vlastnostmi: šaten byl navržen a proveden v kombinaci růžové a bílé barvy s kloboukem; na přední straně je potištěný vzor s vyobrazením kočky a nápisem „MISS STAR“ s velkým množstvím přilepených rhicineových kamenů na obrázku. V prostoru pasu je připevněna textilní páska. Nátrubky, spodní část šata a klobouk jsou růžové s bílými tečkami.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1103/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Sterntaler
 
Název: Beginner model (Kinderkrabbelschuhe Beginner)
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 55357
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4004701284710
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň obsahuje šestivazný chrom (VI) nad povolené úrovně (hodnota opatření: 5,9 mg/kg). Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské propájecí boty s lehkým modrým usně se svrškem z usně, zevní podešve a policejní motivy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1088/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Obličejová smetana
 
Značka: Simetria
 
Název: Simetria Vitamin K & Arnica Cream
 
Typ/číslo modelu:  PM-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ŠARŽE 2665, EXP 07/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Vitamin K1 je kontaktní alergen a způsobuje alergickou kontaktní dermatitidu. V případech již existující senzibilizace získané při topické aplikaci vitaminu K1 v kosmetických přípravcích nemusí být fyzická osoba schopna přijímat vitamin K1 terapeutickou účinky nebo zkušenosti alergické reakce při ošetření vitaminu K1.

Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kosmetické přípravky, které jsou označeny obsahem vitaminu K a Arnica, a které jsou nabízeny v průhledných obalech s obsahem stříbra, 30 g.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1087/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická výrobkyně kávy
 
Značka: 1) BAUMANN 2) ALICE
 
Název: Electrical brewing pot
 
Typ/číslo modelu:  ST-862/COB-120
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290656049330 (na obalech), 5290656052378 (na obalech)
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože když je v provozu po určité době a od základu se ruší, existuje možnost, že dojde k hoření kapalin.

Výrobky nesplňují požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek se skládá ze dvou částí: kovový, otevřený kávový květináč s držadlem na straně a kovovou podložkou se zástrčkou na straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1093/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  UV lampa pro nehty
 
Značka: 24.se
 
Název: 36 W Gel Curing JIADI UV Lamp
 
Typ/číslo modelu:  Typ: JD 818 Varenummer 27 271
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože neexistuje žádná izolační bariéra ani vzdálenost k živým částem, jestliže se odstraní patice držitele pojistky. Jestliže pojistka a patice nejsou zcela odstraněny ze strany držitele pojistky, může mít přístupná živá část také pojistka držitele pojistky.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Při aplikaci umělých pólových nehtů s UV zářením se při aplikaci umělých UV gelu používá gelový UV lampa (UV lampa). Vybavená světly uvedenými 4 4 x 9 W UV světla. Narůžovělé balení bez čárového kódu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1094/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  UV lampa pro nehty
 
Značka: KEIMEI
 
Název: 36 W Gel Curing UV Lamp KEIMEI-36
 
Typ/číslo modelu:  Varenummer 1207 Typ obalu: KM 818 Typ výrobku: SM-818
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože neexistuje žádná izolační bariéra ani vzdálenost k živým částem, jestliže se odstraní patice držitele pojistky. Jestliže pojistka a patice nejsou zcela odstraněny ze strany držitele pojistky, může mít přístupná živá část také pojistka držitele pojistky.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Při aplikaci umělých pólových nehtů s UV zářením se při aplikaci umělých UV gelu používá gelový UV lampa (UV lampa). Vybavená světly uvedenými 4 4 x 9 W UV světla. Narůžovělé balení bez čárového kódu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 28