Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 50 ( Zveřejněno: 20/12/2013)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1864/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Imitace ovoce
 
Značka: Item International
 
Název: Pepper decoration, Pear decoration, Apple decoration
 
Typ/číslo modelu:  Pimiento DH 82191, Pera DH-62842, Manzana DH-82186
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424222821915, 8424222628422 A 8424222821861
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tvar, barva, vzhled a velikost produktu jsou takové, že zranitelní spotřebitelé, jako jsou děti, mohou tyto děti mást skutečným plodem. stonky papriky, hrušky a jablka se mohou snadno rozbít, je možné je zaměnit s potravinami a spolčením.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ozdobné předměty ve tvaru papriky seté, hrušky a jablka.Sáček obsahující šest paprik, čirý plastový pytel obsahující šest hrušek a zapečetěný čistý vak s houpačkou obsahující šest jablek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1851/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Silverback Ink
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:B 461092512 S, Nejdříve do dne:25/09/2014, Vzor:Černá Hora 11 – B 461092512.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu nad přípustnou úrovní (celková naměřená hodnota PAU:28,1 mg/kg;naměřená hodnota benzo (a) pyrenu:0,29 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí obsah benzo (a) pyrenu překročit 0,05 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová láhev se šroubovým uzávěrem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1897/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Čisticí prostředek proti zamrzání
 
Značka: PPH MAGMAR
 
Název: Frostschutz Scheibenreiniger
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901549216332
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsah methanolu v produktu je mnohem vyšší než požadavek na označení nebo bezpečnostní list (podle analýzy 20,5 %).Výrobek je toxický.Kromě toho výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), protože neexistují ani ani pro děti, ani pro hmatové nebezpečné symboly, ani pro výrobek chybí správné označení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  čirá, průhledná láhev (výška 22 cm, výška 1 l), modrá kapalina, modrý uzávěr
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1914/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Barvy nanášené stříkáním
 
Značka: USHIP
 
Název: Peinture marine aérosol (Aerosol marine paint), 400 ml
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 21965 – barva „Suzuki noir“ (černá)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 14.06.13 1/13: 45
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje toluen (naměřená hodnota:0,9 % hmotnosti).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Aerosol, 400 ml
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1868/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: Tom
 
Název: Elektronik-Feuerzeuge mit Kindersicherung-fester drücken
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:J11 (na výrobku);EB-15 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2404 2864
 
Druh rizika:  Popálení
 
Pokud je upuštěno od zapalovače, nádrž může prasknout, aby plyn unikl.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN ISO 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plyn na jedno použití ozdobený stářím ovcí.Balení:3 položek za jedno balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1883/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: ABB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek je novým zapalovačem, protože je zde tři pebarevný zbarvení.Tlačný člun je atraktivní pro děti.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nový světlost se třemi peletami.Balení:souborný balíček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1892/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Spark
 
Název: High Quality Lighters
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek je nový zapalovač, a proto se má za to, že je atraktivní pro děti.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nový zapalovač ve tvaru svítilny.Šedá a stříbrná barva.Na obalu je nápis „SPARK vysoké jakosti“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1863/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Žárovka
 
Značka: DP Duration Power
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LED-619, ref. 029090
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8990000029090
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Světelný zdroj je atraktivní pro děti.Děti mohou přijít do styku s živými částmi světlometu/svítilny:konektor na základní síť se může snadno oddělit, přičemž zástrčka zůstává připojena ke zdroji elektrické sítě, čímž se udržují kontakty na části této konektoru přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světelný zdroj pro děti, se svorkou pro jeho umístění do pracovního místa.Jedná se o plastové blistce s lepenkou, s textem v čínštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1869/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: YAFA
 
Název: Super Capacity Desk Lamp
 
Typ/číslo modelu:  YF-8818
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6921168320057
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Návrh žárovky může lákat děti.Kolíky s vestavěným zástrčkou nejsou řádně navrženy.Uživatel se v důsledku toho může dotknout živých kolíků, když je do sítě zasunut do sítě.Plastový materiál není dostatečně odolný vůči žáru a může se stát deformován, který tvoří živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Přenosné stolní lampy se základnou ve tvaru slonů.Barva:zelená.Balení v průhledném obalu.Světlomet se nabije zasunutím do elektrické sítě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1884/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: KOCMOC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:YM-007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6 905348 060072
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Rozměry zabudované vidlice a adaptér nejsou vhodné.Při nastřelování do elektrické sítě se uživatel může dotýkat živých kolíků vidlice.Adaptér umožňuje jednopólový zasunutí vidlice a zbývající volný živý kolík tak může zůstat přístupný.Krytí světelného zdroje může být při nabíjení ručně odstraněno a přístupné části musí být přístupné.Plocha průřezu vnitřního drátu je příliš malá.V případě zkratu se vnitřní dráty mohou přehřívat.Plastový díl v blízkosti kolíků není dostatečně odolný vůči žáru a ohni, a proto jej může vznítit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami EN 60598 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zpoplatněnou svítilnou s 7 diodami vyzařujícími světlo (LED).Pouzdro je vyrobeno ze žlutého plastu.Baterie lze nabíjet prostřednictvím zabudovaná zástrčka s připojeným zástrčkou pro zástrčku.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1891/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  E27 LED Bulb
 
Značka: Beiyi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E0128
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  E130089903640P
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Diody LED mohou být snadno nepřišroubovány, což umožní přístup k živým částem.Neexistuje žádná měřitelná vzdálenost mezi primárním a sekundárním transformátorem vinutí, které se dotýkají.Elektrická izolace je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Světelný zdroj LED se třemi diodami vyzařujícími světlo (LED), s kovovým tělem s plastovým bajonetovým základem.Balení do běžné krabice, která obsahuje čárový kód a číslo modelu.Leták s názvem a adresou výrobce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1900/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Lucide
 
Název: LED Dimmable Lamp
 
Typ/číslo modelu:  50425/13/31
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5411212504791
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace není dostatečná a vzdálenost mezi částmi síťového napětí a přístupným kovovým tělem svítilny není dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tři světelné zdroje LED prodávané v rámci zelené bílé barvy.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1910/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: Hui
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:HY-928
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vestavěná zátka a adaptér nemají izolační rukávy.Při nastřelování do elektrické sítě se uživatel může dotýkat živých kolíků vidlice.Adaptér umožňuje jednopólový zasunutí vidlice a zbývající volný živý kolík tak může zůstat přístupný.Krytí světelného zdroje může být při nabíjení ručně odstraněno a přístupné části musí být přístupné.Plocha průřezu vnitřního drátu je příliš malá.V případě zkratu se vnitřní dráty mohou přehřívat.Plastový díl v blízkosti kolíků není dostatečně odolný vůči žáru a ohni, a proto jej může vznítit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami EN 60598 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zpoplatněnou svítilnou s 15 diodami vyzařujícími světlo (LED).Pouzdro je vyrobeno ze žlutého plastu.Baterie lze nabíjet prostřednictvím zabudované zásuvky a dodávkového adaptéru.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1926/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: NoRa
 
Název: Work Lamp
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:HX-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8 502122 191274
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Konstrukce kotevního lana, která je součástí síťového připojení, není vhodná, takže kabel se může stát zdarma.Izolovaný kabel z PVC může roztavit, pokud je v kontaktu s horkými povrchy.V obou případech by v důsledku toho mohly být živé části zpřístupněny uživateli.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Přenosná svítilna s oranžovými čelistmi s třípozicí červeným vypínačem.Balení:průhledný plastový pytel s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1849/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vyzvednutí nákladního automobilu
 
Značka: Volkswagen
 
Název: Amarok
 
Typ/číslo modelu:  2H a SIBMY s motorem na TDI 2,0 l.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2012–2013–2014 vozidel
 
Druh rizika:  Požár
 
Úniky se mohou vyskytnout v potrubí pro návrat paliva, a to kvůli vibračnímu rezonanci nebo nedostatečné vzdálenosti mezi klimatizačním potrubím a potrubím pro návrat paliva.Během životnosti některých vozidel mohou být z důvodu použití vadných surovin také úniky z vysokotlakého potrubí.Únik paliva může způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyzvednutí nákladního automobilu
Země původu:  Argentina
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Řecko, Spojené království, Chorvatsko, Bulharsko, Švédsko, Slovinsko, Dánsko, Maďarsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1858/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Scudo
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0056 *, e2 * 2001/116 * 0351 *, typ ES:270
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v roce 2011
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prostřední část sloupku řízení nesmí být namontována správně.Výsledkem může být ztráta ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Spojené království, Portugalsko, Maďarsko, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1895/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Obytné budovy
 
Značka: Swift
 
Název: Swift Escape / Swift Hi Style / Swift Lifestyle / Swift Sundance, Esprit, Bolero, Kontiki / Bessacar E400 & E500
 
Typ/číslo modelu:  Rapid Escape/Swift Hi jednotnou/Swift Lifestyle/Swift Sundance, Esprit, bonero, Kontiki/Bessadar E400 & E500
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čísla podvozku z:02173142/MHJ559 až 02479410 MH01366
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na spodní straně vozidla mohou být namontovány podlahové šrouby.V případě nehody by mohla být ohrožena konstrukční integrita vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Autokar zastavený z motorkáren
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1852/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružné popruhy
 
Značka: Home Master
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 01318
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435202013183
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy mohou být pod napětím.Jestliže se hák stáčí, mohl by uživatel pocítit uživatele nebo způsobit pád zavazadla, které by mohlo způsobit dopravní nehodu.Kromě toho štítek výrobku nesplňuje požadavky.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tři 98 cm elastické šňůry, na které se vztahuje modrý, červený a zelený popruh a končí v černé a ocelové barvené háky.Výrobky jsou dodávány v blistickém průhledného obalu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1906/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružné popruhy
 
Značka: JYB
 
Název: Cuerda elàsticas para equipaje (elastic cords for luggage)
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 8548 y 8549
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6882010085482 a 6882010085499
 
Druh rizika:  Úraz
 
Háčky se mohou oddělit od pružného popruhu, který může vést k poranění uživatele.Kromě toho jsou označování a pokyny nedostatečné.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elastické řemínky se dvěma háčky na koncích.Jsou předkládány k prodeji v plastovém sáčku s lepenkou opatřenou nápisem „Cuerdas para equipaje“ (šňůry pro zavazadla).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1917/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Okenní žaluzie
 
Značka: Colours
 
Název: Drupe Faux Silk Roman Blind and Mallee Linen Effect Roman Blind
 
Typ/číslo modelu:  Drupe Faux Silk Roman nevidomých a Mallee Linen Effect Roman nevidomých
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4105060, 4105077, 4105084, 4105091, 4105190, 4104896, 4105008, 4105015, 4105022, 4105039, 4105046, 4105053, 4104643, 4104650, 4104667, 4104674, 4104605, 4104612, 4104629, 4104636, 4104681, 4104698, 4104902, 4104919, 4105152, 4105169, 4105176, 4105183, 4104926, 4104933, 4104940, 4104957, 4105114, 4105121, 4105138, 4105145, 4104964, 4104872, 4104889, 4105107
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Rozpojovací šňůrky z pull jsou příliš silně uzamčeny.Riziko uškrcení pro malé děti je důsledkem nadměrné síly potřebné k oddělení bezpečnostního zařízení na šňůře nebo jeho rozrušení.Výrobek není v souladu s novým návrhem normy EN 13120/A1:2012.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Textilie „římská“ a žaluzie v různých velikostech a barvách, které jsou baleny jednotlivě v průhledném plastovém boxu s bílými plastovými koncovkami a lepenkou z lepenky.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1837/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Traktor hračky
 
Značka: Norev
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže č.:P 2012/0245, model č.:319214
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou úrovní (naměřená hodnota 0,92 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

 
Popis:  Tříbarevný tahač hraček vyrobený z kovu s plastovými koly.Výrobek je dodáván v krabici o těchto rozměrech:10 cm x 5 cm x 5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1838/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka jako hračky
 
Značka: CURI MURI
 
Název: Eva foam mats - animals
 
Typ/číslo modelu:  A-3207
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 3830042219538
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části lze snadno oddělit (růžový zobáku pštrosy a oči tučňáka, dinosaur a želva, jakož i části rohoží, které lze vytrhnout) a které by děti mohly spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pěnové puzzle podložky pro puzzle rohože s zbarvenými zvířaty balenými v jasném plastovém sáčku s barevnou etiketou uvnitř.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1839/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože pro hračky
 
Značka: Eurom - Denis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:70–227000, část č.:10/08/2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3850223702277
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládačky s barevnými čísly zabalenými v jasném plastovém sáčku s barevnou etiketou uvnitř.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1840/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor molů z plastu
 
Značka: Il mondo di Pony
 
Název: Bellissimi Pony
 
Typ/číslo modelu:  TBR 120427H
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8023297773132
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti bis (2-etylhexyl-ftalátu) (DEHP) ve velké růžové ponu (16,9 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jeden malý žlutý poúdaj a jeden velký růžový pop zabalený se kartáčem do modrého nebo bílého lepenkového kartonu s průhledným okénkem vepředu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1841/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Služby spojené s kávou hračkou
 
Značka: Gowi
 
Název: Coffee Service Lyon 18 parts
 
Typ/číslo modelu:  454–15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  143–1208–454–15, EAN 9002289454155
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení jako malé části s ostrými hranami, které mohou děti oddělit a spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové kávové díly z 18 dílů (šálky, talíře a mg) balené na destičce, zabalené v průhledné fólii.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1843/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada umělohmotných a kanonů z plastu
 
Značka: Norev
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8005 2012/266 G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  část 2012–0266
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko vzhledem k přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (11 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

 
Popis:  Výrobek je vyroben v blistru 10 x 27 x 3 a zahrnuje figurky z umělé hmoty a dutinu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1846/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: Party Fiesta
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 99407 G173507
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8099407002931
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolené hladiny (naměřená hodnota 21 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou snadno oddělit malé děti a spolknout je.Výrobky nesplňují požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušná evropská norma EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Žlutý gumový plášť pro lázeň s píšťalkem na základně.Výrobek je dodáván v tenké plastové pytli obsahující 6 jednotek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1850/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Sunkid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 12394
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4016833123942
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nosu tohoto pušého psa lze snadno oddělit a stát se malou částí, kterou lze umístit do úst dítěte a spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snadno naplněný pes, béžové barvy s černými uše a černou nosem.Nebalené
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1853/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: K.I.E. Trading
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3053219
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920180210331
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části (oči) se mohou snadno oddělit, uvést do úst a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sušká malá bíle našlá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1855/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké elastické míčky
 
Značka: Jinhua Jinfeng
 
Název: Pelota Alien Un Ojo [One-eyed alien ball)
 
Typ/číslo modelu:  Číslo výrobce:6110, model:VESER 00029094
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout malé části (pryžový jazyk).Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kouli žlutou pryžovou v podobě jednorázového cizince s hroty, které obsahují knoflíkové baterie.Výrobek je dodáván s označením a bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1859/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vejce z čokolády
 
Značka: Scooby Doo
 
Název: Chocolate Surprise Egg
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:BBZ1, EAN:5906881426944
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti bis (2-etylhexyl-ftalátu) (DEHP) v hradu jako pendanta uvnitř překvapení (21,2 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.Kromě toho výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části kapsle mohou být snadno odděleny a děti by mohly být spolknuty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čokoládová vejce obsahující čokoládu (pendant).20 g.Nejlépe:31.12.2013.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1860/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: UNIque Model
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:4919284, B:144, Vzor č.: ZY88288
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149192841
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřenou hodnotu:13,3 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o velikosti asi 29 cm, s příslušenstvím – včetně plastových květů (růžový, modrý, purpurový) a barvený vak (růžový, zelený nebo žlutý).Panenka má červenou a vícebarevný oblek.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1861/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: The Girl's House
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:4911130 – B: 360, vzor č.:N86
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149111309
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlavy panenky obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolenou úrovní (naměřená hodnota do 40,8 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada dvou panenky z plastu o velikosti asi 10 cm, dodávané do krabičky na modrém kartonu s průhledným okénkem.Panenky mají červenou, vícebarevný oblek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1865/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: neznámý
 
Název: 123 Bubbles
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože celkový počet mezofilních aerobních mikroorganismů je příliš vysoký a obsahuje pseulaonas aeruginosa nad povolenou hladinou.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oranžová plastová nádoba s kapalinou na mýdlo bublin.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1876/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Leila toys
 
Název: Vivacious Likable
 
Typ/číslo modelu:  Č. L0306,Kód:GC 881.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592386009088
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 28,54 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu (25 cm) oblečená do oranžovnic, triček bílého, oranžové barvy a barevného stropu.Panenka je opatřena chlorovcem, který drží purse.Výrobek je vložen do průhledného plastového obalu ve tvaru trubky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1877/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Monster Girl
 
Typ/číslo modelu:  A63056–216 PKS,POLOŽKA Č. 608
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8860876630563
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 29,3 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 25 cm.Hlava, tělo a končetiny panenky jsou zelené.Panenka má růžové nebo červené vlasy.Panenka se balí do černé a růžové krabice s průhledným okénkem.Obal má jiné nápisy:„Monster-holder set supStar to si zaslouží!“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1878/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Bohemia Corporation
 
Název: Faddism beautiful
 
Typ/číslo modelu:  Č. 92336,Položka č.:KAPACY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8663328095312
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože žluté světlo obsahuje až 19,8 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje výrobek také 8,5 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu (22 cm) s vlasy z blaha, ošetřovaný jako lékař s tímto příslušenstvím:stehno ve tvaru srdce, červená trubka, bílý uzávěr, sklopná a barevná papírová deska.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1879/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s koňmi
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 316, B:96,Položka č.:4910076
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149100761
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 35,3 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu s koňmi.Panenka má červený oblek a červená obuv.Panenka zasedá na bílém koně s modrým postrojkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1880/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová Doll
 
Značka: neznámý
 
Název: Pretty Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2285POLOŽKA Č. 2035141216
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8595586351414
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v hlavě panenku (31,5 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce přibližně 28 cm, s dlouhými listinami, modré oči, oblečená na barveném šaty.Na štítku je v češtině a slovenštině uvedeno:PALENKA.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1881/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Angel 'The Beautiful Girl Set'
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2388 —
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933315571238
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolené hladiny (naměřená hodnota 32,5 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o velikosti asi 28 cm s dlouhým ocasem, modré oči, oblečená ve vícebarevné obvodě.Sada zahrnuje zelenou kytaru a dvě šaty.Výrobek se dodává v lepenkové krabici s průhledným okénkem, na níž je vyznačena dívka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1887/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: SUR SHNE beauty GIRL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 5588
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  POLOŽKA Č.:2803138872 EAN:8592548313886
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v hlavě panenky (32,6 % pro panenku se žlutým vrhem a 33,8 % pro panenku s oranžovou šaty).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu se zlatými a růžovými vlasy, oblečená ve žlutém nebo oranžovém šaty.Balíček zahrnuje 4 motýli a další tři šaty.Balení:lepenkové krabice (32x22x6 cm) s průhledným okénkemNa přední straně balení je napsáno „PANENKA“, „Happy a každý den, Evertrvalého přátelství, PLAY s USA a štěstí!“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1888/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: FASHION
 
Název: Beautiful Girl
 
Typ/číslo modelu:  B:180
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Položka č.:4912256 EAN:8713149122565
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v hlavě panenku (2,9 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 29,5 cm, s růžovými vlasy, oblečená do růžového nebo zlatého oblečení.Balení:lepenkové krabice s průhledným okénkemNa doplněném štítku balení je v českém jazyce „PANENKA“.Symbol CE.Nevhodné pro děti mladší 3 let – nebezpečí udušení:obsahuje malé části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1893/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: Free & Easy
 
Název: Bubble Blow
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295895746
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože je kontaminován patogenními mikroorganismy, jako je Aerobní mezofilní bakterie, Enterobacteriaceae, Pseudomonas a Pseudomonas aeruginosa.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Označení výrobku s příslušnými upozorněními na rizika, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 válcovitých nádob v růžové, oranžové a modré se šroubovacím uzávěrem, včetně šroubovky s bublinkovým roztokem na bázi mýdla.Horní hranice obsahuje tzv. miniskokovou hru s malou kuličkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1898/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Barevné tužky
 
Značka: Lebez
 
Název: Neon Jumbo Colours
 
Typ/číslo modelu:  Tresky.5533
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 007509 055335
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 0,37 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Balení čtyř barevných pastelů (žluté, oranžové, zelené a růžové) v průhledném celofánu s připevněnou zelenou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1911/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Loutková louka
 
Značka: MX
 
Název: Toys Animal World
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:CS3880–07D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996055914285
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože podšívka obsahuje benzidin (aromatický amin uvolňovaný z azobarviv) nad povolenou úrovní (naměřená hodnota 41,9 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Louh černý, loukový louh, louh.Výrobek je dodáván v plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1918/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: Kouzelná Princezna (Magic princess)
 
Typ/číslo modelu:  Pol č. – KM – 332 (totéž u obou typů panenky:lesklé nebo hnědé srsti)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8594046769745 (totéž pro oba typy panenky)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v plastovém materiálu hlavy panenky (25 % hmotnostních pro panenku s vlasy lopatkami, 23,9 % hmotnosti pro panenku s hnědými vlasy).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada magických záblesků (sester) s různými kolorimetrickými šaty, blikanými nebo hnědými vlasy.Každá panenka má tzv. „magical waven“.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1919/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: Keqier Girls - Shower Room
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:D626613d * 48
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Č. 68007 EAN:8596266013073
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v plastovém materiálu hlavy panenky (měřené hodnoty:17,6 % hmotnosti u mku, 17,2 % hmotnosti pro dítě).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenky pro matku a malé děti v koupelně.Příslušenství:záchodová miska, jímka, zrcátko a plástka.Sada je zabalená ve formě lepenkové krabice s plastovým průhledným okénkem.Na štítku jsou uvedeny další informace:„Keqier Girls“, „Shower Room“, „The Best Gift Set“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1920/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka: neznámý
 
Název: Betsy
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:D6265, Vzor č.:1170
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota:19,7 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhými dlahy, růžovým strukem a potem.Panenka je dodávána s příslušenstvím, jako je kabelka, zrcátko, sada plástů; sada se balí do růžového kartonu s průhlednou plastovou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1921/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: RAPPA
 
Název: The mini Mermaids
 
Typ/číslo modelu:  artikl 019911STJH110/DH1993 A DH1994 (mezinárodní číslo)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  019911/062013, EAN:8590687019911
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v plastovém materiálu panenku (hodnota opatření:16,2 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové doly – mermaid s ploutvemi a příslušenstvím (plastové klobouk, hvězdice, hvězdice, mořské řasy a plástečky).Balení:plastová blistka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1922/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Wedding, Beautiful doll
 
Typ/číslo modelu:  Č. 398–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8594167132619
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v plastovém materiálu hlavy panenku (naměřená hodnota:6,68 % hmotnosti).Kromě toho obsahuje přípravek diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:12 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka přibližně 32 cm vysoká, s vlasy perem, oblečený na bílé svatební šaty s velem, růžovými růžkami na ruce.Balení:růžový lepenkový rámeček s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1924/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: Guangda
 
Název: Glamour Girl - Fashion Girl
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 112
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594167132251
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože vedoucí panenka obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolené hladiny (naměřená hodnota do 13,3 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové loutky o velikosti asi 15 cm se prodávají ve čtyřech různých typech s hlavou a tělem v bílé, hnědé, purpurově a v zeleném stavu.Panenky mají dlouhé vlasy a doplňky.Výrobky jsou dodávány v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1936/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů s příslušenstvím
 
Značka: Bangbang
 
Název:  Keqier Girls - Cool Summer
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:D626713d * 48
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8596267013072
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují až 22,1 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenky z plastů (matka a dítě) na pláži s příslušenstvím:plavecké zóny, bazény a plástka.Sada se balí do barvicího krabičky s průhlednou průhlednou fólií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1937/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka: Rappa
 
Název: Gina
 
Typ/číslo modelu:  čl. 235212
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590687235212
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují až 16,2 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastová těhotná panenka s dítětem a příslušenstvím:plastové násady pro kojence a malé děti v růžové a bílé barvě a plastové dětské malé láhvi.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1938/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Rappa
 
Název: Midella
 
Typ/číslo modelu:  čl. 219106
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590687219106
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 19,9 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu ve žlutém oblek s motýly křídel.Balení:plastová blistka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1836/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská klobouk
 
Značka: Tape à l’oeil
 
Název: Barely G' hat
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 59116, barva tmavě hnědá.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva, která uvolňují aromatická aminbenzidinu (47 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské kloboučky tmavě hnědé barvy.Rok výroby2012.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1842/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: J.N.S BOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GP-29
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  10210381009
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři a v prostorách pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské týkošile, značka „J.N.S BOYS“, vzor č.:Zeměpisná oblast (GP-29), tmavé modré barvy, určená pro děti do 7 let a děti ve věku 7–14 let;velikost 6–110/116, 8–122/128, 10–134/140 a 12–146/152;tričko s potýřem má kapuci, která se dodává s funkční šňůrou do volného konce a o délce asi 250 cm.Šňůra není připevněna alespoň v jednom bodě a volně se pohybuje v tunelu, přes který prochází.Na přední straně pocení je vytištěna římská abeceda a obrázek o chlapce s podbalení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1844/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta s příklonem
 
Značka: JIANG LIAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zimní vesta pro děti s kapucí, která je určena pro malé děti do 7 let a má tyto vlastnosti:ve třech barvách – světle modrá, hnědá a zelená;rozměry – M, L, XL, XX L.Kabát je zapnut se ziptem na přední části.Na přední straně jsou dvě kapsy, vyšívané modely jahod a nápis napsaný v římské abecedě BEAUY CHAOFA, HAPPE KIDS.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1847/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Cool Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  styl č. J-10d
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 20052362
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr, jejichž volný konec v oblasti krku není zajištěn proti roztřepání.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské týkošile, obchodní značka „Cool kůzlat“, s kapucí, která má kordy se svobodnými četami, které nejsou zabezpečeny proti roztřepení.Oděvy jsou určeny pro malé děti do 7 let a starší děti ve věku 7–14 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1848/13