Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 38 ( Zveřejněno: 27/09/2013)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1305/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rekreační plavidla
 
Značka: Quicksilver
 
Název: QS 700 WE
 
Typ/číslo modelu:  BE-QSVWC011B111
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek má vadu v komoře motoru a není k dispozici žádný přenosný hasicí přístroj schopný zatrhnout danou oblast motoru.Pokud by mělo dojít k požáru v prostoru motoru, mohlo by se toto zařízení rozšířit na zbytek plavidla, protože by bylo obtížné uhasit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé bílé rekreační lodě.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1290/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k
 
Značka: Intenze
 
Název: Zuper Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:BK72IMX40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 350 μg/kg benzo [a] pyrenu a 10 946 μg/kg polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).Podle rezoluce Rady Evropy „ResAP“ (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalou líčení nesmí být obsah benzo (a) pyrenu a PAU vyšší než 5 μg/kg a vyšší než 500 μg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá kapalina prodávaná v plastové láhvi s tryskou, nejlépe před datem 30.06.2017.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1297/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: Energo Team
 
Název: LAMP - 19 +18 LED
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:74990–028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999065 642605
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Rozměry elektrické zásuvky elektrické zásuvky nejsou dostatečné;Živé části jsou snadno přístupné;Plocha jádra průřezu je menší, než je požadováno.Výrobek představuje riziko popálení, protože vnitřní dráty mohou převednout v případě zkratu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pouzdro dobíjecí svítilny je vyrobeno z tmavého zeleného plastu s černým provozním tlačítkem a svítilnou bílou chartou.LED panel se 19 diodami vyzařujícími světlo (LED) se umístí do ochranné objímky bez připevnění.18-LED panel s průhlednou plastovou svítilnou se umístí na stranu svítidla.K výrobku je připevněna sada nabíječe baterie.Výrobek je balen v barevné krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1295/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: GERN
 
Název: KULMAHIOMAKONE (angle grinder)
 
Typ/číslo modelu:  Typ DAN0741/Serial No. 251777
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Multifunkční zařízení 11/2010/EAN kód 6 419773 618161
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože stanovení zadní části se může snadno zlomit, a zadní část by tak mohla být uvolněná.V případě, že zadní část není v místě, je možné přijít do styku s živými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Úhlová bruska.Technické informace:230 V, 50 Hz, 900 W, 11000 stanovení cen pro další prodej a průměr brusného kola 125 mm, třídy II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1314/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Drtič/zahradní drtič 2500 W
 
Značka: Carrefour
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GD17140;rok výroby2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 609231 001892
 
Druh rizika:  Úraz
 
Produkt POE je vystaven riziku zranění, protože ochranné zařízení je nesprávně vybaveno a řezacím mechanismem je k dispozici.Výrobek není v souladu se směrnicí pro stroje a příslušnou evropskou normou EN 13683.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Drtič 2500 W na dvou kolech.Rozměry balení:30 x 40 x 60 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1300/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Honda
 
Název: SH
 
Typ/číslo modelu:  SH125/150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Deformace uvnitř palivového čerpadla může zablokovat motor a motor by se mohl roztažení přetažení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzor Rok:2013, období výroby:Od 07. července 2012 do 30. července 2013.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Estonsko, Slovinsko, Spojené království, Maďarsko, Chorvatsko, Finsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1307/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Street Triple ABS, Street Triple R ABS, Daytona 675 ABS and Daytona 675 R ABS
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení:E11 * 2002/24 * 1512 * 00Číslo schválení:E11 * 2002/24 * 1592 * 00,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje potenciál pro modul ABS, který je vzhledem k chybě ve výrobě určen k tomu, aby se na dané motocykly jednalo v důsledku chybné funkce.Špatně fungující ABS Modulator ABS nebude působit na provozovatele ABS brzdné síly s tím, že provozovatel nesmí mít brzdový systém bez ABS.Při nouzovém brzdění by to mohlo vést k nezáměrnému uzamčené kolo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  MOTOCYLES – balené v bedrech z oceli.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Nizozemsko, Island, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1309/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Mondeo / Galaxy / S-MAX
 
Typ/číslo modelu:  Mondeo/Galaxy/S-MAX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  WF0SXXGBWSCA77271 až WF0SXXGBWSCD37911.Vozidla vyrobená mezi 12/01/2012 a 11/02/2013
 
Druh rizika:  Požár
 
Během montáže mohlo být poškozené O-kroužek/vstřikovače poškozeny během montáže, které by mohlo způsobit únik paliva do injektoru do válce.Vybudování paliva ve vybrání by mohlo vést ke snížení zadní části motoru a přijít do styku s výfukovými/horkými povrchy, které představují riziko kouře nebo požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vozidlo.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Dánsko, Slovensko, Maďarsko, Finsko, Slovinsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1310/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: 500 Abarth
 
Typ/číslo modelu:  Typ:312ES schválení typu:E3 * 2007/46 * 0064 *;rok výroby2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k konstrukční závadě, která má vliv na sklon dveří, může při bočním nárazu dojít k poškození a zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kód stažení z oběhu:5694
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1313/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Focus
 
Typ/číslo modelu:  WF0KXXGCBKDA20156 až WF0MXXGCBMDG38296.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 08/07/2013 a 26/08/2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla představují riziko zranění, protože některá vozidla byla vybavena nesprávným postupem specifikací. mohlo by to vést k uvolnění matice kol a možné ztrátě kola od vozidla, které by mohlo způsobit nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vozidlo.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Norsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1296/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní boty
 
Značka: Spacub
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  417–0
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň obsahuje až 7,28 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 20345.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hnědé nubuk (nubuk), velikost 40Popis balení:lepenkové krabice s uvedením označení, velikosti a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1312/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Dětské placky pro plavání
 
Značka: Carrefour home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OD14932
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Plastový šve na pásky se může otevřít a ovlivnit nafukovací části.Existuje riziko utonutí, pokud je dítě ve vodě, když se nachází sloj, a v případě, kdy je pásmo odvinifikováno.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13138–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žluté a oranžové plavecké pásky s kartografickými výkresy lodí a pláží.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1293/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sklápěč – kolébka
 
Značka: BabySam
 
Název: Venus Baby Seat
 
Typ/číslo modelu:  Babysam number (číslo položky):234527Číslo dodavatele:CA-BO-208–03Podniku Babysam PO number:H0169297
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5700000181239
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje riziko zranění, protože:Prst dítěte se může mezi hračkou a sedadlem rozdrtit nebo rozdrtit.Pokud se dítě překoná od kolébky, může se převrhnout, a to z důvodu nedostatečné stability.Jsou-li při používání poškozeny šití na rukojetí, mohou se rukojeti oddělit od sedadla a je zde riziko, že pečovatel od kolébky riskuje.Vzhledem k konstrukci a barvě hračky je riziko, že by mohla být zaměněna s tuhou rukojetí, která se vyskytuje například na dětských sedadlech pro kojence.Pokud pečovatel zdvihne od kolébky hračky, bude sedadlo velmi rychle vytaženo dítěte.Zařízení nebrání tomu, aby k tomu mohlo dojít, protože se skládá pouze z pásu pasu, který může dítě vyklouznout z toho, že spadá dozadu.Dvě oznámené nehody.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12790.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Statická nebo houplá kolébka s nastavitelným opěradlem, nastavitelná tyč, pás s rozkrokovým popruhem a ohebným textilem.Sedadlo je červené a černé a černé rukojeti.Hračka je černá, s černým a červeným hradlem, které jsou plněné do tvaru hvězdičky, slunce a Měsíce.Balení:bílá lepenková kolonka označená „BabySm“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1289/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Lilliputiens
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  86262, 86263, 86264, 86265, 86216, 86217, 86274
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  POG 91–0115, POG 91–0144, POG 91–0135, POG 92–0015, POG 92–0002
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože malé části mohou být snadno odděleny od drážkování a mohou být spolknuty malými dětmi.Několik hlášených mimořádných událostíVýrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkké hračky pro kojence ve tvaru zvířat s kroužkem pro zavěšení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1301/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: Hudora
 
Název: Joey
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Hnací kolo kola 11051Číslo číslo zákona o ochraně osobních údajů č. 11051/H-2524/1st/1011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4005998225646
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože skládací mechanismus a upevňovací struktura koloběžky nejsou dostatečně silné, a mohou se tak snadno roztrhnout.To by mohlo mít za následek pád mechanismu řízení.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Skládací, černý, tříkolové, plastové a kovové skútru s třecí brzdou na zadním kole.Výška řídítek není nastavitelná.Maximální nosnost je 50 kg a je zabalena v kartonové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1291/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sandály
 
Značka: Bugatti
 
Název: Mallorca
 
Typ/číslo modelu:  Mallorca;barva 618, hnědá/béžová, velikost 42
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Položka č.:F2581–16;Čárový kód:7613146506508
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň obsahuje 10,5 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pánské sandály v tmavé barvě, části z usně, části tkaniny.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1292/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UMĚNÍ:F350
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v digestoři/krku a v pasu bikini.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Žluté bikiny u dívek ve věku od 6 do 8 let.Plavky může být svázáno s funkčními kordami, které mají volné konce v hrdle a v prostoru pasu.Dno je konstruováno se stahovacími struny, jejichž délka je 380 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1294/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Leonado
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UMĚNÍ:213-ATG:9/10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr v oblasti krku a pasu, které jsou příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vícebarevné (zelené, bílé) bikiny pro dívky od 9 do 10 let.Plavky může být přivázáno a seřízeno s použitím funkčních šňůr, které mají volné konce v krku a v zadní části.Kromě toho je v prostoru pasu tento oděv konstruován na stahovací šňůry, které mají volné konce a jejichž délka činí 275 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1299/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: YILISI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XL-9985
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti dekorativních prvků (pravé kameny), které by malé děti mohly snadno oddělit a spolknout nebo vdechnout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžový blaha zdobený nápisem „Pretty“ vyrobený z rýžových kamenů.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1306/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Mini Ungava
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod number:13583, model:3000574
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Barevný bikkini určený pro dívky do 7 let s vytištěnými obrazkami z květů a kruhů.Bikiny má horní část krku pomocí funkčních kordů, které mají volné konce v oblasti krku.Na přední straně vrchní a dolní části jsou kordové dekorativní kordy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1311/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Coquelicot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti dekorativních kordů v hrudníku a pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dívčí květový květový příď na přední a knoflíky.Štítek má na krku, který nese značku.Velikost 8 let.
Země původu:  Paraguay
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1302/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Mitchell Group
 
Název: Creme Eclaircissante
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:22003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5280130501003
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje hydrokortikoacetát.Tato látka, která patří do třídy glukokortikoidů, je v kosmetických přípravcích zakázána.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá a růžová kovová trubka v krabici;nejlépe před datem 10/2014.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1308/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mýdlo
 
Značka: Delkam Group
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Část 1201127, model/položka:13330027936
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  73550001531000000150
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť má vysokou koncentraci Enterobacteriaceae (Klebsiella oxytoca), která může způsobit infekce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kulový dávkovač okrouhlého oválného tekutého mýdla s jasně zbarveným projektovým vzorem „Sponge Bovb“.Na lahvi je uveden název známého televizního kanálu „Nickeldeon“.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Rakousko, Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1298/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: SCARLETT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:KREVNÍ KOGULAČNÍ FAKTOR LACI (SC-1072)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5 050370 107217
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože prostřednictvím ochranného kovového mřížky z trysky jsou přístupné části živých kovů.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Elektrická vysoušeče vlasů s bílým a modrým plastovým krytem.Pokud se jedná o manipulaci s nimi, jedná se o čtyřpozici přepínače.Vysoušeč vlasů obsahuje průhlednou redukční část na trysku, která se dá snadno odstranit.Technické parametry:220–240 V ~, 50 Hz, 1500 W, třída II.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Tunisko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1319/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Tetování primární napájecí zdroj
 
Značka: DongGuan HongTai Metal Goods&Plastic Factory
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PODNIKU SKU:WT1024
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1200325236
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje pro uživatele riziko úrazu elektrickým proudem, protože napájecí jednotka má nedostatečnou izolaci a oddělení mezi vstupními a výstupními obvody.Přívodní šňůra na kordové sadě je nedostatečná velikost a představuje riziko přehřátí a požáru.Zástrčka na sadě šňůr není navíc v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí, příslušné evropské normy EN 60335 a vnitrostátní normy BS 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava pro tetování ve formě černé a stříbrné.Napájení je ve žlutém plastech.Napětí:AC220V/110V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1320/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Tetování primární napájecí zdroj
 
Značka: DongGuan HongTai Metal Goods&Plastic Factory
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PODNIKU SKU:25
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1200325236
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje pro uživatele riziko úrazu elektrickým proudem, protože napájecí jednotka má nedostatečnou izolaci a oddělení mezi vstupními a výstupními obvody.Přívodní šňůra na kordové sadě je nedostatečná velikost a představuje riziko přehřátí a požáru.Zástrčka na sadě šňůr není navíc v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí, příslušné evropské normy EN 60335 a vnitrostátní normy BS 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava pro tetovací stroj s jednotkou elektrického napájení v případě černého plastu se žlutým lnem vytištěným na horní straně.Žádný obal s výjimkou kontejneru z vnějšího kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0068/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlení LED žárovky
 
Značka: LEDURO
 
Název: LED E27
 
Typ/číslo modelu:  LEDURO;LED-A65, článek 21178
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4750703995832
 
Druh rizika:  Elektromagnetické rušení
 
Výrobek představuje riziko elektromagnetického rušení, protože je vyšší intenzita elektromagnetického pole, než je přípustné.Výrobek není v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a s evropskou normou EN 55015:2006/A1: 2007.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Světelný baňka LED je zabalena v modré kolonce, která je označena značkou a image výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0069/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlení LED žárovky
 
Značka: LEDURO
 
Název: LED E14
 
Typ/číslo modelu:  LED osvětlení, vzor č. LED-C35, 6W, jmenovitý kmitočet 50–60 Hz, napětí 220–240 V, E14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  475070399564
 
Druh rizika:  Elektromagnetické rušení
 
Výrobek představuje riziko elektromagnetického rušení, protože způsobuje vyšší intenzitu elektromagnetického pole, než je přijatelné.Výrobek není v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a s evropskou normou EN 55022: 2010.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Světelný baňka LED je zabalena v modré kolonce, která je označena značkou a image výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0065/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka ovládaná radioizotopy
 
Značka: Akai
 
Název: Mercedes-Benz SLS-AMG
 
Typ/číslo modelu:  vzor:Mercedes benz Benz S AMG, 1: 14, článek AK56027
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Elektromagnetické rušení
 
Výrobek představuje riziko elektromagnetického rušení, protože způsobuje vysokou intenzitu elektromagnetického pole.Výrobek není v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a s evropskou normou EN 55014–1: 2006.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pojízdný vůz s radiovým hradlem je balen v lepenkové krabici s jednou průhlednou stranou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0070/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka ovládaná radioizotopy
 
Značka: DX
 
Název: Mercedes-Benz SL65 AMG
 
Typ/číslo modelu:  „Mercedes benz“, SL65 AMG, článek DX112416.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7665562211559
 
Druh rizika:  Elektromagnetické rušení
 
Výrobek představuje riziko elektromagnetického rušení, protože způsobuje vysokou intenzitu elektromagnetického pole.Výrobek není v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a s evropskou normou EN 55014–1: 2006.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stříbrná hračka ve formě stříbra, která je zabalena do černé skříňky s jednou průhlednou stranou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0071/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky k sezení
 
Značka: SmallStuff
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  40016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  25380000000412
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože dřevěné kuličky vložené do konců nohou a paže mohou být vkládány do úst dětmi a blokovat přívod vzduchu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračky pro kojence ve formě háčkovaného okusu s dřevěnou míčky vložené na konci nohou a jedné paže.Druhá část paže je připevněna k dřevěnému okruhu.Na druhé straně dřevěného kruhu je smyšlená smyčka, aby mohla být ovisena.Nejsou k dispozici žádné obaly.Ucháno je přibližně 20 cm dlouhé a v 4 různých barvách je k dispozici.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Island

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0066/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj z přenosných počítačů (laptopy)
 
Značka: XILENCE
 
Název: 90W Universal Notebook Adapter
 
Typ/číslo modelu:  XP-LP90.B.R2 vstupy 100–240 V, 50/60Hz, 1,8A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  čárový kód AJ1209001367, vzor č. XP-LP90.B.R2, pořadové č. SPS-XP-LP90.B.R2,
 
Druh rizika:  Elektromagnetické rušení
 
Výrobek představuje riziko elektromagnetického rušení, protože způsobuje vyšší intenzitu elektromagnetického pole, než je přijatelné.Výrobek není v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a s příslušnou evropskou normou EN 55022: 2010.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černé laptopické napájecí jednotky balené v bílé a černé krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0067/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka mobilních telefonů
 
Značka: MAXPOWER
 
Název: Mini travel charger
 
Typ/číslo modelu:  Nabíječ NOKIA 8600 Mini Travel subjekt, 8600/6500, článek MTC-1, pořadové no.TC/149
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Elektromagnetické rušení
 
Výrobek představuje riziko elektromagnetického rušení, protože způsobuje vyšší intenzitu elektromagnetického pole, než je přijatelné.Výrobek není v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a s příslušnou evropskou normou EN 55022: 2010.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá nabíječka naplněná černým a zeleným lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 38
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1303/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusová doprava
 
Značka: EvoBus
 
Název: TopClass, ComfortClass, MultiClass, Citaro, Integro
 
Typ/číslo modelu:  Typy:633 02, 633 03, 410 01, 410 02, 410 03, 629 01, 629 02, 633 04, 632 05, 632 06, 633 05, 628 02.Schválení typu:E1 * 2007/46 * 0021 *, e1 * 2007/46 * 0019 *, e1 * 2007/46 * 0013 *, e1 * 2007/46 * 1133 *, e1 * 2007/46 * 0007 *, e1 * 2007/46 * 0006 *, e1 * 2007/46 * 0014 *, e1 * 2007/46 * 0008 *, e1 * 2007/46 * 0010 *, e1 * 2007/46 * 0018 *, e1 * 2007/46 * 1160 *, e1 * 2007/46 * 0087 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vlastnosti kompenzačních kotoučů mohou způsobit, že se na zadní nápravu uvolní šrouby s podvozkem na zadní nápravě.Existuje riziko, že z důvodu volných šroubů dojde ke ztrátě řízení zadní nápravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Značky Mercedes-Benz a Setra.Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od března 2013 do května 2013.Informace o této akci jsou k dispozici pod kódem 32.00U08919 A od poskytovatelů služeb společnosti EvoBus GmbH.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Dánsko, Chorvatsko, Spojené království, Norsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1304/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobus
 
Značka: EvoBus
 
Název: ComfortClass
 
Typ/číslo modelu:  Typy:410 02 A 410 03Vzory:S 515 HD, S 516 HD/2, S 516 HD/3, S 517 HDES schválení typu:E1 * 2007/46 * 1133 *, e1 * 2007/46 * 1160 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Opotřebení uzávěrů, které slouží k uzavírání uzávěrů, může při jízdě vozidla způsobit, že se omezení kol mohou uvolnit volně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozy SETA.Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od ledna 2013 do srpna 2013.Informace o této akci jsou k dispozici pod kódem 40.10U08913A od smluvních partnerů společnosti EvoBus GmbH.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Švédsko