Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 21 ( Zveřejněno: 30/05/2014)
Oznámení A12/0411/14 bylo dále aktualizováno na základě dodatečných informací obdržených od oznamujícího členského státu.Oprava:Oznámení A12/0403/14 z týdne 10 bylo z roku 2014 dočasně odstraněno do doby, než oznamující orgány provedou další šetření.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0747/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné plynové vařiče
 
Značka: Adventure
 
Název: Verplaatsbaar Gastoestel
 
Typ/číslo modelu:  25.033
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712628250331
 
Druh rizika:  Popálení
 
Při použití spotřebiče se zařízením se při použití přístroje přehřívá láhev na plyn přehřívá.Kazeta na plyn by v důsledku toho mohla vybuchnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normu EN 521.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovový, jednohořák, přenosné plynové sušárny pro použití splynová patrona na plyn.Zabalený v případě černého plastu s barvicím papírem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0762/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné plynové vařiče
 
Značka: Primus
 
Název: Stena Stove
 
Typ/číslo modelu:  342011 (zařízení pro selhání plamene), 342012 (bez zařízení pro selhání plamene)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330033342024 A 7330033897524
 
Druh rizika:  Popálení
 
Při použití spotřebiče se zařízením se při použití přístroje přehřívá láhev na plyn přehřívá.Kazeta na plyn by v důsledku toho mohla vybuchnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normu EN 521.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovový, jednohořák, přenosné plynové sušárny pro použití splynová patrona na plyn.V plastovém pouzdře z plastu pestrovým papírem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0745/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Letecká houkačka
 
Značka: A. I. & E.
 
Název: Air Horn (Druckluftfanfare – Luchthoorn - Klaxon á Air)
 
Typ/číslo modelu:  38600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 359511 & 2012782Čárový kód 8711252386003
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nádoba s tlakem obsahuje hořlavé složky (difluorethan a Tetrafluorpropen).Výrobek není v souladu s nařízením REACH
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedna houkačka a tlaková nádoba s tlakovou nádobou o objemu 250 ml zatlakovaná plynem v plastovém sáčku se štítkem.Podle obalu neobsahuje kontejner hořlavé složky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Lucembursko, Slovinsko, Francie, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0742/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Sifon se smetanovou smetanou
 
Značka: JOKA
 
Název: Siphon Crème Chantilly
 
Typ/číslo modelu:  Model s náboji o objemu 250 mlČlánek č. 12707
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:4 260 017 978 259
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek může snadno vybuchnout a způsobit uživateli zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí 97/23/ES o tlakových zařízeních.Dvě oznámené nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Sifon s kovem (lakovaný hliník) a plastovou hlavou, která je dostupná v červené nebo modré barvě, je přibližně 8 x 10 x 23 cm a hmotnost přibližně 475 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0767/14       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: High Tech Multi Stylus 4in1
 
Typ/číslo modelu:  9612/9613 (o společném balení)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Třída laseru je vyšší než třída 2M a laserové záření by mohly způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Laserový ukazatel ve formě pero.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Společné balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0768/14       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: 2in1 Laser & LED Light
 
Typ/číslo modelu:  2011108
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Třída laseru je vyšší než třída 2M a laserové záření by mohly způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Laserový ukazatel s světelným a klíčovým řetězcem.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Společné balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0771/14       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: 2in1 Laser & LED Light
 
Typ/číslo modelu:  OQ-507;OQ-508 (o společném balení)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Třída laseru je vyšší než třída 2M a laserové záření by mohly způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Laserový ukazatel s osvětlením LED, napájený 3 knoflíkovými články.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Společné balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0739/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Bio Touch
 
Název: Micro Pigment - Cosmetic Color
 
Typ/číslo modelu:  Jet Black
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje nad přípustnými úrovněmi (naměřená hodnota 16,5 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy o rezoluci Rady Evropy (2008) by obsah olova v tetických inkoustech neměl překročit 2 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Černá kapalina dodávaná v malé plastové láhvi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0775/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: Special smoke
 
Název: Avellano
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7643400045702, SS01042013/NC)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (0.82/mg/ml), ačkoli je výslovně uvedeno, že se jedná o nikotin bez nikotinu.Nejsou k dispozici žádné odpovídající označení bezpečnostní značky s informacemi týkajícími se rizik.Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečí, které nebezpečí vzniká, když výrobek přichází do styku s kůží nebo když je vdechnut.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Transparentní kapalina pro opětovné plnění zásobníků elektronických cigaret a podobných zařízení.Obal je poloprůhledný plastový kontejner s bílým okrajem a modrým kroužkem, s údajem „bez nikotinu“.Obchodní značka je natištěna růžové znaky na bílém štítku připevněném k kontejneru.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1204/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: Feellife Feel alive
 
Název: E-liquid extract from pure essential oil
 
Typ/číslo modelu:  Pmall, 18 mg
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na obalech chybí jasný odkaz na přítomnost nikotinu (1,82 %), výrobek není vybaven uzávěrem odolným proti otevření dětmi a neobsahuje označení týkající se bezpečnosti, na kterém jsou uvedeny údaje týkající se rizik, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečích, která jim při styku s pokožkou vzniká.Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhradní náplň obsahující 10 ml kapaliny pro elektronické cigarety.Soubor má bílou hranici, která není bezpečná pro děti.Na obalech modrého papíru je uveden piktogram označující nebezpečí „T“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0746/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 140 LED Light
 
Typ/číslo modelu:  WZ636C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 901058 010000
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu externích a vnitřních drátů je příliš malá a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Počet světelných zdrojů LED na 140 modrých světelných zdrojů LED.Balení:barevný lepenkový rámeček
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0748/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 210 LED Light
 
Typ/číslo modelu:  2x1,5 m/LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 792013 038051
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu externích a vnitřních drátů je příliš malá a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Počet světelných zdrojů LED na 210 modrých světelných zdrojů LED.Balení:barevný lepenkový rámeček
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0769/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 144 LED Light
 
Typ/číslo modelu:  1.2x1,6 m/LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 792013 038105
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu externích a vnitřních drátů je příliš malá a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 144 světelnými zdroji LED.Stávající osvětlovací řetězec je vybaven 12 diodami vyzařujícími světlo (LED) x 12 diodami vyzařujícími světlo (LED) ve tvaru písmene d).Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0759/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Offgridtec
 
Název: LED Leuchte
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části se mohou dotýkat při používání výrobku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  LED žárovky, E 27, 230 V, 5 W, s celkem 30 diodami vyzařujícími světlo (LED).Lepenkové obaly.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0755/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Agila
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Model H00:Agila A, číslo ES schválení typu:E1 * 98/14 * 141 * 05–08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od prosince 2001 do srpna 2003.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V určitých situacích může mechanismus, kterým se řidič může spouštět před chybnou funkcí, fungovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Portugalsko, Dánsko, Slovensko, Irsko, Švédsko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko, Spojené království, Španělsko, Norsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0758/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Polaris
 
Název: Victory (Cross Country, Cross country 8 Ball, Hammer 8 Ball, High Ball, Jackpot, Judge , Ness Cross Country, Vegas 8 Ball, Vision, Boadwalk, Gunner)
 
Typ/číslo modelu:  Boardwall = V14RRB26NC – V14RRB35NC, Crosscountry 8 Ball = V14BA36NAC – V14DA36NC, Gunner = V15LB36NT, Hammer 8 Ball = V14B36NT, Hammer 36 Ball = V14B36NT, Hammer 14 Ball = V14BW36NA – V14WB36NC, Ness = V14BNB36NA – V14BNB36NC, Vegas Ball = V14ZW36VA, Vegas 8 Ball = V14GA26NA – V14GA36NAC, Vision = V14ZW36NA – V14G36 NVA, Vision = V14SW36NA – V14SW36NWC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  22/1/14–25/4/14
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku klikové skříně nesmějí být správně strojově obrobeny, což vede k tomu, že není dostačující schválení klikového hřídele, které by mohlo způsobit, že by motory byly zabaveny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Francie, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0766/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Dacia
 
Název: Lodgy, Dokker
 
Typ/číslo modelu:  Číslo evropské homologace:E2 * 2001/116 * 0314 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Produkční období mezi 13/06/2013 a 24/01/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je zde riziko, že opěradlo zadních sedadel se může uvolnit, což vede k nedostatečnému omezení zadní cestující v případě předního nárazu nebo násilného brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Bulharsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Bulharsko, Dánsko, Maďarsko, Španělsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0740/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Místo pro děti
 
Značka: ERGOseat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pořadové č. CE047 02 5775 030 00005, schválení E13 045029, odkaz 210121A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3050742101210, Šarže:2012/12/08
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože zádržný systém nechrání hlavu dětí v případě nárazu.Informace týkající se bezpečného používání výrobků jsou navíc nedostatečné.Výrobek není v souladu s nařízením Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 44–04.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šedé a červené, nedílnou součástí dětské sedačky, skupiny I, II a III.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0754/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: BLOOM
 
Název: Nano
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy:Model BLE10502WTA, BLE10502WRR, BLE10502BDD, BLE10502BDD, BLE10502BSSG, BLE10502BSSB a BLE10502BMB, NANO černý/dieselový denimu model E10502-BDD-11-AKS.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4897020129493
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Posuvná tlačítka na roštu jsou dětem přístupná.Vzhledem k tomu, že je lze snadno oddělit a spolknout, mohou na ně malé děti sytirovat.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní, Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vysoké židle pro děti ve věku od 6 do 3 let.Stažení se týká pouze táhla vysoké židle.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0779/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Cestovní brašna pro děti
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  12150140
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717658124614
 
Druh rizika:  Úraz
 
Postýlka se může snadno převrhnout, děti uvnitř by mohly spadnout na pevné povrchy nebo hrany, které jsou umístěny do postýlky.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Černý sklápěcí brašna a brašna na přenášení dítěte, která je vložena do černého sáčku.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0741/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: KIM’PLAY
 
Název: WANJU
 
Typ/číslo modelu:  Č. j.: 196
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3225430001961, šarže: 147 C
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka a obuv obsahují bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) a diisononyl-ftalát (DINP) nad přípustnou úrovní a že obuv rovněž obsahuje dibutylftalát (DBP) nad přípustnou úrovní (naměřené hodnoty:DEHP:až do výše 14 %;DINP:až do výše 7,5 %;NRP – 0,3 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pórovité panenské panenky s lesklým oborem a červená obuv.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0743/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Bettina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky: HD0140
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 3456789001405
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastová hlava panenky obsahuje 0,59 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Obal obsahuje 3 panenek (velikost 7,10 cm a 15 cm) s purpurově wingou koňem s velkou částí.Věk 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0744/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: NOVI Stars - Super Star
 
Typ/číslo modelu:  A66568, číslo položky 903
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenku obsahuje 0,44 % hmotnostní di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z umělé hmoty je asi 24 cm vysoká s velkými otvory a špičatými uši a lesklou bříkem.Věk 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0752/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: M40 Sniper Rifle
 
Typ/číslo modelu:  585–48A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6901235850481
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Hračka je R laserový produkt třídy 3R a představuje riziko poškození zraku pro uživatele.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Bateriemi napájená z umělohmotných hracích pistolí s laserovým terčem.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0756/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet
 
Typ/číslo modelu:  Č. 611-C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  JDH038966 – na štítku
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 14,6 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenské panenky s příslušenstvím zabaleným v lepenkové krabici.Panenka má světlý tmavý vlasy a dlouhý růžový oblek.Příslušenství se skládá ze stříbrné kabelky a ze dvou sbírky.Na obalu, z lepenky, jsou fotografie panenky a zámku a písemné značky:„BEAUIFUL HAPPO GIRL FASHION“ a „krásný“.Na obalu je rovněž vytištěno označení CE a varování o stáří (+3).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0761/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Girl Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Č. 883
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  020128
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 30,7 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka umístěná v plastové nádobě.Panenka je vyrobena z růžové umělé hmoty se žlutými vlasy a bíle.Označování balení na zadní straně.Barva a tvar se mohou lišit od vyobrazení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0765/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Píšťaly
 
Značka: Profi Sport Collection
 
Název: Sport Set (Zestaw Sedziego)
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:35301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 5902384353015
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Píšťalky jsou natolik malé, že způsobují udávení, když je dítě vtlají do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Píšťalky v balistickém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0770/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Police Car
 
Typ/číslo modelu:  050AB-4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1553289218417
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože pneumatiky hračky obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (naměřená hodnota;0,34 %).Výrobek nesplňuje požadavky nařízení Komise 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).Kromě toho obsahuje produkt polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (naměřené hodnoty:benzo (a) pyren:37 mg/kg;celkové polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU):874,5 mg/kg).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dálkově ovládané hračky vyrobené z barevných plastů s černými plastovými pneumatikami.Zabalený v lepenkové krabici s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0776/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: tib
 
Název: Water bombs/Mini-Balloons
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 3196
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4002727168052
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože balony uvolní N-nitrosoaminy vyšší než povolené hodnoty (naměřená hodnota:0,128 mg/kg).Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy a s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barevné balóny, průměr 12 cm, 100 jednotek v každém balení.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0736/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Playshoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek:105912, Šarže:75364/26572
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4010952300703
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) nad přípustné úrovně (naměřenou hodnotu:28 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bahna hnědé kůže booknům s bílými švy a Velbrózním zapínáním.Velikost vzorku je 16/17.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0737/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: BioLine
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 19263, Šarže:2034011417/001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože neobsahuje chrom (VI) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota:11 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské sandály se dvěma popruhy, velikostí vzorku 32.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0738/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: BioLine
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2014 RW009303, číslo 77430–91, bod č.:20340114103313
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4050628289031
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) nad přípustné úrovně (naměřenou hodnotu:11 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské sandály se zapínáním na suchý zip, syntetické svrchované a kožené výrobky.Velikost vzorku 28.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0753/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: CLARA BARSON
 
Název: Classic Style
 
Typ/číslo modelu:  Modelová WS 3129
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN:2220090740374
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože béžový kožený jazyk obsahuje chrom (VI) (naměřené hodnoty do 63,7 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obuv pro dámy a obuv s černí syntetickým svrškem, podšívka z usně (béžová), obyčejná černá a modelová černá textilie a zevní podešve z hnědého syntetického materiálu.Obuv byla zabalena v schránce, která je označena etiketou.Pravé čelisti jsou označeny opatřenou etiketou.Schránka obsahuje „údaje o spotřebiteli“ spolu s obuví.Testovaný vzorek:Velikost 37
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0760/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty s plastovým pásem
 
Značka: H&M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P/N 01898218, P/N 01716997, 978210
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kovové součásti, které jsou v držení pásu, se mohou roztrhnout na malé části, což představuje nebezpečí zalknutí u dětí mladších 3 let.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámské kalhoty, rozměry 1½ – 2 let a 2–3 roky, prodávané s plastovým pásem.Pás má příďové a kovové součásti a byl dodán v různých kombinacích barev.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Finsko, Chorvatsko, Dánsko, Švédsko, Slovinsko, Řecko, Norsko, Rakousko, Slovensko, Portugalsko, Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0763/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Sarmiles
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Alanis, Audrey a Abie.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) nad přípustné úrovně (měřené hodnoty:Vzor Abie:51 mg/kg;Alanis:11,2 mg/kg;„Audrey 46,2 mg/kg“).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dámy smluvní strany, u nichž se podpaly podpatky a kotník, dodává se v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0764/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: W.A.G.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1578F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom (VI) (naměřené hodnoty do 4,3 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské boty typu hnědý usně v různých velikostech.Značka W.A.G. se vytiskne na podrážky.Prodávají se v lepenkové krabici se vzorem 1578F a velikosti čelisti.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0773/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Livergy Luxury
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4031074147748
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje obsah chromu (VI) vyšší než povolené úrovně (naměřené hodnoty do 34 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Tmavohnědé kožené rukavice s rouna rouna.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0778/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Primark (Wide Fit)
 
Název: Navy
 
Typ/číslo modelu:  Námořnictvo, ref. č. 71030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom VI (naměřené hodnoty do 8,9 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Obuv moccasin dámy selá, námořnictvo modré s údaji o hnědém kůži, s koženou horní a syntetickou podešví.Popis balení:štítek uvádějící značku, model, barvu, velikost a cenu.Na štítku jsou uvedeny údaje o dovozci a symboly složení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0749/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Pojízdná nabíječka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PA-1750–09/PA3468E-1AC3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 003280050520–800–4573–13868
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními tištěnými obvody nejsou dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Adaptér určený pro použití s notebookem společnosti Toshiba Equim A210 (laptop).Jmenovitý příkon 100–240 V DC: 19 V DC.Dodávány na hladké bílé obaly.(NIKOLI PŮVODNÍ PRODUKT)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0750/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Teplý staplr
 
Značka: Power TEC
 
Název: Hot Stapler Plastic Repair System
 
Typ/číslo modelu:  Adaptér: 9625, Výrobek: HA-J05-B0 (92259)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 018341 922597
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kolíky vidlice jsou přístupné v okamžiku, kdy je zástrčka vložena do zásuvky.Uživatel by se tak mohl dotýkat jednoho z živých kolíků.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60335 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Napájený ze sítě, za tepla, za účelem opravy plastů.Je dodáváno spolu se adaptérem na zástrčce.Prodávané v plastovém obalu oranžového plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0757/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: INOVA
 
Název: World travel adapter set
 
Typ/číslo modelu:  INOTAU22K
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8018417159145
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Když se do zásuvky vloží zástrčka, jsou kolíky vidlice přístupné.Uživatel by se tak mohl dotýkat jednoho z živých kolíků.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tento adaptér se prodává v průhledných obalech a s bílým lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0772/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A1300 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzhledem k neodpovídající izolaci mezi primárním a sekundárním okruhem mohou být základní napětí 230 V na přístupných částech USB výstupu.Osoba by se mohla dotýkat těchto částí a být úrazu elektrickým proudem a může být elektroována elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílá nabíječka s zásuvkou USB.Vstupní 100–240V, 50/60Hz, 0.15AVýsledky5V, 1A, třída II.Označen:„Depodepsal společnost Apple v Kalifornii“.Prodávané bez obalu.(NIKOLI PŮVODNÍ PRODUKT)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0774/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světelné zdroje LED
 
Značka: Offgridtec
 
Název: LED Leuchte
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  14–0046376–001–01
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části se mohou dotýkat při používání výrobku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Světelný zdroj LED:teplý bílý, E 27, 7 Watt, 230 V, lepenkový obal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 21
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0050/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: Zenyell
 
Název: Stunt Twister
 
Typ/číslo modelu:  Unt Twister
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  218–1/8595573285265
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Tento výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože pneumatiky hračky obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem vyšší než povolené úrovně (naměřená hodnota:0,83 %).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky vyrobené z barevné plastu s pneumatikami z průhledného polyvinylchloridu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 21