Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 24/01/2014)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0106/14       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ručník s dekorativním jahodem
 
Značka: Super
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 56041
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6940471560419
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek je lákavý pro děti, protože se podobá potravině.Představuje nebezpečí udávení, protože obsahuje malé části (dekorativní jahodové), které mohou být požity dětmi, uvíznutí a zakrývat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ručník složený do tvaru malého koláč, s ozdobným jahodami a listy.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém obalu opatřeným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0107/14       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ručníkový a ozdobný vir
 
Značka: Item International
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:DC-75487
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424222754879
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek je lákavý pro děti, protože se podobá potravině.Představuje nebezpečí zalknutí, protože obsahuje malé části (dekorativní třešně), které mohou být požity dětmi, uvíznutí a zakrývat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sklopný ručník v jiné formě, než je ten, který se používá při pečení, ozdobený imitace třešňovice.Obsahuje pouze malou kartu s nápisem „HAPPY DAY“.Výrobek je dodáván v plastové nádobě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0104/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice pro zdvihání
 
Značka: Best Sporting
 
Název: Kraftsport Handschuhe
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. výrobku 11141;velikost:M;Označení CE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  400919711410
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti aromatických benzidinu (uvolněného z azobarviv) v červené části rukavic (494 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice bez prstů;hladká dlaň z beige-barvy;bílý, červený, červený, červený, bílý, bílý, bílý, bílý, bílý, bílý, červený, bílý, bílý, bílý a bílý
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0084/14       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Dámské strážní služby
 
Značka: Wei Qin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W4752
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 5.6 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stříbrné dámské ženy.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0108/14       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: LLS
 
Název: Copper Laser Radiation LED &Pen 3 In 1
 
Typ/číslo modelu:  MX-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laser by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek neobsahuje vhodné výstražné štítky a uživatel v důsledku toho mohl učinit závěr, že laser je bezpečný.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel a LED světlo ve tvaru pera.Celý výrobek je stříbro.Zařízení je napájeno 2 knoflíkové baterie.Výrobek je balen v zřetelné barevné krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0118/14       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laser se zachycováním
 
Značka: Sight Mark
 
Název: Laser Bore Sight
 
Typ/číslo modelu:  SM39007;SM39021;SM39003;SM39005;SM39011;SM39029;SM39033;SM39001;SM39004;SM39030;SM39006;SM39008;SM39009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek je 3R laseru a mohl by způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laser se zachycuje na pušku, který je zasunut do závorky k tomu, aby mohlo dojít k nastavení teleskopického vidění.Existuje 13 formátů kazety.Výrobky jsou uváděny na trh v transparentním balení.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0101/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Expresní Tatka a liniová Tattaha
 
Značka: Colourking
 
Název: Tribal Black, Crimson Red and Lavender
 
Typ/číslo modelu:  1.Kmenová Červená Tatka, 2.Krison Red Tatry také Ink, 3.Talovička levandule Taková
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko z důvodu přítomnosti celkového obsahu 1,32 mg/kg polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a aromatických aminů 4-methyl-m-fenylendiamine na úrovni 325 mg/kg.Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí být obsah PAU vyšší než 0.5 ppm. a aromatické aminy jako 4-methyl-m-fenylbenzendiamin s karcinogenními účinky, by neměly být přítomny v tetování a výrobcích PMU a neměly by se uvolňovat od azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Ostatní

 
Popis:  Plastová láhev s ochranným uzávěrem a nálepkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0119/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: neznámý
 
Název: Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  K/218/1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6712990201872
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu obsahu chloroformu (18,1 % hmotnostních).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  3 g zkumavky označené jako SUPER GLUE (12 kusů), z lepenkových obalů s průhledným plastovým krytem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0100/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: CISL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JT510
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283026446
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tato svítilna je přitažlivá pro děti, ale není dodávána s transformátorem, který zajišťuje bezpečný výkon nízkého napětí (SELV).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stolní lampa.Základem je číselný údaj, který představuje pestrost Dalmatanu a stín je bílý s černým označením.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0112/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrický mini veškerá terénní vozidla
 
Značka: Nitro Motors
 
Název: Eco Cobra
 
Typ/číslo modelu:  Letištní průjezdní vízum typu H-BE 800 A, model ECO COBRA 800 W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nohy řidiče se mohou zachytit mezi zadní a opěrkou hlavy.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 15997.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

 
Popis:  Elektrický mini veškerá terénní vozidla pro děti (14–16 let):Maximální zatížení 47 kg:Na 65 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0086/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Cruze and Orlando
 
Typ/číslo modelu:  CRUZE (4P 1.8G LTZ) a Orlando (1.8G LT + a 1.8G LLT Z)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje možnost, že se převod poruší a vozidlo zůstane bez pohonu, které by mohlo vést k nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Spojené království, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0095/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Zafira
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Model GMIG, model:Zafira B-LPG, WVTA:E50 * 2001/116 * 0003 * 00–03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v letech 2009–2010
 
Druh rizika:  Požár
 
Vzdálenost mezi součástmi LPG a výfukovým systémem je příliš malá.Nelze vyloučit zjištěné úniky plynu vedoucí k vypuknutí požáru poté, co bylo vozidlo zaparkováno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0096/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Hyundai
 
Název: Tucson/ix35, Veracruz/ix55, i30/Elantra Neos, i30, HD Coupe, Tucson, Accent, Sonata, Grandeur/Azera
 
Typ/číslo modelu:  Akcent (MC), Grandeur/ázník (TG), HD Coupe (GK), Sonata (NF), Takuson (JM), Tucson/IX35 (EL), Vestjz/IX55 (EN), i30 (FDe), i30/Elantra Neo (FD)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EL:vyrobeno v období od 08. ledna 2010 do 30. září 2011 s VIN kódem U5YZU81VDBL000141 pro TMAMT81VACJ229054, EN:vyrobeno v období od 01. března 2009 do 31. července 2011 a s VIN kódem KMHNU81WP9U096225 až KMHNU81WDBU178495, FD:vyrobeno v období od 01. ledna 2007 do 15. srpna 2011 a s identifikačními čísly VIN od KMHDC51TP8U016614 do KMHDB51DMAU226043, FDE:vyrobeno ve dnech 08. listopadu 2008 až 25. září 2011 a v TMADC51CP9J001593 do TMADB51SACJ242616, GK:vyrobeno od 01. října 2005 do 31. září 2008 s VIN kódem KMHHHN61D6U199286 pro KMHHN61DP8U297029, JM:vyrobeno ve dnech 01. a. března 2006 do 19. října 2006 s VIN kódem KMHJN81VP6U415752 až KMHJN81BP7U564966, které bylo vyrobeno ve dnech 01. a. března 2009 s VIN kódem KMHJN81BP9U093247 pro KMHJN81VNAU175661, MC:vyrobeno v období od 01. dubna 2006 do 19. října 2006 a s identifikačními čísly VIN od KMHCM31A AP6U000229 do KMHCN31AR7U026628, NF:vyrobenou ve dnech 01. a. října 2008 do 31. srpna 2009 s VIN kódem KMHEU41VP9A631613 pro KMHEU41FBAA762969, TG:vyrobeno v období od 01. prosince 2006 do 31. prosince 2010 a s identifikačními čísly VIN z KMHF41DP5A003983 pro KMHF41DMBA551808
 
Druh rizika:  Úraz
 
Porucha spojení na tlačítku brzdového pedálu může způsobit problém osvětlení zadních brzdových světel.Příznak může být buď zpožděný, nebo žádné osvětlení při brzdění, když se aktivuje brzdový pedál.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovensko, Portugalsko, Bulharsko, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Litva, Spojené království, Maďarsko, Španělsko, Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0160/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Židle
 
Značka: Albir
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Předsedkyně:1305019–02, 2.Křesla:1305019–03, 3.Haly: 1305019–04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože se mohou snadno převrhnout.Kromě toho má společenských prostor ostré hrany, které mohou způsobit nařezání a tržné rány.Tyto produkty nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tvárnou železobetonovou sedačkou, potrustovou sedačkou a kavou.
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0105/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Plavecké pruhy
 
Značka: Vidal
 
Název: Manguitos Decorados
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 0211226
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432583112269
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Ventil vyčnívá příliš daleko od okolního povrchu v okamžiku, kdy jsou nadneseny obě části pásky.Nejsou k dispozici žádné pokyny, varování, doporučení nebo doporučení pro použití, údržbu nebo zajištění bezpečnosti, jež jsou všechna nezbytná k zajištění správného používání výrobku.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13138–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Modrý pruh zdobený modrým kachnem se žlutě zobák.Na pásku vytištěna bílými písmeny a v několika jazycích, včetně španělštiny, jsou tyto údaje:„VAROVÁNÍ:Nedoporučují se pro děti do tří let“.Výrobek je balen v zapečetěném průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0089/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská židle
 
Značka: CISL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.BBY1526
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283005793
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 5,83 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kovová předsedající s plastovým sedadlem a kresba v jasných barvách.Mezi zadní a dolní částí sedadla je dvě upevnění.Sedadlo se nachází v plastovém sáčku s lepicí páskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0087/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební karpet
 
Značka: Bi Le Jia Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YY573
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Obaly z plastových sáčků na hračky představují nebezpečí udušení v důsledku minimální tloušťky plastových obalů, než je požadováno.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bateriový PVC s hračkou na hraní s baterií je naplněn pomocí snímačů tlaku, které při lisování stlačují zvuk.Tento výrobek se balí do plastového sáčku v maloobchodním boxu s uměleckými díly, ze kterých je vidět malé děti sedící na koberci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0091/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: Creaciones llopis
 
Název: Hippie
 
Typ/číslo modelu:  Číslo režimu:30000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422802300003
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti dekorativních šňůr v prostoru pasu, které je příliš dlouhé.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská hibová kroj.Zahrnuje tričko, tištěné kalhoty, pás z usně a tmavou vestou.Ve vaku je ve vaku s závěsníkem.Na obalu musí být umístěna karta, na níž je zobrazena fotografie chlapce s dámskou a klapkou s balónů.Na této straně karty je uvedena velikost prodaných velikostí (4–6, 7–10 a 11–14 let).
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0092/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky
 
Značka: Playgo
 
Název: Bath Buddies
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže 2281–19, LEC No. 1270, ITEM č.: 2400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 3459223238016
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože body s přísavým přísavkou určené pro hvězdičku a obšívku se mohou snadno oddělit od malých dětí, které se vloží do úst, umístí se a zablokují dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová zvířata s přísavkami
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0093/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Teplejší hračky pro hračky
 
Značka: Aroma Home
 
Název: Hot Dogs - hottie pillow
 
Typ/číslo modelu:  Westre
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060014154699
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože jednoduchý pes s měkkým hračkou obsahuje pytel semen, který je pro děti snadno přístupný.Děti by mohly vkládat semena do úst, uvíznout a zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Teplejší vrstva hračky ve tvaru bílého psa obsahujícího pytel semen, která se zahřívá v mikrovlnné troubě poté, co byla odstraněna pomocí zapínání na suchý zip.Je k dispozici průhledná plastová schránka, v níž jsou uvedena slova:„Hot Dogs hotiepillow.Mikrovlnná zařízení.Vepře Wastie.Vyrobeno ve Spojeném království. – Aroma Home“.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0097/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu s křídla
 
Značka: LT (Lian Tai)
 
Název: Classic Collection
 
Typ/číslo modelu:  LT09005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 22,27 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu s motýli. lepenková krabice nese označení „Classic Collection“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0103/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fotokamera
 
Značka: WANDISI
 
Název: Funny Music Camera
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. S612/6823
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4750848104762
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Je-li plastická kamera pod napětím, může být oddělena a rozdělena na různé malé části.Malé části se oddělí od dětí do úst, zablokují se a zablokují dýchací cesty.Hračka není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hudební kamera je vyrobena ze žlutého, bílého a červeného plastu.Hračka je napájená z baterií a vyrábí různé zvuky, jsou-li stisknuty.Přibližná velikost hračky:12 cm x 8 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0117/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: Free & Easy
 
Název: Bubble Blow
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 491501620Kód EAN 8711295895753
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód šarže 936853
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť je kontaminován mezofilními aerobních mikroorganismů a patogenních mikroorganismů Pseudomonas.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek obsahuje 60 ml roztoku mýdla v plastové nádobě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Řecko, Dánsko, Francie, Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0120/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická schránka
 
Značka: Oberschwäbische magnetspiele
 
Název: JUNIOR’S Formen und Figuren ( Junior's shapes and figurines)
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.5054
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4035887050547
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části jsou snadno odstranitelné (figurky ženy, chlapce, borovice a králík) a mohly být požity nebo vdechnuty, vkládány do úst dětmi a zablokovány přívod vzduchu.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovové skříňky obsahující magnety ze natřeného dřeva představující geometrické formy a čísla.Velikost:33 cm x 18,5 cm x 1,5 cm.Doporučený věk:+2 let.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0098/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička
 
Značka: Moga Kid's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) TD-0252) LLD-057
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 59995521252202) 5999552125220
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr s volným koncem v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  1) Kopie pro dětské pocení s kapucí, zdrhovačkou a klokan klokan.Výrobek je zdoben nápisem:„AKTIVNÍ ŠKOLITEL“.Kapota nezahrnuje nefixovaný šňůrku se svobodnými konci.Velikost:10 year/146 cm.2) Kopie pro pocení dětských potýek s kapucí, zdrhovačkou a klokan klokan.Výrobek je zdoben nápisem:„BEZ INSPIRACE“.Kapota nezahrnuje nefixovaný šňůrku se svobodnými konci.Velikost:14 year/158 cm, 16 year/164 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0102/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Z&Y Model
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. L-430
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nepevných kordů v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Na sportovní kalhoty v různých barvách určené pro dívky do 14 let, dvě kapsy na přední straně a nápis „ahoj Girl“ v prostoru pasu a na kočku na jedné nohy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0111/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Tingba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:TULT 64791
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6938073847915
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože šňůry na stažení v digestoři mají volný konec s uzly a gggami.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská výstroj složená z pocení s kapucí a kalhotami.Jedná se o tyto velikosti:140, 146 a 152.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0113/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Ri Sheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:A6070 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože šňůry na stažení v digestoři mají volný konec s uzly a gggami.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj se skládá z růžového a světle modrého pocení a kalhot.Výrobky jsou dostupné v těchto velikostech:4–5, 6–7, 10–11, 12–13, 14–15.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0114/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: OVS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4192482
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8057431386434
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože šňůry na stažení v digestoři mají volné konce s uzly.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šedé pocení určené dětem do 12 let.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Itálie, Polsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0115/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Quenny by Miss Gang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B3–740
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti dekorativních šňůr, které jsou zavěšeny pod dolní částí oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dámské oděvy určené pro dívky od 10 let věku.Souprava se skládá z 3 kusů;krátce, khaki a růžově zabarvený blaha, který je natištěn na jeho přední část, delší, bílé a khaki barvený blaha, který má ozdobnou lanku, která je zavěšená pod dolní částí oděvu, a kožené kamaše zbarvený khaki.Šňůry jsou přibližně 21 cm dlouhé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0116/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Joyce
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3654
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení, které jsou zavěšeny pod dolní částí oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dámské oděvy určené pro dívky od 12 let věku.Souprava se skládá z 2 kusů;bílé a purpurově zbarvené blahy s kapucí, která má purpurově zbarvené šňůry na stažení, které jsou nižší než lehem oděvu, a černý pár chrániče holení.Šňůry na stažení jsou přibližně 26 cm dlouhé.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0085/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: Universal Notebook AC Adapter
 
Typ/číslo modelu:  LDAC70W EAD7002K03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Plocha průřezu vodičů v síťovém kabelu je nedostatečná.Zátka nemá pojistku, při které je kabel nechráněný.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napájení laptopu a LCD monitoru.Vstupní napětí:AC 20V nebo AC230V.Výstupní napětí:DC12V-24V.Výrobek je v zabarveném maloobchodním balení a dává se do výběru zátky pro různé typy zásuvek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0088/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: Ante
 
Název: Hair Dryer
 
Typ/číslo modelu:  ZD-138
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5600915991469
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek, který se přehřívá, a může se roztrhnout do plamenů, což způsobuje popáleniny hlavy, hlavy a rukou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vysoušeče vlasů, šedé a bílé barvy se sklápěcím materiálem.Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0094/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení USB
 
Značka: Eloiven
 
Název: USB Hybrid Charger
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 00415
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  811116004157
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek se prohřívá, čímž vzniká riziko popálení.Elektrická izolace není dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Napájení USB.Černá zátka s USB vstupem a vícenásobnými adaptéry.Průhledný obal s blistkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0099/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výcvik psa
 
Značka: Trainer
 
Název: Dog Training Collar
 
Typ/číslo modelu:  E513/523/533.Číslo modelu na nabíječce je KS-878.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EBARKSC11UK * E020131006
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vnitřní izolace elektrického napájení nezajišťuje přiměřenou izolaci mezi vstupními a výstupními obvody.Vnitřní spojení jsou nedostatečná, což by mohlo snížit prosvětlení vzdáleností a světlosti.Rozměry kolíků nejsou správné, a v důsledku toho je zapotřebí přílišná síla, aby se do zásuvky vložila a odstranila energie, která by mohla vést k expozici živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektronický límec s vysílačem vysílače s USB olovem a 3 pólovou nabíječkou.Výrobek je určen v modrém boxu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0109/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Expert Line
 
Název: Prolongateur 6A
 
Typ/číslo modelu:  ref. 444618 (5 m, 2G 0,75 mm², 6 A)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3219510204502
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Je možné zjistit spojení mezi kolíkem vidlice a otvorem s živým zásuvkou, zatímco druhý kolík je přístupný.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  5metrový přesah bílého listu.Obal je transparentní plastový pytel s lepicí páskou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0110/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: neznámý
 
Název: Extension Socket
 
Typ/číslo modelu:  C1-H5P;rok produkce:2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek nemá ochranné zařízení přizpůsobené současnému jmenovitému proudu.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Rozšíření vede s pěti samostatně přerušitelnými zásuvkami.Patice jsou ve čtyřech různých barvách.Přechod je rovněž ovládací silou na celý proužek.Bílý kabel je přibližně 1.40 metry dlouhý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0017/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: SecureFix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060066340668
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti chloroformu (7,3 % hmotnostních).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šedá trubka v obalu s průhledným plastovým krytem
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0014/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Ochrana pro bruslení.
 
Značka: Protective Gear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H501
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4750848088901
 
Druh rizika:  Úraz
 
Odolnost loketních destiček na náraz není dostačující.Loketní podložky proto neposkytují očekávanou ochranu.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 14120.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ochranná souprava pro bruslení.Skládají se z nákolenních listů, loketních polštářků a zápěstí do černé barvy.Balení ve formě sáčku se štítkem se značkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0013/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Cocktail Scandinave
 
Název: Clémentine La Vachette
 
Typ/číslo modelu:  BO282–065
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661745044864
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Šití výrobku není dostatečně odolný:vláknitou výplňovou materiálem by mohly být snadno dostupné a malé děti.Plastové obaly jsou příliš velké a tenké, což může představovat riziko udušení u dětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve formě krávy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0015/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Houpačky
 
Značka: Euro Play ApS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:801010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5704035810102
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nevhodného rozměru a konstrukce houpacích prvků, což může vést dítě ke pádu nebo k poškození po nárazu pohyblivé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý senzorický výkyv o průměru 95 cm.Výkyv se zavěsí do doprovodných háčků.Maximální zatížení je 100 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0016/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kočárek
 
Značka: Smallstuff
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  u 3 červených slonů, fab 3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  25310000000812
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože dítě by mohlo snadno získat přístup a odstranit vláknitý materiál používaný k výrobě hračky a uvést jej do úst.Vláknitá náplň se může dostat do hrtanu dítěte a zablokovat dýchací orgány.Kromě toho mohou děti oddělit a vkládat do úst děti slonů, které by také mohly představovat nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pram se 3 slony římnými v textilu.Pram je dlouhý asi 48 cm.Šňůra je červená pružná s velkými červenými a oranžovými dřevěnými kuličkami, jakož i červencové slony 3.Na obou koncích je klip k zajištění mořského řetězu.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 3
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0145/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Citaro; Citaro G; Citaro LE
 
Typ/číslo modelu:  Typy: 628 02, 628 03.ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0087, e1 * 2007/46 * 0090.Prodejní jméno:CITARO, CITARO GAS CITARO GÜ, CITARO K, CITARO LE, CITARO LE MT, CITARO LE Ü
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od září 2011 do srpna 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Krytu senzorického zařízení dveří (vztlakových klapek), který je umístěn mimo autobus, se může automaticky otevřít sám a oddělit, pokud je vozidlo v pohybu.Tato zástěrka se může také snižovat na silnici.Existuje riziko zranění osob mimo autobus.Za tímto klopou se nachází tlačítka pro otevírání nebo zavírání předních dveří autobusu řidičem při odchodu z autobusu nebo vstupu do autobusu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od září 2011 do srpna 2014.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Maďarsko, Švédsko