Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 28 ( Zveřejněno: 19/07/2013)
Oznámení A11/0043/13 z týdne 25 bylo natrvalo odstraněno z internetové stránky systému RAPEX po vyjasnění právních podmínek pro zveřejnění.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0867/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Pivo do koupele na pivo
 
Značka: Traditionelle Bierkosmetik
 
Název: Bierbad
 
Typ/číslo modelu:  Vyráběné:11/2012Používání:05/2015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  L502
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kapalina obsahuje vysoký obsah povrchově aktivních látek, které mohou být při požití toxické.V důsledku své charakteristické formy, vzhledu a balení si mohou spotřebitelé výrobek vrátit do potravin, a proto mohou tuto tekutinu povolit.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pěnotvorný olej, pěnový olej, pivovarské kvasnice a chmelové extrakty.Balení:bezbarvá láhev na pivu ve tvaru válce na jedno použití.Hrdla láhve jsou zakryty pozlavou kovovou fólií a páskou (která musí být při prvním otevření odstraněna) a má šroubový bílý šroub.Průměr otvoru hrdla láhve:přibližně 2,0 cm.Žádný otvor pro dávkování.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0910/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorativní imitace ovoce
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Paprika:odkaz 09410102.Hruška:odkaz 0941005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.8000009410109 A 2.8000009410055
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu.To může mít za následek, že je děti nasází do úst, je k nim sak nebo je láká, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  2 modely dekorativního napodobování ovoce:sladká paprika červené a zelené v hnědé a žluté barvě.Obal je plastový pytel obsahující dvě jednotky.Každá položka obsahuje papírové etikety s údaji o dovozci, čárovým kódem a referenčním kódem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0874/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Silverback Ink
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čerň 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:B498103012Dávka:B498103012S
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) (25,03 mg/kg) s obsahem benzo [a] pyrenu 0,20 mg/kg, který je klasifikován jako karcinogenní.Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalém líčení nesmí polycyklické aromatické uhlovodíky překročit určitou koncentraci.Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý tetovací inkoust v plastové láhvi o objemu 120 ml se šroubovou horní a dávkovou tryskou.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0903/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k
 
Značka: Eternal
 
Název: 1.Eternal ink Bright orange 2. Eternal ink Caramel
 
Typ/číslo modelu:  Železniční barva Bright: oranžová:šarže 09/18/12, s. 09/18/2014;Zeměpisná barva Karmel:šarže 12/18/12, s. 12/18/2014;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují azobarviva, která uvolňují 156 mg/kg aromatických aminů o-toluidin, 135 mg/kg 2,4-toluendiaminu a 972 mg/kg o-anisidinu, což jsou látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní, toxické a senzibilizující.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla by 2,4-toluendiamin a o-anisidin neměl být vypouštěn z azobarviv v tetických inkoustech.Výrobky nejsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Průhledná láhev s žlutou etiketou a černou vrchní částí.Obsahuje 30 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0908/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Alla Prima
 
Název: Prima Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ÚSEK 1010Dávka:0820821016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2.2 ppm polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí obsah PAU překročit 0.5 ppm.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý tetovací inkoust v plastové láhvi se šroubovou horní a dávkovou tryskou – 60 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0911/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Lehké pásy
 
Značka: Aqualux - Aquapromo
 
Název: Starlicht
 
Typ/číslo modelu:  11–011512
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód 130021413 1445
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vnější kabel není vybaven zařízením pro kotevní úchyt.Výrobek nemá dostatečnou mechanickou odolnost.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Světle, 1x36W
Země původu:  Tunisko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0912/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Lehké pásy
 
Značka: Aqualux - Aquapromo
 
Název: Starlicht
 
Typ/číslo modelu:  11–011522
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód 130021413 1445
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vnější kabel není vybaven zařízením pro kotevní úchyt.Voda se může dostat na světlo.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Světle, 2x36WVodotěsné.
Země původu:  Tunisko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0870/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Tiger 1050i Sport
 
Typ/číslo modelu:  Typ:115 NG,ES schválení typu č.:E11 * 2002/24 * 1604 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla postavena v roce 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Brzdové potrubí v modulátoru ABS nesmí být správně namontováno.Výsledkem je, že systém ABS na předním kole nemusí selhat, což vede k riziku pádu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Spojené království, Švédsko, Řecko, Maďarsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0891/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Yaris, Verso S.
 
Typ/číslo modelu:  Období produkce Y:2010 až 2012.Výrobní období S:2010 až 2011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
V řídícím modulu řízení elektrické energie u dotyčných vozidel by mohlo být mezi svorkami v relé, které dodává energii do posilovače řízení a způsobit zkrat, připevněn kondenzovaný vodní kapky.Pokud k tomu dojde, řidič by mohl pomoci zastavit výkon a řidič by musel vyvinout větší úsilí při řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie, Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Slovinsko, Dánsko, Estonsko, Spojené království, Švédsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Maďarsko, Finsko, Řecko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0899/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Outlander
 
Typ/číslo modelu:  GF0W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2013období výroby do 28. března 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sledování elektrického napětí systému posilovače řízení může fungovat nesprávně, což vede k selhání funkce pomocné elektrické energie.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Bulharsko, Španělsko, Maďarsko, Nizozemsko, Švédsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0900/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX
 
Typ/číslo modelu:  GA1W, GA2W, GA6W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2011období výroby do 27. března 2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během montáže střešní skla v továrně nesmí být základní nátěrové hmoty řádně aplikovány na střešní sklo, což vede k tomu, že mezi základní nátěrové hmoty a lepidlem v určitých oblastech neexistuje dostatečné chemické spojení.Z toho vyplývající nedostatečná přilnavá síla mezi dílcem skla střechy a ocelovým tělesem by v nejhorším případě mohla vést k tomu, že se ze střešního skla oddělí panel ze střešní desky z oceli.V Evropě byly hlášeny dva případy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Slovinsko, Dánsko, Bulharsko, Chorvatsko, Španělsko, Malta, Maďarsko, Finsko, Švédsko, Řecko, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0901/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Outlander
 
Typ/číslo modelu:  GF6W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2013.Období produkce:do 20. května 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nesprávného programování řídicí jednotky motoru může systém zmírňování následků nárazu nepatřičně posuzovat stěny v tunelu jako další vozidlo.V důsledku toho systém automaticky aktivuje brzdy ke snížení rychlosti vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Spojené království, Bulharsko, Španělsko, Maďarsko, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0882/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Požární žebřík
 
Značka: PROF
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3 + 1 kroků
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některé z geometrických rozměrů žebříku jsou menší, než je požadováno, v důsledku čehož by uživatel mohl spadnout do mladiny. nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během používání rozbít.Po žebříku se mohou tyto kroky snadno oddělit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Přenosný kovový hliníkový žebřík.Žebřík se umístí do plastových obalů.Informace v bulharštině o výrobci jsou připojeny na připojené štítky.Na kovové platformě je vytištěn nápis „PROF“ (PROF).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0883/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Požární žebřík
 
Značka: Kutlu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5 + 1 kroků
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697433201054
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některé z geometrických rozměrů žebříku jsou menší, než je požadováno, v důsledku čehož by uživatel mohl spadnout z žebříku.Nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během používání rozbít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Přenosný kovový hliníkový žebřík.Žebřík se umístí do plastových obalů.Jsou připojeny štítky s informacemi v bulharštině o výrobci, materiálu – kovové, grafické výstrahy, návody k použití a údaje o hmotnosti – 150 kg.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/0876/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Xadventure
 
Název: 1. Xadventure safari loopstoel 2. Unknown
 
Typ/číslo modelu:  1.walker saft ari:073192.neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.walktal safari:87184030731952.mwarové základní vápno:8718403073201
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění v důsledku nedostatečné pevnosti brzdového zařízení.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1.Walker sadari:balené v lepenkových vnějším obalu;2.Walker bazický vápno:zabaleny do průhledných plastových obalů;
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0914/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: Maxi-Cosi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SPOLEČNOST CITI SPS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Příslušné šarže se vyrábějí v období od 20. do 2012. týdne od 22. týdne do 2013. týdne.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Malé procento spon z postrojových spon může mít výrobní vadu.Je možné, že v rámci vnějšího dopadu se plavební komora otevře automaticky a představuje riziko zranění malých dětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská sedačka s černým a červeným krytem.Výrobek je určen pro děti o hmotnosti 0–13 kg, které jsou určeny k použití v autě a jsou spojeny s bezpečnostními pásy.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Chorvatsko, Španělsko, Švédsko, Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0915/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sedadlo dětského jízdního kola
 
Značka: B’TWIN
 
Název: B’Clipp BB Carrier Steppy
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:1612311
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některá sedadla mohou být vadná, protože zádržné pásy podporující dítě mohou být vybaveny nesprávně našenými pásy.V takové situaci pásy neposkytují náležitou ochranu a v důsledku toho mohou vést k vymrštění sedadla a zranění dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sedadlo dětského jízdního kola, které má být namontováno na stojánku na kola.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0916/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sedadlo dětského jízdního kola
 
Značka: B’TWIN
 
Název: Steppy- On Frame
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1307009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některá sedadla mohou být vadná, protože zádržné pásy podporující dítě mohou být vybaveny nesprávně našenými pásy.V takové situaci pásy neposkytují náležitou ochranu a v důsledku toho mohou vést k vymrštění sedadla a zranění dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sedadlo dětského jízdního kola, které má být namontováno na rám jízdního kola.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Německo, Portugalsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0868/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: Perez Rincón
 
Název: Lovely Baby
 
Typ/číslo modelu:  1423
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:2/13Čárový kód:8435331314236
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 24,66 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tyto síťky na vlasy se jednotlivě balí do průhledných plastových sáčků se štítkem, na kterém jsou uvedeny údaje výrobce, datum výroby, referenční číslo, šarže a čárový kód.Popis balení:Panenky se balí více než tucet do krabičky na lepenkové krabice s vyznačenými jednotlivými prostory:Lodě BABY, jejíž zadní část má štítek obsahující tyto informace:údaje o dovozci, označení CE a Made v Číně.Další štítek obsahuje tyto informace:odkaz, identifikace výrobce a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0871/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrabaveovití (čeleď) j. n.
 
Značka: Juplay
 
Název: Dinosaurs
 
Typ/číslo modelu:  Značka výrobce:Q9899/109.Referenční číslo dovozce:87109
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8427818871097
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Výrobek rovněž obsahuje 3,29 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka dinsaurs s oddělitelnými částmi v různých barvách.Jsou zabaleny v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem, na němž je vyznačen název značky, údaje o dovozci, označení CE, čárový kód, značka a země původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0872/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka: ALEX
 
Název: Smart Set
 
Typ/číslo modelu:  Bod:6076 – NS134683
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2204930060761
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastová panenka (hlava a obuv) obsahuje až 27,34 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenská panenka z plastu sestávající z vysoušeče vlasů, zrcátka, náhrdelku, jiného příslušenství a páru plastových sandálů pro dívky.Výrobek je prodáván v plastu a lepenky.Na zadní straně balení je uvedena značka, údaje o dovozci, označení CE, odkaz, čárový kód a země původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0873/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Style
 
Název: Lovely Girl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje až 35,6 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu se napodobeným modří, napodobeninou, růžovělou a červenou obuví.Panenka je balena plastickou věcí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0880/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka: Norah & Matthew
 
Název: Jolina
 
Typ/číslo modelu:  Zimní strana, položka č. 85026/28.2425
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 7320342824250
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plast hlavy panenka obsahuje až 35 % hmotnostních 2-ethylhexyl-ftalátu (DEHP) a až 0,58 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Plast nohou panenek obsahuje 12 % hmot. di-2-ethylhexyl -ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje plast nohou panenek do 0,23 % hmot. diisodecyl-ftalátu (DIDP) a až 2,7 % hmot. diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu s fialovým oblečení a příslušenstvím z tvrdého plastu.Produkt se balí do plastových obalů a lepenkových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0893/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Kungfu Boy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení kvůli přítomnosti snadno oddělitelných malých částí (očí).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Měkká hračka ve formě bílého psa s červenou límcem a bílým a červeným křížem, která byla zkontrolována.Velké černé oči a černý říz.Napájeno baterií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0894/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Králík hradlý
 
Značka: Zoolife
 
Název: Popeyes
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení kvůli přítomnosti snadno oddělitelných malých částí (očí).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka ve formě bílého králíků s očima popsání.Dodávané v plastovém obalu s pebarevný lepenkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0895/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrad jako pták
 
Značka: Angry birds (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
MŮŽE BÝT PADĚLEK
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení kvůli přítomnosti snadno oddělitelných malých částí (očí).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka s nosnými ptáky čekámi na oči.Dodávané do plastové skříňky s pebarevný lepenkou.PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0897/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Baby Toys
 
Název: Physical Exercisse
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č. 00–60958
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906160160958
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka představuje nebezpečí udušení vzhledem k tomu, že chrastírací prvky mohou být z hračky a spolknutí dítětem snadno uvolněny.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka se má zavěsit přes pram nebo do dětské postýlky.Skládá se z barveného tvrdého plastu a sestává ze čtyř číslic slonů.Pokud jde o údaje, jsou k dispozici i prvky „chrastírny“.Jsou navlečené na elastické šňůře se dvěma čelními rukojetí na koncích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0904/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Drivabolagen
 
Typ/číslo modelu:  Čl. nr odst. 2.42.1265
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7315760104954
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko vzhledem k tomu, že obuv měkké hračky obsahuje až 39 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka je opatřena oblečením do modrého denimu a obuvi v červené a bílé barvě z umělé usně.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0913/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: Canhui
 
Název: Air Gun Super Shoot Game
 
Typ/číslo modelu:  BB905A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5904265204492
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou být z projektilů snadno odstraněny a mohly by být vkládány do úst a blokovat dýchací cesty dětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka se skládá z vzduchové pistole s 6 měkkými pěnovými projektily a cíli.Střelná zbraň je vyrobena z barvicího plastu a je přibližně 250 mm dlouhá.Pěnový projektil je dlouhý asi 65 mm a na konci má přísavku.Plastová cílová deska má nálepky s barevnými obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0869/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: babydream
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „Biene“ – „bee“ vzor
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 4305615210858
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kůže obuvi obsahuje až 40,4 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská obuv z usní (podešví a svršků) a béžové textilní obložení.Obuv je připevněna spolu s plastovou šňůrou, k níž je připevněna též etiketa s označením.Přední část obuvi má ozdobný výkres.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0875/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 8650-BL, barevný tisk, velikost 38
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1317002413
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň obsahuje 17,2 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžová obuv růžová zdobená přední částí, tmavou podešví, světle šedé bez podešve a svrškem z usně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0877/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 8096-BL, Colour Black, velikost 36
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1317002613
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň obsahuje 30,2 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Obuv s zlatým dříkem s zlatým dříkem na vnější straně;světle hnědá, bez usně, s koženým svršku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0878/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: Redoute creation Edeis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  402.3315/834.1796
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující 3,3-dimethoxybenzidin v koncentraci do 146 mg/kg.Tento limit je vyšší než limit 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modré skarium s tečkami, 100 % viskózy, 180 * 100 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0879/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: Haléns
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  970871/023061
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  48663 – G-11
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující 4-aminoazobenzen v koncentraci do 321 mg/kg.Tento limit je vyšší než limit 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý průhledný šum s krajky a výškami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0881/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0264 – BL, Colour Black, velikost 39
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0264-BLA39
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 34,5 mg/kg chromu (VI) v kožené části.Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Černý mocassa s lehkými švy, podrážky, světle šedesátidenní vložky do bot z usně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0884/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: J.N.S. SPORTS WEAR FOR KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C0887
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pocení určené dětem do 7 let.Dostupná v kombinaci tmavě zelené a šedé barvy a tmavě modré a červené barvy s tištěným nápisem na přední straně MUSIC, RIO DE JANEIRO, VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ SILNIČNÍ SILKY.Digestoř je dodáván s nepřipevněným povrchem, s volně přivazovanými čelními stěnami, jejichž délka činí přibližně 18 cm.Velikost 4.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0885/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské oděvy
 
Značka: MALI ZMAJ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PJ022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uškrcení v důsledku přítomnosti funkčních šňůr na krku a v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  A horní části pro dívky.Šaten je s ramenními popruhy modrý a v oblasti pasu má šňůry.Bílá horní část má kordy v oblasti krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0886/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dívek
 
Značka: Mali Zmaj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H-73
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr se svobodnými konci v oblasti krku boluro.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské oděvy složené ze tří částí a určené pro děti do 7 let věku.Souprava se skládá z páru žlutých kožené kamaše;šaty se vzorkem z květů a motýlů bílé a purpurové;a „My“ („My“) s nápisem „My“ („My“) s nápisem „My“ („My“) na přední straně, s nápisem „My“ („My“) s nápisem „My“ („My“) a s funkčními kordami v oblasti krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0887/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Rosso Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS 0971
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku a pasu a na zadní straně bikini.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívky v bílé, oranžové a růžové barvě, určené pro malé děti ve věku 3–4 let.Horní část byla dodána s funkční šňůrou s volným konců, aby byla svázána v oblasti krku, a rovněž funkční přívody, které mají volný konec, aby byly vázány na zadní část.Spodní část byla zásobována funkční šňůrou s volným konců, aby byla svázána v prostoru pasu, jehož délka přesahuje 140 mm. volné konce funkčních šňůr mají na konci uzly.Velikost 3/4
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0888/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Rosso Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS0021
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06477391210
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  „biokiny“ určené pro malé děti ve věku 3–4 let.Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou desku s funkčními šňůrami, které mají být volně svázány v oblasti krku, a rovněž funkční šňůry, které mají volný konec a jsou na zadní straně.Obě části, horní i dolní, jsou zdobeny zeleným a bílým proužkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0889/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí bazén
 
Značka: Rosso Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS 0975
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06477391210
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní stranu a v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívčí bazén sestávající ze tří částí v růžové barvě se vzorkem srdce určený pro malé děti ve věku 3–8 let.Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou desku s horní funkcí, která má volně svázané části, jež mají být v oblasti krku a na volném konci svázány s volným koncem.Spodní část je rovněž dodávána s volně loženými funkčními šňůrami, které mají být svedeny v prostoru pasu, jehož délka přesahuje 140 mm. na pas se prodává planý kroj.Šňůry jsou na konci uzly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0890/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: SunSea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZÁKON Č. 010 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí v důsledku přítomnosti dekorativních kamenů, které mohou být snadno odstraněny a které mohou děti spolknout nebo vdechnout.Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti nefixovaného zdrhovadel s uzly a kovovými tvarovkami na koncích v prostoru pasu.V případě zachycení šňůr na stažení by mohlo dojít k tomu, že by se děti dostaly do pasti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívčí kalhoty se dvěma kapes.Výrobek je zdoben nápisem „tanec“.Kapsy a nápis jsou zdobeny slepými rýhami.Pas zahrnuje nefixovaný šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích.Velikost:74–98
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0892/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8650 – BL, Colour Black, velikost 40
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň (nejazyk) obsahuje 48,8 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bouchá obuv s ozdobnou lípou, podešev černého a světle šedé barvy s svrškem z usně
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0905/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Leonado
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:C31
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr s volným koncem v oblasti krku.Kromě toho výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní stranu a v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světle modré a bílé biinci u dívek ve věku 7–8 let.Výrobek je zdobený na obou kusech se vpichými květinami a dívkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0906/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Leonado
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:A19 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Kromě toho výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžové bikiny u dívek ve věku 9–10 let.Spodní část bikinu má vpichovanou, ozdobnou, tkaninovým pruhem.Obě části mají barevné a bílé tečky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0907/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Rae
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UMĚNÍ:T2206
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr s volným koncem v oblasti krku.Kromě toho výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní stranu a v oblasti pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Red bikini pro dívky do 10 let.Horní část bikini má vpichované, vícebarevné květinové modely.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0909/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 6241-BL, Colour Black, velikost 36
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1317002813
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň obsahuje 26,0 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bouchá obuv s pozlavým dříkem na louce (HEAL) a její části, jazyk černý a světle šedé barvy s koženou horní částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0896/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: GARANTI'
 
Název: UNIVERSAL ADAPTER
 
Typ/číslo modelu:  kód dodavatele:87881-G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8015450878811
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Lze připojit jeden kolík vidlice s živým otvorem v zásuvce adaptéru, zatímco jiný živý kolík je stále přístupný.Uživatel má přístup k živým částem prostřednictvím otvorů ve Spojeném království a v USA/AS adaptéru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada zahrnující převodní adaptéry pro zástrčku/zásuvku pro evropské, britské, americké a australské normy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0898/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka mobilních telefonů
 
Značka: Gill Star
 
Název: Charger
 
Typ/číslo modelu:  AKT 12ERR141303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900054404937
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Bezpečné vzdálenosti v sekundárních okruzích nejsou dostatečné a vnitřní dráty nejsou řádně zajištěny.Plastový kryt a součásti nabíječky se mohou vznítit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nabíječ mobilních telefonů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0046/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky a letouny
 
Značka: Plasto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 2002, 2012,2013, 2014, 2112, 2113, 1643, 1500,Vzor č. 2016, 1504 (prodáno ve Švédsku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410310320134, 6410310320127, 6410310320028, 6410315021135, 6410315521130, 6410315521123, 6410310121120, kód EAN:6410310115006, 6410310116430 A 6410310320141
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení v důsledku přítomnosti malých částí (kol), které jsou v balení, jsou odděleny od hraček a mohou být spolknuty dětmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové hračky a letouny v jasných barvách;modrá, žlutá, zelená a červená s černým koly.Hračky jsou prodávány ve skupinách po 4 a 5 v lepenkových krabicích.Postiženy jsou pouze výrobky prodávané v období od února 2013 do března 2013.
Země původu:  Finsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko