Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 11 ( Zveřejněno: 22/03/2013)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0351/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Naftalen
 
Značka: Euro Crown
 
Název: Naphthalene ball
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu.To může mít za následek, že se děti nasekají do úst, sune nebo pojídá, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Naftalen, kulatý tvar a bílá barva, v pytlích, z nichž každý obsahuje 15 kusů.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0369/13       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací židle
 
Značka: AFM
 
Název: ROLF CHROME
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mechanická síla židle je nedostatečná.Předseda by mohl při použití narušovat pokles.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13761.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sklopná sedačka bez loketní opěrky, s plastovým sedadlem a opěradlem k opěradlu sedadla.Výrobek v plastových obalech
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0342/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Krämer
 
Název: Fahrhandschuhe Pferdesport (Driving gloves for equestrian sports)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  630049 8 BR
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7,7 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jeden pár hnacích rukavic v hnědých usně, se zapínáním.Velikost podle štítku:8.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0347/13       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  VIa Tralinata set
 
Značka: Edelrid
 
Název: Civetta, Brenta, Brenta de Luxe, Brenta, Comfort, Tofana
 
Typ/číslo modelu:  Sériové číslo:ZÁKON O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ, ČLÁNKY 71695, 71696, 71676, 71702, 71699
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká všech šarží od roku 2006 do roku 2013.Netýká se starších položek stejných typů v období 2003–2005, neboť jejich maximální doba používání skončila a měly by být odstraněny.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vlastnosti lana se mohou měnit podle věku a opotřebení lana.Výztužná lana v brzdovém laně s opotřebeným povrchem způsobí zvýšení brzdné síly.V kombinaci s oslabením elastických částí popruhu v důsledku použití může dojít k tomu, že v případě pádu dojde k tomu, že uživatel poklesne z výšky do země.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů.Stažení výrobku z trhu.Varování spotřebitelů o rizicích. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Systém pohlcování energie pro trajektu.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Španělsko, Belgie, Švédsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0348/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Spen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 8114
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 6426600081142
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 4.5 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Náhrdelky sestávající z černého plastového řetězce se stříbrnou stříbřitou a kovovým poddaní.Náhrdelky jsou připevněny k kartonové etiketě a zabaleny v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0368/13       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: SCHWARZ ROT PROST
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LC 39022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9901012830008
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují riziko popálenin a požárů vzhledem k jejich přitažlivosti pro děti, zejména u dětí mladších 51 měsíců.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od spotřebitelů

 
Popis:  Opětovně plnitelné a magnetické zapalovače vyrobené ze stříbrných plastů ve formě endik z láhve.Je vybaven tryskou pro nabíjení s regulátorem plamene.Délka v oblasti šířky je 14,0 cm až 4,5 cm.Obaly jsou plastové blistři s lepenkou, kde jsou uvedeny informace o upozorněních, čárových čárách a údajích o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0352/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční
 
Značka: Toyo
 
Název: Luz Nocturna
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435286396226
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se zlomit.V důsledku toho je možné, aby uživatel měl přístup k živým interním částem, když se noční světlo vloží do elektrické zásuvky se zásuvkou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Noční světlo se spínacím vpředu.Produkt je balen formou blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0354/13       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Světle jantarově nánožky a náprek
 
Značka: Teething SOS
 
Název: Honey Bean
 
Typ/číslo modelu:  Bean med
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože kuličky se mohou snadno zlomit a oddělit a mohlo by dítě spolknout.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náklonem – se skládá z oranžových kuliček se závitem na kordu o uzlech mezi každou patky a šroubovým svorkou (popsaných jako „Amber teleg catsucsut – Med Bejean“);obsažen v hnědém malém síťovém/materiálním pytli, svázanou na vrchní straně se šňůrou.Náhrdelní – se skládá z oranžových kuliček se závitem na šňůru s uzly mezi každou patky a šroubovým svorkou (popsaných jako „Amber ternow náhrdelch – Honey bean“);obsažen v hnědém malém síťovém/materiálním pytli, svázanou na vrchní straně se šňůrou.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0339/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: La Galleria
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části (oči) se mohou snadno oddělit, uvést do úst a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu.Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé, měkké, plněné, jako hračky hnědé, je bílé s bílým oděrem – 17 cm.Prodávané bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0340/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šmašková výstroj
 
Značka: neznámý
 
Název: Baby costume "Pequeno Heroi de Negro", Baby costume "Little Black Baby"
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 8269, velikost:3–4 let
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5602029092520
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr se sypkými konci v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská černý mašnický výstroj, včetně tričko, kalhot, červeného pásu, masky očí a tělesné hmotnosti.Obal je průhledný plastový pytel s hangárem, který obsahuje údaje o dovozci, velikost, číslo modelu, složení, čárový kód, návody k péči a výstrahy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0341/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Lihong
 
Název: Activity & Sport
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 998010, položka č. S18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5602259980109
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou malé části (oči) oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkká hračka ve formě žlutého a červeného selat s růžovou tlamou.V průhledném plastovém sáčku uzavřeném s kartou, na které je umístěna značka.Na přední etiketě je uvedeno označení zboží, varování a původ a na zadní etiketě je uvedeno kontaktní údaje dovozce, upozornění, odkaz, čárový kód, označení CE a symbol věku pro omezení věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0345/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: Success Toys
 
Název: Beauty Fashion Star
 
Typ/číslo modelu:  Vzor YS1208B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234911532
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože malá panenka obsahuje 10,5 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada dvou loutky (velké a malé), s příslušenstvím:pytel, štětník, obuv, dětská láhví a kočárky.Obal je lepenkový rámeček s průhledným okénkem, který je opatřen výstrahou o věku a údaji o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0355/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava pro střelu střelné zbraně jako hračka
 
Značka: Shoot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 919 a NGZ9412362
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991294123626
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože přísavky projektilů obsahují 7,24 % hmotnostních látky DEHP a 4,52 % hmotnosti látky DPB.Kromě toho obsahuje produkt 2,45 % hmotnostních DINP.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.Kromě toho výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky lze oddělit a malé děti by jej mohly spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská střelná zbraň s 2 druhy z plastu:3 míčky a 3 střely s přísavkami.Balení je blistka s lepenkou obsahující informace týkající se třídění podle věku a výstrah, čárového kódu, údajů o dovozci a rovných pokynů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0374/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Love Mate
 
Název: Recordable Plush Toy
 
Typ/číslo modelu:  216032078150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8592548320785
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí a riziko chemické, protože prostor pro baterie je přístupný a lze jej snadno otevřít.V důsledku toho mají děti přístup do baterií a mohou je vkládat do úst a postavit je do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Násyrová hradledština, přibližná velikost 250 mm, určená pro děti od 3 let.Zabalené v průhledném plastovém obalu s označením:„Love Mate“, „Vedlejší zařízení pro záznam hraček“ a piktogramy pro náhradní baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0343/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: Rohde
 
Název: Naturana
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1903 13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4 052006 034790
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 6,4 mg/kg šestivazného chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dásní se třemi sponami;velikost 39, šířka ½:vnitřní štítek:„Rohde konstruované v Německu – Naturana“.Balení:bílá hejna.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0344/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kalhoty
 
Značka: Zeeman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 2015269502224, C.50221 C50222 a C50223
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože černý textil obsahuje azobarviva, která uvolňují aromatické aminbenzidinu (140 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Rozšířené kalhoty vyrobené z tmavé směsi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0346/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Linke
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Т7013 LYC2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6125654599473
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr v prostoru pasu, který je příliš dlouhý a nebyl připevněn k oděvu v nejméně jednom bodě ve stejné vzdálenosti od výstupních bodů.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oděvní výstroj, skládající se ze dvou částí, určená pro děti ve věku 7–14 let.Horní okraj má dlouhé rukávy a je připevněn jako zip.Barva je kombinací červené barvy a modré barvy.Kalhoty jsou dlouhé a černé a jsou zásobovány šňůrami v prostoru pasu.Horní a dlouhé kalhoty mají vyšívaný znak v oválném tvaru s nápisem LANK;velikosti S, M, L a XL.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0350/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Motorsportbutik
 
Název: Rally Sweden
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky QVBO006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti funkčních kordů v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  „šedé pocení“ se zdrhovadly, modré a bílé ozdoby a modré utěsněné funkční kordy v digestoři.Rozměry 86–140 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0356/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Solymar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  12427
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0001242700062
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku kordu s volným koncem v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány v zadní části.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí proužek.Horní část je halterka s černým, bílým a růžovým vodorovnými pruhy, která končí v 2 šňůrách s volným konců, aby byl svázán kolem krku a 2 černých šňůr, které mají být vázány na zadní část.Spodní část má stejný tvar s nečernou černou korbou a na pravé straně má jeden pár černých ozdobných šňůr o délce menší než 140 mm.Velikosti:6–14.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0357/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Energier’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Swimmy BEACHWEAR, kód:120–28–68, řidič:28–68
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr, které mají být vázány na zadní část.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí, oranžové, růžové nebo zacelené.Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou style s 2 šňůrami se svobodnými konci v oblasti krku a 2 šňůrami, které mají být vázány na zadní část.Obě části jsou zdobeny mnohobarevnou květinou.Velikosti:6–14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0358/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Rosso Kid’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:XS 0970
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů, které musí být při pádu spojeny zpět v oblasti pasu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívka v červené barvě.Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou desku (2) a má volné konce v oblasti krku a 2 bílé kordy, které musí být svázané na zadní straně s ovocnými styly.Vrchní a spodní části jsou zdobeny vícebarevné modely ovoce.V dolní části je na každé straně 2 párů funkčních šňůr (jedna červená a jedna bílá) (délka:280 mm), končící v ovocných stylech.Velikosti:9/10, 11/12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0359/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Rae
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ustanovení čl.světle modrá
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány v zadní části.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívek ve světle modré barvě.Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou style s 2 šňůrami se svobodnými konci v oblasti krku a 2 šňůrami, které mají být vázány na zadní část.Na vrchní straně je zdoben vícebarevné modely raků, srdce a květů a nápisy „prázdniny“, „Love“ (pravá strana) a „Pretty Girl“ (na levé straně) a přídě uprostřed.Spodní část dožívá kolem pasu a končí na přídě s malými volnými čely (méně než 360 mm).Velikosti:4, 6, 8, 10, 12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0360/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Mi and Mi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor Lamia
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku kordu s volným koncem v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být svázány v zadní části.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí vícebarevné bikini (khaki, tmavě hnědé, světle hnědé a bílé barvy).Horní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou desku s 2 béžovou korbou, která má volné konce v oblasti krku.Na zadní straně je rovněž 2 béžových šňůr.Obě části jsou zdobeny zlatými barvami.Velikost:6
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0361/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Sasouma
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:JS 07–104
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu a v nižších hranách oděvu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky do červené, se dvěma vnějšími kapsami.Krátké kalhoty jsou zdobeny velkými bílými květinami.Tento oděv je opatřen 2 stahovacími struny v prostoru pasu, které vyčnívají o 280 mm a 2 struny na stažení na dně, které vyčnívají o 200 mm. velikosti:6 A 8.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0362/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Solymar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:12420, barva:03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0001240200062
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány v zadní části.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  DívčíHorní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou style s 2 oranžovými šňůrami s volným koncem v oblasti krku a 2 oranžovými šňůrami, které mají být vázány v zadní části.Horní strana má tenké vícebarevné horizontální pruhy.Spodní část je oranžová a má vícebarvený tenký pás.Velikosti:6–14.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0363/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Dolci Sogni
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model Cat, růžová modrá.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku kordu s volným koncem v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr, které mají být spojeny v zadní části.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  DívčíHorní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou desku s modrou a růžovou korbou s volným koncem v oblasti krku.Má také 2 modrých šňůr, které mají být vázány na zadní část.Pravá strana horní části je růžová a levá modrá, obě jsou zdobeny barevnými obrazovkami pro kočky.Na pravé straně je také malá fotografie žluté kočky.Spodní část je dána růžovým a zdobeným slyšením pro kočku.Má 2 dvojic funkčních šňůr na každé straně o délce 160 mm.Velikosti:6/8, 8/10, 10/12
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0364/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Reef Code
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:BP500
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány v oblasti pasu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  DívčíHorní část je světlý stylový stydlový styl s černou korbou, bez volných konců na krku nebo na zadní části.Dno je černé a má 2 párů světlých funkčních šňůr na každé straně (délka:190 mm), končící 2 černé kuličky a uzly.Velikosti:ZÁKON O PRIVATIZACI PŮDY VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH, ODDÍLY 8, 10, 12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0365/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Elemar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ustanovení čl.126–0 – 00A, kód:0–1803142–00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku style se svobodnými konci v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány v oblasti pasu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  DívčíHorní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou desku s 2 tratěmi s volným koncem v krku.Horní část je černá na zadní straně s černým a bílými čtverci vpředu, zdobená žlutě a oranžovými tóny.Spodní část je červená a má pár ozdobných šňůr (stejný vzor jako nahoře) na levé straně (délka:150 mm).Velikost:104 (4 let).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0366/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: Original marines
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor ANAO452NA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000156357025
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé a nejsou upevněny k oděvu v nejméně jednom bodě ve stejné vzdálenosti od výstupních bodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bránice určené pro děti do 7 let staré, s kordy v prostoru pasu, které vyčnívají o více než 140 mm na každém konci, když je oděv plně otevřen a položen rovně.Ve spodní části je z obrázku „Šmolová“ na klobouku vyšířen „Šmolový“ obrázek.Jsou zde také dvě jádra z barevné textilie, která má na koncích vyšívané vzory, a textilní a papírové štítky jsou připevněny k oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0367/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: Original marines
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor ANA3542BA2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 000155 648032
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé a nejsou upevněny k oděvu v nejméně jednom bodě ve stejné vzdálenosti od výstupních bodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kůže určená pro děti ve věku 7–14 let, s šňůrami v prostoru pasu, jehož volné konce vyčnívají o více než 140 mm na každém konci, když je oděv plně otevřen a stočen.Šňůry nejsou zabezpečeny proti roztřepení.Tento oděv má dvě vyšívaná písmena, „o“ a „m“, v fialové barvě a je s nimi spojena hnědé a žluté pásky.K oděvu je připojeno textilní a papírové označení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0370/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Cocoline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HR-2242
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kalhoty určené pro malé děti do 7 let věku, které jsou dodávány dvojitovou šňůrou v prostoru pasu, jehož volné konce jsou delší než 300 mm. na přední straně kalhot jsou dvě kapsy, které jsou dostupné v růžových, šedých a purpurových barvách.Uvedené velikosti jsou 4–6.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0371/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Xin Min
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  708XZ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2093300094761
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, a to z důvodu malých dekorativních dílů, které mohou malé děti snadno oddělit a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Syntetická obuv určená pro malé děti, v bílé a růžové barvě.Vrchní část má barevné dekorativní květy, rhininekameny a vyšívané květiny.V tomto případě se jedná o samolepicí hadicový popruh.Uvedené velikosti jsou 20–25.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0349/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Trojcestný adaptér
 
Značka: EM Home
 
Název: 3-hole socket adaptor
 
Typ/číslo modelu:  8302616
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435269926167
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pokud spotřebitel vloží do buněk předmět, který vede, může mít přístup k živým částem a dostat se za elektrický šok.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Trojcestný adaptér ve tvaru průhledného plastového křížení s modrou nebo zelenou barvou.Adaptér přichází v průhledných obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0353/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sušička prádla
 
Značka: Beko
 
Název: Condenser Tumble Dryer
 
Typ/číslo modelu:  DCU 7330, 7430.Zpětné převzetí se týká modelů, které byly vyrobeny v období od května 2012 do listopadu 2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690842347139
 
Druh rizika:  Požár
 
Kondenzátor může přehřívat vedoucí k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušič kondenzátoru;Na 7 kg.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Estonsko