Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 25 ( Zveřejněno: 28/06/2013)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0781/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčky
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZC94–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0261973000033
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti (tangerinky), může být zaměněno za potravinu.To může mít za následek, že se děti nasekají do úst, sune nebo pojídá, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Svíčky ve formě inky nakrájená na dvě poloviny hmoty – obal spotřebitele se skládá ze 6 svíček.Na obalu je štítek s těmito údaji:„Dovozce pro Bulharsko:Jumbo“.Štítek neobsahuje žádné informace o výrobci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0768/13       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Zahradní nábytek
 
Značka: Garden Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Soubor balkonů:tabulka set +2 křesel.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kódy EAN pro balkonové soupravy sestávající z jedné tabulky a dvou předsedů:3245675619998 v černě, 3245675620000 in blue, 3245675620017 in fuchsia, 3245675620031 v hnědých, 245675620024 žlutých a 3245675620048 bílých.Kódy EAN pro židle:3245675619875 v černě, 3245675619882 in Blue, 245675619899 in fuchsia, 3245675619905 zeleně, 3245675619912 v hnědých a 3245675619929 bílé.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože skládací židle nemají dostatečnou mechanickou pevnost a mohou se během používání rozbít.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balkonový souprava sestávající z jedné tabulky a dvě skládací textilenové židle.Byly zabarvené ocelové trubky s textilním sedadlem a s opěradlem.Židle se rovněž prodávají samostatně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0775/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Lyžařské vosky
 
Značka: Broko
 
Název: HP3 High Fluoro Liquid
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje většinu alicyklických a alifatických uhlovodíků, které jsou škodlivé při vdechování.Na označení výrobku nejsou uvedeny požadované piktogramy, věty označující specifickou rizikovost a příslušné bezpečnostní pokyny.Kromě toho balení není bezpečné pro děti a žádné hmatatelné výstrahy nejsou.Výrobek není v souladu se směrnicí o nebezpečných látkách a směrnicí o nebezpečných přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovová trubka obsahující 75 ml lyského vosku v průhledném plastovém obalu.(15 cm x 4 cm x 3 cm)
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0790/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Universal Black
 
Název: Sumi Black
 
Typ/číslo modelu:  Kód položky 13296
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum použitelnosti:12/2015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) s obsahem benzo [a] pyrenu 1151 µg/kg, který je klasifikován jako karcinogenní.Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalém líčení nesmí polycyklické aromatické uhlovodíky překročit určitou koncentraci.Obsah PAU zjištěný ve vzorku překročil tuto úroveň.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Malá skleněná láhev se šroubovacím uzávěrem;tekutá černá tekutina
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0749/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Hlavní cíl
 
Značka: LED Hut
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GU10–8-WW, WW
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5055726701644
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti kolekce nejsou dostatečné a základní izolace je v přímém kontaktu s živými částmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN60968 a EN62031.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor stříbrnic GU10 s bílým koncem žárovky.Nestmívatelné.Napětí AC100–240V.Balení v bílé barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0751/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlomet vedení
 
Značka: DP
 
Název: LES Super Capacity Light Torch
 
Typ/číslo modelu:  POD VEDENÍM 928
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— když je zařízení zapojeno do sítě, jsou živé kolíky vidlice přístupné;Při otevření zařízení bez použití nástroje jsou přístupné části živých částí, které nejsou izolovány od síťového napájení;— úvodní vzdálenosti mezi částmi, které by se mohly stát živými, pokud primární izolace dojde k poškození primární izolace, a přístupné kovové díly jsou příliš malé.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Svítilna vyrobená z plastu s akumulátorovou baterií.Produkt je balen v jasném plastovém blistru s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0752/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: PBN Electronics
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W6–06252-E27-LC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel může dostat elektrický šok z exponovaných živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Světelný zdroj LED s zásuvkou E27, 220–240 V, 3000 K
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0771/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Sekačka na trávu
 
Značka: Tesco / Dobbies Essential
 
Název: Lawn Mower
 
Typ/číslo modelu:  ELM 032012/EM320ZQY-6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Tesco ELM 032012 – všechna sériová čísla.Dobbies EM320ZQY-6:20121113xxxx, 20121205xxxx, 20130202xxxx
 
