Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 15 ( Zveřejněno: 18/04/2014)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0540/14       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Mycí prostředky
 
Značka: INCA
 
Název: Fregasuelos Limon
 
Typ/číslo modelu:  Různé vonné látky:Citróny, levandule lékařská a květinová.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 424906122468
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kapalina obsahuje detergent, který může být při požití toxický.V důsledku své charakteristické formy, vzhledu, odbalení a obalu mohou spotřebitelé výrobek uvést do styku s potravinami, a proto mohou tuto tekutinu povolit.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Mycí prostředek do průhledných plastových lahví.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0546/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynové ohřívače
 
Značka: Defa
 
Název: Portable Gas Stove
 
Typ/číslo modelu:  BDZ 153A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712295211109
 
Druh rizika:  Popálení
 
Teplota plynu ve spotřebiči se během používání příliš vysoký.To představuje riziko výbuchu láhve na plyn.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normu EN 521.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosné plynové vařiče, s jedním hořákem, vyrobené z kovu.Dodáno spolu s plastovým pouzdrem ke skladování a přepravě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0547/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynové ohřívače
 
Značka: Höfftech
 
Název: Camping Kookset Blowcase
 
Typ/číslo modelu:  BEZ-155-A (ZA-2)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Teplota náplně plynu ve spotřebiči se při běžném používání s velkou přepážkou na smažení stává příliš vysokou.To představuje riziko výbuchu láhve na plyn.Kromě toho může být patrona se zemním plynem snadno vložena nesprávným způsobem, což umožňuje únik plynu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovový, jednohořák, přenosné plynové vařiče, který je použit pro neplnitelné plynové patrony.V plastovém pouzdře z plastu pestrovým papírem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0577/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový chladnička
 
Značka: Dometic
 
Název: RGE 3000
 
Typ/číslo modelu:  NEPOUŽIJE SE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9105705200Číslo EAN 4014742192905
 
Druh rizika:  Udušení
 
Obsah oxidu uhelnatého ve spalinách je příliš vysoký.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normu EN 732.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chladnička s dvojí energií:230 V a provozované plyny
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0578/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový chladnička
 
Značka: Dometic
 
Název: RGE 4000
 
Typ/číslo modelu:  NEPOUŽIJE SE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9105705208
 
Druh rizika:  Udušení
 
Obsah oxidu uhelnatého ve spalinách je příliš vysoký.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normu EN 732.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chladnička s dvojí energií:230 V a provozované plyny
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0579/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový chladnička
 
Značka: Sibir
 
Název: T210GE
 
Typ/číslo modelu:  NEPOUŽIJE SE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9105705214
 
Druh rizika:  Udušení
 
Obsah oxidu uhelnatého ve spalinách je příliš vysoký.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normu EN 732.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chladnička s dvojí energií:230 V a provozované plyny
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0580/14       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový chladnička
 
Značka: Sibir
 
Název: T150GE
 
Typ/číslo modelu:  NEPOUŽIJE SE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9105705203
 
Druh rizika:  Udušení
 
Obsah oxidu uhelnatého ve spalinách je příliš vysoký.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normu EN 732.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chladnička s dvojí energií:230 V a provozované plyny
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0554/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Skála lanka
 
Značka: Tunturi
 
Název: Jump Rope Counter
 
Typ/číslo modelu:  TU-11TUSFU035
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Tento výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože černoplast na skok obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota až do 2,2 %).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lanové lano vyrobené z plastu černého PVC s rukojetí vyrobených z černého a šedého plastu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0555/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rolovací podložka
 
Značka: Exerfit
 
Název: Yoga Mat 3 mm
 
Typ/číslo modelu:  202620
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7070684005151
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Tento výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože plastová podložka bez tuku obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota až do 4,9 %).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Deska s modrým PVC o tloušťce 3 mm vyrobená z plastu modrého PVC.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0557/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rolovací podložka
 
Značka: SBI Sport
 
Název: Exercise Mat
 
Typ/číslo modelu:  SBI-49010–000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Tento výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože červená plastová podložka obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota až do 1,6 %).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Podložka z červeného plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0537/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Hochman
 
Název: 200L Christmas lights
 
Typ/číslo modelu:  0128
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 265439 101287
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části drátů, které jsou připojeny k LED, jsou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Systém osvětlení s LED modulem.Prodáván v kartonové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0552/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100 Rice Lights
 
Typ/číslo modelu:  YS-100L-R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Konce drátu připájené svorce řídicí jednotky a k těmto svítilnám nejsou odpovídajícím způsobem chráněny před vytažením a kroucením drátu.Dráty přicházejí do styku s ostrými hranami řídicí jednotky.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, přestože je doporučován pro venkovní použití.Dráty mohou převednout, protože jsou příliš tenké.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 100 miniaturními svítilnami.Barvy světlometů jsou modré, červené, zelené a žluté.Balení:barevný lepenkový rámeček
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0553/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlomet vedení
 
Značka: Portwest
 
Název: CREE Headlamp
 
Typ/číslo modelu:  Nabíječka baterie:W & T-AD18W042050, LED světlomet: PA53
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5036108226054
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V důsledku vad výrobku mohou být živé části snadno přístupné a při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlomet, který je vybaven nabíječkou baterií v bílé lepenkové krabici.Technické požadavky:Vstup:100–240 V, 0,5 A, 47–63 Hz, Výstup:4,2V, 500mA, třídy II/III, IP20
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0548/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XJR, XFRS, XKRS-GT
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu – XFRS – e11 * 2001/116 * 0323, XKRS-GT – e11 * 2001/116 * 0272, XJR e11 * 2007/46 * 0089
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Data výroby:XJR = 30/5/13–13/1/14XFR = 7/11/12–17/1/14XKRS – GT = 8/3/13–30/12/13
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje riziko, že záď zadní suspenze se může oddělit od zadního dílčího rámu, když se brzdění používá s častou silou.To by mohlo ohrozit stabilitu vozidla a zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0549/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX and Outlander
 
Typ/číslo modelu:  ASX (GA0W), Oulander (GF0W)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2012/2013 (ASX);Vzor Rok:2013 (Outlander).Období produkce:Do 20. srpna 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Řídicí jednotka s „funkcemi menšího provozu“ se může odstavit při velmi nízkých teplotách (– 20 až – 30 stupňů).V tomto případě se motor nezahájí a nebude možné uzamknout nebo odemknout dveře, zadní část a řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva, Německo, Slovensko, Nizozemsko, Dánsko, Chorvatsko, Švédsko, Bulharsko, Maďarsko, Španělsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0550/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Outlander DI-D
 
Typ/číslo modelu:  CW1W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2011/2012;Období produkce:Do 19. října 2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Alternátor alternátorů se může od alternátoru oddělit.Pokud k tomu dojde, výsledná ztráta převodu do posilovacího čerpadla povede k nižší pomoci v řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko, Dánsko, Švédsko, Bulharsko, Maďarsko, Irsko, Španělsko, Chorvatsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0569/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover Evoque and Land Rover Freelander 2
 
Typ/číslo modelu:  Xf = e11 * 2001/116 * 0323, XJ = e11 * 2007/46 * 0089, XK = e11 * 2001/116 * 0272
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rozsah Rover Evoque vybudovaný mezi 2/11/13–10/1/14Land Rover Freelander 2 vybudovaný mezi 1/11/13–10/1/14Identifikační číslo VIN:Franger Rover Evoque = SALVAC2BG4EHLV856654 – SALVA2AE7EHLV880754Land Rover Freelander 2 = SALFA2DC9EH383686 – SALFA2AE4EH394164
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje riziko jednoho nebo obou součástí štěpení prvků závěsného rameni.Pokud by k tomu mělo dojít, nemusí být systém kontroly stability (SCS) s to kontrolovat boční pohyb vozidla, který by způsoboval zvýšené riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0570/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover
 
Typ/číslo modelu:  Rozsah Rover vybudovaný mezi 7/5/13–10/10/13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidlo 2014VIN = SALGA2EF4EF4E124982 – SALGA2J31E1WA142563
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě přední směrové svítilny se nepožaduje zvukové a vizuální varování.Řidič není proto upozorňován na poruchy a protijedoucí uživatelé pozemních komunikací nebudou znát zamýšlený směr vozidla, což by mohlo vést ke zvýšenému riziku nehody vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva, Slovensko, Slovinsko, Dánsko, Bulharsko, Irsko, Maďarsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0542/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: P.S.P.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9951
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože odolnost proti nárazu není dostatečná, a proto boty dostatečně nechrání proti rozdrcení.Odolnost proti skluzu je navíc na nedostatečném množství výrobku. výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 20344.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Bezpečnostní obuv.Evropské velikosti 39–46.Kategorie ochrany S3-SRC
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0536/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fixy
 
Značka: Creactiva
 
Název: Magic Pens - Colour Pens - Original
 
Typ/číslo modelu:  41231–26502
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260104051117
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hnědý inkoust uvolňuje nadměrné množství mědi (naměřená hodnota:309 mg/kg).Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barevný rámeček s 20 kotci, z nichž 10 jsou kotné kotce (měnící se barvy) a 10 kotlové pera.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0539/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Beautiful Pram
 
Název: Lovely Baby Barrow
 
Typ/číslo modelu:  Propagační kód:256524Ref. č. WJ 290615
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Článek č. 8 906 633
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Dětské golfový kočárek platí bez ohledu na přítomnost bezpečnostního zámku s následným rizikem zranění v důsledku uvíznutí, zejména prstů, mezi pohybujícími se částmi a částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Golfový golfový kočárek, růžový, s růžovým tištěným textilním sedadlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Rumunsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0544/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: neznámý
 
Název: Cowboy set
 
Typ/číslo modelu:  229317
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7391872293175
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota do 25 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tmavý krachá vesta vestou určené pro děti zhotovené z umělé usně s červeným plastem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0545/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Obmyšlený obmyšlený
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JDZ-602, PP495
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9321268057416
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) a di „isobutyl“ ftalát (DIBP) (naměřené hodnoty:19 % hmotnosti a 1,1 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Peněženka z umělé a černé umělé usně (PVC) s stříbrnou hvězdou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0556/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Přehledový kroj
 
Značka: Rubie's
 
Název: Pirate King
 
Typ/číslo modelu:  212 029 006881040
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:883028104079
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Tento výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože obaly z PVC v dámských pladáních obsahují kadmium nad přípustnou hodnotou (měřená hodnota do 155 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a s požadavky směrnice Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Protárkový pirát s tričko, pinty, popelem a čelícím čepem v plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0559/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Banka šedošková, banka
 
Značka: Krabat
 
Název: Cowboy Bandana
 
Typ/číslo modelu:  NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože červená textilie obsahuje azobarviva, která uvolňují 2,4 diaminoanisol nad mezní hodnotou (naměřená hodnota > 500 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bankanská obšová banana vyrobená z červené tkaniny pro děti.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0560/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Modelovací jíl
 
Značka: HEMA
 
Název: Art & Fun- Modelling clay
 
Typ/číslo modelu:  15.98.8700
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  021213
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť obsahuje významné množství látek (plíseň), která může vyvolat útoky s alergiemi na zranitelné osoby.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  9 barev modelovací hmoty v semitransparentním koši.Každá barva je zabalena jednotlivě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0562/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: Butterick's Leco
 
Název: Pirat
 
Typ/číslo modelu:  209243
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7391872092433
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový pás obsahuje di-2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 17 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Myšlený krokový kroj s bránicí, vrchní kloboukem a pákovým pásem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0566/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: 1) Unknown 2) Unknown
 
Název: 1) Beaut surprised girls 2) Belle top style
 
Typ/číslo modelu:  1) LB-366E-1/3;2) MX166–121;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 8429283067616;2) 8429283052117;
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože hlavy panenky obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolenou přípustnou úrovní (naměřená hodnota: 1) 20,67 % a 2) 28,51 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1)2) plastová panenka s dlouhým oborem.Oba výrobky jsou baleny v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0571/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: YINCGUAN
 
Název: Baby toys
 
Typ/číslo modelu:  ref. 536–054
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5661810018248
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože malé děti mohou malé děti spolknout a malé části jej mohou spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové chrastíce v různých modelech a barvách, zabalené v lepenkové krabici s doporučením o stáří (3M +), na zadní straně, vedle textu BABY TOYS a vlastností výrobku, se objevují různé piktogramy, včetně označení CE, původu a různých varování psaných v angličtině.Na druhé straně jsou uvedeny dvě etikety s informacemi ze španělštiny a údajů o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0582/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné bloky
 
Značka: Good kids
 
Název: Colourful wooden blocks
 
Typ/číslo modelu:  1636 (YX-6075/HC0963)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435353216365
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou snadno oddělit a spolknout malé části (některé dřevěné bloky).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky na dřevěné budovy, které jsou baleny v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0563/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: JiLi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. F01–1;Barva černá;Velikost 25
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) (naměřené hodnoty do 34,2 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá obuv pro dívky s plošným zdobením na zevní straně toe;béžové/světlesvětově zbarvený materiál/nejazyk, černý vnější podešev;velikost 25;plastové horní části usně s podešví z usně.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0564/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: JiLi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ č. F01;Barva bílá, F01, velikost 35
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chrom (VI) (naměřené hodnoty do 14,7 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obuv pro dívky a dívky s otvory na přední straně;béžové barvy/podšívka pro pleť, jazyk černý, černý a černý.velikost 35;syntetická horní, podešev.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0565/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Tortuga
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost 21;Horní, vnější:jiný materiál, vnitřní:usně
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  326194003 a 358594781
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom (VI) (naměřené hodnoty do 14,8 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská obuv, převážně červená a bílá s barevnými obrázky a aplikací na motýly;popruh na červený suchý zip do úzké obuvi;stříbřitě barvený, vedlejší výstelka v šedé, červené vnější části.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0568/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vestky (vestky)
 
Značka: Bodytalk- Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Škola 00409Kód položky:2210014828004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5210008425100
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních stahovacích řetězců s volným konci v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské vestky (vestky) v modré barvě určené pro děti do 12 let věku.Je navržen s modrým stahovacím řetězcem s volným konců v digestoři a je připevněn modrým zipem uprostřed.
Země původu:  Egypt
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0572/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Eslemix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1638000013011
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská souprava skládající se ze dvou částí – z horní části, pocení a denimových kalhot, určené pro malé děti do 7 let.Na přední straně jsou použity kreslené kreslené názorové znaky Disney a následující nápis v cizím jazyce:MOUSEV ETEESS, velikosti 1, 2 a 3;kalhoty jsou modré a mají elastický tvar v prostoru pasu a spodní lem nohavic s dvěma kapskami.Na pravé noze jsou vyšívané vzorce vyšívaných koláčů s osobními automobily a nápisy v římské abecedě:BANG!!Akce „Disney World of zábava“ čeká na vás.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0574/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sportovní kalhoty
 
Značka: Fashion Boy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AH8801;AH8802;AH8804
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecké kalhoty z různých barev, určené pro malé děti do 7 let věku a starší děti ve věku 7–14 let, které mají uzavřené funkční provázky se svobodnými četami, které mají být v oblasti pasu vázány.Na oděvu je připevněna lepenková etiketa s některými informacemi.Tři různé modely:1/item č. AH8801, šedé, černé a zelené barvy;na přední straně a na zadní straně pravé nohy se nacházejí dvě kapsy;na levé nohy je vyšívaný vzorek s nápisem „SLOPE STAR PRO 1962“ a kroužkem s číslem 68, který je umístěn uvnitř.Na pravé nohy se nachází nápis „Football liga“;2/č. AH8802, šedé a modré barvy;na přední straně jsou dvě kapsy s vyšívané nápisem na pravé straně „Holly Street Work NOVÁ YORK“ a jednu kapsu na zadní straně pravé nohy;3/item č. AH8804, modré, šedé a černé barvy;na přední straně a na zadní straně pravé nohy se nacházejí dvě kapsy;na levé končetině se nachází vyšívaný vzorek sluchátek a nápis „Vostem absolute di Exepceiren“ a na pravé noze „BIG SAPLANEUANANTEED“ na pravé noze.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0575/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: kdilon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  STYL:703
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku existence funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívka bikivka v různých barvách s vytištěnými obrazkami z plodů a květů – s horní částí bikiny byla dodána pružná funkční šňůra se svobodnými čely, která mají být vázána na zadní část.Na vnitřní straně oděvu je připojena textilní etiketa.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0576/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: MST.VI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních šňůr, které mají volné konce v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní stranu a v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívka má žlutou barvu s vytištěným vzorkem ryb;vršek bikini byl zásobován funkčními kordy s bezpředmětnými čely, které jsou určeny k použití v oblasti krku, a také funkční šňůry, které mají volný konec, aby byly svázané na zadní straně.Spodní část byla dodávána s funkčními kordy s volným konci na obou stranách, které jsou určeny k seřizování šířky a svázané v oblasti pasu.Na vnitřní straně oděvu je připojena textilní etiketa.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0551/14       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Přenosná rádio
 
Značka: YIMA
 
Název: FM/TV/AM/SW 1-7 RADIO
 
Typ/číslo modelu:  YM-121
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pájené elektrické spoje na napětí ze sítě nejsou mechanicky zajištěny, a mohou se tak stát svobodnými.Živé části elektrického vedení se mohou dotýkat vzhledem k tomu, že rozměry zásuvky a plochá zástrčka neodpovídají požadavkům.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Přenosné černé a stříbrné plastové rádio s plastickou rukojetí a teleskopickou kovovou anténou.Rádiové zařízení funguje na síťkách nebo bateriích.Balení:barevný lepenkový rámeček
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0573/14       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: r m
 
Název: Rauchmelder
 
Typ/číslo modelu:  BWK 427
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 6 944623 314028
 
Druh rizika:  Udušení
 
Poplašný signál je příliš tichá a může být slyšet příliš pozdě nebo vůbec.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kruhového, optického detektoru kouře;barva:bílé balení na skalnatých obalech
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0543/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Stillman´s
 
Název: Skin Bleach Cream - The ultimate fairness cream
 
Typ/číslo modelu:  Konečná spravedlivost (Exp 04/2016 BC)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 966000 002449
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (naměřená hodnota:16 400 mg/kg).Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smetana se balí do skládací krabice s tištěným štítkem.Smetana je vyrobena z bílého neprůhledného plastu s kovovým šroubem, potištěna v několika barvách.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0561/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Kosmetické kapaliny
 
Značka: Две линии (Two lines)
 
Název: Супер чистотело (Super cleanbody)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4607082850255Číslo šarže:29vyrobeno v roce 09.2013;
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny draslíku a hydroxidu sodného (hodnota20 %).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové lahve obsahující 1 ml a 3 ml čiré tekutiny s aplikátor balený v bílé lepenkové krabici.Je prodáván za účelem odstranění tvrdé kůže a nadbytečných porků kerinoziné kůže.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0581/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: MEDICAM
 
Název:  Bleach Cream - Skin Whitening Cream
 
Typ/číslo modelu:  14016207–001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6291101520595.Číslo šarže: 08C13
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (38 800 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Označení výrobku s příslušnými upozorněními na rizika (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smetana se balí do skládací krabice s tištěným štítkem.Smetana je vyrobena z bílé průhledné umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem, potištěna v několika barvách.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0538/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Detektor plynu
 
Značka: Sunwind
 
Název: Gassalarm
 
Typ/číslo modelu:  Detektor plynů: GK201Napájení: HRS002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7028640010718
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V důsledku vad výrobku mohou být živé části snadno přístupné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektor plynu zásobovaný jednotkou elektrického napájení.Technické požadavky:100–240 VAC, 50/60 Hz, třída II, Výstup:9V d.c., 800 mA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0541/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: Replacement AC/DC Adapter
 
Typ/číslo modelu:  TJ-65–190342
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5052289085447
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace transformátoru není dostatečná.Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními vinutími nejsou dostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz odmítnut na hranici (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napájení počítačů typu laptop atd. Platenový lepenkový obal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0041/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Hlezenní zábrana
 
Značka: Puma
 
Název: Ankle Sock
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 030165 05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  rok výroby2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranný kryt kotníku dostatečně neabsorbuje dopady.Uživatelé, kteří jsou tímto produktem, se vyzývají, aby v souladu s tím přijímali rizika, a v důsledku toho jsou vystaveni dopadům, které nejsou řádně absorbovány, a mohly by vést ke zlomeninám.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ochranný kryt černého kotníku se zlatem Puma logo.Výrobek balený v průhledném sáčku s červeným lepenkou s logem Puma.
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0040/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: NUD Collection – LUMITEK
 
Název: 3-Way Extension Cord
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.621003, vzor č.:TT-38
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7350047243605
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nejsou k dispozici žádné žaluzie na zásuvkách.V případě, že děti sehrají s mokrým rukama nebo s prováděním předmětů, může dojít k úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Rozšíření vícebarevného vedení s více místy/zásuvkou o délce 2.5 metrů.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0558/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Laserový stroj
 
Značka: neznámý
 
Název: Lasercutter und Gravur 3050 (Laser cutter and engraving 3050)
 
Typ/číslo modelu:  SH – G 350
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  ostatní
 
Výrobek, který je zařazen do kategorie IV laseru, nemá odpovídající zabezpečovací zařízení, a proto výrobek představuje riziko popálení.Kromě toho nejsou v jazyce země, ve které bude zařízení používáno, žádné pokyny a chybí upozornění a piktogramy na zařízení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 11553.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Stroje na řezání a ryrování laseru (3050)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 15