Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 32 ( Zveřejněno: 16/08/2013)
Oznámení A11/0051/13 z týdne 29 z roku 2013 bylo z internetových stránek systému RAPEX dočasně odstraněno do doby, než bude vysvětleno riziko.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1045/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Argos / Homebase
 
Název: Baby Start LED Night Light. Homebase Nightlight
 
Typ/číslo modelu:  Bastistart (Argos) 910/4000;Dodavatelská základna 126116
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Článek – 126116 – Kód advokátní komory – 5051549099098, Argos SKU – 9104000
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek byl vyroben bez vnitřní pojistky a v některých situacích to může vést k předčasnému selhání jiných složek.Pokud dojde k prudkému nárůstu elektrického proudu, je možné, že výrobek může selhat a vyzařovat kouř nebo způsobit malou výbuch.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Noční světlo
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1083/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka:  Saunia
 
Název: LED 45 LED valaisin
 
Typ/číslo modelu:  LED světlo:46313, zdroj napájení:LTY-1203N36S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6416392463134
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí zdroj dodávaný s světlo LED představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  LED světlo vybavené napájecím zdrojem („AC adaptér“, model: LTY-1203N365).Prodáván v bíle lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1085/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  „LED“ světlo
 
Značka: Brilliant
 
Název: LED-Strip 3M
 
Typ/číslo modelu:  LED-trip: g93932A05Napájení: SMS-00120060-S10A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4004353138126
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí zdroj dodávaný se světelným proužkem LED představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Z pásků s napájecím zdrojem („I.T.E Power Resource“, model SMS-00120060-S10A).Výrobek je prodáván v rámci modrozežlutočervené barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1061/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Yaris
 
Typ/číslo modelu:  Yaris
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení vozidel se týká vozidel vyrobených v roce 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
K úniku brzdové kapaliny může dojít jak v důsledku obou zadních brzd mezi brzdou a třmenem (u vozidel se zadním brzdovým kotoučem) nebo s brzdovým trubkem a bubnem (pro vozidla se zadním brzdovým bubnem) z důvodu nedostatečného upevnění šroubů.V nejhorším případě může dojít ke snížení brzdné síly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Bulharsko, Německo, Irsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemsko, Slovinsko, Chorvatsko, Finsko, Island, Řecko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1086/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: Jaguar XF and Jaguar XJ
 
Typ/číslo modelu:  Xf 2.0L benzínová motorová vozidla s benzinovým motorem.Ová vozidla s benzinovým motorem xj 2.0L (GTDI).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SAJA22M4DPV34128 až SAJA20S6DPV53295, SAJWA0ES7DPS55275 až SAJA06U0DPS92680
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hadice pro chlazení vzduchem (CAC) se může oddělit od rezonátoru chladiče přeplňovacího vzduchu, pokud je sestava CAC vystavena silnému tlaku na stimulaci, například při zrychlení vozidla.To může způsobit, že se motor sníží bez varování a nesmí se znovu spustit.Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.Určité 2013 modelový rok Jaguar XF a XJ 2.0L benzínová motorová vozidla s benzinovým motorem.Vozidla Xf vyrobená od července 2012 do května 2013 a vozidla XJ vyrobená od března 2012 do května 2013 jsou potenciálně ovlivněna.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Španělsko, Řecko, Maďarsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1087/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover, Range Rover
 
Název: Land Rover Freelander 2 and Range Rover Evoque
 
Typ/číslo modelu:  Motorová vozidla s naftovým motorem Freelander 2 a Evoque 2.2L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SALF2C5CH283941 až SALF2DC5DH366379, SALVAC1BC6CH639806 až SALVAC2CE3DH816769
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Naftový palivo může unikat z motoru a z bazénu do vstřikovaného zařízení hlavy válce.Pokud je ve vybrání dostatečný objem paliva, je možné, aby se palivo chovalo na výfukový systém, což by mohlo vést k nebezpečí požáru.Palivo může být rovněž poháněno blokem válců a následně také na zem představující nebezpečí nárazu pro ostatní účastníky silničního provozu a zvýšené nebezpečí nehody.Bylo oznámeno 17 požárů vozidel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.Potenciálně jsou dotčeny některé modelové roky 2012 a 2013, země Rover Freelander 2 a Range Rover Evoque 2.2L pro motorová vozidla s dieselovým motorem, která byla založena v době od ledna 2012 do června 2013.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Bulharsko, Irsko, Island, Chorvatsko, Španělsko, Švédsko, Slovinsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1089/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: Jaguar XF
 
