Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 49 ( Zveřejněno: 13/12/2013)
Oprava:oznámení A11/0082/13 a A11/0083/13 z roku 2013 z týdne 47 byla odstraněna, neboť riziko přehodnotilo oznamující orgán.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1809/13       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Bunk
 
Značka: Divi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1–008032
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění dětí, protože:Horní plocha lůžku není vybavena bezpečnostními překážkami.Bezpečnostní bariéry v horním loži jsou příliš nízké;— Jobra pro přístup k hornímu ložku je příliš široká;— Bezpečnostní bariéry, jakož i základní prvky nejsou dostatečně pevné a mohou se snadno zlomit.V důsledku toho děti mohou snadno spadnout z horní části postele.Kromě toho jsou mezery mezi sousedními prvky podpory (pásma a tyče) příliš široké, což může způsobit zranění prstů nebo rukou.Výrobek má rovněž přístupné ostré hrany, které mohou zranit děti.V neposlední řadě neexistují žádné pokyny ani bezpečnostní varování.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 747–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lůžkové lože dodávané v pěti lepenkových krabicích.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1782/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: C3 Boutique
 
Název: SARL C3 Technology
 
Typ/číslo modelu:  1.Datum výroby:20/03/2013Konec platnosti odchylky:19/03/2015, 2.Datum výroby:27/04/2013Konec platnosti odchylky:26/04/2015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na obalech chybí jasný odkaz na přítomnost nikotinu (1,8 %) a neobsahuje bezpečnostní značku, na které jsou uvedeny údaje týkající se rizik, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečích, která jim při styku s pokožkou vzniká.Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Opětovné plnění pro elektronické cigarety se 20 mg/ml (produkt 1) a 16 mg/ml (produkt 2).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1787/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Kuro Sumi
 
Název: Tattoo Outlining Ink
 
Typ/číslo modelu:  Konec platnosti odchylky 12/2016, datum výroby 12/12/2012, LOT # KSOL121212.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje benzo (a) pyren (71 µg/kg) a PAU (16617 µg/kg) nad přípustnou úroveň.Podle rezoluce Rady Evropy „ResAP“ (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalou líčení nesmí být obsah benzo (a) pyrenu a PAU vyšší než 5 μg/kg a vyšší než 500 μg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá tekutina z plastové nádoby s víčkem.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1830/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Zeus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Nový zapalovač má blikající světla, a proto se má za to, že je atraktivní pro děti.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nový světlen vyrobený z barevných plastů s modrým a červeným blikajícím světlem.Balení:vak;společné balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1796/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: KOCMOC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:A-613LX (na výrobku), YM-009 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6 905348 060096
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kolíky s vestavěnou zástrčkou a adaptérem nemají izolační límec.Když se vloží do zásuvky, může se uživatel dotýkat živých kolíků.Jednopólový vložení vidlice je možné s volným zbývajícím živým kolíkem.Části svítilny lze odstranit ručně během nabíjení s tím, že jejich část je přístupná.Plocha průřezu těchto vodičů je příliš malá.V případě zkratu mohou vnitřní dráty převednout a mohou způsobit požár.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami EN 60598 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zpoplatněnou svítilnou s 4 diodami vyzařujícími světlo (LED).Baterii lze nabíjet pomocí zabudovaná zástrčka a adaptér.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1791/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: FIAT
 
Název: Punto
 
Typ/číslo modelu:  Vzor Punto všech verzí
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká vozidel, jejichž podvozek v rozmezí P025145 a 0P035011 se pohybuje v intervalu mezi 0P a P.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ruční brzda nemusí řádně fungovat, což by mohlo vést k nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1812/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Explorer, Taurus, MKT
 
Typ/číslo modelu:  Severoamerická stavěná vozidla
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1FAHP2D84DG137195 až Z6F5K8F8XDGB66622.Vozidla vyrobená mezi 25/08/2011 a 30/01/2013
 
Druh rizika:  Požár
 
Může být možná po čase u modulu dodávky paliva v palivové nádrži, aby se vytvořila trhlina, která by mohla vést k úniku paliva.Únik paliva za přítomnosti zdroje vznícení může způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1815/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: X3
 
Typ/číslo modelu:  Typy:X3, X-N1,ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0512 * 06- * 10, e1 * 2007/46 * 0454 * 07- * 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se vozidel vyrobených v období od ledna 2011 do dubna 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě havárie při zavádění airbagu se nesmí přední airbag spolujezdce uvést do provozu správně.To může vést ke zvýšenému riziku zranění cestujícího.Kromě toho mohou být části přístrojové desky vhozeny do prostoru pro cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1820/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Avensis and Corolla Verso
 
Typ/číslo modelu:  Avensis, kódy modelu:ADT250, ADT251, AZT250, AZT251, Cdt250, ZZT250, ZZT251, Corolla Verso, kódy modelu:AUR10, CUR10, ZNR10, ZN11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2004–2008.Stažení se týká pouze určitých vozidel vybavených příslušným válečkovým válcem jako servisní součástí.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tlak v brzdovém válci nesmí dostatečně vzrůst během drceného brzdění.To by mohlo mít za následek zvýšenou brzdnou dráhu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království, Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Bulharsko, Nizozemsko, Řecko, Maďarsko, Švédsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1823/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: S60, S80, V60, V70, XC60 and XC70
 
Typ/číslo modelu:  S60, S80, V60, V70, XC60 a XC70
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2011
 
Druh rizika:  Úraz
 
Předčasné opotřebení napínacího pásu pásu může vést k tomu, že se upínací pás uklouzne.Pokud k tomu dojde, může bez předchozího upozornění vést ke ztrátě pohonu vedoucí k immobilitě vozidla a ke ztrátě posilové řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Řecko, Spojené království, Švédsko, Bulharsko, Nizozemsko, Slovinsko, Maďarsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1827/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Lehký nákladní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Navara and Pathfinder
 
Typ/číslo modelu:  Podnik Navara (D40), Papíř (R51)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:20/08/2013 až 30/09/2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Levá strana a pravé boční bezpečnostní pásy se mohly vyměnit.Toto nesprávné instalace bezpečnostních pásů mohou potenciálně ovlivnit výkon zádržného systému.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lehký nákladní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Řecko, Spojené království, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1790/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Popruhy
 
Značka: Tecnocem
 
Název: Cuerda de Sujeccion
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 10116
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436049574349
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy mohou být pod napětím.V případě přerušení by zavazadla mohla dopadnout na jiné osoby nebo způsobit dopravní nehody.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12195–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor dvou syntetických textilních popruhů s samoblokovacími sponami, většinou používané k zajištění nákladu na vozidlech.Výrobek je dodáván ve žlutém a černých lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1808/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Tabák k výrobě melasy
 
Značka: Al Fakher
 
Název: Al Fakher Molasses
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 46,7 % hmot. sušiny z zvlhčující glycerinu, čímž přesahuje maximální povolenou úroveň 5 % stanovenou ve vnitrostátních právních předpisech.Produkt není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Balení:plastová nádoba s bílým víčkem.Obsah:červenohnědá hmota s řezaným tabákem.
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1810/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Tabák k výrobě melasy
 
Značka: Uljo mazaya
 
Název: Natural Watermelon with Mint Molasses, Natural Orange with Mint Molasses, Naturam Grape with Mint Molasses,
 
Typ/číslo modelu:  1) Melon Natural WaterMelon s mincovnou mincoven;Datum výroby P: 09/2012 6780;50 g.2) Přiloženými mincovnami se rozumí hroznová šťáva;Datum výroby P: 10/2012 7010B;50 g., 3)Datum výroby P: 04/2013;E: 04/2015;7103B;Pro vývoz;50 g.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 6 253345 300296, 2, 6 253345 300166, 3) 6 253345 300173
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují až 33,2 % hmot. sušiny z zvlhčující glycerinu, čímž přesahuje maximální povolenou úroveň 5 % stanovenou ve vnitrostátních právních předpisech.Výrobky nejsou v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Ostatní

 
Popis:  Balení:kartonové balení do termoplastického obalu.Vnitřní obal:sáček z hlinit.Obsah:úlomky tabákových výrobků v lepivé hmotě, silně ochucené.
Země původu:  Jordánsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1814/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Tabák k výrobě melasy
 
Značka: Al Fakher
 
Název: Al Fakher Molasses
 
Typ/číslo modelu:  Dvě jablka Flavice nebo
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 46,7 % hmot. sušiny z zvlhčující glycerinu, čímž přesahuje maximální povolenou úroveň 5 % stanovenou ve vnitrostátních právních předpisech.Produkt není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Balení:uzavřeném sáčku.Obsah:úlomky tabáku červené/hnědé, lepkavá hmota.
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1780/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sklápěcí stolek a židle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, jelikož není k dispozici brzdové nebo blokovací zařízení pro nůžkový pohyb sklopných židle a stoly.To může vést k uvíznutí dítěte, které by mohlo způsobit zranění.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada sestávající z sklápěcí tabulky a sklápěcí židle.Jsou zde obrázky kreslených kreslených znaků na tabletě, na opěradle opěradla a v sídle předsedy.Sklápěcí a rozvíjející se mechanismus je podobný jak u tabulky, tak i u židle, a týká se prokluzování kovové kolejnice umístěné pod sedadlem židli a plastové kolejnice umístěné pod latabletou.Soubor má štítek s údaji v bulharštině:návod k použití a výstrahy.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1804/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Monitor pro děti
 
Značka: Angelcare
 
Název: Movement and Sound Baby Monitor
 
Typ/číslo modelu:  AC1100, AC201, AC300, AC401 AC601 a 49255
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Základní stanice monitoru je napojena na pohybovou podložku prostřednictvím drátu.Jsou-li připojeny nesprávně, může vedení dosáhnout dítě, které se nachází v kriketu.Vzhledem k tomu, že vedení takové kabeláže, které je přístupné dítěti, může pro dítě představovat riziko uškrcení.2 hlášených havárií.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pohyb dětí a pevný monitor, který se balí v lepenkové krabici a sestává z detekční destičky pro detekci pohybu, antény základnové stanice, elektrického napájení a bezdrátového terminálu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Chorvatsko, Kypr, Řecko, Island, Slovensko, Slovinsko, Norsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1806/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: mepiQ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje šestivazný chrom v koncentraci do 7,8 mg/kg.Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Ostatní

 
Popis:  Dětská obuv s podešví z hnědé barvy, růžová horní s bílým kožním usní a syntetická nejazyk.V čele je textilní a kožedělný materiál ve tvaru hlavy bílé barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1788/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Schránka z plastu
 
Značka: Daninal Dinosaur
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 03160
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  858885 031605
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko vzhledem k přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (0,31 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Množina různých velikostí a barev různých velikostí a barev s vejcem (průměr 3 cm) a 3 stromy v zelené a hnědé barvě (velikost 9 cm).Výrobky jsou zabaleny do plastové skříňky s označením v chorvatském jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1798/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: Amatoys
 
Název: The Mini Mermaids
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:TY247261 0092
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234919361
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlavy panenky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřené hodnoty do 21,6 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada dvou panenky a loutky ve tvaru mermaidů, z jednoho velkého a jednoho malého, s světlem.Výrobky jsou dodávány v lepenkovém obalu s fotografií o mořích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1813/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vůle v oblasti plastů
 
Značka: Cute Town
 
Název: Animals Are Our Friends
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:03/LT21/13, Vzor:6066a, Ref:AJS2435
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422259146964
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko vzhledem k tomu, že jeden z nástrojů, které používají lékaře, obsahuje dibutyl-ftalát (DBP) nad povolenou úrovní (naměřená hodnota:0,62 %).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Služby týkající se různých plastových lékařů.Výrobek je dodáván v pebarevný blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1816/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: The Girl's House
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky N83 (v kolonce)Položka č.:4911158 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149111583
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povoleným množstvím (naměřená hodnota 17,1 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o velikosti asi 16 cm bez vlasů, oblečená do modrého/zlatého oblečení.Výrobek se dodává do krabičky s modrou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1818/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: Lady Like Princess
 
Typ/číslo modelu:  Kód:B:576, Položka č.:4915257
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149152579
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (37,3 % hmotnostních).Kromě toho výrobky obsahují dibutyl-ftalát (DINP) nad povolenými úrovněmi (naměřená hodnota:2,8 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenky z plastů o velikosti asi 16 cm ve formě mermaidu s barevnými vlasy (růžové, fialové, oranžové a modré).Výrobky jsou dodávány v lepenkové krabici s průhledným okénkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1819/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: Delicate Person - Fish Princess (girl looking dolls)
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1819
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:12,9 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové loutky o velikosti asi 16 cm dodávané v lepenkové krabici (zelené nebo modré) s průhledným okénkem.Panenky mají barevné chlupy (modré nebo žluté), pohyblivé končetiny, barevný oblek a červené demontovatelné podpatky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1821/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: Delicate Person - Fish Princess (mermaid looking doll)
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:1819
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8860876588895, bod č. 58889
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolené hladiny (naměřená hodnota:30,1 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenky z plastů o velikosti asi 14 cm ve formě mermaidu s barevnými vlasy (růžový, fialový, zelený, žlutý).Výrobky jsou dodávány v barevných lepenkových krabicích s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1822/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Girl Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:TC12499, 480 PCS/CTNS č. 1065
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8001090124999
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřenou hodnotu:24 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o velikosti asi 30 cm s růžovými vlasy a růžovým šatem s květinami.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1834/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: Tap Ball 2000
 
Název: Hello Kitty - Bubble Wand (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 106001 JL12/0689
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  376000674880
PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismy se do mýdlové vody započítávají příliš vysoko.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží nebo očima existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžová a fialová trubice o 170 ml kapaliny pro výrobu bublin ve formě mýdla.Nese výkres koťat a nápis „Ahoj Kitty“, který je nad duhem.PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1781/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Gianfranco Ferre
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GF8059
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000000548938
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v digestoři pocení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Eruru pocení určené pro děti ve věku 5–6 let.Pocení může být svázáno a seřízeno s funkční korbou plněnou v digestoři.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1784/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Leone Freeflex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Zásilka č.:2946660000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje obsah chromu (VI) vyšší než povolené úrovně (naměřené hodnoty do 9,9 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámská obuv, s podpatkem, červenohnědým horním, hnědým koženým podšívkem a syntetického jazyka.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1785/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 1876 – BL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože jediná useň obsahuje chrom (VI) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota:35 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámy vážené dámy, s světle hnědé barvy a zdobením.Podešev je světle šedá a podjazyk obecný je hnědý.Velikost/počet 37.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1786/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Prod
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  63014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v hrdle/kapotu a v prostorách pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oděvy určené dětem do 8 let.Skládá se z šedé pocení s modrou kapucí a rukávy a modré kalhoty.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1792/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Prod
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  62004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které jsou příliš dlouhé v pase. výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dlouhé kalhoty určené pro dívky od do 4 let. kalhoty mohou být vázány a upraveny pomocí funkčních kordů v zelené barvě v pase, jehož délka je 245 mm.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1793/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Ad miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:KT-951
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:7453002698202
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a otřesu v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v prostorech pro příčku/krku a v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžová výstroj pro děti sestávající z dlouhých kalhot a pocení s klaklokací v kapkách a na zdrhovadlo.Pocení je ozdobeno srdcem.Kalhoty jsou zdobeny třemi květy.Kapota a pas tvoří bez pevně stanovených řetězců šňůr se svobodnými čely.Velikost:98–116
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1794/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: AOMAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:TR0119
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativní části sandály lze snadno oddělit, vložit do úst a spolknout malé děti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílé a syntetické usňové sandály pro mladé dívky.Sandály jsou zdobeny sešitými jahodami s rýhami.Velikost:22.Balení:barevnou tištěnou krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1795/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: GIOLAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:HX503–4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože dekorativní prvky sandálů (rhininesu) jsou malé části, které lze snadno oddělit.Oddělené části by mohly být vkládány do úst a spolknuty malými dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černá syntetická kožená obuv pro dívky.Obuv je zdobena rýhami.Balení výrobků:Šestistránkový doklad na růžovém papíru.Velikost:23
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1797/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Hope star
 
Název: Miss Hope Star Kids
 
Typ/číslo modelu:  MA-92
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku příliš dlouhých funkčních korů v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Červená barevná výstroj určená dětem do 10 let.Skládá se z červených kalhot, tričko pro pocení a bílého tričko.Kalhoty mohou být vázány a upraveny s pomocí funkčních kordů, zelené barvy, v prostoru pasu, jehož délka je 210 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1800/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí šortky
 
Značka: Hanny
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:FL-3078
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Trendové šortky jsou zdobeny jabloní, dvěma girafy a nápisem:„Airlines“.Jedná se o tyto velikosti:74, 80, 86, 92, 98.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1801/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: QiFeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:1) 3141B;2) 3127B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  1) Čestné kalhoty pro děti.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Výrobek je dostupný ve světle šedé a tmavošedé barvy.Velikost:128–152.2) Čestné kalhoty pro děti.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Výrobek je k dispozici v šedé barvě.Velikost:140.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1802/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí šortky
 
Značka: F&D Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:ADL-1863
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívčí šortky v zelené, bílé a růžové barvě.Jedná se o tyto velikosti:98–146 let, od 4 do 10 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1803/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: HONG YUN DA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:19–03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění u dětí z důvodu přítomnosti šňůr na stažení u konců v digestoři a v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světlé modré a bílé dětské oblečení se skládá z kalhot a tematiku s kapucí a zipem.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, se skládají z nepevných stahovacích řetězců z plastů na koncích.Velikost:116–164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1811/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: New Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S-2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uškrcení v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oblečení složené z tuleně obecného potýku a kalhot.Soubor je určen dětem do 4 let.Obě části mohou být přivázány a přizpůsobeny oranžovým stahovacím řetězci v digestoři a v dosahu pasu tohoto oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1824/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: neznámý
 
Název: Instant French Nail
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože lepidla obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor růžových plastových nehtů.Obal výrobku (rozměry: 10 x 7 cm) obsahuje 12 ks nehtů a oranžovou trubici lepidla se seznamem složek, včetně dibutyl-ftalátu.Na zadní straně výrobku jsou návod k použití a upozornění v angličtině, název země původu a seznam přísad výrobku, který uvádí „ethyl-kyanakrylát“ namísto dibutyl-ftalátu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1825/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: D&G Dolce&Gabbana (These products may be counterfeited).
 
Název: Искусственные Гвозди, Специальное качество, (False nails. Special quality)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00809182
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože lepidla obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor plastových nehtů v různých vzorech.Náplň se skládá z plastového sáčku, v němž se vyskytuje 10 nehtů a lepidla v červené zkumavce.Dibutyl-ftalát je uveden v seznamu složek.Na přední straně rámečku je uveden název výrobku a text v cyrilici.Na zadní straně jsou návod k použití a upozornění v ruštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1826/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko
 
Značka: F&F
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modelování č.:TT31330133
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 053525049356
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti dekorativních prvků, které by mohly být malé děti snadno odděleny a vkládány do úst a které by mohly spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tričko růžové a bíle proužkované pro malé dívky.Výrobek je zdoben nápisy „T“, „M“ a slepými rýhami.Velikost: 92.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1829/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké šortky
 
Značka: Vishnu Sport
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:K513
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999552535137
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Krátké kalhoty pro děti jsou dostupné šedě a tmavomodré.Rozměry jsou 8–14.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1831/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: F&D
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:RD-933
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku existence nefixovaného zdrhovadel s kovovým bodem v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kalhoty na děti jsou zdobeny nápisem:„F & D“.Pásmo pasu zahrnuje nepřiložený stahovací šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích.Výrobek je k dispozici v purpurově a bílé barvě.104–134.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1807/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana s heřmánkem
 
Značka: „ Домашний доктор‘‘ (Family doctor)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 8520
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4823015918520
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,0482 % (m/m) konzervačního přípravku 1-Fenoxy-2-ol (INCI název – fenoxypropan-2-ol).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětská smetana s heřmánkem prodávaným v plastových trubicích o objemu 42 ml, označená značkou „Домашний доктор“ „v ruském jazyce.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1835/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tekuté mýdlo
 
Značka: Nickelodeon
 
Název: Dora the Explorer
 
Typ/číslo modelu:  Ref. EN 003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5206642000100
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt představuje mikrobiologické riziko, neboť mezofilní aerobní mikroorganismy jsou příliš vysoké.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tekutý ruce mýdlem v plastové láhvi o objemu 300 ml, zdobený zobrazením kresleného znaku „Dora the Explorer“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1783/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Epilator
 
Značka: Surker
 
Název: Epilator
 
Typ/číslo modelu:  Model epilátoru:odkaz:SK-2188Model nabíječky XY-030030EULD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace nabíječky je nedostatečná.Vzdálenosti a izolační vzdálenost mezi živými částmi primárního okruhu a živými částmi sekundárních obvodů nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 61558 a EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Epilator pro ženy, s nabíječkou, zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1799/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčka
 
Značka: LP
 
Název: Złącze AC wtyk PL-gniazdo UK białe
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:ZLA0556F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5 901436 704058
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednopólový zasunutí vidlice je možné ponechat bez zbývajícího živého kolíku.Neporušenost okruhu ochranného uzemnění je přerušena, když jsou zaslepeny prostředky na ochranu I. jakosti.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Adaptér s bílým plastovým pouzdrem a kontakty na kovy.Standard Spojeného království, vnitrostátní typ vidlice může být napojen na zásuvkový zásuvkový zásuvku na HU.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1817/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Michelin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AC-002MT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanismus vzájemné shody s adaptérem může být zmařen, čímž se umožní, aby dva soubory kolíků byly současně rozmístěny a elektricky propojeny.Je-li adaptér zapojen do elektrické zásuvky, měla by být další kolík živá a snadno přístupná.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tzv. „Michelin“ (tzv. „Michelin“), pro použití ve Spojeném království, Evropě, USA a Austrálii.Velikost 6 x 4.5 x 5.5 (cms), hmotnost 85 g.Výrobek dodávaný jako obyčejná bílá kolonka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1828/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě
 
Značka: Sun Free
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenost mezi bočními kontaktními osobami je příliš velká a v důsledku toho není zajištěna návaznost kontaktu Země.Konce drátu hlavního napájecího kabelu nejsou náležitě chráněny před vytažením a kroucením, a proto se živé části mohou stát volně.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou IEC 60884 a příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Součástí rozšíření sítě je 5 zásuvek s kabelem o délce 2,3 m.V případě bílého plastového pouzdra je nápis „SNVWC, Nur für Wechselstrom, GS, CE, 1.5/250“.Balení:průhledný plastový pytel se závěrečnou částí papíru.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1832/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkušební šroubováky a zkušební zařízení pro napětí
 
Značka: Tracon Electric
 
Název: 8 db-os Csavarhuzo Keszlet / Screwdriver Set
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:CSHK1000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5 997374 105613 (na obalu);5 997374 105545 (na štítku)
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kovový uzávěr zkušebního přístroje je příliš dlouhý.Výška ochranného ráfku na manipulaci se zkušebním zařízením pro napětí je příliš malá.Neizolované části tří šroubováků jsou příliš dlouhé.Uživatel se tedy může snadno dotýkat živých kovů při běžném používání.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 61243 a EN 60900.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Souprava se skládá z 7 izolovaných šroubováků a 1 zkušebního zařízení.Balení produktu:„blister“.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1833/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sada USB nabíječky
 
Značka: Luogao
 
Název: Carregador Híbrido-USB
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:PD-268
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Rozdělení primárního okruhu a sekundárního okruhu není vhodné.V případě poruchy izolace se výstup USB a kovové součásti připojeného zařízení mohou stát živými.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Napájení s zásuvkou USB a zásuvkou s dvoupólovou zabudovanou zástrčkou na střídavý proud.Balení:„blister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0088/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuchyně
 
Značka: TOYBOX
 
Název: Messkit
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 514011318
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5885140113187
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku ostrých hran, které mohou způsobit zranění dětí při hře s výrobkem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Umělohmotná hračka skládající se z 12 položek (4 květináčů s víčky a 8 kuchyňským příslušenstvím).Výrobek je balen v krabičce s černým lepenkou s průhledným oknem.V levém dolním rohu je fotografie šéfkuchaře.Na přední straně obalu se vytisknou výkresy různých plodů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0090/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Baby Sway bell
 
Název: Funny toys
 
Typ/číslo modelu:  JDH 022864
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění způsobeného ostrými hranami.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  4 plasty pro kojence a malé děti v různých tvarech:automobily, ryby, vlak a oválný chrastítka, balené v lepenkové krabici s průhledným okénkem.Označení značky je napsáno barevně barevně na přední straně krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 49
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1805/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Nissan
 
Název: Cabstar; Atleon
 
Typ/číslo modelu:  Cabstar (F24) & Atleon (TK0).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pevnost drážního kování, které je namontováno do kompresoru klimatizace, může být nedostatečné a rozzralý uzel se může roztrhnout.Vyzrálý může spadnout z kompresoru do silnice způsobující potenciální nebezpečí pro vozidla, která následují.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Datum výroby:od 07/05/2013 do 13/09/2013.Rozsah VIN u dotčených vozidel:VWASRTF24D3157368.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Maďarsko, Nizozemsko