Druh rizika:  Požár
 
Motor může převednout.Při dalším používání by se mohl produkt potenciálně vznítit.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický 1000W sekačka na trávu, modrá barva s připojením zatravnění černého rámečku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0755/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: 1) Tiger 800, Tiger 800XC 2) Speed Triple, Speed Triple R 3) Street Triple, Street Triple R 4) Daytona 675, Daytona 675R 5) Tiger 1050 6) Tiger Sport 7) Street Triple, Street Triple R 8) Street Triple 70KW 9) Daytona 675, Daytona 675R
 
Typ/číslo modelu:  1) Typ:Číslo schválení typu A08:E11 * 2002/24 * 1048 *2) Typ:Číslo schválení typu 515R:E11 * 2002/24 * 1049 *3) Typ:D67LD číslo schválení:E11 * 2002/24 * 0611 *4) Typ:D67LC Číslo schválení:E11 * 2002/24/0803 *5) Typ:115 ng číslo schválení:E11 * 2002/24/0440 *6) Typ:115 ng číslo schválení:E11 * 2002/24 * 1604 *7) Typ:Číslo schválení L67LR:E11 * 2002/24 * 1512 *8) Typ:L67LR3 Číslo schválení:E11 * 2002/24 * 1533 *9) Typ:Číslo schválení typu H67:E11 * 2002/24 * 1592 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stonky ukazatelů se mohou zlomit, což má za následek, že ostatní účastníci silničního provozu nebudou schopni vidět, v jakém směru chce jezdec změnit.To může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.Stavební roky 2012 až 2013
Země původu:  Spojené království, Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Rakousko, Řecko, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0760/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 3 Series
 
Typ/číslo modelu:  Řada 3 E46
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
V průběhu času by mohlo dojít ke snížení hodnoty hnací hmoty na přední letecký vak pro cestující.To by mohlo ve velmi vzácných případech vést k příliš agresivnímu spalování hnacího plynu během zavádění airbagu, které může vést k oddělení skříně airbagu a zranění cestujícího vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Doba přepravy cestujících:Květen 1999 – srpen 2006
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Německo, Spojené království, Finsko, Švédsko, Maďarsko, Řecko, Dánsko, Německo, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0774/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Minirakety
 
Značka: ENIGMA
 
Název: Star Rocket
 
Typ/číslo modelu:  vzor ЕМ1047/6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  výrobní kód 36F268/019/11
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Úhel letu skříně překračuje 30° ke svislici.Kromě toho tato raketa nemůže zcela fungovat.V důsledku toho existuje riziko, že osoby dopadají kusy zábavní pyrotechniky.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Minirakety kategorie 2.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0776/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Malá baterie
 
Značka: TROPIC
 
Název: MAGMA
 
Typ/číslo modelu:  vzor 716–3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  výrobní kód 36F181/047/12
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu, Úraz
 
Výrobek nemusí zcela fungovat.V důsledku toho existuje riziko, že osoby dopadají kusy zábavní pyrotechniky.Hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Malá baterie, kategorie 2.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0753/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bruska obecná
 
Značka: Together plus
 
Název: Super Mario plush backpack
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5016743103088
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti snadno oddělitelných malých částí (zip/zip).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plušný ruksak ve formě znaku z videohry „Super Mario“.Barva se pohybuje červeně a modře.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0756/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: neznámý
 
Název: "Seifenblasen" - bubbles
 
Typ/číslo modelu:  DNP7 113
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  94793001241000000050
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože výrobek obsahuje vysoký obsah Pseudomonas spec (8.0 x 106 cfu/ml) a Pseudomonas aeruginosa (6.5 x 106 cfu/ml).V případě spolknutí nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neprůsvitná plastová tlaková láhev, která obsahuje settovací roztok, se šroubovacím uzávěrem, též v neprůhledné modré plastu.Horní hranice obsahuje integrovanou miniskokovou hru, kterou tvoří stříbřitá kulička pod průhlednou modrým plastickým krytem.Tlaková láhev obsahuje jasnou tekutinu s nízkou viskozitou a s plastovým prstencem pro výrobu bublin, která je připevněna k patici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0759/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kreslicí lepenka
 
Značka: OEKAKI HOUSE
 
Název: Ardoise magique
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (kulaté razítko) mohou být dětmi spolknuty nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové kreslicí tabule s dřevěnou rámem ve tvaru budovy zahrnují abacus a tři razítka.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0761/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: WL Whitehouse
 
Název: Fashion doll
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 61940 (62151)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 4312Čárový kód 5038104619403
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastové hlavy a plastové části panenek obsahují vysoký obsah dibutyl-ftalátu (DBP) a bis- (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu (29 cm), která používá různé šaty/oblečení a červená plastová obuv.Panenka má lesklé a modré oči.Obal sestává z růžové lepenkové krabice s průhledným plastovým oknem na přední straně, pod nímž jsou vyznačena slova „Fashion Doll“.„Fashion Doll“ je rovněž vyznačen na obou stranách skřínky, která je zdobena růžovými hvězdami.Rozměry krabice (h) 30 cm x (w) 8 cm x (d) 4 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0762/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka o hře
 
Značka: WL Whitehouse
 
Název: Happy Time
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 62342
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže č. 4412
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 1 % di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá plastová poy (11 cm vysoká) s malými křídly a s mane a ocasem z růžového vlákna.Na zadní straně poy jsou vytištěna malá růžová srdce.Soubor rovněž obsahuje růžové plastové zrcátko, zeleného kartáčků ve tvaru čtyřlistového jetele, a tři malé umělé hmoty na vlasy ve tvaru hrdel z různých barev.Plastové pony a příslušenství mohou pocházet z různých barev.Plastové průhledné obaly na barevného podkladu s barevnými deskami s kreslenými kreslenými kreslenými komisemi, označené nápisem „Happy Time“, „regale Toy“, „Direst Games“ a „3 + stage“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0764/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová Doll
 
Značka: neznámý
 
Název: My Baby
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 668
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka představuje chemické riziko, protože panenka obsahuje 21,9 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu s modrou a krémově zbarvenou srstí nošená na zelené šaty a na modré boty.Hračka je vyrobena z pružného plastu o délce přibližně 24 cm.Panenka se balí do průhledného plastového sáčku, který obsahuje název výrobku, číslo modelu, označení CE a varování.Ve vaku je květinové zrcátko.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0765/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hokývání
 
Značka: Sanle Toys - YZSLToys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k tomu, že prostor pro baterie je snadno přístupný a malé děti mohou spolknout malé baterie.Kromě toho mohou malé děti snadno oddělit matice křídel, které určují skládací válce a které jej mohou spolknout.Výrobek představuje riziko zranění, protože skládací válce se snadno rozdrtí a způsobí dětem zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka, kterou lze použít jak jako kývání, tak i pro jedoucí hračku.Skládací válce jsou k tomuto účelu připevněny.Do hračky mohou být vloženy tři články s myignon (na základě přístupu založeného na základně).Stisknutí tlačítka v levém uchu koně hraje melodyskou.Výrobek je vybaven dvoudílným postroje, který lze snadno odstranit bez použití nástrojů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0770/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka pro děti
 
