Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 1 ( Zveřejněno: 10/01/2014)
Informativní poznámka:tato zpráva obsahuje rovněž oznámení potvrzená na konci roku 2013.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/2018/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorační svíčky
 
Značka: Trend
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 10139165, Č.: 10140253, Č.:0140277 a č.: 10139189.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9004181144189, 9004181185359, 9004181185366 a 900418184772.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu.Malé části mohou být z výrobku snadno odděleny, což může vést děti k jejich vkládání do úst, spolknutí, samu nebo nejdřív je, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dekorační svíčky ve tvaru a barvě ovoce (pomeranče a jablka).Na svíčce se umístí etiketa s nápisem „Trend“ a obrázku na slunci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/2019/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Plavecké sedadlo
 
Značka: Suarch
 
Název: 25 "x18"Baby boat- BEN 10
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Výrobek představuje riziko utonutí, protože nafukovací člun byl vyroben s zpátečním ventilem a v případě náhodného otevření baňky s ventilací s rizikem utonutí dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13138.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětský vlečný kruh pro děti ve zelené barvě s volantem a červeným pístem, velikost 25’’ x18’, určený pro děti ve věku 3–14 let.Výrobek je dohromady umístěn do celofánu.Na plavidle se nacházejí dvě otvory pro nohy.Na plavidle je nápis BEN 10, obrázky kreslených kreslených písma a některé varovné nápisy v cizím jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2009/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Antikomárové náplasti
 
Značka: Dekora
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9000464
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435061727283
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek není náležitě označen jako biocidní přípravek a je atraktivní pro děti.Výrobek může být zneužit a děti jej se mohou dotýkat nebo uvést do úst.Výrobek není v souladu s nařízením (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Žlutá hlinitá skvrna se smilováním.Prodávají se v balíčcích o 12 jednotkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0001/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: Düwi
 
Název: Lampafüggesztek
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:13055
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 008297 130550
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Základní izolované dráty nejsou chráněny před vytažením a zkroucení a mohly by oddělit konec živých konce drátů.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlo ve směru zavěšování od stropu.Dvě verze se stejným číslem článku, ale různé složky.Technické parametry:230V;E27max. 60 W;Třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/2014/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vana pro kojence
 
Značka: Ouduoya
 
Název: Lucky Baby
 
Typ/číslo modelu:  00776
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8421531007764
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože jej lze snadno zlomit, a protože není dostatečně stabilní a pokud se dítě přesune, může se převrátit.Varování a pokyny jsou kromě toho nedostatečné.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oranžová bavana pro kojence pomocí štítku na základně.Výrobek je dodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2010/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Gumové kachny
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK V039/38498
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3856007555466
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje DEHP (28 %) a DBP (0,23 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení produktu

 
Popis:  Soubor pryžových kachen zabalených v průhledném polymeru (9 kachny v jednom balení).Velikost kachen je přibližně 4,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/2011/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 03–211
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8349103032115
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malou část (náustku), která může malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tato zvířata jsou dodávána v celofánu v celofánu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/2012/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Guangda
 
Název: Fad Girl
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 105
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594167132244
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) a dibutyl-ftalát (DBP) nad přípustnou hladinou (naměřené hodnoty:7,23 % hmotnostních DEHP, 0,19 % hmotnostních DBP).Kromě toho obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:8,74 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu o velikosti asi 25 cm, která je k dispozici ve čtyřech různých typech s hlavou a tělem v bílé, purpurově, zelené a hnědé barvě a s příslušenstvím.Výrobky jsou dodávány v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2013/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Brýle s knoflíkovými bateriemi
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:NB-237
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  802018012378
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Plastové brýle se mohou snadno roztrhnout, přičemž knoflíkové baterie (malé části) jsou přístupné.Požití baterií představuje nebezpečí zalknutí a chemické riziko pro malé děti.Kromě toho jsou označování a pokyny nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové brýle s plastem dodávané v celofánu s nálepkou.Vydávají světla a jsou napájeny knoflíkovými bateriemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/2015/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: TV Products
 
Název: Doll - baby "ZUZANKA“
 
Typ/číslo modelu:  PM-942 (značení na faktuře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Podniku eans:8595194711785 A 8595194711808
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7,9 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenská panenka pro malé děti je 45 cm vysoká, má růžový pl. růžový, bílé těleso s vyobrazením medydy, vyrůžovělé tričko a růžový růžový víko. panenka hovoří, laghing, berying a spaní.Zdroj:2x1, 5 VAA baterie (bez zahrnutí).Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2016/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: 4F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T4Z12-JSPUT204
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900416928217
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek je vystaven riziku zranění, protože zdrhovadla jsou příliš dlouhé a vyčnívají pod spodní okraj oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění produktu na trh za podmínek předchozích (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černé kalhoty pro sport s kapsami na zadní straně a široký pryžový elastický pás uvnitř pasu.Na zadní straně a na nohou jsou přítomny rozinky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/2017/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: 4F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T4Z12-JSPMD200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900416923335
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kalhoty představují riziko zranění v důsledku přítomnosti nepevných šňůr v prostoru pasu.Kromě toho jsou šňůry v kalhot velikosti 122 a 146 příliš dlouhé a mohou způsobit zranění, pokud například loví zařízení hřišť nebo jiné pohyblivé předměty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění produktu na trh za podmínek předchozích (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Na bocích a na zadní straně kapsových kapes je sewn zipy.Na pravé nohy je symbol „4F“.V pase se nachází široké gumové pásmo a stahovací šňůry.Délka volné konce stahovacího řetězce:290 mm (velikost 122 cm), 145 mm (velikost 146 cm), 95 mm (velikost 152 cm), 160 mm (velikost 158 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 1
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0096/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Čerpadlo pro balónové čerpadlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Fun Kit Water Bomb
 
Typ/číslo modelu:  10018801 – B-089
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4892429008981
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože může snadno vybuchnout a způsobit zranění plasty.Nahlášené incidenty.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vodní čerpadlo pro naplnění balonů v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 1