Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 40 ( Zveřejněno: 11/10/2013)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1353/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Antimoth Perfumed Tablet
 
Značka: Aroxol
 
Název: Antimoth Perfumed Tablet 100 (PASTILE PARFUM ANTIMOLII)
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:L 140613
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 946004 005700
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu.To může mít za následek, že se děti nasekají do úst, sune nebo pojídá, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vonné, kulaté tablety naftalenu pro použití proti mochtu, balené v průhledném celofánu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1386/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Skateboard
 
Značka: Choke
 
Název: NYCityLine
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Velká společnost Apple 600261
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4040333311400
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky s sebou nesou riziko zranění, protože lze snadno rozdělit plochu překližky, což vede k nehodám.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13613.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Skateboard, černý a červený, se 4 červenými plastovými koly.Má černé a kovové zavěšení.Ložná plocha je vyrobena z překližky.Únosnost:50–100 kilogramů.Balení:průhledná fólie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1347/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Hin Dong Fang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M1856
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 8.55 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Pár náušků ve formě skulad.Produkty jsou baleny v průhledných obálkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1348/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Hin Dong Fang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EH0031
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 1.12 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Pár náušků ve tvaru owů.Produkty jsou baleny v průhledných obálkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1349/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Hin Dong Fang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M1841
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 6.80 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Pár náušků ve tvaru owů.Produkty jsou baleny v průhledných obálkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1350/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Fashion Jewelry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 10.5 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Pár náušků ve formě skulad.Produkty jsou baleny v průhledných obálkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1388/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: J.M. Accessori
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5017–10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 1.15 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pár lebky ve tvaru kroužků.Produkt se balí do průhledných obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1376/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: iFlame Lighters
 
Název: Bull
 
Typ/číslo modelu:  39059
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8502916512261
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože nesplňuje nezbytné požadavky, pokud jde o výšku plamene, odolnost proti sprašnosti, rozprašování nebo rozprašování a hašení plamene.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Každý zapalovač nese výkres býka na žlutém pozadí s červenými hranicemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1354/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: Globo Lighting
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:2833
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 007371 158751
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože držitel světelného zdroje může snadno vyklouznout z světelného stínu.V důsledku toho mohou být živé části světlometu snadno přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Stolní lampa ve formě krystalového kamene.Základem je bílá plastová a obal je lepenková krabice a průhledná plastová fólie.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1385/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: TIROSS
 
Název: Latarka diodowa (Rechargeable torch)
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:TS-760
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 908313 330300
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:Průřezu hlavní části hlavního napájecího kabelu je menší než požadavky.V případě zkratového napětí může drát převednout a může způsobit popáleniny.Rozměry vidlice jsou menší než požadavky, a uživatel se tak může během připojení dotýkat kolíku.Drát ze síťového přívodu není dostatečně chráněn před vytažením a zkroucení, a proto se mohou stát svobodnými a dostupnějšími.Základní izolované vnitřní rozvody mohou přijít do styku s kovovými částmi svítilny dotykové a izolační manžety na jeho svorkách nejsou pevně uchycené.Ochranné objímky mohou být při nabíjení odstraňovány rukou a základní izolované živé části LED panelu jsou přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dobíjecí svítilna s diodami vyzařujícími světlo (LED) pro napětí 13 + 9 vyrobených z plastu s červenou barvou, s červeným provozním tlačítkem a svítilnou zeleného nabíjení.LED panel se 13 diodami vyzařujícími světlo (LED) se umístí do ochranné objímky, která může být přišroubována.Modul 9-LED-panel má průhlednou plastovou výbojku a nachází se v zadní části svítilny, kterou lze otevřít ručně.Baterie lze nabíjet pomocí vestavného síťového přívodu (kabelové značení:„KVS PVC INSULED WIRE 300/300V“), který je umístěn do podjednotky světelného zdroje.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1357/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrické kladivo
 
Značka: Black Stone
 
Název: Poravasara 620W (Electric hammer)
 
Typ/číslo modelu:  Typ č.:22675
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběné:Kód 2/2012/EAN:6 438022 226759
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože tělo přístroje snadno praskne a manipuluje se s ním i s kousek z dolní části zařízení.V důsledku toho lze přijít do styku s živými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Technické informace:230 V, 50 Hz, 620 W, 800 min-1, vrtáku pro betonování, 26 mm, třídy II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1367/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrická příklepová vrtačka
 
Značka: Selekta
 
Název: Slagboremaskine (impact drill )
 
Typ/číslo modelu:  51098,LT62105
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože podpalovače grilu a ventilátoru se mohou snadno zlomit a je možné přijít do styku s živými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrická příklepová vrtačka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1368/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Selekta
 
Název: Vinkelsliber (Angle grinder)
 
Typ/číslo modelu:  95205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  51096
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože plastová část ke připevnění šroubů zadní krycí vrstvy může snadno zlomit, aby se zadní kryt spadal, a zpřístupnění živých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Úhlová bruska.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1369/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrická příklepová vrtačka
 
Značka: Power Craft
 
Název: Slagboremaskine (impact drill )
 
Typ/číslo modelu:  49000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  90401
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože sání může snadno poškodit po nárazu a při použití mohou být kovové části živé.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příklepová vrtačka „Power Plavider“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1370/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Sabine pilka
 
Značka: Power Craft
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  65303,j1f-115r
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože otvor pro otevření příjmu z plastu může snadno prolomit přístup k živým částem.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sabre pila.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1371/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Power Craft
 
Název: Vinkelslider
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:61329, S1M-KS-125A,Serie č.:86833,Datum výroby:15–12–2010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód ANAL-5 709386 613297
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vinuty rotoru se při použití mohou rychle prasknout.Upevnění zadní části se může snadno roztrhnout a zadní část tak může být uvolněná.V případě, že zadní část není v místě, je možné přijít do styku s živými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh

 
Popis:  Technické informace:230V, 50 Hz, 900W, 11000/min;průměr brusného kola 125 mm, třídy II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1360/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Moto Guzzi,, Piaggio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typy:LS, LP, LY, LZ;vzory:1200 Sport, Griso, Norge, Stelvio, Bellagio,ES schválení typu:E11 * 2002/24 * 0614 *, e11 * 2002/24 * 0211 *, e11 * 2002/24 * 0692 *, e11 * 2002/24 * 0152 *;období produkce:2012–2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojovací tyč na spodní části nárazu zadní nárazu se může rozbít bez jakéhokoli dříve zjistitelné poruchy za jízdy.Zadní kolo se potom náhle vzlévá dovnitř a do bloků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Spojené království, Francie, Chorvatsko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1373/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Aprilia
 
Název: Dorsoduro 1200
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E11 * 2002/24 * 1052 * 01., Typ:TV/0/00, TV/0/01, TV/A/00, TV/A/01.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nedostatečná ochrana mezi brzdovým potrubím a potrubím pro dodávku ropy může způsobit poruchu brzdového systému.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Roky výroby motocyklu jsou roky 2010 a 2011.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Spojené království, Chorvatsko, Španělsko, Finsko, Švédsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1374/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Aprilia
 
Název: RSV 4
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E11 * 2002/24 * 0749 * 00, typ:RK/0/00, RK/0/01, RK/A/00, RK/A/01.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Víko z pružinových filtrů může selhat a způsobit zablokování motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Roky výroby motocyklů jsou 2012–2013 let.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Spojené království, Chorvatsko, Portugalsko, Finsko, Norsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1345/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Zelená a černá:Položka č.:E-220HLG-1., Orange a černá:Položka č.:E-220HLE-2.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zelená a černá:0256897000030, Orange a černá:0256898000039
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:— systém omezení pohybu není bezpečný a dítě může spadnout;Brzdová zařízení se neaktivují současně na všech zadních kolech jediným pohybem;Šroub modulu sedadla lze snadno zlomit;Přenos na kolovém podvozku není dostatečně pevný a může se pohybovat při naklonění na nakloněnou rovinu.Výrobek navíc představuje riziko udušení u dětí z důvodu nedostatečných upozornění na plastový materiál obalu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské kočárky v zelené/černé barvě a v oranžových/černých barvách, dodávané do pytle a umístěné uvnitř bílé lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1351/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská poutka
 
Značka: Sun Garden
 
Název: Fenne Baby
 
Typ/číslo modelu:  Článek 12800225, Batches:130411 až 133263
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714901094335
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože lepidlo není součástí různých pěnových panelů:v důsledku toho se mohou panely pohybovat, čímž se vytvoří mezera, na níž se dítě snadno zablokuje a není schopné řádně dýchat.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Velikost matrace je 60x120 cm;je bílé barvy, s pěnového a odnímatelným obalem z jara řeky Bonell.Stažení se týká položek s výrobními dávkami 130411 až 133263.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1359/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: GIZMOO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:A001T111121031003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění, protože svorka zvonku má ostré hrany.při použití zadní ovládací brzdy je čas na brzdu zvětšen, a to z důvodu vysokého rozdílu mezi řízením a brzděním klikového hřídele, která je vyšší než přípustná 60°.Ochranný kryt nemusí zcela pokrývat okraj řetězce s rizikem, že oděvy lze ulovit.Kromě toho statická síla sedla není vhodná, protože je sedadlo vyjímatelné a kola musí být v zatáčce, když se aplikuje svislé zatížení, což by mohlo poškodit rovnováhu jízdního kola a způsobit zranění malých dětí a utrpět zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14764.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modrý jízdní kolo pro malé děti (ve věku 5–8 let), které je zdobeno barevnými značkami.Kolo má zpětnou brzdový pedál a je vybaveno podpěrnými koly.Balení:bublinová fólie, která se obstojí kolem rámu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1372/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka a brašny na přenášení dítěte
 
Značka: Peg-Perego
 
Název: Primo Viaggio Tri-fix K, Culla Auto, Young Auto, Martinelli Auto, Universal Kit Auto
 
Typ/číslo modelu:  Calla, Young a Martinelli:Referenční číslo začínající s INYG7700-INYG7700-INYN7700-ZS77MA, Primo Vigia Tri-Fix K (modulová sada):Referenční číslo, které začíná pomocí IPMS9400-IPMS94-IPMS9600-IPMS96-IPMS9700-IPMS-IPMS97IS., Primo Viaggio Tri-Otro K (Individuální):Referenční číslo začínající IMKA0000-IMKA0100., Universal Kit Auto:Referenční číslo začínající se IKUNIAU00 – IPMS-90MA-IKNAVXL00-IKNAUVI00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko poranění, protože spona pásu má výrobní závadu, která by mohla v případě nehody snížit udržení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Model Primo Viaggio Tri-Otro je skupina 0 sedadlo vozidla.Martinelli, Cdulla a Mladé modely jsou brašny na přenášení dítěte a univerzální Kit Auto je pás používaný k upevnění brašny na přenášení dítěte.Všechny výrobky jsou baleny v lepenkové krabici.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Belgie, Řecko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1361/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: China Red
 
Název: Six Red III
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:CR5080
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:36F312/021/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Zábavní pyrotechnik se může roztrhnout na zemi (menší než 3 m) a ve vzdálenosti menší než doporučená 8 m s rizikem, že osoby blízké mohou být zasaženy padajícími částmi zábavní pyrotechniky, která způsobuje popáleniny nebo zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16;dopravní obaly:krabice z kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1365/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Six Red V
 
Typ/číslo modelu:  CR5080
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/021/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 16 kusů, která se prodávají v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1366/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Six Red VI
 
Typ/číslo modelu:  CR5080
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/021/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 16 kusů, která se prodávají v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1380/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Tilos
 
Typ/číslo modelu:  Šarže n:36F312/023/12, CR5081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 16 kusů, která se prodávají v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1381/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Proline Fireworks
 
Název: Mines and Candles 6
 
Typ/číslo modelu:  5525, Šarže:43F150/081/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 8 kusů, prodávaná v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1382/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Proline Fireworks
 
Název: Mines and Candles 7
 
Typ/číslo modelu:  5525, Šarže:43F150/081/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Během provozu by mohl vybuchnout. stabilita je nedostatečná a hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 8 kusů, která se prodávají v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1383/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Proline Fireworks
 
Název: Mines and Candles 8
 
Typ/číslo modelu:  5525, šarže 43F150/081/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Během provozu může výrobek vybuchnout.Stabilita je nedostatečná a hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 8 kusů, která se prodávají v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1384/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Thunderstruck
 
Typ/číslo modelu:  2269, Šarže:43F260/037/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717438512693
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie 36 kusů, která se prodávají v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1346/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: Wiesław Suchanek
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PD02909
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901448340084
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (červené a zelené kuličky), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hrachová hračka ve formě kachna, která má buben, a dvě malé zelené a červené kuličky.Výrobek nemá obaly.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1352/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová dinosaur
 
Značka: Toys4us
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3858887567966
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4,1 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje 2 % diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení produktu

 
Popis:  Sada 6 peloosaurů.Výrobky jsou zabaleny v jasném plastovém boxu s lepenkou, s odkazem „Vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1358/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: Teorema
 
Název: Summer Toys - Bolle Giganti
 
Typ/číslo modelu:  Šarže.2606960, ref. č. 72213
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  017967722137
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože je kontaminován patogenními mikroorganismy, jako je pseudomonas aeruginosa a Starococcus hemolyticus.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Injekční bublinová roztoky ve formě čtyřbarevných mečů na hraní, zabalených do vícebarevné obmečky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1379/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Meiyu
 
Název: Mobile Phone
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:0906T011, vzor č.:8 688 MM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4893138001003
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka pro mobilní telefony je vyrobena z plastu.K telefonu se připevňuje blikatá anténa a růžový kabel.Na obrazovce uvnitř telefonu je fotografie dívky.Hračka je baterií, která je v provozu a která vyrábí různé zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1389/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové struny
 
Značka: L*S - Le Stelle Group
 
Název: Fashion Strings
 
Typ/číslo modelu:  Balení 20:Položka L 7695, Pack 30:Položka L 07694
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Balení 20:8034123076958Balení 30:8034123076941
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují 16 % hmotnostních (balení 20) a 15 % (balení 30) diisobutylftalátu (DIBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Balíčky s 20 a 30 okruhy pro splétání, známé jako „skauti“, v různých barvách.Logo na obalu označuje „hračku, která není vhodná pro děti mladší 36 měsíců“, a prohlášení o sporných otázkách „Tento výrobek není hračka“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1355/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Arino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor ZF86
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2007111010865
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí s malými dětmi, protože dekorativní prvky (pravé kameny) z pocení může být snadno odděleny a spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívky a výstroj těchto dvou částí:krátké krátké kalhoty a krátké krátké kalhoty z krátkých rukávů.Vrchní strana je zdobena vyšířenými květinami a vyšívané nápisem „pečlivě“, zdobený slepými rýhami.Velikost 18M’’
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1356/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Monna Rosa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  13141
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697833131418
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku dlouhých párových pásů, které vyčnívají pod dolní okraj oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí šaty se zivem na zadní straně, tmavomodré a bílé ramínka a zdobení hrudníku.V prostoru pasu je zhotovený pás z tkanin, v tmavé modré barvě, který je určen k použití na zadní straně.Pás volný končí na obou stranách pasu, který zavěsí za sklon oblečení a který je delší než požadavky, pokud je nevázaná.Označení udává velikost:2–3/92–98.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1362/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívek“
 
Značka: Jintao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:MER-35 (8802)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje pro malé děti nebezpečí zalknutí, protože některé dekorativní prvky (pravé kameny, dřevěná hlava pro panenky a gggles) jsou snadno oddělitelné a mohou být spolknuty.Dekorativní kordy s suuzly a až gggami na koncích by mohly způsobit nebezpečí zranění, pokud se stanou uvízlými.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pletený svetr se zip a límcem pro kojence.Výrobek je zdoben slepými rýhami a loutky vyrobenými z textilního a dřeva.Kapsy jsou zdobeny šňůrami s šemi a na koncích gggách.Délka šňůr je 32 cm.Velikost 2.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1363/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Glo Story Cheng Feng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GPO 5944
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři pláště.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vesta pro dívky od 3 do 6 let, fialová, s příkloněmi a stahovacími šňůrami v oblasti krku o délce větší než 200 mm. šňůry na stažení nejsou pevné.Kabát má přišitý štítek s informacemi o velikosti (116).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1364/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: S&G
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  163
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kabát pro děti do 7 let, růžový s bílým švy.Má kapuci a zip.Kapota má volný ozdobný kabel o délce 86 cm a volný dna 22 cm.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1377/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Union-Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:HY9091
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr, které mají volné konce v oblasti krku a ozdobné kordy v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bikini je červený a zdobený květinami a sekvencemi.Horní část bikini může být svázána s funkčními kordy a na levé straně bikini existují ozdobné kordy.Velikost je 140–164.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1378/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko
 
Značka: Goloxy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:ROZPOČTOVÝ ROK 1252
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7501947315835
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí se malými dětmi, protože malé části (rýinkové a poloperly) mohou být snadno odděleny a spolknuty nebo vdechnuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tričko růžového – pro malé dívky.Výrobek je zdoben vytištěným dílcem, červeným růží a slepými rýhami a lištami. na výrobku je uvedeno:„Love Dance“.Velikost:98 A 104
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1387/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: H.L.Xiang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:3128
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3272760389108
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje pro malé děti vážné nebezpečí zalknutí, protože malé části (nýty), pokud jsou odděleny, mohou být spolknuty a bránit dýchací soustavě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívčí jela zdobená rýhami, s pásem v pase.Výrobek je zdoben nýty a šišky.Velikost:98.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1375/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické parní železo
 
Značka: Carrefour Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HSI2600–12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3609230617056
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kabel se může snadno zhoršit a mít k dispozici živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý železo, který má symbol společnosti Carrefour a jeho značku „Home“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0072/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle
 
Značka: Tiger
 
Název: Puslespil (Puzzle)
 
Typ/číslo modelu:  1701226
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (dřevěné střepiny), které by děti mohly spolknout.Nálepky a lepidla se mohou dále oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné puzzle (skládač) s 18 kusy, které mohou být uspořádány tak, aby vytvořilo medvědi s různými vlastnostmi obličeje a oděvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Finsko, Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0073/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hudební bloky
 
Značka: Boikido
 
Název: Boikido12 musical blocks
 
Typ/číslo modelu:  7003-Z
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3337680070038
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože je složen ze dvou umělohmotných kotoučů, které mohou být snadno odstraněny, což vede ke dvěma malým částem, které by mohly spolknout a uvíznout v hrtanu.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hudební bloky skládající se ze 12 dřevěných bloků, většina z nich se zabudovanou rárkovou efektem, jako jsou zvonky.Balení:lepenková krabice o rozměrech 19 x 19 x 5 cm, s průhledným okénkem pro zobrazení hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 40