Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 26/07/2013)
Oznámení A12/0660/13 od 22. týdne 2013 bylo trvale odstraněno na základě dalších informací obdržených od oznamující země.Oznámení A12/0939/13 od 29. týdne 2013 bylo dočasně odstraněno, pokud jde o upřesnění týkající se posouzení rizika ze strany oznamujících orgánů.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0924/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: 4Riders
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  50275243
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8,6 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice z černého usně určené k použití při jízdě na koně.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0926/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Taštičky
 
Značka: Iron Man
 
Název: Motorised Treadmill
 
Typ/číslo modelu:  IM Fitness stawinaXTIFreales C120TM8400D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Uvíznutí
 
V případě, že se taštičky umístí na svou stranu nebo se z obalu vyjmou, zatímco na své straně se může pružina pod pojížděným povrchem uvolnit neúmyslně, a nohy by se měly stát od základny.Výrobek nemá bezpečnostní zařízení, které zabrání neúmyslnému uvolnění akumulované energie.Výrobek nemá dostatečné montážní a výstražné návody.Nahlášená nehoda.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 957–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Vyměňovaná motorová čtecí zařízení uvedená v lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0927/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Taštičky
 
Značka: Iron Man
 
Název: Motorised Treadmill
 
Typ/číslo modelu:  Freebys B100IM Fittx (VGT)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Uvíznutí
 
V případě, že se taštičky umístí na svou stranu nebo se z obalu vyjmou, zatímco na své straně se může pružina pod pojížděným povrchem uvolnit neúmyslně, a nohy by se měly stát od základny.Výrobek nemá bezpečnostní zařízení, které zabrání neúmyslnému uvolnění akumulované energie.Výrobek nemá dostatečné montážní a výstražné návody.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 957–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Vyměnitelná motorová čtecí zařízení uvedená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0928/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: 1. KKK, 2. Metro
 
Název: 1. Disposable gas lighter 2. Gas Lighter
 
Typ/číslo modelu:  1.Suchizovaný palter XL (KYPR) 15 cm, 2.Předražené dvojrozměrné XL (KYPR) 11,5 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.6921747362999 A 2.Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko popálenin a požáru, neboť nejsou dodržovány bezpečnostní požadavky.Je proto možné, že dítě s nimi bude hrát a utrpí popáleniny v důsledku ohně nebo způsobí požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1.Přeluzovaná zelená barva XL se světově zelené barvy.Na kovové části zapalovače se vyryje slovo „ČÍNA“ a na plastové části zapalovače je uveden štítek se slovem „KYPR“.Tento zapalovač má také světlo LED, které se vyrábí lisováním bílého tlačítka, které se nachází v dolní části zapalovače.Zapalovače se balí do červené kartonové krabice, na které se vytisknou:— „DispolethylGas opedter -Super Jumbo -928“2.Přeštěst XL dvousvětlý z červené a modré barvy.Na kovové části lehčího zapalovače je vyryt slovo „METRO“.Na plastové části zapalovače se používá slovo „KYPR“.Zapalovač se skládá ze dvou plynových nádob a vytváří dva samostatné plameny.Plyn v první nádobě má modrou barvu a plyn ve druhé nádobě má červenou barvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0918/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: neznámý
 
Název: 35 Luzes -Natal Classico
 
Typ/číslo modelu:  HJ-35L/1F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 058235 680118
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— rozměry drátů jsou menší, než je požadováno, a dráty by proto mohly převednout;— Odolnost izolace není dostatečná pro to, aby se uživatel mohl dotknout živých částí během připojení, a může se dostat do úrazu elektrickým proudem;Světlomety se mohou snadno otáčet a teplo a plamen z plastů objímky nejsou dostatečné, a proto může výrobek způsobit popáleniny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Závěsný řetěz, který zahrnuje 35 vyměnitelných miniaturních svítilen upevněných do plastového rámu, je připevněn k vícekolickému papíru ve formě Santa Claus.Součástí osvětlovacího řetězce je řada spojených 34 miniaturních svítilen s mostem, které je k dispozici, a jednu dvoukovovou výbojkou.Hlavní části řetězce osvětlení:dvoukolíková zástrčka s označením „PK, CE, 220V-240V, PK-001, 2.5A 250V ~, VDE, S, N, D, FI“;jednodrátová, jednoizolovaná spojující kabely a dvoudrátěná zdvojená napájecí kabel bez označení.Technické požadavky:230 V ~;50 Hz;CA. 30 W;35 světelných zdrojů, IP20;Třída II.Balení:průhledný plastový pytel s barvotvorným papírem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0925/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lighting Chain
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:HJ-30L/2F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6 901055 088071
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu externích a vnitřních drátů není dostatečná a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Kontakty objímky nejsou řádně upevněny.Odolnost plastových objímky proti teplu a plamene není dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Systém osvětlení s 30 vyměnitelnými miniaturními svítilnami fixovanými do plastového rámu s nápisem „Merry Vánoce!“.Obaly jsou transparentní plastový pytel, který je zapečetěn lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0931/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED baňka
 
Značka: Philips
 
Název: Master LED Bulb
 
Typ/číslo modelu:  Velitel LED BULB D 12–60W (E27 2700K A60 a B22 2700K A60, šarže 2K, 2L a 2M)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  872790093448900 a 872790093450200
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V důsledku tepelné závady by mohlo dojít k unikání proudu na kovový těleso.Uživatelé se při instalaci mohou dotýkat výrobku a být vystaveni úrazu elektrickým proudem.Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva druhy LED baňky, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0936/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: XIE SHUN MEI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OTÁZKA 8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka baterie napájená svítilnou představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Svítilna s nabíječkou baterie (model „Li-ion nabíječky“: gm-042120).Prodáván v kartonové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0937/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: Promaster
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LM91805
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 420286 011981
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí zdroj dodávaný s svítilnou představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Svítilna s nabíječkou („výkonový pohon“: w & T-AD18W042050).Prodávané v průhledném průhledném balíku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0929/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Triumph
 
Název: Triumph Speed Triple, Speed Triple R, Sprint ST, Sprint GT, Tiger 1050i ABS, Tiger Sport
 
Typ/číslo modelu:  Typy:515NV, 215NA, 215ND, 115NG.Čísla ES schválení typuE11 * 2002/24 * 1049 *,E11 * 2002/24 * 0438 *,E11 * 2002/24 * 0984 *,E11 * 2002/24 * 0440 *,E11 * 2002/24 * 1604 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kvůli poruše ostřikovače ve funkci volnoběhu může být ochranný přepínač na podpěru deaktivován.Může to způsobit nehodu.Stav bezpečnostního odlovu, který se nachází na jaře, nesplňuje požadovanou specifikaci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel vyrobených v roce 2013.Autorizovaní obchodní zástupci poskytnou informace o tomto stažení z oběhu pod kódem SB488.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Rakousko, Řecko, Maďarsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0935/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  ELEKTRICKÝ MOTOCYKL
 
Značka: ZERO MOTORCYCLES
 
Název: FX 5.7
 
Typ/číslo modelu:  FX 5.7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může docházet k určité kondenzaci v určitých baleních baterií.Během používání může kondenzát vytvořit kapalinu, která by mohla při styku s interními buňkami způsobit zkrat, která by byla okamžitě odpařena v utěsněné jednotce, čímž by se vnitřní teplota zvýšila na místo, kde by byla kapalina vytlačena pod tlakem a při vysoké teplotě.To by mohlo vést k dopravní nehodě, pokud k tomu došlo v době, kdy se uživatel nachází na motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl 100 % elektrický, motocykl s vysokým výkonem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0942/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nábička dítěte
 
Značka: neznámý
 
Název: Baby-Lätzchen
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4002840016162
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňujících karcinogenní amin 4-aminoazobenzen v koncentraci 159 mg/kg.Tento limit je vyšší než limit 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sadu sedmi různých bibů vyrobených z bílé smyčkové tkaniny;na přední straně jsou barevné otisky zvířat a počet dnů v týdnu, obrácená strana je prázdná a jsou z ní vyrobeny bílé smyčkové tkaniny;různá pásma se používají jako sklon (tmavě modrá, červená, turocese a žlutá) a přivádět bice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0917/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: LG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  20 cm:Položka č. LG 905626 cm:Položka č. LG 2404
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20 cm:kód EAN 5413247090621, číslo šarže 103AO1181, 26 cm:kód EAN 5413247045041, číslo šarže 103AO1181
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tyto výrobky představují nebezpečí udušení, protože barevné knoflíky tohoto krmiva se snadno uvolní a oddělí se malými částmi, které mohou být vkládány do úst malých dětí, blokování dýchacích cest.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Domácí zvířata v zájmovém chovu o délce 20 a 26 cm, v několika barvách a zabalená v utěsněném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0919/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Spřádání
 
Značka: BANDA ORIENTAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10417
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí a riziko chemické, protože baterie mohou být přístupné.V důsledku toho mohou děti vkládat do úst a spolknout je.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1 a UNE 62115
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Otáčecí uzávěr z plastu, s přepínačem, který činí horní dobu letu při vzletu, jako je zastřelený signál, vyzařující barevné světlo.Obsahují knoflíkové baterie.Popis balení:Se spřádáním, který je předkládán v plastových sáčcích bez označení jakéhokoliv druhu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0920/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek pro panenky
 
Značka: FEILI
 
Název: Lovely baby
 
Typ/číslo modelu:  FL 6071
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7770000076628
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože trubice na sedadlo nejsou zablokovány ochranným plastovým víčkem.Navíc s příliš velkou hmotností je bezpečnostní zámek uvolněn s následným rizikem zranění v důsledku uvíznutí, zejména prstů, mezi pohybujícími se částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Malé golfové kočárky. výrobek je balen v plastovém průhledném sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0921/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sklopná hračka
 
Značka: Ao Hua
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  kód 8031A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0000011303251
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (ocas a kola), které se mohou snadno rozbávat, oddělit a spolknout malé děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Skládka, plasty, vícebarevné ryby na třech kolech se zařízením pro odstřeďování.Hračka se balí do plastové nádobky z plastu růžové barvy, která se nachází ve dvou částech s obdélníkovým otvorem.Jakmile se spustí start, ryby se otevřou ústa a ocas.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0922/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor konstrukce
 
Značka: HUI JIE
 
Název: Building toys block
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 1901–1, ref. 83231
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019683231
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části (měkčené papírové nálepky). součásti hodin na kbelu a otočky budov mohou snadno zlomit a spolknout děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada sestávající z 98 kusů různých barev a měkčených plastových štítků.Balení je zákno, jehož víko je hodinová plocha s číslovanými částmi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0933/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: neznámý
 
Název: Bubble
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  GTIN 4029069503006 (samolepící štítek)
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože počet kolonií aerobních mikroorganismů je v mýdovém roztoku příliš vysoký (1300000 cfu/g).
Výrobek rovněž představuje mikrobiologické riziko, protože výrobek obsahuje vysoký obsah Pseudomonas spp. (63000 cfu/g) a 500 cfu/g Enterobacteriaceae.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bububnová hračka týkající se mýdla, která je zabalena v průhledném oranžovém plastovém láhvi se šroubovým povrchem zhotoveným z neprůhledných žlutých plastů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0941/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská rampa
 
Značka: Varga Prod SRL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou snadno oddělit malé části vozidla (kola vozidla a zvonky) a malé děti jej spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vícebarevný dřevěné sklon hračky pro malá dřevěná auta se zvony.Obal je průhledný plastový pytel.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0923/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Hello girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl:P01Velikost:11/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku kordu s volným koncem v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Purpurové bikini pro dívky do 12 let.Horní část může být vázána a upravena o funkční kabely, které mají volné konce v krku a na zadní části. spodní část je zdobena potištěnou koťovou a logo „RITTY“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0932/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké košile
 
Značka: KARPY BABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  132 300 0401
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože některá tlačítka se mohou snadno vypnout a mohou být vkládány do úst a spolknuty malými dětmi.Výrobek není v souladu s vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílé prádlo pro kojence pomocí tlačítek v hrudi hrudníku a zápěstí.Lepenková etiketa s lepenkou je spojena s velikostí, velikostí a modelem dovozce.Velikosti:6, 9, 12 a 24 měsíců.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0934/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Sterntaler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 55050 v barvě 700
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2085556017700
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože jazyk obecný obsahuje 7,3 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská obuv s růžovým vrškem (bez vzoru) a světle šedé barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0940/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Dohlížecí systém
 
Značka: Qihan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OKS CMOS-IP100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392971119519
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí zdroj dodávaný s kamerou IP představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kamera k aktivnímu zušlechťovacímu styku dodávaná s napájecím zdrojem („AC/DC Adapter“ Model: HP-5V).Prodáván v bíle lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0930/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Vlhčené ubrousky
 
Značka: Disney
 
Název: Yypouavinha Wet wipes
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:PRINCESS.Ref. č.: 1484865.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5944508125306Dávka:1025
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko spojené s přítomností látku jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC), který je zakázán ve výrobcích určených pro děti do 3 let.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vlhkých utěrek, které jsou zabaleny do růžového a růžového plastu s kreslenou kreslenou kreslenou obrazovkami „Disney“.Zadní část výrobku je označena údaji distributora, pokyny k použití a seznamem složek.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0938/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: CONNEX
 
Název: Adaptador de Corriente Universal
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. ST-PW-U001 (097/13)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431821956122
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože 1) živé póly vidlice jsou přístupné v okamžiku, kdy je zátka částečně vložena do zásuvky a 2) živé části zásuvky chráněné podle žaluzií mohou být zpřístupněny, aniž by byla vložena zátka.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  V různých oblastech se používají čtyři různé konfigurace PIN pro použití v různých oblastech.Balení je krabička z kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 29
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0050/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Taštičky
 
Značka: PowerTech
 
Název: Pacemaker
 
Typ/číslo modelu:  JS400–5052
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Uživatelé taštičky se mohou zranit v důsledku nedostatku požadovaných upozornění a zpráv o výrobku a návodu k použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 957–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyměnitelná motorová čtecí zařízení uvedená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0048/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: neznámý
 
Název: Super Glue Mocny
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907646175442
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 0,76 % hmotnostních chloroformu, což je více než přípustné úrovně.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Lepidlo balené ve zkumavce o velikosti 2 g s modrou paticí.Výrobek je prodáván v lepenkovém listu, lemovaný průhledným plastovým krytem.Návod k použití a bezpečnostní varování jsou uvedeny v polštině a angličtině na zadní straně kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0047/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Paul
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Réf.4714
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože má otevření na krku, kde jsou viditelné švy.Dítě by mohlo toto otevření uvést do tohoto otvoru, odstranit vláknitý materiál, který je použit k výrobě hračky, a uvést jej do úst.Vláknitá náplň se může dostat do hrtanu dítěte a zablokovat dýchací orgány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka z měkké textilie ve formě káčníku se žlutým pluškem a oranžovou textilií zobá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0049/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická trouba
 
Značka: JEKEN
 
Název: Four Electrique
 
Typ/číslo modelu:  T-70–04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Kovová plocha na zadní straně pece během některých varných programů se přehřívala.Trouba, když je náklad umístěn na otevřené dveře.Není dostatečná vzdálenost mezi holými živými částmi a kovovými částmi, které působí jako hlavní izolace.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stolní elektrická trouba (s objemem 70 l) zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 29