Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 6 ( Zveřejněno: 15/02/2013)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0169/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Black TM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  jednokanálovéVýrobek:Tetovací barvaZnačka:Černá TMNázev:Intenzby Jazze Black SumiKód produktu:841283,Č.j.:220212D17001,EXP.:04/30/2017Číslo šarže:BK 72IMX40,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 60.1 ppm polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí obsah PAU překročit 0.5 ppm.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničením přípravku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černoplastová láhev s tištěným nálepkou:„Intenzba Jazze Black Sumi“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0170/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Eternal Ink Nuclear Green
 
Typ/číslo modelu:  MHD 01/15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  # E39, Lot # 024
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje aromatické aminy o-toluidine (120 mg/kg), což je karcinogenní.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu a likvidace produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení:plastová láhev s aplikační hubicí.Vzhled:na zelené tetovací barvy.Konzistence:viskózní.Pach:obsah alkoholu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0177/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Ri-soft Colors
 
Název: Profi Colors Brown Black Eyebrow / Eyeliner
 
Typ/číslo modelu:  Výrobní kód 1202026111221;datum výroby:Únor 2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 72 ± 10 mg/kg niklu.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 musí být hladiny niklu v tetických inkoustech a na stálém líčení tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál.Aplikace na kůži tetovacích barev obsahujících nikl vede k trvalému kontaktu s senzibilizujícím alergenem.Výrobek není rovněž v souladu s příslušnou národní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Sklápěcí bílé lepenkové krabice obsahující leták o výrobku;plastová láhev bílé plastové fólie s vícedítkem s zavěšeným uzávěrem a s otvorem pro dávkování;nálepka;10 ml
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0205/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Christmas Lights
 
Typ/číslo modelu:  28 L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely jsou pro elektrický proud příliš tenké.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Lepenkové obaly, které obsahují osvětlovací řetězec, kabely a napájecí box.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0207/13       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  500L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 332612 881789
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení, úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:— plocha průřezu vnějších drátů není dostatečná a dráty by proto mohly přehřívat.Dráty, které jsou na svorkách řídicí jednotky připárovány, nejsou dostatečně chráněny před vytažením a kroucením a následkem toho by mohly být přístupné části z živých kovů.Odolnost izolačního odporu je nedostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Řetězec osvětlení se 500 miniaturními svítilnami uvedenými v barevný rámeček
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0173/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Vánoční svíčky
 
Značka: Sans
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  142346
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 020628 515505
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pápáni výstupek do přívodní šňůry může být propást jednovrstvý izolační list.V tomto případě je pápákový výstupek, který je na napětí ze sítě, snadno dostupný v dolní části výrobku.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Vánoční svíčky prodávané v bílé lepenkové krabici.Technické požadavky:10xS-0,12W, 220–240V, 50 Hz, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0174/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: LEDenergie
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.9367322.936720
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.6 430035 3603142.6 430035 360284
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Celková vzdálenost mezi síťovými částmi síťového napětí a přístupným kovovým tělem svítilny není dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  1.Světelný zdroj LED:DR-5W-GU10, 240 V, 50/60 Hz, 4000 K2.Světelný zdroj LED:DR-3W-GU10, 240V, 50/60Hz, 2700K
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0190/13       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: Lexxa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8735020 (svítilna), TA01–0420500 (AC adaptér).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 420617 649777
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace mezi primárními a sekundárními obvody AC adaptéru není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Přenosná svítilna s AC adaptér („Switching adaptér“) v rámci průhledného obalu.Technické specifikace adaptéru:Vstup:100–240 VAC 50/60Hz, 0.3A Výstup:4,2 V, 0.5 A
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0203/13       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kranas dvouskvrnný
 
Značka: neznámý
 
Název:  1.      2 Ton Hydraulic Floor Jack 2.      Hydraulic Jack 6 Ton
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kranas se může během používání zhroutit.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1494.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  1.2 tun hydraulické podložky v šedém plastovém nosiči z šedého plastu2.6 tuna jadrná jadrže do krabičky s modrou lepenkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0179/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: YAMAHA
 
Název: NS50 AEROX
 
Typ/číslo modelu:  Kód modelu:1PH1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vodicí trubice karburátoru, která obsahuje řídící kabel karburátoru, se může při běžném používání rozbít.Jeho poškození nebude mít vliv na provoz akcelerátoru přímo, ale může povolit vstup vody nebo prášku do ovládacího lana karburátoru.V nejhorším případě mohou mimořádné nízké teploty vést k tomu, že se kabel zlepí v důsledku vzniku ledu, který by mohl vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl 50 cc.Stažení se týká vozidel v rámci těchto kategorií identifikačních čísel vozidel:VG5SA421000000101 až VG5SA421000002069.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Dánsko, Švédsko, Slovinsko, Finsko, Norsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0200/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: OPEL
 
