Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 26 ( Offentliggjort på: 04/07/2014)
Notifikation A12/0755/14 offentliggjort i rapport 21 af 30/05/2014 er blevet ajourført på grundlag af yderligere oplysninger fra den anmeldende medlemsstat vedrørende produktionsperioden for de køretøjer, der er berørt af tilbagekaldelsen.Notifikation A12/0903/14 offentliggjort i rapport 24 af 20/06/2014 er blevet ajourført på grundlag af oplysninger fra den anmeldende medlemsstat om det berørte batchnummer.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0799/14       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Bærbart gasStove/Cashette Cocker
 
Mærke: Gelert
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BUR011 (BDZ-160)
 
Batchnummer/stregkode:  Z961/32058
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Gaspatronen blev overskredet ved brug af apparatet med en bakke.Det kan derfor eksplodere.Desuden kan det let indsættes på en forkert måde, så der kan undslippe gas.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om gasapparater og den relevante europæiske standard EN 521.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Det er et metal, en enkelt brænder og et bærbart gasapparat til brug med en engangsgaspatron.Det er pakket i en sort plastbærer med en farverige papirbøsning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0994/14       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Decomposed Skin
 
Type/modelnummer:  Holdbarhedsdato:08/23/15, fremstillingsdato:23/08/2012, Lot:236
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:# Z05
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder barium (152 mg/kg), chrom (83 mg/kg), arsen (123 mg/kg) og nikkel (målt værdi:15,4 mg/kg).Ifølge Europarådets resolution Rebs (2008) 1 må niveauet af barium i tatoveringsfarver ikke overstige 50 mg/kg, og indholdet af chrom må ikke overstige 0,2 mg/kg, men indholdet af arsen er 2 mg/kg.Nikkelniveauerne i tatoveringsfarver og faste makeup skal være så lave, som det er teknisk muligt, da nikkel har et højt allergifremkaldende potentiale.Desuden overholder produktet ikke den relevante nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  30 ml plastflaske med selvklæbende etiket, sort skruelåg med et dispensemundstykke og med rotationsloft.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1000/14       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: WEFA Colors
 
Navn: BROWN 2004 PYBR
 
Type/modelnummer:  BRUN 2004 PYBR
 
Batchnummer/stregkode:  BN60408141, Bedste før dato:05.2015BN3038098, Bedste før dato:10.2014
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder arsen, bly og nikkel ud over de tilladte niveauer (målte værdier:arsen:8,8 mg/kgbly:6,7 mg/kgnikkel:67,8 mg/kg).Ifølge Europarådets resolution "ResAP (2008)" om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup bør indholdet af bly og arsen ikke overstige 2 mg/kg, mens nikkelniveauerne i tatoveringsfarver skal være så lave, som det er teknisk muligt, da nikkel har et højt allergifremkaldende potentiale.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gennemsigtig plastflaske med skruelåg og dispenserør, 60 ml eller 30 ml selvklæbende etiket.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1009/14       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ante
 
Navn: 140 lámpa Fényfűzér
 
Type/modelnummer:  YJSK
 
Batchnummer/stregkode:  5 999048 655127
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Trådene tilloddes til kontrolenhedens terminaler, og lygterne er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod træk og snoning.Ledningerne kan komme i berøring med kontrolenhedens skarpe kanter.Produktet er ikke beskyttet mod fugt, selv om det anbefales til udendørs brug.Tråde og ledninger kan overvarme, da de er for tynde.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med 140 blå miniaturelamper.Produktet kan betjenes med en blinkende sporskifte- og kontrolenhed.Emballage:farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1003/14       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lysstoflampe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Professional Table Lamp
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt.
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Varen er forbundet med en risiko for elektrisk stød, da åbningerne til kablet ikke er forsynet med trådisolerende ærmer, og trådspændingshovederne anvendes ikke til de interne ledninger, og de kan komme i kontakt med skarpe metalkanter.De direkte kontakter med lysstofrør kan berøres, når røret udskiftes, og isoleringen mellem de strømførende dele og de tilgængelige dele af produktet er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lysstofrør med T4 lysstofrør.Tekniske parametre:220 V — 240 V/50 Hz1x20 W G5.Mærkning på produktet:"BORDLAMPE".Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1004/14       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Torch
 
Mærke: Outao
 
Navn: LED Rechargeable Flashlight
 
Type/modelnummer:  9007-A
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Knappenerne i det indbyggede stik har ikke en isolerende krave.når brugeren indsætter stikket, må brugeren røre ved knappenene.Den sorte dække for lysdioder kan fjernes manuelt under opladning, således at strømførende dele er tilgængelige.Det tværfaglige område af trådene er mindre end nødvendigt;i korte kredsløb kan tråde overvarme og kan forårsage en brand.Den varme og flammemodstand, der er af det isolerende materiale, og som ligger bag den indbyggede stikprop, er ikke tilstrækkelig til, at der kan opstå brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Genopladelige torsch med 7 lysdioder.Enhedens hus er lavet af gult plast med en sort arbejdsknap og en rød signallampe.Den sorte dække for lysdioder kan ikke skrues op.Batteriet kan oplades ved hjælp af teleskoptappen på den indbyggede prop.Tekniske parametre:220 V — 110 V.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1014/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Caterham
 
Navn: Caterham 7
 
Type/modelnummer:  S3, SV &
 
Batchnummer/stregkode:  SDK * * * * * * * 70783 TIL SDK * * * * * * * 71754Fremstillet mellem 01/5/13 og 30/4/14.
 
Risikotype:  Personskader
 
Det er en smule muligt at sige, at den speederpedal, der sikrer bolten, kan fungere løst, hvilket kan føre til en mellemreduktion i motoromvs og manglende evne til at betjene gaspedal.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Let sportsvogne.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1016/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: BMW
 
Navn: R 1200 GS
 
Type/modelnummer:  Type:R12;navn:R 1200 GS;model:K50;EF-typegodkendelsesnr.:E1 * 2002/24 * 0584 *
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte motorcykler blev fremstillet mellem den 21. oktober 2011 og den 22. august 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af det pulserende olietryk kan lukkeringen ved transmissionsproduktionen skubbes ud af transmissionshuset.Som følge heraf kan olien sive ud på bagdækket.Dette kan medføre en risiko for at påføre skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet, Slovenien, Østrig, Grækenland, Irland, Kroatien, Nederlandene, Ungarn, Det Forenede Kongerige, Sverige, Bulgarien, Frankrig, Danmark, Portugal, Norge, Spanien, Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1001/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elektroniske cigaretpakker
 
Mærke: Kanger Tech
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  VT ("320 mio. Ah" ved udgangen af batteri)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Opladningen afbrydes, når Lithiumbatteriet har ladet sig.Dette kan medføre, at anordningen overopvarmes eller eksploderer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et elektronisk cigaretsæt bestående af lithiumbatterier, en cartomser og en USB-batterioplader.Solgt i løs vægt uden emballage eller brugsanvisning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1002/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elektroniske cigaretpakker
 
Mærke: Kanger Tech
 
Navn: E-smart
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Opladningen afbrydes, når Lithiumbatteriet har ladet sig.Dette kan medføre, at anordningen overopvarmes eller eksploderer.Én hændelse indberettet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  E-cigaretter, der indgår i en kittet, der omfatter et lithiumbatteri, en dispenser og en USB-batterioplader.Produktet leveres uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1013/14       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babyer
 
Mærke: BC Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art.180741/18354
 
Batchnummer/stregkode:  3830021295409
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 26 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Spædbørn i hvid farve med en gul kant og et billede af en dreng med påskriften "Baseball".
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1017/14       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Tandringring til spædbørn
 
Mærke: Emma
 
Navn: Viilentävä purulelu
 
Type/modelnummer:  252
 
Batchnummer/stregkode:  8850217002524
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Når et barn er på ryggen og tygger produktet, kan lækning af vand komme i sin luftveje, hvilket medfører en kvælningsfare.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En bideringring af plastik, grøn/hvid.Produktet indeholder vand til køling af barnets gummi.
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0990/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rlleol
 
Mærke: Magtoys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  316068
 
Batchnummer/stregkode:  739125606083
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det er for længe, at rangordenen håndteres:børn kan puttes i munden, når de sidder fast og blokerer luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Andet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lyseblåt træmaracas (rangle) med en trykt delfin.Dimensioner:længde 22 cmvægt ca. 68 gram.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0991/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Den xylofon, der er påført legetøj
 
Mærke: Yi Zhi Toys
 
Navn: Music Zone
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.:938865, Ref. 0910
 
Batchnummer/stregkode:  8435399009105
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små skruer af xylennen kan let løsnes:små børn kan stille dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøjsxylofon med farvede plastnøgler, forsynet i en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0992/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fiskevildt
 
Mærke: LG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  No LG4887, lotnumber 105AO1275
 
Batchnummer/stregkode:  5413247048875
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi magnetpenten kan løsnes og sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fiskevildtet består af en stang og forskellige havdyr i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0993/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til trumpet
 
Mærke: Fantastiko
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 42144
 
Batchnummer/stregkode:  8413930421449
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Mundstykket mellem trumpet og små fragmenter af det røde dekorative bånd kan let løsnes:små børn kan stille dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøj trumpet i gylden plast med et hvidt mundstykke.Et rødt plastbånd og en kort rød snor er begge fastgjort til produktet.Den leveres i en gennemsigtig plasticpose med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0996/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Højskodedragt
 
Mærke: Centroxogo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. CB3008
 
Batchnummer/stregkode:  7346560030082
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
I betragtning af at emballagen åbnes, er plast for tynd, og den kan dække mund og næse hos børn, der kan kvældes.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1..
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Ladyfugledragt, herunder vinger, hovedbånd og lysstav.Den leveres i en plastikpose med en mærkat.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1005/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Vogue Girl
 
Type/modelnummer:  NR. 8061
 
Batchnummer/stregkode:  # 10090428, 40596, 120273, EAN:8592117405967
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 0,21 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, ca. 25 cm høj med lang blad-hår, der trækkes tilbage i en ponyhale.Dukken kan have forskellige typer af kjoler.Emballagen er forsynet med en engelsk påskrift med titlen "COOL &! rigtig spændende" og "(. år) + 3 +".
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1006/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: My Fashion
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8595239601316
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 33,6 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fire forskellige plastdukker, enkeltvis emballeret (højde 25 cm) med et stort hoved med forskellige farvede hår og kjoler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1007/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: WIKY
 
Navn: Fashion girl Flashing enter
 
Type/modelnummer:  T2068
 
Batchnummer/stregkode:  114011 EAN:8590331140114
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 19,2 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bland plasticdukke, ca. 30 cm høj med grønt klæber til brokken.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1010/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kiplegetøj
 
Mærke: FunToys
 
Navn: Animals
 
Type/modelnummer:  NGTC 129291
 
Batchnummer/stregkode:  6991201292919
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan løsnes og kan sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Flytning af orm til anden form, fremstillet af hård plast med to store forhjul og to mindre karosserihjul.Ved at trække en snor fra ormerens bevægelse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1011/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastlegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NGT 9058869
 
Batchnummer/stregkode:  6991290588696
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan løsnes og kan sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Flytning af hjul i træk.Hårdt plastlegetøj, der kører med gule vinger og rangler.Farverige mærkater med plastbevikling.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1012/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetisk legetøj
 
Mærke: Plastwood
 
Navn: Supermag
 
Type/modelnummer:  0020
 
Batchnummer/stregkode:  8027352000207
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader (tarmblokering), fordi magneterne har en høj magnetisk fluxværdi, og hvis der er mere end en lille magnet slugt de, kan de tiltrækkes til hinanden gennem tarmen, hvilket forårsager perforering eller blokering.Produktet er desuden forbundet med en kvælningsrisiko.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Magnetisk konstruktionskit pakket i papkasse overtrukket med plastfolie.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1018/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Karnevalse
 
Mærke: Funny Box
 
Navn: Paróka
 
Type/modelnummer:  YIFUN018
 
Batchnummer/stregkode:  5999554004754
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger på grund af dets høje brændbarhed.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En lang sort form med en hvid mop af hår.Emballage:plastpose
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1019/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pyntehårbånd
 
Mærke: AAA Nagyker
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6904180900058
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger på grund af dets høje brændbarhed.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pyntebånd af plast med business angels, der er dekoreret med tynde, sølvfibre.Emballage:plastpose
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1020/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Art af adresse
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lepke fejdísz ('butterfly headdress')
 
Type/modelnummer:  PG-LEPF
 
Batchnummer/stregkode:  5999555720721
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Varen udgør en risiko for forbrændinger på grund af den høje antændelsesantenne i hovedstykkets antenner.Hvis barnet går i stykker, og dets hoved er brand, kan barnet brænde hovedsagelig i hovedet og de øverste dele af hovedet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En rosa hepailte med fjer, vinger og antenner.Det drejer sig om en adresse, der ligner en anden.Emballage:gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1021/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bijouteri skæg
 
Mærke: Hua Hao
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XXO22
 
Batchnummer/stregkode:  2405000137042
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger på grund af den høje antændelighed.Hvis barnet skæg ind og fangsterne brand, kan barnet brænde især på forsiden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bijouteri skæg af sorte plasticfibre.Produktet kan fastgøres på hovedet med gummi.Emballage:Plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1022/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Jump-jard-dragt
 
Mærke: WIDMANN
 
Navn: Lion
 
Type/modelnummer:  3605 L
 
Batchnummer/stregkode:  8003558360505
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet er forbundet med en risiko for forbrændinger som følge af den høje antændelighed i broens mane.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Den lødedragt omfatter en brun polyesterfolie og en forbinding (mane).Emballage:gennemsigtig plastpose.Størrelse:104 cm (2-3 år)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Cypern, Slovenien, Danmark

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1023/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Karnevalsmaske
 
Mærke: PrintgoParty
 
Navn: Party Termékek (party products)
 
Type/modelnummer:  PG-CSTÁ
 
Batchnummer/stregkode:  5999527945565
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger på grund af fjederens høje antændelighed.Hvis børn går over til masken og fangsterne brand, kan de for det meste lide forbrændinger, når de rammes af brand.Dette produkt opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Øjenmaske fra Venetisk, af polyester med fjer, leveret i en plastpose forseglet med pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1024/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Maske
 
Mærke: Ante
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5999048637079
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi masken er forbundet med masken.Hvis de udsættes for en flamme, ville de brænde sig for hurtigt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Maske med farverige fjer, følgevirkninger, perler og blonder og kniplinger i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1025/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Janc-snitadresse
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Party Favors
 
Type/modelnummer:  182/1F
 
Batchnummer/stregkode:  5999527944100
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger på grund af fjer og papirernes høje antændelighed.Hvis børn bærer deres bopæl, og der er brand i børnene, kan de blive ramt af forbrændinger, for det meste i hovedet og i øverste del af hovedet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Drejeantastale indian headdress, bestående af et farverigt papirværk, hvor seks farverige fjer er fast.Varen leveres i en plastpose, der er forseglet med pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1027/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Karnevalsmaske
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: "Tollas szemmaszk" (feathered eye mask)
 
Type/modelnummer:  JAP 2658
 
Batchnummer/stregkode:  5999554000985
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger på grund af dets høje brændbarhed.Hvis de udsættes for en flamme, ville de brænde sig for hurtigt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Glittery purpurøjet maske med fjer i plastemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1029/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magneter
 
Mærke: Tobar
 
Navn: Powerbuzz Magnets
 
Type/modelnummer:  Modelnummer:12463
 
Batchnummer/stregkode:  C12 — J13
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader (tarmblokering), fordi de små magneter har en høj magnetisk fluxværdi, og hvis de kan sluges mere end en magnet, kan de tiltrækkes til hinanden gennem ydervæggen, hvilket forårsager perforering eller blokering.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kraftfuldt, ovalt magneter til fremstilling af jernoxid (magnetisk fluxtæthed på 1500-1600 Gauser) i en blisterpack, der understøttes af kort.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Grækenland, Irland, Cypern, Frankrig, Estland, Sverige, Danmark, Italien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1031/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastpistol med pile
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Soft bullet gun
 
Type/modelnummer:  NGTC 035979/NO.0619
 
Batchnummer/stregkode:  6991200359798
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi sugekopper let kan løsne sig, og hvis projektilet fyres med sugekoppen uden sugekoppen, kan det ramme en person i ansigt og øjne.De udtagne sugekopper udgør også en kvælningsrisiko.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Hård plast, der består af en grøn legetøjspider, i form af en bil og en forårsejektor, tre sorte pile med rosa, gennemskinneligt, polymersugekopper og et konkurrenceskystmål på papemballagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1015/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pille
 
Mærke: Ilovegorgeous
 
Navn: Fur Collar Coat
 
Type/modelnummer:  A13MD06OAT
 
Batchnummer/stregkode:  ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et kulmel, der er farvet, ulve vores pels med rosa, pinkfarvet, faux pelcollar.Kraven har snore.Tilgængelig i størrelser 2-3 år op til 12-13 år.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Island
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Det Forenede Kongerige

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1026/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: QiFeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5027B
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorellestrenge i kaletten, med knuder og pladeelementer i enderne.Kablet er elastisk:hvis et barn trækker det, kan de springe tilbage i øjnene og udsættes for skader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grøn, hvid og orange kappe til børn, med hætte.Der er tale om følgende størrelser:122-128.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0995/14       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Røgdetektorer
 
Mærke: Vigilens
 
Navn: Détecteur de Fumée Interconnectable sans Fils
 
Type/modelnummer:  Model KD 101 LD
 
Batchnummer/stregkode:  Parti nr. 09/2008 KDH090227/A/SB-2606612/SB-2603642/Bricocash centralkode 92018668
 
Risikotype:  Brand
 
Det akustiske signal er ikke højt nok, og personer kan ikke høre det i tilfælde af brand.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 14604.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  To røgdetektorer.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0998/14       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Røgdetektorer
 
Mærke: Fare
 
Navn: Vesta
 
Type/modelnummer:  B05 C13 093
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Detektoren er ikke tilstrækkelig følsom over for detektion af røg.Dette kan forhindre brugerne og dem, der omgiver dem, i at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå risikoen for brand.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 14604.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Røgdetektorer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0997/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Insektdrætte
 
Mærke: CCJGE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  CMD-25-H, ref. 32785
 
Batchnummer/stregkode:  6927371300017-8327852304509
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er adgang til strømførende dele, når de aftagelige dele er løsnet.Der findes ikke en effektiv forankring af forsyningskablet, som beskytter det mod at trække og snoning.Ledningerne til strømforsyningskablet er ikke tilstrækkeligt fastgjort i tilstrækkelig grad.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Insektbekæmpelsesmiddel
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0999/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Det elektroniske cigaretsæt med oplader
 
Mærke: eGo
 
Navn: Unknown-
 
Type/modelnummer:  CE4 +
 
Batchnummer/stregkode: 
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Opladerens elektriske isolering er utilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  E-cigaretpakker, herunder ladekabler og USB-kabel.Varen sælges i en blød, lyserød plastbeholder med sort zip.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1008/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Genopladelige torch
 
Mærke: BRIGHTER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KM-8636
 
Batchnummer/stregkode:  5908313232369
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi beskyttelsen mod adgang til strømførende dele ikke er tilstrækkelig, og isoleringsmaterialet ikke er tilstrækkelig varmebestandige.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Genopladelige torch.Plastemballage med papdække.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0057/14       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: QX
 
Navn: Window Christmas Lights
 
Type/modelnummer:  432755
 
Batchnummer/stregkode:  5 996033 329612
 
Risikotype:  Brand
 
Varen har ikke en advarsel om, at lamper skal udskiftes med samme type for at undgå overophedning.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyskæde med 50 udskiftelige miniaturelamper i plastlampefatninger fastgjort til en plastramme i form af to femspidse stjerner.Emballage:gennemsigtig plasticpose med papirmærkning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0056/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Famosa
 
Navn: Babyland
 
Type/modelnummer:  Artikel 700008232, 3256
 
Batchnummer/stregkode:  8410779282323
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Fibrøs materiale skal være let tilgængeligt, og et barn kan placere fyldet i munden, hvilket ville forårsage en blokering af luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En blød, polstret dukke med plastikhoved og lemmer.Dukken danner en lyde og leveres til en papplade.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0058/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Negletørrer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Professional Nail Dryer
 
Type/modelnummer:  4076B
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Snitsår
 
De tilgængelige metaldele på lygtehovedet er kun adskilt fra grundlæggende isolering fra de strømførende dele.Hvis trådens ender skal være fri, og der forekommer en intern kortslutning, kan lysstofrør eksplodere med deraf følgende udskæringer.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60335 og EN 61199.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elnet, negletørremaskine med fluorescerende UV-lygte.Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2014 - 26

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0059/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Trådløs konnektor og trådløs booster
 
Mærke: Sky
 
Navn: AirTies SC201 Sky Wireless Connector and AirTies SB601 Sky Wireless Booster
 
Type/modelnummer:  Trådløs konnektor:SC201.Trådløs booster:SB601.AC/DC-adapter:S06A27-050A100-PB.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den strømadapter, der er tilsluttet den trådløse konnektor og booster, kan være forsynet med to svigt, som kan medføre, at adapterens to halvdele skal adskilles og eksponere den interne ledningsføring.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Trådløs forbindelse tillader en trådløs forbindelse mellem bredbåndsrouteren og det Sky set-top-boks.Den trådløse booster udvider wi-fi-signalet til andre områder i hjemmet.Leveres med en adapter (strømforsyningsenhed).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2014 - 26
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1030/14       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Kompakttraktor
 
Mærke: Ventrac
 
Navn: Ventrac 3200
 
Type/modelnummer:  3200 diesel
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af den mindste afstand mellem maskinens front og bagdel er der risiko for, at personer (operatører og passagerer) får deres lemmer, når maskinen drejes.Der er risiko for amputation af fingrene ved bæltet, som ikke er beskyttet ved hjælp af afskærmninger eller andre beskyttelsesanordninger.Hvis maskinen benyttes på stejle skråninger eller ujævnt terræn, kan maskinen rulle eller spids.Hvis maskinruller eller -spidser over, er der en alvorlig risiko for, at maskinen bliver klemt af maskinen.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektiv 2006/42/EF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kompakt traktor, der kan anvendes sammen med flere typer udskifteligt udstyr, f.eks. plæneklippere, dozer og spande til jordslåning.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 26