Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 2 ( Zveřejněno: 17/01/2014)
Oznámení A12/1248/12 z 2012. týdne 33 bylo trvale odstraněno poté, co oznamující orgány znovu posoudí rizika, které výrobek představuje.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0044/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Kotouče pro kotoučové brzdy
 
Značka: Shimano
 
Název: BR-CX75, BR-R515, BR-R315
 
Typ/číslo modelu:  BR-CX75 (červenec 2012 až květen 2013, kód:Kg, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD a LE), BR-R515 (únor 2012 až květen 2013, kód:KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD a LE) a BR-R315 (březen 2013 až červen 2013, kód:LC, LD, LE a LF)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Brzdové destičky mohou být nesprávně upraveny.To může omezit brzdnou sílu a způsobit, aby cyklista spadl nebo byl zapojen do dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ruční brzdy s černými a stříbřité kotoučky pro jízdní kola.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Rakousko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0010/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termosova baňka s čerpadlem
 
Značka: CEC
 
Název: Vacuum Pot
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 8408700
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435292587007
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko z důvodu přítomnosti azbestových vláken ve separátorech dvojitě skleněné stěny baňky s tepelnou baňkou.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Termos baňka na kapaliny s čerpadlem.Produkt je balen v lepenkové krabici označené „Vakuna Pot Puchy vos Hot Chladína 1.9L“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0059/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: Sheng Fu
 
Název: Vacuum Flask
 
Typ/číslo modelu:  0.35 Litre:Ref. 600013, 0.68 Litre:Ref. 600044, 1 Litre:Odkaz 600051
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0.35 Litre:411101600013, 0.68 Litre:8411101600044, 1 Litre:8411101600051
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti azbestových vláken ve separátorech dvojitě skleněné stěny baňky s tepelnou baňkou.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Termoměnové baňky různých barev s bočními držadly.Výrobek je opatřen štítkem s výkresem s šálkem a množstvím kávových zrn.Termos baňka je k dispozici v letech 0.35, 0.68 a 1 Litre.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0026/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Dragon Tattoo Ink
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP-1:77891TP-2:77891TP-3:77891
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují aromatické aminy 4-methyl-m-fenylendiamin, arsen, olovo a nikl nad přípustnou úrovní (měřené hodnoty:aromatické aminy 308 mg/kg;arsen:3,1 mg/kg;olovo:2,4 mg/kg;nikl:19,7 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by aromatické aminy jako 4-methyl-m-fenylbenzendiamin s karcinogenními účinky, neměly být přítomny v tetování a výrobcích PMU a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Podle zprávy ReAP (2008) nesmí obsah olova a arsenu překročit 2 mg/kg, zatímco hladiny niklu v tetických inkoustech musí být tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tetovací barva dodaná v plastové láhvi s kapkami a lepicí páskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0030/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Silverback Ink
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nejvyšší datum před 12/2015, Černé 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže B 44021213
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu a naftalenu, nad povolené úrovně.(měřené hodnoty:naftalen:0,37 mg/kg;benzo (a) pyren:0,06 mg/kg;celkové množství karcinogenních PAU:0,43 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí obsah benzo (a) pyrenu překročit 0,05 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tetovací barva v plastové láhvi se šroubovou horní a dávkovou tryskou.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0041/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelný řetězec LED
 
Značka: Tibelec
 
Název: Guirlande LED 10m
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:SL-BL-B22–10-M-10L.Odkaz na výrobek:PODNIKU TIBELEC:166990
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Všechny šarže (28324 a 29000) – čárový kód:3233550166996.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochrana proti vlhkosti není přiměřená a voda může přijít do styku s živými složkami.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický, venkovní světelný řetězec s diodami vyzařujícími světlo (LED), typ B22.V lepenkové krabici s průhlednou přední částí o rozměrech 39 x 28 x 10 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0069/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Povodňová světla
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Flood Light
 
Typ/číslo modelu:  Vzor AOTG11023, 30W, AC85–265V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2050710132186
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Energetická šňůra není řádně zajištěna.Kovový těleso není uzemněn.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Před povodněmi se balí v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0043/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Soustrojí generátoru
 
Značka: Mecafer
 
Název: MF 1500i
 
Typ/číslo modelu:  1203030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 12601.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Soustrojí generátoru.Rozměry bedny:525 x 295 x 440 mm. hmotnost 20 kg
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0048/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrické vrtačky
 
Značka: Swiss Kraft
 
Název: Hammer Drill + Cordless Drill Set
 
Typ/číslo modelu:  Ref. SK3201
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanická odolnost výrobků není dostatečná.Produkty se mohou roztrhnout z živých částí, které jsou k dispozici.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vrtačka a bezšňůrová cvičení dodávaná v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0019/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: ProAce
 
Typ/číslo modelu:  Proace
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dotyčná vozidla mohou být vybavena nesprávnými brzdovými kotouči, které nesplňují mechanické vlastnosti potřebné pro tento model.Pokud jsou nesprávné brzdové kotouče namontovány, mohl by být brzdný účinek snížen, nebo, v nejhorším případě, by brzdový kotouč mohl roztrhnout silné zatížení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Řecko, Švédsko, Irsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Bulharsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0020/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: ProAce
 
Typ/číslo modelu:  Proace
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vnitřní závada motoru stěrače by mohla způsobit chybnou funkci systému stírání čelního skla.V nejhorším případě se může stěrač náhle zastavit během provozu.Pokud k tomu dojde, může být dohlednost pro řidiče snížena za podmínek dešťů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Řecko, Nizozemsko, Švédsko, Irsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0028/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 640i Cabrio
 
Typ/číslo modelu:  Typ:6c, model:640i Cebrio, číslo ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0562 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se vozidel postavených v letech 15.11.2010 až 29.12.2010.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Univerzální kloub hnacího hřídele se může zlomit a způsobit náhlou ztrátu pohonu.Za škodu může způsobit i rotující hnací hřídel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0033/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Caterham
 
Název: S3 & SV
 
Typ/číslo modelu:  E11 * KS07/46 * 0036 * 03, e11 * KS07/46 * 0037 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo VIN:SDK * * * * * * * * * * * 0360 – SDK * * * * * * * * * * * 1415.Data výroby 18/6/13–10/10/13.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje riziko, že ochranné šrouby s mechanismem řízení mohou být zlomeniny.To může vést ke snížení ovládacího prvku řízení a v konečném důsledku ke ztrátě řízení, pokud všechny čtyři šrouby stojí v lomu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0035/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: S-Class
 
Typ/číslo modelu:  Typy:221, 221 AMG4 S 300, S 63, S, S 600, S 550 4, S 4, S 500, S 400 Hybridní, S 550, S, S, S 350, S 400, S 350, S, S, S, S, S, S, S, S 65, S 350, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, SES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0335 * 19, * 20;E1 * 2007/46 * 0396 * 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o vozidla vyrobená mezi říjnem 2012 a říjnem 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné, že připojení ke konečnému bezpečnostního pásu není správně namontováno na přední sedadla.V důsledku toho může být omezující účinek ohrožen silným stresem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Švédsko, Bulharsko, Dánsko, Slovinsko, Nizozemsko, Slovensko, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0064/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Spark
 
Typ/číslo modelu:  M300 Spark (MY2010 – pouze RHD)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní data 1/7/2009–16/9/2010 VIN v rozsahu AC125313 – AC239284
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čep pedálu spojky nesmí při běžném používání vozidla selhat.V případě, že pedál spojky selže, vozidlo nebude schopné měnit rychlostní stupeň.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0011/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružné popruhy
 
Značka: DS
 
Název: Cuerda equipaje (luggage rope)
 
Typ/číslo modelu:  ref. DS668115 (160 cm)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8433796681153
 
Druh rizika:  Úraz
 
Háčky se mohou oddělit od pružného popruhu, který může vést k poranění uživatele.Kromě toho jsou označování a pokyny nedostatečné.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elastické pásky pro zavazadla s hákem na každém konci.Prodávají se v plastových sáčcích s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0017/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružná popruh
 
Značka: Leiva
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431487182200
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy mohou být pod napětím.Jestliže se háku odklonit, může zasáhnout uživatele nebo způsobit pád nákladu.Kromě toho jsou označování a pokyny nedostatečné.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kulaté elastické řemínky s háčky na každém konci.Výrobek je dodáván v průhledném sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0021/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružné popruhy
 
Značka: Happy home
 
Název: Cuerda Elástica
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 91235
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435207612350
 
Druh rizika:  Úraz
 
Háčky se mohou oddělit od pružného popruhu, který může vést k poškození uživatele nebo způsobit pád nákladu.Kromě toho jsou označování a pokyny nedostatečné.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pružné popruhy s háčky na každém konci, dlouhé 180 cm.Obal je průhledný plastový pytel s kartou označovanou „Happy Hogar, Cuerda Elástica, 180 cm“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0045/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Tabák k výrobě melasy
 
Značka: Golden Layalina
 
Název: White Grape, Blue Mist, Blueberry Grape, After Glow, Double Apple
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje riziko, a to kvůli nadměrným úrovním glycerinu a 1,2-propandiolu.Produkt není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Ostatní

 
Popis:  Balení:průhledné váčky na fólie obsahující jedno původní balení každé odrůdy.Obsah:tabákové melasy, různých látek určených k aromatizaci.
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0051/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Požární žebřík
 
Značka: Codiven
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MH-200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422893922153
 
Druh rizika:  Pořezání, Uvíznutí, Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože ve spojení mezi kloubem a žebříkem existují mezery, které nemají dostatečnou mechanickou pevnost a mohou se během používání rozbít.V důsledku toho může uživatel spadnout z výšky.Kromě toho výrobek představuje nebezpečí omezením z důvodu přítomnosti ostrých okrajů, které sousedí s jeho kloubem, což představuje riziko zachycení, protože příčle nemají protiskluzovou plochu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ocelová drátěná žebřík s 8 + 8 příčlemi, výška 177 cm, rozšířená výška 360 cm, obal 109 x 17 x 48 cm.Je zabaleno do plastových obalů a musí být opatřeno nálepkou s těmito údaji:MH-200, návod k použití, tabulka s velikostí žebříků, symboly a piktogramy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0037/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Motocyklistické rukavice
 
Značka: MotoFirst
 
Název: Cross
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:905265
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3348679780746
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje benzidin (aromatický amin uvolňovaný z azobarviv) nad povolenou úrovní (naměřenou hodnotu:400 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice s černými motocykly, které obsahují ochranné panely pro knihačky.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0015/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: Les Petits
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OSO AZ 2496, Ref.č. 71.9503 (růžová) a 71.9504 (modrá)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože klip pro upevnění oděvu se může snadno roztrhnout na malé části, které by mohly spolknout malé děti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ostatní držáky z plastu s kovovou deskou v podobě snést.Produkt je balen v lepenkové krabici s výkresy dětmi, hvězdami, květinami a textem „Les Petit“ modře a růžově.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0002/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dodavatel č. j. W071013, NOZ ref. 8681413
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou snadno oddělit malé děti a spolknout je.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chrastítko sestávající z malých dřevěných dílů a zvonku, které tvoří společně a tvoří dřevěný hranol.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Estonsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0004/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkký hradný řetěz (medovády)
 
Značka: Art Studio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 2558
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení jako kovový prstenec a spojovací prvky mohou být snadno odstraněny a děti by jej mohly spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní – Dobrovolná preventivní opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka (~ 10–12 cm uštítedy) připevněné ke klíčovému prstence se šňůrou.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0005/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  WH-035
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8668337390007
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože může snadno přehřívat v důsledku zkratu mezi částmi protilarity.Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Kromě toho je prostor pro baterie snadno přístupný a baterie by mohly spolknout malé děti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračka (mobilní telefon) ve tvaru žlutého kuřete, s modrým rozrýčem.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0007/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: Ideal Westernland
 
Název: Schusspistole Junior ("Junior pistol")
 
Typ/číslo modelu:  Článek 401 9151
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  DBGM 8632494
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Nejvyšší hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Otočná deska z plastové tabule hračky se komorou pro kapsle.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Slovinsko, Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0018/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pohybová hračka
 
Značka: KIK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KIK 0003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti by mohly snadno oddělit malé děti a spolknout je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pohybová hračka s dřevěnou základnou, tři kovové smyčky a dřevěné tabule v různých barvách.Výrobek je zapečetěn plastovým filmem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0029/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sledování a sledování hraček se popruhem proti proudu
 
Značka: Popkidz
 
Název: Christmas Time
 
Typ/číslo modelu:  PK2105
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8437011769541
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože díl obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolené hladiny (naměřená hodnota do 7,9 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Přehled hraček má dvě části:poklopný popruh a hodinky.Dělicí popruh je tuhá a v okamžiku, kdy je proti zápěstí proti zápěstí, se zápěstí zápěstí.Monitor, který obsahuje digitální hodiny s malou baterií, má hodnotu v Santa Claus.Výrobek je dodáván na zobrazovací jednotku a obsahuje pytel bonbónů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0031/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mačkací hračka
 
Značka: Lässig
 
Název: Lela
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:LLELA001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 4042183322780
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje látky, které mohou metabolizovat a tvořit N-nitrosamin (naměřená hodnota nitroochranných látek:2,25 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mačkací hračka ve tvaru chleba z měkkého, bílého a elastického materiálu.Hlava je černá, bílá a červená, uši jsou růžová a hřbet má světle hnědé skvrny.Hračka je asi 15 cm na výšku a její délka je přibližně 8 cm.Dodává se v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Bulharsko, Španělsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0034/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká koule
 
Značka: neznámý
 
Název: Super
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:901412
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřenou hodnotu:16,5 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícebarevná měkká koule.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0036/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beautiful Girl
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:919569, vzor č.:B02102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava, paže a nohy panenky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolené hladiny (naměřené hodnoty do 28,5 % hmotnostních).Paže a nohy panenka navíc obsahují Diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota 2,2 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenská panenka z plastu s náušnicemi z růžové lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0038/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lukostřelecké sady
 
Značka: Xin Yin Dai Toys
 
Název: Shoot Set
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 989;CG4484–13A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7290005003240
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Šipky představují riziko udušení, protože zahrnují přísavky, které jsou malými částmi, které lze velmi snadno oddělit a které mohou děti spolknout.Kromě toho výrobek představuje nebezpečí úrazu, neboť kinetická energie šipek překračuje povolenou úroveň.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada se skládá z přídě a šipek s přísavkami.Balení:balení podle kartónu nebo lepenky s referenčním číslem a „Sott Set“ na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0039/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefon pro studium hraček
 
Značka: Navystar
 
Název: Bilingual Learning Mobile
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:68016T
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4891622680161
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Telefonní čísla hračky se učí čísel, barev a tvarů v angličtině a španělštině.Jsou vyrobeny z barevných plastů a jsou zabaleny v lepenkové kolonce. oznámení se nevztahuje na výrobky uvedené na trh po 1. listopadu 2013
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0047/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: N & M (Norah & Matthew)
 
Název: Nancie
 
Typ/číslo modelu:  85086
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlavy a obuv pro panenky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřené hodnoty do 23,7 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Soubor dvou kočárků dodávaných v kartonové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0050/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: Sweet Mania
 
Název: Bubble
 
Typ/číslo modelu:  Podniku Lote:PS95
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435124170544
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlech je příliš vysoký.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová trubička obsahující kapalinu na výrobu bublin na výrobu bublin s červeným víčkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0054/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Sanrio
 
Název: Hello Kitty
 
Typ/číslo modelu:  A41999 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3298061507133
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože květ na hlavě lze snadno odstranit dětmi, umístit do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračka je opatřena růžovým pytlem s ozdobnými motivy ve formě květů a číslem Kitty Kitty.Vak má dvě bílé rukojeti, svázané na vrchní straně, růžové stužky.Měkká hračka „Ahorom Kitty“ je bílá s očima a whiskery, které se vyšívají v hnědé nitě a vyšívané ve žlutém proužku.Zanechává růžovou halenku se zelenými rukávy, tzv. „Kitty Kitty“ v bílé barvě.Na uchu je vyznamenání ve formě růžového květu se zeleným tlačítkem, které se nachází uprostřed.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0056/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefon s hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:DS605B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6950010772111
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se může rozbít, snadno uvolňovat malé části, které by mohly děti vkládat do úst, a zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hudební telefon ve formě kočičí, z barveného plastu.Hračka je napájená z baterií a vyrábí různé zvuky, jsou-li stisknuty.Doporučená věková skupina je 18 měsíců v lepenkové krabici.Přibližná velikost hračky:18 cm x 4 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0058/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: BT (Boys Toys)
 
Název: Bucanero
 
Typ/číslo modelu:  Šarže:NW12B00004 (velikost 3–4 let a 5–6 let)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422562104071
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Náhorní kroby dítěte, které zahrnuje klobouk a kordy v červených a hnědých, černých kalhot, do krytů na hnědé boty, na říčním pásu/popelu se stánkovou sponou a bílými tričko se stahovacími struny na hrdle.Dásní přichází po hangáře a je kryt kartou s fotografií o dítěti v noze na pozadí plážové a slova BUCANERO (bucbeer).Rozměry, v nichž je výstroj prodána, jsou:3–4, 5–6, 7–9 a 10–12 roky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0061/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mamiškový šatka, šedok šedok
 
Značka: Rose & Romeo (R&R)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 10028 (velikost 4 let)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718403983586
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku, které by se mohly zachytit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sak se prodává bez jakéhokoli obalu.Na návěsku je připevněna etiketa, na níž se nachází dívka oblečená do klovaka.Dásní se nachází v jedné části:šedok, která má růžovou kapustu se stříbrnými tečkami;existují dva funkční barvicí pásky v oblasti krku (na jedné straně na každé straně), které se používají k zapnutí oděvu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0062/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Merca Hogar Lin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 8607 – ST 112633972
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8600006986070
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Hračka představuje nebezpečí udušení vzhledem ke své geometrické formě, pokud by dítě spadalo do jeho úst, mohlo by to mít za následek zablokování a zablokování dýchacích cest.Kromě toho vzhledem ke svému tvaru představuje výrobek riziko zranění, pokud se na něj dítě dostane.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dřevěná chrastítka s kovovými zvony.V horní části je zobrazen obličej na panenku.Výrobek se dodává v průhledném plastovém sáčku se štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0065/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: ATOSA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Réf.Č.:14817–14816–14815
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zásilka č.:87Čárový kód:8 422259148173.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože spona pásu obsahuje 8 % hmotnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje 1,4 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Protažený kroproj pro děti ve věku 12–24 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0072/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Směs plastových hraček
 
Značka: Verbetena
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  011300156
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8423138517332
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože obsahuje malé části (píšťalky a malé oddělitelné části vrtáčky), které děti mohou snadno spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Malé hračky typické pro použití během politických her („piñatas“), jako jsou uchočecí a píšťalky.Dodávají se do plastových tašek s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0073/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mačkací hračka
 
Značka: Alex Bog
 
Název: Frog / Baby Bushy Spider
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:Článek „318“, „EJ110“, „EJN 518“, „NE-617“, „EJ-512 y“ („EJ-118 y“), „EJ-109“, „ML112“ a „EJ-411“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky z pryže, které se při stlačení snižují.Jsou k dispozici v různých tvarech:Žabí, monostery, drůbeží mláďata, krokodýli, medúzy, dětské králíky a loužíci.Výrobky jsou dodávány v prostorech s držbou 12 nebo 24 hraček, z nichž každý obsahuje název produktu (Frog, Baby Spider, a další).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0074/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: neznámý
 
Název: Delectation
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 325
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7290005012013
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se může snadno zlomit a uvolnit malé části, které mohou spolknout malé děti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hradlky ve formě motýly s plastovým pólem.Výrobek se balí do celofánu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0006/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení dětí
 
Značka: Umbro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UMB ADAM JR HOODY, ART. 131717, 0134, velikost 128 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6 410741 518858
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tričko na oranžovém potu s funkčním šňůrou v oblasti krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0009/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenec/kojenecké halenka
 
Značka: Primark
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  56585 (všechny barvy)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože knoflíky mohou být snadno odděleny a děti mohou být spolknuty.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Montovaný kojenec je prodáván bez jakéhokoli obalu.Velikost 12 měsíců.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0012/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Bugatti
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T2107–1 – 100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující aromatické aminy 3,3-dimethylbenzidin (do 171 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mená černá bota, 8 šněrovací dírky.Nedostatečná kožená vůně.Brown-červenou podšívku v neplatovém stupni;
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0016/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Chocolate Chus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MC50-C40
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (knoflíky), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dívčí kostýmy ve velikosti 2 a 3 let se čtyřmi tlačítky na přední straně.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0023/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Luviana
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HT0421–02, SLL33–43, RY114–01, X22–24, X22–102, S01617-N, X22–10, X22–99, X22–98, X22–29 a SLL412116
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom VI (měřené hodnoty až do 50,6 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dámské sandály a obuv v různých stylech a modelech.Dodávají se v bílých lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0024/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  WIG
 
Značka: El Carnaval
 
Název: Peluca
 
Typ/číslo modelu:  369
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8420995103692
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru a popálenin v důsledku vysoké hořlavosti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oranžovočervená mísa je prodávána v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0040/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: RIP CURL
 
Název: Epoch Puffer Jacket
 
Typ/číslo modelu:  KJK4GH, odkaz na značku obchodu:LEPCHH H13 PUFFER.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje azobarviva, která uvolňují nadměrné množství 4,4’-methylendianilin.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý kabát s kapucí (bankénka).Velikost:doba existence 12 let
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0042/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Claire
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č.:39528954, Col:1753, Velikost:122 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5 711132 154886
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních šňůr s uzly v oblasti krku a krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívka na koutek růžová s kapucí, která má po sobě funkční provázku s uzly.Text „LOVE YOUR LUXClaire "vytištěný na přední straně.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0049/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy
 
Značka: Soleil
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Produkt 1.Ref. 13 RW2, Product 2.:Ref.13R607, Product 3.:Ref. 13R501, Product 4.:Ref. č. 13R605
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože u malých tlačítek lze snadno oddělit a u malých dětí může dojít k jejich nebezpečí.Produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou EN 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Výrobek 1. je krajky se dvěma tlačítky;Výrobek 2., 3., 4.jsou oděvy pro kojence pomocí tlačítek 3, 5 a 1.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 9 fotografií

2 ze 9 fotografií

3 ze 9 fotografií

4 ze 9 fotografií

5 ze 9 fotografií

6 ze 9 fotografií

7 ze 9 fotografií

8 ze 9 fotografií

9 ze 9 fotografií

Číslo varování: A12/0055/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bíle „halenka, strahy romána a Babs“
 
Značka: Nicoli
 
Název: 1. Blouse style: Pocket Baby Kurta; 2. Romper style: Quilted Baby Rumper; 3. Dress style: Girls Lace Arras Shirt;
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č.:105424, 105123 a 105134
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože se jedná o tlačítek, která vytváří malé části, které děti mohou vkládat do úst a které by mohly spolknout.Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1.Na zeleném proužku se dělí dvě kapsy a pět tlačítek směrem dopředu.2.Oděv celkem se sedmi tlačítky (čtyři na zadní straně a tři v rozkroku), průměr 9 mm.3.Bavlněné šaty s ramenními popruhy a sedmi tlačítky na zadní straně, o průměru 9 mm.Bez obalu.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0057/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Geggamoja
 
Název: College Hoodie
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 234SS131016, Grey 101, velikost 110/116 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vytočení šedých dětí s výčemi na stažení v digestoři.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0060/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko
 
Značka: KIABI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č.:CV378622 ED982, velikost 0 (0M-9M)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  378622000002
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (knoflíky), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tričko pro děti s bílým pólem krku s odstínem stříbrně.Výrobek má zapínání se šesti tlačítky a pěti tlačítky na přední části.Je předkládán bez obalu.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0075/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Disney/Primark
 
Název: Minnie Mouse
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:9140411
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou snadno oddělit malé části (skleněné kuličky) a mohly by být spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dívka na růžovém plátku s malými skleněnými kuličkami, velikost 23.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0027/14       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: DICON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DSA, DSA, 100, rok výroby:2011Části 11032 a 11044
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Detektor kouře nemá dostatečnou citlivost a nemůže vyvolat poplašný signál.Tím by se zabránilo uživateli a těm, kteří se jich týkají, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se zabránilo riziku požáru.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Detektory kouře v podobě bílé umělé hmoty, válcovité věci prodávané v průhledných plastových bednách s modrým pruhem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0052/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: En Vogue
 
Název: Lac It!
 
Typ/číslo modelu:  Tangerinky
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti barviva (CI 77091) a látky antimon, o-xylen, m-xylen a p-xylenoID. výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Povrch gelu se zobrazuje jako lak na nehty v černoskleněné láhvi.Aplikátor kartáčovaný.Produkt se balí do černé lepenky.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií