Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 44 ( Zveřejněno: 08/11/2013)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1512/13       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Bunk
 
Značka: Dona Lux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dona LUX 2088x1005x1500mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože otvor pro přístup k horní části lůžku je širší, než norma umožňuje, a horní plocha lůžku není vybavena bezpečnostními překážkami.Dítě by proto mohlo spadnout do postele přes příliš široký žebřík.Horní část lože může být navíc odpojena od spodní části.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 747–2.Návod k použití a označení navíc nejsou v souladu s normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dřevěná lůžku vyrobená z bukového a habrového svazku s dvěma úrovněmi spaní.Balení:Dva lepenkové krabice.
Země původu:  Chorvatsko
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1528/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Ral skateboard – Vigorka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože rohy a okraje desky nejsou zaoblené a mají ostré nebo vyčnívající části.Minimální požadovaný poloměr vnější polohy lodi není dodržen.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13613.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dvoukomorový skateboard, modrý, vyrobený z plastu a hliníku, s antiprotiskluzovým povlakem.Umístí se uvnitř pouzdra zhotoveného z textilního materiálu (modré barvy).Správní rada je rozdělena do dvou platforem spojených s nápravou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1529/13       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Izolační lahve
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pět druhů výrobků:1) Položka č. VA05/10 kapacita:0.5/1,0 l;2) Položka č. ZC05/10 kapacita:0.5/1,0 l;3) Položka č. VF05/10 kapacita:0.5/1,0 l;4) Položka č. JS 1033/2533, kapacita:0.5/1,0 l;5) Desvětlost v pitné sadě H9510T 2 ks:0,5 l baňka a 1 l baňka.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko z důvodu přítomnosti azbestových vláken ve separátorech dvojitě skleněné stěny baňky s tepelnou baňkou.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Baňky jsou zabaleny v lepenkových krabicích vytištěných fotografií produktu, popisu a odkazu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1531/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tekutá pro elektronické cigarety
 
Značka: Sedansa
 
Název: Plug 'n Vape
 
Typ/číslo modelu:  Zelený čaj 16 mg, datum produkce:25.08.2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na obalech chybí jasný odkaz na přítomnost nikotinu (1,5 %) a neobsahuje bezpečnostní značku, na které jsou uvedeny údaje týkající se rizik, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečích, která jim při styku s pokožkou vzniká.Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tekutá náplň (10 ml) pro elektronické cigarety, obsažená v plastové láhvi s oranžovým uzávěrem.Výstražné symboly nebezpečnosti se objevují na lepenkových obalech a na láhvi.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1523/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Atomic Electronic LOGOLIGHT
 
Název: "Love you Prince"
 
Typ/číslo modelu:  36.022 37
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4014663068549
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Zapalovače jsou zapalovače neobvyklého typu, které jsou přitažlivé pro malé děti.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) s promítacím zařízením.Obrazy malé dívky, slona nebo žáby se očekávají stisknutím bílého tlačítka na straně zapalovače.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1521/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Drtič/zahradní drtič
 
Značka: WEIBANG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Světová banka SH 4003 E, vyrobeno v roce 2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Řezný mechanismus je snadno přístupný v době, kdy se spotřebič používá.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 13683.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hmotnost produktu a obalu činí 63 kg a rozměry včetně balení jsou 105 cm x 85 cm x 55 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1527/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: AUDI
 
Název: A8
 
Typ/číslo modelu:  A8 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká vozidel, která byla vyrobena v období od března do července 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zatížená skleněná posuvná střecha vozidel se může náhle zlomit, což způsobuje, že monovrstevné bezpečnostní sklo se roztrhne na malé kousky.To by mohlo vést k dopravní nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Irsko, Chorvatsko, Dánsko, Švédsko, Spojené království, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1539/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Trike
 
Značka: Harley-Davidson
 
Název: TG1
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E4 * 2002/24 * 2925 * 00Období výroby 24.7.2013–2.9.2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Obvod zadního brzdového systému může být poškozen, pokud úhel rejdu kol je příliš velký.To může snížit účinnost brzdy zadního kola a /nebo narušit řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tříkolový motocykl
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1515/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružná popruh
 
Značka: DEL
 
Název: Cuerda Pulpo
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435221016738
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože kovové háčky se mohou snadno oddělit od popruhu a narazí na uživatele nebo komukoli z dráhy letu.Kromě toho není energetický štítek v souladu s požadavky týkajícími se bezpečnostních varování a návodů k použití.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  150 cm elastický popruh s barevnou textilní krytkou a kovovými háčky na každém konci, prodávaný v blistovém balení se skládanou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1518/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hranatý držitel
 
Značka: Planet Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 175
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436004781751
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se může snadno rozložit na malé části, které mohou spolknout malé děti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ostatní držák se skládá z řetězce dřevěných koulí v různých barvách, včetně jednoho dřevěného prvku ve tvaru myši.Výrobek má na konci jeho držitele bezpečnostní klip.Prodává se na lepenkový list.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1522/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  3 v 1 pram
 
Značka: Procosmo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Materiál kolem příklopu golfového kočárku není zcela přišitý a má otevřenou kapsu.Dítě může do kapsy vložit rukou a vstoupit do vláknitého pěnového materiálu a umístit jej do úst, což by mohlo způsobit zablokování dýchacích cest a způsobit, aby se dítě zasytilo nebo vyničilo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek se skládá ze sedadla, brašny a golfového kočárku.Má béžové tkaniny s kružnicí.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1532/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sponky do vlasů
 
Značka: Xiao Fang Jewelry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0070
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200000006
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení malých dětí, protože malé části (dekorativní jahodové) mohou být z výrobku snadno odděleny a mohly by být vkládány do úst a spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kovové svorky na vlasy červené, růžové, modré, žluté, oranžové a na nichž se přilepí malá jahodová vyrobena z měkkého materiálu s nápisem „HAPPO“.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1509/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: South
 
Typ/číslo modelu:  600–3720
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F318/063/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Osoby blízké mohou být zasaženy padajícími částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 25;dopravní obaly v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1510/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Vulcan
 
Název: Heavy Hitz
 
Typ/číslo modelu:  DC012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F431/071/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Osoby blízké mohou být zasaženy padajícími částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16;dopravní obaly v lepenkových krabicích
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1511/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Vulcan
 
Název: Star Gazer
 
Typ/číslo modelu:  Sbírku Imperial IC027
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F287/044/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Osoby blízké mohou být zasaženy padajícími částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 70;dopravní obaly v lepenkových krabicích.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1513/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: neznámý
 
Název: Bubble Series
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:1868
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5530590
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože je kontaminován patogenními mikroorganismy, jako je pseudomsonas aeruginosa.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Žlutý a vybaven bublinkovým dmychadlem.Hraný okraj se naplní bubnem, který se vytvoří, čirá kapalina.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1517/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šmašková výstroj
 
Značka: Carnavalito
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 73415 (Velikost 12), ref. č. 73414 (Velikost 10), ref. č. 73413 (Velikost 8)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8412741734113
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  „Superman“ mašobý krokový kroj s červeným příložem, který s krkem, jež se nachází v plastovém sáčku s závěsním, s nádechem na kartu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1520/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřeva se zvonky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. LI-69494
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424222694946
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti (zvonky) mohou snadno oddělit a spolknout malé děti.Kromě toho je dýchací cesty příliš dlouhé a, pokud jsou vkládány do úst, by mohly způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dřevěná chrastítka dlouhá 22 cm, která reprezentuje panenku, s tělem ve formě obdélníkového bloku.Na každou stranu bloku se upevní tři kovové zvony.Tělo i hlava panenky jsou označeny jasným (růžovým, červeným, zeleným a žlutým).Chrastítko se předkládá v celofánu s samotěsnícím uzávěrem a je připevněn kruhový štítek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1524/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny
 
Značka: neznámý
 
Název: Bombing Plane
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 136
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933893314548
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části letounu hračky lze snadno oddělit a představovat riziko udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka z plastů obsahující cukrovinky, která obsahuje cukrovinky a která je balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1525/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny
 
Značka: neznámý
 
Název: Space Doggy
 
Typ/číslo modelu:  44088
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933893315125
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části psa pro hračky lze snadno oddělit a představovat riziko udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Cukrovinky na psy obsahující cukrovinky, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1526/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny
 
Značka: neznámý
 
Název: Candy Toys - Interesting Animals
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6957694848736
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části hračky se mohou snadno oddělit a představovat riziko udávení.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová hračka ve formě lví bonbónů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1530/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: LiHe
 
Název: Anlily - Fashion girls
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:LH1203–6, REF:1819
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431458018194
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 26,1 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastové panenky se smluvními skupinami, na které se vztahují oděvy a oblečení. výrobek se prodává v růžovém kartonovém boxu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1533/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Diabolo s světlem
 
Značka: Vending Sabadell
 
Název: Diver Giro
 
Typ/číslo modelu:  Referenční 769-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Unkwewn
 
Druh rizika:  Chemické
 
Při používání se výrobek může snadno zhoršit při opouštění prostoru pro baterie.Knoflíkové baterie mohou být spolknuty, a představují tak chemické riziko.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Diabolo se světly poháněnými knoflíkovými články.Produkt je balen v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1534/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek pro panenky
 
Značka: SONIA
 
Název: Beautiful pram
 
Typ/číslo modelu:  Č. položky:03–71660
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8349003716603
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože golfový kočárek se z důvodu zachycení, zejména prstů mezi pohybujícími se částmi, snadno vyskytuje velmi snadno a s následným rizikem zranění.Kromě toho může dítě sedět v kočárku pro panenky a přiklonit se k zemi a zranit se na náraz.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Golfový kočárek pro panenky.Hračka se prodává v utěsněném sáčku z tenkého plastu.Na horní část sáčku, která slouží jako štítek výrobku, je připevněna plachta.Golfový kočárek se skládá z bílého kovového rámu s růžovými koly, bezpečnostními brzdami a řídítky.Tkanina, která zakrývá kovový rám, je světle zelená a růžová s květinovým motivem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1535/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny
 
Značka: Yummy Toys
 
Název: Heli Tiger
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8808
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  66933893315026
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části hračky se mohou snadno oddělit a mohou představovat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové hračky (hračky) obsahující cukrovinky;dodán v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1536/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka pro lov při dně
 
Značka: Xi Gi Toy
 
Název: Pleasure fishing
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 322-B11, Ref. F-92229
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8433760922299
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hračka obsahuje magnet, který přichází volně a má příliš vysoký index magnetického toku.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Magnetická lovná hračka skládající se z rybářské tyčinky a čtyř barevných ryb v balistickém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1538/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka s magnetem
 
Značka: Out of the Blue
 
Název: Magnets peluche mer (Soft plush magnet)
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 63/1058
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 029811145744
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou snadno odstranit malé části (oči), umístit do úst, uvíznout a zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vycpávaná hračka ve tvaru ryby včetně magnetu.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1557/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích hradlových hrad
 
Značka: Tchibo
 
Název: Holz-Musik-instrumente-Set ( Set of Wooden Instruments)
 
Typ/číslo modelu:  287768
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4043002877689
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože dřevěný nos z krokodýle se může rozpadnout a mohou být spolknuty malými dětmi.Strední a dřevěná odštěpená se rovněž může rozpadnout do třepačky s vejci, která způsobuje zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sytě malovaná dřevěná hudební hračka skládající se z bubnu, kastantu, zvonku, krvavých krek a dvou přípěvek na vejce.Balení:lepenková krabice s vyobrazením mladého dítěte.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1514/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské teplákové soupravy
 
Značka: Famous Sports
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:DROP-FS-FZH1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291666106242
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy/krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Teplákové soupravy s námořnictvem, určené pro děti ve věku 6–8 let, s stahovacími šňůry v oblasti krku/kapotu o délce 280 mm.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1537/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SDS
 
Název: Ballerina
 
Typ/číslo modelu:  Razítko na obložení:621-BL 39;Razítko na přední straně kolonky:Styl č. 6291-BL, Color khaki, Velikost 39;Razítko na poli:SDS ®
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 69 mg/kg chromu (VI) v kůži stélky.Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Jeden pár khaki-barvící obuvi s dekorativními nýty nad vrcholem prstů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1540/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Jiabeini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 0808
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr v oblastech krku a pasu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí bikiny v různých barvách.Horní část byla dodána s funkčními kordy v krčku a na zadní části s volným konci.Velikost 28 a 30.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1541/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí bazén
 
