Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 21 ( Zveřejněno: 31/05/2013)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0610/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Prstence a Neckové krajky
 
Značka: Fashion Jewelry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) HP0162) HP060
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože:1) Směr obsahu niklu uvolněného z kovových částí prstence je do 35 µg/cm² za týden, kde je vyšší než mezní hodnota 0.2 µg/cm² za týden u výrobků, které mají být vloženy do ucho.2) Míra uvolněného niklu z kovových částí náhrdelí je až do 1,4 µg/cm² za týden, která překračuje mezní hodnotu 0.5 µg/cm² za týden u předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s kůží.Výrobky nejsou v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1) Směšový kovový náušník s červeným vislím zhotoveným z kovových drátů, na které se vztahují červené nitě.Připevněn na černou listinu s textem „Fashion Jewelry“ a uzavřený v průhledném plastovém sáčku.2) Nákatě s černým plastem s černým plastickým řetězcem a varovným kroužkem z kovových drátů a žlutých nití.Uzavřen kovovým zámkem se seřizovacím řetězem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0622/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Fashion Jewelry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. MAU-0183 (na faktuře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kovový materiál z oválných a trojúhelníkových částí obsahuje 23 % hmotnostních kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) nad 0,01 % hmotnostních.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Náušnice z kovové slitiny.Mají jeden oválný a jeden trojúhelník pokovený dohromady.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0626/13       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: 3 in1 Laser & LED Light & Key Chain
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje nebezpečí poškození zraku, protože laser je třídy 3R a výrobek neobsahuje žádné informace ani požadavky na bezpečnost.Lasery s výstupním výkonem vyšším než 2 jsou považovány za nebezpečné.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  3 in1 laserový ukazatel s svítilnou (LED AG13 4,5V) a klíčovacím prstencem.Má dvě tlačítka ve dvou různých barvách, žádné štítky, upozornění nebo návod k použití v bulharštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0627/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Best
 
Název: 140 Rice Lights
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:JJ-140L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení v důsledku nedostatečného rozměru průřezu vnějšího a vnějšího drátu.Výrobek také představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože okraje drátů jsou připájené do terminálů řídicí jednotky, nejsou náležitě chráněny před zatažením a kroucením a částmi z živých kovů tak mohou být přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetězec osvětlení zahrnuje sériově propojené nevýměnné 140 malé miniaturní lampy.Výrobek může být provozován s blikajícím spínačem a řídicí jednotkou.Hlavní části řetězce osvětlení jsou:dvoukolíková zástrčka;blikající a ovládací jednotka;s vnitřní deskou plošných spojů;jednodrátová, jednoizolovaná spojující kabely a dvoudrátěná jednodrátěná hlavní přívodní kabel bez označení.Obal je barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0628/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Best
 
Název: 140 LED Vilagit
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:YS-140L-LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení v důsledku nedostatečného rozměru průřezu vnějšího a vnějšího drátu.Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením a následkem čehož by části živých kovů mohly být přístupné.Kromě toho umožňuje konstrukce zásuvky pro šňůry jednopólové vložení zátky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Součástí osvětlovacího řetězce je 140 sériových paralelních, nevýměnných, lehkých a světelných zdrojů LED. výrobek je možno ovládat blikajícím spínačem a řídicí jednotkou.Hlavní části řetězce osvětlení jsou:dvoukolíková zástrčka;zásuvka pro dvoupólové šňůry;blikající a ovládací jednotka;jednodrátová, jednoizolovaná spojující kabely a jednodrátěná jednoizolovaná hlavní přívodní kabel bez označení.Obal výrobku je průhlednou plastovou skříňkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0607/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo na staveništích
 
Značka: Viking
 
Název: Rechargeable LED working floodlight
 
Typ/číslo modelu:  Světelný zdroj:07065Nabíječka baterie: KYH0043
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 316040 070655
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vzdálenost mezi živým primárním obvodem a přístupným sekundárním obvodem nabíječe není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Svítilna staveniště s baterií („Switching AC/DC výkonový adaptér“) a prodávaná na černém/modrém lepenkové krabici.Technická specifikace:S-20W, 100–240V, 50/60Hz, třídy II/III, IP66
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0606/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: HYUNDAI
 
Název: Veloster
 
Typ/číslo modelu:  Vzor Veloster (FS)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k tomu, že voda vstupuje do zadní brzdy, nesmí ruční brzda úplně uvolnit.Neúplné uvolnění ruční brzdy by mohlo způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká určitých vozidel vyráběných od začátku výroby do 28. února 2012 s identifikačními čísly vozidel od počátku výroby až po KMHTC6ADXCU063169.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Nizozemsko, Bulharsko, Dánsko, Spojené království, Maďarsko, Španělsko, Švédsko, Finsko, Slovinsko, Německo

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0612/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: PORSCHE
 
Název: 911
 
Typ/číslo modelu:  Vzory 911 Carrera (991) a 911 Carrera 4 (991)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výfuková trubka zadní mufrova výfuku může prasknout u vozidel s vyšším počtem najetých kilometrů, což může následně vést ke ztrátě výfukové trubky.To může vést k dopravním nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidla Porsche 911 Carrera (991) a 911 Carrera 4 (991) z modelového roku 2012 až 2013, která byla vyrobena v letech 03.11.2011 až 14.11.2012.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Spojené království, Slovinsko, Finsko, Portugalsko, Švédsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0620/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Partner
 
Typ/číslo modelu:  Typ:7, model:Partner III, ES schválení typu:E2 * 2001/116 * 0365 *, e2 * 2007/46 * 0001 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Nepoužije se
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože se mohou uvolnit náhradní šrouby z předních pásů pro čelní sedadla.Pás tak nemohl řádně fungovat v případě nehody nebo náhlého brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená v období od listopadu 2011 do prosince 2011.Informace o operaci (pod kódem ZDU) poskytují obchodníci.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Nizozemsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Portugalsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0624/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: GL350, GL450, GL500, GL63 AMG
 
Typ/číslo modelu:  Typ:166, 166 Číslo ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0598 * 04, e1 * 2007/46 * 0826 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Nepoužije se
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože nesmí být správně toret druhým řádkem sedadla kotevních úchytů pásů druhé řady.Kotevní šrouby proto mohou být i nadále uvolňovány prostřednictvím vibrací způsobených řízením, a proto nesmí odolat tomuto kmeni.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rok výroby je 2012.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Slovensko, Švédsko, Maďarsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0604/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bikery rukavice
 
Značka: Sweep
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Sweep Laguna dostihová, 2) Sweep Track
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Balení (tj. plastové pytle) těchto produktů představují riziko znečištění životního prostředí, neboť množství kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) překračuje limit 0,01 % hmotnostních (ie.100 mg/kg).1) Plastové plastové materiály obsahují kadmium 350 mg/kg.2) Plastové plastové materiály obsahují kadmium 340 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1) dvoje bílo-černočervené kožené rukavice pro bikery, balené v průhledném a černém plastovém sáčku.K dispozici v různých velikostech.2) pár rukavic z usně pro biodry, balený v průhledném a černém plastovém sáčku.K dispozici v různých velikostech.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0594/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: Combat Mission
 
Název: M-4 Air Gun Set
 
Typ/číslo modelu:  TY1850
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky lze snadno odstranit z projektilů a mohly by být vkládány do úst a zablokování dýchacích cest.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelená plastová pušek s žlutým světlem o délce 660 mm:černý plastová spouštěcí a obnovovací knoflík, oranžový muplace, dodávaný s deseti darky se zlamovými plastovými tělesem a nebonky růžové polymerové sací šálky.Výrobek je balen v lepenkové krabici, na kterou se vztahuje průhledný plast.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0605/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka Gun Set
 
Značka: Combat Mission
 
Název: M-60 Air Gun Set
 
Typ/číslo modelu:  TY1849
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou být z projektilů snadno odstraněny a mohly by být vkládány do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelená plastová fránka o délce 765 mm se žlutým světlem s podrobnostmi o černoplastových spouštěcích a obnovovacích knoflících, zbytek na oranžovou muplaku a zelenou plastickou střelu s deseti hrudí se zlatou plastovou skříní a přísavky růžové polymeru.Lepenkové obaly s výrobkem, na nějž se vztahuje viz plast.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0608/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šmašková výstroj
 
Značka: Souza for Kids
 
Název: Princesa Victoria (Princess Victoria)
 
Typ/číslo modelu:  VICTORIA, STYL:178
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr v prostoru pasu.Výrobek představuje nebezpečí udušení v důsledku přítomnosti plastového sáčku v obalu, který není dostatečně silný a může způsobit zablokování dýchacích cest od úst a nosu.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s příslušnými evropskými normami EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kroj je předkládán k prodeji v plastovém sáčku v lepenkové krabici.V přední části rámečku jsou uvedeny děti, které mají různé listy.Na zadní straně pole je zobrazen štítek a fotografie princních dáních.Kroj je světově růžový oblek.Slanina se skládá ze dvou vrstev:první je světle růžový tulale a druhý má světle růžovou tkaninou.Pas má určitou funkční prokrojená zlatá lana.Všechny uliny na šaty jsou připevněny ke zdobení.Stavebník, na kterém je přišitý, zní:4–7 let.104–122 cm.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0609/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kachna
 
Značka: AR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 62644
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430852626448
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože kola hračky mohou snadno oddělit a spolknout malé děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oranžová dřevěná kachna, nádech a kola jsou červené, středisko je otevřeno, což umožňuje jeho tuhý modrý drát.Kolem drátu jsou tři ploché dřevěné tlakové láhve:jedna modrá, jedna žlutá a jedna červená.Na etiketě připojené k hračce je uvedeno identifikační údaje dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0611/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rybolovná práva
 
Značka: Go Fishing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 513101710 na faktuře, číslo položky 222–8 na faktuře a v obalu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438022300442
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění (ucpání střev), protože obsahuje malé magnetu s vysokou magnetickou indukcí.Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou snadno spolknout děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Z plastové lovné zvěře s magnetickým prvkem.Rybářské tyčinky s cínem, plovákem a magnetickým prvkem (hákem), balený v lepenku.Zahrnuty jsou také plastové ryby v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0613/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Malé plastové koule
 
Značka: Aojie
 
Název: Sporting Toys
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky AJ4421FB na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože žlutomodrozelená koule (imura volejbal) obsahuje 36 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  3 plastové míčky v různých barvách, napodobující basketbal, fotbal a volejbal, balené v plastové síti, s lepenkou.Průměr každé koule cca 9 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0616/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dekorativní řetězce
 
Značka: FIX IT (ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:36PK, Položka č.:FS20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060053440685
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,8 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  36 ozdobných řetězců typu scobidou, zelené a žluté, délky 95 cm a několika zelených a bílých korálků obsažených v malém průhledném sáčku.Části sady jsou určeny k vytvoření klíčkových kroužků.Výrobek je balen v průhledném sáčku s oboustrannou žlutou a oranžovou lepenkou.Na přední straně štítku je uveden název výrobku v řečtině.Zadní strana má informace o použití výrobku, dovozci, modelu, číslu položky, čárového kódu, piktogramu, který uvádí, že je nevhodné pro použití dětmi ve věku do tří let, a výstrahy v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0618/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šmašková výstroj
 
Značka: Souza for Kids
 
Název: Princesa Elizabeth (Princess Elizabeth)
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:ELIZABETH 301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718403981001
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dámské dívčí oděvy sestávající ze dvou částí:tmavorůžový oděv a tmavý růžový list.Kališka má tři vrstvy:první je tmavě růžová, druhá je vyrobena z průhledného tylu a třetí je světle růžová.Pás se rozrůstává v prostoru pasu s dekorativními šňůrami připevněnými k pásu.Výrobek je prodáván v plastovém sáčku v lepenkové krabici, která je rovněž součástí balení výrobku.Na zadní straně pole je zobrazen štítek a některé fotografie princních dáních.Nálepka, která je přišitá na kroj:5–7 let.110–122 cm.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0615/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: MANTIAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TVAR:2034
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu výskytu halových krček s volným konci.Produkt není v souladu s příslušnou evropskou normou EN-14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelená a modrá biokini, zdobená obrázky na moři, rybami a chobotnice pobřežní.Plavky může být přivázáno a seřízeno s použitím funkčních šňůr, které mají volné konce v oblasti krku na zadní straně.a v prostoru pasu.Velikost 5–6 mm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0617/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: Corina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C2334
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,144 mg/kg pentachlorfenolu (PCP) nad povolenou úroveň 0,05 mg/kg stanovenou v národní normě UNE 59950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dámské sandály, horní i syntetické podešve.Popis balení:Musí obsahovat štítek, na kterém jsou uvedeny údaje o dovozci a jeho vzor.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0619/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vak
 
Značka: Cache-Cache
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Spusa
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje zakázané azobarviva.Produkt uvolňuje 45 mg/kg 4-methyl-m-fenylendiaminů, který překračuje mezní hodnotu 30 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícebarevný klapaný pytel s vytištěnou vlajkou USA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0629/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: FJHU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:FSW1213
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s sumy a gggles, jejichž volný konec je v digestoři.Výrobek představuje riziko zranění, protože kaučuk v stahovacích šňůrách může způsobit, aby až snadno se na jaře vrátil, když se vytažil.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kabát sastu kroužený pro děti se zimou.Kapota zahrnuje nepřipojenou elastický šňůrku s uzly a plastovými četami na koncích.Výrobek je k dispozici v růžových, modrých a purpurových barvách.Velikost je 134.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0614/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Tablety
 
Značka: Mobii
 
Název: 10" PROTab25XXL
 
Typ/číslo modelu:  Tablety PC: protab 25XXLNabíječka baterie:HT-001–050–200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718182466843
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka baterie, která je napájená tabletu, představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protoževzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutí nejsou dostatečnéVýrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tablet napájený baterií („síťový adaptér“).Prodávané bílé/hnědélepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0603/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro zpracování vlasů
 
Značka: Coppola
 
Název: Keratin Complex Repair Therapy – Intense RX
 
Typ/číslo modelu:  Restrukturalizační sérum s iontovými keratinovými bílkovinami
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.9492248912 (50 ml) – 2.9492249984 (473 ml)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 0,8 % (výrobku 1) a 0,5 % (výrobku 2) volného a uvolněného formaldehydu nad přípustnou úroveň.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek je prodáván ve dvou formátech:1.Tuhá láhev, s barevnou kovovou deskou, s víčkem a dávkovačem čerpadla.Kapalina je jasná ovocná vůně.Zapuštěn do černé krabice se zářivkou růžové a bílé barvy;2.Černá plastová láhev o objemu 473 ml s čerpadlem.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0621/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka mobilních telefonů
 
Značka: S.M.C.
 
Název: For iPhone 4S (NOT ORIGINAL PRODUCT)
 
Typ/číslo modelu:  Článek BO-7054
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8532105070548
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vodiče primárních okruhů nejsou vybaveny žádným doplňkovým stínění.V případě selhání mechanického upevnění může být izolační vzdálenost redukována a /nebo by mohla být způsobena elektrická jiskra.Kromě toho není výsledek dielektrické zkoušky a izolace výrobku nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Výrobek je předkládán v blistovém obalu, který obsahuje nabíječku baterií, kabel adaptéru pro lehčené zásuvky a iPhone kabel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0623/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: Hair Tech
 
Název: Unkwown
 
Typ/číslo modelu:  Značka výrobce:8016 Obchodní odkaz:HT142
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kovová hřídel motoru, která není oddělena od živých částí dvojitou nebo zesílenou izolací, je dostupná na vstupu vzduchu ze sušárny.Kromě toho není zakrytí výrobku dostatečně izolované od proniknutí vody do vody.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu

 
Popis:  Vysoušeč vlasů určený k prodeji v lepenkových obalech s průhledným přední částí.Napětí:220–240 V2 000 W. Ochrana před úrazem elektrickým proudem:Třída I s zásuvkou 2 P + T (uzemnění není ve výrobku připojeno).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0625/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Univerzální nabíječka pro mobilní telefony
 
Značka: TDSCDMA
 
Název: Cargador
 
Typ/číslo modelu:  FK-030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8549751564895
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace se může snadno roztrhnout a povolení zesílené izolace je nižší než povolená úroveň.Kromě toho nejsou vodiče vstupů řádně upevněny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek je balen v průhledné lepenkové krabici.Na krabici se také vytiskne značka, čárový kód a druh výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 21