Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 43 ( Zveřejněno: 01/11/2013)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1494/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Sedadlo SWIM
 
Značka: FANGDA
 
Název: Sea 700
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Vzhledem k tomu, že výrobek nemá žádné pokyny, upozornění, doporučení nebo doporučení pro použití, může to způsobit nesprávné použití výrobku ve vodě, což s sebou nese nebezpečí předčasného utonu.Výrobek představuje riziko utonutí, protože má prvky, které vyvolávají dojem, že se jedná o hračku.Výrobek není rovněž v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13138.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nafukovací plak place ve formě automobilu s volantem, balený v plastovém sáčku s kartou, na které se objevuje nápis „Steer Device Yacht Fangda“ a různá znění v jiném než španělském jazyce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1484/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu uvolňování niklu 140–150 μg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pár „orientálních stylů“ zlatých kovových náušků, ozdobený řadou plastových částic s vlastnostmi diamantu.Je připevněn na bílé plastové etiketě s textem „Fashion“ a uzavřený v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1499/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací produkt
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Lining Black
 
Typ/číslo modelu:  Datum spotřeby:01/2016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:E01, Lot č.:024
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4,8 mg/kg nafty.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by měl být naften jako součást celkového obsahu PAH vyšší než 0,5 mg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tetovací barva pro černou barvu obsažená v 30 ml plastové láhve.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1508/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Lining Black
 
Typ/číslo modelu:  Šarže # E01, LOT # 321, nejlépe před 11/2015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), z toho 4,4 mg/kg naftalenu.Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí obsah PAU překročit 0.5 ppm.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý tetovací inkoust v plastové láhvi o objemu 30 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1468/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: AUDI
 
Název: S6, RS6 and S7
 
Typ/číslo modelu:  Vzory S6, RS6 a S7kódy:4G * * 3Y 2011;4 g * * 3Y 2012;4G * * 3Y 2013;4G * * 3Y 2014;4G * * RA 2013;4G * * RA 2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Nepoužije se
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
V ojedinělých případech může dojít v průběhu času k poškození palivového vedení způsobené výrobními problémy.V nejhorším případě by to mohlo způsobit únik paliva a představovat potenciální nebezpečí požáru, které by mohlo způsobit popáleniny nebo úraz s vážnými zraněními.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku a doprovodných opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobily.Vzorový kód 4G-MY 2011–2012–2013–2014
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Spojené království, Maďarsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1481/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: MITSUBISHI
 
Název: Lancer Evolution
 
Typ/číslo modelu:  Model Lananger Evolution (CZ4A)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Nepoužije se
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku odolnosti (plastového) svaru hlavního svaru spojky hlavního svaru spojky. výsledkem může být zlom tekutiny. spojka může být neprovozuschopná, buď pro řazení rychlostních stupňů, nebo pro spuštění vozidla poté, co je motor vypnut.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká modelu vozidel pro další rozvoj 2008–2014.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Švédsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko, Finsko, Polsko, Spojené království, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1483/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vyzvednutí nákladního automobilu
 
Značka: Toyota
 
Název: Tacoma
 
Typ/číslo modelu:  Týká se vozidel postavených v letech 2004 až 2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní pás s opětovným použitím v mechanismu předního sedadla je ukotven v zadních dveřích.Jestliže se zadní dveře opakovaně zavírají s časem silou, mohou se šrouby na bezpečnostním pásu uvolnit.V důsledku toho osoba na předním sedadle nesmí být bezpečně držena zpět v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Společnost Toyota nabírá nákladní vozidlo.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1490/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  MOTOCYKL
 
Značka: YAMAHA
 
Název: XMax 400
 
Typ/číslo modelu:  YP400R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může dojít k problému s kovovým pouzdrem kloubem zadní brzdové trubky.V důsledku toho se brzda může oddělit od kovové vložky, což způsobí ztrátu brzdné síly, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl 400 cc.Čísla podvozku od 0001600 do 0002424
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Irsko, Chorvatsko, Bulharsko, Portugalsko, Spojené království, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1497/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Bentley
 
Název: Continental
 
Typ/číslo modelu:  Kontinentální lety Spur, Continental GT, Continental GTC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od července 2006 do června 2010:SCBCE63W67C040371 – SCBK03W9BC066983
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na zadní nápravě vozidel vybavených keramickými brzdami s uhlíkovými keramickými brzdami (CSIC), se šrouby z korozivzdorné oceli, kterými se řídí rotor na kovový zvol, mohou v důsledku korozního praskání prasknout, pokud bylo vozidlo použito v extrémních solovacích prostředích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Dánsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1505/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: SUZUKI
 
