Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 28 ( Offentliggjort på: 19/07/2013)
Meddelelse A11/0043/13 fra uge 25 i 2013 er blevet fjernet permanent fra RAPEX-hjemmesiden efter en præcisering af de retlige betingelser for offentliggørelse.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0867/13       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Fremstilling af øl
 
Mærke: Traditionelle Bierkosmetik
 
Navn: Bierbad
 
Type/modelnummer:  Fremstillet:11/2012Anvendelse af:05/2015
 
Batchnummer/stregkode:  L502
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi væsken indeholder et højt indhold af overfladeaktive stoffer, som ved indtagelse kan være giftige.På grund af sin karakteristiske form, udseende og emballage kan forbrugerne forårsage en fejl i levnedsmidler, hvilket gør det muligt for dem at væske.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Twin-komponent er skumdannende, olie med ølgær og humleekstrakt.Emballage:farveløs PET-flaske formet som en engangsølflaske.Flaskens hals dækkes med guldfarvet metalfolie og en stribe (som skal fjernes, når den åbnes første gang), og den har en hvid plastikskrue.Diameter af åbning af flasker:ca. 2,0 cm.Ingen dosisåbning.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0910/13       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Former for dekorativ imitation af frugter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1.Peberfrugt:j.nr. 09410102.Pære:j.nr. 0941005
 
Batchnummer/stregkode:  1.8000009410109 OG 2.8000009410055
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, da den på grund af sin karakteristiske form, farve og størrelse kan forveksles med levnedsmidler.Dette kan få børn til at sætte dem i munden, sætte dem i munden eller indtage dem, hvilket kan medføre en kvælningsrisiko.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  2 modeller for dekorativ efterligning af frugter:sød peber i rød og grøn farve samt pærer i brun og gul farve.Emballagen er en plastpose indeholdende to enheder.Hver post er forsynet med en papiretiket med importørens oplysninger, stregkode og reference.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0874/13       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Silverback Ink
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Sort 11
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:B498103012Parti:B498103012S
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 7 polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (25,03 mg/kg) med et indhold af benzo [a] pyren på 0,20 mg/kg, der er klassificeret som kræftfremkaldende.I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanente makeup må polycykliske aromatiske kulbrinter ikke overstige en bestemt koncentration.Det PAH-niveau, der blev påvist i prøven, oversteg det niveau på 0.5 ppm, der anbefales i Resolution Res-AP (2008).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort tatoveringsfarve i en plastflaske på 120 ml med skrueprop og dispenser.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0903/13       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatovering Ink
 
Mærke: Eternal
 
Navn: 1.Eternal ink Bright orange 2. Eternal ink Caramel
 
Type/modelnummer:  Tør stempelfarve Bright orange:parti 09/18/12-09/18/2014;Lommeblæk Karamel:parti 12/18/12-12/18/2014;
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder azofarvestoffer, der frigiver 156 mg/kg aromatiske amino-toluidin, 135 mg/kg 2,4-toluendiamin og 972 mg/kg o-anisidin, er stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene, toksiske og sensibiliserende.I henhold til Europarådets resolution Ress (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og permanent makeup o-toluidin bør 2,4-toluendiamin og -anisidin ikke frigives fra azofarvestoffer i tatoveringsfarver.Produkterne er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gennemsigtig flaske med gul etiket og sort top.Indeholder 30 ml.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0908/13       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Alla Prima
 
Navn: Prima Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  PARTI 1010Parti:0820821016
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter på 2.2 ppm.I henhold til Europarådets resolution "ResAP (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup må indholdet af PAH ikke overstige 0.5 ppm.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort tatoveringsfarve i en plastflaske med skrueprop og dispensedyse — 60 ml.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0911/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Strip lys
 
Mærke: Aqualux - Aquapromo
 
Navn: Starlicht
 
Type/modelnummer:  11-011512
 
Batchnummer/stregkode:  Kode 130021413 1445
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Det eksterne kabel er ikke forsynet med en anordning til forankring af snor.Produktet har ikke tilstrækkelig mekanisk modstandsdygtighed.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Lyslys, 1x36W.
Oprindelsesland:  Tunesien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0912/13       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Strip lys
 
Mærke: Aqualux - Aquapromo
 
Navn: Starlicht
 
Type/modelnummer:  11-011522
 
Batchnummer/stregkode:  Kode 130021413 1445
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Det eksterne kabel er ikke forsynet med en anordning til forankring af snor.Vand kan komme ind i lyset.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Lyslys, 2x36W.Vandtæt
Oprindelsesland:  Tunesien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0870/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Triumph
 
Navn: Tiger 1050i Sport
 
Type/modelnummer:  Type:115NG;EF-typegodkendelsesnummer:E11 * 2002/24 * 1604 *
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev bygget i 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Bremseledninger i ABS-modulatoren må ikke være anbragt korrekt.Som følge heraf kan ABS-systemet på forhjulet svigter, hvilket kan medføre faldende risiko.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Det Forenede Kongerige, Sverige, Grækenland, Ungarn, Slovenien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0891/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Yaris, Verso S.
 
Type/modelnummer:  Yaris produktionsperiode:2010 til 2012.Indstilling på bagsiden af S's forside:2010 til 2011.
 
Batchnummer/stregkode:  N/A
 
Risikotype:  Personskader
 
I det pågældende køretøjs elektriske servostyringsmodul kunne der være et sammendraget vanddråber mellem terminalerne i relæet, der leverer strøm til styremotoren, og forårsage et kort kredsløb.Hvis dette er tilfældet, kan kraftstyringshjælpens bremse ophøre med at fungere, og føreren skal have en større styrekraft.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig, Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Irland, Slovenien, Danmark, Estland, Det Forenede Kongerige, Sverige, Kroatien, Nederlandene, Ungarn, Finland, Grækenland, Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0899/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mitsubishi
 
Navn: Outlander
 
Type/modelnummer:  GF0W
 
Batchnummer/stregkode:  Modelår:2013perioden indtil den 28. marts 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Det elektriske servostyringsanlægs spændingsovervågningskredsløb kan fungere forkert, hvilket resulterer i, at den elektriske servostyring svigter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Irland, Bulgarien, Spanien, Ungarn, Nederlandene, Sverige, Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0900/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mitsubishi
 
Navn: ASX
 
Type/modelnummer:  GA1W, GA2W, GA6W
 
Batchnummer/stregkode:  Modelår:2011perioden indtil den 27. marts 2011.
 
Risikotype:  Personskader
 
Under anlægget af taget glas på fabrikken må primerne muligvis ikke have været anvendt korrekt på tagglas, hvilket giver en utilstrækkelig kemisk binding mellem primeren og limen på bestemte områder.Den deraf følgende utilstrækkelige adhæsion mellem glatagoven og stålkroppen kan i værste fald resultere i tagglaspanelet, der afrives fra ståltagpanelet.Der er indberettet to tilfælde i Europa.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Tyskland, Slovenien, Danmark, Bulgarien, Kroatien, Spanien, Μalta, Ungarn, Finland, Sverige, Grækenland, Polen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0901/13       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mitsubishi
 
Navn: Outlander
 
Type/modelnummer:  GF6W
 
Batchnummer/stregkode:  Modelår:2013.Produktionsperiode:indtil den 20. maj 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af ukorrekt programmering af motorstyreenheden kan systemet til afbødning af kollisionenes kollision i en tunnel betyde, at der i en tunnel kan være tale om et andet køretøj.Som følge heraf kan systemet automatisk aktivere bremserne for at reducere køretøjets hastighed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Det Forenede Kongerige, Bulgarien, Spanien, Ungarn, Nederlandene, Finland, Sverige, Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0882/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Stige
 
Mærke: PROF
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Trin 3 + 1 trin
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Nogle af lejens geometriske dimensioner er mindre end krævet, hvorfor brugeren kan falde fra ladodet.Det har ikke tilstrækkelig mekanisk styrke og kan gå i stykker under brugen.Trinnene kan let frigøres fra stigen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 131.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Bærbar aluminiumstider.Stigen anbringes i plastemballage.Der findes vedhæftede etiketter med oplysninger på bulgarsk om producenten.På metalplatformen er der en trykt påskrift "PROF".
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0883/13       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Stige
 
Mærke: Kutlu
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Trin 5 + 1 trin
 
Batchnummer/stregkode:  8697433201054
 
Risikotype:  Personskader
 
Nogle af lejens geometriske dimensioner er mindre end påkrævet, hvilket betyder, at brugeren kan falde ned ad stigen.Det har ikke tilstrækkelig mekanisk styrke og kan gå i stykker under brugen.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 131.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Bærbar aluminiumstider.Stigen anbringes i plastemballage.På bulgarsk findes der på bulgarsk oplysninger om producenten, materialet — metal, grafiske advarsler, brugsanvisninger og angivelse af vægten — 150 kg.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 7 fotos

2 af 7 fotos

3 af 7 fotos

4 af 7 fotos

5 af 7 fotos

6 af 7 fotos

7 af 7 fotos

Varslingsnummer: A12/0876/13       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Gåstol
 
Mærke: Xadventure
 
Navn: 1. Xadventure safari loopstoel 2. Unknown
 
Type/modelnummer:  1.walker safari:073192.ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  1.walker safari:87184030731952.Grundkalk fra walker:8718403073201
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne er forbundet med en risiko for skader som følge af bremseapparatets utilstrækkelige styrke.Produkterne opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1273.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  1.Walker safari:pakkes i kartonemballage2.Grundkalk fra Walker:pakkes i gennemsigtig plastemballage
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0914/13       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Barnesæde til biler
 
Mærke: Maxi-Cosi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  CITI, SPS
 
Batchnummer/stregkode:  Der blev produceret de pågældende partier mellem uge 20 og 2012 og uge 22.
 
Risikotype:  Personskader
 
En lille procentdel af lukkebeslag til slusen kan have en fabrikationsfejl.Det er muligt, at låsen under ydre påvirkning automatisk åbner sig, hvilket indebærer en risiko for skader på små børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barnets bilplads med sort og rød omslag.Produktet er beregnet til børn med en vægt på mellem 0 og 13 kg, som er beregnet til at blive anvendt i en bil og fastgjort til sikkerhedsbælterne.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Island, Kroatien, Spanien, Sverige, Østrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0915/13       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Barnesæde til cykel
 
Mærke: B’TWIN
 
Navn: B’Clipp BB Carrier Steppy
 
Type/modelnummer:  Model:1612311
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Nogle af sæderne kan være defekte, fordi de seler, der understøtter et barn, kan være udstyret med uretmæssigt syede seler.I en sådan situation yder båndene ikke en passende beskyttelse og kan derfor føre til, at udslyngning af sædet og barnet kommer til skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barnesæde til cykelplads skal monteres på cykelstativet.
Oprindelsesland:  Portugal
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal, Ungarn

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0916/13       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Barnesæde til cykel
 
Mærke: B’TWIN
 
Navn: Steppy- On Frame
 
Type/modelnummer:  Artikel, stk. 1307009
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Nogle af sæderne kan være defekte, fordi de seler, der understøtter et barn, kan være udstyret med uretmæssigt syede seler.I en sådan situation yder båndene ikke en passende beskyttelse og kan derfor føre til, at udslyngning af sædet og barnet kommer til skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Det barnesæde, der skal monteres på cyklen, monteres på cykelstellet.
Oprindelsesland:  Portugal
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Tyskland, Portugal

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0868/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Perez Rincón
 
Navn: Lovely Baby
 
Type/modelnummer:  1423
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:2/13Stregkode:8435331314236
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 24,66 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Disse hårsjældnere minidukker pakkes individuelt i gennemsigtige plastposer, hvis fabrikantens oplysninger er angivet, fremstillingsdatoen, reference, parti og stregkode.Beskrivelse af emballagen:Dukkerne pakkes i dusin med en dusin med en kartonæske med enkeltkupéer, der er forsynet med:Lowed BABY, hvis bagside er forsynet med en etiket med følgende oplysninger:oplysninger om importøren, CE-mærkning og Made i Kina.Et andet mærke har følgende oplysninger:reference, identifikation af fabrikanten og stregkoden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0871/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsdinosaur
 
Mærke: Juplay
 
Navn: Dinosaurs
 
Type/modelnummer:  Fabrikantreference:Q9899/109.Importørens reference:87109
 
Batchnummer/stregkode:  8427818871097
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 1 % vægtprocent (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Varen indeholder også 3,29 % vægtprocent diisononylphthalat (DINP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Fylinosaurer med aftagelige dele i forskellige farver.De pakkes i en papkasse med et gennemsigtigt plastvindue, som er mærket med navnet på mærket, importørens navn, CE-mærkning, stregkode, reference og oprindelsesland.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0872/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke med tilbehør
 
Mærke: ALEX
 
Navn: Smart Set
 
Type/modelnummer:  Punkt:6076 — NS134683
 
Batchnummer/stregkode:  2204930060761
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi plastdukken (hoved og sko) indeholder op til 27,34 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En lille plasticdukke med tilbehør bestående af en hårtørrer, et spejl, en halskæde, andet tilbehør og et par plastiksandaler til piger.Produktet sælges i plasterballage af plast og pap.På bagsiden af emballagen anføres mærke, importør, CE-mærkning, reference, stregkode og oprindelsesland.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0873/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Style
 
Navn: Lovely Girl
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukkens hoved indeholder op til 35,6 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med et let blåt påklædningsbånd, lyserødt halsbånd og røde sko.Dukken er pakket i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0880/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke med tilbehør
 
Mærke: Norah & Matthew
 
Navn: Jolina
 
Type/modelnummer:  Vinterpart, punkt nr. 85026/28.2425
 
Batchnummer/stregkode:  EAN: 7320342824250
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi plasthovedet i plast indeholder op til 35 % af massen af di-2-ethylhexylphthalat (DEHP) og op til 0,58 % af dibutylphthalat (DBP).Plastikbenene indeholder 12 % af massen af di-2-ethylhexylphthalat (DEHP).Hertil kommer, at plastbenene i plast indeholder op til 0,23 % vægtprocent diisodecylphthalat (DIDP) og op til 2,7 % af diisononylphthalat (DINP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En plastikdukke med lilla beklædning og tilbehør af hård plast.Produktet er pakket i emballage af plast og pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0893/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Kungfu Boy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af let aftagelige, små dele (øjnene).Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Blødt legetøj i form af en hvid hund med en rød collar og en hvid og rød kontrolleret bov.Store sorte øjne og sort næse.Batteri.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0894/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kanin til legetøj
 
Mærke: Zoolife
 
Navn: Popeyes
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af let aftagelige, små dele (øjnene).Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøj i form af en hvid kanin med udgangøje.Leveres i en plastflaskepakke med farverige pap.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0895/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsfugl
 
Mærke: Angry birds (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
KAN VÆRE FORFALSKNING
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko på grund af tilstedeværelsen af let aftagelige, små dele (øjnene).Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøjsfugle med pop udtrækøjer.Leveres i en plastbeholder med farverigt pap.DET PÅGÆLDENDE PRODUKT KAN VÆRE FORFALSKET
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0897/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rlleol
 
Mærke: Baby Toys
 
Navn: Physical Exercisse
 
Type/modelnummer:  PUNKT NR. 00-60958
 
Batchnummer/stregkode:  5906160160958
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet udgør en kvælningsrisiko, da rangordenen let kan frigives fra legetøjet og sluges af et barn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj til at hænge sammen med en barnevogn eller en barneseng.Den er fremstillet af farvet hård plast og består af fire størrelser af elefanter.Inde i tallene er der tale.De er trukket på snor på en elastisk snor med to runde håndtag i enderne.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0904/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Drivabolagen
 
Type/modelnummer:  Artikel 2.42.1265
 
Batchnummer/stregkode:  7315760104954
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi tøjerne af det bløde legetøj indeholder op til 39 % di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et blødt legetøj bærer tøj og hat i blåt denim og sko med rødt og hvidt læder.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0913/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sækkehed
 
Mærke: Canhui
 
Navn: Air Gun Super Shoot Game
 
Type/modelnummer:  BB905A
 
Batchnummer/stregkode:  5904265204492
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Sugekopper let kan fjernes fra projektiler og kan puttes i munden og blokere børnene luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet består af en pistol med 6 bløde projektiler samt et mål.Piben er fremstillet af farverige plast og måler ca. 250 mm.De skumprojektiler, der er ca. 65 mm lange, har en sugekop i slutningen.Plastmåltavlen har klistermærker med farverige billeder af den.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0869/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fodtøj til spædbørn
 
Mærke: babydream
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  "Biene" — "bi-model"
 
Batchnummer/stregkode:  EAN-kode 4305615210858
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet af sko indeholder op til 40,4 mg chrom (VI) pr. kg.Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Fodtøj af læder (såler og overdel) og beige tekstilmaterialer.Bremseskoene er fastspændt sammen med en plastsnor, hvorpå der også er anbragt et mærke med mærkning.Den forreste del af skoene har en dekorativ bitegning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0875/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: SDS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Skrivenr. 8650-BL, farvestempel, størrelse 38
 
Batchnummer/stregkode:  1317002413
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet af læder indeholder 17,2 mg chrom (VI) pr. kg.Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Pink blerina, med en bovside i forsiden, brun såler, let grå læren og læderoverdel.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0877/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: SDS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stil nr. 8096-BL, sort sort, størrelse 36
 
Batchnummer/stregkode:  1317002613
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet af læder indeholder 30,2 mg chrom (VI) pr. kg.Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sortblerina sko med gyldne nitter på ydersiden omkring hælenlysebrun huijer med et overdel af læder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0878/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Scard
 
Mærke: Redoute creation Edeis
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  402.3315/834.1796
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder azofarvestoffer, som frigiver 3,3-dimethoxybenzidin i en koncentration på op til 146 mg/kg.Denne grænse er 30 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blå bund med punktummer, 100 % viskose, 180 * 100 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0879/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Scard
 
Mærke: Haléns
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  970871/023061
 
Batchnummer/stregkode:  48663-G-11
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder azofarvestoffer, som frigiver 4-aminoazobenzen i en koncentration på højst 321 mg/kg.Denne grænse er 30 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort, transparent hjælp med blonder og kniplinger og broderi.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0881/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: SDS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  0264-BL, Colour Black, Størrelse 39
 
Batchnummer/stregkode:  0264-BLA39
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 34,5 mg chrom (VI) pr. kg i læderdelen.Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sorte skarcasiner med lette sømme, sorte såler, overdele af indlægssåler, der er lavet af læder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0884/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: J.N.S. SPORTS WEAR FOR KIDS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C0887
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af en løbegangssnor i kaletten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sweatskjorte beregnet til børn på op til 7 år.Findes i en kombination af mørkegrønne og grå og mørkeblå og røde farver med en trykt påskrift på frontMUSIC, RIO DE JANEIRO, DE NATIONALE VEJLEDNINGER.En hætte er forsynet med ikke fastgjorte funktionssnore med frie ender, som er bundet i en knude, og hvis længde er på ca. 18 cm.Størrelse 4.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0885/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Tøj til piger
 
Mærke: MALI ZMAJ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PJ022
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en risiko for skader og kvælning som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore på hals- og taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Nederdel og toppen for pigerne.Påklædningen er blå med skulderstropper og består af snore i taljeområdet.Den hvide top har snore i halsområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0886/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sæt piger
 
Mærke: Mali Zmaj
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  H-73
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i bolleringens halsområde.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sæt af piger, der består af tre dele, og som er beregnet til børn op til 7 år.Sættet består af et par gult skinnebensbeskyttere.snitmønstre med blomster og sommerfugle i hvid og violetog et gult kort over bolere ved boller med påskriften "My", der er lavet af hængesten på forsiden, og som har funktionelle tråde i halsområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0887/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Rosso Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XS 0971
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Varen er forbundet med en risiko for strangulering og skader som følge af tilstedeværelsen af snore i hals- og taljeområdet og bagsiden af bikini.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Pigers bikini i hvide, orange og rosa farver, der er beregnet til små børn i alderen 3-4 år.Toppen er forsynet med funktionelle tråde med frie ender, der skal bindes i hals- området, og funktionelle tråde med frie ender, der skal bindes sammen på bagsiden.Bunden er forsynet med funktionsnore med fri ender, der skal bindes i taljeområdet med en længde på over 140 mm. de frie ender af de funktionelle snore er forsynet med knuder i enden.Størrelse 3/4.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0888/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Rosso Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XS0021
 
Batchnummer/stregkode:  06477391210
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af halter-halsstydelser med fri ender i hals- området.Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes i bagarealet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Grøn pier, der er bestemt til små børn i alderen 3-4 år.Overdelen er en halter-Halslignende top med funktionelle tråde med frie ender, der skal bindes i hals- området, og også funktionelle tråde med frie ender, der skal bindes sammen på bagsiden.Begge dele, den øverste og den nederste del er dekoreret med en grøn og hvid stribet fortlæde.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0889/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pidedragt på pigerne
 
Mærke: Rosso Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XS 0975
 
Batchnummer/stregkode:  06477391210
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af halter-halsstydelser med fri ender i hals- området.Produktet udgør en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på ryggen og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Badedragt bestående af tre dele, der er lyserødt, med hjerte, og som er beregnet til små børn i alderen 3-8 år.Overdelen er en halter-stillignende top, som har funktionelle snore med frie ender, der skal bindes i hals- området, og funktionelle tråde med frie ender, der skal bindes sammen på bagsiden.Den nederste del forsynes også med funktionelle tråde med frie ender, der skal bindes i taljeområdet, hvis længde er over 140 mm.Snorene har knuder i enden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0890/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: SunSea
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  QQ-010
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af dekorative perler, der let kan fjernes, og som kan sluges eller indåndes af børn.Produktet udgør en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af en ufast løbegangssnor med knuder og metal for enderne i taljeområdet.Hvis snorene bliver klemt, kan de få barnet til at falde.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  "rosa" lyserøde benklæder med to lommer.Varen er dekoreret med påskriften "dans".Lommerne og indskriften er dekoreret med påklæbede stykker.Den del af burets taljeben, der er taget i brug, omfatter en ufast snoresnor med knuder og metal, når det er slut.Størrelse:74-98
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0892/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: SDS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8650-BL, Colour Black, Størrelse 40
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet (den intunge) indeholder 48,8 mg chrom pr. kg (VI).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sort blerina skoen, med et dekorativt bovsnit, sort tunge og lysegrå læren med et læderoverdel
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0905/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Leonado
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art:C31
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i halsens område.Desuden udgør produktet en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på ryggen og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lys blå og hvid bikini for piger i alderen 7-8 år.Varen er dekoreret på begge dele med fæstnede blomster og med et tryk på en pige.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0906/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Leonado
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art:A19
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko som følge af halter-halsstydelser med fri ender i hals- området.Desuden udgør produktet en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på bagsiden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pink bikini for piger i alderen 9-10 år.Bunden af bikini har en dekorativ, dekorativ glasstribe.Desuden har de to dele i farver og hvide prikker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0907/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: Rae
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ART:T2206
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af tilstedeværelsen af snore med frie ender i halsens område.Desuden udgør produktet en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af funktionelle snore, der skal bindes på ryggen og i taljeområdet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rødt bikini for piger, der er op til 10 år.Toppen af bikini har stingfæstnede, multifarvede blomstermønstre.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0909/13       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko, dame
 
Mærke: SDS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stil nr. 6241-BL, sort sort, størrelse 36
 
Batchnummer/stregkode:  1317002813
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi læderet af læder indeholder 26,0 mg chrom (VI) pr. kg.Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sorte blerina sko med guldfarvede nitter på hel- og aftingen, sorttunge og lysegråt indlæderet med et overdel af læder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0896/13       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik med stik
 
Mærke: GARANTI'
 
Navn: UNIVERSAL ADAPTER
 
Type/modelnummer:  leverandørkode:87881-G
 
Batchnummer/stregkode:  8015450878811
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Det er muligt at forbinde én fod med et stik med et direkte hul i en adapter, mens den anden direkte pol stadig er tilgængelig.Brugeren kan få adgang til strømførende dele via hullerne i UK og US/AS-adapter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sæt bestående konverteringsstik/fatning adaptere til europæiske, britiske, amerikanske og australske standarder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0898/13       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Mobiloplader
 
Mærke: Gill Star
 
Navn: Charger
 
Type/modelnummer:  AVS/12ERR141303
 
Batchnummer/stregkode:  5900054404937
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
De frie afstande i de sekundære kredsløb er utilstrækkelige, og de indvendige ledninger er ikke tilstrækkeligt sikret.Opladerens plasthus og de komponenter, der indgår i opladeren, kan komme i brand.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mobiloplader.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0046/13       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsbiler og -fly i plast
 
Mærke: Plasto
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr. 2002, 2012,2013, 2014, 2112, 2113, 1643 og 1500Model nr. 2016, 1504 (ikke solgt i Sverige)
 
Batchnummer/stregkode:  6410310320134, 6410310320127, 6410310320028, 6410315021135, 6410315521130, 6410315521123, 6410310121120, EAN kode:6410310115006, 6410310116430 OG 6410310320141
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne er forbundet med en risiko for kvælning som følge af tilstedeværelsen af små dele (hjulene), som befinder sig i emballagen, er adskilt fra legetøjet og kan sluges af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastlegetøjsbiler og -flyvemaskiner i stærkt farverblå, gul, grøn og rød med sorte hjul.Legetøjet sælges i grupper af 4 og 5 i papkasser.Kun produkter, der er solgt mellem februar 2013 og marts 2013, er berørt.
Oprindelsesland:  Finland
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2013 - 28
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland