Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 10 ( Zveřejněno: 14/03/2014)
Oprava:Oznámení A12/0025/14 z roku 2014 z týdne 2 bylo dočasně odstraněno, jelikož riziko, které představuje dotčený výrobek, jsou přehodnocovány oznamujícími orgány.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0395/14       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Tabulka
 
Značka: Meblocross
 
Název: Expres 2
 
Typ/číslo modelu:  Ksta-vn-Expres 2, Ksta-Expres 2, Ksta-Expres 2.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tabulka není dostatečně stabilní a může snadno naklánět s těžkými objekty, které jsou na ní kladeny, aby spadaly (včetně jídel, teplých potravin, elektrických spotřebičů atd.), a představují tak nebezpečí úrazu pro uživatele.Kromě toho má tabulka ostré hrany.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tabulka gateleg s pevným povrchem a dvěma sklápěcími plochami.Horní část tabulky je připojena k podpěru (nohy), která se připojila jako horní a dolní část.Rozšířená délka tabulky je 1 500 mm, jedna rozložená délka je 840 mm, hloubka 800 mm a výška 750 mm. tabulka je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0382/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Brzdového třmenu třeně nanášené stříkáním
 
Značka: VHT
 
Název: Caliper paint
 
Typ/číslo modelu:  VHT-SP735,VHT-SP100-VHT-SP102, VHT-SP104, VHT-SP106,VHT-SP108-VHT-SP110,VHT-SP114-VHT-SP115,VHT-SP117-VHT-SP118,VHT-SP998,VHT-SP731-VHT-SP734,VHT-SP736-VHT-SP739,VHT-SP650-VHT-SP652,VHT-SP670-VHT-SP671,VHT-SP27, VHT-SP29,VHT-SP575, VHT-SP999, VHT-SP525–1,VHT-SP181, VHT-SP183, VHT-SP184,VHT-SP186-VHT-SP188,VHT-SP450-VHT-SP453,VHT-SP119-VHT-SP135,VHT-SP137-VHT-SP139,VHT-SP1202,VHT-SP145,VHT-SP148-VHT-SP152,VHT-SP401-VHT-SP405,VHT-SP754-VHT-SP756, VHT-SP758, VHT-SP760, VHT-SP761,VHT-SP995, VHT-SP997,VHT-SP903, VHT-SP905, VHT-SP906,VHT-SP148,VHT-SP301-VHT-SP307, VHT-SP315,VHT-SP501,VHT-SP503-VHT-SP505,VHT-SP507-VHT-SP513, VHT-SP515, VHT-SP519, VHT-SP525,VHT-SP941 – VHT-SP942, VHT-SP946, VHT-SP949, VHT-SP950,VHT-SP954, VHT-SP956,VHT-SP960 – VHT-SP964,VHT-SP201, VHT-SP204,VHT-SP3–20,VHT-SP730.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0101550073596
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují více než povolený objem toluenu. výrobek s číslem typu VHT-SP575 obsahuje více než povolený objem dichlormethanu (naměřená hodnota 63 %).Kromě toho některé výrobky obsahují benzylbutylftalát a štítky neobsahují požadované označení nebezpečí a indikace.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a směrnicí 75/324/ES, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Různé nádoby od sprejů.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika, Nizozemsko, Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0398/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: La Bolata
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  772074 (slon), 772078 (růžové kat), 772075 (medovády), 772079 (medovády),772076 (loutky),772080 (kráva)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8407720740810
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Stolní lampa je atraktivní pro děti a nevyužívá transformátor.Základna se může rozpadnout na kusy s ostrými hranami.Držák žárovky se stává příliš horký.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stolní lampa pro děti s keramickým číslem zvířete jako základna.Základ je opatřen nálepkou s údaji dovozce.Obaly jsou hnědé lepenkové krabice, na kterých nejsou žádné informace.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0385/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: 911
 
Typ/číslo modelu:  Typ:991vzor:911 GT3;ES schválení typu:E13 * 2007/46 * 1187 * 05- * 07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Produkční období od 02/10/2013 do 02/11/2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Existuje riziko požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko, Dánsko, Švédsko, Řecko, Bulharsko, Španělsko, Norsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0386/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Citroen
 
Název: Jumpy
 
Typ/číslo modelu:  Typ:G9:vzor:Jumpy;ES schválení typu:E2 * 2001/116 * 0350 * 21 a e2 * 2007/46 * 0045 * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená mezi 28. srpnem a 19. prosincem 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mohou být namontovány brzdové kotouče na přední straně s nesprávnou tloušťkou.Pokud k tomu došlo, nelze rozbití brzdových kotoučů vyloučit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Chorvatsko, Spojené království, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0387/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: C1
 
Typ/číslo modelu:  Typ:P * * * * *;vzor:C1;ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0238 * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená od 25. do 31. července 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k vadnému kloubu svažného kloubu na zadní nápravě příčníku zadní nápravy se může protrhnout svar a vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Malta, Dánsko, Spojené království, Chorvatsko, Španělsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0389/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Caddy
 
Typ/číslo modelu:  Typ:2K, 2KN;Vzor:Podniku caddy;Čísla ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0252 *, e1 * 2007/46 * 0217 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 1. listopadem 2003 a 14. lednem 2013 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojovací koule s pružinou tlaku plynu na zadních dveřích se může uvolnit a v nejhorším případě se oddělí.Pokud k tomu dojde, dveře by mohly spadnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Nizozemsko, Litva, Slovinsko, Litva, Švédsko, Dánsko, Slovensko, Bulharsko, Řecko, Spojené království, Maďarsko, Chorvatsko, Finsko, Norsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0390/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Scudo
 
Typ/číslo modelu:  Typ:270ES schválení typu:E2 * 2001/116 * 0351 * 17, e3 * 2007/46 * 0056 * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od července do prosince 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední brzdové kotouče nemusí mít požadovaný výkon.Brzdné účinky by mohly být poškozeny a disk by se mohl zlomit při plném zatížení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Dánsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Maďarsko, Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0396/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Smart
 
Název: ForTwo
 
Typ/číslo modelu:  Typ:451vzory:SMART For2 Microphy, SMART Formwo CDI, SMART Formwo, smart For2 Brabus;ES schválení typu č.:E1 * 2001/116 * 0413 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od února 2012 do května 2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na předních místech připevnění brzdy je utažení utahovacího momentu svorníků nevhodné.To může vést ke styku s brzdou a ráfkům, které přicházejí do styku.To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což způsobí riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Portugalsko, Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0391/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Měkčený odražeč
 
Značka: Kuusnelonen OY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože viditelnost odrážeče není dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13356.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Závěs bez zavěšení, zabalená v plastovém sáčku se štítkem.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0383/14       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  PAI
 
Značka: BIC
 
Název: Bic for her
 
Typ/číslo modelu:  B-892311
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290622442158
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože pero peb uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřená hodnota:15 μg/cm² za týden).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pera v růžové a bílé barvě.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0384/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plast poj
 
Značka: Fun Toys Lovely
 
Název: Lovelyneddy
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:00–57736
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906160157736
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povoleným množstvím (26,4 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plast, kojenec, růžový s růžovými vlasy a doplňky (pytel a svorka).Hračka je zabalena do plastových blistrů, která je spojena s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0392/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada kovových a plastových čajových součástí
 
Značka: Play Go
 
Název: Afternoon Tea Set for Two
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 6972
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4892401069726
 
Druh rizika:  Chemické
 
Košíčky uvolňují nadměrné množství niklu (0,40 mg/dm²).Děti si mohou umístit potraviny do šálků a nápojů.Výrobek není v souladu s nařízením o materiálech přicházejících do styku s potravinami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dětský čajový soubor sestávající z 28 kusů;stolní nádobí a náčiní (čajové nádoby, 2 košíčky s talíře a talíře) a několik plastových napodobenin potravin (dortů, souborů cookie a muffinů).Souprava je balena v modré nebo bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0394/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka určená pro malé děti
 
Značka: Infantino
 
Název: Squeeze & Teethe Monkey
 
Typ/číslo modelu:  Kód produktu 206–647
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  UPC 773554066470
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, pokud si děti nasávají ocas příliš daleko do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vytvačovací nebo skřípění, výrobky pro péči o děti vyrobené z měkké pryže a uvedené v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0397/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: Tucano
 
