Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 12/07/2013)
OpravaOznámení A12/0648/13 z 23 týdnů z roku 2013 bylo odstraněno z internetové stránky systému RAPEX, protože opatření již byla oznámena (A12/0647/13 – týden 22).

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0858/13       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: La Bolata
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 104904
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8401049041306
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti azbestových vláken ve separátorech dvojitě skleněné stěny baňky s tepelnou baňkou.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Termos baňka s šálkem jako zátka a držadlo.Zabalený v kartonové krabici s vyobrazením termousové baňky a různými adhezivními značkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0826/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetování není k
 
Značka: Eternal
 
Název: Tangerine - Lime Green - Old Orchid
 
Typ/číslo modelu:  Tangerinky:Šarže 07/19/12Limetové zeleně:Šarže 01/03/13Starý orchid:šarže 12/07/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující aromatické aminy o-toluidin a 5-nitro-o-toluidin klasifikované jako karcinogenní, mutagenní, toxické a senzibilizující.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla by o-toluidin a 5-nitro-o-toluidin nemělo být uvedeno v tetovací barvě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev (30 ml) v červené, černé a zelené barvě se žlutou etiketou a černou vrchní částí.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0848/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: C650 GT
 
Typ/číslo modelu:  Typ:C 65
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Připevňovací šrouby nosiče zavazadel (volitelné příslušenství) nejsou dostatečně upevněny na vozidle a mohou se snadno oddělit, čímž představují riziko pro jiná vozidla nebo osoby.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených mezi 2011 a 2013.Obchodníci poskytují informace o odvolání podle kodexu 0000770000.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Bulharsko, Irsko, Dánsko, Maďarsko, Řecko, Portugalsko, Finsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0860/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Triumph
 
Název:  Speed Triple, Speed Triple R, Sprint ST, Sprint GT, Tiger 1050i ABS, Tiger Sport
 
Typ/číslo modelu:  Typy:515NV, 215NA, 215ND, 115NG.ES schválení typu e11 * 2002/24 * 1049 *, e11 * 2002/24 * 0438 *, e11 * 2002/24 * 0984 *, e11 * 2002/24 * 0440 *, e11 * 2002/24 * 1604 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Nepoužije se
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spínač volnoběhu nefunguje správně.Tím se může deaktivovat ochranný přepínač na podpěr a způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel vyrobených v letech 2012 a 2013.Autorizovaní obchodní zástupci poskytnou informace o tomto stažení z oběhu pod kódem SB487.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Irsko, Řecko, Maďarsko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0817/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: Franga Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 211
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dostale zbarvený traurus se červenou zdobením ve středu.Obal je plastový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0822/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Traktor hračky
 
Značka: Motorama
 
Název: New Holland Agriculture
 
Typ/číslo modelu:  Kód položky T7040
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  800129495151
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 17 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tříbarevná hračka jako traktor pro reprodukci původního označení „New Holland Agricultural traktory“, lepenkového obalu s jasným oknem na přední straně, výstražné zprávy na štítku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0823/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozvíjející se hračky – ptačí vejce
 
Značka: neznámý
 
Název: Growing Bird - Hatching Egg
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou snadno oddělit malé části rozšiřujícího materiálu ptáků a spolknout je.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Ochucovací hračka je uvnitř krémového vejce, která je prodávána v průhledném plastovém obalu s barevným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0824/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava pro střelbu na hraní
 
Značka: neznámý
 
Název: Special Forces
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky lze snadno oddělit a spolknout malé děti.Kromě toho výrobek představuje riziko zranění, protože kinetická energie šipky je příliš vysoká, neboť překračuje přípustné úrovně.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Výrobek se skládá z primple a přídě se střelami a přísavkami. výrobek je prodáván v plastu, vícebarevný lepenkový obal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0825/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradla s vysokým obsahem magnetu
 
Značka: Robetoy AB
 
Název: Rattlers - The Powerful Magnets
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:7300009505531Dávka:20111028
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože magnety mají vysoký index magnetického toku, než je povolená úroveň, a při požití dítěte by mohly způsobit střevní perforaci a blokaci.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva silné a elipsoidní magnety uvedené v blistce na zelené kartě.Obal obsahuje návod k použití, věková výstraha a jméno dovozce na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0827/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: Can Liang Toys
 
Název: Super Powerful Police
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí bazální přísavka, kterou lze snadno oddělit od střely a spolknout malé děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka určená k použití jako hračka prodávaná v plastovém obalu a vícebarevné lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0834/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: Annoying Orange
 
Název: Midget Apple
 
Typ/číslo modelu:  68847, PO/Lot 42079
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:721773688478
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože plasty v obalu obsahují až 308 mg/kg kadmia.Výrobek není v souladu s nařízením č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jabloně se vymyšlí z krokových dámských dášních a z červené textilní klobouku.Obaly jsou vyrobeny z průhledného plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0835/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vyměnitelné ozdobné štítky na stěny
 
Značka: Home Deco
 
Název: Replaceable Wall Deco Cars
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 69331
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 8714143693310
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože plasty na štítku obsahují 1,8 % krátkého chlorovaných parafinu (SCCP).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tři nálepky pro ozdobu na stěnu u vozidel „Cars Motifs“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0836/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: neznámý
 
Název: Utklaedningssaet/Kostym (Police costume)
 
Typ/číslo modelu:  NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5709557754934
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
1) Výrobek představuje chemické riziko, protože plasty v kapse obsahují až 2,3 % di-2-ethylhexyl-ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.2) – produkt představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože plast v kapse obsahuje až 5,7 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).— Výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože pánka do rekapitie talkie obsahuje až 54,6 % olova.Výrobek není v souladu se směrnicí Komise 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o policii, která má mašitý dárek s modrým pláštěm s průhlednými plastovými kapskami a elektrickou hračkou (walkie-talkie).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0837/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím
 
Značka: Best Baby Toys
 
Název: Baby & Bathtub
 
Typ/číslo modelu:  Článek 28.2466
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:7320342824663
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
1) Výrobek představuje chemické riziko, protože plasty v hlavě panenky obsahují až 40 % di-2-ethylhexyl-ftalátu (DEHP).Tento plast rovněž obsahuje až 0,36 % diisobutylftalátu (DIBP) a až 0,16 % dibutylftalátu (DBP).Purpurový plast ve sprchové hadici obsahuje až 3,1 % DEHP a 45 % DBP.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.2) Výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože purpurové plasty ve sprchové hadici obsahují do 1,5 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka pro kojence vyrobená z měkčeného plastu ve vaně z tvrdého plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0838/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pirátská kladka obecná,
 
Značka: Idea Vending
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže:12A05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
1) Výrobek představuje chemické riziko, protože plast v celku obsahuje až 18 % di-2-ethylhexyl-ftalátu (DEHP), až 0,17 % diisodecyl-ftalátu (DIDP) a až 2,2 % diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.2) Výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože plast obsahuje až 3,1 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Z plastu červeného PVC, který je z plastu s piátním skulpíkem vyrobený z červeného PVC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0839/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová lázeň
 
Značka: New Toys
 
Název: Mini Series Toys
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  101G436252
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
1) Výrobek představuje chemické riziko, protože oranžové ryby obsahují až 2,5 % di-2-ethylhexyl-ftalátu (DEHP).Ryby rovněž obsahují do 29 % diisobutylftalátu (DIBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.2) Výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože ryby obsahují do 7,1 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 519/2012 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).Výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože obal z PVC obsahuje až 425 mg/kg kadmia.Výrobek není v souladu s nařízením č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek obsahuje šest plastových ryb, dvě modré, dvě oranžové a dvě žluté.Ryby se prodávají v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0851/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: Toinsa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  29–2601
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  83492926011
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se může snadno zlomit, uvolnit malé části, které by děti mohly spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka na motocyklu s terénními koly na motocyklu s terénní kolem a s plastem z plastu.Výrobek se prodává v plastovém průhledném sáčku a na barevném štítku se slovem „hračky“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0852/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bubnová schránka
 
Značka: Rama Tritton
 
Název: Tambur musical
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 90406
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019690406
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje odnímatelné malé části, které mohou malé děti spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Buben se prodává v průhledném plastovém sáčku se štítkem, na němž jsou uvedeny údaje o dovozci a výrobci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0853/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Beilexing
 
Název: Learning fun
 
Typ/číslo modelu:  194–34686 C/RNO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435010934687
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout malé části (malé zvony).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Výrobek obsahuje 8 kusů a je prodáván v lepenkové krabici se zobrazovací jednotkou. obal obsahuje rozporuplné informace, protože uvádí, že výrobek je vhodný pro děti starší 6 měsíců, ale zároveň obsahuje symbol pro omezení věku pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0866/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Gadoky na hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Shining fingers " Svítící Marťanprsty"
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8595165269147
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí a chemické riziko, protože může být prostor pro knoflíkové buňky snadno otevřen bez použití nástroje a knoflíkové články poté mohou být přístupné dětem.Plastový plášť se může rovněž snadno zlomit, čímž se umožní přístup do knoflíkových baterií, do světelných zdrojů LED a jiných plastových dílů, které mohou malé děti vložit do úst a které by mohly být vkládány do úst.Jeden nahlášený incident.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN71–1 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová svítilna dodávaná jako dar v rámečku pro nutriční doplněk pojmenovaného „Maršťáš“.Hračka se skládá z malé průhledné plastické svítilny s přepínačem, která je dostupná ve čtyřech různých barvách – červenou, modrou, bílou a zelenou;rozměry přibližně 4 x 1.5 x 1,5 cm.Světlomet může být vybaven silikonovou páskou k prsty.V každé svítilně jsou 3 knoflíkové baterie, které nejsou přístupné nebo vyměnitelné;je to výrobek pro jedno použití.Hračky jsou zabaleny do čirého plastového sáčku bez označení výrobce, dovozce nebo dodavatele (distributor) a na příbalovém letáku se spolu s výživným doplňkem poskytují v lepenkové krabici.V příbalovém letáku a v rámečku je uvedeno upozornění, že výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let a obsahuje symbol omezení věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0902/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: Aguila de Oro Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HXB007/0
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6296681902984
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůra hračky, která je vyrobena z jednotlivých nití, se snadno rozpáhá, a v důsledku toho je delší, překročení povolené délky a zmírnění tvorby uzlů, což by mohlo znamenat riziko uškrcení malých dětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dřevěná potážka ve tvaru hlemýžďů ve tvaru hlemýžďů se šňůrou na volném konci.Výrobek je balen v plastovém sáčku s přilnavou etiketou, na níž jsou uvedeny údaje o dovozci, označení CE, čárový kód, země původu a symbol věkového omezení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0815/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Yingyu Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. А12–28
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku existence funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívkové bikli v růžovém ozdobě se vícebarevné kroužkovkami.Vrchní část má šňůry v krku a na zadní straně, které mají volné konce.Spodní část má na pravé straně a na pravém rohu vícebarevné fritézy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0816/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: MAKEYU Swimwear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 1222
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku existence funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívky mají žlutou barvu s ozdobným vzorem nahoře.Horní část tvoří šňůry v oblasti krku a na zadní části, které mají volné konce.Spodní část má na obou stranách žluté funkční kordy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0818/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: NaiLang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 935
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky dodávané s šňůrami v prostoru pasu.Bazény mají různou velikost a jsou určeny dětem ve věku od 7 do 14 let.Jsou k dispozici v různých barvách a mají tištěný charakter automobilů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0819/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Wonderkids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WK637S_WHT-BEY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697366203224
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů ve rameni s volným konci, které jsou určeny k svázané.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívčí bílek, opatřený ramenními popruhy, vyrobený ze stejného materiálu jako šaty, do dvou částí.Výrobek je zásobován vlasovým pruhem, který je uváděn na trh a prodává se ve stejném obalu.Oděv má vnitřní textilní štítek s informacemi o zemi původu, značce a věku.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0820/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: NaiLang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 4091
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku existence funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívka má oranžovou, žlutou a zelenou barvu.Horní část byla dodána se šňůrami se svobodnými čely v zadní části.Na přední straně nahoře jsou také dva ozdobné zelené kordy.Spodní část má na přední straně dekorativní rýhy a oranžovou stužek.Výrobek se dodává v různých velikostech (4/6 a 7/14).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0821/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Yes! Do
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. KL233
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci, které jsou určeny k použití na zadní straně krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Denim a vícebarevný šaty, s funkčními kordy připojenými k přední části šatů, které jsou určeny k použití na zadní straně krku.Šaty jsou určeny pro děti do 7 let a pro starší děti ve věku 7–14 let.Je k dispozici textilní štítek s informacemi o složení, značce, symbolech úpravy a údržby a o velikosti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0828/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: HYD-585
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny a děti mohou být spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská obuv vyrobená z materiálu z PVC s nápisem týkajícím se jazyka obecného (HYD-585) a potištěný vzor.Na jediné straně existuje obrázek o profilovém pilíři.Obuv prochází nad kotník a patku přes kotník.Na pravé horní části boty jsou dvě oči a chapadla.K dispozici v různých barvách a velikostech až do roku 25.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0849/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: JUMEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:ZS 991–7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň (nejazyk a podšívka) obsahuje až 96,1 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zářivě růžová obuv zdobená smyčkami;hejna:černý poklop, zbylý bílý karton.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0850/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: JUMEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HP 8976
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 42,6 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Typický plochý, černý moccasin.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0855/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Jumex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. HP3829, barva:Chladný/zlatý, 200016690
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 170 mg/kg chromu (VI) na kůži nejazyka.Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Párová obuv s béžovým podpatkem o rozměrech přibližně 8 cm, světle hnědé barvy, béžové lesklé barvy s dekorativním spořením, která je nastavena průhledně;jazyk (rod) v světle hnědé usně.Schránka je bílá s černým víčkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0856/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: JUMEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. HP528–1, Colour CORAL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň používaná k výrobě podešve obsahuje 69,5 mg/l chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pásová čerpadla s vysokou podpatou;gázová vyrobená z lehkých hnědých usní.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0857/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Lucky shoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 3–8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože useň používaná k výrobě podešve obsahuje 106 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pár červených dámy „ballové“, s koženými stélky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0861/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Rosso Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS 0961
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06477391210
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr, na kterých se nacházejí volné konce a uzly v oblasti krku, páteře a pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívky „bikini“ v kombinaci cyklistů a žluté barvy, určené pro malé děti ve věku 5–6 let.Horní část plavání kroj byla dodána s funkčními šňůrami, které mají volný konec, aby byly vázány v oblasti krku a na zadní straně.K korům jsou připojeny dekorativní textilní květy.Spodní dno bylo dodáváno s funkčními kordy s volným konců, aby byly vázány v dosahu pasu, jehož délka je větší než 140 mm, s uzly na koncích.Velikost 5/6
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0862/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: ROSSO KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS 0976
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06477391210
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr, na kterých se nacházejí volné konce a uzly v oblasti krku, páteře a pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívky „bikini“ (podle označení určeného pro malé děti ve věku 5–6 let) v růžové, žluté a zelené barvě, sestávající z sukně dodávané s funkčními šňůrami, které mají být vázány v prostoru pasu, jehož dna je delší než 14 cm a jejich uzly jsou delší než cm.Horní část plavek plavek byla dodána s volným koncem, které mají uzly a mají být svedeny do krku a na zadní straně.Spodní část byla zásobována funkční šňůrou s volným konců, aby byla svázána v prostoru pasu, jehož délka přesahuje 140 mm, na konci uzly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0863/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Arino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZF-1247
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 010040282869
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout ozdobné prvky (rhininekameny a půlkuličky).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Narůžovělé pocení dětí za použití digestoře, zdrhovadel a klokan klokan.Výrobek je zdoben nápisem:„telefonická dívka loves“ a ilustrace telefonu.Telefon je zdoben slepými rýhami a půlkuličkami.Velikost:98–104
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0864/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: ROSSO KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS 0963
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06477391210
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci a uzly v hrdle, zadní a klonální oblasti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívka bikini v růžové a cyklistické barvě, určená pro malé děti ve věku 3–6 let.Horní část plavání plavek byla dodána s funkčními kordami s volným konců, aby byla svázána v oblasti krku, a také funkční šňůry, které mají volný konec a jsou na zadní straně svedeny.Dole byl zásobován funkční šňůrou s volným konců, aby byl svázaný v prostoru pasu, jehož délka je větší než 140 mm, s uzly na konci.Funkční šňůry a šňůry na stažení jsou na koncích a plastových klubech se závitem.Velikost 3/4, velikost 5/6.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0865/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Jumex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. P-12Vzor 200001917
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 11 mg/kg chromu (VI) na kůži nejazyka.Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Patě na černé cvičení s stupačkou na přední a bílé šití;podešev ze stříbrné kovové usně má hnědé rázy na jazyk mořský.Výrobek je prodáván v bílých krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0829/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Heissner
 
Název: Decofire Tobago
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 4006873302094
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Kromě toho je hořák nestálý a může se naklonit.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0830/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: neznámý
 
Název: Mini fireplace De Afuera
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 528423 3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 4012825842334
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0831/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Glass & Fire
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 12486
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 8711252124865
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Kromě toho je hořák nestálý a může se naklonit.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0832/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Glass & Fire
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 37958
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 8711252379586
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Kromě toho je hořák nestálý a může se naklonit.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0833/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Lambretti
 
Název: Siena
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0840/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Gardenflame
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Kromě toho je hořák nestálý a může se naklonit.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0841/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Heuts Handel
 
Název: Bio Brander
 
Typ/číslo modelu:  POZN. POD ČAROU 010414. RP – 007T
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 4895141313883
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0842/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Gardenflame
 
Název: Tablelounge
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0843/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Gusta
 
Název: Cheminée de Table Design
 
Typ/číslo modelu:  19.129
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0844/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: TischKamin
 
Název: Bioethanol Nicht Inbegriffen
 
Typ/číslo modelu:  Článek 528453
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 4012825284530
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Kromě toho je hořák nestálý a může se naklonit.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0845/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Kamin
 
Název: Tisch Feuer
 
Typ/číslo modelu:  Km 22525 (productie nummer 13090007287)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 4016471032354
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Kromě toho je hořák nestálý a může se naklonit.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0846/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Ruby Fires
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0847/13       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ethanolový hořák
 
Značka: Riverdale
 
Název: Flavourbowl
 
Typ/číslo modelu:  360400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 8717318063222
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Na výrobku nejsou dostatečná upozornění a označení na výrobek upozorňující uživatele na opětovné plnění hořáku s ethanolem, pokud je plameny plameny nebo pokud jsou povrchy ještě horké.Uživatel nesmí vidět (malý) plamen nebo si nemusí být vědom toho, že povrchy jsou stále velmi horké.Při opětovném naplnění hořáku v takové situaci vzniká riziko vznícení paliva, které se přelije.Produkt není v souladu s vnitrostátní normou DIN 4734–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bioetanol z lepenkové krabice.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0854/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP – 3 – EEC181/042513
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435118288088
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože lze stanovit spojení mezi kolíkem vidlice ve stejném systému jako základní část a živým zásuvkou, zatímco druhý kolík je přístupný.Tento výrobek nesplňuje příslušnou vnitrostátní normu UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Univerzální zástrčka se zásuvkou SHUKO v balení blistru, jejíž zadní část udává:Univerzální zásuvkový adaptér SHUKO, TA-3, označení CE a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0859/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stíněný kabel
 
Značka: RUBI
 
Název:  EC-2 Plus
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 83949 a č. 83991
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413797839494
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, neboť chybí podklady pro rozšíření.Svítivost, napětí a druh proudu nejsou indikovány a maximální zatížení není vyjádřeno správně.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61242 a příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Stíněný kabel.Odpovídá referenčním číslem 83991 (cílem 25 m) a 83949 (50 m).Na štítku jsou uvedeny údaje o dovozci, označení CE, čárový kód a odkaz.Na druhé etiketě je uvedena obchodní značka a technické vlastnosti.Popis balení:Pole s uvedením názvu značky.Na štítku jsou uvedeny značky CE a elektrické symboly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 27