Značka: Jiabeini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 0689
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uškrcení v důsledku výskytu halter krček a šňůr, které jsou svázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Jednodílný jednodílný plavecký bazén, v barvě cyklistické barvy, dodávaný s funkčními kordy v krčku a zadní části s volným čepem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1542/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí pulovr
 
Značka: Nipper Land
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 5859
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8698418558590
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení v důsledku přítomnosti dekorativních prvků (perel), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívka na poláku z krku v různých barvách:růžová, krémová, světle purpurová, tmavě purpurová a tmavě růžová.Na přední straně potoka jsou připojeny bílé perly/plasty, které tvoří velké srdce, a vlevo od středu je bílá pásky s perleťem uprostřed.Velikost:2–3 let.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1543/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Color`s Land
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek č.:9516
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8698418595168
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti dekorativních prvků (pravé kameny), které by malé děti mohly snadno oddělit a spolknout nebo vdechnout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívka na růžovém a smetanovém světle.V levém dolním řezu vestu je nápis „Miss Colors“ ve stříbrné nitině.V pulsovém obvodu (rovnoběžný se zipper) je na levé a pravé straně připojeno 3 stříbrných litinekamenů.Velikost:9–12 měsíců.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1544/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát
 
Značka: A classic fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:W-078
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři s gagles na koncích.Provázek je zhotovený z elastického, tak aby dítě pull, toggles by se mohlo dostat zpět do očí a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Odpojovače pro děti s kapucí a pomocí zdrhovadel.Kapuci lze odstranit pomocí zipy a s nefixovaným a elastickým stahovacím řetězcem s kovem na koncích.Velikost:134–164.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1545/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: FJHU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:SWF913
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkční stahovací šňůry, která je umístěna v digestoři u části, která je odgázena. je zhotoveno z kaučuku, pokud je dítě vytaženo, může do oka pramenit zpět do očí a způsobit zranění oka a obličejová zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro děti sestává z kalhot a klícky s podšívkou s příklonem a zipem.Kapuci lze odstranit pomocí zip.Kapuci pocení zahrnuje nepevný elastický stahovací šňůrku s plastovými četami na koncích.Velikost:S-XXL.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1546/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: AD miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:KT-1258
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999031100566
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění u dětí z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro děti sestává z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem.Výrobek je zdoben nápisy:„Love Heart“.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, se skládají z jiných než pevných stahovacích řetězců.Velikost:134–164.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1516/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Sada toaletních potřeb
 
Značka: Street Looks
 
Název: Sporty
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8715658008774
 
Druh rizika:  Chemické
 
Sprchový gel představuje chemické riziko, protože obsahuje až 45,5 mg/kg směsi 5-chloro-2-methyisothiazol-3 (2H) -onu a 2 methylisothiazol-3 (2H) -on, což je nad přípustnou hladinou (15 mg/kg).Kromě toho označení nesplňuje požadavky.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Krásný soubor se skládá z jedné nádobky z toaletní vody (85 ml) a z jedné zkumavky se sprchou (50 ml).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1519/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Nanášená malba (sada)
 
Značka: neznámý
 
Název: Face Paint Set
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:X-92104
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 10/10/2012Čárový kód 5050577921043
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nadměrné množství olova:Oranžová Facebona:41 mg/kgŽlutá Facta:64 mg/kgModré obličej crasyon/facebona:39 mg/kgExistuje riziko dermální absorpce olova, jakož i riziko požití.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obličejová souprava:barvy na obličej (4), dýhy (3) a houby (1) na podložce z bílé plastové podložky, obsažené v krabici modré lepenky s čirým plastovým oknem a barevnou grafikou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 44
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0078/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hry se sacím darodem
 
Značka: Petron
 
Název: 1) Fun Blow Pipe; 2) Fun Hand Bow; 3) Stealth Sucker Darts
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 060067 590994
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Všechny tři výrobky mají dark v případě, že existuje možnost, že dojde k závěru, že dojde k závěru, že dojde k západu. pokud jsou v blízkosti ústí, existuje možnost nebezpečí udušení.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1) Obička z plastické hmoty s modrými plastovými tečkami v oranžovém lepenkovém boxu.2) Oranžka s modrou tečkou bříz v oranžovém lepenkovém boxu.3) Strojné sací potrubí v blistru.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 44