Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 41 ( Zveřejněno: 18/10/2013)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1406/13       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Sada řezacích prostředků
 
Značka: Genius
 
Název: Nicer Dicer Plus
 
Typ/číslo modelu:  NLAC33148 en NLAC33148
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4023012336031
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Při řezání s kuřeznou řezací je jedna nebo více lopatek bloku mohou zabrzdit. tyto lopatky by se mohly dostat do potraviny a následně se dostat do úst nebo být spolknuty, a proto rozbitá lopatky mohou způsobit tržné rány.3 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kartonová krabice se sekacím zařízením a 7 díly (8 kusů).
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1401/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: A.I.&E.
 
Název: 1. 192 LED VILÁGIT (192 Led light), 2. Lighting chain 192 LED
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:1.XN-7232.XN-724
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:354203,Čárový kód:5 998791 1972365 998791 197243
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Oblast průřezu u vnějších a vnitřních drátů není dostatečná a dráty by proto mohly přehřívat.Mechanická pevnost blikající jednotky není dostatečná a její krytí může být roztříštěné, což vede k přístupným živým částem.Rozměry vidlice nejsou dostačující, a uživatel se tak může během připojení dotýkat kolíku.— struktura výstupního otvoru umožňuje jednopólový zasunutí zástrčky a živé části volného zbývajícího kolíku.— řetězec dekorativního osvětlení není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světelné řetězy zahrnují sériově spojené nevýměnné, 192, modré LED světelné zdroje v prvním modelu a červená světla ve druhém.Výrobky mohou být provozovány s blikajícími a řídicí jednotkou (8 funkcí).Hlavní části přepravních řetězců jsou:dvoukolíková zástrčka („2.5A 250 V“);bipolární zásuvka bez příznaků;blikání, ovládací jednotka a funkce značení v angličtině. vnitřní deska plošných spojů:jednodrátová, jednoizolační spojovací kabely a jednodrátěná jednoizolovaný hlavní napájecí kabel bez označení.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1395/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: TOULUM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FYB A00900300,B227/lot č. 212E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka dodaná s přenosným světlometem LED představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ární přenosné výbojky (LED) a nabíječe.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1418/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Žárovka
 
Značka: ÖZCAN
 
Název: S.IMAGE PICTURE LAMP/K. IMAGE PANO AYD
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:5136–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 698522 519555
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vnitřní dráty se mohou dotknout ostrých okrajů žárovky,(vnitřní ochranná trubice není zajištěna proti uvolnění,Terminál není pevně stanoven a kovové části světlometu se mohou stát živými.Kromě toho není k výrobku přiložena uživatelská příručka v maďarštině a poloha koncového bloku není označena.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zářivky a výbojky sestávající z hliníkových a chrompokovených mosazních součástí.Paže do kloubových lamp mohou být sečteny na dvou místě.Hlavní části světlometu:Elektronické pracovní prostředky typu napájeného střídavým proudem s plastovým pouzdrem LED.Technické požadavky:220–240 V, 50 Hz, IP 20;Třída I;max. 31x0.068 W. produktové rozměry:350 mm x 47 mm x 155 mm. obal:lepenkové krabice.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1407/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Generátor benzinu
 
Značka: Rotenbach
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FO-65Výrobní číslo:131–212–2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Ochrana uživatelů před přímým dotykem živých částí je nedostatečná;Není splněn požadavek na vedení;Označování a návod k používání jsou nedostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnými evropskými normami EN 12601.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Generátor benzinu s červenou nádrží a černým trubkovým ocelovým rámem.Rozměry generátoru jsou 61 cm x 43 cm x 43,5 cm.Může být nastartován řízeným startérem nebo elektronickým zapalováním, výkonem je výkon 6.5 HP.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1393/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Patrol
 
Typ/číslo modelu:  Dotčené DIČ:JN1KESY61U0 – od roku 147393 do roku 147634, HemY61
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Nepoužije se
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu vady v čidlo akcelerátoru nemusí být množství nasávaného vzduchu dostatečné, a motor náhle přetažení za chodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  4x4 vozidlo vyrobené mezi 25–08–2006 a 28–11–2009.Kampaň R1306.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Bulharsko, Nizozemsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rakousko, Maďarsko, Finsko, Švédsko, Řecko, Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1399/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Screaming Girls
 
Typ/číslo modelu:  344, Šarže:43F555/641/11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714365023445
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 168 kusy balené v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1400/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Energy
 
Typ/číslo modelu:  600–3720, šarže:43F318/063/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 7 kusů, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1402/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: North
 
Typ/číslo modelu:  600–3720, šarže:43F318/063/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná, což může vést ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 25 kusy balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1404/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Pyroshow
 
Typ/číslo modelu:  600–3720, šarže:43F318/063/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 9 kusy balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1405/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Rumba
 
Typ/číslo modelu:  600–3720, šarže:43F318/063/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 7 kusy balené v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1398/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kulový kůň
 
Značka: neznámý
 
Název: MIBO
 
Typ/číslo modelu:  JHD567
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3850374004596
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 32,7 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zničení produktu

 
Popis:  Bílé koně s růžovým vzorem, mane a ocas, u dětí starších 3 let.Bez obalu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1409/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tužkárenská prkénka
 
Značka: Kapel
 
Název: Coloured pencils
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 15207 na faktuře a ve výrobku
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože plastový materiál obalu obsahuje 1 600 mg/kg kadmia.Výrobek není v souladu s nařízením č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada sestávající ze 10 různých barevných tužek balených v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1417/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný jeep
 
Značka: Eleica (the charger), Nonesuch Flame ( the remote controlled jeep),
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1: 18 R/C Racing automobily, nabíječka baterie:Elelica TP-814
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438022300190
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka baterie, která je dodávána se dálkově ovládaným jektem, představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace je nedostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Uživatel se může dotknout živých částí přístupných kvůli závadě výrobku, osoba, která je úrazu elektrickým proudem, a může být elektroná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dálkově ovládaný jeep napájený baterií.Výrobek se prodává v transparentním balení.Technická specifications:220-240 V, 50/60 Hz, třída II/4,8Vdc 250mA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1391/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Emilia Shoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek:PS 59
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kožené boty obsahují až 10 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obuv s červeným ballem s usňovou podešví.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1392/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Style shoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek:PO-10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože výrobek obsahuje až 20 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bousová obuv pro dámy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1394/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Last Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BO-5007S13C022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oblečení složené ze tří kusů (sako, tričko a kalhoty), pro děti ve věku od 4 let.Kabát je bílý, modrý a zelený, tričko je zelené a modré a kalhoty jsou modré a bílé.Kabát má kapuci, která je konstruována s modrým stahováním a představuje zdrhovadlo umístěné uprostřed.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1396/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Best Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S13C255
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr nižších než spodní lem výrobku.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí souprava dvou kusů (halenka a kalhoty) pro děti ve věku 6 let.Halenka je bílá, světle modrá, červená a žlutá.Kalhoty jsou červené.Halenka má šňůry, které se zavěsí pod hodnotu, která je nižší.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1397/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: In-Line collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SCHOOLC014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Volně žijící tričko pro děti u dětí do 6 let.Má kapuci s černorožnými struny a zip uprostřed oděvu.
Země původu:  Egypt
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1403/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko
 
Značka: Cactus Clone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:GTJM2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4893940101090
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout malé ozdobné prvky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tričko růžového – pro malé dívky.Na přední straně tričko je natištěna fotografie dívky s ozdobným ozdobným ozdobem.Velikost produktu je:2–3/92–98.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1410/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: 5 TH Avenue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:1241 4611
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  12414611 GER0125
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 7,5 mg/kg chromu (VI).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  5 TH Avenue (Halle) Berry – dámy a dáma s patou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1412/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Grace
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:WT8168
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999011 581682
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou snadno oddělit malé dekorativní prvky (rhinineské kameny) pototer a být spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Potoka s kapucí, zdrhovadlo a přední kapka.Potýdeník se zdobí slepými rýhami.Výrobek je dostupný v bílých, žlutých a růžových barvách.Velikost je 18M.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1413/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko se dívkami
 
Značka: ARINO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:AR-8058
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2008111080582
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou snadno oddělit malé ozdobné prvky (rýh) z tričko a spolknout malé děti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tričko pro drobné dívky.Výrobek je zdoben lepené rhinestna.Velikost:98.Balení:průhledný polyethylenový vak.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1414/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka na savcích
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:CSQ-99105
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou snadno oddělit malé dekorativní prvky (pravé kameny) na bundě a malé děti jej spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Vestky růžové děti s kapotou, zdrhovadly a rouno.Výrobek je zdoben hlavou koně, růží a nápisem:„seral“.Na výrobku se nacházejí přilepené rýevropské kameny a sešiny.Velikost:98
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1415/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: Playback
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) G80662) G8060
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko poranění dětí z důvodu, že v pase není přítomna pevná zdrhovací čára, která je pod nižším lem oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  1) krátké šortky ve světle modré, růžové, khaki a světle růžové jsou zdobeny nápisem „26“ a mnoha květy.Pas zahrnuje do šortek, který neobsahuje nefixovaný šňůrku, se svobodnými konci.V dolní hranici krátké kalhoty se vyskytují stahovací šňůry, které se nacházejí pod dolní hranicí šortek.Šňůrky tvoří smyčku o průměru 14 cm.Velikost:4–6 – 8–10.Balení:průhledný polyethylenový vak.2) Krátkodobé děti mají jeden motiv květu.Pas zahrnuje do šortek, který neobsahuje nefixovaný šňůrku, se svobodnými konci.V dolní části krátkých šortek se na stahovacích šňůrách pohybují pod spodní hranici krátkých kalhot.Zdrhovadla tvoří smyčku o průměru 20 cm.Velikost:4–6 – 8–10–12.Balení:průhledný polyethylenový vak.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1416/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: C&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-0916
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení pro děti v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v digestoři s suků a ggagů na koncích.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Potýkové, žluté a černé, černé, černobílé s příklonem a zip uprostřed, zdobeného nápisy „2“, „3“ a „Aloha“.Kapota nezahrnuje pevně stanovený šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích.Velikost:46810.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1390/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kližová pistole
 
Značka: neznámý
 
Název: Hot Melt Glue Gun
 
Typ/číslo modelu:  WN-A02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné:Nedostatečná plocha průřezu síťového napájení;Nedostatečné rozměry zástrčky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Lepková pistole má černé plastové obal, červenou spouštěcí materiál a mřížku pro kovy.Produkt je balen v blistce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1408/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výkonový invertor
 
Značka: SUVPR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RD-75
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6937316117129
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože jeho konstrukce umožňuje monopólové zasunutí zátky, a je tak přístupná pro živé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měnič výkonu u automobilů, který převede stejnosměrný proud 12V na střídavý 220V-240C 75–100W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1411/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Univerzální střídavá adaptér
 
Značka: eSTUFF
 
Název: 90W universal -3 in 1 AC-adapter
 
Typ/číslo modelu:  ES1002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5704327861980
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
AC adaptér představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Uživatel se může dotknout živých částí přístupných kvůli závadě výrobku, osoba, která je úrazu elektrickým proudem, a může být elektroná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Univerzální rychlostní adaptér pro počítače.Prodáván v černé/bílé lepenkové krabici.Technické požadavky:100–240 V ~, 50/60 Hz, 1.2 A, třída IDC vstup:11–24 V, 9 A (MAX).Výsledky18.5–20.5 Vd.c., 4.5 A (MAX), 90 W.Výstup USB:5 Vd.c., 1 A (MAX)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0074/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: QB Toys & Gifts
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:95524
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí s malými dětmi, pokud rozvářejí švy a nutí výplňový materiál ke stažení z hračky.Jsou-li umístěny do úst nebo spolknuty, může vláknitý materiál způsobit udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Banánový banánovník s provázkem, který hračku zavěsí na stěnu.Je připevněna lepenková etiketa.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0075/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: Samsung
 
Název: Chargeur secteur (connectique micro -USB)
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:ATADU10EBE Spořadové č.:RT7C824OS/7-B/
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 808987 765194
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Na tomto adaptéru chybí doplňkové upevnění na různé připájené spoje vedlejších obvodů a je-li drátěná odpora propojena, existuje riziko zasažení elektrickým proudem pro uživatele, protože mohou být sníženy prosvětlené vzdálenosti a světlost zesílené izolace.Vzhledem k tomu, že výrobek představuje nebezpečí požáru, může dojít ke snížení průsmyků a světlosti funkční izolace.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nabíječ do sítě pro mobilní telefony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 41
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Řecko