Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 36 ( Zveřejněno: 13/09/2013)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1235/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek AC-35
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283013354
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Svíčka má vzhled a obchodní úpravu, díky níž lze předpokládat, že spotřebitelé, zejména děti, ji zaměňují s potravinou.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ozdobná svíčka se tvarem a barvou plodu, s malým množstvím zelené barvy, která se vybalí v tuhé průhledné plastové fólii, která udává údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1237/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Imitace ovoce
 
Značka: Gerimport
 
Název: Frutas de Imitación
 
Typ/číslo modelu:  X12 LIDIA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ZÁKON O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ, ČLÁNKY 8430540327367, 8430540327398, 8430540327404, 8430540327381, 8430540327374
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tvar, barva, vzhled a velikost produktu jsou takové, že zranitelní spotřebitelé, jako jsou děti, mohou je zaměnit se skutečným ovocem.Poté, co se oddělí a části mohou být požity, je možné je požít s následným nebezpečím zalknutí.Výrobek se může snadno rozbít a malé části se mohou oddělit, když se poškrábaná lázní na nehty.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dekorativní imitace ovoce, balené v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1242/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný vrtulník
 
Značka: Fast Lane
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 5F5F2F5 SKIN 526282
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Nabíječka může za určitých podmínek převednout teplo, což způsobí popáleniny v případě, že se uživatel dotkne tohoto zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Velký trojkanálový dálkově ovládaný vrtulník s gyroskopem, stabilizátorem a nabíječkou.Zabaleny v lepenkovém případu s průhlednou stranou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1217/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Neusňové náhrdelníky
 
Značka: Kis Me
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:4041977 154958, Šarže:4019020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 62,5 mg/kg chromu (VI) v kožené části.Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhrdelníky sestávající z hnědého koženého pásu s pravoúhlým kožním sankem, k němuž je připevněn stříbřitý kovový díl z kovu (hlava).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1198/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Dark brown
 
Typ/číslo modelu:  Tmavě hnědá, 30 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:E25, Lot:124
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,3 mg/kg niklu, 0,31 mg/kg kadmia a 14,0 mg/kg arsenu.Podle ReAP (2008) 1 musí být hladiny niklu v tetických inkoustech tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál.Aplikace na kůži tetovacích barev obsahujících nikl vede k trvalému kontaktu s senzibilizujícím alergenem.Obsah kadmia rovněž překračuje doporučenou úroveň 0,2 mg/kg stanovenou v rezoluci EU Res AP (2008) 1.A konečně úroveň arsenu zjištěná ve vzorku přesahuje úroveň doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1 ve výši 2 mg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hnědý tetický inkoust, viskózní 30 ml PET lahví s aplikační hubicí.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1236/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Lightning yellow
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ÚSEK 240
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 34,1 mg/kg o-toluidin a 6 860 mg/kg barya.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla by nemělo být v tetických inkoustech přítomno o-toluidin a obsah barya by měl být omezen na 50 mg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průhledná láhev obsahující žlutý tetický inkoust.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Německo

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1214/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Mxm China
 
Název: Teling Smoking Set
 
Typ/číslo modelu:  P10-X08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek je nový zapalovač, který je lákavý pro děti.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Novelův zapalovač ve tvaru rtěnky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1202/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: Saunia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Adaptér: WT1203000, LED light:46321
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6416392463219
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
AC/DC adaptér dodávaný s LED světlem představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními vinutími transformátoru nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlo LED dodávané AC/DC adaptérem („Adaptator“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1200/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Street Triple, Street Triple R, Street Triple 70 KW
 
Typ/číslo modelu:  Typ:L67LR, L67LR3;čísla schválení typu:E11 * 2002/24 * 1512 *, e11 * 2002/24 * 1533 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vodicí šrouby nalevo a napravo od řídícího vedoucího se mohou uvolnit.Volné šrouby mohou blokovat řízení, které by mohlo vést k pádu řidiče z motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené království, Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Spojené království, Chorvatsko, Irsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1201/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Daytona 675, Daytona 675 R, Street Triple, Street Triple R, Street Triple 70 KW
 
Typ/číslo modelu:  Typy:H67, L67LR, L67LR3Čísla schválení typu:E11 * 2002/24 * 1592 *, e11 * 2002/24 * 1512 *, e11 * 2002/24 * 1533 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabel s škrticí klapkou se může zachytit v důsledku problému s vedením po drátě.V důsledku toho se škrticí klapka může udržovat v plném otevření.To by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené království, Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Spojené království, Chorvatsko, Irsko, Rakousko, Maďarsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1203/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Sprinter
 
Typ/číslo modelu:  Typ:906Schválení typu:E1 * 2007/46 * 0295 *, e1 * 2007/46 * 0299, e1 * 2007/46 * 0307 *, e1 * 2007/46 * 0311 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období výroby 02.09.2009–10.02.2011
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadné svar na zadní nápravě pružiny zadní nápravy se může zlomit, což vede k náhlé ztrátě ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Chorvatsko, Dánsko, Maďarsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1218/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název:  F700GS and F800GS
 
Typ/číslo modelu:  K70/11 a K72/11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Postranní vypínač není dostatečně pevný.Spínač může být sypký a poškozený, což způsobí zastavení motoru nebo možnost jízdy motocyklu ve sklopené poloze.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko, Finsko, Řecko, Dánsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1219/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Subaru
 
Název: Trezia
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Řídící panel pro řízení výkonu nesmí správně fungovat, což by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé osobní vozidlo
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Maďarsko, Slovinsko, Řecko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1241/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lexus
 
Název: RX400h
 
Typ/číslo modelu:  RX400h
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok:2005–2008.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V omezených případech by systém elektrického napájení pro inteligentní energetický modul (IPM) mohl vést k tomu, že dojde k vypnutí hybridního systému, čímž se vozidlo zastaví, přičemž se zvýší riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hybridní osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Bulharsko, Švédsko, Estonsko, Island, Dánsko, Spojené království, Chorvatsko, Maďarsko, Finsko, Řecko, Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1211/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Black Cobra
 
Typ/číslo modelu:  2030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F273/128/12
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Při výkonu protipožárních funkcí je hladina akustického tlaku příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Single show Mortier.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1213/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Black Thunder Cake
 
Typ/číslo modelu:  2480
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F321/068/12
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Při výkonu protipožárních funkcí je hladina akustického tlaku příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 10 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1221/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Le Metailler
 
Typ/číslo modelu:  5652
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F241/087/12
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16, v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1223/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Blue & Silver
 
Typ/číslo modelu:  1919
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F241/042/12
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 5, v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1224/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Crackle Fish
 
Typ/číslo modelu:  1927
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F241/051/12
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 7 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1225/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Unleashed
 
Typ/číslo modelu:  1600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F109/044/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 15 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1226/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Gold Willow
 
Typ/číslo modelu:  1919
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F241/042/12
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 5, v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1227/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Bleu Spider
 
Typ/číslo modelu:  1012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F181/049/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 9, v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1228/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Whistles
 
Typ/číslo modelu:  1927
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  43F241/051/12
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede k nízkému roztržení.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 9 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1229/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Andros
 
Typ/číslo modelu:  CR5081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/023/12
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Při výkonu protipožárních funkcí je hladina akustického tlaku příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1230/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Leros
 
Typ/číslo modelu:  CR5081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/023/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1231/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Los
 
Typ/číslo modelu:  CR5081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/023/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1232/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Milos
 
Typ/číslo modelu:  CR5081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/023/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1233/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Sifnas
 
Typ/číslo modelu:  CR5081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/023/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16 v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1238/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Six Red II
 
Typ/číslo modelu:  CR5080
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/021/12
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Baterie, 16), v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1239/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Paros
 
Typ/číslo modelu:  CR5081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  36F312/023/12
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Stabilita během fungování je nedostatečná a vede ke spalování částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Snímky baterie 16;dopravní obalyKartonové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1196/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšíření hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: Dinosaur Egg, Chelonian Egg
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Zdravotní rizika / ostatní
 
Malé části se mohou rozbít od hračky, které se rozbije.Pokud děti budou požít, mohly by způsobit smrtelný donoření zažívacího systému.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové vejce v průhledném plastovém obalu.Vejce obsahují rozšiřující hračku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko, Spojené království

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1206/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Čokoládová vejce s hračkou
 
Značka: TÜRKMALI
 
Název: 1. Crazy Fruit 2. Formula
 
Typ/číslo modelu:  1.Č. 150, 2.G34–6248
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.8699462604165 A 2.8699462604127
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože oddělitelná část kapsle obsahující hračku je příliš malá a děti by ji mohly spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Čokoládová vejce s překvapením, která je hračka.Na balicí fólii z hliníku je natištěn název „Crazy Fruits“ (produkt 1) a „Formule“ (produkt 2).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1207/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka
 
Značka: Geomag
 
Název: Dekopanel Animals
 
Typ/číslo modelu:  Ref. GP400805
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění (ucpání střev), protože malé magnety mají vysokou magnetickou indukci a pokud je spolknuto více než jeden magnet, lze je do sebe lákat přes střelnou stěnu, způsobující perforaci nebo zablokování.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Magnetická hračka prodávaná v bílé a zelené lepenkové krabici s obrázky zvířat.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1209/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Schránka pro hračky
 
Značka: Koopman International
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Netýká se této položky.Článek č.U54/660079 929524 JP123557, 2.Hračka Box Blue:Článek č.U54/813704 935071 JP130485, 3.Kolonka „princezna“:Článek č.U54/660070 935074 JP130479
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.8718158270290 A 2.8711295363177 A 3.8711295031328
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko, protože dítě se může skrývat uvnitř a mít potíže s otevřením, protože víko je příliš těsně uzavřené.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové skříňky pro hračky.Stranami jsou uzavírací mechanismy pro upevnění poklopu.Vnitřní objem 57 litrů podle prohlášení výrobce.V základním základu je k dispozici 2 větracích průduchů.Proti krytu zvnějšku jsou větrací otvory chráněny přejížděcí vnější hranou základny.Výrobek je prodáván bez obalu a neobsahuje žádné informace o bezpečném používání dětmi.OZNÁMENÍ SE VZTAHUJE POUZE NA VÝROBKY S VÝŠE UVEDENÝMI ČÍSLY ČLÁNKU.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1212/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada telefonů pro hračky
 
Značka: Wiky
 
Název: Intercom Phone Set
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 1010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590331135493
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dva bateriové hračky z baterií, které se prodávají v fialovém a růžovém světle a které se prodávají v lepenkovém boxu s průhledným krytem.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1240/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky na pláži
 
Značka: CJ
 
Název: Beach Toy
 
Typ/číslo modelu:  PoložkaČ. 0019
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9780201379624
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí, že malé děti mohou snadno oddělit a spolknout malé části (uši ze zvířat a nosu).Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, protože hrany tvrdých plastů mohou zavrtávat děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Souprava hraček na pláži se skládá z nákladního automobilu s přední částí, která má tvar zvířete.Hračka se balí do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1199/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy a dámy
 
Značka: 5th Avenue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  124145920121
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože podšívky a stélky z usně obsahují až 8,7 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámy ‚dámy‘, obuv se podpatou, podšívka, podšívka a stélka z jiné béžové a světlovohnědé kůže a podešví z plastu.Sandály se prodávají v bílé barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1208/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Jumex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. HP8306Barva černá
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  200016832
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň obsahuje až 87,3 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá pumpy, s černým, hrubým plastovým horním a brativým hřevem na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1210/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Chilone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. L-D-162
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti dekorativních kordů v dolním okraji rukávu, které nejsou připevněny k oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tričko pro dívky, zelené s vojenským tématem určeným a vyrobené s dekorativními šňůrami v spodního okraji rukávu, které jsou visuté a nejsou k oděvu připojeny.Na jednom z označení výrobku je viditelná velikost 110.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1215/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Velevice pro děti bez rukávů
 
Značka: JMBear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 98370
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6939259523883 A 9837000103605
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu výskytu šňůr s volným konci v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kojenci s nízkým řezem bez rukávů a s funkčními kordami v oblasti krku.Na každé straně pasu jsou dvě tlačítka na výztuhu kůže.Na přední straně jsou dvě kapsy se vzorem písmen v různých barvách a dvě kapsy na zadní straně.Oděv je určen pro děti do 1 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1216/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Colabear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:12 9173
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti dvou halových krček s volným koncem v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černá listina má dva funkční kordy v oblasti krku, čtyři tlačítka na přední, dvě ve střední části a jedno na každé straně, které byly umístěny do ozdobných kapes.V prostoru pasu se nacházejí jisté záhybky a dvě boční kapsy.Na zadní straně je deset smyček a šňůra s kovovými zátkami na koncích.Velikost ok se pohybuje od 114 do 146.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1234/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Leonado
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.B592, 2.T03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění a uškrcení kvůli přítomnosti funkčních šňůr, které mají volný konec v oblasti krku, a přítomnost šňůr na stažení k použití na zadní straně.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dva modely bikini, obojí ve velikosti 9–10 let.Výrobek 1.je dvojkini s uvolněnými struny na krku a na zadní straně.Výrobek 2. je ve stylu „bandeau“ se sypkými konci kolem krku a zadní část;kromě toho spodní část rovněž závisí na části kyčle.Velikost je stanovena na období 9/10.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1204/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Vnitřní svíčka
 
Značka: Bartek candles
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kawa Klostk 70x90–340 g
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907602648676
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože napodobenina kávová zrna se může snadno vznítit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 15493.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vnitřní svíčka zdobená napodobeninou kávových zrn, která je balena do celofánu, s upozorněními na lepenkový štítek.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1205/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčky
 
Značka: BMX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 23448933
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:9004181309710
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výška plamene může být příliš vysoká, což způsobuje vznícení dřevěných tyčinek a nutí svíčky k neintegraci.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 15493.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vnitřní svíčky, délka 14 cm, ve tvaru zápalek, 7 cm dlouhé dřevěné tyče ve spodní části.Zabaleny v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1197/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kližová pistole
 
Značka: Maxi Fix
 
Název: Mini Glue Gun
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vnitřní a neutrální vodiče pod napětím nejsou dostatečně izolovány a mohou přijít do styku.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černoplastové zbraně pro odkliku z plastu se žlutým spouštěčem.Na zadní stranu střelné zbraně se vkládají klihové tyčinky, jejichž spouštěč se protéká.Střelná zbraň má kovový porost a zástrčku do Velké Británie.Výrobek je předkládán v jasném objímce s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1222/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: Matka Adapteri
 
Typ/číslo modelu:  9625 (LIN-73099/16704A/NA-501E).Číslo produktu 27120.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 220000 918398
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednopólové vložení vidlice je možné, když zůstane volný zbývající kolík.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Adaptér pro cestovní svíčky, prodávaný v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0063/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: Hua Cai
 
Název: Pumper
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:B 838 B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlech je příliš vysoký.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Palcový motor na hraní, který uvolňuje bublinky na vrchní straně mýdla, je tato tekutina obsažena v motoru nákladního automobilu.Hračka je v činnosti s bateriemi o velikosti 3 x 1.5 V.K hračce je připojena láhev o objemu 150 ml naplněná kapalinou, která je balena do lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0064/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka s bonbóny
 
Značka: neznámý
 
Název: Flash Frog
 
Typ/číslo modelu:  ŠARŽE NO: 00120201
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6945601202016
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, protože elastický držadlo lze snadno napnout a zabalovat kolem krku dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelená, průhledná, pružná, pryžová hračka třídia s přístrojovou rukojetí 55 mm.Parosnice má červencové přerušované světlo.Paroj se umístí do jasné plastové skříňky, v níž je 10 g bonbónů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 36
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1220/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Řízený driftový řidič
 
Značka: neznámý
 
Název: Electronic LED driver
 
Typ/číslo modelu:  UP-56-D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Elektronické ovládací zařízení pro LED modul.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 36