Typ/číslo modelu:  Přípojná vozidla s naftovým motorem Xf 2.2L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SAJAC0569CDS24116 společnosti SAJAC0568DDS99763
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Naftový palivo může unikat z motoru a z bazénu do vstřikovaného zařízení hlavy válce.Pokud je ve vybrání dostatečný objem paliva, je možné, aby se palivo chovalo na výfukový systém, což by mohlo vést k nebezpečí požáru.Palivo může být rovněž poháněno blokem válců a následně také na zem představující nebezpečí nárazu pro ostatní účastníky silničního provozu a zvýšené nebezpečí nehody.Nahlášený požár vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.Potenciálně jsou dotčeny některé automobily s naftovým motorem Jaguar XF 2.2L, postavené od srpna 2011 do července 2013.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Bulharsko, Irsko, Chorvatsko, Španělsko, Švédsko, Slovinsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Finsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1090/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vyzvednutí nákladního automobilu
 
Značka: Toyota
 
Název: Hilux
 
Typ/číslo modelu:  Hilx
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nesprávného umístění fixačních polštářků, které připevňují lůžku na palubu, existuje možnost, pokud je vozidlo provozováno při vysoké rychlosti, že se základová vložka může oddělit od paluby.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyzvednutí nákladního automobilu.Rok produkce:mezi 07/2005 a 11/2012.
Země původu:  Jižní Afrika, Thajsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Irsko, Německo, Dánsko, Španělsko, Finsko, Maďarsko, Nizozemsko, Řecko, Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1046/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Dimples
 
Název: Mobi Tandem
 
Typ/číslo modelu:  Číslo vzoru 5900;Čárový kód – 5390946043861
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka – PO-912–120615
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
Přední levá strana sklářského mechanismu podvozku je vadná a v důsledku toho může být golfový kočárek ke zhroucení, když je dítě v důsledku stlačení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Golfový kočárek s tandemovým kočárkem s horním sedadlem a sedlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1074/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské sedadlo pro jízdní kolo
 
Značka: Hota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:02 – ABC, č. 3092/95,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  95073002
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože není vybaven povinným ochranným krytem, který musí chodidla na nohou a vzhledem k tomu, že opěrky nohou nejsou pro chodidla dostatečně ergonomie.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14344.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové zadní sedadlo namontované na zadní sedadlo, na které se vztahuje souprava plastu, na které se vztahuje textilie, s čelenskými motivy, se žlutými motivkami, žlutými pásy pro zadržení dítěte, červeným plastem se žlutým plastovým zadržovacím prvkem.Balíček zahrnuje rovněž dva kovové tyče o velikosti 45 cm, každý mechanismus připojení a soubor montážních prvků.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku bez jakýchkoliv písemných informací.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1076/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: neznámý
 
Název: Simple Buggy
 
Typ/číslo modelu:  Vzor D202G-B – modrá barva, vzor D202G-BODU – růžové zbarvení
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  čárový kód 0298340000037, čárový kód 2983410000036
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:— existují ostré hrany,Parkovací zařízení se neaktivuje současně pro všechna kola,— nemá dostatečnou stabilitu a může se převrátit během používání.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Golfový kočárek prodávaný v polyethylenovém balení se štítkem obsahujícím informace v bulharštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1077/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: neznámý
 
Název: 2 Position Buggy
 
Typ/číslo modelu:  Vzor S700-OB a S700-RB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  čárový kód 0298344000033, čárový kód 0298343000034
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:— existují ostré hrany,Blokovací mechanismus pro sklápění se může uvolňovat náhodně,— nemá dostatečnou stabilitu a může se převrátit během používání.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Golfový kočárek prodávaný na polyethylenovém balení s informacemi v bulharštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1088/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Plastová sportovní láhev
 
Značka: Spearmark Housewares
 
Název: Monsters University
 
Typ/číslo modelu:  80902 a 93761
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5011231809022
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plastové spaličky na vrchní straně nápoje mohou být vytaženy z lahví a mohly by být spolknuty dítětem.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14350.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pitná plastová láhev na dítě 621 ml/21oz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1091/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle pro děti
 
Značka: Howawa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Н 8831
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  čárový kód 6930987488314
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Systém pro upevnění dítěte nezajímá dítě řádně,— přední okraj sedadla má ostrý okraj,Informace o výrobku v bulharštině chybí a nejsou k dispozici žádné pokyny k použití.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vysoká židle pro děti s pohyblivým roštem, bílá barva, zabalená v lepenkových krabicích.Nejsou k dispozici žádné pokyny k použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1047/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětský vánoční dáž
 
Značka: Dake
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 715034–5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Černý plast pásu obsahuje 3,5 % hmot. di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mtmtms-kromované dásní (vestky, kalhoty, klobouk a pás) se z červené a bílé plsti velikosti považují za dívky a chlapce po dobu 1 až 7 let.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1048/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: POCOYO
 
Název: Bubble
 
Typ/číslo modelu:  č. j. 081094ref. č. 080748–12406
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8414778810945 8414778807488
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Mýdlové kaly obsahují aerobní mezofilní bakterie a Enterobacteriaceae.Malé děti by mohly snadno pít do kapaliny, čímž by se hrozilo riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka pro výrobu bublin ve formě mýdla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1049/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: Disney/PIXAR
 
Název: Cars
 
Typ/číslo modelu:  „Cars“, ref. 081097 – „Cars“ – trubice a příslušenství, ref. č. 081133
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárové kódy 841477881097 a 8414778811331.
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mýdlové voda v hračkách obsahuje mezofilní aerobní mikroorganismy a Enterobacteriaceae ve vysokých koncentracích.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz odmítnut na hranici (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka z mýdla se zobrazením různých znaků Disney a štítky, na nichž jsou uvedeny údaje o dovozci, čárový kód a označení a piktogram pro děti mladší 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1050/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: NICKELODEON
 
Název: Pompero Bubble Maker
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy na schránky:081093, 080747, 081092, 080746,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárové kódy kontejnerů:841477881093884147788074718414778810921 8414778807464
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Mýdlové kaly obsahují aerobní mezofilní bakterie a Enterobacteriaceae.Malé děti by mohly snadno pít do kapaliny, čímž by se hrozilo riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka pro výrobu builových bublin v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1051/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: neznámý
 
Název: Hello sweetie
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 319670 (červený, modrý, zelený a doklad na růžovém balení)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430173196705
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mýdlový voda v hračkách obsahuje mezofilní aerobní mikroorganismy v zemích s vysokou koncentrací. existuje riziko infekce, pokud se kapalina spolkne nebo dostane do styku s kůží.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nádoba s tekutinou pro výrobu bublin ve formě bublin a s textem HELLO RIGTIE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1052/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové boty mající povahu hraček
 
Značka: Rubie's
 
Název: La Belle Au Bois Dormant
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 3915
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zásilka 18935 FTY # 867
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový povrch podešví obsahuje 10,2 % hmot. di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové boty mající povahu hraček
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1053/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: My lovely Horse
 
Typ/číslo modelu:  833–1 – 2–3833–4 – 5–6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 13,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka (plastová panenka) hračky v krabičce s modrým lepenkou s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1054/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Omyvatelné nátěrové barvy
 
Značka: Lefranc & Bourgeois
 
Název: Washable Finger Paint Set
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na výrobek:807449
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3 013648 074491 zásilek:04235002345 a 05 10808 3067
 
Druh rizika:  Popálení, Udušení, Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malou část, která snadno oddělí a může dítě spolknout.Existuje nepropustný plastový pytel, který představuje nebezpečí udušení.Odbavovací plocha představuje riziko popálení, protože v případě požáru odbavovací plochy dochází k příliš rychlému plameni.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor omyvatelných barev z kartonu.Každá bedna obsahuje 5 tub barvy prstu, odbavovací plocha, která chrání oděvy (velikost 2–4 let), malý válec a namontovanou kartu na malování.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1055/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Miss Théa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:Č. 42694 —
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže CF 120024 kód EAN:32403100
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 0,57 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v růžovém plastu struktury.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Golfový kočárek růžové hračky v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Rumunsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1057/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název:  My Lovely Vogue Current
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:2636828576
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8595586368283
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 11,8 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,2 % hmot. di-n-butyl-ftalátu.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce asi 15 cm se světlými zelené vlasů popryocasem a žlutým vrhem.Panenka je dodávána do fialového kužele.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1058/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: My Little Pony (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Typ/číslo modelu:  Č. 222Položka č.:4914195
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8713149141955
PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 15,5 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka s příslušenstvím v krabici růžové lepenky s rukojetí a průhledným oknem.PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1059/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: Baby Concert
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 36303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:CF120017 – kód EAN:3588270036303
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek je určen pro děti mladší 36 měsíců a má malé oddělitelné části, které by mohly být vkládány do úst a způsobovat udávení.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žlutá a červená plastová hračka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1070/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty LEGEND
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2006 5POLOŽKA Č.:TN94485
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8418868944855
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 16 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu (přibližně 11 cm vysoké) s příslušenstvím (např. šaty, růžové kolo se žlutými koly a řídítky, růžová kabelka, zelený skakr, zelený tkyr).Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.Na přední straně kolonky se uvede tento text:„VYDÁNÍ;Text krále, The Guide Voleue Current“.Na zadní straně balení se uvádí:Označení CE, nevhodné pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1071/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: AMY
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:L3514/300 CTON
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8 351430 022004
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 18,9 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové panenské panenky, přibližně 30 cm vysoké červené barvy a vlasce s dlouhým vlascem.Panenka je balena průhledným plastovým pytlem zdobeným označením CE, nevhodné pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1072/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: Style Lovely Girl, Happy every day set
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:1535138240 – panenka 1, ITEM NO:TT975–15 – panenka 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8590975009242 – panenka 2, EAN:85955863513841288a – panenka 1
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 13,8 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové loutky přibližně 27 cm vysoké, s světlým nebo tmavým dlouhým vlascem, vyklíčí do růžové obuvi.Panenky jsou oblečeny v jiné barevně stírnu s glmibly a s hrdlem pro krk.Panenka se balí do papíru růžového a fialového tisku a průhledného plastu.Na přední straně obálky je pouze anglické znění (jednotnou úpravu, Loute Girl, Happy každý den).Na zadní straně obalu je piktogram „Nevhodný pro děti mladší 3 let“ a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1073/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: SWEET Pretty Girl Happy Angel
 
Typ/číslo modelu:  Č. 720
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:1500884145686
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 17,4 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce přibližně 30 cm, která se vrací zpět do poprku.Panenka je oblečená v barevně zobrazeném obvodě.Tento balíček zahrnuje další šaty a plastové pokrývky.Na obalech jsou rovněž uvedeny tyto nápisy:Móda Girl, COLLECTION THEM VŠECHNY, AGES 3 +, označení CE,NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ČOKOLÁDOU.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1082/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hodinové skládačky pro hračky
 
Značka: MW
 
Název: Puzzle Uhr "Clown"
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 035682 900122
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k tomu, že malé děti mohou spolknout malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kulaté dřevěné hodiny s malovaným klastrnem, jeho paže jako ruce hodin, hodinové plochy jako puzzle, čísla s plastovými tlačítky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1063/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: neznámý
 
Název: Art Nails Professional Nail Color & Nail Art System
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 12 kusů plastových nehtů s odlišnou dekorací a červenou trubičkou lepidla s bílým víčkem.Na zadní straně je uveden text:KONSTRUKČNÍ HŘEBÍKY.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1064/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Hin er
 
Název: TOE Nails
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Bod č. 2606
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada 12 kusů plastových nehtů (ve stopách) s odlišnou dekorací nebo červenou trubičkou lepidla, která je na obalu bílá.„Profesionální Quality, Beautiful Nase of Charming Laimes“ (profesionální kvalita).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1065/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Xiangnier
 
Název: DESIGN NAILS NAIL ART
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  # B-001
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 12 kusů plastových nehtů s odlišnou dekorací a modrou trubicí lepidla s bílým víčkem.Na obalu je nápis:„KRÁSNÉ NEHTY ZCHARMING DÁMY“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1066/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Mei jia er
 
Název: Office Girls
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  MJE-024D
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 12 kusů plastových nehtů s odlišnou dekorací a červenou trubičkou lepidla s bílým víčkem.Obal se skládá z plastových blistrů do vnějšího kartonu a obsahuje tyto nápisy:„Mejiaer dětí boutique falešná nehty, 12 Designaer Cabay Set“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Bulharsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1067/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Hin er
 
Název: Design nails, Nail art
 
Typ/číslo modelu:  kód:# A-01;Kód a text na velkoobchodním balení:pro nohy, bod č. JR 1209261
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8663326325619
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 12 kusů nehtů z plastu ve stopách s mléčně dekorovaným mlékem a červenou trubičkou lepidla s bílým víčkem.Velkoobchodní balení obsahuje 27 balení nehtů.Na obalu je uveden tento nápis:„KRÁSNÉ NEHTY ZCHARMING DÁMY“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1075/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: 5th Avenue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.1 241 454
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kůže podšívky a podešve obsahují 36,8 mg/kg a 37,6 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červené dámy a dály, které jsou vyrobeny z usně s podpatkem, podšívky a podešve zhotovené z beige-bardé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1078/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Hush Puppies
 
Název: PRAGA
 
Typ/číslo modelu:  43235124e, HP_Mokoss
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2246097697732
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 52,4 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jednu pár hnědých, uzavřených pánských kožnatců se béžovým nebo hnědým kožním obložením a bez stélky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1079/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké košile
 
Značka: NICOLI
 
Název: Boy's pocket shirt
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 105784 (rozměry 1 a 2)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (knoflíky), které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kojenecké košile se čtyřmi tlačítky na přední straně a jedním z každého rukávu.Výrobek je vyroben v průhledném plastovém sáčku;na jedné z nich je uveden vzor, reference a velikost 2.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1080/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Jumex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pany, jednotná le č. ZS991–2, barva bílá, Jumiex
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  130124281
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože výrobek obsahuje až 12 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská obuv s bílým balicím, s poplodem vyvážení na části svršku, která pokrývá přední část nohy;ostatní použité materiály jsou světle hnědé vnější podešev vyrobené ze syntetického materiálu, světlé světle, světle hnědé barvy a podešve zhotovené z usně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1081/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Jumex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Blue ballet byty LL1246
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň obsahuje 69 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obuv s modrým ballerem, kožnatka neuzavřená.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1084/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Fotoaparát pro duševní vlastnictví
 
Značka: Atom
 
Název: Luontokamera
 
Typ/číslo modelu:  Fotoaparát IP:074/323Napájení: l03500m
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 410412 361004
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí zdroj dodávaný s kamerou představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  IP kamera s napájecím zdrojem (model „síťový adaptér“: l03500m).Prodáván v černé/bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1062/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Roop Amrit
 
Název: Face Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  RTM 214105
 
Druh rizika:  Chemické
 
Smetana obsahuje rtuť (422 mg/kg – 0,04 %) jako zesvětlení kůže, které může způsobit poškození vnitřních orgánůVýrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smetana na zesvětlení kůže v květináči růžového plastu.Lepenkové obaly s informačním materiálem.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1068/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Pearl Face
 
Název: Whitening Beauty Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:Listopad 2011
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (15 000 mg/kg) jako látka pro zesvětlení kůže.Výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lezerová smetana v nádobě z bílého plastu s informačním materiálem, zabalená v růžovém lepenkovém boxu s označením „Beauty Plan 1 týden, Pearl Face Whiting Beauty Cream“.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1069/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: White Gold
 
Název: Whitening Cream with Blackberry extract
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (9 720 mg/kg) jako zesvětlení kůže, což může způsobit poškození vnitřních orgánů.Výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smetana na obličej v místě s černým uměním, s informačním materiálem, zabalená v lepenkovém boxu s označením „White Gold Whitewing Cream with Blackberry výtažek“
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1056/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Terminator
 
Název: Surge Protector
 
Typ/číslo modelu:  Xh-7386, číslo položky:T3801 (2 m, 3 cesta)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6910000008095
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel může mít přístup k živým částem, které může procházet žaluziemi na výstupu z zásuvky.Výrobek může převednout a vznítit se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Prodlužovací souprava šňůry (2 m, 3) se středně průhlednými plasty (modrá nebo zelená).Každý zásuvkový vývod je opatřen červeným světlem.Výrobek je vyroben z průhledných obalů z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1060/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Odkaz na napájení USB s USB port
 
Značka: neznámý
 
Název: Alimentatore USB
 
Typ/číslo modelu:  Kód dodavatele:4825
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8008225048250
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanická odolnost není dostatečná a živé části mohou být přístupné.Povolení mezi částmi pod napětím a přístupnými sekundárními částmi nejsou dostačující.Vnitřní konektory nejsou chráněny nebo znehybněny způsobem, který brání zkratu mezi částmi pod napětím a přístupnými sekundárními částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  USB 230V/5V zdroj napájení pro nabíjení zařízení kompatibilních s USB USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0056/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Koochie
 
Název: Easter
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 1369378
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 050836 937815
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože flufafický materiál může snadno odstranit malé děti, vložit do úst, uvíznout a zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Narůžovělé měkké hračky ve tvaru ovce s tekutinou dlouhou fuzz.Na přední straně se ovce označují žlutě a květnem zelené hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0057/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Aurora
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  60128
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vláknina je přístupná a pro malé děti představuje nebezpečí zalknutí, pokud jsou vkládány do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka prodávaná bez obalu.Z jiných informací je opatřena lepenkou „Aurora Yohoo Přáre“.Hračka je vyrobena, v závislosti na části hračky, buď malých kuliček nebo vláken.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0058/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fluffy aktivita hračky
 
Značka: Latitude
 
Název: The activity sheep
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 333521
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Lze získat přístup k vláknitému materiálu, který by mohl způsobit zalknutí.Obal je nepropustný plastový vak, který by mohl zakrývat ústa, nos nebo hlavu dítěte způsobující udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Fluffy hračky ovcí s plastovým ratlem a lehkým kroužkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0055/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Myčka nádobí
 
Značka: Bosch, Neff, Siemens
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Viz přiložený dokument
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  < an href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2013-w32/details_products_information_notice_260613_en.pdf >Viz přiložený dokument
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Elektrická součást ovládacího panelu v myčce nádobí může přehřívat teplo vedoucí k riziku požáru a popálenin pro spotřebitele.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.10 hlášené incidenty (tři z nich způsobily požár, aby se rozšířily do okolí)
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Myčka nádobí pro domácnost.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Řecko, Island
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1092/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Mitsubishi Fuso
 
Název: Canter
 
Typ/číslo modelu:  ÚNOR 01, FE01FE51, ÚNOR 71, ÚNOR 74, FEC71, FGB71
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
U dotčených vozidel je možné, aby se během provozu oddělila spojení palivové hadice od stropu pro palivové filtry.To může vést k úniku paliva, a to i v nejhorším případě v případě úniku paliva, což znamená riziko zranění pro ostatní účastníky silničního provozu a riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Užitkové vozidlo, rok výroby 2011.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Maďarsko, Finsko, Norsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1093/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Antos, Actros, Arocs
 
Typ/číslo modelu:  Typy:963 a 964.Čísla ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0726 *, * 0727 *, * 0732 *, * 0733 *, * 0734 *, * 0736 *, * 0737 *, * 0738 *, * 0742 *.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabelový svazek podvozku může zlehnout na držáku v kabině strojvedoucího.To může vést k poruchám kabelů a následně k elektrickým systémům vozidla.V důsledku toho mohou být na přístrojové desce osvětlena různá výstražná světla.Další škody v důsledku zkratu nelze vyloučit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená v období od dubna 2011 do března 2013.Informace dostupné od smluvních partnerů.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Litva, Slovinsko, Švédsko, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Spojené království, Maďarsko, Řecko, Portugalsko, Finsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1094/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusová doprava
 
Značka: EvoBus
 
Název: O 530, O 530 G, O 530 GL, O 530 K, O 530 L, O 530 LE, CapaCity, Citaro, Citaro CNG, Citaro G, Citaro G CNG, Citaro GÜ, Citaro K, Citaro L, Citaro LE, Citaro LE MÜ, Citaro LE Ü, Citaro LÜ, Citaro MÜ, Citaro Ü, Integro, O 550 Ü, MultiClass S 315 NF, MultiClass S 315 UL, MultiClass S 317 UL, MultiClass S 319 NF, MultiClass S 319 UL, MultiClass S 412 UL Typen: O 530, O 530 G, O 530 GL, O 530 L, 628 02, 628 03, 628 04, 628 05, Citaro, Integro, Setra Kombibus, MultiClass 400, CapaCity.
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu/obecné provozní povolení č.:E1 „2007/46 * 0014;* 0018;* 0019;* 0021;* 0087;* 0089;* 0090;* 0903;L 983;K 121, Nachtrag 8;K330 * 06;L018 * 03.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vibrace mohou způsobit náběh krytu klimatizační jednotky montované do prostoru pro cestující a spadnout do prostoru pro cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Autobusy/autokaryTýká se vozidel vyrobených v období od ledna 1999 do září 2012.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 32
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Slovinsko, Dánsko, Portugalsko, Maďarsko