Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 24 ( Zveřejněno: 20/06/2014)
„Oznámení A12/0696/14 z týdne 20 23/05/2014 bylo trvale odstraněno na základě nového právního posouzení ze strany oznamujících orgánů.“„Podrobná rizika a popis rizik oznámení A12/0770/14 zveřejněného ve zprávě 21/2014 byla zrevidována.“„Popis produktu a typ/počet vzorových informací z oznámení A12/0145/14 zveřejněných ve zprávě 3/2014 byly revidovány.“

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0897/14       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: 2in1 Laser & LED Light
 
Typ/číslo modelu:  KJ275
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 123456 782756
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Třída laseru je vyšší než třída 2M a laserové záření by mohly způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Laserový ukazatel s 1 světlým a klíčovým řetězcem LED, napájený 3 knoflíkovými články.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Společné balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0890/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: Special smoke
 
Název: Avellano
 
Typ/číslo modelu:  Článek Kód SS001/16NC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:SS01042013/NC (10 ml kontejneru)Čárový kód:7643400045726
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (17,41 mg/ml, 1,59 % hmotnostní, nesprávně označený jako 16 mg/ml).Výrobek není vybaven uzávěrem odolným proti otevření dětmi a neobsahuje bezpečnostní značku, na které jsou uvedeny údaje týkající se rizik, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Průhledná kapalina pro opětovné plnění kazet pro elektronické cigarety a podobná zařízení.Obal sestává z poloprůhledného plastového obalu s bílým okrajem a modrým kroužkem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0915/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: Special smoke
 
Název: Hazelnut
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:7643400045719Dávka:SS01042013/n (10 ml kontejneru)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (11,12 mg/ml, 1 % hmotnostní, nesprávně označený jako 8 mg/ml).Výrobek není vybaven uzávěrem odolným proti otevření dětmi a neobsahuje bezpečnostní značku, na které jsou uvedeny údaje týkající se rizik, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Průhledná kapalina pro opětovné doplňování elektronických cigaret.Obal sestává z poloprůhledného plastového obalu s bílým okrajem a modrým kroužkem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0917/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: Happycasa
 
Název: Krazy Kar - Fly With Me
 
Typ/číslo modelu:  UMĚNÍ:557601
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8015361876883
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek je nový zapalovač.Je proto možné, že dítě na něm bude hrát a utrpí popáleniny v důsledku ohně nebo způsobí požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Modra, supervelká XL, přibližně 190 mm dlouhá, zdobená obrázky automobilu a motocyklistů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0921/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: DonGri
 
Název: Classic Lighter
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tento zapalovač nemá mechanismus odolnosti proti dítěti.Je proto možné, že dítě na něm bude hrát a utrpí popáleniny v důsledku ohně nebo způsobí požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES a s příslušnou evropskou normou EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zapalovače ve světle žluté, zelené, fuchsie, černé a červené barvy.Dodáván v lepenkovém obalu (25 ks).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0889/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: O2XALED
 
Název: Quitamiedos, veilleuse
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. PF/I DS 13–004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8421790023635
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože tvar nočního světlo je takový, že by mohl být považován za hračku dítěti.Základ a kryt lze snadno oddělit a živé části jsou přístupné, jestliže je odstraněno noční světlo.Výrobek není v souladu se směrnicí o elektrických zařízeních s nízkým napětím a normou EN 60598–2-12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Noční světlo ve tvaru toadstolice v blistce.Přední strana udává mimo jiné, že jde o noční světlo LED, s integrovaným světelným čidlem.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0895/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Mini venkovní reflektory
 
Značka: Easy Connect
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  65060
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochrana proti pronikání vody není přiměřená.Voda může přijít do styku s živými částmi.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Zjednodušené světlomety z hliníku – 230 V – 50 Hz – max. 35 W – třída II – IP67.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0899/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XJ
 
Typ/číslo modelu:  XJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  VIN rozmezí SAJWJ1G76D8V37755 – SAJWJ2GD3D8V39216
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nehody vozidla nemusí být vlastnosti doplňkového zádržného systému (SRS) specifikace a zvýšené nebezpečí poranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0914/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: KTM
 
Název: 690 Enduro
 
Typ/číslo modelu:  690 Enduro R a 690 SMC R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2014
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby, které připevňují nožní páku, nesmějí být dostatečně zpřísněny.Nelze vyloučit možnost, že se svorníky mohou uvolnit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Slovensko, Řecko, Dánsko, Spojené království, Francie, Slovinsko, Maďarsko, Španělsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0919/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lotus
 