Název: COMBO
 
Typ/číslo modelu:  Combo D, modelový rok:2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čísla podvozku v rozsahu C 9 518921 až C 9 522280.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje možnost, že konektor na servoventily pro brzdění může prasknout, když je motor v chodu, což vede k potenciálnímu snížení brzdného výkonu.To by mohlo vést ke vzniku dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Německo, Dánsko, Švédsko, Slovensko, Bulharsko, Portugalsko, Finsko, Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0187/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Nafukovací pásky
 
Značka: Sainteve
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9’x6’ (23x15 cm)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435286511599
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože zátky se mohou oddělit a vytvářet malé části, které by mohly děti spolknout.Kromě toho zpětné ventily nefungují správně a označení je nedostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 13138–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Růžice růžové barvy s výkresy z ryb.Jedná se o lepenkové krabici, na přední straně jsou fotografie pásky a tento text:Sainteve Shenyi Plastic ±9 "X6" (23x15 Cm) V, 10 "X7 (25x18 Cm), jakož i údaje týkající se místa původu, upozornění na hračky pro vodní prostředí a omezení věku.Existuje také štítek, který identifikuje distributor a čárový čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0197/13       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Hasičské práce
 
Značka: Mega Petarda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595046883011
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození zraku, Úraz
 
Výrobek může vybuchnout, když je uživatel zapálen.Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.Nahlášená nehoda.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zábavní pyrotechniky, která má vliv na hluk při zemi a má světelné účinky.Dodává se v jedné z deseti položek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0168/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetické utrácení
 
Značka: Crazy Aaron's Thinking Putty
 
Název: Super Magnetic Strange Attractor
 
Typ/číslo modelu:  ST020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  71812278685
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění (ucpání střev), protože obsahuje malé magnetu s vysokou magnetickou indukcí.Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou snadno spolknout děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Černý magnetický prach s čtvercem, supervysokým magnetem v kulaté kovové nádobě.Je opatřeno štítkem, na němž je uvedeno upozornění:„Nebezpečné nebezpečí.14 + produkt obsahuje malý magnet.“Na zadní straně nádoby je štítek s upozorněním ve švédštině a označení CE.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0175/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Dinosaur Collection
 
Typ/číslo modelu:  CHT21303B86
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901353027568
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 30,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor hraček se skládá ze dvou barev.Hračky jsou zabaleny v průhledném plastovém sáčku zalepené v horní části lepenkovým pláštěm s nápisem „Droosaur collection“ a „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0178/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: POP GIRL - Girl Fashion series
 
Typ/číslo modelu:  Č. 5801Položka č.:4914430
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149144307
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20,7 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Panenka z plastu, přibližně 11 cm vysoké, s růžovým nebo červeným srdíčkem, oblečený ve světlém a průhledné lesklé žluté nebo modré leskle.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0180/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Lady like princess
 
Typ/číslo modelu:  Na štítku je uvedeno:Položka č.:4915353, B:576
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149153538
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20,8 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Panenka z plastu (mermaid), vysoká 16 cm vysoká, s plastickou ploutkou a obarvená dlouhou vlasy.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0181/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  br/> Výrobek:Panenka z plastuZnačka:NeznámýNázev:Gil’ s House a Little PrincessPoložka č.:4911084 Č. N88
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149110845
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Panenka z plastu, přibližně 15 cm vysoká, s velkou vlasy.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.Příslušenství:kabelky a kolečkové brusle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0182/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová Doll
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 521890 036649
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malých částí (náušnice pro panenky), které děti mohou snadno spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh.Varovat spotřebitele před riziky. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka s tělem obsahující měkkou vycpávku.Prostor pro baterie na knoflíkové baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0183/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka
 
Značka: neoClicks
 
Název: Magnetic Brainpuzzle
 
Typ/číslo modelu:  216 magnetické míčky.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  a) 8718503780016, b) 8718503780023
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou snadno spolknout děti.Výrobek představuje riziko zranění (ucpání střev), protože magnety mají vysokou magnetickou indukci a pokud je spolknuto více než jeden malý magnet, je možné je do sebe lákat přes střelnou stěnu, způsobující perforaci nebo zablokování.Nahlášená nehoda.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Maginál s černým podlíkem ve tvaru plastu v plastových obalech;s červenými ledovými stropy, které nesou bílý nápis.216 magnetické kuličky, 4 náhradní kuličky, informace o výrobku, rozdělená karta.Je k dispozici v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0184/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: Mingwei
 
Název: Block car
 
Typ/číslo modelu:  Pořadové č. 8300A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plastové bloky jsou malé části, které se mohou snadno oddělit a mohou děti spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bateriový, plastová hračka ve vozidle s plastové stavební bloky;Barvy:různé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0185/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová sada hraček
 
Značka: Early Learning Centre
 
Název: ELC My First Pour and Play Tea set
 
Typ/číslo modelu:  Mothercare SKU 474839–5.Středisko včasného učení SKU 134254.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  50500482671168
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože třešně a višně na dvou kapkách se mohou od dětí oddělit a spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  ELC „Můj First Pour a Play Tea“, která se skládá ze dvou košíčků, dvou košíčků a dvou koláčů.Když je vršek čajovníku lisován, vydává hudba.Vyžaduje se baterie 2 x AAA.Vhodné pro děti ve věku 18 měsíců a více.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Kypr, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0191/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6950005289334
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zranění, protože malé děti mohou snadno oddělit přísavku a lačit ji.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru Šmolů se šňůrou a přísností pro zavěšení v ní.Rozměry:25x20x15 cm.Výrobek prodávaný ve vaku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0193/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Angel
 
Název: The Beautiful Girl Set, My Delicate Fashion Vogue girl
 
Typ/číslo modelu:  B72, NO.6110, ITEM NO. 4917779
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149177794
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 18,6 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Existuje riziko, že ftaláty mohou přijít do styku s ústa a /nebo kůží dítěte.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Panenka z plastu zabalená v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem o rozměrech 32x14 cm je pytel a další dvě šaty.Panenka má bludné chlupy, modré oči a je oblečena do oblečení s červencovým zlatem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0195/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová Doll
 
Značka: Sheng Fa
 
Název: Beautiful, Miss world
 
Typ/číslo modelu:  B: 216, č.: 801 ITEM NO. 4911181
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149111811
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 15,5 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Panenka z plastu zabalená v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem, o rozměrech 5x9 cm.Panenka nemá vlasy, modré oči.Balení má dvě varianty:první panenka se obleče v červené šaty a 2. variantě žluté podložky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0196/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Beauty
 
Název: A Fashion Charming
 
Typ/číslo modelu:  Č. 161, L2293
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6915180122937
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 16,7 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Existuje riziko, že ftaláty mohou přijít do styku s ústa a /nebo kůží dítěte.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Plastové panenku přibližně 29 cm vysoké s vlasy čelistnými, oblečené do dlouhé zelené kuličky s zlatými hvězdami.Panenka má na nohy malované modré oči, červené rty a pantofle.Balení:růžový lepenkový rámeček s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0201/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Bengy
 
Název: Marianne Night Light
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. B 110.84
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které mohou děti snadno oddělit a spolknout.Kromě toho má výrobek ostré prvky, které mohou způsobit zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničením přípravku. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka o délce 28 – cm, měkká a ohebná s břichem.Tato položka je připojena na list modré lepenky (část balistického obalu), na němž je uveden tento text:„Wasserve 30°.V souladu s evropskými bezpečnostními normami.Odstraňte plastické svazky před uvedením hračky do dítěte.Tyto informace uchovejte.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0202/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: MGM
 
Název: First Baby
 
Typ/číslo modelu:  Maloobchodní referenční číslo 071001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože součásti oděvů tvoří malé části a spojovací prostředky na oděvech pro panenku mohou snadno oddělit a mohou být spolknuty dětmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové panenské panenky o délce 14 cm s oděvem připevněným na suchý zip.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0204/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Satusankari
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  250282
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože manipulace s rukojetí, zámek zip a přísavka mohou být pro děti snadno odstraněny a spolknuty.Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 26 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). existuje riziko, že ftaláty mohou přijít do styku s ústím a /nebo kůží dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

 
Popis:  Modrá pluška drahá se zvukem a přísavka pro zavěšení v ní.Kazeta, která vytváří zvuk, funguje s bateriemi, je umístěna uvnitř sáčku a je uzavřena pomocí zdrhovadel.Výška plušné hračky je přibližně 19 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0208/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: Kaina
 
Název: Dream girl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 10,07 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Existuje riziko, že ftaláty mohou přijít do styku s ústa a /nebo kůží dítěte.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Vnitřní panenka o délce 27 cm, zhotovená z plastu a oblečená v purpurově a oranžové kombinézy;zabaleny v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0210/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Zoolife
 
Název: Zoolife Popeyes
 
Typ/číslo modelu:  Segagy
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  66000334131
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože oči hračky mohou být snadno odstraněny a spolknuty.Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 40 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). existuje riziko, že ftaláty mohou přijít do styku s ústím a /nebo kůží dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příjemné vepřové maso narůžovělé v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0211/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kroužkovaný prstenec s měkkým hračkou
 
Značka: Joy-toy
 
Název: Cars
 
Typ/číslo modelu:  1000384, lehčí McQueen
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8033662337614
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Představuje riziko zalknutí, protože malé části (řetězová vazba) mohou být uvolněné a děti mohou být vkládány do úst a spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Jemná planá hračka (1000384, palcový McQueen) je připevněna ke klíčovému prstence s řetězcem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie, Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0188/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: QiFeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5120 C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Kromě toho je šňůrka pružná a pokud dítě pull, může na své oči a obličej způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Kabát pro dětiKapuci mají nepřipojenou elastickou stahovací šňůrou s plastem na koncích.Velikost:4,6,12
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0189/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Wandeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G19596 S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998715239257
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění u dětí z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v pase.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Růžová výstroj pro dívky skládající se z kalhot a klík s kapucí.Kapuci potýkové košile a pas, který je součástí kalhot, mají nefixované stahovací řetězce.Velikost:122–152
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0192/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: "A" Classic fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G25125 S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998715259668
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři s kugami na koncích.Šňůrka je pružná, a to tak, že ji lze na jaře zpětně vrátit do očí a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dětské kabátky s odnímatelnou kapotou.Kapuci mají elastický šňůrku s kovovými tvarovkami na koncích.Výrobek je zdoben vyšícím nápisem:‚02 KIDS‘ a výkyv.Velikost:98–128.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0194/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Tingba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G19587 S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998715239240
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčního zdrhovadel umístěného v digestoři u obalů na koncích.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů a stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Tmavomodrá výstroj pro chlapce skládající se z kalhot a triček pro pocení s kapucí a zipem.Kapuci lze odstranit pomocí zipu a na koncích obsahuje nefixovaný šňůrku s plastem.Velikost:134–158
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0198/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: M.M Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  176–60
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996472014988
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení pro děti z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Kabát pro mladé dívky, který obsahuje zdrhovadla.Přední strana srsti je zdobena vyšíněnými nápisy:„Sweet“, „Cherry“ a jeho následky.K dispozici v růžových, červených a broskvích barvy.Velikost:16, 17, 18 (4–6 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0199/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Sunrise Kid's Clothing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H-72
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři s kugami na koncích.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pocení pro mladé dívky od 4 let s nápisem „Wide Love“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0206/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát
 
Značka: Aziz Bebe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KIZ KAPSONLU HIRKA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8698329115721
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři s kugami na koncích.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Vesta určená pro dívky v délce až 24 měsíců.Purpurová barva se zipovanou a dvě boční kapsy.Přední část kabátu je zdobena 6 bílými hvězdami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0209/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká výstroj
 
Značka: z.z. New style
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CO NEJLÉPE:
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření.

 
Popis:  Chlapecká výstroj určená pro děti ve věku 6–12 měsíců skládající se z kabátů a modtrnů.Kabát má tři kapsy, dvě na straně a jedno na hrudníku.Na levé straně je nápis „F4 Boby“. kabát má čelní zip a kapotu.Kapota je vybavena řetězcem o délce 118 cm a s volným koncem 22 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0171/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zabiček proti hmyzu
 
Značka: neznámý
 
Název: Electronic Insect Terminator
 
Typ/číslo modelu:  78689
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Proud a energie nabité rozvodné sítě jsou příliš vysoké.Po odpojení nabíjecího obvodu je napětí na mřížce příliš vysoké.V důsledku toho může uživatel dostat elektrický šok, když se dotýká mřížek, nebo během údržby, například při výměně baterií.Je pravděpodobné, že návrh a způsob jeho používání láká dětem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hmyzí škůdci ve formě hratu ve tenisovém tenisém).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0172/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Osvětlení pod vedením
 
Značka: Philips
 
Název: MASTER LED spot
 
Typ/číslo modelu:  MV D 8–50W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek může vykazovat prosakování elektrického proudu do kovového krytu.To může mít za následek, že se světelný zdroj stane živnou a při dotyku se může projevit elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lehké lehké a stmívatelnost 8 W od 10 4000 K 220 do 240 V.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0176/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: Allocacoc
 
Název: PowerCube
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 718444 081227
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními tištěnými obvody nejsou dostačující.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  AC adaptér s výstupem USB.Prodáván v bíle lepenkové krabici.Technické požadavky:Vstupní napětí 100–240V, max.2500W, třída I Výstup:USB 5V, 1000mA
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0186/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: BEMKO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DFA-5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 908311 362037
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzhledem k tomu, že se zásuvka musí připojit jednopólovým vložením vidlice, je možné ponechat zbývající živý kolík tak, aby byl přístupný.Lze připojit ochranná zařízení třídy I, ale byla přerušena neporušenost ochranného uzemnění.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Adaptér na zástrčce s bílým plastovým pouzdrem a kovové kontakty.S použitím adaptéru může být mnoho různých typů zástrček připojeno k zásuvce mezi Spojeným královstvím a Spojeným královstvím.Balení:plastové pytle s lepenkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 6