Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 22 ( Zveřejněno: 06/06/2014)
Oznámení A12/0754/14 zveřejněné ve zprávě č. 21/2014 bylo aktualizováno o další informace o přijatých opatřeních.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0795/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: GRAPE
 
Název: DOMINO 24” 1speed
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože výsledný kmen se může během používání rozbít.Uživatel může spadnout na kolo a /nebo může přijít o kontrolu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  24 „jedno kolo lovného zařízení, rámcové barvy:žlutá, turtyšová a černá
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0783/14       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: 2in1 LASER & LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  KJ276
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 123456 6782763
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje nebezpečí poškození zraku, protože laser je vyšší než 2M.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Laserová ukazovatel s 2 světly pro LED a karbatem, která je napájena do 3 knoflíkových článků (AG3).Pokud jde o tělo, existují dvě tlačítka pro přepínání LED a laseru.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Balení:společné balení
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0784/14       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: 3in1 LASER & LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  KJ168
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 123456 781681
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje nebezpečí poškození zraku, protože laser je vyšší než 2M.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Laserový ukazatel se 2 diodami vyzařujícími světlo (LED) a Carbaineer, napájený 3 knoflíkovými články (AG3).V těle jsou dvě tlačítka pro přepínání LED a laseru.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Balení:společné balení
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0800/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Nude Blush
 
Typ/číslo modelu:  38356 A Nude Bluh
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zásilka č.:226 S12
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje aromatické aminy o-anisidina o-toluidin nad přípustnými úrovněmi (naměřená hodnota 4 mg/kg a 14,2 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by aromatické aminy o-ansidin a o-toluidin s karcinogenními účinky neměly být přítomny v tetování a výrobcích PMU a neměly by se uvolňovat z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml. láhev obsahující oranžovou barvu, které udávají název značky, číslo šarže a datum spotřeby, všechny v němčině.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0802/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: X5
 
Typ/číslo modelu:  Typ:X5, modely X-N1:F15, E71, F25 Číslo ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0421, e1 * 2007/46 * 0454
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mechanismus blokování bezpečnosti dětí na zadních dveřích může být neúmyslně deaktivován, a to vzhledem k odlišným tolerancím pohyblivých částí v zámku typu „Soft zavřený“ (dále jen „dveře SCA“).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od října 2013 do března 2014.Informace poskytují autorizovaní prodejci podle kódu 0051370300.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Slovinsko, Litva, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Bulharsko, Dánsko, Spojené království, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0801/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: SOMOGYI ELEKTRONIC home by somogyi
 
Název: carbon-monoxide detector
 
Typ/číslo modelu:  CO 06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 990849 02681
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého s elektrochemickým čidlem s bílým plastovým potahem (průměr:107 mm).Výrobek se skládá ze dvou částí:1. panel, který může být připevněn ke stěně;2. detekční prvek s tlačítkovým a světelným ukazatelem LED.Technické parametry:9 V (6F22);85 dB/1 m;Třída III.Balení:„blister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0803/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní bariéry
 
Značka: BRICONORD
 
Název: OLYMPOS
 
Typ/číslo modelu:  OLYMPIA 3 – B06 – FSPUR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1410DFSPUR
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože prostory mezi tyčkami nejsou vhodné a plast kloubu v levé horní části bariéry se může snadno rozbít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Překážka složená ze dvou posuvných dřevěných částí, které umožňují rozchody podél bariéry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0780/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka pro lov při dně
 
Značka: Yi Si Da
 
Název: Fishing Fun Dusk
 
Typ/číslo modelu:  5501
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991264088375
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Rybářské tyčinky mohou být uvolněné a mohly by způsobit zablokování dýchacích cest, pokud jsou vkládány do úst. hračka obsahuje magnety s vysokým indexem magnetického toku, které může způsobit poškození vnitřních orgánů v případě nasekané losem.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rybí tyčinka zelené barvy s magnetem a 5 žlutých kachen (2 velké a 3 malé).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0785/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Vida's Toy candy
 
Název: MISS WORLD
 
Typ/číslo modelu:  Šarže.Č.:120607075, ref. č.:628
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5 9995543719 17, EAN:5 9995543719 24
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:10,1 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastové panenky se na ní nachází v sáčku (5 g).Nálepka se skládá z karnetu.Věk 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0790/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Party Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č.:08995
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  POLOŽKA Č.:NM2556 EAN:0042000025560
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota do 15,4 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka barefott o velikosti asi 27 cm s vlasy z poprstí, oblečená v různých oděvech.Hlava panenka se balí do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0791/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky – zvířata
 
Značka: Hans
 
Název: Bouncing Party
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:2K-21LD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435265955390
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou snadno oddělit malé děti a spolknout malé části (části mechanického vypnutí).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Malí býci zhotovený z plastu s odstraněným mechanismem, který je činí chůzí.Zobrazovací obaly obsahující 24 jednotek.V kolonce jsou uvedeny tyto údaje:značka, označení CE, referenční číslo a čárový kód, vyslovená strana, Wind, Bull.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0793/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Cute doll
 
Typ/číslo modelu:  NO.SY1018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  82102, A590D5V240A201, EAN:0042000005906
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota do 19,9 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce přibližně 28 cm, která je svázaná čelem poprem pro různé šaty, červená obuv.Nápisy v angličtině:„Jsem nejlepší přítelem!“, „Fantay princeon!“ atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0794/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: WAN JU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.: MH2533
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:2013060250337
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota do 16,3 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce asi 30 cm, která se vrací zpět do poprstí.Panenka se balí do růžové obuvi a brýlí a zelené kytaru.Panenka může mít různé šaty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0797/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení kuchyňské hry
 
Značka: neznámý
 
Název: Kitchenware Set
 
Typ/číslo modelu:  CH1618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20143
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek uvolňuje nadměrné množství kadmia (měřeno na values:199 mg/kg na 384 mg/kg z vnějšku květináčů a víček).Existuje riziko dermální absorpce kadmia, jakož i riziko požití, když dítě olizuje nebo osuzuje vně hračky.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kuchyňské mísy (13 kusů) s keramickým povlakem a kuchyňské potřeby (kusy) v krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0804/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: Wooden puzzle
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (kolíky), které by děti mohly spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Každý kus uvádí počet a druh oblečení.Prodávané balené v plastovém filmu o vnější rozměrech 29 x 21,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0805/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion/ Beautiful Girl
 
Typ/číslo modelu:  B:180, Položka č.:4912256
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8713149122565
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:22,2 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 25 cm a dlouhé vlasy se vrací zpět do jednoho nebo dvou porytin.Panenka může mít různé šaty.Věk 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0781/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Playback
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:T-787
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6011037107871
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůrka umístěná v digestoři s volným konci představuje pro děti riziko uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pocení modré děti s kapucí, zdrhovadly a klokan klokan.Výrobek je zdoben nápisy:„85“ „1985“ „ADDISSHOOL, NOVÝ YORK, LOS ANGELES, Challenger“.Velikost:134–164.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0782/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Zátoka dívka v plameni
 
Značka: Hai Jing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:8143
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílá plamínka s modrými, zelenými a žlutými tečkami.Výrobek je zdoben tkaninou a rubinou.Horní část může být přivázána k funkční šňůře s volným koncem v oblasti krku.Velikost:A 2–4, 4–8
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0786/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Smile Rabbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ:5193
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, který je určen k svázané na zadní straně.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bezolovnaté obzory dětí určené malým dětem do 7 let věku a starší děti ve věku od 7 do 14 let.Oděv byl vyroben z bavlněné tkaniny v kombinaci s barvami z modrého, růžového nebo cyklistické barvy, s vytištěnými tečkami v horní části a s větráky a vyšícími květy a motýly.Oděv je připevněn pomocí tlačítek na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0787/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Smile Rabbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:2111
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu určeného k svázané na zadní straně, jehož volné konce jsou delší, než je přípustné, a které jsou visy pod dolní hranou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bezolovnaté obzory dětí určené malým dětem do 7 let věku a starší děti ve věku od 7 do 14 let.Oděv je vyroben z bavlněné tkaniny v kombinaci s černými nebo benzinovými modrými barvami, se vzorkem květu, s podšívkou.Oděv je připevněn pomocí zipy na zadní straně.V prostoru pasu je upevněn pás vyrobený z textilního materiálu, který má být přivázaný na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0788/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: SerkaN kids club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v digestoři.Kromě toho přítomnost nepřipojených šňůr na stažení v pase může způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská sportovní souprava skládající se ze dvou částí/z pocení a pár kalhot, které jsou určeny pro malé děti do 7 let věku.Tričko se zapíná pomocí zipy.Na přední straně jsou dvě kapsy a nápisy v cizím jazyce, které je zhotoveno pomocí vyšívaných kuliček s „VOLNÝ STYLE 62 woof“;na vnitřní straně pocení je připevněna textilní etiketa s nápisy v římské abecedě:„Serkan Blatbank, v Turecku“, velikost v rocích a symboly pro údržbu a čištění.Kalhoty mají dvě přední kapsy.Na přední straně levá noha jsou nápisy vyšívané s vyšíanými kuličkami „62 Atlantský“;na vnitřní straně oděvu je připojený textilní štítek udávající velikost oděvu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0792/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: Rachel Shoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:10012 a 10534
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1003520378344 a 1001380335231
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom (VI) (naměřené hodnoty do 101,6 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dívčí sandály se syntetickou horní částí a podešví v různých modelech.Vzor 10012:imitace skaskin.Vzor 10534:jsou stříbrné a mají jen malé květy.Značka na obuvi uvádí značku, identifikaci dovozce a značku složení.Balení:oba modely pocházejí z lepenkové krabice, která uvádí značku, model, čárový kód a velikost.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0789/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého a plynů
 
Značka: SOMOGYI ELEKTRONIC home by somogyi
 
Název: Carbon-monoxide and gas sensor
 
Typ/číslo modelu:  COG 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998312 779705
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého a plynů s elektrochemickým čidlem s bílou plastovou nemovitostí (velikost 115 × 72 × 40 mm).Výrobek se skládá ze dvou částí:1. panel, který může být připevněn ke stěně;2 zařízení se zdrojem elektrické sítě a rovnou dvoukolíkovou zástrčkou.Technické parametry:230 V ~/50 Hz;zdánlivě třída II.Balení:lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0796/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vyřazení stroje na odstraňování paze
 
Značka: HONG BIAN TIAN
 
Název: Fuzz remover
 
Typ/číslo modelu:  803
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné během připojení, které může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dobíjecí, bílá a purpurová, plastová fuzz (fluff), odstraňující stroj pro použití v textilním průmyslu.Funkce tlačítka, LED indikátor LED, kontejner pro odstraněná fuzz a zabudovaná zástrčka.Součástí soupravy je:ochranný plastová hlava, malý zelený a černý čisticí štětcem a bezdrátovým spojovacím zařízením s označením:„2.5A 250V ~“.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0798/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: Merci
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YJD-A-24
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  HA07RN-F2X1.0M12
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože výrobek není řádně izolován a voda se může dostat do svítilny, kde mají živé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Přenosná elektrická výbojka:220–240V – 50 Hz – max. 60 W – kategorie II – IP54.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 22