Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 13 ( Offentliggjort på: 04/04/2014)

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0491/14       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gaskogeblus
 
Mærke: Mustang
 
Navn: L. P. Gas Cooker
 
Type/modelnummer:  HSC-011
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Gaskogerens udsivning af gaskogeblus er uforbrændt gas.Da gaskogeken kan anvendes indendørs, er der risiko for, at den uforbrændt gas ophobes i rummet, hvilket medfører brand eller eksplosion.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om gasapparater og den relevante europæiske standard EN 30-1-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Fritstående gaskogeblus med to brændere.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0490/14       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: Bysun
 
Navn: Laser Card with 2 LED Lights
 
Type/modelnummer:  BS-016
 
Batchnummer/stregkode:  N/218/1 6712990254304
 
Risikotype:  Synsskader
 
Ifølge oplysningerne på emballagen er produktet en klasse 3R-laser, og den kan derfor forårsage skader på synet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Laserpunktb med sølvkarrosseri, 85 mm lang.Leveres i en boks med blå skærme med 24 enheder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0505/14       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Kuro Sumi Colors
 
Navn: Dragons Breath Red
 
Type/modelnummer:  Parti nr. 110 (flaske), parti # KCTB10822 (pakke)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder en aromatisk 4-methyl-m-phenyldiamin og bly over de tilladte niveauer (målte værdier:aromatiske aminer:højst 1 133 mg/kgbly:14,8 mg/kg, kobber:4 310 mg/kg).I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup bør de aromatiske aminer som 4-methyl-m-phenylendiamin med kræftfremkaldende virkninger hverken være til stede i tatoveringer og projektstyringsprodukter, der ikke frigives fra azofarvestoffer.Ifølge ResAP (2008) må indholdet af bly ikke overstige 2 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Pakning:4 x plastflasker med skruelåg, sticker, forseglet i plastfolie.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0497/14       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ført stribe
 
Mærke: Goobay
 
Navn: LED Strip Flexible Waterproof with 150 RGB SMD LEDs
 
Type/modelnummer:  Ført stribe:30560, strømforsyning:LYD1203000
 
Batchnummer/stregkode:  4040849305603
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningsenheden er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi isoleringen ikke er tilstrækkelig, og afstanden mellem primær- og sekundærkredsløb ikke er tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Ledet bånd forsynet med strømforsyning.Sælges i gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0511/14       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Håndholdt
 
Mærke: Acuma
 
Navn: Portable lamp
 
Type/modelnummer:  584602
 
Batchnummer/stregkode:  200055609062
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Kablet er ikke forsvarligt forankret, og ledningerne i kablet kan bryde med de direkte ledere.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Håndholdt bærbart lys i en klar plastikpose med en etiket.
Oprindelsesland:  Estland
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0503/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Alt terræn køretøj
 
Mærke: Polaris
 
Navn: Ranger 500 and Ranger 500 Crew
 
Type/modelnummer:  Ranger500:R13RH50AG;AHAM;Ar ogRingger 500 FØRERHOLD:R13WH50AG;AR;AHAX.
 
Batchnummer/stregkode:  VIN-kode — 4XARH50A0DE212693-4XAWH50A8DE222746.Vedrører køretøjer, der er bygget mellem 01/07/2012 og 31/08/2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Gaspedalen kan smelte på udstødningsrøret og ikke fungere korrekt.Dette kunne indebære en risiko for ulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Alt terrænmotordrevet køretøj
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0500/14       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Beskyttelsesbriller til fly
 
Mærke: G & P Laser Product
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GP275
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skade, fordi en bold kan trænge ind i skærmen, hvis den rammer et sideventilationshul direkte.Produkterne er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Luftbriller med 2 mm tykt indhold af polycarbonat.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0509/14       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Sikkerhedssko
 
Mærke:  New Arno
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  S1P
 
Batchnummer/stregkode:  8423268274402
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Læderet af sko indeholder chrom (VI) (3,5 mg/kg), der er klassificeret som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 20345.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sikkerhedssko, der er fremstillet af suede med et metal toe.De er pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0510/14       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Sikkerhedssko
 
Mærke: AM2 Topan
 
Navn: Esport Alta Gama
 
Type/modelnummer:  PG-147.På tungen:643
 
Batchnummer/stregkode:  8432855081019
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Læderet af sko indeholder chrom (VI) (3,7 mg/kg), der er klassificeret som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 20345.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sikkerhedssko, gråt suede med orange sål.Emballage:papkasse med mærkenavn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0494/14       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Faldnehalskæde
 
Mærke: Earthmother
 
Navn: Amber Necklace
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Hele dyret kan pustes i munden og kunne sluges af et barn.Vulsten kan let knække og løsne og kunne sluges af et barn.Desuden tages der ikke let på klap, og børn kan blive kvalt af snoren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Starthalsen med perler med gevind på en snor, med knuder mellem hver vulst og en "skruetrækker" -klap;findes i en gennemsigtig plasticpose på et trykt kort.
Oprindelsesland:  Litauen
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0495/14       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Barn, der ikke er i stand til at være i stand til at modtage gul
 
Mærke: Baltic Amber Design
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BTN Cognac
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Hele munden passer ind i munden og kan sluges af små børn.Vulsten kan knække, løsnes og sluges af små børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Den halskæde, der er forbundet, består af perler med gevind på en snor, der forsynes med knuder mellem hver vulst og "trykkabbe" klap.findes i en lille, stiv plast, viser boks.Boksen står øverst på feltet "Baltic Amber Design".
Oprindelsesland:  Litauen
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0496/14       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Faldnehalskæde
 
Mærke: Babymoments
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  0610079147607
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Hele dyret kan pustes i munden og sidde fast i barnets luftveje, hvilket indebærer en kvælningsrisiko.Vulsten kan også let knække og løsne og kunne sluges af et barn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gule perler, med gevind, på en snor med knuder mellem hver vulst og "trykkabbe", der er anbragt i en lille, gulfarvet, papæske boks.En selvklæbende mærkat, der er fastgjort til kassen, er mærket med "100 % Amber Neckl. 33 cm".
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0488/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: Toi Toys
 
Navn: Flying Bubbles
 
Type/modelnummer:  artikel 3629
 
Batchnummer/stregkode:  110103/EAN8714627236293
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Det samlede aerobe kimtal i sæbevandet er for højt.Der er risiko for infektion, hvis væsken sluges eller kommer i berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Produktet indeholder 1 500 ml sæbeopløsning i en plastflaske.Et farverigt klistermærke giver produktinformation og advarsler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0489/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pirsat
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Pirates Series
 
Type/modelnummer:  5601 A
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små sugekopper kan let løsnes, og ved indtagelse kan små børn blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Et pirsat i blister-emballage med forskellige genstande, herunder et kompas, et sord, pile med sugekopper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0492/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøj
 
Mærke: Nature World
 
Navn: Plastic spider assortment
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:78424
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi spadernes passerende materiale indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og diisononyl-phthalat (DINP) ud over de tilladte niveauer (målt værdi 11 % og 3,4 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Et sæt plastre af plast, der er pakket i en gennemsigtig plastikbeholder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0498/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Parthorn
 
Mærke: Tiimari
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:78433
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det hvide plastmundstykke kan let komme af og derved medføre en kvælningsrisiko, når det anbringes i et lille barns mund.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Et horn i 4 forskellige farver (blåt, rødt, gult og grønt) med et hvidt plastikmundstykke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0499/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Scooter
 
Mærke: Keela
 
Navn: Mini-Speeder, Freestyle Rider
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet har ikke et bremsesystem med ryglæn, men kun en forbremse, som kan forhindre brugeren i at stoppe sikkert og tilstrækkeligt.Desuden er ratsøjlen ikke stærk nok og kan bryde, og der er huller, der kan beskadige fingrene i de justerbare og foldestyringsrør.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Scooter i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0502/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Højskodedragt
 
Mærke: Toyworld Toys
 
Navn: Knights of the Realm
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.:75639
 
Batchnummer/stregkode:  6430033457344
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Skulderpuder på stranden danner stærkt fladt løkke i beklædningsagenturens dal og nakke.Det formede kredsløb er for stort, og det er derfor muligt for et barn at sidde fast i det uden at spille, hvilket udgør en risiko for strangulering eller andre skader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En fantasidig dragt bestående af sorte bukser og en rød skjorte med skulderunderlag af silver (lavet af tekstil), bånd, ærmer og krave.Brystet har en trykt sølvløve i brystkassen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0508/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: Xing Le Toys Factory
 
Navn: My baby
 
Type/modelnummer:  Produktnr.: 55876Artikel nr. 9121672(støtte nr.: 258151)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Produktet er forbundet med risiko for skader og snit, fordi klapvognmene er meget let at slå ned på trods tilstedeværelsen af sikkerhedslåsen med deraf følgende risiko for kvæstelser som følge af fastklemning, især af fingrene, mellem bevægelige dele.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Klapvogn af plast i pink, med lyserødt trykt tekstilsæde.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Rumænien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0512/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Udstyr til karnevalsminke
 
Mærke: Offertissima
 
Navn: Carnival colors
 
Type/modelnummer:  Nr. 4385
 
Batchnummer/stregkode:  3856007560910
 
Risikotype:  Kemikalie
 
De falske tænder indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi 28 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Produktet er et legetøjsminke, der er forsynet med forskellige ansigtsfarver for anhængerkjove.Det indeholder tre makeup (rød, hvid, sølvfarvet), falske tænder og øjenskygger med applikator.Det er pakket i blisterballage med forsiden af svampen og andre "Hallomled-dyr", som er trykt på pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0487/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesko til mænd
 
Mærke: Helly Hansen
 
Navn: Norvald Low
 
Type/modelnummer:  Article 10040208.1FG
 
Batchnummer/stregkode:  4335648 892899
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet af den utunge indeholder chrom (VI) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 19,9 mg/kg).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Herresportssko til mænd med kunst- og tekstiloverdel, hvid- og læderlæder til søfolk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0493/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Af de drenge, der anvender drengene under De Europæiske Fællesskabers Tidende
 
Mærke: J.N.S BOYS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A-143
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorellestrenge med knuder i kaletten.Bændler på børnetøj kan blive fanget under forskellige aktiviteter, kan der opstå en løkke, og der kan være strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grå sweatsleg, der er beregnet til drenge under 8 år.Den såkaldte "Finnish strands" kan bindes og justeres med snoede strenge i kakule- og halsområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0504/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: 5th Avenue
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Størrelse 39, sort
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:1161534 eller 11615342GER0121
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder chrom (målt værdi):4,8 mg/kg).Chrom VI klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sko, dame, i sort farve med røde og sorte ydersåre og sorte stropper med lukkebeslag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0506/14       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Røgdetektorer
 
Mærke: Jabo
 
Navn: Smoke Alarm
 
Type/modelnummer:  JB-S03
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Den akustiske advarsel er ikke høj nok.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 14604.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Optisk røgdetektor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0507/14       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Negelgelsaltlampe
 
Mærke: Amazing Shine
 
Navn: Nail Drying/UV Curing Lamp
 
Type/modelnummer:  9 Watt ved tørring Lamp/12 Watt
 
Batchnummer/stregkode:  8 11837 01742 6/8118 3701748 8
 
Risikotype:  Brand
 
Produktets interne ledninger er udsat for overophedning og buedannelse med risiko for brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lyserødt og hvidt uv-neglelørglampe i papkasse.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0039/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rejemaskermaskermaske
 
Mærke: Offertissima
 
Navn: Maska
 
Type/modelnummer:  563010
 
Batchnummer/stregkode:  3856007563010
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af skarpe kanter langs maskens øjenhuller kan børn komme til skade, når de leger med produktet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Varen er en hvid plastmaske, emballeret i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2014 - 13
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0501/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastbil
 
Mærke: Mitsubishi Fuso
 
Navn: Canter
 
Type/modelnummer:  Type:FE01, FEBRUAR 01, FEBRUAR 71, FEBRUAR 74, FEC71;EF-typegodkendelse 4 * 2007/46 * 0379 * 00, e4 * 2007/46 * 0380 * 00
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem den 9. og den 29. november 2012.
 
Risikotype:  Personskader
 
Slanger til gearkassen til gearkassen kan blive frakoblet, hvilket kan forårsage gearskifte i gearkassen og i værste fald løsrive olierøret og svigtet i gearkassen, således at det ikke længere er muligt at skifte gear.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mitsubishi Canter lastbiler.
Oprindelsesland:  Portugal
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 13
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland