Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 49 ( Offentliggjort på: 13/12/2013)
Berigtigelse:A11/0082/13 og A11/0083/13 fra uge 47 i 2013 er fjernet, da risikoen er blevet revurderet af den anmeldende myndighed.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1809/13       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Bunk, leje af sengelinned
 
Mærke: Divi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 1-008032
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med risiko for skader på børn, fordi:Den øverste af bundens overflade er ikke udstyret med sikkerhedsbarrierer rundt om i seng.Sikkerhedsbarriererne i den øverste seng er for lave;Åbningen for adgang til den øverste seng er for bred;— Sikkerhedshindringerne og grundelementerne er ikke tilstrækkeligt solide og kan let bryde.Som følge heraf kan børn let falde ind under den øverste seng.Desuden er kløften mellem de tilstødende støtteelementer (bånd og stænger) for brede, hvilket kan forårsage skader på fingre eller hænder.Produktet præsenterer også skarpe kanter, som kan skade børn.Endelig er der ingen instrukser og ingen sikkerhedsadvarsler.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 747-2.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bunk leveret i fem papkasser.
Oprindelsesland:  Ukraine
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1782/13       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Flydende til e-cigaretter
 
Mærke: C3 Boutique
 
Navn: SARL C3 Technology
 
Type/modelnummer:  1.Produktionsdato:20/03/2013Udløbsdato:19/03/2015 AF 2.Produktionsdato:27/04/2013Udløbsdato:26/04/2015
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Emballagen mangler en klar henvisning til indholdet af nikotin (1,8 %) og indeholder ikke et passende sikkerhedsmærke, der er forsynet med risikorelaterede angivelser, sikkerhedsanvisninger eller advarselsadvarsler.Brugeren har derfor ingen oplysninger om de farer, der er forbundet med at komme i berøring med huden.Produktet opfylder ikke direktiv 1999/45/EF om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Genpåfyldning for e-cigaretter på 20 mg/ml (Produkt 1.) og 16 mg/ml (Produkt 2.).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1787/13       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Kuro Sumi
 
Navn: Tattoo Outlining Ink
 
Type/modelnummer:  Udløbsdato 12/2016, fremstillingsdato 12/12/2012, LOT # KSOL121212
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder benzo (a) pyren (71 µg/kg) og PAH (16617 µg/kg) over de tilladte niveauer.I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup må indholdet af benzo (a) pyren og PAH ikke overstige henholdsvis 5 μg/kg og 500 μg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort væske i plastbeholder med låg.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1830/13       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets lettere
 
Mærke: Zeus
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, har blinkende lys og anses derfor for at være attraktive for børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En nyhedslighter af farverige plast med blå og rødt blinkende lys.Emballage:bakkekollektiv emballering.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Rumænien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1796/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Genopladelige torch
 
Mærke: KOCMOC
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:A-613LX (om produktet), YM-009 (på emballagen)
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:6 905348 060096
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Knapperne til den indbyggede stik og adapteren har ikke en isolerende krave.Når brugeren indsætter stikket, må brugeren røre ved knappenene.Indsættelse af et stik med en enkelt rulle kan ske med den gratis resterende strømførende bolt, hvortil der er adgang.Dele af torch kan fjernes manuelt under opladning, således at strømførende dele er tilgængelige.Tværsnitsarealet af de indvendige ledninger er for lille.I et kort kredsløb kan de indvendige ledninger overvarme og kan forårsage en brand.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder EN 60598 og IEC 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Genopladelige torsch med 4 lysdioder.Batteriet kan oplades ved hjælp af den indbyggede stik og stik adapter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1791/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: FIAT
 
Navn: Punto
 
Type/modelnummer:  Model Punto alle versioner
 
Batchnummer/stregkode:  Tilbagekaldelsen berører køretøjer, hvis chassisdynamometer i intervallet mellem 0P025145 og 0P035011.
 
Risikotype:  Personskader
 
Håndbremsen virker måske ikke ordentligt, hvilket kan medføre risiko for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal, Danmark

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1812/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Ford
 
Navn: Explorer, Taurus, MKT
 
Type/modelnummer:  Nordamerikansk byggede køretøjer
 
Batchnummer/stregkode:  1BHP2D84D137195D5K8K8XDB66622.Køretøjer bygget mellem 25/08/2011 og 30/01/2013
 
Risikotype:  Brand
 
Det kan med tiden være muligt at udvikle brændstoftilførselsmodulet i brændstoftanken for at udvikle en revne, der kan medføre en brændstoflækage.Brændstoflækage i tilstedeværelse af en antændelseskilde kan medføre en brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Danmark

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1815/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: BMW
 
Navn: X3
 
Type/modelnummer:  Typer:X3, X-N1EF-typegodkendelser:E1 * 2007/46 * 0512 * 06- * 10, e1 * 2007/46 * 0454 * 07- * 11
 
Batchnummer/stregkode:  Vedrører køretøjer, der er bygget mellem januar 2011 og april 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
I tilfælde af en airbag, der sættes i gang, må airbaggen ikke anvendes korrekt.Dette kan føre til øget skadesrisiko for passageren.Desuden kan dele af instrumentpanelet smides ud i passagerkabinen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Det Forenede Kongerige, Slovakiet

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1820/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Avensis and Corolla Verso
 
Type/modelnummer:  Avensis, modelkoder:ADT250, ADT251, AZT250, AZT251, Cdt250, ZZT250, ZZT251, Corolla Verso, modelkoder:AUR10, CUR10, ZNR10, ZNR11
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2004-2008.Tilbagekaldelsen vedrører kun visse køretøjer, der er udstyret med den pågældende hovedcylinder som en servicedel.
 
Risikotype:  Personskader
 
Det hydrauliske tryk må ikke stige tilstrækkeligt under hård opbremsning.Dette kan medføre en øget bremselængde.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Bulgarien, Nederlandene, Grækenland, Ungarn, Sverige, Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1823/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Volvo
 
Navn: S60, S80, V60, V70, XC60 and XC70
 
Type/modelnummer:  S60, S80, V60, V70, XC60 og XC70
 
Batchnummer/stregkode:  Model år 2011
 
Risikotype:  Personskader
 
Et tidligt slid på selestrammeren kan medføre, at selen glider af spændeanordningen.Hvis dette sker, kan det uden nogen forudgående varsel føre til tab af drev, der medfører immobilitet fra køretøjet og tab af servostyring.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Grækenland, Det Forenede Kongerige, Sverige, Bulgarien, Nederlandene, Slovenien, Ungarn, Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1827/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Pickup
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Navara and Pathfinder
 
Type/modelnummer:  Navara (D40), Pathfinder (R51)
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsdato:20/08/2013 til 30/09/2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Venstre og højre side af sikkerhedssele kan have været byttet.Denne ukorrekte montering af sikkerhedsseler kan potentielt påvirke fastholdelsesanordningens ydeevne.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Pickup
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet, Grækenland, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Slovenien, Sverige, Nederlandene, Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1790/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Bagagestropper
 
Mærke: Tecnocem
 
Navn: Cuerda de Sujeccion
 
Type/modelnummer:  J.nr. 10116
 
Batchnummer/stregkode:  8436049574349
 
Risikotype:  Personskader
 
Gjordene kan knuses, når de er under spænding.Hvis bagagen brydes, kan bagagen tilhøre andre personer eller forårsage trafikulykker.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 12195-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  To syntetiske tekstilmaterialer med lukkebeslag, der er syntetiske med låsen, og som for det meste anvendes til at sikre lasten på køretøjer.Varen leveres i gul og sort kartonemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1808/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Tobaksemasse
 
Mærke: Al Fakher
 
Navn: Al Fakher Molasses
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder 46,7 % af tørstoffet af den fugtighedsbevarende glycerin, der overstiger det maksimalt tilladte indhold på 5 %, der er fastsat i den nationale lovgivning.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Emballage:plastbeholder med hvidt låg.Indhold:rødbrun pasta med turevet tobak.
Oprindelsesland:  De Forenede Arabiske Emirater
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1810/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Tobaksemasse
 
Mærke: Uljo mazaya
 
Navn: Natural Watermelon with Mint Molasses, Natural Orange with Mint Molasses, Naturam Grape with Mint Molasses,
 
Type/modelnummer:  1) Natural Watermelon with Mint Artour;Fremstillingsdato P: 09/2012 6780;50 g2) naturlig del af Mint Molva;Produktionsdato P: 10/2012 7010B;50 g., 3) Natural Orange med Mint Molsales;Fremstillingsdato P: 04/2013;E: 04/20157103B;Til eksport50 g
 
Batchnummer/stregkode:  1) 6 253345 300296, 2) 6 253345 300166, 3) 6 253345 300173
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne skal indeholde op til 33,2 % vægtprocent af tørstoffet af den fugtighedsbevarende glycerin, der overstiger det maksimalt tilladte indhold på 5 %, der er fastsat i den nationale lovgivning.Produkterne ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Andet, Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Emballage:karton pakket ind i termoplast.Indre emballage:pose af aluminium.Indhold:tobaksfragmenter er klæbrige, stærkt aromatiserede.
Oprindelsesland:  Jordan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1814/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Tobaksemasse
 
Mærke: Al Fakher
 
Navn: Al Fakher Molasses
 
Type/modelnummer:  To Æbler Flavor
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder 46,7 % af tørstoffet af den fugtighedsbevarende glycerin, der overstiger det maksimalt tilladte indhold på 5 %, der er fastsat i den nationale lovgivning.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Andet

 
Beskrivelse:  Emballage:beholder, der er lukket.Indhold:tobakfragmenter i rød/brun, klæbrig masse.
Oprindelsesland:  De Forenede Arabiske Emirater
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1780/13       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapbord og stol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Fastklemning, Personskader
 
Varen er forbundet med en risiko for skader, da der ikke er nogen bremse- eller blokerende anordning til sakselslignende bevægelse af sammenklappelige stole og borde.Dette kan medføre, at barnet kommer i klemme og forvolder skade.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sæt bestående af en klapbord og en klapstol.Der findes billeder af tegneseriefigurer på bordpladen, ryglænet og stolens sæde.Foldemekanismen er den samme for både tabellen og formanden, og den indebærer, at man forskyder en metalskinne, der er placeret under stolens sæde, og en plastskinne, der er placeret under den øverste del af stolen.Sættet har et mærke med oplysninger på bulgarsk:brugsanvisning og advarsler.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1804/13       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  "baby Monitor" ("baby Monit@@
 
Mærke: Angelcare
 
Navn: Movement and Sound Baby Monitor
 
Type/modelnummer:  AC1100, AC201, AC300, AC401 AC601 og 49255
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Målestationens basestation er forbundet med transportbremseklodsen ved hjælp af en tråd.Hvis det ikke er korrekt fastgjort, kan tilledninger opnås af det barn, der er til stede i crib.Det betyder, at ledninger, der er tilgængelige for barnet, kan udgøre en kvælningsrisiko for barnet.2 ulykker indberettet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "babyflytning" og "lydmonitor" pakket i en papæske og bestående af et transportopsporingsfelt, en basestationsantenne, en strømforsyning og en trådløs terminal.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Kroatien, Cypern, Grækenland, Island, Slovakiet, Slovenien, Norge, Sverige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1806/13       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Fodtøj til spædbørn
 
Mærke: mepiQ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder chrom (VI) i en koncentration på op til 7,8 mg/kg.Chrom VI klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Andet, Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Lædersko til spædbørn med en brun sål, en rosa overdel med hvidt læderlag og en syntetisk indløbning.Der er en applikations- og læderforing i form af en hvid kattehoved.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1788/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt af plast ("plastic dinosaur")
 
Mærke: Daninal Dinosaur
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  art. 03160
 
Batchnummer/stregkode:  858885 031605
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko på grund af forekomsten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (0,31 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En lille mængde dinosaur af forskellig størrelse og farve med æg (3 cm i diameter) og 3 træer med grøn og brun farve (størrelse 9 cm).Produkterne emballeres i en plastbeholder med et mærke på kroatisk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1798/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Amatoys
 
Navn: The Mini Mermaids
 
Type/modelnummer:  Varepost:TY247261 0092
 
Batchnummer/stregkode:  8435234919361
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi hovederne på dudukker indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt i vægt op til 21,6 %).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  To dukker i form af mermaider, en stor og en lille, med lys.Produkterne leveres i papblisteremballage med billeder i havet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1813/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Placeringssæt af plast
 
Mærke: Cute Town
 
Navn: Animals Are Our Friends
 
Type/modelnummer:  Parti:03/LT21/13, Model:6066a, Ref:AJS2435
 
Batchnummer/stregkode:  8422259146964
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko som en af lægens værktøjer (stethoanvendelsesområde) indeholder dibutylphthalat (DBP) over det tilladte niveau (målt værdi:0,62 %).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Findes i sæt bestående af forskellige værktøjer i plastdorerne.Produktet leveres i en farveriseret blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1816/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: The Girl's House
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. N83 (i boksen)Varepost:4911158 (på etiketten)
 
Batchnummer/stregkode:  8713149111583
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi 17,1 % vægtprocent).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke på ca. 16 cm med lange blad hår, der er klædt på en blå- eller guldklædning.Varen leveres i en lyseblå papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1818/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lady Like Princess
 
Type/modelnummer:  Kode:B:576, Varepost nr.:4915257
 
Batchnummer/stregkode:  8713149152579
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (37,3 % i vægt).Desuden indeholder produkterne di-n-butylphthalat (DINP) på over de tilladte niveauer (målt værdi:2,8 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastdukker på ca. 16 cm i form af et mermaid med farvet hår (rosa, lilla, orange og blå).Produkterne leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1819/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Delicate Person - Fish Princess (girl looking dolls)
 
Type/modelnummer:  NR. 1819
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:12,9 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastdukker på ca. 16 cm, der leveres i papkasse (grøn eller blå) med et gennemsigtigt vindue.Dukker har farvet hår (blå eller gul), flyttet lemmer, en farverift og rød, aftagelige hæle.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1821/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Delicate Person - Fish Princess (mermaid looking doll)
 
Type/modelnummer:  Modelnummer:1819
 
Batchnummer/stregkode:  8860876588895, post nr. 58889
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi:30,1 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastdukker på ca. 14 cm i form af et mermaid med farvet hår (rosa, purpurrød, grøn og gul).Produkterne leveres i farvede papkasser med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1822/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Girl Fashion
 
Type/modelnummer:  Varepost:TC12499, 480 PCS/CTNS, nr. 1065
 
Batchnummer/stregkode:  8001090124999
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi:24 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke på ca. 30 cm med blond hår og en lyserød beklædning med blomster.Produktet leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1834/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: Tap Ball 2000
 
Navn: Hello Kitty - Bubble Wand (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Type/modelnummer:  Ref. 106001 JL12/0689
 
Batchnummer/stregkode:  376000674880
DET PÅGÆLDENDE PRODUKT KAN VÆRE FORFALSKET
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi de mesofile aerobe bakterier i sæbevand er for højt.Der er risiko for infektion, hvis væsken sluges eller kommer i berøring med huden eller øjnene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserødt og violet rør med 170 ml væske til fremstilling af sæbebobler.Det er forsynet med en kickti og påskriften "hej Kitty" over regnbuetryk.DET PÅGÆLDENDE PRODUKT KAN VÆRE FORFALSKET
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1781/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Gianfranco Ferre
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GF8059
 
Batchnummer/stregkode:  1000000548938
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af de funktionelle vævtråde, der er til stede, når der er tale om en ovn, der er under dårlige forhold.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Eru Bosjer, målgruppen for børn, der er 5-6 år gamle.Det kan bindes og justeres med funktionelle snore i kaletten.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1784/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: Leone Freeflex
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti nr.:2946660000
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder chrom (VI) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 9,9 mg/kg).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Damesko, rødbrun, øvre, brun læderforing og syntetisk sål.
Oprindelsesland:  Ukraine
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1785/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: SDS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Skrivenr. 1876 — BL
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet er forbundet med en kemisk risiko, fordi indlæderet indeholder chrom (VI) over de tilladte niveauer (målt værdi:35 mg/kg).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sko, dame med lysebrunt overdel og en dekorationDen utunge er lysegrå, og sålen er brun.Størrelse/nr. 37.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1786/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: Prod
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  63014
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for kvælning og skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore i halsen/hætten og i taljeområderne.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning bestemt til børn op til 8 år.Den består af en grå underlagets klippe med blå hætte og ærmer og blå benklæder.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1792/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: Prod
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  62004
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fuchsia farvede benklæder, der er beregnet til piger, op til 4 år. benklæder kan være bundet og tilpasset med funktionelle snore i grøn farve i taljeområdet, hvis længde er 245 mm.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1793/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pige udrustning
 
Mærke: Ad miring
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:KT-951
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:7453002698202
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for skader og kvælstoffikserende stoffer på grund af snoreluerne i hætte-/hals- og taljeområderne.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pinkelt udstyr til børn, der består af bukser og sweatskjorte med kænguruer til kænguruer, og lynlås.Den såkaldte "sweeping strands" er dekoreret med hjerter.Bukser er dekoreret med tre blomster.Den del af bukser, der ikke er faste, og som består af faste træk, omfatter uden faste træk uden faste træk.Størrelse:98-116
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1794/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sandaler til piger
 
Mærke: AOMAI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr.:TR0119
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Sandaler kan let skilles, puttes i munden og sluges af små børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvidt, syntetisk lædersandaler til unge piger.Sandaler er dekoreret med syede jordbær med rhinesten.Størrelse:22.Emballage:farvet papirmodel.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1795/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko til piger
 
Mærke: GIOLAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:HX503-4
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi de dekorative elementer af sandaler (rhodinesten) er små dele, der let kan afmonteres.De løsrevne dele kan puttes i munden og sluges af små børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sortsyntetiske lædersko til piger.Skoene er dekoreret med rhinesten.Produktemballagen:lyserød papirmodel.Størrelse:23
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1797/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnetsæt til børn
 
Mærke: Hope star
 
Navn: Miss Hope Star Kids
 
Type/modelnummer:  MA-92
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af for lange funktionelle snore i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rødt udstyr beregnet til børn op til 10 år.Det består af røde benklæder, en rød undersérjord og en hvid t-skjorte.Benklæder kan bindes og justeres med funktionelle tråde, grøn i farve, i taljeområdet, hvis længde er 210 mm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1800/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigget shorts
 
Mærke: Hanny
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:FL-3078
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorelstrenge i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigens shorts er dekoreret med æbletræer, to giraffer og en påskrift:"Airlines".Der er tale om følgende størrelser:74, 80, 86, 92, 98.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1801/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: QiFeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr.:1) 3141B;2) 3127B
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorelukninger med fri ender i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  1) Fritidsbukser til børn.Lange bånd i bukser omfatter en ufastgjort snor med frie ender.Produktet er tilgængeligt i let grå og mørkegrå.Størrelse:128-152.2) Fritidsbukser til børn.Lange bånd i bukser omfatter en ufastgjort snor med frie ender.Produktet findes i grå farver.Størrelse:140.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1802/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigget shorts
 
Mærke: F&D Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:ADL-1863
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorelukninger med fri ender i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Piger shorts i grøn, hvid og lyserød.Der er tale om følgende størrelser:98-146, fra 4 til 10 år.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1803/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: HONG YUN DA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr.:19-03
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for strangulering og skader for børn på grund af snorelug på snorene med snorene i kaletten og taljen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  De lyseblå og hvide børnetøj, der stilles til børn, består af benklæder og sweatshirts med hætte og lynlås.På underkanten af den såkaldte "sweatskjorter" og "taljen" i bukser gælder det, at snoede strenge med plast går fast ved enderne af disse.Størrelse:116-164
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1811/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: New Fashion
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  S-2
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader og strangulering som følge af snorelukninger på hætte- og taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning bestående af et sort klapmyds og benklæder.Sættet henvender sig til børn op til 4 år.Begge dele kan bindes og justeres med orange snoede bændler på klækningskappen og beklædningsgenstandens taljeområde.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1824/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kunstige negle
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Instant French Nail
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, da limen indeholder dibutylphthalat (DBP).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Et sæt lyserøde plastiksøm.Produktemballage (dimensioner: 10 x 7 cm) indeholder 12 stk. af negle og et orange rør af lim med en ingrediensliste, herunder dibutylphthalat.På bagsiden af produktet findes brugsanvisninger og en advarsel på engelsk, oprindelseslandets navn og en ingrediensliste, der indeholder en liste over "Ethyls cyanacrylat" i stedet for dibutylphthalat.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1825/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kunstige negle
 
Mærke: D&G Dolce&Gabbana (These products may be counterfeited).
 
Navn: Искусственные Гвозди, Специальное качество, (False nails. Special quality)
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  00809182
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, da limen indeholder dibutylphthalat (DBP).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Et sæt plastsøm i forskellige udformninger.Emballagen består af en plastpose, hvori der er 10 søm og lim i et rødt rør.Dibutylphthalat er opført på listen over bestanddele.På forsiden er der navnet på produktet og på kyrillisk.På bagsiden findes der brugsanvisninger og advarsler på russisk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1826/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  T-shirt, piger
 
Mærke: F&F
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelnr.:T31330133
 
Batchnummer/stregkode:  5 053525049356
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af dekorative elementer, som let kan afmonteres og puttes i munden og sluges af små børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserød og hvid stribet T-skjorte for små piger.Varen er dekoreret med påskrifter "T", "M" og limet rhinesten.Størrelse: 92.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1829/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Drenge shorts
 
Mærke: Vishnu Sport
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:K513
 
Batchnummer/stregkode:  5999552535137
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af snorelukninger med fri ender i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Shorts til børn er grå og mørkeblå.Størrelsen er 8-14.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1831/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til piger
 
Mærke: F&D
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:AL-933
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af en ikke-fast snor med metal i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  "bukser", bukser og bukser:"F & D".Benklæder omfatter også en ubefastgjort snor med knuder og metal, der står ved enderne.Produktet er tilgængeligt med lilla og hvidt farves.Størrelse:104-134.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1807/13       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Børnefløde med kamille
 
Mærke: „ Домашний доктор‘‘ (Family doctor)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  artikel 8520
 
Batchnummer/stregkode:  4823015918520
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 0,0482 % (m/m) af konserveringsmidlet 1 — Phenoxy-2-ol (INCI-navn — Phenoxyisopropanol).Produktet er ikke i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Børnefløde med kamille solgt i plastrør på 42 ml med navnet Домашний доктор "'på russisk.
Oprindelsesland:  Ukraine
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Letland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1835/13       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Flydende sæbe
 
Mærke: Nickelodeon
 
Navn: Dora the Explorer
 
Type/modelnummer:  Ref. EN003
 
Batchnummer/stregkode:  5206642000100
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en mikrobiologisk risiko, fordi mesofile aerobe mikroorganismer er for høje.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Flydende sæbe i plastflaske ved hjælp af dispenser, 300 ml, med et billede af tegneserietegnet "Dora the Explorer".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1783/13       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Epilator
 
Mærke: Surker
 
Navn: Epilator
 
Type/modelnummer:  Epilatormodellen:reference:SK-2188Lademodel XY-030030EULD
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Opladerens elektriske isolering er utilstrækkelig.Krybende og isoleringsafstandene mellem de strømførende dele af de primære kredsløb og de strømførende dele af de sekundære kredsløb er ikke tilstrækkelige.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 61558 og EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Andet

 
Beskrivelse:  Epilator til kvinder med oplader, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Letland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1799/13       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik til tændrør
 
Mærke: LP
 
Navn: Złącze AC wtyk PL-gniazdo UK białe
 
Type/modelnummer:  Model:ZLA0556F
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:5 901436 704058
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Aktivering af et stik er mulig, så der er mulighed for, at den gratis resterende direkte pol er tilgængelig.Driftskontinuiteten i strømkredsene afbrydes, når udstyr i klasse I-beskyttelse er lukket.Produktet opfylder ikke den relevante standard IEC 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Tændrør med hvid plast og metalkontakter er forbundet med stik.Det Forenede Kongerige standardiseret, en national type stik kan forbindes ind i HU's standardstikkontakt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1817/13       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejsestik med adapter
 
Mærke: Michelin
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  AC-002MT
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Adapterens låsemekanisme kan aktiveres ved at ændre to sæt bolte, der samtidig etableres samtidig og er elektrisk forbundet.Hvis adapteren er tilsluttet en elektrisk stikdåse, vil de andre bolte være direkte og let tilgængelige.Produktet opfylder ikke den relevante standard IEC 60884.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "Michelins" mærkning af en universalmodel med "Michelin" -mærkning på siden, til brug i Det Forenede Kongerige, Europa, USA og Australien.Størrelse 6 x 4.5 x 5.5 (cm), vægt 85 gProdukt, der leveres i hvidt, almindeligt hvidt felt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1828/13       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rækker til udvidelse af elnettet
 
Mærke: Sun Free
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Afstanden mellem sidejordkontakterne er for stor, og derfor er der ingen kontakt mellem jorden og jorden.Trådenes ender af hovedforsyningskablet er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod at trække og snoning, og strømførende dele kan derfor blive frie.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante standard IEC 60884 og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Netudbygning fører for 5 stik med et 2,3 m kabel.På det hvide plasthus er der tale om Nur für Wechselstrom, GS, CE, 1.5/250. "Emballage:gennemsigtig plasticpose med lukke-del af papir.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1832/13       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Skruetrækkere og spændingstester
 
Mærke: Tracon Electric
 
Navn: 8 db-os Csavarhuzo Keszlet / Screwdriver Set
 
Type/modelnummer:  Model:CSHK1000
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:5 997374 105613 (på emballagen)5 997374 105545 (på en mærkat)
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Spændingsprøvetagerens metalspids er for lang.Højden af beskyttelseslaget på håndtestens håndtag er for lille.De uisolerede dele af tre af skruetrækkere er for lange.Brugeren kan derfor let røre ved det levende metal ved normal anvendelse.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 61243 og EN 60900.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sættet består af 7 isolerede skruetrækkere og 1 spændingstester.Produktets emballage:blister.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1833/13       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Står for "USB-stik":
 
Mærke: Luogao
 
Navn: Carregador Híbrido-USB
 
Type/modelnummer:  Model:PD-268
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Adskillelsen mellem det primære kredsløb og det sekundære kredsløb er ikke hensigtsmæssig.I tilfælde af fejl i isoleringen kan USB-enheden og metaldelene på den tilsluttede enhed blive strømførende.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Strømforsyning med USB-stik og indbygget vekselstrømsstik med to poler.Emballage:blister.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0088/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Køkkensæt
 
Mærke: TOYBOX
 
Navn: Messkit
 
Type/modelnummer:  Nr.: 514011318
 
Batchnummer/stregkode:  5885140113187
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af skarpe kanter, som kan skade børn, samtidig med at de leger med produktet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En legetøjsplast, køkkensæt bestående af 12 stykker (4 krukker med låg og 8 køkkentilbehør).Produktet pakkes i en sort papæske med åbent vindue foran.I det nederste venstre hjørne er der et billede af en kok, der har en stegepande.Tegninger af forskellige frugter er trykt på emballagens forside.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2013 - 49

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0090/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Indstillet til nedlæggelse
 
Mærke: Baby Sway bell
 
Navn: Funny toys
 
Type/modelnummer:  JDH 022864
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af skarpe kanter.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  4 babybeklædning, der er i forskellige former:bil, fisk, tog og oval form rangle, pakket i papkasse med åbent vindue.Navnet skrives med farverige skrift på forsiden af kassen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2013 - 49
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1805/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastbil
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Cabstar; Atleon
 
Type/modelnummer:  Castar (F24) & Atleon (TK0).
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Styrken i en arædt navforfalskning, der er installeret på luftkonditioneringskompressoren, kan være utilstrækkelig, og den armodne hub kan bryde.Den modne luft kan falde ned fra kompressoren, så den kan udgøre en fare for de køretøjer, der følger efter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  — Produktionsdato:fra 07/05/2013 til 13/09/2013.Identifikationsnummer for de berørte køretøjer:VWASRT24D3157368.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 49
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Ungarn, Nederlandene