Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 50 ( Offentliggjort på: 20/12/2013)

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1864/13       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Imitationer af frugt
 
Mærke: Item International
 
Navn: Pepper decoration, Pear decoration, Apple decoration
 
Type/modelnummer:  Pimiento DH 82191, Pera DH-62842, Manzana DH-82186
 
Batchnummer/stregkode:  8424222821915, 8424222628422 OG 8424222821861
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktets form, farve, udseende og størrelse er af en sådan art, at sårbare forbrugere, f.eks. børn, kan forveksle dem med ægte frugte.De stilke af peberfrugter, pærer og æbler kan let forveksles med fødevarer og sluges af børn.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Dekorationsartikler, der er formet som peberfrugter, pærer og æbler.Net med seks peberfrugter, klar plastikpose med seks pærer og en forseglet pose med svingbillet, der indeholder 6 æbler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1851/13       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Silverback Ink
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti:B 461092512 S, bedste før dato:25/09/2014, Model:Sort 11 — B 461092512.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder benzo (a) pyren over de tilladte niveauer (samlet målt værdi af PAH:28,1 mg/kgmålt værdi for benzo (a) pyren:0,29 mg/kg).I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup må indholdet af benzo (a) pyren (BaP) højst være 0,05 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastflaske med skruelåg.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1897/13       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Fryserensemiddel
 
Mærke: PPH MAGMAR
 
Navn: Frostschutz Scheibenreiniger
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5901549216332
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da produktets methanolindhold er langt højere end mærket eller sikkerhedsdatabladet (ifølge analyse 20,5 %).Produktet er giftigt.Desuden er produktet ikke i overensstemmelse med forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP), da der hverken er børnesikret sokkel eller takserede faresymboler, og produktet mangler den korrekte mærkning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  klar og gennemsigtig flaske (ca. 22 cm høj, 1 l), blå, blå
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1914/13       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Sprøjtemaling
 
Mærke: USHIP
 
Navn: Peinture marine aérosol (Aerosol marine paint), 400 ml
 
Type/modelnummer:  Reference 21965 — farve "Suzukis noir" (sort)
 
Batchnummer/stregkode:  Parti 14.06.13 1/13: 45
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder toluen (målt værdi:0,9 % i vægt).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Aerosol, 400 ml
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tjekkiet

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1868/13       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: Tom
 
Navn: Elektronik-Feuerzeuge mit Kindersicherung-fester drücken
 
Type/modelnummer:  Model:J11 (på produktet)EB-15 (på emballagen)
 
Batchnummer/stregkode:  2404 2864
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Hvis lighteren sænkes, kan brændstoftanken revne, så der ikke kan undslippe gas.Produktet opfylder ikke den relevante standard EN ISO 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lettere adgang til gas, der er dekoreret med fåremønster.Emballage:3 enheder pr. blisterpakke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1883/13       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets lettere
 
Mærke: ABB
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Varen er en ny lighter, fordi det har tre farverige terninger.Lighterne er attraktive for børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lightere kan henføres til kategorien gadgets med tre farverige terninger.Emballage:fælles pakke af bakke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1892/13       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
 
Mærke: Spark
 
Navn: High Quality Lighters
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Varen er en gadgets, der er ny, og anses derfor for at være attraktiv for børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets i torsch.Grå og sølvfarvet.På emballagen er der en påskriften "SPARK High quality LYTERS".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1863/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lygte
 
Mærke: DP Duration Power
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LED-619, ref. 029090
 
Batchnummer/stregkode:  8990000029090
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Lygten er attraktiv for børn.Børn kan komme i kontakt med deres strømførende dele:konnektoren til lysnettet kan let løsne, mens stikket fortsat forbindes til lysnettet, hvilket betyder, at kontakten mellem den hunlige del af nævnte stik er tilgængelig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyskilde til børn med et clips til at holde det på plads.Emballagen er en plaster med pap med tekst på kinesisk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1869/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe
 
Mærke: YAFA
 
Navn: Super Capacity Desk Lamp
 
Type/modelnummer:  YF-8818
 
Batchnummer/stregkode:  6921168320057
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Børn kan tiltrækkes af udformningen af lyskilden.Knapperne til den indbyggede stik er ikke udformet korrekt.Brugeren kan derfor røre de strømførende ben, når den bruges til at slå en lampe ind i lysnettet for at få den til at fungere.Plastmaterialet er ikke tilstrækkeligt varmefølsomt og kan blive deformeret, hvilket gør de strømførende dele tilgængelige.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598 og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Genopladeligt bærbart bordlampe med base i form af en elefant.Farve:grøn.Pakket i en gennemsigtig blisterpakning.Lyskilden oplades ved tilslutning til lysnettet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1884/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Genopladelige torch
 
Mærke: KOCMOC
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:ÅR 007
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:6 905348 060072
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Den indbyggede stik og adapteren er ikke egnede.Når brugeren skal logge ind i lysnettet, kan det røre ved stik.Stik sadapteren giver mulighed for at indsætte et stik i ét stik, så der er adgang til den resterende fri direkte pol.Lampedækningen kan fjernes manuelt under opladning, således at strømførende dele er tilgængelige.Tværsnitsarealet af de interne trådkerner er for små.I forbindelse med kortslutning kan de indvendige ledninger overvarme.Den plastdel, der befinder sig i nærheden af tapperne, er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for varme og brand og kan derfor forårsage brand.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder EN 60598 og IEC 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Genopladelige torsch med 7 lysdioder.Huset er af gul plast.Batteriet kan oplades via det indbyggede stik med en tilknyttet tændrør.Emballage:farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1891/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  E27 LED Bulb
 
Mærke: Beiyi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  E0128
 
Batchnummer/stregkode:  E130089903640P
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
LED-dækningen kan let afskrues, så der er adgang til strømførende dele.Der er ingen målbar afstand mellem den primære og sekundære transformator, som berører.Den elektriske isolering er utilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62560.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Midlertidigt forbud mod levering, levering og udstilling af produktet

 
Beskrivelse:  LED-lyskilde med tre lysdioder, metalhus med plastbajonetbase.Er pakket i en almindelig kasse, der er forsynet med en stregkode og modelnummer.Instruktionsbrochure med fabrikantens navn og adresse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1900/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  LED-lys
 
Mærke: Lucide
 
Navn: LED Dimmable Lamp
 
Type/modelnummer:  50425/13/31
 
Batchnummer/stregkode:  5411212504791
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen er ikke tilstrækkelig, og afstanden mellem netspændingsdelene og lygtens tilgængelige metaldel er ikke tilstrækkelig.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62560.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Tre LED-lyskilder, som sælges i en gennemsigtig, gennemsigtig pakke.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1910/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Genopladelige torch
 
Mærke: Hui
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:HY-928
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Den indbyggede stik og adapteren har ingen isolerende ærmer.Når brugeren skal logge ind i lysnettet, kan det røre ved stik.Stik sadapteren giver mulighed for at indsætte et stik i ét stik, så der er adgang til den resterende fri direkte pol.Lampedækningen kan fjernes manuelt under opladning, således at strømførende dele er tilgængelige.Tværsnitsarealet af de interne trådkerner er for små.I forbindelse med kortslutning kan de indvendige ledninger overvarme.Den plastdel, der befinder sig i nærheden af tapperne, er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for varme og brand og kan derfor forårsage brand.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder EN 60598 og IEC 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Genopladelige torsch med 15 lysdioder.Huset er af gul plast.Batteriet kan oplades via den indbyggede stik og den leverede prop adaptor.Emballage:farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1926/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Flytbar lampe
 
Mærke: NoRa
 
Navn: Work Lamp
 
Type/modelnummer:  Model:HX-01
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:8 502122 191274
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Det er ikke hensigtsmæssigt at konstruere lysnettet, så kablet kan blive frit.Det isolerede ledninger til PVC kan smelte, hvis det er i kontakt med varme overflader.I begge tilfælde kunne brugeren få adgang til strømførende dele som følge heraf.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Flytbar lys med orangefarvet plastikhåndtag med en T3-positions-slukknap.Emballage:gennemsigtig plasticpose med pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1849/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Pickupper
 
Mærke: Volkswagen
 
Navn: Amarok
 
Type/modelnummer:  2H og SIO-MY withand 2,0 l CR motor.
 
Batchnummer/stregkode:  2012-2013-2014 køretøjer
 
Risikotype:  Brand
 
Der kan forekomme lækager i brændstofbeholderen som følge af vibrationer, og der er ikke stor afstand mellem på den ene side, og på den anden side et luftkonditionerede rør.Der kan også være utætheder i højtryksrørene i løbet af nogle køretøjers levetid, da der er brug for mangelfulde råvarer.Udsivning af brændstof kan forårsage en brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Pickupper
Oprindelsesland:  Argentina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Irland, Grækenland, Det Forenede Kongerige, Kroatien, Bulgarien, Sverige, Slovenien, Danmark, Ungarn, Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1858/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Scudo
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E2 * 2007/46 * 0056 *, e2 * 2001/116 * 0351 *, EF-type:270
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer bygget i 2011
 
Risikotype:  Personskader
 
Midterdelen af ratsøjlen må ikke være samlet korrekt.Dette kan medføre tab af styretøjets betjeningsindretning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Det Forenede Kongerige, Portugal, Ungarn, Danmark

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1895/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Autocampere
 
Mærke: Swift
 
Navn: Swift Escape / Swift Hi Style / Swift Lifestyle / Swift Sundance, Esprit, Bolero, Kontiki / Bessacar E400 & E500
 
Type/modelnummer:  SWIFT Escape/Swift Hei/Swift Lifestyle/Swift Sundance, Esprit, bolero, Kontiki/Bessiar E400 & E500
 
Batchnummer/stregkode:  Chassisnr. fra:02173142/MHJ559 til 02479410 MH01366
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan være bundbolte, som mangler på undersiden af køretøjet.I tilfælde af en ulykke kan køretøjets strukturelle integritet blive bragt i fare.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personvogn, der er bygget
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1852/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastiske stropper
 
Mærke: Home Master
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 01318
 
Batchnummer/stregkode:  8435202013183
 
Risikotype:  Personskader
 
Gjordene kan knuses, når de er under spænding.Hvis krogen bliver omvejret, kan den ramme brugeren eller få bagagen til at falde, som kan forårsage en færdselsuheld.Desuden opfylder produktets etiket ikke kravene.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante standard BS AU 258.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Tre 98 cm elastiske bånd, der er dækket af blå, rød og grøn gjord, der ender i sorte og stålfarvede kroge.Produkterne leveres i en blistergennemsigtig emballage med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1906/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastiske stropper
 
Mærke: JYB
 
Navn: Cuerda elàsticas para equipaje (elastic cords for luggage)
 
Type/modelnummer:  J.nr. 8548 y 8549
 
Batchnummer/stregkode:  6882010085482 og 6882010085499
 
Risikotype:  Personskader
 
Krogene kan komme fra den elastiske gjord, der kan påføre brugeren skade.Desuden er mærkningen og instrukserne utilstrækkelige.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante standard BS AU 258.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elastiske remme med to kroge i enderne."Cuerdas para equipaje" (snore for bagage), der udbydes til salg i plasticpose sammen med papæn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1917/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Vinduesrullegardiner
 
Mærke: Colours
 
Navn: Drupe Faux Silk Roman Blind and Mallee Linen Effect Roman Blind
 
Type/modelnummer:  Sortsnak med romersk blinded og Mallee Linen Effect Roman Blind
 
Batchnummer/stregkode:  4105060, 4105077, 4105084, 4105091, 4105190, 4104896, 4105008, 4105015, 4105022, 4105039, 4105046, 4105053, 4104643, 4104650, 4104667, 4104674, 4104605, 4104612, 4104629, 4104636, 4104681, 4104698, 4104902, 4104919, 4105152, 4105169, 4105176, 4105183, 4104926, 4104933, 4104940, 4104957, 4105114, 4105121, 4105138, 4105145, 4104964, 4104872, 4104889, 4105107
 
Risikotype:  Strangulering
 
De "pulte cord" -traverne er alt for strenge.Risikoen for, at små børn er strangulere, skyldes den for store kraft, der er nødvendig for at adskille snorens sikkerhedsanordning eller bryde dem.Produktet er ikke i overensstemmelse med det nye udkast til standard EN 13120/A1:2012.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Stof "romersk" rullegardiner af forskellig størrelse og farver, emballeret hver for sig i en gennemsigtig plastbeholder med hvide plastender og pap.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1837/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjstraktor
 
Mærke: Norev
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Arbejdspakke nr.:P 2012/0245, Model No:319214
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi 0,92 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Trefarvet legetøjstraktor fremstillet af metal med plasthjul.Varen leveres i en boks med følgende dimensioner:10 cm x 5 cm x 5 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1838/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespilsmåtte til legetøj
 
Mærke: CURI MURI
 
Navn: Eva foam mats - animals
 
Type/modelnummer:  A-3207
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 3830042219538
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, da små dele let kan løsne sig (det lyserøde næb af strudse og poisingen, dinoaur og skildpadden samt dele af de måtter, der kan rives af) og sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Puslespil af skum med farvede dyr emballeret i en klar plastikpose med en farvet påskrift.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1839/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespilsmåtter af legetøj
 
Mærke: Eurom - Denis
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. nr.:70-227000, Lot nr.:10/08/2012
 
Batchnummer/stregkode:  3850223702277
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan løsnes og sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Pusleskasmåtter med et farvet antal pakket i en klar plastikpose, der er forsynet med en farvet påskrift.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1840/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Player af player
 
Mærke: Il mondo di Pony
 
Navn: Bellissimi Pony
 
Type/modelnummer:  T120427H
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 8023297773132
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af bis (2-eylhexylphthalat) (DEHP) i de store lyserøde lag (16,9 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En lille gul pony og en kraftig lyserød pony, der er pakket med en hårbørste i en blå eller hvid papæske med et gennemsigtigt vindue foran.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1841/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kaffeservice i legetøj
 
Mærke: Gowi
 
Navn: Coffee Service Lyon 18 parts
 
Type/modelnummer:  454-15
 
Batchnummer/stregkode:  143-1208-454-15, EAN 9002289454155
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, da små dele med skarpe kanter kan skilles ad og sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastkaffe — 18 dele (kopper, tallerkener og mug), emballeret på en transparent folie.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1843/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt af plastikkridser og canoner
 
Mærke: Norev
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8005 2012/266
 
Batchnummer/stregkode:  LOT 2012-0266
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (11 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Varen kommer i en blisterpakning på 10 x 27 x 3, og består af en plast af plast og en kanon
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1846/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Badelegetøj
 
Mærke: Party Fiesta
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 99407 G173507
 
Batchnummer/stregkode:  8099407002931
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi 21 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele (fløjten) let kan løsnes og sluges af små børn.Produkterne opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gulgummi dukkede ned til badet ved hjælp af et fløjter på basen.Varen leveres i en tynd plastpose med seks enheder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1850/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Sunkid
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 12394
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 4016833123942
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Du kan let løsne sig og blive en lille del, der kan puttes i et barns mund og sluge.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blødt hunde, beige farvet med sorte ører og en sort næse.Ikke emballeret
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1853/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: K.I.E. Trading
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  3053219
 
Batchnummer/stregkode:  6920180210331
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele (øjne) let kan skilles, puttes i munden og sluges.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lille gråbjørn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1855/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bløde elastiske bolde
 
Mærke: Jinhua Jinfeng
 
Navn: Pelota Alien Un Ojo [One-eyed alien ball)
 
Type/modelnummer:  Fabrikant model nr.:6110, Model:VESER 00029094
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi små dele (gummitungen) let kan løsnes og sluges af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gummi med en gul kugle i form af en kugle, der er forsynet med pigge, og som indeholder knapbatterier.Produktet forsynes med et mærke og uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1859/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "chokoladvæggelse"
 
Mærke: Scooby Doo
 
Navn: Chocolate Surprise Egg
 
Type/modelnummer:  Ukendt.
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:BBZ1, EAN:5906881426944
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af bis (2-eylhexylphthalat) (DEHP) i legetøjsenvedhæng inde i overraskelsesæggen (21,2 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.Desuden udgør produktet en kvælningsrisiko, da små dele af muren let kan løsne og sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "chokoladeafgift": æg, der indeholder legetøj (pendant).20 gBedst inden:31.12.2013.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1860/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: UNIque Model
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:4919284, B:144, Model No.: ZY88288
 
Batchnummer/stregkode:  8713149192841
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi:13,3 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke på ca. 29 cm, med tilbehør — herunder blomster af plast (rosa, blåt, violet) og en farvet pose (lyserødt, grønt eller gult).Dukken har røde sko og klædt på flere farver.Produktet leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1861/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: The Girl's House
 
Type/modelnummer:  Varepost:4911130 — B: 360, model nr.:N86
 
Batchnummer/stregkode:  8713149111309
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi hovederne på dukker indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 40,8 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  To plastdukker på ca. 10 cm, leveret i en blå papkasse med et gennemsigtigt vindue.Dukker med røde sko og en påklædning i flere farver.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1865/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 123 Bubbles
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den samlede mængde af mesofile aerobe mikroorganismer er for høj, og den indeholder en pseudonas aeruginosa over de tilladte niveauer.Der er risiko for infektion, hvis væsken sluges eller kommer i berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Beholder af orange plast med væske til sæbebobler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1876/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Leila toys
 
Navn: Vivacious Likable
 
Type/modelnummer:  No. L0306,Kode:GC 881.
 
Batchnummer/stregkode:  8592386009088
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 28,54 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastdukke (25 cm), der er klædt på orange pind, hvid sværd, orange hastemake og farvet låg.Dukken er med bland hår med et purse.produktet indsættes i en gennemsigtig plastemballage i form af rør.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1877/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Monster Girl
 
Type/modelnummer:  A63056-216EMNE NR. 608
 
Batchnummer/stregkode:  8860876630563
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 29,3 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, som er ca. 25 cm høj.Hovedet, kroppen og lemmerne for dukken er grønne.Dukken har en rosa eller rød lang hår.Dukken pakkes i en sort og lyserød boks med et gennemsigtigt vindue.Emballagen er forsynet med andre påskrifter:"Monsterpien, Super Star, som du har værd!".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1878/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Bohemia Corporation
 
Navn: Faddism beautiful
 
Type/modelnummer:  NR. 92336,Nummer:HRACKY
 
Batchnummer/stregkode:  8663328095312
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den gule farve indeholder op til 19,8 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Desuden indeholder varen 8,5 % vægtprocent diisononylphthalat (DINP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastdukke (22 cm) med blond hår, der er klædt som læge med følgende tilbehør:stethoment formet som hjertet, rødt rør, hvidt låg, sammenklappeligt og farvet papir.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1879/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke med hest
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  No. 316, B:96,Varepost:4910076
 
Batchnummer/stregkode:  8713149100761
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 35,3 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastikdukke med hest.Dukken har rød beklædning og røde sko.Dukken sidder på en hvid hest med en blå sele.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1880/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastic Doll
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Pretty Girl
 
Type/modelnummer:  NR. 2285EMNE NR.: 2035141216
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8595586351414
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i hovedet på dukken (31,5 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, ca. 28 cm høj med lang blad hår, blå øjne, klædt på en farvet kjole.På etiketten anføres på tjekkisk og slovakisk:PALENKA.Emballage:papkasse med åbent vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1881/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Angel 'The Beautiful Girl Set'
 
Type/modelnummer:  NR. 2388 —
 
Batchnummer/stregkode:  6933315571238
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi 32,5 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjs- eller børnepasningsartikler kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke på ca. 28 cm med langt bland hår, blå øjne, klædt på klædt i flere farver.Sættet omfatter en grøn guitar og to kjoler.Produktet leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue, der er markeret som "Min mode af pige".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1887/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: SUR SHNE beauty GIRL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NR. 5588
 
Batchnummer/stregkode:  NUMMER:2803138872 EAN:8592548313886
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i hovedet på dukker (32,6 % for dukken med en gul beklædning og 33,8 % for dukken og den orange påklædning).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med gylden og rosa hår, der er klædt til gul eller orange påklædning.Pakken omfatter 4 sommerfugle og tre andre kjoler.Emballage:papkasse (32x22x6 cm.) med et gennemsigtigt vinduePå forsiden af pakken skrives "PANENKA", "Happy og hver day", "Everyvarige venskab", "PLAY WITY" og ".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1888/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: FASHION
 
Navn: Beautiful Girl
 
Type/modelnummer:  B:180
 
Batchnummer/stregkode:  Varepost:4912256 EAN:8713149122565
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i hovedet på dukken (2,9 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, ca. 29,5 cm høj, med bland langt hår, behandlet med rosa eller guldklædning.Emballage:papkasse med åbent vinduePå etiketten på pakken er der tekst på den tjekkiske "PANENKA"."CE" -symbolet.Uegnet for børn under 3 år — kvælningsfare:indeholder små dele.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1893/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: Free & Easy
 
Navn: Bubble Blow
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8711295895746
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi den er kontamineret med patogene mikroorganismer som f.eks. Aerobic mesofile bakterier, enterobakterier, Pseudomonas og Pseudomonas aeruginosa.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Mærkning af produktet med passende advarsler om risiciene (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  3 cylindriske beholdere med rosa, orange og blå med skruelåg, der omfatter en beholder med en ring- og sæbeboble.Loftet indeholder et mini-spil med en lille kugle.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1898/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Farveblyanter
 
Mærke: Lebez
 
Navn: Neon Jumbo Colours
 
Type/modelnummer:  Torsk5533
 
Batchnummer/stregkode:  8 007509 055335
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi op til 0,37 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pakning med fire farvede farveblyanter (gul, orange, grøn og rosa) i et gennemsigtigt cellofan med en vedhæftet grøn etiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1911/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Handskedukker
 
Mærke: MX
 
Navn: Toys Animal World
 
Type/modelnummer:  Varepost:CS3880-07D
 
Batchnummer/stregkode:  5996055914285
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi foret indeholder benzidin (aromatisk amin afgivet fra azofarvestoffer) over de tilladte niveauer (målt værdi 41,9 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort plykke-dukkedukker.Varen leveres i en plasticpose med papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1918/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Kouzelná Princezna (Magic princess)
 
Type/modelnummer:  Varenr. — KM — X 332 (det samme gælder for begge typer dukker:bland eller brunt hår)
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8594046769745 (det samme for begge typer dukker)
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i plastmaterialet fra hovedet på dukker (25 % af vægten for dukken med blad-hår, 23,9 % af vægten for dukken med brun hår).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Søstre, med forskellige farvekjoler, blid eller brunt hår.Hver dukke har en "magisk perk".Emballage:papkasse med åbent vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1919/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Keqier Girls - Shower Room
 
Type/modelnummer:  NUMMER:D626613d * 48
 
Batchnummer/stregkode:  No. 68007 EAN:8596266013073
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i plastmaterialets hoved (målte værdier:17,6 % (beregnet efter vægt eller vægt) for spædbarnet på 17,2 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Moder- og babydukker i en badeværelsesindstilling.Tilbehør:toiletglas, synker, spejl og tavse.Pakken er pakket i en farveægte papkasse med et gennemsigtigt plastvindue.På energimærket er der følgende yderligere oplysninger:"Keqier Girls," Shower Room "," The Best Gift ".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1920/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke med tilbehør
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Betsy
 
Type/modelnummer:  Varepost:D6265, Model No:1170
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi:19,7 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med lang blad-hår, en rosa kort kjole og en edater.Dukken leveres med tilbehør, som f.eks. en håndtaske, et spejl, en samling af kamme, shore.Det er pakket i en farveriseret kartonæske med et gennemsigtigt plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1921/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: RAPPA
 
Navn: The mini Mermaids
 
Type/modelnummer:  artikel 019911STJH110/DH1993 OG DH1994 (internationalt tal)
 
Batchnummer/stregkode:  019911/062013, EAN:8590687019911
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i plastmaterialet på dukken (mål:16,2 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Plastdoll-merilamid med grøn fin og tilbehør (plasthat, brim, søstjerner, tang og kam).Emballage:plaster i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1922/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Wedding, Beautiful doll
 
Type/modelnummer:  Nr. 398-1
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8594167132619
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) i plastmaterialet fra dukken (målt værdi:6,68 % i vægt).Produktet indeholder desuden diisononylphthalat (DINP) (målt værdi:12 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Dukke ca. 32 cm høj med blond hår, der er klædt fast i en hvid brylluse med rosa roser i hånden.Emballage:lyserød papæ-kasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1924/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Guangda
 
Navn: Glamour Girl - Fashion Girl
 
Type/modelnummer:  Punkt 112
 
Batchnummer/stregkode:  8594167132251
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 13,3 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Plastdukker på ca. 15 cm, der sælges i fire forskellige typer med hoved og krop i henholdsvis hvidt, brunt, lilla og grønt.De dukker, der dukker op, har lange hår og tilbehør.Produkterne leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1936/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukker med tilbehør
 
Mærke: Bangbang
 
Navn:  Keqier Girls - Cool Summer
 
Type/modelnummer:  NUMMER:D626713d * 48
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8596267013072
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder op til 22,1 % vægtprocent di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Plastdukker (moder og baby) på stranden med tilbehør:svømmebeklædning, svømmebassin og kam.Pakken er pakket i et farverigt papkasse med et gennemsigtigt plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1937/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke med tilbehør
 
Mærke: Rappa
 
Navn: Gina
 
Type/modelnummer:  artikel 235212
 
Batchnummer/stregkode:  8590687235212
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder 16,2 % vægtprocent af bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En gravid dukke af plast med et barn og tilbehør:babywala, der har en lyserød og hvid farve, og en barneflaske af plast.Emballage:papkasse med åbent vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1938/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Rappa
 
Navn: Midella
 
Type/modelnummer:  artikel 219106
 
Batchnummer/stregkode:  8590687219106
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 19,9 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Plasticdukke til gul beklædning med vingård.Emballage:plaster i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1836/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnehat
 
Mærke: Tape à l’oeil
 
Navn: Barely G' hat
 
Type/modelnummer:  Ref.nr. 59116, og farven er mørkebrun.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder azofarvestoffer, som frigiver den aromatiske aminbenzidin (47 mg/kg).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnehat i mørkebrun farve.Fremstillingsår:2012.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1842/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: J.N.S BOYS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GP-29
 
Batchnummer/stregkode:  10210381009
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i kaletten og taljeområderne.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnetro, mærke "J.N.S BOYS", model nr.:GP-29, i mørkeblåt, til børn op til 7 år og børn i alderen 7-14 årstørrelse 6-110/116, 8-122/128, 10-134/140 og 12-146/152;den såkaldte "Finnish" har en hætte, der er forsynet med en funktionel snor med frie ender, som er ca. 250 cm lang.Snoren er ikke fastgjort i mindst et punkt og bevæger sig frit i den tunnel, som den passerer igennem.På forsiden af Bous-sagen er der et trykt mønster i det latinske alfabet, og et billede af en dreng med en rygsæk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1844/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke med hætte
 
Mærke: JIANG LIAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af funktionelle snore i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Barnevinterkappe med en hætte, til småbørn op til 7 år, med følgende karakteristika:i tre farver: lyseblå, brun og grønstørrelser — M, L, XL og XXL.Jakken lukkes med en lynlås.Der er også to lommer på forsiden, broderede jordbær og en påskrift i det latinske alfabet BEAUTY CHAUTFA, HAPT KIDS.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1847/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Cool Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  stilsom nr. J-10d
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 20052362
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i hals-området, der ikke er sikret mod optrævling.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnetro, mærke "Cool kids" med en hætte, der har snore med frie ender, som ikke er sikret mod optrævling.Beklædningsgenstandene er beregnet til småbørn op til 7 år og ældre børn i alderen 7-14 år.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1848/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderarmbånd
 
Mærke: Guilia
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:4 045134 794773
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder op til 126 mg chrom (VI) pr. kg.Chrom VI klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Læselselet, mørkebrun, med 2 trykknapper og 3 pyntegenstande af størrelse 23 x 2,4 x 0,3 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1854/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Personligt udstyr til sport
 
Mærke: Bench
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode 20055080
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i halsens område.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Til børn, som består af to dele, mærke "Bench".Toppen er forsynet med en hætte, der har snore med frie ender.Beklædningsgenstandene er beregnet til småbørn op til 7 år og ældre børn i alderen 7-14 år.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1856/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædt pigge til piger
 
Mærke: Mono Star
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  CL-6235
 
Batchnummer/stregkode:  0100320836235
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader og strangulering som følge af snorelukninger på hætte- og taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigerne er indstillet til børn op til 8 år.Sweatsletten kan bindes og justeres med snoede strenge med rosa stykke i emhætten.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1857/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Af de drenge, der anvender drengene under De Europæiske Fællesskabers Tidende
 
Mærke: Brum Beby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BO-3119
 
Batchnummer/stregkode:  01003108303119
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i halsen/emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Den blå sweath-lejret, som er beregnet til drenge op til 12 år, med bændler til bøde- og halsbånd.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 50