Značka: Fashion Scooter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože není dostatečně stabilní a nemá brzdy, a může tedy vést k nehodám.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách nebo s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Skútr se třemi platovými koly, kovovým rámem, plošinou a řídítky se svorkami.V rámci platformy je elektronická zařízení pro osvětlení.Systém skútr není brzdou.Držadla jsou připevněna k textilnímu textilní pásky a řídítka je připevněna do plastového koše.Výšku řídítky lze nastavit pouze do malé míry posuvnými trubicemi do řídicího systému a utáhněte svorku pomocí klíče.Skútr je balen v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0767/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: FreeStar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1)Z072)Z05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobky představují riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1) Bikini bílé a růžové barvy, určené pro dívky od 7 do 8 let.Výraz bikini je zdoben vícebarevné květy a kroužkový údaj.Je konstruováno tak, aby na zadní straně byly svázány haldy na krk a šňůry se svobodnými konci.2) Barivi růžové barvy, určené pro dívky od 7 do 8 let.Výraz bikini je zdoben hvězdami a na obou těchto položkách je vytištěn tzv. „Vysoký hudební“.Biokini je konstruován tak, aby na zadní straně byl svázán haldy na krčku a šňůry s volným koncem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0769/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Angel-Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  118
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v prostoru pasu, který je příliš dlouhý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Purpurové kalhoty pro děti ve věku 12 let.Kalhoty mají šňůry na stažení v prostoru pasu, jehož délka činí přibližně 34 cm, natažené na zamýšlenou velikost.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0773/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: Coquelicot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  076/13 a 075/13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože lze snadno oddělit tlačítka, což vede k tomu, že malé části, které děti mohou vtlačit do úst a které by se přiklonily.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Č.j. 076/13:Bílá tkanina, velikost 6 měsíců se čtyřmi tlačítky ve spodní části, dvě na přední a dvě na popruhy, všechny o průměru 12 mm.Č.j. 075/13:Dětská výstroj, velikost 1 rok, skládající se z pant, a halenka.Panel nemá tlačítka, zatímco blaha má pět tlačítek o průměru 12 mm.
Země původu:  Paraguay
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0783/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: LINLINSHIJIE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  styl A12–013;styl XU03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  1.Dětské oděvy stanovené ve třech částech s funkčními kordy v oblasti krku.Šedé a purpurové barvy.2.Dětské oděvy stanovené ve třech částech s funkčními kordy v oblasti krku.Soupravy jsou k dispozici v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0784/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní hranice pro děti
 
Značka: Breeze Girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Horní dvě barvy pro děti – růžové a cyklisty.Velikost, 98, 116, 104, 128.Na přední straně je nápis „SUMER swehetheumění, Breeze dívka“.V oblasti krku jsou funkční kordy určené k svázané na zadní straně.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0785/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: WANEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  W71PN1–5967 KÓD,čárový kód 8001234655839
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které nejsou v jednom bodě připojeny.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dlouhé kalhoty s kordy v prostoru pasu
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0786/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: PEROS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000001000756
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětský oděv dodávaný s šňůrami v oblasti krku.Jedná se o štítek s údaji v bulharštině v modrých a bílých barvách.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0787/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Miss Bulissya
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5375
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětský oděv dodávaný do funkčních šňůr v oblasti krku.Je k dispozici textilní štítek s následujícími informacemi – „siss Bulissya“, velikostí, věkem, provedeným v Turecku, symboly pro léčbu a údržbu;v bílé barvě s květinami.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0788/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Parah kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3405 9000 VI.05 bublina
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětský oděv dodávaný do funkčních šňůr v oblasti krku.Existuje textilní štítek s informacemi v bulharštině a s uvedenou prodejní cenou.Dále je připojen přiložený štítek s těmito informacemi:„Parah kůzlata“, článek 3405 9000, VI05 bublina, velikost, cena.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0777/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mléko těla
 
Značka: Larissa
 
Název: Lait de Beaute Carotte
 
Typ/číslo modelu:  Accerapid
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje složku hydrochinon (1,4-dihydroxybenzen), jehož použití je v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázáno.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Mléčné mléko v oranžovém plastovém lahvi se zlatem, zeleným, bílým a černým textem a oranžovým uzávěrem.Objem 250 ml
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0778/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Clairmen
 
Název: Lightening Program For Men- Cream Formula
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje složku hydrochinon, jehož používání je v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázáno.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Smetana v plastové nádobě o objemu 300 ml s černým víčkem.Na zadní straně je uveden seznam složek a údaje "Obsahuje Hydrochinon.Uchovávejte mimo dosah dětí.Vztáhněte se znovu na sluneční svit.Změna barvy výrobku nemá vliv na jakost produktů“ ve francouzštině a angličtině.
Země původu:  Demokratická republika Kongo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0779/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Lulanjina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:69362177100256Dávka:AE0622A06
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (24 000 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je balen v červené lepenkové krabici s vyobrazením čínské ženy a tisku v čínštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0780/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: E`Yôute
 
Název: Whitening spot removing cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6932511250213
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (6 900 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odbělená smetana, která je zabalena do červené lepenkové krabice, s vyobrazením ženy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0782/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Speckle Doctor
 
Název: White Skin Care - Skin Magic Power Instauration
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:CM1183
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (9 700 mg/kg) jako látka zesvětlující zesvětlení.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zesvětlení smetany v červené a oranžové kartonové krabici s vyobrazením ženy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0789/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Yimei
 
Název: Whitening spot-removing suit
 
Typ/číslo modelu:  CM-1068
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6928286400120
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje sloučeniny rtuti (5,800 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelená lepenková krabice s bílým štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0750/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  UV lampa
 
Značka: neznámý
 
Název: 36 Watt Gel Curing UV Lamp
 
Typ/číslo modelu:  818
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože hlavní izolace pro vnitřní vodiče a přívodní kabel je přístupný přes otvory objímky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pod UV lampou pro nehty.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0754/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vak pro jímání teplé vody
 
Značka: Kevi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ky-c
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace mezi elektrodami na napětí a přístupným pouzdrem není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zařízení pro lokální vytápění lidského těla sestávající ze vaku se naplní vodou, která je elektricky vyhřívána.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0757/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Para-para-steamer
 
Značka: neznámý
 
Název: Ion Vapour Steamer
 
Typ/číslo modelu:  3338
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože existuje přístup k vodivým částem, které jsou odděleny od živých částí pouze základní izolací a nejsou spojeny s pozemkem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz odmítnut na hranici (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Parami steamer, bílé barvy s modrou hubicí.Napětí:AC 220–240V 50/60Hz.Výkon:450W.V bílé a červené lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0758/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Odpařovač
 
Značka: Fuzion
 
Název: Fuzion Vaporizer
 
Typ/číslo modelu:  DVR-500
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kovové části jsou vystaveny při odstranění skleněné nádoby, která by se mohla stát živnou, pokud by topný prvek selhal.Olovo má pouze jednoizolaci bez uzemnění.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bylinný a aromatioterapie, odpařovač, v různých barvách, se skleněným světlým a keramickým topným prvkem s keramickým tavením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0766/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Tělo čistící přístroj detox stroj
 
Značka:  Detoxas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SYK-5B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá žádnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem a /nebo napětím.V důsledku toho, pokud je ve vodní lázni příliš mnoho soli, může uživatel obdržet smrtelný úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zařízení je baleno v lepenkové krabici.Osoba ponořte své holé nohy do lázně s vodou a solí.Ponořená elektroda poskytuje elektrický proud
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0772/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: ExtraStar
 
Název: Alargador 4 bases con interruptor - 4 ways socket-outlet with switch
 
Typ/číslo modelu:  KF-04-K-D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432011612736
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části zásuvek jsou přístupné, protože nejsou k dispozici žádné závěrky k ochraně otvorů v zásuvkách.V důsledku toho může dojít k úrazu elektrickým proudem prostřednictvím přímého nebo nepřímého kontaktu, je-li s nimi nakládáno.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Rozšířené vedení čtyř zásuvek a spínače, s délkou kabelu 1.5 metrů.Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku s zástěrkou, na které je uvedena značka, údaje o dovozci, označení CE, odkaz, čárový kód a země původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 25
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0042/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Obalování repelentů na vodu
 
Značka: Regen-Teufel
 
Název: Biostein
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí popálení a požáru v důsledku snadné hořlavosti, o němž uživatelé nejsou dostatečně varováni.Výrobek není v souladu se směrnicí o nebezpečných přípravcích (č. 1999/45/ES).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Označení výrobku s příslušnými upozorněními na rizika

 
Popis:  Tekutina je obsažena v 250 ml lahví.Logo obsahuje červené rohy na obou stranách dvoubarevného kulatého kamene.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0044/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistolka africká
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  82275010264478
 
Druh rizika:  Úraz
 
Body, které vyčnívají z přilnavosti dlags, jsou nebezpečně ostré.Body, které vyčnívají z přilnavosti daagu, jsou nebezpečně ostré a mohly by zranit dítě, které hračku používá.Žádné nebyly hlášeny.EN 71–1: 2005 a A9: 2009 Bezpečnost hraček – Část 1:Mechanické a fyzikální vlastnosti
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Dva plastové nože s stříbřitě zbarvenými listy a černé kroužkovky pro vložení prstů, které jsou obsaženy v blistovém obalu vyrobeném z laminované karty.Horní část má stylizované jméno hračky ve středu a vyobrazení „Chip“ u policejního úředníka motocyklu v USA.Slovo „Cool“ je napsáno svisle na pravé straně spodní části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2013 - 25