Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 25 ( Zveřejněno: 27/06/2014)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0943/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: HOMENAJE - Menaje y accesorios
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 44808
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422838448083
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti azbestových vláken ve separátorech dvojitě skleněné stěny baňky s tepelnou baňkou.V případě přerušení se uvolní toxický prach obsahující azbestová vlákna a může být vdechnut.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Erlenmeyerova baňka o objemu 0,45 l z vnitřní skleněné baňky a plastové vnější pláště dodávané bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0942/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: Feel Life
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RY4 18 mg, RY4 11 mg
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují více než 1 % nikotinu (19,36 mg/ml, nesprávně označené jako 18 g/ml;a 11,19 mg/ml).Výrobky neobsahují odpovídající bezpečnostní štítek, na němž jsou uvedena označení související s riziky, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tekutina v láhvi se šroubovacím uzávěrem o objemu 10 ml.Na obalu lahve je uvedeno znění „e-liquid Feel Life Feel Ažin“ a vyzrnění chobotnice pobřežní.Nachází se v boxu s modrou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0944/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: Vinirette
 
Název: American blend
 
Typ/číslo modelu:  10 mg a 25 mg nikotinu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260290130009
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují více než 1 % nikotinu (10,48 mg/ml a 28,15 mg/ml, nesprávně označené jako 10 mg a 25 mg).Výrobky neobsahují odpovídající bezpečnostní štítek, na němž jsou uvedena označení související s riziky, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šroubová láhev se šroubovacím uzávěrem o objemu 10 ml obsahující kapaliny pro elektronické cigarety
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0945/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: Megareth
 
Název: Air Frankfort
 
Typ/číslo modelu:  1) 18 mg a 2) 6 mg nikotinu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže B/210313
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože:1) obsahuje více než 1 % nikotinu (nesprávně označené jako 18 mg/ml, ve skutečnosti obsahuje 20,36 mg/ml) a neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek, na němž jsou uvedena označení související s riziky, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.2) obsahuje nikotin (nesprávně označený jako 6 mg/ml, ve skutečnosti obsahuje 6,34 mg/ml) a neexistuje žádný odpovídající štítek s údaji týkajícími se rizik.Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečí, které nebezpečí vzniká, když výrobek přichází do styku s kůží nebo když je vdechnut.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tekutá pro elektronické cigarety v 10 ml láhve se šroubovacím šroubem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0946/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: One
 
Název: USA mix, Tobacco, D Doff
 
Typ/číslo modelu:  6 mg, 18 mg a 24 mg
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují více než 1 % nikotinu (8,70 mg/ml, nesprávně označené jako 6 g/ml;18,91 mg/ml, nesprávně označené jako 18 mg;a 25,17 mg/ml, nesprávně označený 24 mg/ml).Výrobky neobsahují odpovídající bezpečnostní štítek, na němž jsou uvedena označení související s riziky, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kapalina přichází do zásobníku o objemu 10 ml se šroubovacím uzávěrem.Balí se v tmavomodré krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0961/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: Happycasa
 
Název: Krazy Kar - Caribbean Pirates
 
Typ/číslo modelu:  557603
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8015361876913
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek je nový zapalovač.Je proto možné, že dítě na něm bude hrát a utrpí popáleniny v důsledku ohně nebo způsobí požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Středně velké světlejší barvy, červené barvy s vyobrazením automobilu.Délka zapalovače je přibližně 120 mm. výrobek má LED světlo, které je provozováno stisknutím tlačítka „červené“, které se nachází v blízkosti tlačítka zapalátora.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0960/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet, Daewoo, Pontiac, Saturn
 
Název: Cobalt, Pursuit, G4, Solstice, G5, Ion, Sky, G2X
 
Typ/číslo modelu:  Chevrolet: kobalt, Daewoo:G2X, Pontiac:Sledování, skupina G4, Solstice, G5, Saturn:On, Sky
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Roky výstavby:2006–2010 LET:Pontiac Solstice2007–2010 LET:Pontiac G52003–2007 LET:Saturn Ion2007–2010 LET:Saturn Sky2007–2009 LET:Daewoo G2X
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za určitých podmínek existuje riziko, že spínač zapalování ve vozidlech se může pohybovat mimo „jízdu“, což vede k částečné ztrátě elektrické energie a k vypnutí motoru.Toto riziko se může zvýšit, pokud klíčový kroužek má přidanou hmotnost (např. větší klíč nebo klíč FOB) nebo pokud se vozidlo dostane ke zkušenostem se silničními podmínkami nebo jinými událostmi, které souvisejí s hlavou nebo nárazem.Pokud spínač zapalování není ve zkušební poloze, nesmějí se vzduchové vaky uvolnit, pokud se vozidlo podílí na nehodě, čímž se zvyšuje riziko zranění nebo smrt.Některá vozidla mohou být také pod podmínkou, že klíček zapalování může být odstraněn, když není zapalování v poloze „vypnuto“.V takovém případě může dojít k nezamýšlenému pohybu vozidla, vedoucí k nehodě vozidla a k zranění chodců.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0966/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: V-Strom 650 ABS L4, GSX650F L2, GSX650F ABS L2, GSX650F ABS L4
 
Typ/číslo modelu:  Typ:C7, ES schválení typu:E4 * 2002/24 * 2680, e4 * 2002/24 * 1342
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená v letech 2012 až 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobní řetězec není správně nýt, pokud se k němu připojí a může se zlomit.V takovém případě by se výkon motoru nepřenášel na zadní kolo a existuje riziko, že motorcyklista by spadal.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Francie, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0967/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Ducati
 
Název: Diavel
 
Typ/číslo modelu:  MY2011–2012–2013–2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
K jistině se může vyskytnout prasknutí v blízkosti bodu připevnění podpůrného montáže motocyklu.To by mohlo vést k tomu, že by se obě trubice rozpadly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý a červený motocykl.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Nizozemsko, Řecko, Spojené království, Dánsko, Španělsko, Švédsko, Francie, Rakousko, Portugalsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0947/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tašnice s magnetickými tečkami
 
Značka: Leiva juegos
 
Název: Shoot game
 
Typ/číslo modelu:  3363
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431487217308
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hračka obsahuje magnety s vysokým indexem magnetického toku, který lze snadno oddělit a při požití může poškodit vnitřní orgány.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tašnice se dvěma magnetickými tečkami v obalovém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0956/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka
 
Značka: Supermag
 
Název: Tricycle+Driver
 
Typ/číslo modelu:  0367
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8027352003673
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění (ucpání střev), protože magnety mají vysokou magnetickou indukci a pokud je spolknuto více než jeden malý magnet, je možné je do sebe lákat přes střelnou stěnu, způsobující perforaci nebo zablokování.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Magnetické hračky v lepenkové krabici pokryté plastovou fólií.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0962/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Bontempi
 
Název: Maracas - Toy band
 
Typ/číslo modelu:  PAN 1942.2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 5 08 P/047663065038
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože chrastítka je příliš dlouhá a pokud jsou vnesena do úst dítěte, může dojít k zablokování a zablokování dýchacích cest.Rukojeť by také mohla vyvolat zvracení, která způsobí, že se dítě dostane sytiče.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Z červeného plastu maracas.Balení je na přední straně označeno jako „pásmo Toy“, „Play“ a „Maracs“.Značka 3 +.Na zadní straně jsou upozornění v několika jazycích, označení CE a piktogramy.Hmotnost přibližně 43.5 gramů.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Španělsko, Dánsko, Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0963/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Magtoys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3160711
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7391256060713
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka chrastítka jsou příliš dlouhé:děti mohou do úst umístit tam, kde se mohou dostat, a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelená a modrá dřevěná chrastítka s květinovým motivem.Chrastítko je asi 23 cm dlouhé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0964/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Navi Stars
 
Název: Beautiful Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:F 150 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:9611866000014
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože ruce a nohy panenky obsahují 4,1 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 6,8 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenky pro panenky a loutky s pažemi a nohami z PVC s průhledným okénkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0968/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Cute girl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:9611866000182
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože ruce a hlava panenka obsahují 5,8 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,7 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka s hlavou a rukama z PVC, zabalená v barevné schránce s průhledným panelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0969/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: La Gran Familia
 
Název: Western Rider
 
Typ/číslo modelu:  GF78229
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436025782294
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Paže jokeje se mohou snadno zlomit, vytvářet malé části, které by mohly spolknout malé děti, které se na nich mohou syt.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračka („push-frame“) s koňským a jehoním.Sestává z hnědého koně se žlutým sedlem a jehokením s černým oděrem a maskou maskou.Obal rovněž obsahuje nesmontovanou manipulaci, která se používá k tlačení hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0971/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Xylofon na hraní
 
Značka: Zhibaole Toys
 
Název: Music Zone
 
Typ/číslo modelu:  Č. 938869, č. 0909
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435399009099
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé šrouby xylofonu mohou snadno oddělit:malé děti je mohou zatlačit do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka xylofon ve formě kytaru s barevnými plastovými klíčkami.Výrobek je dodáván v blistovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0972/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: Lucida Costumes and Accessories
 
Název: Kitty
 
Typ/číslo modelu:  82363 (22516)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4719484223633
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin v důsledku vysoké hořlavosti předního kusu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Čepský krokový krokový kroj, který zahrnuje černý, polyester skoku a čemíček (dárek pro kočky) s ozdobnou zdobením.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0975/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Anlily
 
Typ/číslo modelu:  LH011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0000011361688
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 32,2 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu v kartonu – plastové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0976/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové chrastítka
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2013066502249
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože některé prvky se snadno rozpadají (oválné vejce), které uvolňují malé části (kovové koule) a které mohou malé děti spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kojenecké chrastítka sestávající z barevných plastových hraček na elastickém šňůře, včetně tří číslic na zvíře, a čtyři oválné jikry s chrastícím prvkem uvnitř i dvou háků.Hmotnost hračky:39 g.Rozměry:364x80x35 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0977/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pull- podél hračky pro vrtulníky
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 888
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2013066501037
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a malé děti by jej mohly spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Žlutý a červený vrtulník na hračky na třech kolech ve formě ryb vyrobených z tvrdého plastu.Táhne se automaticky smrštitelné šňůry, pohybuje se vrtulník a vrtule.Nápravy kol, vrtule a spojovací prostředky (šrouby) jsou vyrobeny z kovu.V plastu jsou barevné nálepky.Hmotnost hračky:53 gramů.Rozměry:210x80x110 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0978/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Sport
 
Název: Lovely toys
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6633
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2013066501150
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje (bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolené úrovně (měřené hodnoty:14,5 % DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka je balena v lepenkových a plastových obalech, v nichž je uvedeno, že výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0979/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2038
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  201306650189
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Čtyřkolové, tvrdé plasty, nákladní automobil s hračkou.Na střeše je tvrdá plastová komora pro dekorativní účely.Na zadní straně kamionu je průhledná plastová skříň naplněná pěnovými kuličkami.Obal naznačuje, že hračka není vhodná pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0980/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  Č. 688
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2013066501884
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou snadno oddělit malé části (plast, film a etikety), které by mohly být spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové hračky z tvrdého plastu pro použití v různých barvách.Střechu automobilu je vybaveno modročerveným námarem.Vytáčení smrštitelné šňůry způsobuje pohyb vozidla a vydává zvuky ze vestavného siren.Kola, spojovací prostředky (šrouby) a zvonek/houkačka jsou v kově.Existují barevné nálepky s plastovým obalu.Hmotnost hračky:61 g. rozměry:155x95x95 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0984/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová sada hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: Wind-up Swimming
 
Typ/číslo modelu:  123
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k tomu, že malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tvrdé plasty, barevné hračky s odstraněným mechanismem.Tři mořská zvířata:krabi, ryby a krabi s jasnými uměním a černými žáky.Při jejich likvidaci se zvířaty roztrhávají ploutve a plovák ve vodě.Hračka obsahuje spojovací prostředky (šrouby) a kovové nápravy.Váha želva:19,5 g., ryby – 19,5 g., krabi – 20,5 g. rozměry hračky:Želva:(90x70x41 mm), ryby:(105x87x55 mm) kraby:(92x88x45 mm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0896/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Mes Pommes d'Amour
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Régilisse (lékořice) č. L061
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) (naměřené hodnoty do 8 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Boty balené v plastovém sáčku.Proužek bílé knihy se uloží do vaku a uvede se v něm tyto údaje:L061 Black 22.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0953/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: JUMP & FISH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. model:JF-JF-032. model:JF-JF-05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7863432101010
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s suků a gga na koncích digestoře.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  1.Kabát na umělé usně s podšívkou a tuleně kroužkovaný pro děti se zimou.2.Propagace vyšívané, umělé usně podšívané a kroužkované pro děti se zimou.Kapuci lze vyjmout z pláště.Produkty jsou dostupné v černobarevném provedení.Velikost:8 A-10A
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0954/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: BEN BEN TU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CC54
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti šňůr se svobodnými konci v digestoři a nikoli pevných kordů v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro děti sestává z kalhot, tričko a tričko s kapucí a zipem.Kapuci pocení a jako vepas pasu zahrnují nefixované struny se svobodnými čely.Velikost:4–8 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0955/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Celkový počet dětí
 
Značka: Nice Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. model pro dívky:GX8072. model pro chlapce:GX821
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Narůžovělé/modré a celkově zelené vystíněné děti s kapotou a zip.Kapuci lze vyjmout z pláště pomocí zdrhovadel.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop největší, je součástí stažení tvaru, v níž vyčnívá smyčka.Velikost:62–92
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0957/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bonilova tunická
 
Značka: Moomin characters
 
Název: Moomin
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:0200553710160
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 44,0 mg/kg formaldehydu v červené textilii a 94,0 mg/ml v analyzovatelné tkanině.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Na přední straně plodu červené tuně červené (Little My) s barevnými prostorovými modely v různých částech výrobku, velikost 80 cm.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0970/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenec/kojenecké halenka
 
Značka: Little rebel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) ref. č. 93434 a 2) Ref. č. 93435(velikost 18–24 měsíců a 24–36 měsíců)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože obsahují malé části (knoflíky), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1) kojenec se třemi tlačítky uprostřed a jeden na přední kapkách.2) Zadržte kojenecké malé děti dvou barev se třemi tlačítky ve středu, dvě na hrdle a jedno na přední kapkách.Prodávají se nebalené.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0973/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká vesta
 
Značka: F&D
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GX-634
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modrá, chlapecká kabát s podšívkou a zip.Kapuci lze vyjmout z pláště pomocí zdrhovadel.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka.Výrobek je zdoben nápisem:„Frequent Marcella“.Velikost:98–116
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0974/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-8037C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  558258168
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kabát s podšívkou, s kapucí a zip.Kapuci lze vyjmout z pláště pomocí zdrhovadel.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka.Výrobek je zdoben nápisy:„Místka Vysoké školy v září Michael Super Champions Team“.Velikost:98–128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0981/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Union star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TH5130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v pase a na zadní straně.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí obzory, rozměr 116 cm z červeného potištěného pleteného vláknitého materiálu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0982/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Union star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HF3290
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu výskytu halter krční styly v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr, které mají být vázány v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí bikiny, velikost 110 cm, vyrobené z modré a bílé čtverečné tkaniny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0983/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí plavky
 
Značka: Keyzi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  modulSylwa
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907441610100
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uškrcení kvůli přítomnosti šňůry, která může být vázána na zadní část krku a v oblasti nohy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Žlutý plavky v plavání, velikost 110 cm, pomocí applikd „Pilat“ a „Girl“ a oranžového květu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0986/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: GEOX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:3915–3 – 602–24 MH 1
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vnitřní bílým kožním obložením je obsah chromu (VI) vyšší než povolené úrovně (naměřené hodnoty až do 22,8 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergickou reakci.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Dětské sandály v růžovém a turceseze se zapínáním na suchý zip.Vrchní část a podšívka jsou v kůži a růžovo-žluté je v syntetickém materiálu.Velikost testovaného vzorku je 24.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0959/14       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Nexa
 
Název: Carbon monoxide alarm
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:JB-C01Ustanovení čl. 4 odst. 1:13821
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 330545 138214
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bateriový detektor oxidu uhelnatého.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0951/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělo mousse
 
Značka: Organic shop
 
Název: Organic Vanilla & Orchid body mousse
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje methylisothiazolinon (MI) nad povolenou mezní hodnotu (naměřenou hodnotou:0,028 %).MI je senzibilizační činidlo a může způsobit senzibilizaci kůže a alergické kožní reakce, pokud je vyšší než schválená maximální koncentrace.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černý a bílý skleněný roztok o objemu 250 ml, nahoře.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0952/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělo máslo
 
Značka: Organic Shop
 
Název: Organic Vanilla & Shea Body butter
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje látku methylisothiazolinon (MI) nad hodnotu schváleného limitu koncentrace (naměřenou hodnotu:0,026 %).MI je senzibilizační činidlo a může způsobit senzibilizaci kůže a alergické kožní reakce, pokud je vyšší než schválená maximální koncentrace.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  250 ml černé a bílé nádobky.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0987/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: L’Abidjanaise
 
Název: Carotte Créme
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Úsek 63
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje propionát klopianalu (deklarovaná hodnota na obalu:0,05 % hmotnosti), která patří do třídy glukokortikoidů.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Smetana, aby byly kožní značky dodané do 50 g pružné kovové trubky se šroubovacím uzávěrem v oranžové a bílé lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0988/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: L’Abidjanaise
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Úsek 040113
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje propionát klopianalu (deklarovaná hodnota na obalu:0,05 % hmotnosti), která patří do třídy glukokortikoidů.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Krému krému v 50 g ohebného kovové trubky se šroubovým uzávěrem bílého plastu a s pokyny zabalenými v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0989/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: Biopharma
 
Název: Rapid'Clair Gel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8906042470073, Batches:RC289, RC187 a RC288
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje propionát klopianalu (deklarovaná hodnota na obalu:0,05 % hmotnosti), která patří do třídy glukokortikoidů.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová trubka, 30 g, se šroubovacím uzávěrem v lepenkové krabici
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0965/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický kávový výrobce
 
Značka: neznámý
 
Název: Electric Cordless Coffee Maker
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5292076001066číslo šarže:PT – 2013/8
 
Druh rizika:  Popálení
 
V případě, že je výrobek provozován za určitou dobu, mohl by být v okamžiku, kdy je výrobek z základny stažen z základny, přetok.V důsledku toho existuje riziko, že bude uživatel spařen.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek se skládá ze dvou částí:kovový, otevřený kávový květináč s držadlem na straně a kovovou podložkou se zástrčkou a šňůrou na straně.Dodán v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0985/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě
 
Značka: Kyowa
 
Název: Asli Tembaga
 
Typ/číslo modelu:  5D05K (na výrobku), 3 mm-5 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenost mezi bočními zemským povrchem je příliš velká.V kabelovém kabelu nejsou mezi zásuvkami a zástrčkou žádná hlinka, není zajištěna kontinuita styku Země.Konce drátu kabelu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Protažení bílé barvy na 5 zátky, s dotykem Země, se spínacím systémem a s kabelem 2,57 m.Balení:průhledné plastové sáčku se štítkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0054/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Svea Fyrverkerier AS
 
Název: Fire Fly II
 
Typ/číslo modelu:  43F435/367/12, čl.342
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Úraz
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což může způsobit poškození sluchu.Výrobek při příliš nízké výšce, což může způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kočka na baterii.2,115 g, 12 snímky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0055/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Svea Fyrverkerier AS
 
Název: Gold Bar
 
Typ/číslo modelu:  Článek 237
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Úraz
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což může způsobit poškození sluchu.Výrobek při příliš nízké výšce, což může způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kočka na baterii.2,143 g, 20 snímky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 25
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0958/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Stroj na škubání drůbeže
 
Značka: Fringo
 
Název: Geflügelrupfmaschine RF-169 / Plucking Fingers RF-169
 
Typ/číslo modelu:  RF 169
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nebo jednotlivé vodiče lze oddělit mechanickým stresem, jako jsou vibrace stroje.Proto se elektrické napětí může objevit na částech stroje nebo jeho kryt, který způsobuje smrtelný úraz elektrickým proudem, pokud se někdo na ně obrátí.Pohyblivé přenosové součásti se mohou dotýkat polute peří na straně stroje a ze spodní části stroje.Stroj se nezastaví, když je zástěrka otevřená, a proto mohou části těla uživatele přijít do styku s rotujícími částmi strojových dílů, které způsobují zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60204, EN 60352, EN 60034.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Stroj pro škubání peří z drůbeže.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 25