Název: Elise, Exige, 211 and Evora S
 
Typ/číslo modelu:  Lotus Elisae, Lotus Exige, Lotus 211 a Lotus Evora S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Lotus Elisae & Exige – SCCP1111DHC82425 až SCCLBBL8BHF12872.Vozidla vyrobená mezi 23/09/2004 a 17/01/2011.Lotus 211 – SCCLMDS0BHG10907 SCCLS4BHC12883.Vozidla vyrobená mezi 16/05/2007 a 21/11/2011.Lotus Evora S — SCCLMDS0BHG10907 SCCLS4BHC12883.Vozidla vyrobená mezi 01/09/2010 a 13/09/2011.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Potrubí pro chlazení oleje se může oddělit od jejich příslušenství a ukládaného oleje v motorovém prostoru a na silnici/pneumatikách, což může vést ke zvýšenému riziku požáru a ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Dánsko, Švédsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0920/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XFR-S
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2001/116 * 0323
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SAJAC0911DDMS65176-SAJXA0KZ3EMU29271
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pravá zadní brzdová trubka může být na zadním podrámu umístěna v rozporu se redundantní konzolou.To může vést k používání brzdové trubky a k jejich úniku do brzdové kapaliny.To může vést ke ztrátě jednoho brzdového okruhu a k nestabilitě vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0904/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Adrenaline
 
Název: 9 schots cake
 
Typ/číslo modelu:  1159
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F132/066/13
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Zábavní pyrotechnik se může roztrhnout na zemi (ve výšce pod 8 m) s rizikem, že osoby blízké mohou být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:9 zastřelená baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0905/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Masterline
 
Název: Falcon
 
Typ/číslo modelu:  RVW316
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F225/017/13
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Zábavní pyrotechnik se může roztrhnout na zemi (ve výšce pod 8 m) s rizikem, že osoby blízké mohou být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:kombinace dolů a baterií, 25 snímky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0906/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Rubro
 
Název: Het Gouden Licht
 
Typ/číslo modelu:  RVW460
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F225/017/13
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Zábavní pyrotechnik se může roztrhnout na zemi (ve výšce pod 8 m) s rizikem, že osoby blízké mohou být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:snímky baterie 29.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0907/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Professional series
 
Název: Mammoth
 
Typ/číslo modelu:  DC195
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F263/027/13
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Zábavní pyrotechnik se může roztrhnout na zemi (ve výšce pod 8 m) s rizikem, že osoby blízké mohou být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Předmluva:snímky baterie 36.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0908/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Grand Prix
 
Název: Burst Blow
 
Typ/číslo modelu:  LE761
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F318/041/13
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během provozu není dostatečná. hasičské práce se mohou roztrhnout v blízkosti země (ve výšce pod 8 m) s rizikem, že osoby blízké mohou být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:snímky baterie 8.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0909/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Grand Prix
 
Název: Crackling Chicane
 
Typ/číslo modelu:  E761
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F318/041/13
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Stabilita během fungování není dostatečná a v důsledku toho může uživatel způsobit zranění nebo spálit.Navíc výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:snímky baterie 8.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0910/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Next Generation Fireworks
 
Název: Die Hard
 
Typ/číslo modelu:  LE290
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43/F555/162/13
 
Druh rizika:  Popálení, Pořezání, Úraz
 
Z důvodu neúplného fungování některých jednotek existuje riziko náhodného výbuchu.Uživatel může být nepřipraven z důvodu výbuchu a v důsledku toho se může zranit nebo shořet.Vzhledem k tomu, že výrobek představuje nebezpečí snížení množství odpadu ze zábavní pyrotechniky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 7
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0911/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Next Generation
 
Název: Fight Club
 
Typ/číslo modelu:  LE290
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43/F555/162/13
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Z důvodu neúplného fungování některých jednotek existuje riziko náhodného výbuchu.Uživatel může být nepřipraven z důvodu výbuchu a v důsledku toho se může zranit nebo shořet.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika:snímky baterie 7.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0883/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – zvířata v zájmovém chovu s vlajkou
 
Značka: ELEIVEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 19988 a 19987
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8643568199889 a 8643568199872
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malou část (náustku), která může malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová sonda se šňůrou, k níž je připevněna španělská vlajka.Bez obalu.Štítek připevněný pomocí plastové vazby.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0894/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor zdravotnických prostředků hračky
 
Značka: Likable Toy
 
Název: Mini Medical Play Set Beauty Toy
 
Typ/číslo modelu:  vzor 103, ref. DH 73, kód 90765
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422259907657
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 3,02 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a až do 0,75 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor příslušenství pro různé lékaře, včetně kotvicí oblasti.Obal je lepenkový rámeček s oknem.Na obalu je štítek, na kterém jsou uvedeny následující informace:CE, čárový kód, symbol podle věku, atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0900/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Seď a šipky:
 
Značka: La gran Familia
 
Název: Bow and arrows - super shoot game
 
Typ/číslo modelu:  1) GF781792) GF78180
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 84337607817972) 8433760781803
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP):3,4 % hmotnosti v produktu 1) a 6,94 % hmotnosti v produktu 2);a obsahuje DBP (dibutylftalát):7,1 % v produktu 1) a 1,52 % v produktu 2).Kromě toho obsahuje výrobek ftaláty DINP (di-isononyl ftalát):7,0 % v produktu 1) a 2,60 % v produktu 2).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dva druhy přídě se čtyřmi šipkami s dírkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0901/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová sada hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: Horse and Girl
 
Typ/číslo modelu:  6213
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4026272062139
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 24,7 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová koz zhotovená z bílé tvrdé plastů, zdobená červenými srdcem, dlouhými hřídelemi a ocasem syntetického vlákna.V krabičce je vlasy k štětkům.Zabalený v plastové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0902/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soustava policie
 
Značka: neznámý
 
Název: Special POLICE play set
 
Typ/číslo modelu:  2694
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4026272026940
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky mohou snadno oddělit a spolknout děti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada tvrdých plastových policejních sil se skládá z malé černé zbraně s pružinou s pružinou s pružinou, devět černých šipek s přísavkami odsacích na konci a jedním z cílových hodnot na obalovém kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0912/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastine
 
Značka: Pampy
 
Název: Plastilina
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 315794
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430173157942
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože je kontaminován nadměrným množstvím patogenních mikroorganismů, jako je pseudomsonas aeruginosa, aerobní mezofilní mikroorganismy (naměřená hodnota:1.9 x 104 KTJ/ml) a aerobní mezofilní kvasinky a plísně (naměřená hodnota:3.0 x 103 KTJ/g).Děti se mohou dostat do styku s kontaminovaným plastickým materiálem prostřednictvím požití, inhalace nebo styku s kůží, které by mohly způsobit infekci.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastická barva v různých barvách.Průhledné plastové obaly s červenými vzorem:hvězdičky, Měsíc, strom, květ, malý živočich atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0916/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládané hračky
 
Značka: Jin Dan
 
Název: Car Rodeo
 
Typ/číslo modelu:  TAY05110
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2010080800061
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože pneumatiky hračky obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) a diisononyl-ftalát (DINP), diisononyl-ftalát (DINP) nad přípustnou úrovní (měřené hodnoty:DEHP:3,3 %;DINP 4 %;NRP:38 %).Kromě toho pneumatiky obsahují diisobutylphatmalát (DIBP) nad přípustnou hladinou (DIBP 1,3 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dálkově ovládané hračky vyrobené z barevných plastů s průhlednými plastovými pneumatikami.Zabalený v lepenkové krabici s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0918/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské obmyšlené oblečení
 
Značka: Rubie‘s
 
Název: Nordic Warrior
 
Typ/číslo modelu:  Datum výroby:Červen 2011, Lot # 16004 FYY # 810, Rubie Horrorland č. 883914
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  883028391479
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastová maska obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota:2,7 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šmaškový oděv včetně oděvu pro pancíře a plastové nebo pěnové výzbroje a černé textilie na zadní straně, plastové masky a pás z plastu a z tkaniny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0923/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sklopná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Wind Up Toy
 
Typ/číslo modelu:  Č.:0908
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718158134660
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou oddělit od hračky, kterou by se dítě mohlo zasytit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka týkající se větrné energie.Kartonové obaly s průhledným okénkem, které uvádí produkt.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko, Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0924/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: Lena Spielwaren
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  # 01224
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4006942716609
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou oddělit od hračky, kterou by se dítě mohlo zasytit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová hračka ve vaku pro kapku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0925/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vytlačení hračky
 
Značka: Happy World
 
Název: Wooden Rolling Stick
 
Typ/číslo modelu:  22193
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  13–009;EAN:8711866 221936
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Části hračky se mohou snadno oddělit.Dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Uvádění na trh hračky s připevněnou etiketou.Šest různých modelů téhož typu číslo 22193.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0934/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka
 
Značka: MAGNASTIX
 
Název: 60 pcs Magnet&Ball Set
 
Typ/číslo modelu:  BOD NE: MT01301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4812501021851
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění (ucpání střev), protože magnety mají vysokou magnetickou indukci a pokud je spolknuto více než jeden malý magnet, je možné je do sebe lákat přes střelnou stěnu, způsobující perforaci nebo zablokování.Nahlášená nehoda.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Magnetické hračky pro výrobu ohebného plastového obalu s pěnovou podložkou, umístěné v lepenkové krabici a pokryté plastovou fólií.Rozměry:265 x 175 x 50 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0935/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka
 
Značka: MAGNASTIX
 
Název: 88pcs play Magnet&Ball
 
Typ/číslo modelu:  BOD NE: MT01302
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4812501021868
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění (ucpání střev), protože magnety mají vysokou magnetickou indukci a pokud je spolknuto více než jeden malý magnet, je možné je do sebe lákat přes střelnou stěnu, způsobující perforaci nebo zablokování.Nahlášená nehoda.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Magnetické hračky pro výrobu ohebného plastového obalu s pěnovou podložkou, umístěné v lepenkové krabici a pokryté plastovou fólií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0936/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny
 
Značka: Sweet manja
 
Název: Sweet doll
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6920101160851
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota do 32,1 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka (panenka) a barevné bonbóny na hraní na podložce z tvrdé, průhledné, růžové plastové vejce.Uvádí se, že není vhodné pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0940/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jeřábový jeřáb
 
Značka: Free and Easy
 
Název: Auto
 
Typ/číslo modelu:  189927/S34
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295686313
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou oddělit od hračky, kterou by se dítě mohlo zasytit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová hračka jeřábu.Lepenkové obaly s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Španělsko, Francie, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0882/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: AOLES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YM33009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti šňůr se svobodnými konci v digestoři a mimo pevné šňůry v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro děti sestávající z kalhot, tričko s dlouhými rukávy a tričko s kapucí a zipem.Kapuci pocení a vepas pasu zahrnuje nefixované struny s volným konci.Velikost:8, 10, 12, 14,
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0888/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Vapiano
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Černá, model M11287912
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:2 220239 330428
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota do 84 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek rovněž obsahuje azobarviva uvolňující 3,3-dimethoxybenzidin v koncentraci do 294 mg/kg.Tento limit je vyšší než limit 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dívka černá, s čepem;syntetická svršku;jazyk (rodu Solea):zadní polovina (pata ke dnu) šedá/zakalená hladká useň (usně), přední strana:modrá/zelená suede;podšívka:plášť:modrá/šedá textilní rouno;zadní polovina obložení a část výstupu:hladinová kůže s šedým/stírnkem, hladká,nakročit na ruce:textilní tkaniny pro námořnictva;černý syntetický předstihán.Balení:kolonka 33: x 19 x 12 cm (1 x b x h) s názvem „Vapiano“.Zkušební velikost:42
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0922/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pytlík z usně
 
Značka: Wortmann
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 6051506
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože zadní část sáčku obsahuje chrom (VI) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota:23,4 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako látka senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pytlík z krku vyrobený ze žlutého nebo oranžového koženého materiálu, s tiskovým tělesem, průhlednou deskou vyrobenou ze syntetického materiálu a najíždějícím popruhem.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0926/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Sun Island
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1148
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění kvůli přítomnosti nefixovaného zdrhovadel v oblasti pasu, která jsou příliš dlouhá.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská souprava skládající se ze tří částí, pár kalhot, vestka s dlouhými slevami a pláštěm bez rukávů, v kombinaci žluté a oranžové barvy, s těmito vlastnostmi:na přední části vestu rukávů je nápis „Explorers“ ze zelené a zdobení lepených plastových kamenů;kalhoty jsou oranžové a jsou opatřeny bílými skvrnami a je zde tištěný symbol s nápisem „dobré LUCK“ a „72“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0927/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Wizzy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2219
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697901022198
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních šňůr, které mají volné konce v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské ožičky pro děti, které jsou určeny pro malé děti do 7 let věku.Na přední straně oblečení se nachází nápis „New York“.Na přední straně pasu je připojená páska.Šaty jsou ve třech odrůdách v závislosti na barevné kombinaci:1) horní část je bílá a dolní část je růžová a nápis „New York“ a páska je modrá;2) horní část je bílá a dolní část je šedé barvy a nápis „New York“ a páska je růžová;3) horní část je bílá a dolní část je černá a nápis „New York“ a páska je červená.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0928/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Wizzy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2189
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697901021894
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, který je určen k svázané na zadní straně.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské ožičky pro děti, určené pro malé děti do 7 let, s těmito vlastnostmi:oděv nemá žádné rukávy, otvornou na rameni a na zádech.Dominantní barva šaty je bílá a některé prvky na nich (spodní okraj oblek;kranas na pleci a etnickou strukturu) je v jiných barvách (korály, zelené a růžové).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0929/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Wizzy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2223
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697901022235
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu určeného k svázané na zadní straně, jehož volné konce jsou delší, než je přípustné, a které jsou visy pod dolní hranou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské ožičky pro děti, určené pro malé děti do 7 let, s těmito vlastnostmi:oděv nemá žádné rukávy, se zazipnutím na zadní straně, s těmito vlastnostmi:v dolní části oblečení se zdobí textilní květina.Barvy šaty jsou:korál kolem krku, jakož i plec a dvě horizontální pásky v dolní části šlu/jsou korály;kombinace bílých a cyklistů;směs bílé a tmavomodré barvy.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0930/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Wizzy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2190
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697901021900
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu určeného k svázané na zadní straně, jehož volné konce jsou delší, než je přípustné, a které jsou visy pod dolní hranou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské ožikové šaty určené pro malé děti do 7 let a starší děti ve věku od 7 do 14 let, které mají tyto vlastnosti:oděv nemá žádné rukávy, se zazipnutím na zadní straně.Oděv je bílý s červenými tečkami.V prostoru pasu je pás/pás na přední straně, tento pás je připevněn k oděvu a má být vázán na zadní stranu oděvu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0931/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Wizzy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2203
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697901022037
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu určeného k svázané na zadní straně, jehož volné konce jsou delší, než je přípustné, a které jsou visy pod dolní hranou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské ožikové šaty, se zipem na zadní straně, určené pro malé děti do 7 let, s těmito vlastnostmi:střiž byla vyrobena z krajek.Na přední straně pásu se nacházejí tři textilní růže a v polovině každého z nich je připevněn stříbrný litinekámen.Barvy:kombinace světle růžové barvy a korálu;směs krémů a tmavomodré barvy.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0932/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské oděvy (střiž a boluro)
 
Značka: Sindiboy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0968331800
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti dlouhých a svobodných ramenních popruhů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívčí souprava sestávající ze dvou částí:šaten se ramenními popruhy s nepřerušenou délkou a s boelikem s krátkým slechem, určený pro malé děti do 7 let a starší děti ve věku 7–14 let.Obal s lepenkou připevněnou k soupravě.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0933/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Mina Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0980431160
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu určeného k svázané na zadní straně, jehož volné konce jsou delší, než je přípustné, a které jsou visy pod dolní hranou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bezolovnaté šaty pro děti, určené pro malé děti do 7 let, v kombinacích bílých a zelených, bílých a modrých, bílých a korály.Oděv je připevněn zipem na zadní straně.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0937/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Quenny
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Q4–572
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  01035722497
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti ramenních popruhů a šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Modré, bílé a hnědé barvy ze dvojdílku barevného dvoudílku skládající se z dvou kalhot a horní části.Vrchní popruhy a kalhoty mají šňůry na stažení v prostoru pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0938/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Melike
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0955231920
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu určeného k svázané na zadní straně, jehož volné konce jsou delší, než je přípustné, a které jsou visy pod dolní hranou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bez rukávů – dívčí kostýmy určené pro děti do 7 let, bílé s modrými pruhy nebo korálovými pruhy.Na zadní straně jsou připojena dvě textilní pásma;pásma jsou asi 5 cm široká a asi 46–50 cm dlouhá.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0939/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Cremix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0969031800
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, který je určen k svázané na zadní straně.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bez rukávů – dívčí kostýmy, určené pro malé děti do 7 let, bílé s červenými nebo modrými znaky ve prospěch státu.Má funkční šňůry, které mají volné konce v prostoru pasu, o délce přibližně 25 cm.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0884/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: H20 Jours
 
Název: Naturel cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6186000034086, šarže č. 910813
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje propionát klopianalu (deklarovaná hodnota na obalu:0,05 % hmotnosti), která patří do třídy glukokortikoidů.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkká kovová trubka, 50 g, s bílým šroubovým uzávěrem a vysvětlující leták, dodávaný v lepenkových obalech.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0891/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: Akagni
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Konec platnosti odchylky:30.1.2015, datum výroby:30.1.2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:5319 nebo 5219 (je obtížné číst ze zjištěných modelů).
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje hydrochinon (hodnota uvedená na etiketě do výše 4,6 % hmotnostních).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oranžová plastová trubka 50 g s bílým šroubovým uzávěrem dodávaným v oranžovém lepenkovém boxu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0892/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: Rodis
 
Název: Skin Light - Carrot
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:110127Konec platnosti odchylky:08 2016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje propionát klopianalu (hodnota deklarovaná na obalu:0,05 % hmotnosti), která patří do třídy glukokortikoidů.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkká kovová trubka 30 g s bílým šroubovým uzávěrem a vysvětlující leták dodanými v lepenkové krabici.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0893/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: MD
 
Název: Strong Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:1360001
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje propionát klopianalu (deklarovaná hodnota na obalu:0,05 % hmotnosti), která patří do třídy glukokortikoidů.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkká kovová trubka 30 g s bílým šroubovým uzávěrem a vysvětlující leták dodanými v oranžovém lepenkovém boxu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0903/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana
 
Značka: B. Braun
 
Název: Trixo -lind pure
 
Typ/číslo modelu:  Trixo-lind čisté „West“ – 500 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se pouze šarže č. 13244M13;dotčený výrobek byl uveden pouze na trh ve Spojeném království a nebyl distribuován v jiných zemích.
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt představuje mikrobiologické riziko, protože je kontaminován patogenními organismy, jako je Pseudomonas aeruginosa, což může způsobit těžké infekce.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smetana, u citlivých kůží.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0913/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přírodní barva na vlasy
 
Značka: ArtKolor
 
Název: XHA
 
Typ/číslo modelu:  Šarže č. 08 08 16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4602121000073
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt představuje mikrobiologické riziko, neboť celkový počet mikroorganismů je příliš vysoký (měřené hodnoty až do 300000 CFU/ml).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Petroliovité barvy na vlasy poskytované v baleních o hmotnosti 25 g, s malovaným červeným srdíkem na jedné straně a s nápisy v ruštině.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0885/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosná rádio
 
Značka: Mipo
 
Název: Music Player with Rechargeable Battery
 
Typ/číslo modelu:  MP-017UAR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 600065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Přenosný rádio s návodem k použití a ze síťového kabelu.Dodán v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0898/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: neznámý
 
Název: Li-ion Battery Universal Charger
 
Typ/číslo modelu:  YCD-001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Špendlíky na zástrčce nejsou mít izolační pouzdro.Jednopólový zasunutí vidlice je možné ponechat bez zbývajícího živého kolíku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka baterií pro nabíjení lithium-iontových baterií s zásuvkou USB a s připojovacími svorkami „sklápěcí elektrické sítě“.S výrobkem je spojena plochá zástrčka.Technické parametry:Vstup:100–240 V, 47–63 Hz;Výsledky3,7 V/450 mA;USB:5 V/500 mA.Výrobek byl prodáván bez obalu
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0053/14       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Sunway ger
 
Značka: Rubino
 
Název: Rubino Bianco
 
Typ/číslo modelu:  Rubino Bianco
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8009271997004
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uvíznutí, protože při nastavení polohy předsedy jsou k dispozici mezery a otvory a může se usazovat prsty uživatele.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 581–1 a EN 581–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová, skládací čepná sahala seřízena pomocí pohyblivých kolíků do drážek.Zádová záda na slunce může být seřízena do 4 poloh za použití zámků pod matkou.Na spodku sun-sunu je možné otevřít pár nohou za účelem podpory nohou.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 24
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0886/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Část týkající se automobilové složky
 
Značka: Knorr-Bremse
 
Název: Hand Control Valve
 
Typ/číslo modelu:  DPM94AX.Datum kódů mezi 13493 a 14115
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:10/12/13–18/3/14
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadné ruční brzdové zařízení může způsobit, že páka ruční brzdy nepostupuje správně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ruční brzdový ventil u parkovacích brzd pro nákladní vozidla.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 24