Název: Howling ghost
 
Typ/číslo modelu:  26006S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0851715600104
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože maska obsahuje až 0,35 % di-2-ethylhexyl-ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Krokový krokový kroj pro děti s maskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0399/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava na panenku a příslušenství z plastu
 
Značka: Lelukulma
 
Název: Hip Hop
 
Typ/číslo modelu:  408139
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6412165030794
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (33 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu s vlasy blikanými a s určitým příslušenstvím (oblečení, zrcadla, části šperků) zabalená v balení s modrým a růžovým lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0400/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová panenka pro malé děti
 
Značka: Fx Toys – creation Fomax
 
Název: Lovely Dream - Poupon Maëlys avec son
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:53005Réf.42150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zásilka č.:42150–130284
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti snadno oddělitelných malých částí (tlačítko na pyjama), které mohou malé děti vkládat do úst a spolknout.Kromě toho by dítě mohlo dát tyč do otvoru baterie a získat přístup k vláknitému materiálu.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka pro kojence s tvrdými plastovými končetinami a hlava, ztužený tkaninový celek a napájený disk napájený bateriemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0401/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lukostřelecké sady
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048130520
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože přísavky obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad úroveň povolených (5 % hmotnostních) a dibutylftalátu (5 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka se skládá z přídě a šipek.Obaly jsou z lepenky a hračky jsou obsaženy v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0402/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Trendhaus
 
Název: Tatiri Lustige Rolltier (fun rolling toy)
 
Typ/číslo modelu:  PINR 05/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Lze snadno oddělit tři kola hračky.Malé děti by mohly tyto malé kusy vkládat do úst a může dojít k zablokování a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Matně malovaná dřevěná hračka ve formě zvířete na čtyřech kolech.Hračka je zabalena v průhledném filmu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0381/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor
 
Značka: Rikon
 
Název: 16" Ayakli Fan
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:RKN16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochrana před přístupem k živým částem není dostatečná:hlavní izolace motoru je přístupná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický ventilátor.Stopka.Rozměry lepenkových obalů:15x43x54 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0388/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů
 
Značka: Elettro GT
 
Název: Mini Phon Perseo
 
Typ/číslo modelu:  593609
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8015361354596
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel má pomocí ochranné obrazovky přístup k živým částem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vysoušeče vlasů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0036/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Houpačky
 
Značka: Game set'n match
 
Název: Gynge
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 45404,Výrobek č. 57516
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5706245575161
 
Druh rizika:  Úraz
 
Drak se může uvolnit a následně by mohl způsobit zranění uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–8.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zahradník typu „zahradní síť“ o průměru 100 cm.Kývání se zavěsí pomocí doprovodných háčků.Maximální zatížení je 100 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 10
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0380/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Barvy Strupper
 
Značka: ECOLKEM
 
Název: STRIPPER ACID 6 kg
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dichlormethan (naměřenou hodnotu:až do výše 82 %).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Směs stripovací komory ve striperu v modrém plastovém obalu pomocí papírové etikety s českým označením:název přípravku „Volestrivová kyselina 6 KG“.Odstraňovač nátěrů u dřeva a kovů, vět označujících specifickou rizikovost a pokynů pro bezpečné zacházení v českém jazyce, označení výrobce „ECOLKEM“.Označené pouze profesionální použití.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0393/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Odstraňovač nátěrů
 
Značka: ABRO
 
Název: Aerosol paint remover
 
Typ/číslo modelu:  PR-600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7909202192090
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože podle etikety obsahuje dichlormethan v koncentraci 60 – -100 %.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Odstraňovač barev, který se postříká na povrch výrobků.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0404/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Mitsubishi Fuso
 
Název: Canter
 
Typ/číslo modelu:  Typy:FEA01, ÚNOR 01, ÚNOR 71, ÚNOR 74, FEC71.ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0379 * 00, e4 * 2007/46 * 0380 * 00.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 22. října 2011 do 16. července 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ke shromáždění automatického spojovacího zařízení se použily nevyhovující montážní šrouby.Při běžném používání lze spojovací šrouby napnout a šrouby se mohou dostat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mitsubishi Canter vozíky.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 10