Název: GSX-R600, GSX-R750 and GSX-R1000
 
Typ/číslo modelu:  GSX-R600 (K4/K5/K6/K7/K8/K9/L0/L1/L2/L3)GSX-R750 (K4/K5/K6/K7/K8/K9/L0/L1/L2/L3)GSX-R1000 (K5/K6/K7/K8/K9/L0/L1/L2/L3)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká motocyklů vyrobených v období 03/12/2003 až 20/06/2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Koroze v brzdovém systému může generovat plyn, který nesmí být dostatečně proplachován z hlavního válce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Irsko, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Portugalsko, Spojené království, Maďarsko, Slovinsko, Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1489/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Elastické závěsy
 
Značka: DIGESMAN
 
Název: Pulpos ( bungee corde, corde élastique)
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.: DRO06105,Elastické pásky „OCTOPUS“
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  843339206152
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kovové háčky se mohou oddělit od pružného popruhu, když se napne, zasáhne uživatele nebo každého uživatele v dráze letu a způsobí jí újmu. kromě toho není energetický štítek v souladu s požadavky na bezpečnostní pokyny a návody k použití.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dvě 52 cm elastické pásky s růžovou korkovou krytkou a kovovými háčky na každém konci, balené ve tepelně utěsněném neprůhledném plastovém obalu s blistrem.Tyto čtyři háčky jsou umístěny uvnitř obalu s blistkou, přičemž zbytek popruhů vyčnívá ze spodní části obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1495/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Skládací stojan na kolébku
 
Značka: Meli Melo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Úsek 0213
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože jeho stabilita je nedostatečná a může se snadno převrhnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1466.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

 
Popis:  Kovový stojan s rámem typu „cross over“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1469/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: Filipp
 
Název: Flying Bubbles
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 2058–7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6954725425423
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože je kontaminován patogenními mikroorganismy, jako je pseudomonnasa aeruginosa a Staphylococcus warneri.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tekutá bublinová kapalina je obsažena v málo plastových trubkách ve formě nářadí.Produkt se balí do barevné schránky obsahující 36 položek, které se mají prodávat jednotlivě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1470/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mýdla se bublinou
 
Značka: Toys Factory Weizhong
 
Název: Flashing Bubble Gun
 
Typ/číslo modelu:  Břík Bumbl Gun, č. 99999
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlové vodě je příliš vysoký a je kontaminován patogenními mikroorganizmy, jako je Staphynacoccus warneri.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové a lepenkové obaly obsahující varovnou střelbu s bublinkovou směsí, které mohou být zařazeny do směsi s bublinou směsí.Kromě názvu výrobku z lepenky existuje upozornění a piktogram označující, že výrobek není vhodný pro děti mladší tří let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1471/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tužkárenská prkénka
 
Značka: Artist
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  120016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3588270039007
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 0,1 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud může hračka děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šest barevných tužek, lakování v barvách vede – modrá, světle hnědá, žlutá, růžová, červená a černá – v případě lepenky.Pro děti ve věku více než 18 měsíců.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1475/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Offertissima
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3856007591112
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3,81 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje 0,42 % diisonon-ftalát (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

 
Popis:  3 gumových medů (růžový, oranžový a fialový) zabalený v transparentním pytli.V souvislosti s lepenkou je napsán „netoxický“, „vyrobeno v Číně“, „netoxický“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1476/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle s knoflíky
 
Značka: Infiniti Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 1964-X02 na faktuře, položka ZKB-012, tištěná v hračce
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (knoflíky) přicházejí snadno a mohou být spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dřevěná puzzle s malovanými volně žijícími číslicemi.Otočný knoflík připojený ke každému zvířeti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1477/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zbraně na hraní hraček
 
Značka: Marco's Toys
 
Název: Airgun
 
Typ/číslo modelu:  868-A (0158 fakturovaná faktura)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435399001581
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky lze snadno odstranit z projektilů a mohly by být vkládány do úst a zablokování dýchacích cest.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dva plastové pušky s pěti projektily s přísavkami.Popis obalu:produkt je umístěn v blistovém obalu, v němž jsou uvedena slova: „Ageguy“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1478/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tašnice s magnetickými tečkami
 
Značka: Come On
 
Název: Jeu de flechettes magnetiques (Magnetic darts game)
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 5046
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2605 0454,Rok výroby2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože povrchová plocha magnetických kovových kotoučů s projektily ve tvaru šipek je menší než požadovaná délka 3 cm² (0,63 cm²).Kromě toho výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti malých oddělitelných dílů (magnetické kovové disky na šipkách mohou být nepřišroubovány) s magnetickou indukcí větší než 50 kg (852 kG²mm²).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hra se skládá z měkkého suspendovaného cíle a 6 tečky s magnetickým terčem.Lepenkové obaly o délce přibližně 50 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1479/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: MY BABY
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 167–022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6111121670226
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 23,1 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka je vyrobena ze žlutého plastu, syntetické srsti, který je oblečen do modře oblečení, červené obuvi, růžového obnosu a růžového kabelku.Je umísťován do celofánu s kolorimetrickou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1493/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká koule
 
Značka: B&G International
 
Název: Splash Ball
 
Typ/číslo modelu:  16145
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3588270016145
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k tomu, že malé děti mohou spolknout malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé pěnové kuličky prodávané v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1496/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: One Dollar Group
 
Název: Fishing Game
 
Typ/číslo modelu:  vzor č. 3301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906245302150
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (končetiny, zlikvidované rukojeti, kola a nálepky), které lze snadno oddělit a které by děti mohly spolknout.Kromě toho, když jsou malé části odděleny, mohou kovové špičky lepit a představovat riziko zranění v důsledku ostrých hran.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tři krokodýly různých barev (žlutá, růžová, zelená, modrá a oranžová) s mechanismem pohybu (uvolněna) na čtyřech kolech, montovaná z oddělených úlomků, v tvrdých plastech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1507/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: HAO XU
 
Název: Girl Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:615-A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6950010586596
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 24,6 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastové panenka, přibližně 27 cm vysoká, se srstí, oblečená do žluté bránice a narůžovělá.Balení:lepenkové krabice (30 cm x 4,5 cm) s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1467/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Nipper Land
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1634
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8698418516347
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení pro děti v důsledku přítomnosti šňůr v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívčí kostýmy a dívčí kostýmy, s dlouhými lovnými šňůrami, s šňůrami v oblasti krku, u dětí do 9 měsíců.Zubka je čtverečná, síťované do hnědé, růžové a krémové, se třemi tlačítky na přední straně a pěti na zadní straně.Bonero má límec a šňůry v oblasti krku s uzly na koncích, které nejsou chráněny před třepáním.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1472/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: okay baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2013RWR021598
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 0,3 mg/kg dimethyl-fumaátu (DMF) v podšívce (přímý kontakt s kůží).DMF je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující DMF jsou podle nařízení REACH zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Textilní dětská obuv, modrá, bílá a oranžová, s elastickým náklonem.Balení:čiré plastové skříňky.Velikost 74/80, věk 6–12 měsíců
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1473/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát
 
Značka: YA Doctor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři pláště.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Záchranná vesta s kapucí, pro dívky ve věku 3–6 let.V oblasti krku se nacházejí trhy na stažení.Velikost:4.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1474/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Hey Dude
 
Název: Abetone Lady
 
Typ/číslo modelu:  Dimgray D20004C, č.j. 45027/23
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00266559123
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože jazyk obecný obsahuje 34,7 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tmavohnědé kotníkové boty s tkaničkami, s zkontrolovanými vnitřní obložení a pryžovými podešvemi.Výrobek je balen šedě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1480/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kožené kamaše
 
Značka: Microbe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  12389
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů na spodním okraji nohavic.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chrániče holení, bílé a šampaňské.Na spodním okraji nohavic jsou připojeny funkční provázky se svobodnými čely a přilepené kameny a perly jsou přilepeny.Velikost:od 6 měsíců do 6 let věku.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1482/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Feige
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 2109
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnostišňůry na stažení, které se váží na krku.Výrobek navíc představuje riziko zranění v důsledku existence funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívčí kůže určené pro dívky do a 14 let:dvě části ve spojení, a to pomocí klopile na přední straně, v různých barvách s černými tečkami, se šňůrami v oblasti krku, pasu a záda.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1485/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Pan Yu
 
Název: Olive Quickacting Whitener & Speckle Remover Package
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (8 600 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smetana v zelené schránce s vyobrazením oliv a slovo „olivy“ napsané bílými písmeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1486/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Qian Mei
 
Název: Ginseng cream
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0040310/0010101
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (4 300 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zmrzlina v tmavém zeleném boxu s vyobrazením kořene ženšenu (ženšenu).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1487/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Yimei
 
Název: Yimei Cream
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (1 800 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jadrná jadrž na kůži, která se balí do bílé krabice, se zeleným rámem a před/po použití smetany.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1488/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Pan Yu
 
Název: Green Tea Quickacting Whitener & Speckle Remover Package
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (3 300 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prostředků na bělení krémů a odstraňovačů proudu.Světle zelená krabice s vyobrazením čajových listů a před použitím smetany a mléka na obličej a po ní.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1492/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Sada toaletních potřeb
 
Značka: Street Looks
 
Název: "Sweetie" Eau de Toilette and Shower Gel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8715658008729
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek (dále jen „Shorwer gel“) představuje chemické riziko, protože obsahuje až 46,8 mg/kg směsi 5-chlor-2-methyl-3-onu a 2-methylisothiazol-3-onu, která je nad přípustnou úrovní (15 mg/kg).Kromě toho označení nesplňuje požadavky.Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada se skládá z jedné baňky z toaletní vody (85 ml) a jedné zkumavky se sprchou (50 ml).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1498/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Whiten skin
 
Název: Whiten active anti-sport day and night cream
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (1 800 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Na prostředcích na protispotový den a v noční smetaně.Žlutý/zlatý rámeček s bílými písmeny a dva obrázky ze ženy před/po použití
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1500/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Jiao Li
 
Název: Jiao Li cream
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (5 000 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Před aplikací a po aplikaci smetany a před a po aplikaci smetany před a po aplikaci smetany na obličej, které jsou uloženy v modré barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1501/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Yimei
 
Název: Whitening spot removing set - Skin Cera (Disoel Fleck White Milk)
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (1 900 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá kolonka se zeleným rámem a s vyobrazením ženy.Oba výrobky v krabičce jsou zelenou trubičkou a zelenou nádobkou na krém.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1502/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Qianli
 
Název: Qianli cream
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (2 500 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plechová smetana, která je zabalena do zlatavé části s čínskými znaky
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1504/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Facing you [translation from Arabic]
 
Název: Garlic whitening spot removing set
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (4 000 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelená kolonka obsahující malou zelenou nádobku a zelenou a bílou trubičku.Pokud jde o balení, jedná se o název značky a produktu (hůlkovým písmem), představu o dívce se zipně na zipně a obrázek o česneku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1506/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Sada toaletních potřeb
 
Značka: Street Looks
 
Název: Machismo Eau de Toilette and Machismo Shower Gel/Gel Douche
 
Typ/číslo modelu:  8715658008767
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8715658008767
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek (sprchový gel) představuje chemické riziko z důvodu nadměrné koncentrace konzervačních přísad.Naměřené hodnoty 5-chlor-2-methyothiazol-3 (2H) -on (až 33,70 mg/kg) jsou vyšší než nejvyšší povolená hodnota 15 mg/kg.Kromě toho označení nesplňuje požadavky.Výrobek není v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Množina Tourytery skládající se z 1 lahve parafum (Eau de tostelette, 85 ml) a 1 zkumavky se sprchou (50 ml).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Slovinsko, Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1503/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení USB
 
Značka: Corelectrics
 
Název: USB Power Adapter
 
Typ/číslo modelu:  UBW392
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  BC5060023963923
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  UK 3 kolík zásuvky s USB výstupem.Dodávané v plastovém balíčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0076/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro barvení vlasů
 
Značka: L'Oreal
 
Název: Inoa Ultra Blond
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:052965894
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3474630470309
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické složení výrobku by mohlo způsobit poškození vlasů a podráždění kůže.Bylo zaznamenáno 94 případů poškození srsti a 30 případů různých účinků na kůži (podráždění kůže nebo kůže hlavy).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek se skládá z trubky zbarvící a oxidantu.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Slovinsko, Řecko, Lotyšsko, Finsko, Portugalsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1491/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Scania
 
Název: R 500 LA 4x2
 
Typ/číslo modelu:  Typ:B 4x2, B 6x2, A 4x2, B 6x4, A 6x2/4, B 6x2/4, A 6x2 * 4, B 6x2 * 4, A 6x4, B 8x4, B8x2, B 8x2 * 6, B8X4 * 4, B 10x4 * 6, EB6x2 * 4-Ni:H 467, K 922, H 285, H 505Obchodní označení:R 500 LA 4x2Rok výroby:2012–2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Následkem možných výrobních vad, pokud jde o lemování brzdových hadic, se musí tyto hadice oddělit od svého připojení.To může vést ke ztrátě brzdného účinku ze stanice kol nebo k aplikaci parkovací brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nákladní automobily Scia R 500 LA 4x2.Kód stažení z oběhu:RC 131007.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Slovinsko, Spojené království, Maďarsko, Řecko, Finsko