Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 2 ( Offentliggjort på: 17/01/2014)
Meddelelse A12/1248/12 fra uge 33 af 2012 er blevet permanent fjernet, efter at de anmeldende myndigheder har foretaget en fornyet vurdering af den risiko, som produktet udgør.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0044/14       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Cykludsbremser til cykelskivebremse
 
Mærke: Shimano
 
Navn: BR-CX75, BR-R515, BR-R315
 
Type/modelnummer:  BR-CX75 (juli 2012 til maj 2013, kode:Kg, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD og LE), BR-R515 (februar 2012 til maj 2013, kode:KB, KC, KH, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD og LE) og BR-R315 (marts 2013 til juni 2013, kode:LC, LD, LE og LF)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Bremseklodser kan justeres forkert.Dette kan mindske bremsekraften og give cyklisten mulighed for at falde eller være involveret i en trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sorte og sølvfarvede skivebremsende bremsekippers til vejcykler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Norge, Sverige, Belgien, Frankrig, Østrig, Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0010/14       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Termokolben med en pumpe
 
Mærke: CEC
 
Navn: Vacuum Pot
 
Type/modelnummer:  j.nr. 8408700
 
Batchnummer/stregkode:  8435292587007
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko på grund af de asbestfibres tilstedeværelse i separatorer på det dobbelte af varmekolben på termokolben.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Termokolben til væsker med pumpe.Den er pakket i en kartonæske med mærket "Vacuum Pet opbevaring Hot cold 1.9L".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0059/14       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Termoflaske
 
Mærke: Sheng Fu
 
Navn: Vacuum Flask
 
Type/modelnummer:  0.35 liter:Ref. 600013, 0.68 Litre:Ref. 600044, 1 Litre:J.nr. 600051
 
Batchnummer/stregkode:  0.35 liter:411101600013, 0.68 Litre:8411101600044, 1 Litre:8411101600051
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af de asbestfibres tilstedeværelse i separatorer på det dobbelte af varmekolben på termokolben.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Termoflasker af forskellig farve med sidehåndtag.Produktet indeholder en etiket med tegning af en kop og en række kaffebønner.Termokolben er tilgængelig i 0.35, 0.68 og 1 Littre.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0026/14       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Dragon Tattoo Ink
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TP-1:77891TP-2:77891TP-3:77891
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder 4-methyl-m-phenyldiamin, arsen, bly og nikkel i forhold til de tilladte niveauer (målte værdier:aromatiske aminer 308 mg/kg;arsen:3,1 mg/kgbly:2,4 mg/kgnikkel:19,7 mg/kg).I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup bør de aromatiske aminer som 4-methyl-m-phenylendiamin med kræftfremkaldende virkninger hverken være til stede i tatoveringer og projektstyringsprodukter, der ikke frigives fra azofarvestoffer.Ifølge ResAP (2008) må indholdet af bly og arsen ikke overstige 2 mg/kg, mens nikkelniveauerne i tatoveringsfarver skal være så lave, som det er teknisk muligt, da nikkel har et højt allergifremkaldende potentiale.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Stempelfarve leveret i plastflaske med dryp og hætte og med selvklæbende etiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0030/14       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Silverback Ink
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Bedst inden dato 12/2015, Black 11
 
Batchnummer/stregkode:  Parti B 44021213
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder benzo (a) pyren og naftalen, ud over de tilladte niveauer.(målte værdier:naphthalen:0,37 mg/kgbenzo (a) pyren:0,06 mg/kgkræftfremkaldende PAH'er i alt:0,43 mg/kg).I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup må indholdet af benzo (a) pyren (BaP) højst være 0,05 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tatoveringsfarve, der indeholdes i en plastflaske med skruelåg og dispenser.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0041/14       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ledet lyskæde
 
Mærke: Tibelec
 
Navn: Guirlande LED 10m
 
Type/modelnummer:  Model:SL-BL-B22-10M-10L.Produktreference:TIBSELEC:166990
 
Batchnummer/stregkode:  Alle partier (28324 og 29000) — stregkode:3233550166996.
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Beskyttelse mod fugt er ikke tilstrækkelig, og vand kan derfor komme i kontakt med strømførende komponenter.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk, udendørs belysningskæde med LED-type B22.Pakket i papkasse med transparent forside, 39 x 28 x 10 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0069/14       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Oversvømmelse
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: LED Flood Light
 
Type/modelnummer:  Model OTG11023, 30W, AC85-265V
 
Batchnummer/stregkode:  2050710132186
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningskablet er ikke forsvarligt fastgjort.Metalkroppen er ikke jordforbundet.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Overstødningslys emballeret i hvid papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0043/14       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  El-generator
 
Mærke: Mecafer
 
Navn: MF 1500i
 
Type/modelnummer:  1203030
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er ikke tilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 12601.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Generatorsæt.Rubrikkens dimensioner:525 x 295 x 440 mm. vægt 20 kg
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0048/14       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Elektriske boremaskiner
 
Mærke: Swiss Kraft
 
Navn: Hammer Drill + Cordless Drill Set
 
Type/modelnummer:  Ref. SK3201
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produkternes mekaniske modstandsdygtighed er ikke tilstrækkelig.Produkterne kan bryde ud af de strømførende dele, som er tilgængelige.Produkterne opfylder ikke bestemmelserne i maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 60745.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Borehammer og en trådløs øvelse, der leveres i en papkasse.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0019/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Toyota
 
Navn: ProAce
 
Type/modelnummer:  ProAce
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
De pågældende køretøjer kan være udstyret med forkerte bremseskiver, som ikke opfylder de krav til mekanisk modstand, som er nødvendige for denne model.Hvis der er monteret ukorrekte bremseskiver, kan bremseeffektiviteten reduceres, eller i værste fald kan bremseskiven føre til tunge belastninger.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Det Forenede Kongerige, Grækenland, Sverige, Irland, Nederlandene, Danmark, Finland, Norge, Bulgarien, Spanien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0020/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Toyota
 
Navn: ProAce
 
Type/modelnummer:  ProAce
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
En intern fejl hos viskermotoren kan forårsage en fejl i Forrudeviskersystemet.I værste fald kan viskeren pludselig standse under driften.Hvis dette sker, kan førerens udsyn reduceres under regnfulde forhold.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Det Forenede Kongerige, Grækenland, Nederlandene, Sverige, Irland, Danmark, Finland, Norge, Spanien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0028/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: BMW
 
Navn: 640i Cabrio
 
Type/modelnummer:  Type:6c, Model:640i Cabrio, EF-typegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 0562 *
 
Batchnummer/stregkode:  Vedrører køretøjer, der er bygget mellem 15.11.2010 og 29.12.2010.
 
Risikotype:  Personskader
 
Kardansakslens universalled kan gå i stykker og medføre et pludseligt tab af drev.Det roterende drivaksel kan også forårsage skader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0033/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Caterham
 
Navn: S3 & SV
 
Type/modelnummer:  E11 * KS07/46 * 0036 * 03, e11 * KS07/46 * 0037 * 03
 
Batchnummer/stregkode:  VIN-numre:SDK * * * * * * * * * 0360 — SDK * * * * * * * * * 1415.Produktionsdatoer 18/6/13-10/10/13.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er risiko for, at styreboltene med sikringsbolte kan holde sig mod hinanden.Dette kan medføre reduceret styring og i sidste ende tab af styring, hvis alle fire bolte gik i brud.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0035/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: S-Class
 
Type/modelnummer:  Typer:221, 221 AMGS 300 Blutec Hybrid, S 350 Blutec, S 65 AMG, S 63 AMG 4Mic, S 600, S 550 4Matisk, S 550, S 500, S 400 Hybrid, S 400, S 350 CDI, S 350 Blutec 4Matic.EF-typegodkendelser:E1 * 2007/46 * 0335 * 19, * 20;E1 * 2007/46 * 0396 * 09
 
Batchnummer/stregkode:  Der er tale om køretøjer, der produceres i perioden fra oktober 2012 til oktober 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Det er muligt, at enden af sikkerhedsselen ikke er monteret korrekt på forsæderne.Som følge heraf kan den begrænsende virkning bringes i fare under kraftig belastning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Det Forenede Kongerige, Sverige, Bulgarien, Danmark, Slovenien, Nederlandene, Slovakiet, Ungarn, Spanien, Portugal, Finland, Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0064/14       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Chevrolet
 
Navn: Spark
 
Type/modelnummer:  M300 Spark (kun MY2010 — RHD)
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsdatoer 1/7/2009-16/9/2010 VIN-interval AC125313-AC239284
 
Risikotype:  Personskader
 
Drejetap kan svigte ved normal anvendelse af køretøjet.Hvis koblingspedal ikke består, vil køretøjet ikke kunne skifte gear.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0011/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastiske stropper
 
Mærke: DS
 
Navn: Cuerda equipaje (luggage rope)
 
Type/modelnummer:  j.nr. DS668115 (160 cm)
 
Batchnummer/stregkode:  8433796681153
 
Risikotype:  Personskader
 
Krogene kan komme fra den elastiske gjord, der kan påføre brugeren skade.Desuden er mærkningen og instrukserne utilstrækkelige.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante standard BS AU 258.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elastiske bagagegjorde med en krog i hver ende.De sælges i plastposer med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0017/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastikstrop
 
Mærke: Leiva
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8431487182200
 
Risikotype:  Personskader
 
Gjordene kan knuses, når de er under spænding.Hvis krogen afriver sig, kan den ramme brugeren eller bevirke, at belastningen falder.Desuden er mærkningen og instrukserne utilstrækkelige.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante standard BS AU 258.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Runde elastiske remme med kroge i hver ende.Varen leveres i en gennemsigtig pose med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0021/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastiske stropper
 
Mærke: Happy home
 
Navn: Cuerda Elástica
 
Type/modelnummer:  Ref. 91235
 
Batchnummer/stregkode:  8435207612350
 
Risikotype:  Personskader
 
Krogene kan komme fra den elastiske gjord, der kan medføre, at brugeren kommer til skade, eller lade den falde ned.Desuden er mærkningen og instrukserne utilstrækkelige.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante standard BS AU 258.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elastiske remme med kroge i hver ende, 180 cm lange.Emballagen er en gennemsigtig plastpose med et kort, der angiver "Happy Hoge, Cuerda Elástica, 180 cm".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0045/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Tobaksemasse
 
Mærke: Golden Layalina
 
Navn: White Grape, Blue Mist, Blueberry Grape, After Glow, Double Apple
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en risiko på grund af det høje niveau af den fugtighedsbevarende glycerin og 1,2-propandiol.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Andet, Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Emballage:transparent folie, der indeholder en original pakning af hver sort.Indhold:tobaksmelasse, forskellige aromaer.
Oprindelsesland:  De Forenede Arabiske Emirater
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0051/14       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Stige
 
Mærke: Codiven
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MH-200
 
Batchnummer/stregkode:  8422893922153
 
Risikotype:  Fastklemning, Personskader, Snitsår
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi der er mangel på centralaflåsning af leddet, og stigen ikke har tilstrækkelig mekanisk styrke og kan gå i stykker under brugen.Som følge heraf kan brugeren falde fra en højde.Desuden er der risiko for, at produktet beskæres på grund af skarpe kanter, der støder op til hinanden, hvilket indebærer risiko for at komme i klemme, fordi trinnene ikke har en skridsikker overflade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 131.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En stige med 8 ± 8 trin, højde 177 cm, højde cm, højde 360 cm, højde 109 x 17 cm, højde 48 cm.Den pakkes i plastemballage med selvklæbende etiket med følgende oplysninger:MH-200, brugsvejledning, en tabel over størrelse, symboler og piktogrammer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0037/14       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  "motorhandsker"
 
Mærke: MotoFirst
 
Navn: Cross
 
Type/modelnummer:  Model:905265
 
Batchnummer/stregkode:  3348679780746
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder benzidin (aromatisk amin udsat fra azofarvestoffer) over de tilladte niveauer (målt værdi:400 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sikkerhedshandsker til kørsel med sorte motorer, der er forsynet med beskyttelsespaneler for kænklerne.
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0015/14       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Anden indehaver
 
Mærke: Les Petits
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  OSO AZ 2496, ref. 71.9503 (lyserød) og 71.9504 (blå)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi klemmen til fastgørelse af sokkelen let kan knækkes i små dele, der kan sluges af små børn.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Anden indehaver af plast med metalplade i form af en bjørn.Produktet pakkes i en kartonæske med tegninger af børn, stjerner, blomster og teksten "Les Petits" i blåt og lyserødt.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0002/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Træ-rangle
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Leverandør ref. W071013, NOZ ref. 8681413
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele (bollerne af træ) let kan løsnes og sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rangler bestående af små trædele og en klokke, der er samlet på en træring.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Estland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0004/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blød legetøjs-nøglekæde (bamd)
 
Mærke: Art Studio
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 2558
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, da metalringen og forbindelsesdelene let kan fjernes og kan sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Andet — Frivillige, forebyggende foranstaltninger truffet af importøren (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blødt legetøj (~ 10-12 cm porteddy), der er fastgjort til en nøglering med en snor.Ingen emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Sverige

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0005/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Toys
 
Type/modelnummer:  WH-035
 
Batchnummer/stregkode:  8668337390007
 
Risikotype:  Forbrændinger, Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi det let kan blive overophedet som følge af et kort kredsløb mellem dele af den modsatte polaritet.Produktet er forbundet med risiko for at blive udsat for høreskader, fordi støjniveauet er for højt.Desuden er Batterirummet let tilgængeligt, og batterier kan sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 62115 og EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Mobil legetøjs-mobiltelefon i form af en gul kylling med blå sort.Varen leveres i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0007/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol
 
Mærke: Ideal Westernland
 
Navn: Schusspistole Junior ("Junior pistol")
 
Type/modelnummer:  Art. 401 9151
 
Batchnummer/stregkode:  DBGM 8632494
 
Risikotype:  Høreskader
 
Lydtryksniveauet er for højt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blok af sorte plaststykker med et kammer til knaldhætter.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Slovenien, Tyskland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0018/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Aktivitetslegetøj
 
Mærke: KIK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KIK 0003
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan løsnes og sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Aktivt legetøj med en træbase, tre metalabonnentledninger og flade dele af træ i forskellige farver.Produktet er forseglet i plastfolie.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0029/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til ægget selægning
 
Mærke: Popkidz
 
Navn: Christmas Time
 
Type/modelnummer:  PK2105
 
Batchnummer/stregkode:  8437011769541
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi armeringen indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 7,9 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøjsundersøgelsen består af to dele:en stikselægge og et urværk.Stroppen skal være hård og bøjes over for håndleddet og være fleksibel i forhold til håndleddet.Ur, som indeholder et digitalt ur med et lille batteri, er forsynet med et tal i Santa Claus ".Varen leveres i en udstillingssag og indeholder en slibeller.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0031/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klemmelegetøj
 
Mærke: Lässig
 
Navn: Lela
 
Type/modelnummer:  Art. nr.:LLELA001
 
Batchnummer/stregkode:  EAN-kode 4042183322780
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder stoffer, som kan metabolisere og danne N-nitrosamin (målt værdi af følgende stoffer:2,25 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Squettelegetøj i form af en fawn fremstillet af hvidt, elastisk materiale.Hovedet er sort, hvid og rød, mens ører er lyserøde, og ryggen har lysebrune pletter påmalet den.Legetøjet er ca. 15 cm højt og har en kropslængde på ca. 8 cm.Den leveres i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Bulgarien, Spanien, Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0034/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blød kugle
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Super
 
Type/modelnummer:  Varepost:901412
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi:16,5 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Flerfarvet blød kugle.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0036/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Beautiful Girl
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:919569, Model No.:B02102
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi hovedet, armene og dukkens ben indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 28,5 % af vægten).Dukkens arme og ben indeholder desuden diisononylphthalat (DINP) (målt i vægt 2,2 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lille plasticdukke med øreringe leveret i en lyserød papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/0038/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt til bueskydning
 
Mærke: Xin Yin Dai Toys
 
Navn: Shoot Set
 
Type/modelnummer:  Ref. 989;parti CG4484-13A
 
Batchnummer/stregkode:  7290005003240
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Pilene udgør en kvælningsrisiko, fordi de omfatter sugekopper, der er små dele, som er lette at tage af, og som kan sluges af børn.Desuden udgør produktet en risiko for skade, da den kinetiske energi ved pilene overstiger det tilladte niveau.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sæt bestående af en bov- og pille med sugekopper.Emballage:papæ-pakket pakke med referencenummeret og "Shaot Set" fortil.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0039/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plæk-læringstelefon
 
Mærke: Navystar
 
Navn: Bilingual Learning Mobile
 
Type/modelnummer:  Varepost:68016-T
 
Batchnummer/stregkode:  4891622680161
 
Risikotype:  Høreskader
 
Produktet er forbundet med risiko for at blive udsat for høreskader, fordi støjniveauet er for højt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Man får numre, farver og figurer i legetøjet på engelsk og spansk, den spiller musik med lys.Den er fremstillet af farvet plast og pakket i papkasse.Anmeldelsen omfatter ikke produkter, der er bragt i omsætning efter den 1. november 2013
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Letland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0047/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: N & M (Norah & Matthew)
 
Navn: Nancie
 
Type/modelnummer:  85086
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi hovederne og bremseskoene indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 23,7 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sæt på to dukker i en lyserød papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0050/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: Sweet Mania
 
Navn: Bubble
 
Type/modelnummer:  Lote:PS95
 
Batchnummer/stregkode:  8435124170544
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi det samlede aerobe kimtal i sæbevandet er for højt.Der er risiko for infektion, hvis væsken sluges eller kommer i berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blåt plastglas, der indeholder væske til fremstilling af sæbebobler med et rødt loft.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/0054/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Sanrio
 
Navn: Hello Kitty
 
Type/modelnummer:  A41999
 
Batchnummer/stregkode:  3298061507133
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi blomsten på hovedet let kan fjernes af børn, puttes i munden og blokerer luftvejene.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøjet er forsynet med en lyserød pose med dekorative motiver i form af blomster og med et enkelt hertil svarende tal.Posen har to hvide håndtag, der er bundet sammen med et lyserødt bånd.Det bløde legetøj "hej Kity" er hvidt med øjne og whiskers, broderede i brunt gevind og næser med gult gevind.Det har en lyserød bluse med grønne ærmer, som har "Hellers Kitty", som broderi i hvid.I øret er der en dekoration i form af en lyserød blomst med en grøn knap, som sidder fast i midten.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0056/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsofader
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Varepost:DS605B
 
Batchnummer/stregkode:  6950010772111
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det kan bryde, let at frigive små dele, der kan puttes i munden af børn, og blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Musikinstrumenter, af farvet plast, i form af et kat.Legetøjet er batteridrevet og frembringer forskellige lyde, når knapperne presses.Den anbefalede aldersgruppe er 18 måneder.Omtrentlig størrelse af legetøjet:18 cm x 4 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0058/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Højskodedragt
 
Mærke: BT (Boys Toys)
 
Navn: Bucanero
 
Type/modelnummer:  Parti:NW12B00004 (størrelse 3-4 år og 5-6 år)
 
Batchnummer/stregkode:  8422562104071
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snore i halsområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Barnets bukaneer dragt, der omfatter en hat og jakke i røde og brune, sorte bukser, sorte benklæder, et rødt bælte/ask med et guldbånd, og en hvid bjælke med bændbånd på halsen.Dragt kommer på en hanger og er dækket af et kort med et billede af et barn, der er klædt på i forbindelse med en strand, og ordet BUCANERO (bucaneer).Det drejer sig om følgende størrelser:3-4, 5-6, 7-9 og 10-12 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0061/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Grækengarderok
 
Mærke: Rose & Romeo (R&R)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ref. 10028 (størrelse 4 år)
 
Batchnummer/stregkode:  8718403983586
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet, som kan komme i klemme.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Det sælges uden emballage.Koben er et mærke, hvis forside viser en pige, der bærer kloak.Dragt er i en enkelt del:en klipper med en lyserød hætte med sølvprikker;der er to funktionelle bånd i halsområdet (en på hver side), som anvendes til at fastgøre beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0062/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klokker med klokker
 
Mærke: Merca Hogar Lin
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ref. 8607 — ST 112633972
 
Batchnummer/stregkode:  8600006986070
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Legetøjet udgør en kvælningsrisiko, da det på grund af dets geometriske form, hvis barnet falder, mens produktet placeres i munden, kan medføre, at legetøjet sætter sig fast og blokerer luftvejene.I kraft af sin form er produktet desuden forbundet med en risiko for skader, hvis barnet falder på den.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Afmagring af træ med metalklokker.I den øverste del er det en tegning af en dukke.Varen leveres i en gennemsigtig plastpose forsynet med en etiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0065/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Højskodedragt
 
Mærke: ATOSA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Réf.NR.:14817-14816-14815
 
Batchnummer/stregkode:  Parti nr.:87Stregkode:8 422259148173.
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi lukkebeslagets sele indeholder 8 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Desuden indeholder det 1,4 % diisononylphthalat (DINP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Skærising for børn på 12-24 måneder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0072/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blanding af legetøj af plast
 
Mærke: Verbetena
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  011300156
 
Batchnummer/stregkode:  8423138517332
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele (fløjten og små aftagelige dele af kroge), som let kan sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Småt legetøj, der er typisk for brug ved partispil ("piñatas"), såsom kroge og fløjter.De leveres i plastposer med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0073/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klemmelegetøj
 
Mærke: Alex Bog
 
Navn: Frog / Baby Bushy Spider
 
Type/modelnummer:  Ref.:EJT 318, EJT 110, TJ- 518, EJT 617, EJT 512 y EJT 118, EJT 109, EJT 112 og EJT 411.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan løslades og sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøj af gummi, som tændes, når det presses.De kan findes i forskellige former:frøer, frøskaller, kyllinger, krokodiller, gopler, hunkaniner og træfugle.Produkterne leveres i bokse med 12 eller 24 legetøj, som hver angiver et produktnavn (Frosg, Baby Bushy Spider, m.fl.).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0074/14       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Delectation
 
Type/modelnummer:  J.nr. 325
 
Batchnummer/stregkode:  7290005012013
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det let kan bryde og frigive små dele, der kan sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøj i form af en side med en plastikbeholder i form af en krør.Produktet pakkes i en cellofan-pose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0006/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Den såkaldte "Finnish" -skjorte til børn
 
Mærke: Umbro
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  En ADAM JR HOODY, ART. No. 131717, 0134, størrelse 128 cm
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:6 410741 518858
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Orange underlagets klippe med en funktionel snor i halsens overflade.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0009/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Tud "til spædbørn
 
Mærke: Primark
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  56585 (alle farver)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi de let kan løsne sig og sluges af børn.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Der blev solgt til spædbørn uden emballage.Størrelse 12 måneder.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Estland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0012/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Lædersko, til mænd
 
Mærke: Bugatti
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  T2107-1-100
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder azofarvestoffer, som frigiver den aromatiske amin-3,3-dimethylbenzidin (op til 171 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ssortsko, 8 snøreringe.Svag lugt af læder.Rødlig foring i utrin
Oprindelsesland:  Schweiz
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0016/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Chocolate Chus
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MC50-C40
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele (knapperne), som let kan løsnes og sluges af små børn.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Pigerne i størrelse 2 og 3 år med fire knapper på forsiden.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0023/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: Luviana
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HT0421-02, LL33-43, RY114-01, X22-24, X22-102, S01617-N, X22-10, X22-99, X22-98, X22-29 og SLL412116
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder chrom (målt værdi op til 50,6 mg/kg).Chrom VI klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kvinders sandaler og sko på en lang række forskellige måder og modeller.De leveres i hvide kartonæsker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0024/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  WIG
 
Mærke: El Carnaval
 
Navn: Peluca
 
Type/modelnummer:  369
 
Batchnummer/stregkode:  8420995103692
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for brand og forbrændinger på grund af høj antændelighed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Orange halike, der sælges i en gennemsigtig plasticpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0040/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: RIP CURL
 
Navn: Epoch Puffer Jacket
 
Type/modelnummer:  KJK4GH, j.nr.:LEPOCH H13 PUFFER.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder azofarvestoffer, som giver et for stort indhold af 4,4 "-methylendianilin.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.Én hændelse indberettet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort kappe med fur-trimmet hætte.Størrelse:alder 12 år
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Spanien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0042/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sølvbryd med piger
 
Mærke: Claire
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Typografi:39528954, Col:1753, Størrelse:122 cm
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:5 711132 154886
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle vævtråde med knuder i emhætten og hallen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  "rosa" lyserød, men med hætte, der har en funktion med knuder med knuder.Teksten "LOVE DINE LUX.Claire ", trykt på forsiden.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/0049/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børne-beklædning
 
Mærke: Soleil
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Vare 1.:Ref. 13RW2, Produkt 2.:Ref.13R607, Produkt 3.:Ref. 13R501, Produkt 4.:J.nr. 13R605
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi de små knapper let kan løsnes, og små børn kan blive kvalt.Produkterne opfylder ikke den relevante nationale standard EN 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Vare 1. er en blonder og kappe med to knapper;Produkt 2., 3., 4.er tøj til spædbørn med henholdsvis 3, 5 og 1 knapper.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 9 fotos

2 af 9 fotos

3 af 9 fotos

4 af 9 fotos

5 af 9 fotos

6 af 9 fotos

7 af 9 fotos

8 af 9 fotos

9 af 9 fotos

Varslingsnummer: A12/0055/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Spædbørn, til spædbørn, beklædning til spædbørn og småbørn
 
Mærke: Nicoli
 
Navn: 1. Blouse style: Pocket Baby Kurta; 2. Romper style: Quilted Baby Rumper; 3. Dress style: Girls Lace Arras Shirt;
 
Type/modelnummer:  Ref.nr.:105424, 105123 og 105134
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi de let slår igennem og frembringer små dele, der kan puttes i munden og sluges af børn.Produkterne ikke opfylder den relevante nationale standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  1.Grønstribet bluse med to lommer og fem knapper nedad.2.Romper dragt med syv knapper (fire på ryggen og tre i skridtet), alle med en diameter på 9 mm.3.Uld med skulderstropper og syv knapper på bagsiden, alle med en diameter på 9 mm.Ingen emballage.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0057/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Geggamoja
 
Navn: College Hoodie
 
Type/modelnummer:  Art. 234SS131016, grå 101, størrelse 110/116 cm
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelsenstrenge i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Grå børn lægger sig fast i snorene med bændler.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0060/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  T-shirt, børn
 
Mærke: KIABI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. nr.:CV378622 ED982, størrelse 0 (0M-9M)
 
Batchnummer/stregkode:  378622000002
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder små dele (knapper), der let kan aftages og sluges af små børn.Produkterne ikke opfylder den relevante nationale standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Der er seks knapper og fem knapper på forsiden.Den frembydes uden emballage.
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0075/14       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko til piger
 
Mærke: Disney/Primark
 
Navn: Minnie Mouse
 
Type/modelnummer:  Ref.:9140411
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele (glasperler) let kan løsnes og kan sluges af små børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Pigsko af piger med små glasperler, størrelse 23.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0027/14       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Røgdetektorer
 
Mærke: DICON
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Følgende fremstillingsår i forbindelse med DSA's 100-år:2011Parti 11032 og 11044
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Røgdetektorer har ikke tilstrækkelig følsomhed og kan ikke generere et alarmsignal.Dette vil forhindre brugerne og dem, der står over for dem, i at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå brandrisikoen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14604.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Røgdetektorer, i form af en hvid plast, cylindrisk sag, der sælges i gennemsigtige plastkasser med en blå stribe.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0052/14       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelelak
 
Mærke: En Vogue
 
Navn: Lac It!
 
Type/modelnummer:  Tangerin
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af indholdet af farvestof (CI 77091) og stofferne antimon, o-xylen, m-xylen og p-xylen.Produkt er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Gelpolicen vises som en neglelak i sort glasflaske.Applikator tilført børste.Produktet er pakket i sort pap.
Oprindelsesland:  Canada
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0053/14       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglemodelharpiks
 
Mærke: En Vogue
 
Navn: Soft pink modelling resin
 
Type/modelnummer:  Lyserød farve ("blød rosa")
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder antimon (102 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Modelharpiksen sælges i en rund glas med sort glas.Ingen ydre emballage.
Oprindelsesland:  Canada
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Tyskland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0067/14       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Sminkesæt
 
Mærke: KTN - Boulevard de Beauté
 
Navn: Denim colour compact
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:250246_JS
 
Batchnummer/stregkode:  Batch-No.:WY120444;EAN:4 260 224 494504
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder chrom VI, der overskrider det tilladte maksimumsindhold:Farve for kæber — blanding:13,7 mg/kgFarve til kæber — rødplyserødt:33,2 mg/kgFarve for kæber — 1. brun:7,79 mg/kgFarve for kæber — 2. brun:17,1 mg/kgProduktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kasse med denimprint indeholder øjenskygger (35 g), læser-glansglans (14 g), bronchzer (12 g) og blp for kæber (12 g).
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0068/14       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Sminkesæt
 
Mærke: KTN - Boulevard de Beauté
 
Navn: Denim Colour Compact
 
Type/modelnummer:  Batch-No.:WY120443Punkt nr.:240005000_JS
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:4 260 224 494443
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af tilstedeværelsen af chrom (VI) i kæber (12,5 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Box med denimprint indeholdende øjenskygger (10,8 g), blp for kæber (3,4 g) og bronzeer (10 g).
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2014 - 2

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos