Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 8 ( Zveřejněno: 01/03/2013)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0240/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Vánoční dekoraci
 
Značka: neznámý
 
Název: Christmas items
 
Typ/číslo modelu:  No. JB-116085
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 417329 000039
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu.To může mít za následek, že je děti nasází do úst, je k nim sak nebo je láká, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vánoční ozdoby ve formě zmrzlinkového kužele vyrobené z expandovaného polystyrenu.Vějíř je růžový s červenými tečkami a nalepenými parabolickými body.Na kuželu se nachází přiložený kus textilie „bílé“ podobné bavlně, na němž jsou snadno odstranitelné kuličky a tři ploché kruhy bílé, růžové a zelené brokity vyrobené z expandovaného polystyrenu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0241/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Vánoční dekoraci
 
Značka: neznámý
 
Název: Christmas items
 
Typ/číslo modelu:  Identifikační číslo JB-115316
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 417337 000038
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu.To může mít za následek, že si děti nasekají do úst, nasí je nebo je zabijí, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vánoční dekoraci ve formě lipofilu v růžové a modré barvě.Výrobek je vyroben z expandovaného polystyrenu, posypaná brokátorem, na němž je kus bavlny růžové, modré nebo textilní, a snadno odnímatelné barevné koule vyrobené z expandovaného polystyrenu.Llolipop se umístí na plastickou tyčinku, kolem níž je připevněn fialový/růžový/proužek.Na přiloženém lepenkovém štítku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0242/13       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Vánoční dekoraci
 
Značka: neznámý
 
Název: Christmas items
 
Typ/číslo modelu:  Identifikační číslo JB-113506
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 417330 000035
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, barvě a velikosti, může být mylně považován za potravinu.To může mít za následek, že si děti nasekají do úst, nasí je nebo je zabijí, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vánoční dekoraci ve formě zkušební koláče z expandovaného polystyrenu v růžové a červené barvě s nalepenou parakátorem.V horní kruhové ploše se nachází připojený kus bílé textilní podobné bavlny s snadno odnímatelnými zabarvenými kuličkami a třemi plochými kružnicemi z expandovaného polystyrenu.Na přiloženém lepenkovém štítku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0254/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Pimkie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  909486
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kovový materiál uvolňuje niklu v roce 1.1 µg/cm² za týden, což překračuje mezní hodnotu 0.5 µg/cm² za týden.Kovový materiál obsahuje 21 % kadmia, což překračuje limit 0,01 %.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náušnice prodávané v části skladového příslušenství.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0255/13       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Pimkie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 909496
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kovový materiál obsahuje 28 % kadmia, což překračuje limit 0,01 %.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náušnice prodávané v oddělení pro doplňky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0239/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: ETTS Germany
 
Název: 100 led lights
 
Typ/číslo modelu:  EK-04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5608888339431
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko, že dojde k dotyku s živými částmi, protože:Díky tomu lze dráty vytáhnout ze objímky žárovek,Izolace kabelu není dostačující a mohla by se zlomit— je snadné vytáhnout kabel z řídicí jednotky nebo ze zástrčky,Umístění kontrolní jednotky má nízkou mechanickou pevnost a může se zlomit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osvětlovací řetězec, který má několik set světelných zdrojů LED a lepenkových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0231/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Livarno Lux
 
Název: Luz Nocturna LED
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 1503250706
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:4007123595877
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochranný kryt světla může snadno opustit živé části přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Noční noční světlo s bílým a žlutým oválným krytem.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0243/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: NISSAN
 
Název: Juke
 
Typ/číslo modelu:  JUKE, F15.Schválení typu č. e11 * 2007/46 * 0132.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká vozidel vyrobených v období 07/06/2012 až 04/07/2012.
 
Druh rizika:  Popálení
 
V případě, že je airbag umístěn při čelním nárazu, mohou se na povrchu airbagu objevit malé otvory.Otvory jsou způsobeny vysokými teplotními plynem z nafukovacího tor airbagu přímo na povrch materiálu airbagu.Kontakt s vysokým teplotním plynem/airbagem s kůží řidiče může způsobit popáleniny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Portugalsko, Dánsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Malta, Island, Bulharsko, Španělsko, Irsko, Finsko, Rakousko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0257/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Can-Am
 
Název: Spyder
 
Typ/číslo modelu:  Spyroder GS SM5 a SE5 (roky 2008 a 2009) a SPYDER RS SM5 a SE5 (rok 2010).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Za určitých okolností může dojít k úniku palivových par z ventilové hadice z nádrže palivových par v uzavřeném prostoru.Pokud se palivové páry dostanou do kontaktu se zdrojem vzplanutí, mohlo by dojít k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tříkolový motocykl.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Maďarsko, Slovensko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0258/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Can-Am
 
Název: Spyder
 
Typ/číslo modelu:  GS Rřady (roky 2008 a 2009),Řady RS RAD a RT (roky 2010, 2011 a 2012).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Víčko palivové nádrže by mohlo řádně utěsnit víčko palivové nádrže.Za přítomnosti zdroje vznícení se vznítí páry se vznítí, což vede k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tříkolový motocykl.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Maďarsko, Slovensko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, Řecko, Irsko, Finsko, Slovinsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0259/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: S1000RR
 
Typ/číslo modelu:  S1000RRČísla VIN dotčených vozidel jsou v rozmezí Z028528 až Z036140.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kategorie L3e, kód KN 0524
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mohlo by se uvolnit šrouby pro upevnění bočního stojanu k podvozku.Motocykl tedy může spadnout místo odpočinku na stojanu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Slovensko, Bulharsko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, Spojené království, Malta, Řecko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0265/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: APRILIA
 
Název: Atlantic 125 and 300.
 
Typ/číslo modelu:  125/300
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může být porucha na svaru mezi řídítky a sloupek řízení.V tomto případě by mohlo dojít k obtížnějšímu řízení vozidla, což by mohlo vést k nebezpečí dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl s kapacitami motoru 124C.c. („125“) a 278C.c. („300“).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Slovensko, Portugalsko, Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0232/13       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  „Elektronickýser“
 
Značka: Casa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Věc C-0681/210073
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 38889–1
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek není schopen odhalit pozitivní alkohol.V důsledku toho by mohl uživatel vyjet s nadměrnou úrovní alkoholu v krvi, což by mohlo vést k dopravní nehodě.Produkt není v souladu s vnitrostátními právními předpisy a příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektronický dýchací přístroj na klíčovém prstenci, zabalený v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0234/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: General Trade
 
Název: Natalie
 
Typ/číslo modelu:  102707Číslo šarže:Č. 79SH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 015361957988
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 21 % hmot. di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje stopy diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Panenka je zabalena v lepenkové krabici, jejíž přední část je průhledná.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0235/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada loutky z plastu
 
Značka: MGM
 
Název: Clément, Clémentine
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 070829
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  FS 12121
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem k přítomnosti malých částí, které děti mohou snadno oddělit a spolknout.Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 24 % hmot. di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor 3 kočárků pro kojence, 12 cm na výšku.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0236/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuchyně s panenkou z plastu
 
Značka: General Trade
 
Název: Belle Kitchen Set
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 102607Číslo šarže:69SH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 015361950545
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 22 % hmot. di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje 0,5 % diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Kuchyňské potřeby s panenkou z plastu.Obal se skládá z lepenkové krabice s jasnou plastovou přední stranou, která hračku obsahuje.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0247/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: Lalne Doll
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 14,8 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,2 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Panenka pro kojence, délka 30 cm, zhotovená z plastu a oblečená v purpurově a oranžové kombinéze.Panenka se balí v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0238/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Scubino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:4627/8801–00004627–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880119300168
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, které je příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky v světle modré barvy, s tmavou modrou barvou a dvě vnější kapsy na přední straně.Krátké kalhoty jsou na levé přední vnější části zdobeny symbolem „S SCUBINO“.Tento oděv je opatřen 2 stahovacími struny v prostoru pasu, které vyčnívají o 480 mm.0–14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0244/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Camo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny a děti mohou být spolknuty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dětská plátna s kovovými řetězy, ve kterých je použito 3 malých kovových míčků.Velikost:24 balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0245/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí plavky
 
Značka: Union-Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D08327
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí zranění a uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních šňůr s uzly, které mohou být svázány na zadní část nebo v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Různé barvy, které jsou k dispozici, dívčí jednodílné plavky zdobené jako šitý květ a želvovina.Plavky může být svázáno se šňůrami na zadní straně nebo v oblasti krku.Šňůry mají vázané dna.Velikost:110, 116, 122, 128, 134.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0246/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Afeil
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Z603111C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v kotníkové oblasti, které je visa pod dolní rovinou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dívčí kalhoty v různých barvách, s stahovacími šňůrou pod spodní štou kalhoty.Velikost:140/146, 146/152, 152/158, 158/164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0248/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Energetics
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2210009872001, Mod.č.: 190467, barva:021 Grey
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7611316043204
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři, které jsou příliš dlouhé a riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu.Nápravná opatření.

 
Popis:  Dámské oděvy s šedou barvou určené pro děti do 10 let (size:140).Tričko proti pocení má kapuci, která je konstruována s pleteným pletencem s volným koncem, jehož délka činí 20 cm.Je upevněno na zdrhovadlo uprostřed.Kalhoty jsou navrženy jako šňůry na stažení v prostoru pasu.Na oděvech se uvádí název značky, model, složení, stáří, čárový kód a aplikace.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0249/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Triumph
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Silvana, bod č. 72752, kód:138–00072752–001075
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr v pasu bikini.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívka bikie má světle zelené a bílé vodorovné pruhy, zdobená květinami květin.Tento oděv má dva páry funkčních bílých kordů na každé straně (délka:24 cm).Velikosti:0–14.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0250/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Valendin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:41,3383–00000041–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  338319500008
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění kvůli přítomnosti funkčních šňůr a uzlů v oblasti krku a na zadní straně horní hranice krku.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  DívčíHorní část je styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčnou styčku a je zdobena vzorkem hvězdice.Má 2 oranžových šňůr se svobodnými konci v oblasti krku a 2 růžové šňůry, které mají být vázány na zadní část.Spodní dno má oranžovou barvu 2 párů růžových funkčních šňůr na každé straně (délka:290 mm), končící oranžovými kuličkami.Velikosti:0–14.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0251/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Valendin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:3, kód:3383–00000003–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  338319400000
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr v pasu bikini.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Dívka bikini ve světle modré barvy, zdobená bílé srdce, v níž jsou vyobrazení koček v různých barvách, a nápis „I LOVE →“.Tento oděv má na každé straně zelená frit a dva páry funkční zelené šňůry (na délku:36 cm).
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0261/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ-07008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906734070089
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění z důvodu přítomnosti funkčních kordů na zádě šaten.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Hasičská výzbroj a výstroj v růžové a bílé barvě sestávající ze dvou částí:kalhoty a balyové šaty.Oděv je zdoben gllitovým nápisem:„Segall“.Má 42 cm dlouhé funkční šňůry, které jsou naššité na obou stranách šatů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0262/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1, N, 8683, C 2, M-7605B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují vážné nebezpečí uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři s uzly a na koncích.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  1.Oranka, klokan, klokan, klokan, klokan, klokan a klokan.Výrobek je zdoben nápisem:„Street Quare“.Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku s uzly a gggles na konci.Velikost:1042.Dětské týčko s kapucí, zdrhovadlo a klokan klokan.Výrobek je zdoben nápisy a tygří:Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku s uzly a gggles na konci.Výrobek je k dispozici v barvách červené, purpurové a khaki.Velikost:134, 140, 146, 158,
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0263/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ-07005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906734070058
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí zranění z důvodu přítomnosti funkčních kordů na zadní straně oblek, které jsou příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Na obou stranách šaten modrý a bílý šaten, zdobený bílými vyšícími květy a s délkou 39 cm a bez šity na obou stranách šaten.Kordy mohou být svedeny na zádech šatů.Velikost:1, 2 A 3
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0264/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: Wocom
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GL-008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti stálého šňůr na konci s uzly na koncích, které jsou příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Růžové šortky jsou zdobeny srdce, v němž je loď plavící se plastem.Pas zahrnuje do šortek pevný šňůrku s uzly na koncích.Velikost:8/128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0253/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Zařízení pro kojence
 
Značka: Black Bear Safety
 
Název: Digital Baby Monitor
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 417783 131809
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zdroj energie představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože elektrická izolace a světlosti nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Zařízení pro kojence dodávané se střídavým adaptérem („Adaptor AC/DC Adaptor“) v krabici hnědé lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0256/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Simvalley
 
Název: Pico
 
Typ/číslo modelu:  RX-80 V.4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4022107124799
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Nejsou vzdálenosti kolekce a bezpečné vzdálenosti;Izolace primárních a sekundárních okruhů není přiměřená;Spojení vnitřních nebezpečných vodičů napětí není zajištěno správně.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Mobilní telefon s nabíječkou baterií (typ PX-3337–675) v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0267/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Dokovací stanice s pevným pohonem
 
Značka:  1. Neon 2. Neon
 
Název:  1. Unknown 2. Unknown
 
Typ/číslo modelu:  1.126722.12017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.Neznámý2.Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Kolík ochranného uzemnění vidlice je částečně obalený, což může vést k přerušovanému nebo jinému připojení k zemi s objímkou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1.Dokovací stanice s pevným pohonem2.Dokovací stanice s pevným pohonem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0268/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Dokovací stanice s pevným pohonem
 
Značka: Neon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 12016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Kovové vzorky použité kordové sestavy nejsou dostatečné k tomu, aby mohly nést jmenovitý proud.V důsledku toho může montáž kordu přehřívat.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dokovací stanice s pevným pohonem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0269/13       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Dokovací stanice s pevným pohonem
 
Značka: Neon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 12091
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Kolík ochranného uzemnění vidlice je částečně obalený, což může vést k přerušovanému nebo jinému připojení k zemi s objímkou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stanice s vnějším pohonem s tvrdou hnací silou s 3 póly britské zátky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0252/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Oko/Lip Linka
 
Značka: Ua Te Long
 
Název: Eye/Lip Liner Pencil
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 39029675B288, multifunkční zařízení:12–2010, EXP:12–2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592548296752
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, neboť růžové zabarvení obsahuje 173,1 mg/kg olova a černá barva obsahuje 2,49 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Tužka/tužka na rp, černá/růžová.Na každý konec se vztahuje transparentní plastový limit.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 11 fotografií

2 ze 11 fotografií

3 ze 11 fotografií

4 ze 11 fotografií

5 ze 11 fotografií

6 ze 11 fotografií

7 ze 11 fotografií

8 ze 11 fotografií

9 ze 11 fotografií

10 ze 11 fotografií

11 ze 11 fotografií

Číslo varování: A12/0260/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mokré ubrousky pro kojence
 
Značka: Freshmaker kids
 
Název: Baby wet wipes with lotion
 
Typ/číslo modelu:  PD: 04.2011, ED: 04.2013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697817871705
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  3 typů vlhkých utěrek s dětmi, které jsou obsaženy v obalech s obrázky:1) dívka na růžovém oblečení,2) Snoha a sedm válců,3) Teddy medvědi.Původní balení obsahují 72 kusů vlhkých utěrek pro děti;samotěsnící obaly jsou s klipy nebo bez nich.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0266/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetanová krém
 
Značka: neznámý
 
Název: Kartoffel "Erdäpfel" Spezial Crème - special potato cream.
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2208
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože obsahuje vysoký obsah Pseudomonas aeruginosa (až 13 000 KbE/g).Přípravek rovněž obsahuje aerobní mezofilní bakterie v množství vyšším, než je orientační hodnota 1 000 KbE/g a vysoká úroveň enterobakterií.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varovat spotřebitele před riziky. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové květináče bílé barvy.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0270/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Antibakteriální vlhčené ubrousky
 
Značka: gala
 
Název: 1. Hypnotic Attraction 2. Modern Charisma 3. Mysterious Attitude
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3.Stok DAM 5528 EAN:5944508125528 A 2.Moderní společnosti Charisma DAM 5542 5944508125542, 1.Hypnotnoc Attractive DAM 5535, 5944508125535
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko spojené s přítomností látku jodprop-2-yn-N-butylkarbamát (IPBC), která je zakázána ve výrobcích určených pro děti mladší 3 let.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vlhká utěrky zabalená do zakrývacího obalu s černým barevným plastickým pruhem opatřeným názvem a konstrukcí s barevnými listy:Přehrada 5535-červená, DAM 5542-zelená a DAM 5528-stříbro.Na zadní straně výrobku se uvede adresa výrobce, EAN, přísady, obrázky znázorňující, jak používat výrobek, grafické symboly atd.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0271/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Antibakteriální vlhčené ubrousky
 
Značka: gala
 
Název: 1. parfum de Capsuni 2. parfum de Mar Verde
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1. parfum de Caposuni DAM 5184, 5944508125184, 2. parfum de Mar Verde DAM 5177, 5944508125177
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko spojené s přítomností látku jodprop-2-yn-N-butylkarbamát (IPBC), která je zakázána ve výrobcích určených pro děti mladší 3 let.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Vlhká utěrky zabalená do zakrývacího obalu s červeným nebo zeleným barevným pruhem s červeným nebo zeleným proužkem, s vyobrazením jahodníku (DAM 5184) nebo jablko (DAM 5177).Zadní část výrobku je označena adresou výrobce, čárovým kódem, složkami, obrázky, které ukazují, jak výrobek používat, grafické symboly atd.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0233/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vyžínače vlasů
 
Značka: Sinbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SHC 4348
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8693807216822
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nejsou dostatečné vzdálenosti a izolační vzdálenost mezi živými částmi primárních a sekundárních okruhů transformátoru.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dobíjecí báze na vlasy s dobíjecí základnou.Barva Steelšedé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0237/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: CostMAD / Advanced Accessories
 
Název: Universal Worldwide Tourist Converter
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  PODNIKU SKU:5055402100600 (bílá).PODNIKU SKU:5055402100655 (černá)
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé a neutrální kolíky se příliš blíží vnější přírubě výrobku.Tím se zvyšuje riziko usmrcení elektrickým proudem, neboť zástrčka je vyjmuta z zásuvky.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 PIN Spojenému království Universal (USA/EU/JAPAN), v černé a bílé barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 8