Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 16 ( Zveřejněno: 25/04/2014)
Oznámení A12/1209/13 z týdne 36 bylo změněno:identifikace dotčených výrobků byla dále upřesněna s uvedením čísel článku.V oznámení A12/0327/14 ze dne 8 a oznámení A12/0383/14 ze dne v týdnu 10 byly měřené hodnoty opraveny.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0607/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné plynové vařiče
 
Značka: Remo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NA-242PF (stejný jako typ NA-161PF)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8715226894235, bod 6089423
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Teplota plynu ve spotřebiči se během používání příliš vysoký.To představuje riziko výbuchu láhve na plyn.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normu EN 521.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovovýrobky, přenosné kamna na plyn s jediným hořákem a neplnitelné nádoby na plyn/nádoba v plastu
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0584/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Bringing you the brightest Color Period – Lipstick Red
 
Typ/číslo modelu:  Rtěnky
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 139, Exp.Datum:28/12/16.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje aromatické aminy 4-methyl-m-fenylendiamin nad povolenou úroveň (naměřené hodnoty:podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by aromatické aminy jako 4-methyl-m-fenylbenzendiamin s karcinogenními účinky neměly být přítomny v tetování a výrobcích PMU a neměly by se uvolňovat z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Balení:4 x plastové lahve s naslepou na kapslemi, měkčené lepicí štítky.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0601/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Cherry Bomb
 
Typ/číslo modelu:  Článek # ST1036CHB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20366L2799034Číslo šarže:SS29
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko z důvodu přítomnosti aromatických aminů 4-methyl-m-fenylendiaminu na úrovni 1 133 mg/kg.Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by neměla být úroveň aromatických aminů jako 4-methyl-m-fenylbenzendiaminu s karcinogenními účinky přítomna v tetování a výrobcích PMU ani neměla být vypouštěna od azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  4 plastových lahví se šroubovacím zařízením s kapátkem na jedno upevnění a s adhezivními štítky se v plastových materiálech zabalí do plastových fólií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0609/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Advanced Black and Grey Tattoo Ink Formula, Dark Tone- Bob Tyrrell Edition
 
Typ/číslo modelu:  ŠARŽE:SS75 EXP:03 (03/17)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:BK56DISFOX40;REF: 10559C23001
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje aromatické amin-4-methyl-m-fenylendiamin, olovo a měď nad přípustné úrovně (měřené hodnoty:aromatické aminy:do 260,0 mg/kg;olovo:14,85 mg/kg, měď:4 310 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by aromatické aminy jako 4-methyl-m-fenylbenzendiamin s karcinogenními účinky, neměly být přítomny v tetování a výrobcích PMU a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Podle zprávy ReAP (2008) by obsah olova neměl překročit 2 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  4 plastové lahve s naslepou na kapičky, měkčené nálepkami.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0583/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlomet
 
Značka: Atom
 
Název: LED otsalamppu
 
Typ/číslo modelu:  Nabíječka baterie:JP-420100, světlo hlavy:246511
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410412465115
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace není dostatečná a podélná vzdálenost mezi živými částmi nabíjecího zařízení a přístupným konektorem není dostačující.V důsledku toho by uživatel mohl dostat elektrický šok.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlomet pro světlomety s nabíječkou na baterii.Prodáno vkrabice z černé bílé lepenkové krabice.Elektrické specifikace:Vstup:100–240 V, 50/60Hz, 0,3 A, Výstup:4,2V, 1000mA, třídy II/III, IP20
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0585/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružné popruhy
 
Značka: TIGER
 
Název: 3 Bagage - remme (3 luggage straps)
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:1300075 (63888), 1300288 (66568) a 95667 (67112);
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ZÁKON O PRIVATIZACI PŮDY VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH, ODDÍLY 0200013000756, 0200013002880, 0200000956677.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hák lze snadno deformovat a oddělit, což může vést k poranění uživatele.Kromě toho jsou označování a pokyny nedostatečné.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elastické pásky v průhledném plastovém sáčku s kartou s počtem popruhů, referencí, čárových kódů, informací výrobce a internetových stránek.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Island, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0589/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Odstraněný katarkárý pilíř
 
Značka: Funny & Mini Toys
 
Název: Worm loveliness
 
Typ/číslo modelu:  LG3532
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5413247035325
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože kolo je možné oddělit od hračky a spolknout malé děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sklopný víček z plastu prodávaný v položce 12 kusů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0597/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: LianSheng
 
Název: Sikaly Shopping
 
Typ/číslo modelu:  130659, 40470, # 0910O1043
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8592117404700
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenky obsahuje 29,3 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenky z plastu 29 cm jsou oblečeni v různých patrových oblékání – modré, růžové, purpurové a nosí růžově růžovou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0604/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Working
 
Typ/číslo modelu:  Č. 333–5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou snadno oddělit, umístit do úst dětmi a zablokovat dýchací cesty, což představuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Barevné plastové hračky s třecí koly, balené v kartonové krabici s průhledným okénkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0606/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu s koňmi
 
Značka: Hornet
 
Název: Liv
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:8622612VÝROBNÍ ČÍSLO:1504
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8590884412379
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje 15,5 % hmotnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 30 cm s bílým koňmi a růžovým štětcem.Hračka je napájená z baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0586/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Zalando Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZAS11A00C-6020380000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 052114 589373
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom VI (měřené hodnoty až do 30,4 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pumpy, tiskové pusy, zelené s šedým vývodem a šedý nejazyk.Výška paty přibližně 9,5 cm, velikost 38.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0587/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Yong Jia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. článku:A-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902487304303
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení u konců v digestoři na koncích.Šňůra je vyrobena z gumy a pokud je dítě pulpy, může na její oči a obličej způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vesta z textilií s podšívkou v různých barvách, značka Yong Ya., která je navržena a dodávána s kapucí, která má elastickou šňůru se zátkou na obou koncích, se nastaví tak, aby se velikost digestoře upravila.Kapuci se připevňují pomocí tlačítek.Na přední straně je zdrhovadlo a dvě kapsy, dvě dekorativní kapsy v horním úseku a jedna kapesní část v levém horním úseku, které mají zdrhovadla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0590/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: J.N.S BOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GP36
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Pocení představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti kapotu a krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelené barvy, soupravy oděvů, sestávající z pocení a trománu pro volný čas.Soubor je určen pro chlapce do 10 let.Pocení může být svázáno a upraveno s oranžovými stahovacími šňůrami v oblasti střechy a krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0592/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Zign
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XA-13–08–14-B7, sekundy
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 002001 734531
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom VI (měřené hodnoty až do 38,9 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá čerpadla dámy s hnědým podšívkem a bez stélky, patě z černého klínu (výška přibližně 9,5 cm) a druh rodu béžové, velikost 38.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0593/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Taupage
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XA-13–08–13-B7, sekundy
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 002001 734531
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom VI (měřené hodnoty až do 32,2 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Béžové pumpy, béžové větráky s světle hnědé nožky s podšívkou, vycpávku bílé barvy, béžové podpatku (výška přibližně 8 cm) a oranžový syntetický jazyk, velikost 38.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0594/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Pier One
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XA-13–08–26-B7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 2 002001 734524
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom VI (měřené hodnoty až do 25,5 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Platinové čerpadlo, v načervenalé hnědé barvě, béžové výstelce a nejedle, hnědé obložení na patě a hnědé patě (výška 9 cm), velikost 38.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0595/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Sterntaler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 55331 barva 773, 723 a 923
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom VI (měřené hodnoty až do 28,5 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská obuv.Vrchní a vrchní části obložení béžové usně, další textilní obložení.Podešev světle šedá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0598/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské propájecí boty
 
