Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 5 ( Zveřejněno: 08/02/2013)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0137/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Frams
 
Název: Extra strong glue, multipurpose
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6133277000603
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 78 % hmotnostních benzenu.Benzen je karcinogenní a mutagenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení orgány.

 
Popis:  Balení s blistkou obsahující 3 x 25 g lepidla
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0139/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal luk
 
Název: 3814 A Jungle green tattoo
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. E46, část č. 087
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 21 ppb Benlo (a) pyrenu (BaP).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí být úroveň benzo [a] pyrenu (BaP) více než 5 ppb.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tetovací barva 30 ml v původní těsně uzavřené nádobě.Datum 03/27/12;Používání:03/27/15.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0140/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Jet France
 
Název: Violet rouge D 51 F
 
Typ/číslo modelu:  Nedisperzního typu „Sterilliza Tatpříliš dispers“
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 4 900 mg/kg niklu.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 musí být hladiny niklu v tetických inkoustech tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál.Aplikace na kůži tetovacích barev obsahujících nikl vede k trvalému kontaktu s senzibilizujícím alergenem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tetovací barva v 30 ml původní těsně uzavřené láhvi.Nejlépe:10–2013
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0167/13       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Antibakteriálním gel – gel s obsahem alkoholu
 
Značka: FRAMS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAD13:6951665200035
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 27,5 % hmot. methanolu a neexistují žádné symboly nebezpečnosti, označení nebezpečí, výstražná upozornění nebo varování před nebezpečím pro tuto přípravu, které by měly být alespoň klasifikovány jako toxické.Žádné hmatatelné varování před usazením nebo zapínáním na dítě není opatřeno hmatatelnou výstrahou.Žádné baktericidní aktivity.Obaly nejsou opatřeny víkem odolným proti otevření dětmi.Methanol vede k poškození centrálního nervového systému, zejména k optikám a také na ledviny, játra, srdce a jiné orgány.Kromě toho neexistuje účinná látka (ethanol).Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Předakční láhev 270 ml obsahující antibakteriální gel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0166/13       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: LEXUS
 
Název: IS
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká vozidel s levostranným řízením.Rok:2005–2011.VIN jsou k dispozici v < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2013-w5/2013-w5_37-vins.pdf „> připojené dokumenty.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ořechy stírače předních stíračů mohou být nedostatečně těsné.Pokud je pohyb stíračů omezen vnějším zatížením, jako je například nahromadění sněhu na čelním skle, může se motor stírače stírat překračováním točivého momentu ramena stírače a jednoho nebo obou z stíračů.Pokud k tomu dojde, mohla by být snížena viditelnost řidiče, což by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Estonsko, Švédsko, Nizozemsko, Bulharsko, Španělsko, Dánsko, Finsko, Spojené království, Řecko, Maďarsko, Norsko, Slovinsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0131/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Obuv pro motocykly
 
Značka: Dainese
 
Název: St Trq Race Out Nero
 
Typ/číslo modelu:  Velikost 43–1 795 149 mmČíslo/
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8033431937647
 
Druh rizika:  Úraz
 
Boty poskytují dostatečnou ochranu v případě nehody spočívající v zachycení pádu nebo při zachycení chodidla.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a příslušnou evropskou normou EN 13634.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Černá, zesílená obuv pro motocykly, velikost 43.Všechny velikosti v dávce mají stejná označení.Obaly s černým lepenkou s označením „DAINESE ST TRQ-OUT NERO/NERO“
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0157/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Werkstoff
 
Název: Chef
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 003051 044444
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti nejvýše 20,1 mg/kg chromu (VI) v kůži rukavic.Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice bílé barvy, které mají žlutý sklon;energetický štítek je přišitý na výrobek a na papírový štítek je vyznačen velikost 10.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0158/13       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Rukavice pro motocykly
 
Značka: Held
 
Název: Free Chopperhandschuh
 
Typ/číslo modelu:  2017.00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti nejvýše 32,5 mg/kg chromu (VI) v kůži rukavic.Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice pro motocykly, s polovičními prsty z černé usně, částečně s otvory a pruhem na suchý zip.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovinsko, Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0130/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada razítek s tužky
 
Značka: Multiprint
 
Název: Sponge Bob Print & Colour
 
Typ/číslo modelu:  Článek 606315862, Dr 112 WGR, 912, kód produktu 851207
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 1356900, 8009233058620
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,9 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Otisk razítka s 3 barevnými tužky, 5 obrazová razítka se dřevěnou držadlem a 1 inkoustovým obložením.Balení:potištěné potištěná lepenka, příslušenství v plastových prostorách.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0136/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele z plastu
 
Značka: Safety toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Poškození sluchu
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 3,48 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Kromě toho obsahuje 0,99 % diisononyl-ftalátu (DINP).Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.Hračka není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varovat spotřebitele před riziky.

 
Popis:  6 plastů, stlačovacích hraček (5 a 1 letounů) určených ke hře ve vodě;v průhledném plastovém sáčku uzavřeném s papírovou kartou, která je označena značkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0143/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Cigioki
 
Název: Wrestling Fight
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  82275018142665
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje do 3.2 hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a do 2,6 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení orgány.

 
Popis:  Plastová zázrací čísla.Obal sestává z tuhých plastů spojených s lepenkou s označením, že výrobek není vhodný pro děti ve věku 0–3 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0145/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: Vogue girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  80114, NGZ9181224,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991291812240
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 41,2 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Panenka z plastu s vlasy z textilního materiálu.Balení je označeno nápisem „Voiste holder“, č.:80114 a značka CE na štítku na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0150/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová dinosaur
 
Značka: neznámý
 
Název: Dinosaur egg Growing Pet
 
Typ/číslo modelu:  23086
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4018587230860
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože děti mohou být vkládány do úst a spolknuty.Vzhledem k tomu, že rozšiřuje, může způsobit, že u malých dětí dojde k donoření dýchacího ústrojí u malých dětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Rozšíření hračky – přibližně 6 cm vysoké – uvnitř krémově zbarveného vejce v průhledném plastovém obalu.Po dobu 1–2 dní se vejce musí nasáknout do vody, aby se zrodilo, a aby došlo k růstu velikosti.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0151/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetické míčky
 
Značka: Kensho
 
Název: Neomágnes
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999548047842
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože jejich index magnetického toku přesahuje povolenou hodnotu.Při požití existuje riziko možného smrtelného zavření zažívacího systému.Kromě toho jsou položky malé části a mohly by způsobit zranění, pokud dítě spolkne dva nebo více.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Hračka obsahuje 216 ks, malé magnetické míčky.Balení:transparentní plastové a lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0155/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefon pro hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys Angelica
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8027501054600
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení, Poškození sluchu
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože baterie mohou přehřívat a riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 62115.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení orgány

 
Popis:  Telefon hračky obsažený v průhledném sáčku, tvořený základnou s číselnými tlačítky a barevným telefonickým přijímačem připojeným k základně kabelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0156/13       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: GV
 
Název: Supermoto Mille Bolle
 
Typ/číslo modelu:  Položka 949
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8032685469492
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismy se započítávají do mýdlové vody (3500 cfu/ml) a tento produkt obsahuje vysoký obsah Pseudomonas fluorescens.Kromě toho obsahuje velké množství kvasinek a plísní (1400 cfu/ml).V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Balení bublinkového roztoku na bázi mýdla.Na štítku je uveden čárový kód a údaje o dovozci, označení CE u hraček a prohlášení, že výrobek není vhodný pro děti do tří let.K víku je připevněna kuličkové puzzle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0141/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Gems
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XM-005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v digestoři.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské týkošile se zdrhovací šňůrou v digestoři – 270 mm. velikost:10 let.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0142/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Desheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D8–817
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  610810
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské vesty se zdrhovací šňůrou v digestoři – 120 mm.Velikost:2 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0144/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Trojuživatelích z dívek a dívek
 
Značka: StarFish Clothing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  256336/Mavro
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5205004954105
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti nepřipojených šňůr v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu.

 
Popis:  Dívčí kalhoty v barvě černé barvy pro děti starší 8 let.Kalhoty mají volný výběh na stažení v prostoru pasu.Délka šňůr je přibližně 29 cm.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0149/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Starfish Clothing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  256335/Anthraki
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5205004005388
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipojených funkčních kordů v oblasti krku.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu.

 
Popis:  Pocení dětí ve tmavě šedé barvě, určené dětem do 6 let.Tričko s potem má kapuci, která je konstruována se šňůrou.Na tomto oděvu je štítek, v němž je uveden název značky, model, složení, stáří, čárový kód a expozice.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0152/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Polly Pocket <font color="#ff0000">(THE PRODUCT MAY BE COUNTERFEIT)</font>
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  951–822
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5991329518220
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních kordů v oblasti krku o plavbách.Výrobek není v souladu s bezpečnostní normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Dívka na růžovém bbiini zdobená napodobeninami.Nápis „Polly Pocket“ a hlava se dívkou na horní hranici, která může být svázána v oblasti krku s funkčními šňůrami, které mají volné konce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0153/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: HELLO GIRL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P86
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti funkčních šňůr se svobodnými konci a uzly v oblasti krku a na zadní straně plavebního oděvu.Funkční šňůry v prostoru pasu rovněž představují riziko zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžový tisk růžového bodu bikini zdobený závěrami.Horní část může být svázána s funkčními kordy, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.Dno bikinu lze upravit a připojit k šňůrám, které mají volné konce v prostoru pasu.Balení:nylonový pytel
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0154/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Rosso Kid's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS0021
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku výskytu halter krku kordu s volným koncem v oblasti krku.Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr, které mají být vázány na zadní část.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Červená a bílá cívka tečkovaná, zdobená červeným a bílým proužkem.Horní část může být svázána s funkčními kordy, které mají volné konce v oblasti krku a na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0159/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Mimo & Co.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  I12B1402
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipojených funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské vesty se zdrhovací šňůrou v digestoři – 120 mm, určené pro děti ve věku 2 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0160/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Mimo & Co.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  I12B3703
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipojených funkčních kordů v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské tričko se zdrhovací šňůrou v digestoři – 255 mm, určené pro děti ve věku 4 let.
Země původu:  Argentina
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0161/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta (vestky)
 
Značka: Mimo & Co.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  I12J3505
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipojených funkčních kordů v oblasti krku.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vesta pro děti se zdrhovací šňůrou v digestoři – 160 mm, určené pro děti ve věku 6 let.
Země původu:  Argentina
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0164/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Scubino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:824399, kód:8801–00824399–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880144100143
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, které je příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky na světle modré bílé a šedé.Krátké kalhoty jsou na levé straně opatřeny znakem „SCUBINO S“ a na pravé straně nápis „SURF“.Tento oděv má 2 stahovací šňůry v prostoru pasu, které vyčnívají o 300 mm.0–14
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0165/13       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: Issimo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:B0992, kód:8801–000B0992–001001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  880117300059
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, které je příliš dlouhé.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Chlapecké koupací šortky v oranžovém, bílé a béžové šortky.Krátké šortky jsou zdobeny tropickým vzorem umístěným na přední straně s nápisem „Tropical Shorts“ a znakem „ISSIMO“ na téže straně.Tento oděv má 2 zásuvkových řetězců v prostoru pasu, který vyčnívá o 180 mm. oba šňůry jsou opatřeny logem „ISSIMO“ černě.Velikosti:0–14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0132/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Bio Claire
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D113538 „L“ P05/10 E05/13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje kortikosteroidy, jako např. kloubetaol propionát, které je zakázáno směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Přípravky na zesvětlení kůže balené ve zkumavce s bílým lepenkou o velikosti 30 g s modrým písmem.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0138/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: Beautiful parfum
 
Název: eau de parfum Diableu
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6937926316509
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti Safrol (2,9 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Toaletní voda – skleněná láhev se stříbrem a mechanická postřikovač vyplněná světle turolinové kapaliny.Balení – lepenkové krabice zabalené v celofánu s olejem „Parfum“ vyrobené ve Francii.Objem 55 ml, 1.9 f,.o., 80 % obj., na přední straně obalu je nápis „Diableu“.Ve spodní části skleněné lahve se název produktu uvádí v polštině:Kalen Duzy 4D POLSKA.Skleněná láhev je balena v lepenkové krabici s motivem Cuchub.Seznam přísad je neúplný a některé přísady jsou opakovaně uváděny v jiných jazycích.Nejlépe:Logo „Otevřené nádoby z roku 04.2015“:24 M
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0146/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt henna
 
Značka: Rani Kone
 
Název: Black Henna
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 281104 950147
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,25 % parafenylendiaminu (PPD), které jsou klasifikovány jako silně senzibilizující.Kromě toho označení neobsahuje varování, která by se měla objevit na výrobcích obsahujících tuto látku.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení a zničení výrobku.

 
Popis:  Jednohenová pasta pro provedení ruční konstrukce.Fóliové pytle v lepenkových vnějším obalu (4 pytlů z roku 10).
Země původu:  Saúdská Arábie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0147/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Moon Star
 
Název: Herbal Henna
 
Typ/číslo modelu:  Burgundsko
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  01, srpen 2010, 8906003771041
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 12,3 % parafenylendiaminu (PPD), které jsou klasifikovány jako silně senzibilizující.Kromě toho se na etiketě neuvádějí varování, která by se měla objevit na výrobcích obsahujících tuto látku.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení a zničení výrobku.

 
Popis:  Barvy na vlasy dodávané ve fóliových sáčcích v lepenkových vnějších obalech.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0148/13       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Moon Star
 
Název: Herbal Henna
 
Typ/číslo modelu:  Měďnatý komplex
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  01, srpen 2010, 8906003771058
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8,7 % parafenylendiaminu (PPD), které jsou klasifikovány jako silně senzibilizující.Kromě toho se na označení neuvádějí varování, která by se měla objevit na výrobcích obsahujících tuto látku.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení a zničení výrobku.

 
Popis:  Barvy na vlasy dodávané ve fóliových sáčcích v lepenkových vnějších obalech.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0133/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Solární panel
 
Značka: Scheuten Solar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Multisol P6–66, P6–60, P6–54 a P6–48
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru kvůli tomu, že se uvolní koroze dotykového spoje do rozvodné skříně a rozvodné skříně se zalepí do rozvodné skříně.Teplo by mohlo způsobit požár, pokud je hořlavý materiál umístěn v blízkosti rozvodné skříně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Solární panel.Na zadní straně panelu existuje spojovací rámeček s textem „Solexus“ a „Allack“, který je určen pro propojení přes speciální kabely.Solární panel bude obvykle součástí fotovoltaického systému.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0134/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Bylinné & Aromaterapie Vporiser
 
Značka: Noble vapour
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VP300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože odpařovač má nedostatečnou ochranu a obsah izolace není vhodný.Kromě toho nebyla přívodní šňůra pevně ukotvena a selhání by mohlo vést k jiskření a v mimořádných situacích k expozici živých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335 a příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

 
Popis:  Bylinami & aromaterapie, odpařovače, s oktagonovým (průmyslovým) vzorem;balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0135/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  3 pin/2 Spin Universal Socket
 
Značka: Lengon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože uživatel přichází do styku s živými částmi při vkládání zásuvky do zásuvky.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou BS1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

 
Popis:  Do stejné zásuvky se vloží zástrčka z bílé umělé sítě, která umožňuje vložení do stejné zásuvky USA, EU, AU a Spojeného království 2 a 3.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0162/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Somogy Elektronic - home by somogyi
 
Název: Universal travel adaptor
 
Typ/číslo modelu:  AC 01B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998312 765654
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože adaptér umožňuje díky své konstrukci jednopólové zasunutí zástrčky a živé části volného zbývajícího kolíku.Zařízení s ochranou třídy I je možné vložit do části adaptéru pro zásuvku;byla však přerušena kontinuita obvodu ochranného uzemnění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Adaptér zahrnuje tři samostatné adaptéry (A, B/C, D) s modrým, průhledným plastovým pouzdrem.Dvě z nich mohou být vzájemně propojeny.Celý soubor lze vybudovat společně s bezbarvým průhledným plastickým povlakem, na kterém je štítek s údaji a štítek.Nápis na štítku zní:„46, 1114“.Sada zahrnuje zátky typu A, B, C a D v souladu s pokyny výrobce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0163/13       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér
 
Značka: Nexus
 
Název: Mini Usb Adapter
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999544 113435
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože v důsledku nevhodného oddělení primárního okruhu a sekundárního okruhu se kovové části připojeného zařízení mohou stát živými.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

 
Popis:  Mini adaptér s bílým krytem, zásuvkou USB a dvoupólovým zabudovaným zástrčkou na střídavý proud.Podle informací na obalu:„Dobrá pro:mobilní telefony, přehrávače mp3 a mp4 a všechny druhy přenosných elektronických zařízení, které odpovídají specifikacím.“Balení:průhledné plasty na zbarvený karton.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2013 - 5