Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 15 ( Zveřejněno: 19/04/2013)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0449/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorační svíčky
 
Značka: Arte Regal
 
Název: Scented Candle; Pastry Candle
 
Typ/číslo modelu:  ref. 65030 a 65035
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430852650306 a 8430852650351
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udávení, protože jejich vzhled a tvar (malé pečivo) musí být takové, že by děti mohly být zaměněny s potravinami a spolčením.


Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dva sady ozdobných svíček. První odkaz, „Scinasa Candle“, sestává z parfémovaných svíček, které se podobají volárnímu mému moučníku, a druhý „Poros Camanle“ se připomíná málo koláčů s jablečnou. Obal je blistř obsahující čtyři předměty svázané spolu se šňůrou připevněnou k fotografii pečeného zboží. Na zadní straně obalu je štítek, na němž je mimo jiné uvedeno upozornění v pěti jazycích, čtyři výstražné symboly, čárový kód, referenční kód a údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0446/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WT-2F30/1.5–1 ~ 20 – A2 (na výrobku); WT-2K 30/1.5–1 ~ 80 – A2 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 4 038472 411112
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není dostatečně vodotěsný.


Voda může proniknout do živých částí, které způsobují elektrický rozklad.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Uzavřený systém osvětlení, se 90 miniaturními svítilnami, připevněné k barevnému plastickému listu ve formě Santa Claus. Výrobek se doporučuje pro venkovní použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0447/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  994291
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8409942911108
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabely světlometu/svítilny by mohly být poškozeny v místech, kde procházejí kovovými částmi, které nejsou chráněny proti oděru. V důsledku toho mohly živé vodiče přijít do styku s přístupnými kovovými částmi.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Stolní lampa s keramickým vzorem na černé a bílé „kravském“ vzoru. Obal je vyroben z pevného plastu s lepenkou a platí stejným způsobem jako světelný zdroj.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0469/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční
 
Značka: neznámý
 
Název: Energo-oszczedna Lampa Nocna
 
Typ/číslo modelu:  N: 63246
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 8585030063246
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Plastový materiál není odolný vůči teplu a může deferovat. Uživatelé proto mohou mít přímý přístup k živým částem a zdroji světla, které se přihřívají k vysokým teplotám.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Noční světlo je vyrobeno z materiálu z bílého plastu. Obal má kovový rám potažený textilním materiálem. Balení je označeno nápisem „GMC“ („GMC“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0463/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Cyklistická přilba
 
Značka: Wagner/Galvania
 
Název: Limes
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu E14 * 22R * 05 * 2001/J. Stažení se týká přileb dodaných distributorům a zákazníkům do 10. prosince 2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Není k dispozici požadovaná tlumící plášť. Tato přilba proto neposkytuje uživateli dostatečnou ochranu.


Výrobek není v souladu s předpisem EHK R22–05.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Motocyklistická přilba, různé barvy a vzory.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lichtenštejnsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0450/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Würth
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky NL-3107K na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Požár, Udušení
 
Tyto rukavice představují chemické riziko a nebezpečí udušení, protože obsahují nitrobenzen, který lze absorbovat při vdechování nebo přes kůži do těla. Představují rovněž riziko požáru, protože nitrobenzen je spalitelný.


Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pracovní rukavice z bílé a hnědé usně, které jsou dostupné v různých velikostech.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0448/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šmašková výstroj
 
Značka: Boys Toys
 
Název: Cortesana
 
Typ/číslo modelu:  ref NW11B00261
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 8422562367551
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr s volným koncem v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívčí kostýmy se žlutými a černými předstujícími rukávy a límcem se dvěma funkční korkovými šňůrami na obou koncích. Obal je plastový pytel s tištěným štítkem, na němž jsou uvedeny údaje o velikosti, údaje o dovozci a výstrahy. Velikost, která je k dispozici: 3–4 let, 5–6 let, 7–9 let a 10–12 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0451/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada drové desky
 
Značka: Color Baby
 
Název: Dart Board Game Zone
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 4468
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 8412842044685
 
Druh rizika:  Úraz
 
TIP má poloměr menší než 2 mm. vzhledem k této dimenzi by měl tento rozměr, pokud se TIP dotýká dítěte v oku, způsobit zranění oka.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Výrobek sestává z dartrady, šesti darts, šesti náhradních tipů, dské podpory a návodu k použití. Balí se do lepenkové krabice s průhledným plastovým oknem na přední straně. Na zadní straně obalu jsou informace jako referenční číslo, čárový kód, označení CE, věkové omezení, varování v různých jazycích a údaje o distributorovi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0459/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Autocar Funny / Cartoon
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 8899, ref. č. 8913
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód: 8424345089131
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části je možné oddělit a spolknout dítě.
Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícebarevné auto, které má světlo a zvuk. Na světlometech jsou vyznačena dvě modrá oka a na horní část vozidla je modrý bochník. Obal je lepenkový rámeček s průhledným plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0460/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kolonka pro hračky
 
Značka: Xujin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L-003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8592386996265
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Kovové dráty přišité do krabičky se mohou zlomit a ostré hroty by mohly vyčnívat import a poranění dětí s hračkou.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Textil a ohebná schránka pro skladování hraček ve formě lyzoru. Krabička může být sklopena na kovové dráty přišité na tkaninu. Výška 60 cm; průměr 30 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0461/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s příslušenstvím
 
Značka: neznámý
 
Název: My mood
 
Typ/číslo modelu:  Číslo produktu: 122520 položka č.: 60295
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 038967 225200
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože červená obuv panenka obsahuje až 3,6 % hmotnostních di-2-ethylhexylftalátu (DEHP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, zničení výrobku (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka s jemnými vlasy, oblečená v obleku hnědého oblečení, s příslušenstvím: výzbroj a výstroj, červená obuv a kartáč. Hlava a končetiny panenky jsou vyrobeny z měkké hnědé plastu; tělo tvrdého hnědého plastu. Obal je ozdobný lepenkový rámeček s průhlednou průhlednou oknem.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0462/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: Fantastiko
 
Název: Modern Girl Beauty Collection
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 15624
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413930156242
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 15 % hmotnostních di-2-ethylhexylftalátu (DEHP). Kromě toho obsahuje až 0,8 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP).


Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové loutky přibližně 20 cm vysoké v řadě sbírky (tři různé modely). Obal je ozdobný lepenkový rámeček s průhledným plastovým oknem. Zadní část má štítek obsahující informace, jako je označení CE, referenční číslo, výstrahy ve španělštině a portugalštině, země původu, čárový kód a údaje dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0467/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Qunxing
 
Název: Spider Man Mobile Phone (THE PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT).
 
Typ/číslo modelu:  Vzor QX-1103; Čl. 1103m – 3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6928928002101
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu dětí, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračky pro mobilní telefony vyrobené z modrého a červeného plastu. Hračka je napájená z baterií a vyrábí různé zvuky, jsou-li stisknuty. Balení se skládá z barevné kartony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0471/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: neznámý
 
Název: Ben 10 Alien Force (<font color="#ff0000">THE PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT</font>).
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 9218D; položka č. 50121
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6825835501218
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko poškození sluchu dětí, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.


Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka pro mobilní telefony vyrobená z lehkých zelených a bílých plastů. Při lisování tlačítka je napájeno a vyrábí různé zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0452/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Opoola
 
Název: Art Nail
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 2618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu. Varování spotřebitelů rizika.

 
Popis:  Sada umělých zelených hřebíků (12 ks) s obaly do krabice růžové lepenky. Výrobek obsahuje oranžovou trubici lepidla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0453/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Ellis Cosmetic
 
Název: Artificial nails / Накладные ногти
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  MU 1501 600 PC/EAN: 6933322215019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože lepidla obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu. Varování spotřebitelů rizika.

 
Popis:  Sada umělých nehtů (12 ks) s různými barvami nebo ozdobami, zabalená v lepenkové krabici. Výrobek obsahuje oranžovou trubku lepidla s bílým víčkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0454/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: K.nail
 
Název: Art Nails
 
Typ/číslo modelu:  Přírodní — Č. KP −806
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože lepidla obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu. Varování spotřebitelů rizika.

 
Popis:  Sada umělých nehtů (10 ks) s označením „francouzské manikúru“ a oranžovou trubicí lepidla. Balené v plastovém sáčku připojeném na lepenkový štítek. Na zadní straně štítku jsou návod k použití a upozornění v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0455/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Nail Art
 
Název: Fiore fashion collection
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. TN97714
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 8418868977129
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože lepidla obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu. Varování spotřebitelů rizika.

 
Popis:  Sada umělých nehtů (24 ks) s různými barvami a ozdobami, zabalená v růžové lepenkové krabici. Výrobek obsahuje modrou trubku lepidla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0456/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výbava
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A 12–0283, 12–0284
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0401630000031, 0401629000035, 0401628000036, 0401627000037, 0401626000038, 0401625000039
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vlákna lze snadno oddělit od povrchu oděvu a mladé děti, které způsobují zalknutí, mohou být spolknuty.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Výbava pro malé děti se zip a fotografiemi modrých automobilů nebo růžových květů. 100 % polyester, papír o šířce 03, 06), 12).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0457/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vesty
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A 12–0286, 12–0285
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0401633000038, 0401633000037, 0401633000030, 0401632000039,
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vlákna lze snadno oddělit od povrchu oděvu a mladé děti, které způsobují zalknutí, mohou být spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Saka pro malé děti, bílé nebo růžové s fotografiemi afrických zvířat nebo květin. 100 % polyester, velikostí 03–06 М, 06–12 М.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0458/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: neznámý
 
Název: Design Nail
 
Typ/číslo modelu:  MU 1498, 600 PC/CTN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 6933322214982
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože lepidla obsahuje dibutyl-ftalát (DBP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu. Varování spotřebitelů rizika.

 
Popis:  Sada umělých nehtů (12 ks) s různými dekorací, zabalená v růžové lepenkové krabici. Výrobek obsahuje oranžovou trubku lepidla s bílým víčkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0464/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Last Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 073507
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6666073507
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zabodovací tričko určené pro děti do 7 let, vybavené šňůrami s uzavřenými konci v oblasti krku a krku. Na přední části je výrobek zdoben s různými barevnými čísly a písmeny. V příloze je připojeno dva tištěné etikety, z nichž jeden s nápisem „MC baby by LOSAN“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0465/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Jebellina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 073526
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6666073526
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pocení určené pro děti do 7 let, které je zásobováno šňůrami s uzavřenými konci v oblasti krku a krku. Na přední straně je výrobek zdoben nápis „Mouse“, tři vyšívané figurky v bílé a dvě části loketně pruhované. V příloze je připojeno dva tištěné etikety, z nichž jeden s nápisem „MC baby by LOSAN“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0466/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Jebellina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  073525
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6666073525
 
Druh rizika:  Uškrcení
 Výrobek představuje riziko uškrcení pro děti způsobené přítomností šňůr umístěných v digestoři s uzly na koncích.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pocení určené pro děti do 7 let, které je dodáváno s šňůrami v oblasti střechy a krku. Je k dispozici textilní štítek s následujícími informacemi: Symboly „Jebellina“, o rozměrech, úpravě a údržbě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0468/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko
 
Značka: Youjoy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č.: FZ – 6050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože tmavě modrý textil obsahuje azobarviva, která uvolňují aromatické aminbenzidinu (46,4 mg/kg).


Výrobek není v souladu s nařízením REACH.


Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože růžové a stříbrné kameny mohou být snadno odděleny a děti mohou být spolknuty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské tmavé modře, tričko s dlouhými slevami s vícebarevný potiskem a dívka na přední straně. Trička je zdobena malými kameny stříbrné a růžové barvy přilepené k textilnímu materiálu. Velikost: 12 měsíců a 24 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0470/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Bao Bao Xie
 
Název: Bubulingxian
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 1156 PEACH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé děti snadno oddělit a spolknout je.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Broskvoně syntetická a kožená obuv pro mladé dívky. Boty jsou určeny ozdobným kamenů v plastových plátcích upevněných k sítím. Na popruhu botky se jedná o zdobení typu „stužek“. Velikost: 15. Balení: zelené a žluté květinové modelované lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 15