Značka: Mueller
 
Název: Beauty Baby
 
Typ/číslo modelu:  Velikost 22/23
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 200009 482588
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje šestivazný chrom v koncentraci do 26,4 mg/kg.Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské boty, černé, vyrobené zcela z usně, svršky hladké, vnitřní a podešev šedě, dvě bílé řemínky o šířce 8 mm na zadní straně.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0599/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Nelli Blu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl:CP11–7409Č.:8378
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:05–2011, EAN:2220004130215 pro velikost 21, EAN:2220004130239 pro velikost 23
 
Druh rizika:  Chemické
 
Bílé stélky obsahují 0,41 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF).Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Syntetická tmavě modrá obuv s ozdobami (motýli, bílé pásy s květinami).Suchý zip.Velikost 21 a 23.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0600/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Kay Syan
 
Název: Children’s jacket
 
Typ/číslo modelu:  Č. STYLU.:Y-307D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení u konců v digestoři na koncích.Šňůra je vyrobena z gumy a pokud je dítě pulpy, může na její oči a obličej způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kabát z polyesterové tkaniny s podšívkou v tmavém modré barvě, navržený a dodávaný s kapucí, která má elastickou šňůrou se zátkami na obou koncích, tak, aby se velikost digestoře upravila.Kapuci se připevňují na vestu pomocí zipy.Na přední straně je zdrhovadlo a tři kapsy, dva v dolní části a jeden v horní části, kde platí zipy.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0602/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Buffalo London
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XA-13–08–16-B7, volba 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 002001 734579
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom VI (měřené hodnoty až do 23,9 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obuv světle hnědé dámy, platforma s hnědým štěrkopískem, podšívka hnědá a hnědý, šedo-hnědé, podpatka, výška podpatku přibližně 13 cm, velikost 38.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0605/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožené rukavice, dámy, dámy
 
Značka: HEMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  45.000.20/16.44.1603;velikost L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2014–9200148
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom VI (měřené hodnoty až do 4,3 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice z tmavého koženého rukavice, které jsou vyrobeny z černého rukavic.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0588/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zbytky řas a o tom, zda se nacházejí bez ohledu na velikost barviva.
 
Značka: KALLOS
 
Název: PROFIPIL
 
Typ/číslo modelu:  3 Brown
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5998889509132datum výroby:19.11.2012 a 06.04.2013
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 2-methylresorcinol (naměřená hodnota:až do 1 758 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Na 15 ml oranžové trubice se naplní oranžovým označením z lepenkové krabice černou lepenkou.doba po otevření značky:12 M
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0591/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony vlasů
 
Značka: Basic world
 
Název: Basisches Shampoo (basic shampoo)
 
Typ/číslo modelu:  Základní Shapoo, 250 ml.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  CH.B: 3536–1
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože obsahuje vysoký obsah specificky patogenní Pseudomonas aeruginosa (10 000 cfu/g).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá plastová láhev s přilnavým štítkem a víko s nejvyšším dávkovacím uzávěrem.Doba použití po otevření:12 měsíců.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0596/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: Bellazi
 
Název: Jazz- acrylic lacquer
 
Typ/číslo modelu:  Ve stínu číslo:„40 „SILVER – světle modrá.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  14.08.2013–14.08.2017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát (naměřenou hodnotu:4,7 %).Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lak na nehty ve skleněné láhvi s modrým lakem a černým plastem.Objem 11 ml
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0603/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor
 
Značka: Air Cool
 
Název: Stand Fan
 
Typ/číslo modelu:  FS-1619
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907772521366
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pohyblivé mechanické části nejsou náležitě chráněny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Elektrický ventilátor podlahy.Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0608/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčka
 
Značka: Теллада (Telada)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PB10–001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4607107173314
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Je-li výrobek připojen do elektrické sítě, je možné se dotýkat živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Síťový nátrubkový adaptér zabalený do čirého plastového sáčku se štítkem.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0610/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Besk
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UDR-3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4750959027219
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek se může vznítit a není dostatečně odolný proti ohni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Rozšířené rozšíření sítě olovo v jasném plastovém sáčku se štítkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko